OBOS-bladet nr 3 2016

Page 46

GODE MINNER: – Jeg hadde besteforeldre som bodde på gård. Noen av de beste barndomsminnene mine er fra gården deres, da vi plukket jordbær og høstet poteter og gulrøtter, sier Vilde Røsøk Bojang. GRÜNDER: – Etter hvert som vi bor tettere i byen vil færre ha mulighet til å ha en egen hage. Da er det viktig å finne alternative løsninger, sier Helene Gallis, som er grunder av nabolagshager.no.

TØNSBERG På et garasjetak i Tønsberg sentrum står Vilde Røsøk Bojang og plukker salatblader. Hun er omgitt av pallekarmer, fylt med tomatplanter, reddik, squash, fennikel, jordbær og andre spiselige vekster. – Vi hadde lyst til å dyrke, samtidig som vi bor i byen og er byfolk. Leiligheten har ikke hage, men vi har et garasjetak med sol hele dagen. Derfor satte vi opp pallekarmer på garasjetaket, fylte dem med jord og sådde frø i dem, sier hun.

DYRKER I BYEN

Vilde er ikke alene om å dyrke spiselige vekster, til tross for at hun bor i byen. Trenden «urban gardening» (urbant hagearbeid) har lenge vært populær i storbyer som San Fransisco og London. Og nå har den også inntatt Norge. – Mange av oss har jobber hvor vi sitter foran en datamaskin hver dag. Når vi kommer hjem tenker vi «har jeg egentlig gjort noe i dag, har jeg skapt noe?». Da er det å dyrke veldig konkret. Du dytter et frø i jorda og noen måneder senere spiser du en squash, sier Helene Gallis. Hun har skrevet boken Dyrk byen der hun har besøkt femti dyrkeprosjekter i Oslo, Stockholm og København. Hun er også gründer av nabolagshager.no. – Å dyrke fenger folk i alle aldre og med ulik bakgrunn. I prosjektene vi besøkte var det mange som samarbeidet på tvers av alder, og noe av det de satte størst pris på var å ha fått en møtested hvor de kan treffe mennesker de ikke møter ellers, sier hun. VIKTIG KUNNSKAP GÅR TAPT

Helene synes det er positivt at interessen for å dyrke spiselige vekster er økende, spesielt fordi kunnskapen er i ferd med å gå tapt. – Vi opplever at det er en hel generasjon som er kunnskapsløse når det gjelder dyrking av mat. Mange har sin eneste erfaring

46 OBOSBL ADET

Tips! Hvis du vil dyrke selv er det lurt å så flere ulike typer spiselige vekster. Da er det større sjanse for at du får til noe.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.