Page 1

NR 3 april 2010

Ny bolig

Eneboliger på Mortensrud – salget starter Tønsberg

Velkommen til OBOS ny serie

Snekker Petter hjelper deg

Tema

Uterom • Ny giv for balkongen • Planter, møbler og farger • Drømmen om kolonihage


CMYK: Grønn: 60C,100G Blå: 100C,60M,20S Gul: 100G,10M

Du opplever vår kompetanse tydelig – når du ser deg rundt

Pantone: Grønn: PMS 369 Blå: PMS 108 Gul: PMS 294

Vedlikehold og rehabilitering av bygg

En unik fag- og håndverkskompetanse

Alliero påtar seg store og små entrepriser innen rehabilitering og utbygging av eiendom. Og om du ser deg rundt i Norges hovedstad, opplever du vår kompetanse tydelig – og på nært hold. Vi har mange fornøyde kunder, som med stolthet bringer budskapet om Alliero videre til andre potensielle oppdragsgivere.

Med historie og røtter helt tilbake til 1929, kombinerer Alliero stolte håndverkstradisjoner og en moderne, profesjonell driftsform. Vi er kjent for å gjennomføre våre prosjekter på en forsvarlig, forskriftsmessig og ryddig måte. Vår samlede fag- og håndverkskompetanse setter oss i stand til å møte de mest krevende utfordringene - på alle aktuelle virksomhetsområder.

CMYK: CMYK:CMYK: 60C,100G Grønn: 60C,100G Grønn:Grønn: 60C,100G Blå: 100C,60M,20S Blå: 100C,60M,20S Blå: 100C,60M,20S Gul: 100G,10M Gul: 100G,10M Gul: 100G,10M

Klikk deg inn på www.alliero.no Pantone: Pantone:Pantone: Grønn: PMS 369 Grønn: PMS Grønn: 369 PMS 369 Blå:108 PMS 108 Blå: PMSBlå: 108PMS Gul:294 PMS 294 Gul: PMSGul: 294PMS

Telefon 23 26 54 00

VVS

signatur.no

Vår kompetanse skaper stolte kunder

CMYK: Grønn: 60C,100G Blå: 100C,60M,20S Gul: 100G,10M

U100291

Pantone: Grønn: PMS 369 Blå: PMS 108 Gul: PMS 294


Nye rør uten graving, riving ĞůůĞƌƵƞůLJƫŶŐ ůde Vi er først,ŽŐŚŝƫ nisk eneste, med Tek ) for Godkjenning (TG rørfornying av mer innevendige stam og grenrør.

30 års erfaring med fornying av rør, uten å rive eller grave. Vi rehabiliterer rørene slik at de fĊƌƟůďĂŬe sin opprinnelige funksjon. Vår metode er sammensaƩ av markedsledende produkter mht garanƟĞƌ, kvalitet og holdbarhet. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring på

69 26 69 00

RØRFORNYING NORGE Årvollskogen 46, 1529 Moss - 69 26 69 00 - www.rorfornying.no


TOTALREHABILITERING - FASADER - TAK Vi har kunnskapen og kunden i fokus!

ADR Frydenbergveien 48, 0575 Oslo TLF 22 35 62 00 FAKS. 22 35 62 01 WEB www.buer-bratfoss.no EPOST post@buer-bratfoss.no

MALERMESTER - MURMESTER – TØMRERMESTER – SIVILINGENIØR

<H;CJ?:;DI =uC9K:G@:G;>GB6

™DbWn\\^c\$gZ]VW^a^iZg^c\ ™6aiVk^cckZcY^\d\jikZcY^\ bVaZgVgWZ^Y ™GZ]VW^a^iZg^c\VkWVY ™G³gaZ\\Zg ™:aZ`ig^`ZgVgWZ^Y ™JiaZ^ZVkeZghdcZaa

ADR Frydenbergveien 48, 0575 Oslo TLF 22 95 10 50/ 40 62 37 40 FAKS. 22 35 62 01 WEB www.handverkerhuset.no EPOST post@handverkerhuset.no


1-2-3 vår! Jeg er klar for vår. Mer klar enn noensinne. For akkurat i år gleder jeg meg så utrolig til våren. I skrivende stund har isen akkurat begynt å smelte, men når dette leses er jeg ganske sikker på våren er her, eller i alle fall at den er på vei. Og det er det denne utgaven av OBOSbladet skal handle mye om. Det å kunne gå ut igjen. Uterom, altså. Vi har samlet en rekke ting som skal inspirere dere til å åpne balkong- eller hage­døra og gå ut. Se vårens nyheter på møbel-, material- og fargefronten. Og hvilke planter bør du satse på hvis du har en knusktørr, solutsatt balkong, eller en nordvendt, skyggefull en? Vi gir deg svarene. Hvis du derimot drømmer deg ut av balkongen og inn i en kolonihage, så gir vi deg et innblikk i den verdenen også, og hvordan du bør gå fram for å komme deg innenfor. Møt 101-åringen Sogn kolonihage. Dessuten starter vi en ny artikkelserie der snekker Petter Bringedal viser dere trinn-for-trinn hvordan dere gjør enkle oppussingsgrep. Denne gangen legger han klikkparkett. Et sikkert vårtegn er et aktivt boligmarked. I mai starter salget av OBOS’ nye eneboliger på Mortensrud. 17 funkis­ inspirerte eneboliger, som utgjør Oslos første felt av passivhus. På side 42 til 47 får du detaljene om prosjektet. God lesning! Neste medlemsblad kommer ut midt i mai.

Innhold Artikler 12 Velkommen til OBOS! – Tønsberg og Nøtterøy 14 Ta med våren ut 20 Sogn kolonihage: Hage med sjel 26 Smått om uterom 27 Borettslagene satser på uterommet 28 Romsås: Tok saken i egne hender

Tema uterom side 14 til 27

34 Snekker Petter hjelper deg – legg klikkparkett 54 St. Hanshaugen/Ila: Gode naboer 62 Mett på mango

Boligmarkedet 40 Boligbørsen 42 Nye eneboliger på Mortensrud 48 Byttet til seg ny bolig

Nye eneboliger på Mortensrud side 42

50 Nye boligprosjekter for salg

Faste sider 06 Aktuelt 07 Leder

Cathrine Wolf Lund Redaktør

08 Smått om mangt 38 Advokaten svarer 72 Juniorlaget

Konkurranser og quiz 75 Hva vet du om Oslo?

Osloturisten: Ila/St.Hanshaugen side 54 til 59 Mett på mango side 62

76 Kryssord og sudoku

Medlemstilbud 77 Kunngjøringer av medlemstilbud

obosbladet 

5


aktuelt

Groruddalen har en stolt og mangfoldig historie. Den nye guiden med kulturminner deles ut til alle husstander i dalen i disse dager.

Guide til Groruddalens kulturminner en helt ny guidebok sender deg inn i Groruddalens  kultur historiske univers. Finn veien til parsellhagene på  Haugenstua, hindutempelet på ammerud og de gamle  gravhaugene på Økern! Tekst | tyra t. tronstad  Foto | sven erik dahl/samfoto/bydel stovner/obos

I forbindelse med Groruddalssatsingen har Byantikvaren og Oslo Museum laget en kulturhistorisk guide til kulturminner i Groruddalen. I den finner du ikke bare de obligatoriske Aker-gårdene: alt fra Norges første rundkjøring til herrefrisøren på Høybråten har fått en plass. Også mange OBOS-borettslag har funnet veien til guideboken. –­Vi ønsket å lage en guide til mer enn det som er de opplagte kulturminnene. For i Groruddalen er det mye å være stolt over, alt fra arkitektoniske perler til flotte boligområder. Groruddalen er Norges største

6 

obosbladet

satsning etter krigen på boligutbygging, og i arbeidet med guiden har vi lagt de antikvariske brillene til side. Vi har villet formidle en mye bredere kulturhistorie. I tillegg har vi prøvd å fange tidsånden til de ulike tiårene i den moderne Groruddalens historie, sier antikvar Gry Eliesen, som har vært prosjektleder for guideboken.

stedet der vi bor. Denne guiden kan brukes av alle, både av skoler, familier og Osloturister, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS. Det er den brede definisjonen av hva som er kulturminner, som kanskje vil gjøre guiden spesielt interessant. For hva er egentlig et kulturminne? Som det står i guidens innledning: «Kulturminner er dermed ikke bare svært gamle bygninger eller praktbygg. Også hus og miljøer som omgir oss til hverdags – som boligblokker, «ferdighus», leiegårder, fabrikkbygninger, kjøpesentra og grønt-arealer – har kulturhistorisk interesse. Denne vide definisjonen av kulturminner innbærer at alle typer bygninger i utgangspunktet er historisk interessante og potensielle kulturminner, fordi de har en historie å fortelle.»

Mangfold og stolthet

–­Det er mye å være stolt av i den nære historien. Groruddalen er mangfoldig og det er mye å vise fram! Når vi vet mer om den nære historien, blir vi også mer stolt av

Når dette leses, er guiden delt ut gratis til alle husstander i Groruddalen. Etter det vil boken være til salgs på Oslo Museum, og trolig også i enkelte av Oslos bokhandler.


Ansvarlig redaktør Åge Pettersen Redaktør Cathrine Wolf Lund cwl@obos.no I redaksjonen: Mari Eia Bringedal mari.eia.bringedal@obos.no Marie Dyrén marie.dyren@obos.no Eddie Chr. Thomas eddie.chr.thomas@obos.no Tyra T. Tronstad tyra.tronstad@obos.no Bidragsytere i dette nr. Hans Fredrik Asbjørnsen Anja Elmine Basma Anne Kari Berg Sofie Blomberg Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no Cecilie Ring Gulowsen Solveig Grande Åslaug Græsvold Anne-Kristine Kronborg Henrik Kreilisheim Christina Krüger Tonje Lystad Arash A. Nejad/nyebilder.no Anne Elisabeth Næss Heidi Røneid Signe Schineller June Witzøe Medlemsservice Spørsmål om medlemskap, adresseforandring etc: medlemsservice@obos.no Tlf. 22 86 59 90 www.obos.no/medlem Medlemstilbud Hege Asplund hege.asplund@obos.no Annonsesalg ADD Media ved Snorre Sigurdssøn mob. 92 40 29 17 www.addmedia.no snorre@addmedia.no Utforming Teft Design Forside Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen,   Tonje Lystad (assistent) Styling: Signe Schineller Trykk Aller Trykk AS Opplag 235 000 ISSN: 0807-9323 Utgitt av OBOS Hammersborg torg 1 0179 Oslo Pb 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Tlf. 02333 (sentralbord) 22 86 57 85 (redaksjon) obosbladet@obos.no Les den digitale utgaven av bladet på obos.no/obosbladet

Hvor skal vi bo? Statistisk Sentralbyrå (SSB) laget i fjor sommer prognoser for befolkningsveksten i Oslo frem til 2030. Den laveste prognosen viser at Oslo kommer til å vokse med cirka 125 000 mennesker de neste 20 årene, mens den høyeste viser at Oslos befolkning kan komme til å øke med hele 275 000 mennesker i samme periode. Middelprognosen viser at Oslo vil vokse med i underkant av 200 000 mennesker de neste 20 årene, det vil si cirka 10 000 per år. De siste fire årene har Oslo til sammenlikning vokst med om lag 12 000 nye innbyggere i året. Veksten kommer både av fødselsoverskudd, høyere levealder og tilflytting fra inn- og utland. Det er imidlertid lagt til grunn en synkende innvandring til Norge de nærmeste årene. Selv om tallene fra SSB bare er prognoser, vil det være dumt å ikke ta dem alvorlig. Middelprognosen tilsvarer at Oslo skal vokse en halv gang i forhold til dagens folketall i løpet av de neste 25 til 30 årene. Den høyeste prognosen sier at byen skal vokse en halv gang i løpet av 20 år. Dersom boligstandarden i hovedstaden skal være omtrent på dagens nivå om 20 til 30 år, det vil si at det bor cirka to personer per bolig (og at boligen har en alminnelig god standard), tilsier dette at det i løpet av de neste 20 til 30 årene må bygges boliger og næringslokaler tilsvarende halvparten av det vi i dag har i Oslo. Det vil være en kjempeutfordring for politikere og planleggingsmyndigheter å legge til rette for slik enorm vekst. Dersom man skal legge til grunn at det også i fremtiden vil bo to personer per bolig, må det med en befolkningsvekst på 10 000 per år bygges 5 000 boliger i året. En så høy boligproduksjon har Oslo aldri vært oppe i. I 2005 ferdigstilte Oslo så vidt over 4 000 boliger. Det var på nivå med «all time high» i 1950-årene. I år kommer det bare til å bli ferdigstilt omkring 1 200 boliger i Oslo. En rimelig prognose er derfor at trangboddheten i hovedstaden kommer bare til å øke. Som nasjon kan vi imidlertid ikke være bekjent av at enkelte grupper får en boligstandard slik vi har sett at polske bygningsarbeidere tidvis lever. Oslo kommune vil i årene fremover utvilsomt ha en kjempeutfordring i å finne frem til arealer som kan bebygges og å klargjøre disse for boligbygging med nye t-banelinjer, veier, vann og kloakk, plass for nye skoler osv.

myndighetenes side er det umulig å bygge rimelige boliger. Bare den skjerpingen av byggeforskriftene som har skjedd i løpet av de siste årene har antagelig fordyret en standard, treroms blokkleilighet med omkring 200 000 kroner. I tillegg stiller det offentlige krav om at vi som utbyggere dekker en stadig større del av kostnadene til infrastruktur med videre, som i gamle dager ble dekket av kommunen. Et eksempel er Kværnerbyen der OBOS har kjøpt tomtene for omkring 500 millioner kroner. I tillegg bruker vi 500 millioner kroner til opparbeidelse av infrastrukturen før vi kan starte med selve boligbyggingen. I OBOS føler vi at det ikke er noen politikere eller byråkrater som lenger er opptatt av boliger for folk flest. I dagens avregulerte, norske boligmarked selges alle boliger til markedspris. Med alle sine krav og manglende interesse for hvordan boligmarkedet fungerer har myndighetene aktivt bidratt til å presse kostnadene til nye boliger opp. Dermed har markedsprisen også på brukte boliger fulgt etter. Eller sagt på en annen måte: Det er ikke mulig å selge nye boliger før prisene på brukte boliger er kommet så høyt at prisforskjellen på nye og brukte boliger blir akseptabel. Staten og Oslo kommune bør snarest sette seg ned for å se på hva de i fellesskap kan gjøre for å bidra til at byggekostnadene for nye boliger ikke stadig presses opp. Dersom stadig nye grupper presses ut av boligmarkedet fordi markedsprisen på bolig blir for høy for dem, vil vi få flere områder i Oslo med slumpreg om 20 år. OBOS vil for sin del fortsette å bygge så mange boliger som vi klarer å skaffe tomter til og som det er mulig å selge til normal markedspris.

Martin Mæland konsernsjef

I de nærmeste årene vil Oslo kommune ha nok arealer til sin boligbygging. Fysisk sett er det derfor fullt mulig å bygge flere boliger enn det som gjøres i dag. Hvorfor bygges det så ikke flere boliger når behovene synes så enorme? Det enkle svaret er at boligene er for dyre. Med alle de kravene som nå stilles til nye boliger fra obosbladet 

7


Smått om mangt MeDleMsKaP aKtUelt i aPril

gØY Å gJØre

MeDleMstilBUD

søk fram historiske Oslo

Moro til tusen!

oslobilder.no er oslo Museum og oslo byarkivs nye søkeportal for digitale, historiske  bilder. Her fi nner du over 50 000 oslobilder. Nærmest tiår for tiår kan du søke fram bilder  og følge utviklingen av byen, gatene, parkene og strendene. Perfekt for skoleelever, for­ skere og historieinteresserte. Her ser vi Hammersborg torg, der obos holder til i dag,  anno 1914. 

obos inviterer for tolvte år på rad til egen medlems­ dag på tusenFryd, i år fredag 14. mai, klokken 14.00  til 21.00. billettene koster 160 kroner per stk., og selg­ es på www.billettservice.no. det blir gratis parkering  på obos­dagen.

Tekst: Cathrine Wolf Lund Foto: Th. Thorkelsen/Oslo Museum

Tekst: Cathrine Wolf Lund Foto: Nyebilder.no

1.

tUrtiPs aPril

lUftetUr

2. BYtUr

tUrtiPs aPril

MeDleMstilBUD

Vårvakker hage

Blomster på museum

leken i sommer?

ta deg en tur i botanisk hage, i vår­ drakt, med blomstrende busker og trær.  onsdag 21. april kl. 18.00 blir det omvis­ ning ved overgartner oddmund Fos­ tad. oppmøte foran botanisk museum.  du fi nner andre aktiviteter i hagen på   www.nhm.uio.no

Marimekkos fargeglade tekstiler vises i  en stor utstilling på Kunstindustrimuseet  i st. olavs gate i oslo fram til 9. mai. Her  får du se et rikt utvalg fargesprakende  og fantastiske tekstiler fra den fi nske  designgiganten, fra bedriften ble grunn­ lagt i 1951 og fram til i dag. les mer på  nasjonalmuseet.no

legg ferien innom legoland i billund. obos­med­ lemmer får to inngangsbilletter til prisen av én. en  ny attraksjon i legoland i år er et gammelt, egyptisk  tempel som man skal kjempe seg gjennom med lys­ pistoler. obos­tilbudet gjelder fra 15. mai til 25. okto­ ber, for alle fra 3 år og oppover. barn mellom 0 og 2 år  kommer gratis inn.

Tekst: Cathrine Wolf Lund

Tekst: Cathrine Wolf Lund

Tekst: Cathrine Wolf Lund

8 

obosbladet


Mitt Oslo

charlotte frogner

– Youngstorget i mitt hjerte – Jeg er veldig glad i hele Oslo, men må jeg velge et favorittsted blir det Youngstorget. Bygningene rundt plassen og det åpne tor­ get gir meg alltid feriefølelse. Det kunne lett ha vært en annen euro­ peisk storby, forteller Charlotte Frogner. Skuespilleren er denne våren aktuell i stykkene Evig ung og Den stygge på Det Norske Teatret. Til høsten vender hun tilbake til tvskjermene med sesong to av dra­ maserien Hvaler, samtidig som hun igjen står på scenen på Det Norske Teatret. Denne gangen i musikalen Next to normal. – Youngstorget er aller best om sommeren, men jeg er innom der hele året fordi det ligger mange hyggelige steder rundt der. Jeg tror hovedgrunnen til at jeg liker Youngstorget så godt er at det er helt åpent, og jeg liker veldig godt åpne plasser. Tekst: Mari Eia Bringedal Foto: Arash A. Nejad /nyebilder.no

obosbladet 

9


Oslo & Akershus Solskjerming AS

20%

rabatt Til lesere av OBOS-bladet

Oslo & Akershus Solskjerming er en av områdets ledende leverandører av solskjerming og interiør. Våre medarbeidere er meget dyktige fagfolk med lang bransjeerfaring. Vi er lokalisert i Oslo, har produksjon i Molde og erfarne montører. Vi er behjelpelig med måltaking og til å finne løsninger som passer dine ønsker og behov. Ta derfor kontakt med en av våre konsulenter på tlf. Gratis befaring

22 90 11 11.

www.oasolskjerming.no.


Bygg i byen

Anne-Kristine Kronborg er kunsthistoriker og spesielt interessert i boligarkitektur og byplanlegging. Hun arbeider for tiden med en doktorgradsavhandling om 1900-tallets boligbygging og byutvikling i Oslo.

Oppblåsbar OBOS HVA: Kyss frosken HVOR: Tullinløkka, 2005 ARKITEKT: Magne Magler Wiggen

OBOS er ikke noe som kommer og går, og det som OBOS bygger blir gjerne stående. Her er det bakkekontakt, trygge hjem og solide hus over hele linja. Med ett unntak i knallgrønn plast! I 2005 var OBOS byggherre for en oppblåsbar frosk som la seg til på Tullinløkka med buken full av kunst. OBOS var hovedsponsor for utstillingen «Kyss frosken! Forvandlingens kunst», og fikk dermed prøvd seg på et byggverk utenom det vanlige. Frosken var en såkalt pneumatisk konstruksjon – oppblåsbar, på godt norsk. Litt som en blanding av hoppeslott, sirkustelt og idrettshall. Kontrasten til de to ærverdige naboene Nasjonalgalleriet og Historisk museum kunne knapt ha vært større. Fantasifull, morsom og sjarmerende – frosken ble sommerens snakkis og publikumsresponsen var upåklagelig. Selv det blaserte New York Times kommenterte kunststuntet i Oslo og mente det var sjelden at et folkeeventyr og et kunsttyveri fungerte som inspirasjonskilde for eksperimentell arkitektur. I 1994 tok to menn seg inn gjennom et vindu i Nasjonalgalleriet og stakk av med et Munch-maleri. Det nesten komisk frekke ranet inspirerte arkitekt Magne Magler Wiggen til å la Frosken strekke ett av bakbeina inn gjennom et vindu i Nasjonalgalleriet og bruke dette som inngang til utstillingspaviljongen. Arkitekt Wiggen etablerte kontoret mmw arkitekter i 1997 og plasserte seg på det internasjonale kartet allerede med sitt første prosjekt – en mobil enebolig laget av to stålcontainere. Deretter har det gått slag i slag, og Frosken er ett av høydepunktene. Senest i vinter var bilder, tegninger og modeller av Frosken utstilt i Paris. Den virkelige frosken derimot utåndet etter noen hektiske sommermåneder. Som arkitektur- og museumseks­

Foto: Tone Georgsen/Scanpix

periment var Frosken bemerkelsesverdig. Med «Kyss frosken!» som tittel og forvandling som tema ble selve byggverket en del av utstillingskonseptet. Utstillingen var en del av det omorganiserte Nasjonalmuseets forvandlingsprosess og skulle markere at kunsten fordrev bilene og inntok Tullinløkka. Frosken representerte et ønske om

fornyelse samtidig som den bokstavelig talt hadde ett bein i den gamle museumsepoken. Frosken var irrgrønn og morsom, retorikken og fortellingen satt som støpt. Likevel uteble forvandlingen til prins, og Tullinløkka ligger like brakk som før. Sånn det vel er med eventyr. De hører ganske enkelt ikke hjemme i virkeligheten. obosbladet 

11


Tårnet på Slottsfjellet i Tønsberg er et kjent landemerke. Nå har OBOS fått en avdeling i Vestfold, nærmere bestemt i Tønsberg sentrum.

OBOS til Vestfold

Velkommen til OBOS! Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag har fusjonert med OBOS. Alle TNBBL-medlemmer er nå OBOSmedlemmer, med alle de fordelene det gir. Tekst | Mari Eia Bringedal Foto | Nyebilder.no, Tom Schandy/Samfoto

I 81 år har OBOS skaffet medlemmene bolig,

samt forvaltet disse på en trygg måte. Denne våren har OBOS etablert seg i Vestfold ved å fusjonere med TNBBL. Med 14 500 nye medlemmer fra Tønsberg, eies OBOS i dag av 245 000 medlemmer og det er ny rekord. Det ansvaret tar avdelingsleder Inger Hardmo i medlemsavdelingen og kollegene på alvor. – Vårt mål er å være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon. Vi jobber hele tiden med å utvikle gode medlemsfordeler som er unike. OBOS er store og vi har en interessant 12 

obosbladet

medlemsmasse. Det gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner, forteller Hardmo. For de fleste medlemmene er det forkjøps-

retten og tilgangen til et stort boligmarked som oppleves som den største fordelen. – Det skal lønne seg å være medlem i OBOS også for deg som allerede har bolig. Vi har opp til 50 prosent rabatt i tilbudene våre og du trenger ikke benytte deg av mange før du har tjent inn kontingenten, sier Hardmo.

Fakta om fusjonen Ansiennitet Du beholder din oppsparte ansiennitet fra TNBBL, og stiller på lik linje som alle andre OBOS-medlemmer. Bor du i TNBBL-bolig? Alle selskaper som tidligere ble forretningsført av TNBBL blir nå forretningsført av OBOS. Bygger i Tønsberg OBOS ønsker å være en aktiv boligutvikler i Vestfold, og første boligprosjekt blir Prestekragen borettslag som skal ligge på Døsse­ rød i Tønsberg. De 14 leilighetene legges etter planen ut for salg medio 2010. Avdelingskontor og Håndverksenter Hovedkontoret til OBOS ligger på Hammersborg torg i Oslo, men avdelingskontoret i Tønsberg blir på samme sted som før i Storgaten 20. BBL Håndverksenter heter nå OBOS Håndverksenter og holder fortsatt til i Ørsnesalleén 2. OBOS Eiendomsmeglere Garanti Eiendomsmegling i Tønsberg er blitt OBOS Eiendomsmeglere.


VELKOMSTTILBUD!

Gratis inngang til Norsk Folkemuseum For å gi de nye medlemmene fra tønsberg  mulighet til å bli bedre kjent med obos’ medlemsfordeler, deler vi ut 100 familiebil letter  til Norsk Folkemuseum. Familiebilletten gir  gratis inngang til deg og familien din til et  valgfritt arrangement i 2010. legg besøket  utenom st. Hans og Julemarkedet, for da har  medlemmer gratis inngang uansett. Husk å  besøk obos-gården! Kontakt obos i tønsberg på tlf. 33 30 94 00 for å få billetter.

Fakta om TNBBL

Medlemsfordeler OBOS-medlemmer har tilgang til over 50 lokale og nasjonale fordeler. Her er de mest populære tilbudene: • Forkjøpsrett til 80 000 boliger i oslo, tønsberg, Røyken og trondheim. • Gunstig forsikringstilbud til deg og din familie med obos Forsikring. • Konkurransedyktige betingelser på låne- og spareavtaler gjennom  obos lån & spar og obos billån. • Kjøp strøm til innkjøpspris med obos barekraft. • sterkt rabatterte billetter til familiearrangementer hos våre samarbeidspartnere:  tusenfryd, Norsk Folkemuseum og skiforeningen. • obos-pris på alle billetter i den Norske opera & ballett, det Norske teatret og  oslo Nye teater. I tillegg får du kjøpt billetter til obos-pris til enkelte konserter  på Rockefeller, oslo spektrum og med oslo-Filharmonien. • 9 ganger i året får du tilsendt obos-bladet. les om boligen, byliv, nye boligprosjekter og aktuelle medlems tilbud.

• etablert i 1946.   • 38 ansatte. • avdelingskontoret holder til i tønsberg sentrum. • 14 500 medlemmer. •  Forvalter ca 5 500 boliger (leilig heter  og rekkehus) i tønsberg, tjøme,   Nøtterøy, stokke, Re og andebu  kommune.

Hvem er OBOS? • oslo bolig- og sparelag ble stiftet i  1929. • 799 ansatte.  • 14 datterselskaper. • Hovedkontor på Hammersborg torg  i oslo, fi re avdelingskontor. • Norges største boligforvalter.  Forvalter 130 000 boliger. • bygger nye boliger hovedsakelig  i oslo og akershus, men har også  virksomhet i trondheim, stavanger,  bergen og i sverige.

obosbladet 

13


Tema uterom

Ta med våren ut! Utnytt balkongen for det den er verdt. Her er våre tips til farger, møbler, planter og lektyre. Tekst | Heidi Røneid Foto | Hans Fredrik Asbjørnsen Fotoassistent | Tonje Lystad Styling | Signe Schineller Stylingassistent | Sofie Blomberg

En balkong kan øke prisen på leiligheten

din med mellom 100 000 og 300 000 kroner. Hvis du kun bruker balkongen til oppbevaring av sykkelen, har du med andre ord en veldig dyr bod. – Bruk balkongen til avspenning, lading av batteriene eller til å finne fram dine grønne fingre. Det trenger ikke bli så dyrt, sier stylist Signe Schineller. Legg dekke på balkonggulvet

Balkonggulvet er ofte grått og lite innbydende. Et teppe, kokosmatter, treheller eller balkonggress kan derimot løfte inntrykket. Pass på at luft kommer til under mattene, slik at de tørker fortere og ikke råtner. Det er ikke bare gulvet som kan innredes, men også tak og vegger. – Folk flest innreder bare på gulvet, men glemmer taket og veggene. Heng stem14 

obosbladet

ningsskapende lykter på veggen eller i taket, tipser stylisten, som har funnet fram sine balkongfavoritter til OBOS-bladet. Hage på balkongen

Hvis du drømmer om hage, men bor med balkong, kan du skape din egen grønne oase på balkongen. – Finn en stor grein i skogen og skru den fast på balkongveggen. På greinen kan du feste blader og små fugler og det blir nesten som å ha sitt eget tre på balkongen, sier Schineller. En hjemmesnekret, dyp blomster­kasse gir perfekt grobunn for urter. Kjøp urteplanter som er ment for å plantes ut, de holder mye lenger enn dem som er avlet for å vokse raskt, men som ikke er særlig motstandsdyktige. Da kan du plukke friske urter fra egen balkong hele sommeren gjennom.

Ønsker du deg balkong? Det finnes regler for om hvilke type gårder som kan få tillatelse til å bygge balkong og hvor store balkongene kan være. Disse reglene står i «Balkongveilederen» fra Byantikvaren og Plan- og Bygningsetaten og kan bestilles på tlf. 02180 eller leses på www.pbe.oslo.kommune.no. Hvis boligselskapet vurderer nye balkonger bør styret få utarbeidet et forprosjekt som viser de økonomiske konsekvensene og valgmuligheter ved nye balkonger. Deretter må beboerne innkalles til et beboermøte hvor de forskjellige løsningene og kostnadskonsekvensene blir presentert, men hvor ingen avgjørelser tas. To til tre uker senere innkaller styret til ekstraordinær generalforsamling hvor det stemmes over om man skal få balkonger og hvilke løsninger man skal velge. Deretter blir prosjektadministrasjonen koblet inn som hjelper til med å sende ut prosjektet på anbud og vurdere tilbud­ ene som kommer inn. Og så settes arbeidet i gang.


Klappstoler kan enkelt henges på veggen når de ikke brukes.

Dekorative kofferter til oppbevaring.

Et enkelt teppe på gulvet bringer farger ut på balkongen.

Klar for balkonglivet. Kurvvase kr 298 og knallgul klappstol kr 99, fra IKEA, grønn kurv kr 49 fra Hemtex, aluminiumskofferter kr 700 og 1995 fra Palma, vattert rød- og hvitrutete teppe kr 399 og rød vannkanne kr 499 fra Mazma, potteholder i ståltråd kr 250 fra Affari, striepute i gjenbruksmaterialer kr 999 fra Bolivar, jord med lekakuler kr 39 for 18 liter, potteplanter kr 49, hagehansker kr 19 og spade kr 49, alt fra Plantasjen, myk sittepute kr 150 fra Friends Agenturer og stripete gulvmatte i plast kr 795 – 1150 fra Åhléns.

obosbladet 

15


Sommerens balkongtrender I sommer skal balkongen være mini­ malistisk, stilren og naturlig. Røtter skal synes og orkideer plantes i glasspotter. Kalde blåtoner, sarte rosatoner, kanarigul og korallrød er sommerens farger. Lettstelte hagemøbler kommer for fullt og sofa­ grupper blir mer vanlige enn bord med fire stoler. Det stilles strengere krav til utseendet på potter, urner og vaser. De skal ikke lenger bare være noe man oppbevarer blomstene i, men vakre pyntegjenstander i seg selv. Det skal rett og slett være mye grønt i det urbane storbylivet, og planter vi vil se mye av er bambus, kjøttetende planter, roser, oliventrær og citrustrær. Kilde: Lars-Erik Torp, Hovedgartner Plantasjen, Storo

Møbler i robuste materialer blir ikke stygge selv om de blir slitt.

Vakre former og farger på balkongen. Fuglebur i lakkert sølv, kr 249, pakke med fem småfugler i ulike pasteller kr 49, fra Plantasjen, hageverktøy kr 195 for et sett fra Åhléns, frø i spireboks kr 20 fra IKEA, kjøkkenhåndkle med prikkete kant kr 270 fra Palma og robust krakk kr 2400 fra Christen Hjorth.

16 

obosbladet


Ulik himmel­retning = ulike planter Hvilke planter som trives på balkongen kommer an på hvilken himmelretning balkongen vender. Felles for alle planter er at de trenger stell, gjødsling og luft til røttene. Nordvendt balkong: På nordvendte balkonger er det lyst, men lite direkte sollys. Her trives orkideer, palmer og inneplanter som nå kan settes ut. Stauder trives også godt på nordvendte balkonger. Kjøp stauder som blomstrer til forskjellige tider på sommeren, så har du blomster hele sommeren.

Østvendt og vestvendt balkong: Øst- og vestvendte balkonger har et ganske likt klima, og preges av mye direkte sollys. Østvendte balkonger får morgensolen som er sterkere enn kveldssolen på vestvendte balkonger. Her trives de fleste sommer­ blomster som blomkarse, pelargonia og krydderurter. Sørvendt balkong: Sørvendte balkonger har mye sol, og er det i tillegg lite vind, kan det bli veldig varmt på balkongen. Planter med tykke, kjøttfulle blader har mer vann i bladene og tåler derfor mer enn planter med tynne blader. Planter som tåler mye varme er takløk, pelargonia, begonia, margeritter, solhatt, sukkulenter og stemor.

Tips! • Basilikum er ikke så glad i lave temperaturer, så legg et gammelt putevar eller lignende over om natten. • Hvis du skal sette inneblomstene ut, pass på at du lar dem tilvenne seg temperaturen ute. Ikke la blomstene stå ute nattestid når temperaturen synker. • La plantene spire inne før du setter dem ut på balkongen. Et gammelt akvarium kan bli et fint innendørs drivhus i påvente av varmere dager. Husk at blomstene må ha mye lys.

plantetips: Nordvendt balkong

orkide inne-planter palme

plantetips: Østvendt og vestvendt balkong

blomkarse pelargonia krydderurter

plantetips: sørvendt balkong

Så frø og følg med når de spirer. Med små navnelapper husker du hva du plantet hvor. Frø fra kr 15, små papp-potter kr 30 for 20 stk, plastskilt kr 10 for 10 stk og grønne hagehansker kr 99, alt fra Plantasjen.

margeritt pelargonia begonia stemor

obosbladet 

17


3

BØKER DU KAN LESE FOR Å LÆRE MER Krukker med stil av Yvonne Dengin. En inspirasjonsbok om å skape vakre, grønne uterom ved hjelp av planter i krukker, potter og kasser. Boken koster 349 kroner.

Växter för balkong & uterum av Åke Truedsson. En svensk bok der ulike eksperter gir råd om hva du kan dyrke på din egen balkong. Du kan også lese om hvordan du lager din egen kompost. Boken koster 93 kroner. Små hager av John Brookes. Boka gir inspirerende tips til hvordan man kan forvandle utearealet til en deilig oase uansett størrelse og beliggenhet. Små hager koster 399 kroner.

Små detaljer bringer humor ut på balkongen. Apen er faktisk en designklassiker fra 1951 og lages fremdeles for hånd i Danmark, kr 995, Rosendal. Tekopper kr 110, robust gulvmatte i kokos kr 1999, sett med to store kurver med lokk kr 1499, alt fra Palma. Mugge i grov afrikansk keramikk fra Maggie Wonka kr 499 fra Bolivar, lilla pledd i akryl kr 275 fra Åhléns og diverse bordbrikker kr 30 fra Hemtex.

Møbler på balkongen • Klappmøbler kan enkelt henges på veggen og tas fram ved behov. • Flytt møbler fra stua ut på balkongen. Da slipper du å kjøpe nye og får også bedre plass inne. Men pass på å ta møblene inn igjen, slik at de ikke blir ødelagt av regn. • Plasser møblene slik at de ikke steng­

18 

obosbladet

er for lyset inn til leiligheten. • Bruk så høye møbler at du kan sitte på dem og se ut over balkongen. Er møblene for lave kan du få følelsen av å bli fanget nedi en balkonggrop. • Bruk møbler med flere funksjoner: For eksempel bokser og esker som kan oppbevare blomsterjord og potter, og samtidig fungere som avlastningsbord.

Leverandørliste: Rosendahl: www.rosendahl.com Plantasjen: www.plantasjen.no Bolivar: www.bolivar.no Åhlens: www.ahlens.no Palma: www.palma.no IKEA: www.ikea.no Christen Hjort: www.christenhjorth.com Lille medina: www.lillemedina.no Royal Copenhagen: www.royalcopenhagen.com Nordsjø: www.nordsjo.no Friends Agenturer: www.friendsagenturer.no Mazma: tlf. 66716300 post@mazma.no Aspegren: www.aspegren-denmark.dk


Oslo kommune

HUSK ÅRETS

RUSKEN-

AKSJONER www.rusken.no

EN RENERE BY – med din hjelp


Hager med sjel Med rumpa opp og hodet ned i et bed. Slik tilbringer Laila Trygg aller helst våren og sommeren i Sogn hagekoloni. Tekst | Mari Eia Bringedal Foto | Anja Elmine Basma

– Velkommen til nummer 87. Er det ikke fint her da? Laila Trygg (60) tar i mot oss med åpne armer og sommerbrunt ansikt. Det er tidlig på sommeren, men for kolonister begynner hagetiden allerede i april-mai. – Ja, dette er virkelig rekreasjon. Her finner jeg roen som ingen andre steder og kan sitte i timevis og bare nyte livet i hagen. Eller drikke vin med gode venninner. Jeg gjør mye av begge, smiler Trygg. Det er 15 år siden Laila Trygg flyttet fra

rekkehus til leilighet på Manglerud. Savnet etter hage meldte seg fort og etter å ha besøkt en venninne i Sogn hagekoloni var saken grei. – Å flytte i leilighet var helt greit, bortsett fra at jeg savnet hagen min. Jeg klarer 20 

obosbladet

ikke holde meg unna blomster og jeg elsker å stå med rumpa opp og hodet ned i et bed hele sommeren. Det er ferie og sommertid for meg. Det første Laila gjorde da hun kjøpte hytte

nummer 87 var å male med farger inne og ute. Ellers er det meste som det alltid har vært her. Akkurat som hos naboene hennes. Inne er de to små rommene møblert med funn fra loppemarked. – Det passer best med litt rare, gamle møb­ler her. De fleste har en ganske avslappet stil både i klesveien og i hyttene her. Det er ikke akkurat siste mote, men sånn skal det være og vi bruker jo mye tid på hagen. Kolonihagene er offentlige parker og det stilles derfor krav til vedlikehold av fellesområder og hver enkelts hage. Dårlig ved­

likehold er grunn god nok til utkastelse. – Ordenskomiteen er ikke bare en myte og de passer på at alle hagene ser ok ut, men det er ikke akkurat sånn at de går rundt med lupe. I hagen min er det ikke så strigla, jeg vil det skal være litt vilt og frodig, sier hun. I sommermånedene er Laila i hagen stort

sett hver dag. – Jeg er ikke en del av den harde kjernen som bor her fra påske til høstferien, men jeg er her mye. Hvis jeg jobber, drar jeg rett hit på ettermiddagen, men tar banen til Mang­lerud på kvelden. Hvis jeg har fri og det er fint vær er jeg her fra morgen til kveld. Er det møkkavær, gjør jeg noe annet, og det er det som er så deilig med koloni­ hage. Du har det beste av begge verdener.


Tema uterom

– Ikke strigla, men viltert og ­frodig. Slik beskriver Laila Trygg hagen sin i Sogn hagekoloni. obosbladet 

21


Sogn hagekoloni: • Etablert i 1909. • Holdt egentlig til på nedre Ullevål, men flyttet dit de er i dag i 1923. Nesten nabo til ­Ullevål stadion. • 204 parseller (hager med hus). • Husene kan ikke være større enn 30 kvadrat. De har strøm, men ikke innlagt vann. Dusj og do i felleshus på området. • Åpent for alle fra 1. mai til 30. september (fra kl 9.00 til 21.00). • Sogns Lille Kafé er åpen for alle hver søn­ dag i sesongen. Har lekeplass for barn. • Huser kolonister i alle aldre, men flere og flere barnefamilier får opp øynene for koloni­hager. De aller fleste bor i tett­ bygde Oslo øst. Les mer på www.sognhagekoloni.no

Kolonihager i Oslo Vafler, kaffe og saft hører med en varm sommer­ dag i kolonihagen. Og vin og gode venninner på kvelden.

En gammel utslagsvask fungerer fint som blomsterpotte hos Laila Trygg i nummer 87.

«Det passer best med litt rare, gamle møbler   her. De fleste har en ganske avslappet stil både   i klesveien og i hyttene her.» Laila Trygg (60)

• Kolonihager ble etablert av Oslo kom­ mune for å kunne leie ut grøntarearealer til en billig penge til byens beboere som ikke hadde hage. • Hagene skulle være med på å bedre opp­ vekstvilkår for barn og levevilkår for de voksne. • De første kom på begynnelsen av 1900-  tallet. I dag finnes det ni kolonihager i Oslo og siste ble etablert i 1930. • Alle som ønsker kolonihage må kunne dokumentere fra Folkeregistret fast bo­ sted i Oslo. • Søkere uten hage prioriteres og ventelis­ ten er lang. • Å være kolonist betyr at du må bidra til felles­skapet. Alle må hjelpe til med et visst antall arbeidstimer på fellesareal­ ene hvert år. • Fenomenet kolonihage er langt mer ut­ bredt i Danmark og Sverige.

Drømmer du om å bli kolonist?

Det første Laila gjorde da hun kjøpte hytte nummer 87 var å male med farger inne og ute. Ellers er det meste som det alltid har vært her.

22 

obosbladet

Å bli kolonist er ikke gjort på ett blunk. ­Kolonihagene er i dag populære som aldri før og det er strenge kriterier for å få mulig­ het til å kjøpe seg inn. I de aller minste og mest populære kolonihagene er ventetiden opp til 30 år, men vanlig ventetid for Sogn hagekoloni og andre i lignende størrelse er 5 til 10 år. Ønsker du å sette deg på liste kan du gjøre det på www.oslokolonihager. no. Der finner du skjema og informasjon om alle hagene. For å kunne stå på vente­ listen må du sende inn søknadsskjema, be­ tale søkeravgift og legge ved bostedsattest fra Folkeregisteret. Så er det bare å smøre seg med tålmodighet. Lykke til!


Dette bildet er fra en fest for barna, muligens Barnas Dag, før krigen. Bildet er tatt utenfor felleshuset, ned mot lekeplassen. Oppdekkingen er på en platting som var fast danseplattingen hvor det var dans mange lørdagskvelder i sesongen. Fotograf: Privat/Sogn hagekoloni.

101 år med kolonihistorie Henrik Pryser Libell skulle bare passe kolonihagen for en bekjent en sommer. Det ble starten på et livslangt forhold. – Jeg ble helt fascinert av livet i kolonihagen og satt meg på venteliste med en gang. For fem år siden fikk jeg kjøpt hytte og siden har jeg bodd her hvert år fra april til september. Du kan si jeg er en del av den harde kjernen her på Sogn, sier han.

bor på samme sted. I kolonihagen kan du også kombinere hytteliv med byliv. Du bor enkelt, men du kan spasere rett ut og kjøpe mat fra Deli de Luca ­eller ta trikken til sentrum, forteller Pryser ­Libell.

Pryser Libell har også blandet hobby med

hagene i Oslo. En ting som var felles for hagene var at de lå langt utenfor byen. I dag ligger de fleste innenfor eller rett utenfor Ring 3 og de fungerer som små parker midt i byen. – Folk i kolonihagene er noe av det mest motstandsdyktige du kan finne i Oslo. Her skal ikke ting endres så mye. Vi har sterk dugnadsånd, fellesdusjer og hyttene skal se så og si like ut. Bare det å få strøm hit tok tid. Du må ha litt sansen for det enkle her.

jobb, og skriver nå ferdig hovedfagsoppgave i historie om kolonihagene. I oppgaven har han sett på de historiske begrunnelsene for at kolonihagene fortsatt skal eksistere. – Hva er det med kolonihager? – Det er flere ting. Kolonihager gir en følelse av landsbygd midt i byen hvor alle hjelper til. Du kjenner naboene dine på samme måte som folk gjør på bygda, kun fordi dere

Sogn hagekoloni var en av de første koloni-

Henrik Pryser Libell er engasjert kolonist og skriver i disse dager ferdig hovedfagsoppgave om kolonihagene. Hvert år bor han i Sogn hage­ koloni fra april til september. Foto: nyebilder.no obosbladet 

23


Frode Svendsen (54) har sendt OBOS­bladet et bilde tatt av faren som viser livet i kolonihagen på 60­ og 70­tallet. Bildet er tatt ca. 1964 og viser middag på terrassen til hytte nummer 60. Personene på bildet er Solveig (tante), Frode Svendsen, Alvhild (mor) og bak står Nutta (søster). Frodes foreldre kjøpte hytta i 1960. I dag eier Frode hytta med kone og datter. Frode tilbringer vinteren i OBOS­blokk og sommeren i kolonihagen.

En ting som har endret seg noe er bruken

av kolonihagene. – Kolonihagen har alltid hatt som funksjon å være hage, men i begynnelsen var det matproduksjon folk drev med her. De bodde her om sommeren og det de dyrket i jorden ble til mat som ofte utgjorde en stor del av familiens økonomi. Etter krigen ble kolonihagene mer brukt til rekreasjon, men så en gang på det glade 70-tall kom matproduksjon tilbake, men mer som hobby. I dag har alle hagene mye gress, i tillegg til frukttrær, bær og krydderplanter, forteller Pryser Libell. TIL HØYRE: Kolonihagen hadde i mange tiår en gjeng som sprøytet alle frukttrær flere ganger i året. Det ble sprøytet med både nikotin, DDT og andre tvilsomme stoffer helt til ca. 1980. Som du ser av bildet var verneutstyr ukjent for sprøyte­ gjengen. Foto: Privat / Sogn hagekoloni. År: ukjent.

24 

obosbladet


Jeg har brukt altfor mye tid på denne leiligheten til at en megler med altfor dårlig tid skal selge den.

Vi vil ha en megler som skjønner at de som vil kjøpe boligen vår er på jakt etter et hjem. Og ikke bare en bolig. Det er med salg av bolig som så mye annet i livet; det lønner seg å være tidlig ute. Har du planer om å selge, bør du kontakte oss allerede i dag. Da vil alt det praktiske være på plass, og du kan starte salget når du ønsker. Over 85% av våre kunder er fornøyde og anbefaler oss videre. Kontakt oss på obos-eiendomsmeglere.no eller send sms: obosbefaring til 2030 for en uforpliktende verdivurdering og et godt tilbud på salg av boligen din. Her finner du oss: Røa 22 86 83 60, Bislet 23 33 18 20, Hammersborg 22 86 55 50, Torshov 22 98 14 40, Kalbakken 22 80 20 30, Lambertseter 23 16 51 10, Tveita 22 98 14 20, Ellingsrud 22 98 14 85, Oppsal 23 12 65 60, Holmlia 22 62 90 90, Manglerud 22 86 54 90


Smått om uterom Uteromssesongen nærmer seg med stormskritt. Sett av et par timer, eller kanskje en hel helg til å så noen grønnsaker i potter, gi hagemøblene en omgang med skurefilla, eller skrubb balkonggolvet med salmiakkvann. Tekst | Eddie Chr. Thomas

Hett og heftig på balkongen

Dyrk dine egne chilier på balkongen. Plantene kan bli opp mot 2 meter lange.

Ingenting er vel bedre enn å høste ting du har dyrket selv på balkongen. Hva med å prøve noe skikkelig «hot» i år; nemlig chilipepper! Nytteplanter er både dekorative og morsomme innslag på uteplassen. Tomatplanter plasseres på en varm og solrik plass, og krydderplanter kan plantes i egne krukker eller som bladkontrast i sammenplanting med sommerblomster. (Foto: Colourbox.no)

Et godt hjem for Bolla Ønsker du deg et pinnsvin i hagen, kan det være lurt å sette opp dette pinnsvinhuset. Grav det inn i komposthaugen eller dekk til med kvister og løv og plasser det i en litt rolig del av hagen. Husk at pinnsvin trenger tilgang til vann. Huset koster 349,– og bestilles på solfang.no.

Ny vår for hagemøblene Noen enkle grep kan gi nytt liv for slitne hagemøbler. Informasjonskontoret for farge og miljø (IFI) har følgende tips: • Gå grundig over møblene før sesongen starter. Er det råte i treverket, rustne skruer eller andre tydelige skavanker? Vurder da om det er lønnsomt å reparere møbelet i det hele tatt. • Sett møblene tørt. Det bør være minst mulig fuktighet i treverket når du setter i gang. • Fjern løs maling med sandpapir, først grovt, så finere. Vask så med et alkalisk husvaskemiddel. La møbelet tørke godt, kanskje et par dager. • Påfør grunning, mal deretter to strøk maling. Runde pensler kommer best til i kriker og kroker, de store flatene egner seg både for rull og flate pensler. La tørke godt.

26

OBOSBLADET

Stein og flis får evig ungdom Fliser rundt huset eller på terrassen kan etter hvert bli skitne av mose, alger, fett og oljeflekker. En ny produktserie renser flisene effektivt og bidrar til at steinene holder seg rene og pene og holdbarheten forlenges. Først rengjør du flisene med stein- og flisrensen. Når flisene er tørre, påfører du impregneringen med en rulle eller myk kost. Produktene kommer i 5-liters beholdere og kan kjøpes hos blant andre Maxbo. Les mer og se instruksjonsvideo på danfugesand.dk. (Foto: Dansand)


Borettslagene satser på ute­rommet Det blir fint og grønt i Groruddalen når bo­ retts­lag etter boretts­lag satser på uterommet. Tekst | Tyra T. Tronstad Foto | Bente Nilsen og Nyebilder.no

Som et ledd i Groruddalssatsingen har det

blitt satt av midler til å utvikle borettslag­ enes fellesrom, som er naturlige møteplasser for tusenvis av beboere. En rekke borettslag og sameier har dermed fått økonomisk støt­ te til nettopp dette. – Det er viktig at borettslagene benytter seg av disse støtteordningene. De er til for å bedre bomiljøet. En hel del borettslag har fått støtte, og vi ser nå at fine prosjekter er på gang. Og flere kommer, men det tar litt tid, sier bomiljøkonsulent Bente Nilsen i OBOS. Hun er ansatt i OBOS for å assistere boretts­ lagene i arbeidet med å søke om midler.

Prosjektleder for uteromsrehabiliteringen i Teisen Vest borettslag, Jeanette Engeset, viser fram uterommet slik det framstod før oppstart, i 2008.

Her er tre eksempler på borettslag som har fått bomiljøtilskudd til uteroms­ prosjekter: • Ammerudlia borettslags prosjekt fikk navnet «fire møteplasser i det grønne», og består av fire nyanlagte områder med benker. Det ble ferdigstilt i fjor sommer og borettslaget fikk 370 000 kroner i bomiljøtilskudd for prosjektet. • Teisen Vest borettslag var i august i fjor i full gang med å anlegge møte- og lekeplasser. Det blir trolig ferdigstilt nå i sommer. Borettslaget har fått 800 000 kroner i bomiljø­tilskudd til prosjektet. • Rødtvedt borettslag har jobbet med bedre belysning i uterommet. Prosjektet ble kalt «belysning med fokus på trygghet», og består av 37 utelamper med fotoceller montert på egnede steder. Borettslaget har fått 75 000 kroner i bomiljøtilskudd til prosjektet.

Teisen Vest har fått 800 000 kroner i bomiljøtilskudd til sitt uteromsprosjekt. Her er jobben i full gang, og vi gleder oss til å vise dere hvor fint det blir når alt er ferdig.

obosbladet 

27


Bomiljø

Tok saken i egne hender Frivilligsentralen på Romsås inviterte OBOS til å fortelle om det å bo i borettslag. Og de som møtte fram fikk svar. Tekst | Heidi Røneid Foto | Henrik Kreilisheim

Hvordan får man egentlig informasjon om hvilke lover og regler som gjelder når man bor i borettslag? Frivillige ved Frivilligsentralen på Romsås så at det hersket stor usikkerhet rundt det å bo i borettslag og inviterte bomiljøkonsulent Bente Nilsen fra OBOS til å svare på spørsmål. – Det er mange som ikke vet at man ikke kan framleie leiligheten sin og hvorfor, eller hvordan man kjøper leilighet gjennom OBOS. Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig får heller ingen tak i den, sier Rukhshanda Hameed, en av initiativtakerne til møtet. Usikkerhet rundt husleia

Det var rundt 20 personer som møtte opp for å høre Nilsens foredrag. En av dem var Shahnaz Saba som har bodd i OBOS-leilighet i tre år. – Før jeg kom på møtet var det en del ting jeg var usikker på. Jeg synes spesielt husleia var høy og lurte på hva og hvem den går til, sier Saba. – Ellers lurte jeg også på om man kan låne penger av OBOS og hvilke rettigheter man har gjennom å være OBOS-­ medlem. Felleskostnadene eller husleia var også et av hovedpunktene på presentasjonen. – Husleia går blant annet til renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, vaktmestertjenester og andre utgifter borettslaget har. For å finne ut akkurat hva husleia har 28 

obosbladet

blitt brukt til i ditt borettslag kan du se i årsberetningen som styret sender ut til alle andelseiere hver vår. Der står alle utgiftene borettslaget har hatt det siste året listet opp, forklarer Nilsen. Etter møtet fortalte Saba at hun hadde fått svar på alle spørsmålene hun hadde i tillegg til informasjon om ting hun ikke hadde tenkt på før. – Nå som jeg vet hva husleia faktisk går til, er det helt greit å betale den, sier hun. Integrering gjennom informasjon

Minoritetsrådgiver Nisar Bhagat ved Frivilligsentralen forteller at de frivillige som kommer på informasjonmøtet er ressurssterke mennesker som tar med seg informasjonen tilbake til sine respektive miljøer. – Folk vet ikke hvilke rettigheter og plikter man har som andelseier. Når vi snakker om innvandring og integrering handler mye om informasjon. Hvis man ikke får informasjon kan man heller ikke integreres, sier han. Når OBOS-bladet snakker med Saba på telefon et par dager senere får vi høre at også hun har sørget for at informasjonen har kommet videre. – Jeg kjenner familier som heller ikke visste noe om å bo i borettslag og som også har reagert på at husleia var så høy, sier hun.­Etter møtet ringte jeg til dem og forklarte hva husleien går til og at de ikke trenger å være bekymret.


Frivillighetssentralen oppfordrer de frivillige til å ta grep selv hvis det er noe de vil ha svar på. Derfor inviterte de OBOS til å snakke om det å bo i borettslag.

obosbladet 

29


Fra venstre: Rukhshanda Hameed, Bente Nilsen fra OBOS, minoritetsrådgiver Nisar Bhagat, Menaz Aslam og Hege Brubak-Olsen fra Frivilligsentralen.

Dette er bomiljø­arbeidet • Som et ledd i Groruddalssatsingen ble Bente Nilsen ansatt som bomiljøkonsulent i OBOS i februar 2008. • Bomiljøkonsulenten skal aktivt stimulere borettslagene til å utvikle tiltaksplaner for opprustning av bygninger og bomiljø. • Bomiljøtilskuddet gis av Husbanken og Oslo kommune. • Groruddalssatsingen er et samarbeid for perioden 2007 – 2016 mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen.

«Folk vet ikke hvilke rettigheter og plikter man har som andels­ eier. Hvis man ikke får informasjon kan man heller ikke integreres.» Minoritetsrådgiver Nisar Bhagat

30 

obosbladet

Tett på tre Hvorfor kom du på informasjonsmøtet?

Mhret Akubazgi

Flora Gulliksen

Fawzie Rawan

Jeg er medlem av Frivilligsentralen og kom på møtet for å høre på OBOS. På møtet fikk jeg informasjon om hva OBOS er og hva de gjør, og lærte også mye om å bo i borettslag.

Jeg kom på møtet fordi en venninne fra norskkurset anbefalte meg å komme. Jeg vurderer å bli OBOSmedlem og ville høre hvilke tilbud OBOS har. Jeg fikk informasjon om mye jeg ikke visste fra før, blant annet om forkjøpsrett på OBOS-leiligheter.

Jeg kom på møtet fordi jeg er OBOS-medlem og vil vite hva slags lover og regler som gjelder i borettslaget. Det fikk jeg svar på.


MAGISKE FIAT 500

DETTE FANTASTISKE UTSTYRET ER nå INKL I PRISEN: © © © © © © © © © © © © ©

-QLYUZ[`Y[ZLU[YHSSrZ ,SLR[YPZRL]PUK\LY ():IYLTZLY RVSSPZQVUZW\[LY ;rRLS`Z )S\L 4L ,SZLY]VTLK*P[`M\URZQVU 1\Z[LYIHY[YH[[ 2SPTHHUSLNN (S\MLSNLY +LS[IHRZL[L ,SQ\Z[LYIHYLZPKLZWLPS =+*,:7 TLKIHRRLZ[HY[HZZPZ[HUZL

-PH[ LY L[ PRVU 5r SHUZLYLY ]P VNZr * *HIYPVSL[ 4LK ZPRRLYOL[ Z[QLYULY P 5*(7 VN TPSQ¥[LRUVSVNP P LU LNLU KP]PZQVU LY -PH[ * IrKL LU ZLUZHZQVU VN LU RQLTWLZ\RZLZZV]LYOLSL,\YVWH:QHYTVNL[\UPR[KLZPNULYOHS]LOLTTLSPNOL[LU;VWW RQ¥YLLNLUZRHWLYZ\]LYLUL,\YVTV[VYLYTLKLRZ[YLT[SH]L\[ZSPWWVNLUPTWVULYLUKL Z[HUKHYK\[Y\Z[UPUNLYULZ[LUOLSLOLTTLSPNOL[LU4HNPLUTrIHYLVWWSL]LZ

-PH[MYHRY -PH[**HIYPVSL[MYH 

/HYHUW'UDPPHQELOKDYQcUVDYJLIWNRPPHULWLOOHJJ*MVQLWWOLJIRUEUXNYHGEODQGHWNM¡ULQJ ²ONP8WVOLSS²JNP&2 

w w w. f i a t . n o

SOM SKAPT FOR JORDAS FRAMTID - OG NORSKE BILAVGIFTER....


Åpent 10–20 (9–18) • 73 butikker • 3 timer gratis parkering • www.tveitasenter.no

KAKTUS.NO FOTO: ELISABETH TOLLISEN

Fotmassasje etter en vellykket shoppingtur. Angelica fotklinikk

Alle klær og tilbehør er hentet fra Tveita Senter.

Alt du kan tenke deg på Tveita Senter


www.htr.no


NY SeRIe!

OBOS-bladet hjelper deg Møt vår nye snekkerekspert, Petter bringe­ dal. denne gangen viser han deg hvordan  du legger klikkparkett. Tekst | Heidi Røneid   Foto | June Witzøe

1 Petter Bringedal (21) er utdannet  tømrer og jobber for et snekkerfi rma i  bærum. I hver utgave av obos­bladet  framover vil han vise deg hvordan du  kan gjøre jobben selv. 

→ deTTe TReNgeR dU:  Klikkparkett  Parkettunderlag  tommestokk  blyant  Vinkel

01

Puss bort eventuelle klumper i gulvet  og støvsug slik at du fjerner alt rusk  og rask. sjekk så gulvet for ujevnheter ved å  legge et av gulvbordene på høykant og fl ytte  rundt. Hvis gulvet er ujevnt vil det være glip­ per mellom gulvet og gulvbordet. Pluss, minus  fem millimeters høydeforskjell over to meter  er  greit.  er  høydeforskjellen  større  enn  det,  kan ujevnhetene i gulvet bygges opp lagvis  med ullpapp eller parkettunderlag til man når  ønsket høyde. store forskjeller kan rettes opp  med avretningsmasse.

02

03

04

For å unngå at parketten slår mot be­ tonggulvet hver gang du tråkker på  den, legges parkettunderlag under parketten.  da blir det mindre støy for deg og naboen din.  Rull ut parkettunderlaget og legg den dobbelt  eller trippelt hvis gulvet er ujevnt. Hvis du har  varmefolie under parketten (må monteres av  elektriker) må du ha 0,2 mm plast over folien i  stedet for annet parkettunderlag. 

 stikksag  Kiler  bankekloss og hammer  eventuelt ullpapp  Vernebriller  Hørselsvern 

→ FøR dU STARTeR legg gulvet slik at radene av gulvbord lig­ ger og peker mot vinduene der lyset kom­ mer inn (altså ikke parallelt). bordene har en  tendens til å bøye seg litt, og krummingen  gjør at det blir penere mot lyset når borde­ ne ligger på tvers av vindusveggen. begynn  gjerne ved en dør slik at det er lett å få første  rad under dørlisten.

34 

obosbladet

For å gi gulvet ekspansjonsrom må det  være  et  mellomrom  mellom  gulvbor­ dene og veggen. Parkettleverandøren oppgir  som regel hvilken avstand de ønsker at borde­ ne skal legges til veggen, som regel 6 til 8 mm.  lag eller kjøp kiler som passer til målene fra  parkettleverandøren. Når du legger gulvet, skal  kilene ligge ved skjøtene og på midten av gulv­ bordet på den første raden. du kan også legge  kiler på enden av noen av bordradene, men det  er ikke nødvendig på hver eneste rad.

Hold et gulvbord opp mot veggen for  å  sjekke  om  veggen  har  ujevnheter.  Hvis veggen er så ujevn at listene ikke vil dek­ ke ujevnhetene, må den første raden av gulv­ bord formskjæres etter veggen. legg da tom­ mestokken  på  gulvbordet  og  hold  blyanten  inntil. Før tommestokken langs veggen mens  du tegner en strek på bordet. sag så etter stre­ ken med en stikksag.  


05

Klikkgulv skal legges fra venstre mot høyre. Klikk parketten sammen til du kommer til det siste bordet på raden. Legg en kile inn mot veggen og legg det neste bordet omvendt vei for å finne ut hvor langt det skal være. Tegn en liten strek der bordet skal kap­ pes. Bruk så en vinkel for å tegne en rett strek over bordet ut fra punktet du har markert.

06

Kapp av biten med stikksagen. Hvis du holder sagen opp ned, ser du stre­ ken mye lettere og sagbladet river ikke opp fli­ ser på den synlige overflaten. Synes du det ser skummelt ut, kan du legge gulvbordet mellom to bord og sage over. Her kan du også bruke en håndsag.

Vipp det nest siste gulvbordet opp for å sette på det siste bordet. Klikk bor­ det fast i det forrige bordet på samme rekke før du dytter det inn på plass i raden ved siden av.

08

09

10

Dunk hele raden inntil med en banke­ kloss og hammer. Gå deretter over bordene på knærne slik at de blir presset ned og dermed flater seg ut. Start neste rekke med biten du kappet av på slutten av den forrige. Slik får du minst mulig kapp.

Legg resten av gulvet på samme måte. Når du har lagt den siste raden, vent med å presse gulvbordene ned til du også har lagt den siste raden. Når du skal legge siste rad, må du sjekke om veggen på denne siden er rett ved å legge et gulvbord mot veggen. Mål så med en tommestokk hvor bred den siste raden skal være flere steder. Tegn så en strek mellom punktene og sag etter denne streken med stikksagen.

Hvor mye gulv trenger jeg?

Velg riktig gulv

Mål hvor stort rommet er og finn ut hvor mange kvadratmeter gulv du trenger. Klikkparkett kommer som regel i pakker på tre kvadratmeter. Kjøp litt mer gulv enn du trenger, slik at du har litt å gå på i forhold til kapp. Ta vare på gulvbord som blir til overs i tilfelle et av bordene skulle bli skadet se­ nere og du må bytte det ut.

Gulv bør velges ut fra hvilket utseende man ønsker og hvor hardt gulvet er. Har man hund og skal gå på gulvet i stiletthæ­ ler, bør man ha et hardt gulv. Spør om hjelp i butikken slik at du finner rett gulv.

Utstyret er viktig Sørg for å alltid ha et skarpt blad på sagen. Da tar ikke sagen tak i bordet like fort, slik at du unngår risting. Det blir lettere å sage og kuttet blir penere.

Klikkgulv er det letteste gulvet å legge. Gul­ vet ligger «flytende» oppå undergulvetog trenger ikke limes eller festes med spiker. Laminat vs. parkett Parkett er av tre og kan slipes, mens lami­ nat er trykte mønstre under et lag av plast og kan derfor ikke slipes.

07

Klikk den siste raden inntil den forri­ ge. For å banke den på plass kan du bruke ett brekkjern. Press både den nest siste og den siste raden ned, slik at gulvet blir flatt. Når hele gulvet er lagt, fjerner du kilene som står inntil veggene og gulvet er klart til å listes.

→ TIPS! Ikke bruk bord som er mindre enn 40 centi­ meter lange og sørg for at det er minst 50 cm mellom skjøtene på radene som ligger ved si­ den av hverandre hvis du bruker lange gulv­ bord. Bruker du korte gulvbord kan skjøtene være tettere.

Følg med! I neste nummer viser snekker Petter hvordan du kan liste gulvet.

obosbladet 

35


Vi fornyer ditt kjøkken - enkelt

Få et nytt kjøkken ferdig montert på under en dag! Til deres eksisterende stammer og nåværende planløsning måltilpasser vi et helt nytt kjøkken med nye moderne løsninger. Følgende inngår:

sNye fronter sNye heldempende hengsler sNye moderne skuffesystem

sNye beslag sMontering på en dag sFem års garanti

Kontakt Mikael Abrahamsson 906 52 051 for et kostnadsfritt hjemmebesøk

www.herjedalskjokken.no s22 55 88 68


Størst på balkonger i Skandinavia

KOMPLETTE BALKONGLØSNINGER w w w.ba lco.no


Spør advokaten Advokatene i OBOS svarer leserne på juridiske spørsmål knyttet til det å bo i borettslag­ ­eller boligsameie. Har du spørsmål du vil ha besvart i OBOS-bladet, kan du sende dem til obosbladet@obos.no. Boddvar Kaale er advokat i OBOS. Advokatene i OBOS er blant annet spesialister på boligrett, men tar ikke oppdrag for enkeltpersoner, bare for boligselskaper. Når det gjelder denne spalten, er det kun spørsmål som står på trykk som vil bli besvart.

selger frivillig. Slike drastiske virkemidler forutsetter at det foreligger grove eller vedvarende brudd på reglene.

Fritt fram for markise? Spørsmål: Jeg bor i første etasje i en fem eta-

sjers blokk og ønsker å sette opp markiser foran vinduene i stua. Kan jeg bare sette opp markisene, eller må det godkjennes av styret eller generalforsamlingen i borettslaget ? Advokaten svarer: Borettslaget er ansvarlig

Regler for bruk av utearealet Spørsmål: Hvilke regler gjelder for bruk av

uteareal i borettslag ? Kan alle som bor i borettslaget fritt disponere utearealet? Er det andre regler i et sameie ? Advokaten svarer: Hovedregelen i boretts-

lag og sameier er at utearealene eies og forvaltes i fellesskap, slik at alle beboere har lik rett til å disponere arealene. Det er imidlertid begrensninger i bruken, noe som fremgår klart av eierseksjonsloven § 19 som gir den enkelte «rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene». Tilsvarende begrensninger gjelder i borettslag. Alle vil være forpliktet til å bruke eiendommen slik at andre beboere ikke unødig eller urimelig sjeneres. I både borettslag og sameier kan det fast38 

obosbladet

settes regler for bruk av utearealet. Ofte tas slike regler inn i husordensreglene. Husordensreglene kan fastsettes av styret i borettslaget, men ofte er det i vedtektene fastsatt at generalforsamlingen skal fastsette slike regler. I sameier er det sameiermøtet som har denne kompetansen. I husordensreglene finnes dessuten regler om når det skal være ro, hvor forskjellige aktiviteter kan foregå, hvor sykler og barnevogner kan plasseres etc. Reglene kan tilpasses det enkelte boligselskaps behov, men det er likevel grenser for hvilke regler som kan fastsettes. Aktiviteter som ikke unødig eller urimelig er til ulempe for de øvrige beboere, bør ikke forbys. Beboerne plikter å følge de fastsatte reglene. Dersom reglene ikke blir fulgt, og det verken hjelper med muntlige eller skriftlige advarsler, kan styret iverksette sanksjoner. Både i borettslag og sameier kan regelbrudd medføre at styret gir et salgspålegg, dvs. at boligen blir tvangssolgt med mindre eier

for hvordan bygningene framstår utvendig. Mindre utvendige endringer av bygningene som ikke går ut over vanlig forvaltning av borettslaget, kan styret selv bestemme. Større endringer som vesentlig vil endre bygningens karakter må legges fram for generalforsamlingen til behandling, hvor det kreves to tredels flertall for å gjennomføre tiltaket. Jeg forutsetter at ingen av de andre andelseierne i blokken har satt opp markiser, og at spørsmålet heller ikke reguleres i borettslagets vedtekter eller husordensregler. Da montering av markiser på en blokk vil påvirke fasaden i vesentlig grad, må spørsmålet etter min mening behandles av generalforsamlingen. Fasaden på en blokk vil være så stor at det er viktig at den fremstår som en helhet. Type markiser og fargevalg bør derfor være mest mulig enhetlig.

«Mindre utvendige endringer av bygningene som ikke går ut over vanlig forvaltning av borettslaget, kan styret selv bestemme.»


BOLIG

Boligmarkedet | april 2010

Boligbørsen → SIDE 40 – 41

Nye eneboliger på Mortensrud → SIDE 42 – 47

Byttet til seg ny bolig → SIDE 48 – 49

HOLMENKOLLEN

KJELSÅS SOGN GRORUD

GREFSEN RØA Voksen Voksenhagen BRL

RING 3

Nydalen Sandakerveien 99

SMESTAD

SINSEN

RING 2 Nydalen Elvesiden BRL

MAJORSTUEN

CARL BERNER GRÜNERLØKKA

SKØYEN

E6

ALNABRU

Økern Torgveien BRL Økern Økernly BRL

E18

FROGNER

HELSFYR Ensjø Gladengveien 2 – 4

TØYEN Ensjø Rolf Hofmos BRL

Tveita Lønnebakken BRL

BYGDØY Kværnerbyen Nye Gamlebyen

FORNEBU

RYEN

EKEBERG

Fornebu Piloten boligsameie

E6

E18

SALGSFornebu START

OSLO

på Mortensrud

SANDVIKA

SLEMMESTAD

Mortensrud Rudshagen BRL

Mortensrud Stenbråten BRL

Slemmestad Heimansåsen BRL

NESODDEN

KLEMETSRUD HOLMLIA

Boligprosjekter for salg

Boligprosjekter som kommer for salg. Les mer på obos.no.

Utsolgt OBOSBLADET

39


|Nye boligprosjekter|Ensjø BOLIG BOLIG|Boligbørsen

Planlagte OBOS-prosjekter OSLO SYD: MORTENSRUD På Mortensrud planlegges flere nye boligprosjekter framover. Rudshagen borettslag med 17 eneboliger er utlyst i dette bladet. Illustrasjon: Hille-Melbye Arkitekter AS

Kværnerhallen i ny drakt Det gamle sveiseverkstedet blir bygd om til topp moderne kontorlokaler. Gamle Kværner Brug produserte digre turbiner i Kværnerhallen. Nå skal den bygges helt om og bli kontorlokaler. – Fasaden mot Kværnerbyen skal rives ned og bygges opp igjen med mye glass som gir godt med lys inn i bygget. Det skal bygges opptil fire etasjer med næringsarealer, forteller markedssjef Hans Petter Hauge i OBOS Forretningsbygg.

OBOS Forretningsbygg er nå i samtaler med flere potensielle leietakere og regner med at dette vil være på plass i løpet av året. – Lokalene tilrettelegges slik at vi kan tilpasse dem til leietakerne etter hvert som de kommer inn. Arbeidet, som etter planen igangsettes i midten av 2010, vil også bidra til at det planlagte torget på plassen utenfor kan ferdigstilles, sier han.

Blomster og barneklær til Kværnerbyen Det er ikke bare beboere som flytter inn i Oslos nye bydel denne våren. I tillegg til leiligheter finnes det også flere næringslokaler i Kværnerbyen. OBOS Forretningsbygg har ansvar for å leie ut disse og innen sommeren får bydelen flere butikker. – Klesagenturet Hummel åpnet showroom her i fjor, butikken Jakt og Fritid har akkurat flyttet inn, en blomsterforretning flytter inn i mai og straks åpner også en klesforretning med barneklær, forteller markedssjef Hans Petter Hauge. To lokaler står fortsatt ledige, men forhandlinger pågår i disse dager om begge.

40

OBOSBLADET

OSLO VEST: VOKSEN I Landingsveien skal OBOS bygge 50 familieboliger. Salgstrinn 1 i Voksenhagen borettslag utlyses i neste blad.

SLEMMESTAD: HEIMANSÅSEN Her skal OBOS bygge cirka 100 nye leiligheter. Første salgstrinn ligger ute for salg. Andre salgstrinn utlyses i neste blad.

BÆRUM: FORNEBU Her skal OBOS bygge 140 leiligheter. Salgstrinn 1 i Piloten boligsameie ligger ute for salg. Neste salgstrinn er under planlegging.

OSLO SYD: ENSJØ I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge tilsammen 550 leiligheter. Første salgstrinn er planlagt utlyst i løpet av 2010.

OSLO NORD: NYDALEN I Sandakerveien 99 skal OBOS bygge 280 nye leiligheter. Planlagt salgsstart i løpet av 2010.

OSLO SENTRUM ØST: KVÆRNERBYEN Kværnerbyen blir en helt ny bydel med 1800 leiligheter, butikker og næringsarealer. Neste byggetrinn er under planlegging og vil bli utlyst i løpet av 2010.

Foto: colourbox.no

Hauge håper at et serveringssted vil flytte inn i løpet av 2010. I tillegg skal OBOS eiendomsmeglere åpne et avdelingskontor i Kværnerbyen.

Kontakt OBOS prosjektsalg for mer informasjon e-post: prosjektsalg@obos.no Tlf: 22 86 82 40 eller les mer på www.obos.no.


BOLIG|OBOS eiendomsmeglere

Våre avdelinger

Sverre Martin Hagh

Ellingsrud

Eiendomsmegler OBOS eiendomsmeglere Ellingsrud Mobil: 95 05 18 98

Edv. Munchsvei 47 Tlf. 22 98 14 85

Kalbakken Nedre Kalbakkv. 4 Tlf. 22 80 20 30

Lokalkunnskap er viktig!

Manglerud Manglerud senter Plogveien 6 Tlf. 22 86 54 90

Bislet Thereses gate 44 Tlf. 23 33 18 20

Foto: Nyebilder.no

Hammersborg Hammersborg torg 1 Tlf. 22 86 55 50

Lambertseter Lambertseter senter Langbølgen 9 Tlf. 23 16 51 10

Røa Røa senter Vækerøvn 205 Tlf. 22 86 83 60

Oppsal Oppsal senter Haakon Tvetersv. 96 Tlf. 23 12 65 60

Holmlia Holmlia senter Holmlia Senterv. 11 Tlf. 22 62 90 90

Torshov Sandaker senter Sandakerveien 59 Tlf. 22 98 14 40

Tveita Tveita senter Tvetenveien 150 Tlf. 22 98 14 20

Naturlig skjønt Ellingsrud er boligstrøket mellom Furuset og Karihaugen, og ble bygget ut 1970-tallet. Her finner du en god miks av lavblokker, noen høye blokker, og en større andel rekkehus. Ellingsrud har fått navn etter Ellingsrud gård som tilhørte Hovedøya kloster i middelalderen. Ellingsrud grenser mot Lørenskog kommune i øst og mot Østmarka i sør, og ligger svært naturskjønt til. Ellingsrud er derfor

en flott innfallsport til Marka og turer til for eksempel Mariholtet. Ellingsrudåsen er foreløpig siste stasjon på T-banens linje 2 som går mellom Ellingsrudåsen og Østerås i vest. Ellingsrud kirke (innviet i 1981) er plassert like ved T-banestasjonen og Ellingsrudåsen butikksenter. Kjente OBOS-borettslag i området er blant andre Karihaugen, Karilia og Skansen.

Bruk en megler som kjenner området ut og inn, og som vet hva som er gjort og skal gjøres i borettslaget. For eksempel annonserer meglere med dårlig lokalkunnskap at leilighetene i Karilia, Karihaugen og Ellingsrudåsen borettslag har nye soilrør. Det stemmer ikke. De er rehabilitert, og skulle det bli problemer, kan selger få kjøper på nakken. Det er viktig at megleren kan besvare spørsmålene folk måtte ha om boligen og området. Spørsmål som: Hvor er barnehagene, matbutikken, skolene osv. Jo raskere en interessent får svar på slike spørsmål, desto raskere er han i stand til å legge inn bud, noe som er til gagn for selger og sluttprisen for boligen.

BOLIGER SOLGT VIA OBOS EIENDOMSMEGLERE AVD. ELLINGSRUD Munkebekken 290 Enderekkehus, 108 kvm

Starveien 60 A Enderekkehus, 105 kvm

Harald Sohlbergs vei 2 3,5-romsleilighet, 73 kvm

Solgt for kr.

Solgt for kr.

Solgt for kr.

2 450 000

2 500 000

1 565 000

PRISUTVIKLING I BOLIGMARKEDET SENTRUM/VEST

SENTRUM/NORD

NORD/ØST

SYD/ØST

Ullern, Frogner, Vestre Aker og St. Hanshaugen

Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Nordre Aker

Bjerke, Grorud, Stovner og Alna

Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand

+ 0,5 %

38 293

Snittpris pr. kvm feb. 2010

MER PRISSTATISTIKK PÅ obos.no/om obos

37 430

Snittpris pr. kvm feb. 2010

- 1% Februar 2009: 32 605 (+17%)

+ 9%

26 389

Snittpris pr. kvm feb. 2010

31 695

Snittpris pr. kvm feb. 2010

- 12,5 % Februar 2009: 32 001 (+17%)

Februar 2009: 24 378 (+8%)

Februar 2009: 26 715 (+18,5%)

OBOSBLADET

41


|Rudshagen BOLIG Utlysning boligprosjekter|Ensjø BOLIG |Nye

rt Salgssta

11. mai

Rudshagen

Godt nytt for energibevisste boligkjøpere. I Rudshagen borettslag på Mortensrud får du eneboliger bygget etter passivhusstandard. Illustrasjon | Rambøll

Energieffektive eneboliger Nå starter salget av Rudshagen borettslag på Mortensrud. 17 passivhus på 116 m² BRA med carport og hage.

Beliggenhet

På den vestvendte flaten mellom Stenbråten borettslag og Stenbråtveien skal OBOS bygge 17 eneboliger gruppert i tre tun. Husene vil ligge vest- og sørvestvendt med gode sol- og lysforhold. Alle boligene får en tomt/hage der hver bolig har eksklusiv bruksrett til sin del. Boligområdet blir svært barnevennlig med trygg gangadkomst til Stenbråten barneskole og flere barnehager i nabolaget. Boligene

Alle husene er like med en standard planløsning, men kan enkelt bli en livsløpsbo42

OBOSBLADET


SALGSMØTE/

PÅMELDING Salgs- og kontraktsmøte på Hammersborg torg 1 tirsdag 11. mai 2010 kl. 18.00. Påmelding via medlemsservice@obos.no eller på tlf. 22 86 59 90.

Nærområdet Kollektiv transport: Mortensrud T-bane ca. 700 meter Barnehage: Barnehage på nabotomten Skole: Gangavstand til Stenbråten barneskole Kjøpesenter: Mortensrud Senter (Senter Syd)

Marka: Nær Østmarka, Ljanselva og Hvervenbukta/Fiskevollbukta

Rudshagen borettslag Sentr

Ma

um

r ta S te Ga ml

ik s

ei ev

n M

lig med alle nødvendige boligfunksjoner på bakkeplan (se illustrasjon side 46). Boligene blir på totalt 116 m2 BRA over to plan med overbygget inngang nede: • 1. etasje: Entré, bad/vaskerom, bod under trapp til andre etasje, åpen stue/ kjøkken med utgang til terrasse og hage. Kjøkkenarealet kan deles av. • 2. etasje: Gang med trapp fra 1. etasje, tre soverom hvorav ett har utgang til terrasse, bad og bod. • Carport med sportsbod. Husene bygges i tilnærmet samme stil som nabohusene i Mikkelsgrenda. De har en streng, enkel og kubeformet huskropp.

Dette er en stil som passer godt til passivhuskonseptet.

E6

d yg eb

vei

ie ve råt

nb

inv

S te

Skole

o

rt

s en

ru

ei dv

en

T E6 ter Sesnyd

RUDSHAGEN PÅ 1-2-3:

Passivhus - framtidens bolig i dag

Et passivhus er et hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus. Husene i Rudshagen bygges etter Norsk Standard for passivhus (NS 3700). Passivhus bruker ca. 75 % mindre energi til oppvarming enn tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som bl.a. ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Kravene til et passivhus går mye lengre enn energikravet i ny TEK (Teknisk forskrift)

– Moderne, funksjonelle eneboliger med carport.

– Bygget etter passivhusstandard med energimerke A.

– Fleksibel planløsning som kan tilpasses livsløpsstandard.

– Hageflekk og balkong med gode solforhold.

– Barnevennlig bomiljø med skole og barnehager i umiddelbar nærhet.

OBOSBLADET

43


|Rudshagen BOLIG Utlysning boligprosjekter|Ensjø BOLIG |Nye

På den vestvendte flaten mellom Stenbråten borettslag og Stenbråtveien skal OBOS bygge 17 eneboliger gruppert i tre tun. Illustrasjon: Rambøll

Mortensrud kirke. Foto: Nyebilder.no

44

OBOSBLADET

Alle boligene får en tomt/hage der den enkelte boligen har eksklusiv bruksrett til sin del. Illustrasjon: Spor Arkitekter


som gjelder fra 1.1.2009. Bygget etter ny TEK ville husene i Rudshagen hatt et energibehov på ca. 139 kWh/m2/år, mens de samme husene bygget med passivhusstandard vil ha et innkjøpt energibehov på kun ca. 61 kWh/m2/år. Dette betyr en energibesparelse på ca. 9.000 kWh/år. Fra 1. juli 2010 vil det bli innført krav om energimerking av boliger. Husene i Rudshagen vil få energimerke A, som er høyeste karakter. Hvorfor passivhus?

Energi til drift av norske bygninger utgjør 40 % av landets totale energibruk, hvor 2/3 går til boliger. Passivhus og lavenergiboliger gjør oss bedre forberedt for en energikrise. Disse boligene gir robuste løsninger med lang levetid, er kostnadseffektive og har god lønnsomhet. På kjøpet får du en komfortabel bolig med godt inneklima, god termisk komfort og som er enkel å bo i. Kommer det nok en veldig kald vinter med høye strømpriser, vil du ikke se store utslag på strømregningen i et passivhus. Energieffektivisering er det mest miljøvennlige og kostnadseffektive tiltaket for å

redusere klimautslippene. Innen 2020 har myndighetene som mål at alle nye hus skal bygges på denne måten. Kvalitet og standard

Boligene får gjennomgående god standard med parkett i stue/kjøkken, gang og soverom. I entré, bad/vaskerom legges fliser på gulv. På veggene i bad/vaskerom og på badet blir det også fliser. Himling og vegger i øvrige rom leveres med hvitmalte gipsplater. Kjøkken- og baderomsinnredning, samt garderobeskap leveres i hvit, glatt utførelse som standard (alternativt kan det tilbys valgfri innredning for inntil kr 50 000,-). Trappen mellom første og annen etasje leveres hvitmalt med eiketrinn. Innvendige dører blir hvite, glatte og med glass i døra mellom entréen og stue/kjøkken. Boligens beskjedne oppvarmingsbehov på ca 22 kWh/m2/år dekkes med vannbåren varme til sentralt plassert konvektor i stue/kjøkken og varmesløyfer i badegulvene og entré. Varmen produseres av en varmepumpe som plasseres ved inngangspartiet og suppleres med elektrisitet. Husene

utstyres med balansert ventilasjon med ca. 80 % varmegjenvinning. Boligene leveres med opplegg for tilkopling til telefon og kabel-TV. Ute blir det asfalterte adkomstveier/tun og gressplen. Det skal også opparbeides en lekeplass med sandkasse, lekeapparater og benker. Noe beplantning i form av busker og trær langs og rundt fellesarealene. Tilvalg

Det vil bli lagt til rette for tilvalg på parkett, fliser, dører og kjøkken og baderomsinnredning. Priser

Totalpris for boligene fra kr 3.730.000,- til kr 3.980.000, hvorav 40 % betales som innskudd og 60 % er andel av fellesgjeld i borettslaget. Ferdigstillelse

Forventet oppstart 3. kvartal 2010 eller når minimum 50 % er solgt. Forventet ferdigstillelse fra tredje kvartal 2011.

Varmepumpe

Standard planløsning:

Overbygget inngang

Entre 5,3 m²

Bod 2,9 m²

ad vaskero as er m Bad/ vaskerom 5 m² m 5,4

B d Bad 5 5 m² m² 5,5

Sov 11,6 m²

Car port

Bod 1,8 m²

Gang 9,3 m²

Sov 26,3 m²

Stue/kjk 46,4 m²

Bod 5,6 m²

Sov 14,7 m²

Sov 8,0 m²

F

Terrasse 8,4 m²

1. etasje

Terrasse 8,5 m²

2. etasje OBOSBLADET

45


|Rudshagen BOLIG Utlysning boligprosjekter|Ensjø BOLIG |Nye

Finansiering

Totalprisen for boligen finansieres ved at utbygger skaffer et lån på inntil 60 %, senere omtalt som andel fellesgjeld. Den resterende delen av totalprisen utgjør egenkapital (innskudd) som må finansieres av den enkelte kjøper. Lånet løper med flytende rente og skal nedbetales over 40 år, hvorav de første 5 årene er avdragsfrie. Månedlige bokostnader

Hver andelseier må betale en månedlig andel av borettslagets felleskostnader som består av kapitalkostnader (renter og avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. Driftskostnadene er per d.d. stipulert til cirka kr 15,- per kvm per måned og skal dekke kommunale avgifter, forsikring av bebyggelsen, generell drift av borettslaget, forretningsførsel og avsetning til fremtidig vedlikehold. Oppvarming og varmt tappevann måles separat og er ikke inkludert i fellesutgiftene. Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning)

Borettslaget vil ha en ordning som gir andelseier anledning til å nedbetale sin andel

lighet for mellomfinansiering i perioden fram til innflytting.

av fellesgjelden raskere enn det som fremgår av den ordinære nedbetalingsplanen. De som benytter denne ordningen vil da få sine månedlige felleskostnader redusert. Eksempelvis vil en fullstendig nedbetaling av andel fellesgjeld bety at månedlig felleskostnad kun vil bestå av driftskostnader.

Prospekt og prisliste

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner er tilgjengelig fra medio april 2010 og fås ved henvendelse til OBOS eiendomsmeglere Prosjekt på telefon 22 86 82 40 eller prosjektsalg@obos.no.

Lev vel med OBOS

Boligene vil bli organisert som et OBOStilknyttet borettslag med OBOS som forretningsfører. Samtidig som du eier din egen bolig og kan omsette denne, men med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. I et OBOS-tilknyttet borettslag er du ikke ansvarlig for naboens «husleie». Betalingsbetingelser

I forbindelse med kontraktsinngåelsen skal det innbetales kr 100.000,-. Når det er besluttet byggestart skal det innbetales et beløp som sammen med første innbetaling utgjør 10 % av totalprisen. Resten av egenkapitalen (innskuddet) innbetales ved overtagelse av boligen. OBOS kan tilby mu-

Nærområdet byr på mange turmuligheter. Foto: colourbox.no

Varmepumpe

Eksempel på boligen tilpasset livsløpsstandard (alle boligens hovedfunksjoner på bakkeplan):

Overbygget inngang

Entre 5,1 m²

Bod 2,9 m²

Bad/ vaskerom 5,4 m² Car port

Bad 5,5 m²

Sov 11,6 m²

Sov 12,0 m²

Bod 1,8 m²

Gang 9,3 m²

TV stue/ arbeidsrom 14,7 m² Bod 5,6 m²

Stue/kjk 34,0 m²

Sov 8,0 m²

F

Terrasse 8,4 m²

1. etasje

46

OBOSBLADET

Terrasse 8,5 m²

2. etasje


Prosjektinformasjon

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTE: Salgsmøte/påmelding Salgsmøte holdes i OBOS' lokaler, Hammersborg Torg 1, tirsdag 11. mai 2010 kl. 18.00. De som vil delta på salgsmøtet, må melde seg på via tlf. 22 86 59 90 eller epost: medlemsservice@obos.no. Husk å oppgi navn, adresse, telefon og medlemsnummer. På møtet vil det først bli gitt en orientering om prosjektet og om kjøpsprosessen. Deretter får medlemmene velge å kjøpe bolig i rekkefølge basert på medlemsansiennitet. Den med lengst ansiennitet velger først. For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet, må følgende vilkår være oppfylt: • Du må personlig, eller ved fullmektig, møte opp innen kl. 18.00 slik at ditt fremmøte blir registrert. • Din evt. fullmektig må fremvise skriftlig og undertegnet fullmakt. Det må av fullmakten fremgå uttrykkelig hvilke fullmakter som er gitt.

Salg ved OBOS eiendomsmeglere Prosjekt Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo

Telefon: 22 86 82 40 Telefaks: 22 86 56 80

E-post prosjektsalg@obos.no

www.obos.no

Utbygger OBOS Nye Hjem AS Entreprenør Mesterhus AS Arkitekt Spor Arkitekter AS Illustrasjoner Rambøll, Spor Arkitekter, Gullik Gulliksen landskapsarkitekter.

• Du må være à jour med betaling av medlemskontingenten. Kl. 18.00 presis vil listen over fremmøtte forkjøpsrettsberettigede bli ordnet etter ansiennitet. De som kommer senere vil måtte velge til slutt ved loddtrekning. Ved kjøp av bolig på salgsmøtet, inngås umiddelbart en forenklet, men bindende kjøpekontrakt på stedet. Et eksemplar av hovedkontrakten utleveres samtidig som det avtales tidspunkt for kontraktsmøte hos megler hvor denne skal signeres.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Det tas forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Medlemmene har forkjøpsrett i henhold til ansiennitet som benyttes på salgsmøtet. Møtet er også åpent for andre som kan kjøpe etter at forkjøpsretten er avklart. • Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag må selge denne for å kunne overta den nye. • Kjøper som fra før har kontrakt på bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag, må ha solgt denne kontrakten før kjøp av ny bolig i et annet OBOStilknyttet borettslag. • Bruk av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansiennitet i 12 måneder etter at boligen er ferdigstilt.

VISNING PÅ TOMTEN Søndag 9. mai 2010 kl. 13.00-15.00 Adresse: Stenbråtveien v/Stenbråten skole. Følg anvisning på byggeplass.

OBOSBLADET

47


BOLIG Kværnerbyen boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

Eva Marie Mathisen er godt fornøyd med OBOS’ boligbytteordning. Hun byttet leilighet på Holmlia mot en ny i Kværnerbyen. Fotos | Nyebilder.no

Byttet seg til ny bolig Med OBOS’ boligbytteordning er du sikret en god pris for din gamle leilighet. Du slipper også arbeidet og kostnadene med å selge den, og kan flytte rett inn i din nye. I fjor høst var Eva Marie Mathisen (65) på boligjakt. Hun ville kjøpe noe nytt og moderne, og hun ville bo mer sentralt. Eva Marie gikk grundig til verks og sjekket mange ulike tilbud. På obos.no leste hun om ”boligbytte” og bestemte seg for å undersøke dette nærmere.

men tilbudet jeg fikk var veldig godt, så da slo jeg til, forteller hun. Deretter gikk det hele veldig raskt og i løpet av en drøy uke hadde hun solgt sin gamle leilighet og kjøpt en ny. – Den største fordelen var nok at jeg slapp kostnadene og alt arbeidet det innebærer å selge en leilighet, sier hun.

Midt i blinken!

– Etter noen telefoner til OBOS fant jeg raskt ut at dette var midt i blinken for meg. Jeg hadde en leilighet på Holmlia og ønsket meg en ny i Kværnerbyen. Jeg var jo litt spent da OBOS eiendomsmeglere skulle gi meg en prisvurdering av leiligheten min,

48

OBOSBLADET

Trives godt

Nå har Eva Marie bodd i sin nye leilighet i snart et halvt år, og hun trives bare bedre og bedre. – Jeg holder fortsatt på å bo meg til, men jeg liker meg veldig godt her i Kværnerby-

en. Fra balkongen min i tredje etasje har jeg god utsikt til Ekebergåsen og det flotte vannspeilet som er anlagt her som en del av uteområdene. Jeg kommer meg enkelt til jobben min på Fornebu. Jeg tar 32-bussen, som går så å si rett utenfor døra, til Lysaker og bytter der, sier Eva Marie, som gleder seg til sommeren. Da skal hun nyte solen på den store, felles takterrassen på toppen av blokka. Mange fordeler

Megler Ulf Petter Binfield i OBOS peker på en rekke fordeler med boligbytteordningen:


– Du sparer salgsutgifter som fort kan komme opp i mellom 50 000 og 100 000 kroner, og du får en god markedspris for din gamle bolig. Du slipper en lang og ofte krevende salgsprosess. Så fort du og OBOS signerer kjøpskontrakten, er du kvitt din gamle bolig og kan i stedet bruke kreftene dine på å glede deg til å flytte inn i din nye, sier han. Dette er boligbytte

Først velger du deg ut en OBOS-leilighet i et nytt prosjekt, som Kværnerbyen for eksempel. Deretter foretar OBOS eiendomsmeglere en vurdering av din gamle leilighet. Dersom boligen din er egnet for boligbytte, får du et pristilbud på den. Aksepterer du tilbudet, avtales tid for kontraktsmøte for salg av den gamle og kjøp av den nye boligen.

Møllehjulet borettslag Antall leiligheter: 177 Utbygger: Lodalen Utvikling DA (eid av OBOS) Entreprenør: Reinertsen AS Arkitekt: Selberg Arkitektkontor Kontaktperson: Ulf-Petter Binfield Visning: Søndag kl. 15.00 - 16.00 og mandag kl. 18.00 - 19.00. Dessuten er salgskontoret i visningssenteret betjent hver mandag og torsdag fra 09.00 til 16.00. Ta kontakt for privat visning!

Telefon 22 86 55 32 Mobil 90 18 40 52 Telefaks 22 86 55 65 E-post prosjektsalg@obos.no ulf.petter.binfield@obos.no

Interessert?

Det er fortsatt mange leiligheter igjen i Kværnerbyen som inngår i boligbytteordningen. Se kvaernerbyen.no for mer informasjon.

Kollektiv transport: Buss ca 50 meter

Barnehage:

Barnehage med fortrinnsrett for boligkjøpere åpnet januar 2008

Skole:

Kort vei til Vålerenga barneskole og Jordal ungdomsskole

Kort vei til sentrum

Hyggelige møteplasser med fine grøntområder og vannspeil

• • •

BYVANDRING & JAZZKAFE

Nærhet til friområder som Ekeberg og Svartdalsparken Hyggelige møteplasser med fine grøntområder og vannspeil Spennende kulturtilbud gjennom hele året

Bli med på kulturhistorisk byvandring fra Gamlebyen til Kværnerbyen, og jazzkafé i Fyrhuset torsdag 6. mai kl. 19.00.

Fortsatt jubileumstilbud på utvalgte boliger!

Lokalhistoriker Leif Gjerland tar oss med på en spennende tur fra Middelalderparken via

I fjor rundet OBOS 80 år. Nå utvider vi jubileumstilbudet også inn i 2010 og spanderer ”husleien” i ett helt år på 80 av våre nye boliger!

Galgeberg til Kværnerbyen. Oppstart klokken 19.00. Mer info på www.kvæernerbyen.no. Etter byvandringen blir det omvisning i de nye boligområdene i Kværnerbyen og jazzkafé i Fyrhuset. Gratis inngang!

Les mer om tilbudet på obos.no

OBOSBLADET

49


|Nye boligprosjekter BOLIG for salg boligprosjekter|Ensjø BOLIG|Nye

Nye boligprosjekter for salg Ajour pr. 01.04.2010. Besøk vårt infosenter for nye boligprosjekter på Hammersborg Torg 1 eller les mer på www.obos.no. Foto interiørbilder | Tore Røyneland/Frode Larsen

OSLO SYD MORTENSRUD BOLIGBYTTE

Visningsleilighet

• 2- og 3-romsleiligheter i Marta Steinsviks vei • Stenbråten borettslag – 76 leiligheter • Innflytingsklare leiligheter SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40 Eiendomsmegler Benedicte Wien, Mob: 476 08 089 www.stenbratenborettslag.no

BOLIGBYTTE

OSLO SENTRUM ØST KVÆRNERBYEN

Visningsleilighet

• 2- og 3-romsleiligheter • Møllehjulet borettslag – 177 leiligheter • Innflyttingsklare leiligheter • Jubileumstilbud SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40 Eiendomsmegler Ulf Binfield, Mob: 901 84 052 www.kvaernerbyen.no

BOLIGBYTTE

OSLO ØST ENSJØ

OSLO NORD BJERKE/ØKERN • 3- og 4-romsleiligheter i Økern Torgvei • Torgveien borettslag – 176 leiligheter – få igjen! • Innflyttingsklare leiligheter SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40 Eiendomsmegler Ellen Dammen, Mob: 975 98 855 www.torgveien.no

OBOSBLADET

Visningsleilighet

• 1-, 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Rolf Hofmos gate • Rolf Hofmos borettslag – 165 leiligheter • Innflyttingsklare leiligheter • Jubileumstilbud SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40 Eiendomsmegler Ellen Dammen, Mob: 975 98 855 www.rolfhofmo.no

50

Jubileumstilbud

Jubileumstilbud Visningsleilighet


OSLO NORD ØKERN • 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Økern Torgvei • Økernly borettslag – 50 leiligheter • Planlagt innflytting årsskifte 2011/2012

Økernly

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40 Eiendomsmegler Anne Kari Sterten, Mob: 901 72 006 www.okernly.no

FORNEBU

Piloten

• 2-, 3- og 4-romsleiligheter • Piloten boligsameie – 46 leiligheter • Planlagt innflytting høsten 2011 SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40 Eiendomsmegler Benedicte Wien, Mob: 476 08 089 www.obosfornebu.no

OSLO ØST NYE GAMLEBYEN • 2-romsleiligheter i Ekerbergv. 5D og E • Borettslaget Eufemia – 72 leiligheter – få igjen • Innflyttingsklare leiligheter SALG VED: Skanska Bolig AS Nina Hox-Meedom, Mob: 400 06 417 www.nyegamlebyen.no

SLEMMESTAD HEIMANSÅSEN

Heimansåsen

• 2-, 3- og 4-romsleiligheter • Heimansåsen borettslag – 32 leiligheter • Planlagt innflytting årsskifte 2011/2012 SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40 Eiendomsmegler Benedicte Wien, Mob: 476 08 089 www.heimansaasen.no

Huseby Gård

TRONDHEIM • Huseby Gård – 15 rekkehus og 16 leiligheter Innflyttingsklare. SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling AS, Tlf: 73 87 15 00 • Kapellanens Hage – 57 innflytningsklare leiligheter SALG VED: Aktiv Eiendomsmegling, Mob: 970 59 222 • Løvsethaugen – 29 selveide eneboliger i rekke på Melhus. SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling AS, Tlf: 73 87 15 80/934 40 186

Løvsethaugen

OBOSBLADET

51


Nå skjerper vi oss kraftig på både pris, kvalitet og service! Mye mer dekk for pengene og mye bedre tilbud på felger enn tidligere. Vårglade fagfolk gir deg topp service i butikkene! For deg som leser OBOS-bladet har vi mange nyheter på både dekk og felg. Ta med deg denne annonsen eller annen dokumentasjon, så får du handle på den faste rabattavtalen som i år har blitt betydelig forbedret (!!!) 50 - 75% rabatt på prislistene oppleves ofte som 30-50% bedre priser enn konkurrentene. Ofte halvparten av hva du betaler hos din bilforhandler eller lokale dekkforhandler. Du velger fra landets største utvalg til beste rabattavtale. Ønsker du enda mer for pengene kan vi anbefale deg dekk med mye naturgummi og ekstra lang levetid, uten at det går på bekostning av veigrep eller dekkstøy.

Besøk oss i Lørenfaret 1b på Økern i Oslo eller i Fredrikstad. Se mer informasjon på www.megahjul.com eller ring 815 33 444


Osloturisten

Gode naboer på Haugen Store parker, urbant kaféliv eller rusling langs elva. Ila og St. Hans­ haugen har alt. Der skillet mellom øst og vest går, har rik og fattig levd side om side i nesten hundre år. Tekst | Åslaug Birgitte Græsvold Foto | Anne Elisabeth Næss

– Jeg har ofte tenkt på å komme nærere

marka, men i stedet blir det til at jeg blir og blir, sier smykkekunstner Kathrine Lindmann. Her, i et lite, sjarmerende murhus ved Gamle Aker kirke har Kathrine verkstedet sitt sammen med kollega Kaja Gjedebo. Det bortgjemte strøket bak Vår Frelsers gravlund kalles gjerne «Lille Vatikanet», og det har sin ganske naturlige årsak. For utenfor døra til Kajas og Kathrines verksted yrer det av åndelighet. Her er den russisk-ortodokse kirke som jevnlig har prosesjoner ute på gravlunden. Her ligger St. Olav katolske kirke, St. Sunniva skole, Gamle Aker kirke og St. Olav bokhandel sammen med mer

verdslige naboer som håndverkere, musikere og til og med en smed. Kathrine både arbeider og bor på St. Hanshaugen. – Jeg trives veldig godt, det er midt i byen og har alt jeg trenger rundt meg, både av parker og butikker, forklarer kunstneren, og viser hvordan de to nitidig banker, brenner, bøyer og limer for å skape sine nydelige resultater. Det er helt stille i den lille, bortgjemte lungen på St. Hanshaugen. Komponerer Akerselva

Stille er det derimot ikke i Biermannsgården på Ila, østkantnabo til St. Hanshaugen. Skillet mellom øst og vest i Oslo går nemlig ikke ved Akerselva som mange hevder, men

beboeren forteller:

Henrik Nicolai Solem

54 

obosbladet

– Jeg kommer fra Ullevål og Janneke er fra Sarpsborg. Vi har bodd her i åtte år, sier Henrik Nicolai Solem, som sammen med kona Janneke Kris­ tin Walther Solem bor i borettslaget Maridalsveien 64. – Vi var ute og gikk tur, fikk se dette området, og fikk lyst til å flytte hit. Vi er veldig fornøyde med nærheten til byen, trehusbebyggelsen rundt oss, Akerselva og St. Hanshaugen. Vi er midt i smørøyet, en rolig lunge i byen som er tett på alt, mener de to.

ved Uelands gate. Og det er nettopp arbeiderkulturen langs begge sider av elva som er fokus for det kaoset av lyder som med jevne mellomrom strømmer ut av bygningen Johan Fredrik Biermann skjenket arbeidernes barn for to hundre år siden. – Sånn ja! Og så kan vi prøve fosselyd fra dere jenter, roper komponist, musiker og musikkverkstedsleder Jon Halvor Bjørnseth over lydene. Rundt ham prøver en gjeng 11-åringer fra Sagene skole å utføre verkstedslederens oppdrag: Lage en komposisjon om Akerselva og omgivelsene rundt den her på Ila. Hit kommer skoleklasser og små­barns­ familier fra hele Oslo for å lage lyder, ­musikk og rare instrumenter. – Hva slags fabrikker var det som lå her i gamle dager, vet dere det, spør Bjørnseth. – Veveri. – Ja, og spinneri. Dette huset dere er i nå, var nok kanskje Norgeshistoriens første SFO, forklarer han ungene over instrumentene. Kanskje ville Biermann, med sitt gode forsett om å ha et tilbud til arbeider­barna, likt utviklingen som har skjedd med


Gul gigant: Den gule bygningen som huser Ila skole er bygget i nordisk nybarokkstil. Da den stod ferdig i 1916 var den regnet som Kristianias største, og blant nord-Europas største skoler.

Frokostklubben på Tveita. Hver torsdag møtes Tveitas voksne karer til slabberas og mimring. Fra venstre Knut Fevang (86), Jens Paol Hansen (86), Reidar Næss (81), Thor Solheim (78) ogobosbladet  Per Fønne. 55


Jenta på Haugen – Hva jeg kan si om St. Hanshaugen-beboerne? Alle sier hei til hverandre, de er omgjengelige og tillitsfulle, og alle butikkene som ligger her har relasjoner til hverandre. Et godt nabolag, konkluderer Nina Brubak på Gutta på haugen.

Eldst i byen Gamle Aker Kirke er Oslos eldste bygning og arrangerer mange konserter i tillegg til sterk pågang av brylluper og dåp. Kirken har også jevnlige morgenmesser og gudstjenester.

56 

Glad i nabolaget

Trappekunst

Smykkekunstner Kathrine Lindmann har bolig og verksted på «haugen». Hun kan ikke tenke seg å flytte.

Trappeanlegget i Ilatrappen er bevaringsverdig, og statuene lenger ned i trappen er laget av billedhuggeren Dyre Vaa.

obosbladet


I 85 år har Restaurant Schrøder holdt seg brun, populær og levende i det pene strøket St. Hanshaugen. Det er stamgjest John Utne godt fornøyd med.

Ila-området de senere årene. En utvikling der stadig flere unge voksne og småbarnsforeldre flytter inn, og dermed utgjør den største beboergruppen i strøket. Sammen med dem har det også grodd opp nye boligbygg, sjarmerende uterestauranter, parker og sentre. Om Ila og Alexander Kiellands plass var kjent som St. Hanshaugens shabby nabo i tidligere dager, er bildet et helt annet nå. Trendy og brunt

Men selv om stadig nye tilbud trekker ungdommen til området, er det kanskje godt at noen «gamlinger» overlever. Trygt mellom delikatessebutikker og designbutikker er det nemlig hjerterom for de brune pubene og kafeene, som Tranen og Schrøder.

Sistnevnte er sagnomsust og kjent for sin beliggenhet på St. Hanshaugen gjennom Jo Nesbøs krimhelt og stamgjest, Harry Hole. Den er også ettertraktet for sine norske klassikere som flesk og duppe, kjøttkaker og juletallerken. – Jeg kjenner mange av de som går her, så det blir som et slags miljø, sier John Utne over en porsjon Dagens. Utne er stamgjest. – Jeg har gått her i så mange år. Her er det god mat, fine porsjoner og rimelige priser. Han er glad for at det dunkelt belyste lokalet har holdt stand i strøket i snart 85 år, og håper det også i fremtiden vil trosse tidens tann. – Det finnes nesten ingen slike gamle steder igjen i byen, men her er det kun stolene som har forandret seg. Her er alt som før.

Kjentfolk fra området skuespiller Iram Haq, artist sivert Høy­ em, skuespiller Mads ousdal, miljø­ og  utviklingsminister erik solheim, tidligere  byråds leder erling lae. erik solheim

sivert Høyem

Sogn

Grorud

Grefsen

Røa Ring 3

Smedstad

Majorstuen

Skøyen

Sinsen

Ring 2

E6

ST.HANSHAUGEN/ILA

Frogner

Tøyen

Haugerud

Bygdøy Østensjøvannet E6 E18

Visste du dette om Ila og St. Hanshaugen? • skillet mellom oslo øst og vest går ved Ue­ lands gate. Ila og Ilaløkka ble fra gammelt  av ingenmannslandet eller smeltedigelen  som både rommet vest og øst, både funk­ sjonærer og arbeidere. • den aldersgruppen som utgjør den høy­ este andelen av befolkningen på Ila er den  mellom 20 og 39. • Ila­navnet kommer trolig fra at det lå en ile,  en vannkilde, i Iladalen. • st. Hanshaugen­navnet stammer fra at  Christiania­folket feiret sankthans på hau­ gen her fra 1817. • I 1945 gikk Ilas beboere anført av Ila kirkes  menighetsråd ut i offentlig protest mot at  Ila fengsel skulle bruke deres stedsnavn. obosbladet 

57


Vakkert nabolag: Makter kondisen din en tur opp Telthusbakken, vil du bli belønnet med pittoresk stemning og søte detaljer mellom trehusene som er bygget pü 1700- og 1800-tallet.

58â&#x20AC;&#x192;

obosbladet


– Pasjonsfruktmousse eller mørk sjokolade med vaniljefondant er de to kakene det går mest av blant lunsjgjestene som kommer hit, forteller Hege Fischer på Pascal. Dette er derimot bringebærmakroner.

Åndelig handel: Inne på St. Olav bokhandel kan du kjøpe blant annet ikonbilder, kristen litteratur og musikk eller rosenkranskjeder av ulike slag.

Friluftsglede: I parken på St. Hanshaugen kan du oppleve konserter om sommeren, på Aleksander Kiellands plass råder en yrende ute­ restaurantstemning og i Iladalen kan du boltre deg på grønne marker med hund, barn eller grilling.

Shopping og mat: På Ila og St. Hanshaugen råder det gode naboskap, også når det kommer til shopping- og spiseutvalg. Folkelige kafeer av­ løses av pene gourmetrestauranter. Vil du sitte ute, er Aleks­ ander Kiellands plass stedet, vil du ha gode kaker er Pascal et naturlig valg. Du kan shoppe alt fra bøker til tegneserier og klær her.

Borettslag i området: Maridalsveien 64 hadde innflytting i 1932, og var OBOS’ første prosjekt i området. Andre borettslag i området er Akersbakken, borettslaget Øvre Steensgaarden, borettslaget Nedre Steens­ gaarden, borettslaget Bjerregaardsgate 19, borettslaget Pilestre­ det 47, borettslaget Medisinen, Ila borettslag, boretts­laget Wes­ selsgate 16, borettslaget Fougstads gate.

Borettslaget Maridalsveien 64 hadde innflytting i 1932, og var OBOS’ første prosjekt i området. Foto: Nyebilder.no

obosbladet 

59
 Gjør ting klart ute før du gür inn! Viktig melding til alle OBOS-medlemmer:

Det er mye ü spare pü ü velge MAXBO Stormarked Alna! Vi gir deg inntil 12%* rabatt pü ditt kjøp ved fremvisning av gyldig medlemskort. *Rabattnivü fra 0-12% er avhengig av produkt.

Gress Storeys B: 133 cm. L: 400 cm. Pr.rull (Ikke medl.: 398,-)

  !" !#$%

349,Treheller

Jabo 30 x 30 cm. 4 stk. i pakken. Pr.pk. (ikke medl. 189,-)

15120

MAXBO Stormarked Alna Alna senter

Strømsveien 245. Ă&#x2026;pningstider: Man - fre 08 - 21 (09 - 18) Tlf. 815 68 240 www.maxbo.no/alna

  

                 

SE HVEM SOM RINGER PĂ&#x2026; FĂ&#x2DC;R DU Ă&#x2026;PNER! Med video ringeklokke ser du hvem som stĂĽr utenfor døren din.s3TORvELLERvSKJERM s4OVEISTALEOGLYD s3IKKER ENKEL ELEGANT s+ANVIDEREUTVIKLESMEDmEREKAMERAEROG SKJERMERTILmEREROMIHUSET s'IRDEGEKSTRASIKKERHETIDAGENSSAMFUNN

     

 

! POST POINTSECURITYNO WWWPOINTSECURITYNO """!

! 4LF #$%%&'%%'

î&#x20AC;ł Containerutleie 5â&#x20AC;&#x201C;30 m3 î&#x20AC;ł AvfallshĂĽndtering î&#x20AC;ł Kildesortering î&#x20AC;ł Sentralsortering î&#x20AC;ł Biobrenselproduksjon www.lovastransport.no î&#x20AC;ł Henting av EE-avfall

î&#x20AC;Ť 23 24 50 00

Faks 23 24 50 10 Verkseier Furulunds vei 7 Pb. 229 Alnabru, 0614 Oslo


Mat

Mett på mango På verdensbasis er mango den frukten det   spises mest av. Og Norge har fulgt etter. Her får   du fire gode oppskrifter med mango. Tekst og foto | Anne Kari Berg og Solveig Grande

62 

obosbladet


Mango- og kiwisuppe Suppen serveres kald og er frisk, herlig og full av vitaminer. Ta den gjerne med på termos og server den kald på piknik eller stranden. Dette trenger du: • 2 mango • 2 kiwi • 1 granateple • 5 dl vann • 2 dl sukker Slik gjør du: Kok sukkerlake av vann og sukker, og avkjøl. Kutt mango og kiwi i biter og kjør lett i en blender eller bruk stavmikser. Avkjøl dette også, og bland i sukkerlaken til slutt. Skrap ut kjernene fra granat­eplet. Vær forsiktig, granateple setter flekker på klær og tekstiler! Hell suppen i skåler og legg en spiseskje granateplekjerner i hver skål.

obosbladet 

63


Visste du dette om mango? • Det finnes over tusen ulike sorter mango. • Mango dyrkes nå i de fleste subtropiske og tropiske land. • Ofte høstes mango før den er blitt helt moden bl.a. for å hindre at frukten blir spist opp av fugler. • I månedene juni til august får man kjøpt pakistansk mango i Norge, som er en mindre og søtere type. • Noen mangotrær kan bli hele 35 til 40 meter høye. • Mango inneholder masse mineraler og vitaminer, bl.a. A- og C-vitamin. A-vitamin er særlig viktig for synet. • I India sier man at mango er fruktenes konge, siden den er så rik på mineraler og vitaminer.

64 

obosbladet


Alle oppskriftene er beregnet til fire personer.

Mangochutney

Laks og mango i honning

Bytt ut tyttebærsyltetøyet med denne, og få nye smaksopplevelser. Brukes til kjøtt, grillmat eller stekt fisk.

Den friske smaken av laks kler godt den søte mangosmaken. Dette er en både sunn, smakfull og lettvinn middagsrett.

Dette trenger du: • 3 umodne mango • 1 til 2 røde chili • 100 gram brunt sukker • 1,5 dl eplesidereddik • En liten knoke ingefær (cirka 2 cm lang)

Dette trenger du: • 1 kilo filet av laks • 1 mango • 1 paprika • Frisésalat • 1 ss honning • 2 ss balsamico • 3 ss olivenolje • Salt og pepper • Serveres eventuelt med ris eller godt brød

Slik gjør du: Kok opp eddik og sukker og ha i finhakket mango, chili og ingefær. Kok opp og la det småkoke uten lokk til det tykner, cirka 30­ ­minutter. Ha chutneyen i kokte, rene glass   og oppbevar den kjølig.

Slik gjør du: Laksen stekes ett minutt på sterk varme, deretter noen få minutter på svak varme til den er gjennomstekt. Skjær mangoen i båter og dander på tallerken med frisésalat. Ha honning i en varm glasskål og rør i balsamico og deretter olivenolje. Smak til med salt og pepper. Hell dressingen over mangoen. Legg på laksefilet og pynt med paprika.

Sjokolademousse med mango Sjokolade og mango er nydelig sammen, både voksne og barn elsker denne lekre des­ serten. Dette trenger du: • 1 mango • 4 eggeplommer • 0,7 dl melis • 120 gram lys kokesjokolade • 2 ss sterk kaffe • 1 dl kremfløte • Sitronmelisse Slik gjør du: Pisk eggedosis av eggeplommer og melis. Del sjokoladen i biter og smelt i vannbad med kaffe. Rør i sjokoladen når den er smeltet og ha den i eggedosisen. Pisk krem av fløten og vend den inn i røren. Hell i glass og sett det i kjøleskapet minst et par timer. Skjær mango i strimler og dander i glassene, pynt med litt sitronmelisse og server sammen med god kaffe.

obosbladet 

65


Ingen vet hva framtiden vil bringe. Men har du medlemskap og BSU-konto hos OBOS er du i hvert fall godt forberedt.

Med BSU-konto kan du spare inntil kr 20.000 pr år og samtidig få gunstig skattefradrag. Kontakt oss på telefon 22 86 55 00 eller send en e-post til lan-spar@obos.no. Se også obos.no for mer informasjon.

4,00%

Renten gjelder fra 12. mars 2010, fra første krone.


KJØR TRYGT I TESTVINNEREN

steni fasade TIBE Drammen

®

BeSafe X2 Combi 0-18 kg Bilbarnestol som er godkjent for bakovervendt montering 0-18 kg. og forovervendt montering 9-18 kg. Stolen har 2 separate innfestningsystemer for bakover- og forovervendt montering, for å gi opptimal sikkerhet. Setet kan justeres i flere posisjoner. Stolen har integrert 5-punkts sele og vaskbart trekk.

Tilbud

2798,Combi

Tilbud

3398,Combi Isofix

Prosjekt: Lørenkvartalet/Lørenplatået. Produkt: steni imago fasadeplater SN 20 hvit.

Izi up 15-36 kg

steni imago luftet fasade holder bygget tørt. År etter år!

Bilstolen med god hodestøtte. Høyden på stolen kan justeres, mens barnet sitter i stolen. Lukket belteføring i hodestøtten, som tilpasser seg når setet justeres. Barnet kan selv justere setet til hvile posisjon. Vaskbart setetrekk.

Tilbud

1298,Izi Comfort X2 9-18 kg

Tilbud

1998,-

steni imago fasadeplater egner seg meget godt til rehabilitering av pussede fasader. Montert som luftet fasade har steni imago en forventet levetid på mer enn 60 år* og er nærmest vedlikeholdsfri. Overflaten av knust naturstein gir inntrykk av en slett matt overflate med pusskarakter. steni imago leveres i 9 rene farger og 1 Mix-farge. *steni fasadeplater blir i NBI Teknisk Godkjenning gitt en forventet levetid på mer enn 60 år. steni imago leveres med markedets beste produktgarantier.

Bilbarnestol som er godkjent 9-18 kg. Stolen festes enkelt til bilens 3-punkts belte med kjøreretningen. Enkel justering av setevinkelen i 4 posisjoner. Stolen har integrert 5-punkts belte og vaskbart trekk.

Be om vår nye miljøbrosjyre

steni & miljøet! Kontakt oss for mer informasjon. Finn nærmeste regionskontor på www.steni.no

www.steni.no Oslo: Grønland 30, 0188 Oslo, tlf. 23 16 39 90. Man-fre 10-19,lør 10-16 Ullevålsvn. 7, 0165 Oslo, tlf. 22 48 03 60. Man-fre 10-18, tors 10-19, lør 10-16 Strømmen: Strømsvn. 43-45 v/Strømmen Storsenter Tlf. 63 80 69 00. Man-fre 10-20, lør 10-16

Se vår katalog på www.rudo.no

steni as Hovedkontor Berganmoen, 3277 STEINSHOLT Tlf.: + 47 33 15 56 00 • Fax: + 47 33 15 55 70 E-mail: info@steni.no


Ku n st på r eisen Fotograf Christina Krüger har tatt bilder av kunsten som du haster forbi på vei til jobb, skole eller kino. Her kan du kikke nærmere på utsmyk­ningene på tre av Oslos tog- og t-banestasjoner. Tekst | Mari Eia Bringedal Foto | Christina Krüger

nydalen T-banestasjonen i Nydalen er ikke som andre t-banestasjoner. I tak og vegger i rulletrappen som tar passasjerene til og fra perrongen er det over 1800 lysrør og 44 høytalere som sender ut lys og lyd etter sted, årstid og passasjerenes bevegelser. Innimellom musikken, som er komponert av Bjarne Kvinnsland, kan du også høre forfatter Beate Grimsrud lese egne tekster. Lystunnelen er et samarbeid mellom flere kunstnere, men ideen stammer fra Kristin Jarmund som har utformet Nydalen stasjon og den glassoverbygde rulletrappen.

68 

obosbladet


Nationaltheatret Har du noen gang følt at noen kikker på deg når du venter på toget på Nationaltheatret stasjon? Det kan hende professor og kunstner Anne-Karin Furunes’ ansikter har skylden. Ansiktene, som er laget etter fotografier, er omgjort til prikker som stanses ut av rustfrie stålplater. Det er dermed hullene i platen som danner ansiktene som kikker på deg. De to platene er på til sammen 500 meter og følger togskinnene langs veggene både i østgående og vestgående retning på stasjonen.

Stovner «Prepare your body and mind» står det i de fargesterke maleriene på Stovner t-banestasjon. Det er billedkunstner og grafisk designer Adriana Bertet som har laget utsmykningene. Første del ble laget i 1993 etter at Bertet vant en konkurranse utlyst av Oslo Sporveier. I 2001 fikk verket en oppgradering og teksten, som er et sitat fra Dalai Lamas Oslo-besøk i 2000, ble til. Sitatet stammer fra da en ung jente spurte Dalai Lama hva hun kunne gjøre i sin hverdag for å kjempe mot vold. «Prepare your body and mind», var hans svar som nå pryder stasjonsveggene.

obosbladet 

69


GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

• Ingen fordyrende mellomledd • Oslo-distriktets største utvalg • Alle prisklasser • Ring og få tilsendt GRATIS katalog • 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO

TLF: 22 80 30 70

AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA

TLF: 67 52 10 30

WWW.SIGVARTSEN.NO

0 x 42 med mer og plasseres under bransje: BAD/VÅTROM  9¥YSLNNLYL  *5258' VI GIR 10% RABATT %$'2*)/,6 ToEPPIZIMPIHIRHI 5¡UPRQW$6 TVMWIVZIHLIRZMWRMRK 18 ÅRS ERFARING

;HRZLYPUN TAKST AV LEILIGHETEN?VERDI - OG LÅNETAKSTER FOR ANDELSLEILIGHETER 1 TIL 3 ROM KR 2.500,- INKL. MVA. I OSLO & AKERSHUS.Komplett renovering utføres

≠ ≠ ≠ ≠

Etter våtromsnormen og med høy profesjonell standard Fast tilbud Kort og fast leveringstid Aut. rørlegger og installatør

XMPERRSRWIR (IXXIKNIPHIVV VHIPIV . SKYXWX]V

Telefon Furulund

99 58 10 12

 ≠ ≠ ≠ ≠

Bad Kjøkken Service Rehabilitering I bransjen siden 1989

f-fu@online.no Tlf: 22 14 42 53

COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 40 10 40 storo@comfort.no

(UUVUZLY

6WW\ZZPUNdůĨ͗ϰϬϲϰϳϭϲϵ ͲƉŽƐƚ͗ĂƋƵĂƌŝƵƐΛŽŶůŝŶĞ͘ŶŽ 

)HKLYVT

EIERSEKSJONER, REKKEHUS OG ENEBOLIGER RING FOR PRIS. PLANSKISSER KR 500,-INKL. MVA PR. PLAN RING TAKSTMANN PÅ TELEFON: 95 20 49 20 ELLER 400 TAKST(82578)

 E-POST ADRESSE: ing.h.rygh@broadpark.no ING. H. RYGH HAAKON RYGH TAKSTMANN NITO TAKST

.HYHZQLWVYLY

OPPUSSIG AV BAD

Snorre Sigurdsson Telefon: 92 40 29 17 e-post: snorre@addmedia.no Rune Wold Telefon: 93 03 59 10 e-post: rune@addmedia.no

^^^HKKTLKPHUV

Går du med tanken om å pusse opp!

Vi stiller med: Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og prosjektledelse. Tlf.: 47 41 30 00 www.nytthjem.net post@nytthjem.net

Komplett tilbud på oppussing av bad Mange års erfaring Våtromssertifisert - Ansvarsrett

Bademester Andersen Tlf: 413 69 323 www.sorenandersen.no

GARASJEPORTER

7OI   ZZZUD\QRUQR


Gustav. 94x129 mm.:Gustav. 94x129 mm.

27-01-10

18:00

Rørleggerbedrift AS satser på Gustavsberg!

Side

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE Komplett moderniseringsprogram for kjøkken, bad og garderobe Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål! Benkeplater skreddersys etter ønske fra eget verksted! Hvitevarer leveres og monteres etter avtale! Snekker, rørlegger og elektriker utfører arbeid av høy kvalitet!

• Totalleverandør av baderom og varmeanlegg • Energiøkonomisering • Butikk med vidt varespekter og utstilling • Vi har lørdagsåpent. Ringside Rørleggerbedrift AS, Geitmyrsveien 52 B, 0455 Oslo. Tlf. 22 06 89 00 - Faks 22 06 89 10 - www.ringside.no Åpningstider: 09-17, fre. 09-16, lør. 10-14.

Se mulighetene, besøk vår butikk i Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47 Faks: 22 20 60 55 www.kjøkkenfornyeren.no Vår drift i over 25 år... Trygghet for godt resultat Billige reisetilbud til ! lesere av OBOS-bladet

Holstentor

Sommerferie til alltid populære Danmark eller vakre Stockholm 6 dager KUN

2 499 ,-

kaffe inkl. ettermiddags

4 dager KUN

1 399 ,-

. rom per pers i dbl

Spar 705,-!

Gratis til børn: med is Barnebuffé eller middag ønsker. og så mye brus/saft de Gjelder ved 2 fullt betalend

e voksne

6 dagers sommerferie på Menstrup Kro Her i Syd-Sjælland ligger de små hyggelige landsbyene med bindingsverk og bondeidyll som perler på en snor, mens store, flotte herregårder og slott ligger spredt rundt i landskapet. Midt i dette praktfulle landskapet ligger flotte og tradisjonsrike Menstrup Kro, som har hatt kongelige privilegier i mer enn 200 år. Herfra er det kun 2 km til sandstrendene. Ankomst: Hver 5. dag 28.06. - 12.08. 2010. DTF travel hjelper deg med bestilling av både oppholdet og båtreisen på tlf. 800 300 98.

KUN HOS DTF travel

inntil kl. 12 Angreforsikring: Avbestill helt per pers. dagen før ankomst. Fra 79,-

. rom per pers i dbl

t5 overnattinger t5 frokostbuffeer t5 tre-retters middager/buffeer tGratis is, saft og brus til barn** tAperitif før middagen tEttermiddagskaffe med hjemmebakst tGratis internettadgang tGratis avis i resepsjonen 1 barn til og med 8 år gratis på foreldrenes seng. 2 barn til og med 13 år kr 1.249,- per barn på foreldrenes rom.

Spar 111,-!

4 dagers ferie i Stockholm inkl. ½-pensjon

t3 overnattinger t3 frokostbuffeer t3 enkle middagsbufféer med kaffe tEttermiddagskaffe

Clarion Collection Hotel Tapto ligger sentralt i Stockholm, like ved Stockholms stadion. Gå på oppdagelse i Gamla Stans fascinerende 6 sommerdager éer middelalderkvarter, opplev vaktskiftet ved med frokostbuff r ée uff sb ag dd mi Stockholms Slott og kos deg med en rusletur på og pr. person i dobbeltrom gågatene Sergelgatan og Drottninggatan. I med kaffe Stockholm ligger flere av Sveriges mest popu2 barn til og med 6 år lære utfluktsmål; koselige Skansen, Gröna Lund, gratis på foreldrenes seng. Astrid Lindgrens eventyrverden Junibacken, 1 barn til og med 15 år kr 699,Kaknästornet og Wasamuseet.

2 399,-

Ankomst: Valgfri

20.06. - 17.08.2010.

HUSK OGSÅ VÅR LAST MINUTE TIL E BUD F.eks. 3 dagers hotellopphold inkl. frokost

Før 1 200,-

NÅ 199,-

på foreldrenes rom. Maks. 2 barn per rom

Se www.dtf-trav el.no/club Bestill din ferie hos DTF travel på 800 300 98 Se alle våre Norske hoteller på dtf-travel.no – HUSK at din annonsekode er Obos

Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Kun sluttrengjøring inngår. Transport inngår ikke. Bestill senest 8 dager før ankomst. Ekpedisjonsavgiftmaks 89,-, kjøp online og spar 20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061.


Juniorkokken

Wraps med kylling Du trenger ikke alltid å ha brødskiver i matboksen. Hvorfor ikke prøve wraps neste gang? Dette trenger du: • 50 gram Snøfrisk med dill eller baconost • 3 potetlefser eller tortillas • Et halvt eple • 1 vårløk • Litt finstrimlet isbergsalat • 1/2 rød paprika • 1 stk stekt kyllingfilet • 1 dl lettrømme • Nykvernet salt og pepper • 50 gram revet ost • Friske urter, f. eks basilikum Slik gjør du: 1. Smør Snøfrisk eller baconost på potetlefsene (evt. tortillaene). 2. Skjær frukt, grønt og kylling i biter. Bland alle ingrediensene til fyllet og rør det sammen med rømmen. Smak til med salt og pepper. Fordel fyllet på lefsene og dryss revet ost over, før du bretter sammen. 3. Pynt med frisk basilikum.

Hjernetrim

Juniorsudoku Regler:

1. 2. 3.

Hvert av kvadratene med 2x3 ruter må fylles med noen av tallene fra 1 til 6. Hver vannrett og hver loddrett linje må også inneholde alle tall fra 1 til 6. Et tall skal ikke forekomme mer enn én gang per rad (vannrett og loddrett) eller boks.

Vinn premier! Send svar til OBOS, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Merk konvolutten «Juniorlaget» Navn: ......................................................................................................................... Foto: istock.com

Adresse: ..................................................................................................................... Postnummer/sted: .................................................................................................. Alder: .........................................................................................................................

72

OBOSBLADET

Klipp ut og send inn.

Svar på oppgaven eller send oss tegninger, vitser, dikt eller andre bidrag, så er du med i trekningen om blant annet fire billetter til OBOS-dagen på Tusenfryd fredag 14. mai.


T GALLERIE e inn

Du kan send andre tser, dikt eller nser til tegninger, vi konkurra på e ar sv er det, bidrag, ell en: OBOS-bla Oslo. denne adress s plass, 0129 av Ol . St 66 o. .n boks 66 os ob t@ lage Eller til junior uniorlaget». «J Merkes med å skrive på Viktig! Husk blir du med Da n. di en ss adre av noen fine n ge in kn tre i premier.

Finn seks feil På det nederste bildet er det gjort seks små endringer i forhold til det øverste. Klarer du å finne alle sammen?

Fra Tuva på 6 år fra Kolbotn har vi fått denne fine vårtegningen av en stolt og glad hønemor som hilser sine nyklekte kyllinger velkommen til verden. Hilsen kommer i posten.

Aleksander Halvorsen på 12 år fra Filtvet har tegnet hovedpersonene fra Twilight-bøkene og filmene, som vi tror han digger. Hilsen kommer i posten til deg også.

1. Skiltet er endret 2. Plaster er flyttet 3. Kammen er borte 4. Bart er lagt til 5. Seddelen er lenger ned

Gratulerer! Iman Habwaoui fra Veitvet vant Juniorsudoku i OBOS-bladet nr. 1! Premier er sendt i posten. OBOS-bladet gratulerer!

Et menneske og en robot som fekter, er tittelen på den fine tegningen fra 6 år gamle Iver Skinningsrud fra Hedalen. Mon tro om ikke han også har fått ideen fra en film han har sett? Du får også en hilsen i posten fra oss.

OBOSBLADET

73


Priseksempel


Test din kunnskap

Hva vet du om Oslo? Vi treffer Fredrik Hancke utenfor den gamle kvinneklinikken i Pilestredet Park. Han liker å spille Trivial Pursuit, så han tar utfordringen fra OBOS-bladet på strak arm.

Etter fem rette fortjener Fredrik en premie. Han velg er seg to billetter til en forestill ing i Den Norske Opera & Ballett. OBOS er en av Operaens hovedsponsorer.

Tekst og foto | Eddie Chr. Thomas

Hvilket navn ble gitt til flest nyfødte guttebabyer i Oslo i 2009? – Kan det være Mohammed?

2

Hvilken kino gjenåpner høsten 2010 etter to års stengning grunnet ombygging? – Jeg går nesten aldri på kino. Tror ikke det er noen av dem i sentrum. Svarer Ullevål kino.

3

Hvor ligger Icebar Oslo, bygget av nærmere 60 tonn is og som holder minus 5 grader året rundt? – Leste en reportasje om den nylig, ligger den på Rådhusplassen?

4

Når arrangerte Oslo sist VM på ski i nordiske grener? – 1982! Jeg var der, men ikke da Brå brakk staven. Da satt jeg hjemme i sofaen sammen med min sju år gamle sønn.

5

SV fikk valgt inn to stortingsrepresentanter fra Oslo høsten 2009: Kristin Halvorsen og…? – Heter han Bård til fornavn? Nei, denne klarer jeg ikke.

6

På hvilket fotballag spilte Moa og Mos før de gikk til Vålerenga? – Det må være Skeid.

7

Hva er Tidedronningen og Tideprinsen navnene på? – De nye fergene til Nesodden.

8

Hvor finner du Nisseberget og Abelhaugen? – Slottsparken.

9

Hva kaltes måltidet som fra 1932 ble tilbudt alle elever i osloskolen og som var satt sammen av professor Carl Schiøtz? – Skolefrokost.

10

For hvilken klubb går langrennsløper og OL-gullvinner Øystein «Pølsa» Pettersen? – Han er jo oppvokst i Groruddalen, så det må være en klubb i det området. Svarer Groruddalen skiklubb.

Kan du mer enn Fredrik?

TEST DEG SELV! 1.

Hvilket navn ble gitt til flest nyfødte guttebabyer i Oslo i 2009? 2. Hvilken kino gjenåpner høsten 2010 etter to års stengning grunnet ombygging? 3. Hvor ligger Icebar Oslo, bygget av nærmere 60 tonn is og som holder minus 5 grader året rundt? 4. Når arrangerte Oslo sist VM på ski i nordiske grener? 5. SV fikk valgt inn to stortingsrepresentanter fra Oslo høsten 2009: Kristin Halvorsen og…? 6. På hvilket fotballag spilte Moa og Mos før de gikk til Vålerenga? 7. Hva er Tidedronningen og Tideprinsen navnene på? 8. Hvor finner du Nisseberget og Abelhaugen? 9. Hva kaltes måltidet som fra 1932 ble tilbudt alle elever i osloskolen og som var satt sammen av professor Carl Schiøtz? 10. For hvilken klubb går langrennsløper og OLgullvinner Øystein «Pølsa» Pettersen? Svar: 1. Mohammad (93 gutter) 2. Symra på Lambertseter 3. Kristian IVs gate 12 4. 1982 5. Heikki Holmås 6. Skeid 7. To av fergene mellom Oslo og Nesodden 8. Slottsparken 9. Oslofrokosten 10. Lillomarka skiklubb

1

OBOSBLADET

75


Kryssord SPRET- VINDUSTEN SKJERMEN

FINMALT KJØKKENSUKKER UTSTYR SNUTER

TUKT

Løsning kryssord nr. 1/10

SPYDIG

ETSE

A D E E L S ØM A S N N

HEVE FARE

ORD

T

ALENE SANG

HURTIG

TOPP

E S S P E E N

PIKENAVN

IKKE

SKRED

MEDFØDT ANLEGG

RÅDVILLHET

BEVITNE

HÅNDEN

TING

SUNN RETT

SENKE UNDERHOLDYTRET NING

NORSK GARNELV BUNT

FISKER ORIGINALER

MENE

GUTTENAVN

GRANNE

ORDNER

RANGORDEN

BERGE

GRØNNSAK

GRIND

BIB. NAVN

FARTØY

AVLUKKE

FØLE

KRIBLE

PÅLEGG

SMERTE

PREP.

GODSAKER

PLUKKE FJÆR

EUR. ELV

APPARAT

UNNVÆRE LOVTALE

EG. GUD

PRON.

GUTTENAVN

REST

Kryssord- og sudokuvinnere fra OBOS-bladet nr. 3, offentliggjøres i blad nr. 5 TIDL. TYSK BY

GUTTENAVN

PØLSE

PLUKKE VIA

BED

GRUNNSTOFF

HOVEDSTAD

STABIL

POSTER

HELLER

ART.

TALL

VIRKELIG

LITE BARN

FLAMME

PREP.

BLÅSE SPISE

SURRER

5 GASS STATSKANAL

SLOSS PRON. ART.

FREMSTILLE

LURING

ART.

MÅNE

DE BESTE GRUPPENE

FNISTE

LEDELSE

1

4

FISKET BARE

RITUAL

GRESS

TIDLIGERE

AVTA

MAT SMERTENE MOTORKUTTER

FISKER

HELE

Sudoku

2 6 4 3 2 6

RÅVARE FORELSKELSE

S Ø N E E S

E N G K V E I N

Brit Hansen, 1164 Oslo

HOLDE FOREDRAG

HOVEDSTAD

A L

A M A N D A

6

Fyll inn tall i de åpne rutene slik at hver linje, hver kolonne og hvert felt bestående av 2 x 3 ­ruter inneholder alle tallene fra 1 til 6. Rutene merket med stjerne danner en tallkombinasjon som du fyller inn i kupongen og sender inn.

De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvo­lutten «Kryssord 03/10» eller «Sudoku 03/10» og send løsningen innen 5. mai til: OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Navn Adresse Sudoku-løsning (tallkombinasjon)

76 

obosbladet

E E N G N E L L V E I N S E S Å T T O S L E L A N I O L D T E N I E A K T T E T E A

Tore M. Trojussen, 0350 Oslo

METIER

BEGYNNELSE

E R

S P I N N A K E R

Arild Oddvar Vikerhaugen, 0683 Oslo

KONJ.

PÅ FOTEN

T A

G E N I T I V

N E I S R E Ø R E N A N N S E H L E E N E G N E D E K

K N P E B O L K E R I K S T E T A K E L I U K K T K U T E E R E R E S T N E E N N E V A R OM Å L I P U B E R M I N A A U P S E L S D U K R A N I E L

Kryssordvinnere nr. 1/10

TOPP

PREST

M A U Ø R T J U A

T U T R I L S Å MO N T K T E V I E E R E L L D Y P S T O N E T T E N S P T T O T A F M E D E R B E L L E K U L E V D Ø D E

E N S E


MEDLEM Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS Se også www.obos.no/medlem for andre spesialtilbud.

Bli med på Miniøya! Ny musikkfestival i Tøyenparken. Kvalitetsmusikk og festivalopplevelser skal ikke lenger være forbeholdt de voksne. SIDE 80

Strøm til innkjøpspris Med OBOS Barekraft og Barevannkraft får du en av markedets beste strømavtaler, uten bindingstid og årsgebyr. SIDE 90

OBOS-dag på TusenFryd Fredag 14. mai er medlemmenes egen dag på TusenFryd, med spennende aktiviteter for små og store barn.

Dejlige Danmark

OBOS inviterer til en leken forsommerdag i hele Norges fornøyelsespark! Vi lover en dag med latter, hyl, spenning og mye moro. For bare 140 kroner (+ billettavgift) får du adgang til parken og attraksjonene en hel dag!

Store og små feriehus til leie, i sentrum eller ved de milelange sandstrendene du ikke finner andre steder i verden.

SIDE 83

SIDE 81

Illustrasjonsfotos: colourbox.no


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Bygg og bolig

Ferie og reise

Novasol ÷ 5 % på leie. 21 000 feriehus i 21 land. Tlf: 815 44 270 www.novasol.no

OBOS Forsikring Forsikring til medlemspris. Tlf. 22 86 55 45 www.obos.no/forsikring

Comfort Lambertseter ÷ 10 % på vann, varme, sanitær. Gjelder ikke arbeid, kampanjer, faste lave priser og bestillingsvarer. Raschsv. 40, Oslo. Tlf. 23 16 89 50 www.holstad-westerheim.no

AOF Oslo ÷ 15 % på alle språkkurs unntatt norsk Tlf. 23 06 18 70 www.oslo.aof.no

OBOS Forsikring Reiseforsikring til medlemspris. Tlf. 22 86 55 45 www.obos.no/forsikring

OBOS Lån & Spar Blant markedets beste betingelser på sparing og lån. Tlf. 22 86 55 99 www.obos.no

Flügger farve ÷ 20 %. Trondheimsvn. 275 (Bjerke), Strømsvn. 50, Gabelsgt. 11, Enebakkvn. 69, Sannergt. 3, Frydenbergvn. 48, Ekebergvn. 312. www.flugger.no

Avis Bilklubb ÷ 30 % i Norge for medlemmer av Avis Bilklubb. Rabattkode: O250801 Tlf. 815 33 044 www.obos.no/bilklubb

Peer Gynt Tours 400 kr i rabatt per person på bussreiser i Europa. Kampanjekode OBOS-10 Be om katalog. Tlf. 24 10 12 80 www.peergynt.com

OBOS MasterCard Kredittkort uten årsavgift. For søknadsskjema ring Kundesenter OBOS MasterCard Tlf. 815 35 058

Glassmester Roald Larsen AS ÷ 25 % på alt i glass. 24 timer servicetlf. 22 46 74 79 www.roaldlarsen.no

Borgo Magliano, Toscana ÷ 15 % på leie av leilighet og hotellrom. Prisliste: www.obos.no Bestilling per e-post til: italnorge@ auprema.it med kopi til attilio.miglioli @virgilio.it og cornelio.r@alice.it

Reiselyst AS ÷ 10 % på cruise med Norwegian Cruise Line. Tlf. 32 26 58 90, post@reiselyst.no www.reiselyst.no Klikk OBOS i meny

Maxbo Karihaugen Inntil ÷ 12 % på flere varegrupper. Gjelder ikke bestillingsvarer. Per Krohgs vei 2, Oslo (åpent 07-20/9-15) Tlf. 23 18 25 00

Dalen Parkering Rabattert parkering på Gardermoen. Tlf. 63 97 82 45 post@dalenparkering.no www.dalenparkering.no

Quality Hotel 33, Oslo ÷ 15 % på hotellrom i helgen Oppgi rabattkode: OBOSHELG Tlf.: 23 19 33 33 q.hotel33@choice.no www.q33.no

Maxbo Stormarked Alna Inntil ÷ 12 % på flere varegrupper. Gjelder ikke bestillingsvarer. Alna senter, Strømsv. 245, Oslo (åpent 8-21/9-18) Tlf. 815 68 240

Gardermoen Airport Hotel ÷ 10 % på overnatting. Tlf. 63 94 08 00 booking@gardermoen-airporthotel.no www.gardermoen-airporthotel.no

OBOS Eiendomsmeglere Kontakt oss for gratis verdivurdering og et godt tilbud på salg av bolig. Tlf. 22 86 55 00 www.obos.no

Geilolia Ferieleiligheter ÷ 10 % på opphold. Tlf. 32 09 00 00 Andre medlemsfordeler på www.geilolia.no/obos

OBOS Forsikring Innbo- og boligforsikring til medlemspris. Tlf. 22 86 55 45 www.obos.no/forsikring

Forsikring og finans OBOS Billån Ny, utvidet medlemsavtale! Gunstige betingelser på rente og gebyr via Terra Finans. Tlf. 06270. www.obos.no/billan

Fritid og kultur Black Box Teater Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8, Oslo. Tlf. 23 40 77 70, man-fre 10-16 blackbox@blackbox.no www.blackbox.no

Cafeteatret ÷ 20 % på alle arrangementer Hollender gt. 8, 0190 Oslo Tlf. 21 42 21 21, www.billettluka.no

Cinematekene To billetter til prisen av én i Oslo, Trondheim, Lillehammer, Kristiansand og Tromsø. www.cinematekene.no

Her får du medlemsfordelene: Opp til 50 % rabatt på varer og tjenester! Gjelder ordinære priser. Vær oppmerksom på at det ikke gis rabatt på alle familieforestillinger. 9510

R. Nygaard AS ÷ 15 % på nøkler, låser, beslag og gravering av navneskilt. Bernt Ankers gt. 4, Oslo. Tlf. 22 20 12 31 Mob. 916 15 000 Strøm til innkjøpspris OBOS Barekraft og OBOS Barevannkraft. Tlf. 57 75 79 50 www.obos.no/barekraft

78

OBOSBLADET

VALID THRU

Nå også medlemstilbud i Vestfold Etter fusjonen mellom OBOS og Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag har alle medlemmer tilgang til medlemsfordeler i Vestfold. Se obos.no for en oppdatert oversikt.

LES MER obos.no/medlem Oppdatert oversikt over alle medlemsfordelene finner du på www.obos.no/ medlem. Ekstra gode kampanjetilbud får du også i OBOS Nyhetsbrev. Påmelding på www.obos.no/nyhetsbrev

9510 VALID THRU

Bruk kortet ditt! Vis alltid medlemskortet ditt før du bestiller/betaler. Er du ikke medlem i OBOS? Meld deg inn på SMS, send obos til 2030.


www.obos.no/medlem

Dansens Hus ÷ 20 % på ordinære forestillinger for OBOS-medl. og én ledsager. (Ikke baby/barne- og familieforest.) Møllervn. 2, Oslo Tlf. 23 70 94 00. www.dansenshus.com

Norsk Folkemuseum ÷ 10 % på varer i museumsbutikken. ÷ 25 % på inngangsbilletten. Tlf. 22 12 37 00 www.norskfolkemuseum.no

Juvelen ÷ 10 % på alle varer i gullsmedens butikker på Lambertseter, Manglerud, Oppsal og Tveita. www.juvelen.no

Telenor Mobiltelefoni: 30 minutter ekstra fri ringetid hver måned. Send sms med ”bestill OBOS” til 2000. Mer informasjon: www.obos.no/medlem

Den Norske Opera & Ballett ÷ 20 % på opera/ballettforestillinger. Gjelder ikke gjestespill. Tlf. 815 44 488 www.operaen.no

Opera til folket ÷ 25 % på dagens operameny. Kristiania bar og café, lørdager kl. 16 t.o.m. 24. april. www.kulturentusiastene.no

Mesterrammer ÷ 15 % på innramming. Oslo: Drammensv. 131, Nedre Vollgt. 1, Trondheimsv. 176, Haslev. 15. Jessheim: Gottaasalleen 3.

Telenor Opptil ÷ 15 % på bredbånd ADSL Opptil ÷ 25 % på bredbåndstelefoni. Gjelder ikke ADSL Basis/Turbo. Tlf. 22 86 59 90 www.obos.no/medlem

Det Norske Teatret ÷ 20 % rabatt på ordinære forestillinger. Tlf. 22 42 43 44 www.detnorsketeatret.no

Oslo-Filharmonien Ordinære konserter i Oslo Konserthus kr 315/275. Gjelder OBOS-medlem og én ledsager. www.billettservice.no, tlf. 815 33 133 www.oslofilharmonien.no

Nordstrand Dyreklinikk ÷ 15 % på veterinærtjenester. Herregårdsveien 1, Ljan. Tlf. 22 62 91 00 www.nordstrand-dyreklinikk.no

Flysamlingen, Gardermoen ÷ 50 % på inngangsbilletten. Sør-Gardermoen, ved Norlandia Hotell (på Rv. 35). Tlf. 63 92 86 60 www.flysamlingen.museum.no

Oslo Nye Teater ÷ 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 22 34 86 80. Fax. 22 34 86 88 salg@oslonye.no www.oslonye.no

OBOS Forsikring Bilforsikring til medlemspris. Tlf. 22 86 55 45 www.obos.no/forsikring

Advokatfellesskapet Advonor Juridisk bistand. Første kons. inntil 30 min. kr 400 eks. mva, deretter kr 870 eks. mva per time. Advokat Per Einar Johansen, tlf. 22 91 00 35. Lille Grensen 7, Oslo.

Forsvarets Stabsmusikkorps ÷ 25 % på konserter i Ridehuset, Akershus festning. www.billettservice.no, tlf. 815 33 133 www.fsmk.no

Restauranten Sult ÷ 15 % på mat. Thv. Meyers gt. 26, Oslo. Bordbestilling: booking@sult.no Tlf. 67 10 99 70 www.sult.no

Oslo Akutten Legevakt og spesialistsenter med rabatt for OBOS-medlemmer. N. Vollgt. 8, Oslo. Tlf. 22 00 81 60 www.osloakutten.no

AOF OSLO ÷ 15 % på alle datakurs for seniorer. ÷ 15 % på alle språkkurs, unntatt norsk. Tlf. 23 06 18 70 www.oslo.aof.no

Oslo Sportslager AS ÷ 10 % på kjøp over 200 kroner/÷15 % fra kr 1500 (gjelder ikke skipakker og Everest sykler). Torggata 30, Oslo. www.oslosportslager.no

Glassmester Roald Larsen AS ÷ 30 % på alt i glass 24 timer servicetlf. 22 46 74 79 www.roaldlarsen.no

Fotballmuseet ÷ 50 % på inngangsbilletten. Ullevaal Stadion, inngang gjennom FotballShop. Tlf. 23 00 83 07 www.fotballmuseet.no

Diverse tilbud

Senior+ Medlemmer fra 55 år

Kringkastingsorkesteret ÷ 20 % på orkesterets egne konserter + lørdagskonserter i Operaen. www.billettservice.no, Tlf. 815 33 133 www.dnrk.no/kork

Den Norske Husfliden ÷ 10 % på alle varer (unntatt bøker og bunader). Stortorvet 9, Oslo (GlasMagasinet) www.dennorskehusfliden.no

Shell 25 øre bonus. Se www.obos.no/bensin eller besøk en Shellstasjon for søknadsskjema. Merk søknaden avtalenummer 1897

Novasol 1000 kr i rabatt ved min. 4 uker leie av feriehus over 9000 kroner. Tlf. 815 44 270 www.novasol.no

Kulturkirken Jakob ÷ 30 % på konserter. Gjelder KKVs egne arrangementer www.billettservice.no Tlf. 815 33 133 www.kkv.no

Fonus begravelsesbyrå Tlf. 03024 Asker Elverum Sandvika Drøbak Moss Hamar www.fonus.no

Smart Club Gratis medlemskap mot fremvisning av gyldig OBOS medlemskort i medlemsservice på Smart Club. 1 % kjøpsbonus på alt du handler. www.smartclub.no

Oslo-Filharmonien Ordinære konserter i Oslo Konserthus kr 300/260. Gjelder OBOS senior+ medlem og én ledsager. Billettservice tlf. 815 33 133 www.oslofilharmonien.no

Kunstklubben Medlemskap til OBOS-pris kr 300 (ordinært kr 450). Kun e-post: kunstklubben@fineart.no www.kunstklubben.no

Fonus begravelsesbyrå Tlf. 03024 Røa (ny) Sinsen Lambertseter Mysen Linderud Lillestrøm www.fonus.no

Solglimt Catering & Crew AS ÷ 10 % kontantrabatt. Maridalsveien 129, Oslo. Tlf. 22 37 90 09 www.solglimt.no

SATS ÷ 33 % på trening (bronse), formiddag. Fri innmelding, kun adm.gebyr. NB – Gjelder fra 60 år. Tlf. 67 91 50 00 www.sats.no

Nobels Fredssenter ÷ 25 % på inngangsbilletten. Rådhusplassen i Oslo. Tlf. 48 30 10 00 www.nobelpeacecenter.org

Hansson Synssenter ÷ 15 % på briller og solbriller. Gjelder ikke pakkeprisserier. Storgt. 23C, Oslo Tlf. 22 47 90 60

Telenor Fasttelefoni: Rabatt på tellerskritt. Gratis hver lørdag – kun startpris kr 0,89. Mer info: tlf. 22 86 59 90 OBOS medl. service www.obos.no/medlem

OBOSBLADET

79


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Miniøya til medlemspris OBOS-medlemmer får 20 prosent rabatt på billettene til Norges nye barnefestival, Miniøya. Sett av helga 26. til 27. juni! På Miniøya i Tøyenparken blir det konserter, teater, film og dans for både store og små. På programmet står blant andre: Donkeyboy, The BlackSheeps og Hurra Torpedo. Flere artister og mer informasjon finner du på www.minioya.no. Miniøya er Norges første festival med 16 års øvre aldersgrense. Voksne må derfor komme i følge med barn. Miniøya skal være et familiearrangement der også besteforeldre, onkler, tanter og venner er hjertelig velkommen! Billetter kjøpes på billettservice.no, tlf. 815 33 133, på Posten, Narvesen eller 7-Eleven. NB! Maks to billetter per medlem. Medlemsfordel 20 % rabatt Ordinær pris: Dagsbillett: kr 275, festivalpass: kr 500

80

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

GØY i sommerferien Skiforeningen arrangerer sommercamp for barn i alderen 7 til 12 år på Frognerseteren og Skullerud. Uke 25, 26, 32* og 33 kan du som er fra 7 til 12 år bli med på terrengsykling, kajakkpadling, fjellklatring, overnatting i skogen, bålkos, trampoline, vannlek og andre tøffe aktiviteter utenom det vanlige. Du får lunsj hver dag og middag den dagen vi overnatter i skogen, GØY t-skjorte, mange nye venner og opplevelser for livet. (* Uke 32 kun på Frognerseteren).

Sommercampen ledes av utdannede pedagoger og instruktørene har ansvaret for maks 7 barn hver. For mer informasjon og påmelding se www.skiforeningen.no.

Medlemsfordel OBOS-pris kr 2 900 Ordinær pris kr 3 100

Eksklusivt 17. mai-tilbud

Feriehus i dejlige Danmark

OBOS-medlemmer får 30 % på 17. mai-sløyfen De tre konger fra Sylvsmidja på Voss.

Det finnes et passende feriehus å leie i Danmark for alle typer familier – til OBOS-pris.

Sløyfen leveres innpakket i gaveeske og tilbudet gjelder helt til 15. mai. I tillegg gis fast medlemsrabatt på det meste av bunadstilbehør: skjorter, sølv, sko, strømper, hatter, silkeskjerf, regncape, bunadsposer med mer.

I Danmark er ikke avstandene lenger enn at man kan komme seg fra A til Å på én dag. Leier du et feriehus kan du velge blant uendelig mange tilbud: strand, sol, byliv, shopping, museer, slottsbesøk, fiske, surfing, sykling, spa, deilige måltider, Legoland, sommerland og mye mer. Men mest av alt handler ferie om å være sammen!

Besøk Den Norske Husfliden i underetasjen på GlasMagasinet på Stortorvet og få medlemsrabatt på alle varer (bortsett fra bøker og bunader). Husk medlemskortet! Medlemsfordel 30 % på De tre konger 17. mai-sløyfe 10 % på andre varer

Bestill feriehuset på www.novasol.no eller på tlf. 815 44 270. Medlemsfordel 5 % rabatt på ordinær pris

OBOSBLADET

81


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Gi en gave som vokser med konfirmanten: En plass foran i boligkøen.

Medlemskap til en du er glad i! Uansett hva tenåringene skal bli når de blir voksne, vil de ønske seg et trygt og godt sted å bo. Et OBOS-medlemskap i gave er nøkkelen til en enklere vei til boligmarkedet. OBOS-medlemmer kan også gå på konserter, teater og andre kulturarrangementer til hyggelige priser. Medlemskapet gir i tillegg gode betingelser på bl.a. sparing, forsikring og telefoni. Mer om medlemsfordelene finner du på obos.no. Bestill gaven på obos.no/medlem eller tlf. 22 86 59 90. Et OBOS-medlemskap er vanskelig å pakke inn, men vi har løst problemet: Så snart innbetalingen er registrert hos oss, sender vi deg medlemsbeviset i en flott gaveeske.

Medlemsfordel En enklere vei til boligmarkedet

82

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

OBOS-dag på TusenFryd Årets medlemsdag på TusenFryd går av stabelen fredag 14. mai fra kl. 14.00 til 21.00. Denne dagen har OBOS-medlemmene fornøyelsesparken helt for seg selv til hyggelig medlemspris. Billettsalget er i gang. Kjør alt du orker i ThunderCoaster, Loopen, SpeedMonster og SuperSplash. Eller hva med en tur i monsterkarusellen SpinSpider, som kaster deg 40 meter opp i lufta i en fart på opptil 115 km/t! Vi garanterer en dag med latter, hyl, spenning og glede. Prisen inkluderer inngangsbillett til TusenFryd og fri bruk av attraksjonene (unntatt SkyCoaster). Gratis parkering på TusenFryd på OBOS-dagen. Billetter selges gjennom www.billettservice.no, tlf. 815 33 133, på Posten, Narvesen og 7-eleven. NB: Kun forhåndssalg! Begrenset antall billetter – vær tidlig ute! Mer informasjon om parken finner du på www.tusenfryd.no. Medlemsfordel Medlemspris kr 140 + billettavgift kr 20 (barn under 95 cm gratis) Ordinær pris kr 270 – 340

OBOSBLADET

83


MEDLEM | Aktuelle tilbud

OBOS Innboforsikring OBOS-medlemmer får nå tilbud om noen av de gunstigste forsikringsproduktene på markedet. OBOS Innboforsikring er ett av tilbudene. Kr 995 for ordinær innboforsikring med opptil 500 000 kroner i dekning eller plussforsikring for kr 1295, om du bor i Oslo. Se prisoversikt og premiekalkulator på www.obos.no/forsikring. • Ingen tillegg på oppgitte priser • Tre forsikringer eller mer gir samlerabatt • Kollektiv innboforsikring kan gi samlerabatt Test oss i dag, ring 22 86 55 45! Sammen finner vi den beste forsikringsløsningen for deg og din familie.

Fotos: colourbox.no

Forsikringsproduktene leveres av Terra Forsikring AS.

Medlemsfordel Lavere premier og gode vilkår

OBOS Billån Nå er det enkelt å søke om OBOS Billån. Lånet med god rente og lave gebyrer. Du kan søke om lån både til ny og brukt bil. Du velger biltype og hvor lenge lånet skal løpe, men bilens alder pluss løpetid på lånet kan ikke overstige 12 år. Rente fra 4,70 % (nominell)*. Dersom du ennå ikke har funnet den rette bilen, kan du søke om finansieringsbevis. Da er finansieringen klar når drømmebilen dukker opp. Lånekalkulator og bestillingsskjema finner du på: www.obos.no/billan Har du spørsmål, kontakt oss på telefon 06270 eller obosbillaan@terra.no. * Rente per 16. mars 2010 med 35 % egenkapital. OBOS Billån er levert av Terra Finans AS.

Medlemsfordel God rente og lave gebyrer Illustrasjonsfoto: colourbox.no

84

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

DEN STYGGE Ein fartsfylt og frekk komedie om vår tids dyrking av det ytre. Oppfinnaren Lette (Svein Tindberg) er så hesleg at han ikkje får lov til å presentere den nye sterkstraumsstikkontakten sin på ei messe. Løysinga blir ein radikal, kosmetisk ”make over”. Problema oppstår når alle andre ønskjer seg ein identisk adonis-utsjånad, og verda gradvis blir fylt av Lette-lookalikes. Med m.a. Svein Tindberg og Charlotte Frogner. Framsyning på Scene 2 til 28. mai. Billettar: www.detnorsketeatret.no, eller tlf. 22 42 43 44. Inntil to billettar per medlem. Hugs medlemskortet!

Medlemsfordel 20 % rabatt Ordinær pris kr 275

Ferie i frodige Toscana Flotte ferieleiligheter og hotellrom til leie i turistanlegget Borgo Magliano. Rabatt for OBOS-medlemmer i hele 2010! Borgo Magliano ligger i provinsen Grosseto, syd i Toscana med storslått utsikt over vinmarkene og olivenlundene som strekker seg mot Middelhavet. Ferieanlegget har svømmebasseng og barnebasseng, solsenger, restauranter og andre fasiliteter og ligger like ved den idylliske landsbyen Magliano. Hotellrom (enkelt/dobbeltrom) samt 1-roms (2 senger), 2-roms (4 senger) og 3-romsleiligheter (6 senger). Leie inkluderer vann, strøm og gass, ukentlig skifte av sengetøy og håndklær, samt rengjøring etter avreise (unntatt oppvask og kjøkkenbenk). Se oversikt over priser og vilkår på www.obos.no. Alle bestillinger/henvendelser gjøres på engelsk til: italnorge@auprema.it med kopi til attilio.miglioli@virgilio.it og cornelio.r@alice.it. Medlemsfordel 15 % rabatt på ordinære priser Foto: colourbox.no

OBOSBLADET

85


MEDLEM | Aktuelle tilbud

En sporvogn til begjær I koreograf John Neumeiers ballettversjon av denne film- og teaterklassikeren får du både rå realisme og stor scenemagi. Vi møter den falmende sørstatsblomsten og overklassekvinnen Blanche som besøker sin søster og hennes rå, men attraktive mann Stanley Kowalski. To mennesker og to verdener kolliderer hardt og brutalt. Neumeiers dramatiske sans og særegne evne til å fortelle en historie med dans har gjort ham til en koreograflegende. Koreografi, scenografi, kostymer og lysdesign: John Neumeier. Musikk: Sergej Prokofiev: Visions Fugitives op. 22 og Alfred Schnittke: Symfoni nr. 1. Siste forestilling 13. mai. Billettbestilling tlf. 21 42 21 21. www.operaen.no

Medlemsfordel 20 % rabatt Ordinær pris: kr 440 - 640

Solbriller med styrkeglass Stort utvalg av moteriktige kvalitetssolbriller med styrkeglass. En god solbrille skal selvfølgelig beskytte mot skadelige uv-stråler, og brilleglasset skal være optisk slipt. Dette for å sikre perfekt gjengivelse av både farger og former. Du kan også få glass i ulike mørkhetsgrader og fargenyanser, alt etter hva du skal bruke solbrillene til. Ønsker du solbriller med din egen brillestyrke, finnes det mye lekker design og mange smarte løsninger å velge i. Priser fra kr 1 225,- inklusive glass +/-4, cyl. –2. Hansson Synssenter AS Storgata 23 c Tlf. 22 47 90 60

Medlemsfordel 15 % medlemsrabatt (Gjelder ikke pakkepris-serier)

86

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

Fantastiske Praha fra 6. til 10.juni Start sommeren med tur til en av Europas mest populære storbyer! Opplev stemningen, og se de vakre bygningene og koselige gatene. Fem dagers opphold på bra hotell midt i byen og norsk reiseleder, gir deg den rette rammen for mange fine opplevelser. Direktefly t/r Gardermoen, fire netter i dobbeltrom med frokostbuffet, to fellesmiddager, by-sightseeing til fots og all nødvendig transport er inkludert i prisen. I tillegg kan du melde deg på andre utflukter og aktiviteter på reisemålet. Bestilling på tlf. 32 26 58 90, eller post@reiselyst.no. Les mer om flytider, hotellet og programmet på www.reiselyst.no (velg OBOS i menyen). Påmeldingsfrist 30. april. Begrenset antall plasser.

Medlemsfordel OBOS-pris kr 4 890 per person i dobbeltrom Ordinær pris kr 5 950 Tillegg for enkeltrom kr 950

Medlemsrabatt hos Juvelen Som OBOS medlem får du 10 % medlemsrabatt hos en av landets ledende gullsmedkjeder. Juvelen har en lang tradisjon som faghandel innen gullsmed- og urmakerfaget. I kombinasjon med sterk fokus på mote, har vi et bredt spekter av produkter i god kvalitet til konkurransedyktige priser. Medlemstilbudet gjelder på alle varer i senterforretningene på Lambertseter, Manglerud, Oppsal og Tveita. PS. Husk medlemskortet. Tilbudet kan ikke benyttes i kombinasjon med øvrige tilbud. Medlemsfordel 10 % rabatt i senterforretningene

Fonus – nå også på Røa! Fonus begravelsesbyrå kan nå bistå OBOS-medlemmer i Oslo vest fra nyåpnet kontor på Røa. Fonus tilbyr fullservice innen begravelse, gravstener og tilhørende tjenester, og kommer gjerne hjem til deg for en samtale. Kontakt oss på tlf. 03 024. Oslo: Røa (NY), Lambertseter, Linderud, Sinsen Akershus: Asker, Bærum, Drøbak, Fet, Lillestrøm Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss, Mysen, Sarpsborg Hedmark: Elverum, Hamar, Løten, Stange Medlemsfordel 10 % rabatt på kister og urner m.m. www.fonus.no 20 % rabatt på nye gravstener 10 % rabatt på arbeid på eksisterende gravstener

OBOSBLADET

87


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Start våren på Smart Club Med gratis Smart Club-medlemskap får du kjøpsbonus på alt du handler på Smart Club – også på hagemøbler og grill! Siden 1995 har Smart Club vært spesialisten på hagemøbler. Her finner du alt du trenger til uteplassen: Hagemøbler, putekister, griller og tilbehør. Kom og se vårens nyheter og andre gode tilbud! Som OBOS-medlem får du gratis medlemskap i Smart Club hele 2010. For mer informasjon om medlemskapet se smartclub.no/medlem. Her finner du Smart Club: Alnabru Smalvollvn. 65 08-22 (08-20)

Slependen Pustutvn. 6-14 08-22 (08-20)

Medlemsfordel Gratis Smart Club-medlemskap (Ordinær pris kr 100) Foto: Weber-Stephen Nordic

Vet du at medlemmer i OBOS får ekstra gode rabatter hos Telenor?

Ekstra gode rabatter hos Telenor Som medlem i OBOS har du nøkkelen til mange fordeler hos Telenor. Sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.obos.no. Send sms BESTILL OBOS til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid per måned på dine private fakturabaserte mobilabonnementer fra Telenor, unntatt djuice, SurfPrat og kontantkort. Som OBOS-medlem får du også opptil: • 25 % rabatt på fasttelefoni • 25 % rabatt på bredbåndstelefoni • 15 % rabatt på bredbånd ADSL Bestill på www.obos.no.

Medlemsfordel 30 minutter ekstra ringetid Opptil 25 % rabatt på telefoni og bredbånd

88

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

Avis Bilklubb for deg som er OBOS-medlem Avis Bilutleie tilbyr unike fordeler til alle OBOS-medlemmer. Meld deg inn i bilklubben i dag! Ved å melde deg inn i Avis Bilklubb, får du 30 % rabatt på leieprisene i Norge. Etter fem norske leieforhold spanderer Avis en gratis weekendbil i Norge. (Gjelder bilgruppe C). Inntil 10 % rabatt på feriepriser i resten av Europa. (Rabattsatsen kan endres). Innmelding via www.obos.no/bilklubb. For mer informasjon, vennligst kontakt Avis på tlf. 66 77 11 00. Bestilling via www.obos.no/billeie eller via Avis Reservasjon på tlf. 815 33 044.

Medlemsfordel 30 % rabatt

Kampanjepriser 26. til 30. april gir Comfort Lambertseter spesialpris på utvalgte produkter til OBOS-medlemmer. • • • •

Ifø Sence 75 cm. baderomsmøbel kr 4990 (ordinær pris kr 6319) Hansgrohe Ecostat dusjbatteri kr 1156 (ordinær pris kr 1504) Hansgrohe Multi 100 dusjgarnityr kr 940 (ordinær pris kr 1176) Ifø 6870 klosett uten sete, ferdig skiftet (i Oslo) for kr 4990

Husk å vise medlemskortet før du handler. Raschs vei 40, 1153 Oslo (v/Karlsrud T-banestasjon) Tlf. 23 16 89 50. post@holstad-westerheim.no www.holstad-westerheim.no

Medlemsfordel Kampanjepriser på Hansgrohe og Ifø fra 26. til 30. april. Tilbud på Ifø 6870 klosett (ferdig skiftet i Oslo) 10 % fast rabatt (gjelder ikke arbeid, kampanjer o.l.)

OBOSBLADET

89


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Kjøp strøm til innkjøpspris OBOS Barekraft sikrer deg en av markedets beste strømavtaler. Ingen bindingstid, etablerings- eller årsgebyr. Du betaler rett og slett innkjøpspris fra strømbørsen Nord Pool pluss et lite månedlig påslag. (Ved et årlig forbruk på 20 000 kWh utgjør påslaget 1,25 øre/kWh). Det er enkelt å skifte strømleverandør. OBOS’ samarbeidspartner ordner alt det praktiske for deg. Du vil merke forskjell både gjennom lavere pris og bedre service. OBOS Barekraft bestiller du kostnadsfritt på www.obos.no/barekraft. Du kan også ringe tlf. 57 75 79 50.

Foto: colourbox.no

Medlemsfordel OBOS Barekraft: Strøm til innkjøpspris + månedlig påslag kr 20,75. OBOS Barevannkraft: Strøm til innkjøpspris fra fornybare kilder. + månedlig påslag kr 45,75.

OBOS MasterCard Som OBOS-medlem har du tilgang til ett av markedets beste internasjonale kredittkort. Glem årsavgift og gebyrer. Med OBOS MasterCard slipper du å tenke på hvor ofte du bruker kortet eller om beløpene er små. Kortet koster ingenting, og kan brukes i minibanker og butikkterminaler over hele verden. Dette er noen av fordelene du får: • Inntil kr 75 000 i kreditt * • Inntil seks ukers rentefri betalingsutsettelse. Du slipper å betale renter når faktura betales på forfallsdato • Ingen årsavgift, månedsgebyr eller fakturagebyr • Gebyrfrie varekjøp over hele verden OBOS MasterCard leveres av DnB NOR Bank ASA. Kundeservice OBOS MasterCard tlf. 815 35 058, eller se mer informasjon på www.obos.no/mastercard. * Betingelser per mars 2010. Nominell kredittrente 20,45 %, effektiv rente 22,41 % årlig.

Medlemsfordel Kredittkort uten årsavgift

90

OBOSBLADET


Jan Espen. Elsker ”Deadliest Catch” på Discovery Channel.

An-Magritt. Har moren sin i Hammerfest, de snakkes daglig på telefon.

Steinar. Sportsidiot, ser alt fra snooker til landhockey.

Trygve. Pensjonert filmfotograf. Har alle filmkanalene.

Hadji. Mye på Facebook, får videoer på e-post fra familien i Stockholm.

Nina. Studerer webdesign på nettet via e-læring.

KOMPLETT. Den smarte TV- og bredbåndsløsningen som passer alle beboerne. Et borettslag eller sameie består som regel av en herlig blanding mennesketyper og interesser. Derfor tilbyr vi KOMPLETT - en løsning som er så fleksibel at alle får dekket sitt unike behov. KOMPLETT gir en grunnpakke på over 40 TV-kanaler, inkludert 10 som sendes i HD-kvalitet, samt to valgfrie favorittkanaler. Dessuten får alle raskt og stabilt bredbånd hvor man selv kan oppgradere hastigheten individuelt. I tillegg kan hver enkelt beboer bestille telefoni. KOMPLETT bestilles ved at styret i borettslaget eller sameiet tar kontakt med sin kontaktperson hos Canal Digital.

Les mer på canaldigital.no/borettslag


B-BLAD Returadresse: OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Den nye standarden. Økt merverdi, reduserte kostnader, miljøvennlig. All informasjon finner du under www.miele-professional.no Tlf: 67 17 31 00

Merverdi teller

OBOS-bladet nr 3 2010  

Tema: Uterom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you