Page 1

NR 1 FEBRUAR 2015

TEMA: SOVEROM

Sov godt!

Drømmefargene til soverommet ditt Bygg en sengegavl! Søvntips og triks Soverommet gjennom historien

NY BOLIG Finn din nye drømmebolig! FRA SIDE 79

KULTUR Lunchtid med Børge Lund

SAMTALEN Mæland og Schumann om boligmarkedet

FOTBALL Velkommen til OBOS-ligaen!

SIDE 52

SIDE 58

SIDE 19


KLAR FOR SKI-VM? Få med deg alt fra Falun på tv, nettbrett eller mobil. Enten du sitter i godstolen og følger med på tv, eller lager mat mens du ser på nettbrettet – gir vi deg VM-sendingene i HD. Du kan også spole tilbake for å se fotofinishen eller pause sendingen om telefonen ringer når Bjørgen setter i gang spurten. Last ned Get tv-appen og kos deg med ski-VM.


innhold OBOSBLADET 01 | 15

13 15 17 19 21 23

UTVALGT LEDER: Les OBOS-sjef Martin Mælands aktuelle kommentar. AKTUELT: Skifest i Kollen VI BYGGER: Siste byggenytt fra OBOS PATRIOTEN: Stakkars oss! AKTUELT: 1. divisjon blir OBOS-ligaen MEDLEM: Rabatt hos Finn Schjøll! ØKONOMEN: Den globale æra

26 34 38 40 46 50

TEMA: SOVEROM INTERIØR: Drømmefarger HISTORISK: Boligens nyeste rom TIPS OG TRIKS: Sov på det! HJEMME: Nattens viktigste rom SOVEROM: Bygg en sengegavl! SKRÅBLIKK: Hva med vannsengen?

52 58 70 72

REPORTASJER PORTRETT: Lunchtid med Børge Lund SAMTALEN: Mæland og Schumann OSLO: Ny Oslo-utstilling REHAB: Vinn 150 000 kroner

76 77 78

MORO QUIZ: Hva vet du om Oslo? JUNIORLAGET: For barn KRYSSORD/SUDOKU: For voksne

80 84 86 88 90 92 94

BOLIGMARKEDET BERGEN: Et soleklart høydepunkt HAMAR: Nytt og flott ved Mjøsa FORNEBU: Aktiv hverdag ved sjøen OSLO: Bo sentralt i Kværnerbyen SANDNES: Idyllisk på Kleivane BLOCK WATNE: Nytt på Kongsberg HELE LANDET: Her bygger OBOS

7

MEDLEMSTILBUD 101 RABATT: Oversikt over faste og aktuelle medlemstilbud

TEMA SOVEROM: Disse fargene sover du godt i! FRA SIDE 26

NY BOLIG: I høyden på Straumsfjellet. SIDE 80

INSPIRASJON: Stylistens soveromsfavoritter. SIDE 32

OBOSBL ADET

5


VI SØKER NYE MEDARBEIDERE Prosjektledere (krav til mesterbrev og/eller ingeniørutdannelse) Malere og gulvleggere (krav til svennebrev)

SEND SØKNAD OG CV TIL firmapost@buergruppen.no

Rød: PMS 201 Rød: CMYK 0, 100, 63, 29

Rød: PMS 201

Malermester Buer Rød: Rød: Rød: CMYK 0, 100, 63, 29 CMYK 0, 100, 63, 29 CMYK 0, 100, 63, 29

buer tapet og gulv

Rød: CMYK 0, 100, 63, 29

Via våre kontorer i Oslo, Drammen og Moss utfører vi prosjekter på hele østlandet. Gjennom vårt fokus på sosialt ansvar, sørger Buer Gruppen for en jevn rekruttering til faget. Buer Gruppen AS er en organisasjon i vekst, og satser på fast ansatte med fagutdannelse. Vi har også fokus på et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. En stor gjeng med et bra samhold og et høyt kvalitetsnivå.

BLI EN DEL AV OSS! BUER GRUPPEN AS – FRYDENBERGVEIEN 48, 0575 OSLO –TLF 09100 – FIRMAPOST@BUERGRUPPEN.NO


leder

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

KONSERNSJEF MARTIN MÆLAND

Ny resultatrekord i OBOS

reduserer vår eierandel i Veidekke til 23 % og i AF-gruppen til 22 %, men vi er fortsatt største eier begge steder. Fortjenesten på salget av utleieboliger og disse aksjene blir til sammen på godt over 1 mrd. kroner. Det gjør at OBOS antagelig vil doble resultatet fra 2013 og få et resultat før skatt på godt over 2 milliarder kroner for 2014.

➺

PRISVEKSTEN FORTSATTE. Ved inngangen til 2014 var vi spent på hva det nye året ville bringe. Gjennom hele ettersommeren og høsten 2013 sank både boligprisene og boligsalget. Flere spådde boligkrakk. For vår del hadde vi liten tro på noe boligkrakk og trodde at prisene og boligsalgene ville komme tilbake. Og det gjorde de. Fra desember 2013 til desember 2014 steg boligprisene i OBOS med hele 14,5 prosent. Fra august 2013, da boligprisene begynte å synke, og frem til desember 2014 steg imidlertid boligprisene med under 5 prosent. Prisveksten har således ikke vært fullt så vill som den umiddelbart kan virke som. De økte boligprisene utover i 2014 førte også til at salget av nye boliger tok seg opp. MEDLEMSVEKSTEN FORTSETTER. Nesten 19 000 nye medlemmer meldte seg inn i OBOS i 2014. I tillegg fikk vi nærmere 20 000 nye medlemmer ved fusjonen med Stor-Bergen Boligbyggelag. Totalt sett nærmer vi oss 370 000 betalende medlemmer.

ILLUSTRASJON VESA SAMMALISTO

BOLIGSALG I VEKST. En av de største opp-

gavene for OBOS i 2014 har vært å få ny fart i boligsalget. Året startet tregt. Men ettersom boligprisene steg og humøret i boligmarkedet vendte tilbake tok boligsalget seg kraftig opp. Fra høsten har det derfor vært et svært godt boligsalg. Vi endte totalt på salg av 1 045 boliger i «gamle» OBOS. For i tillegg til «gamle» OBOS kjøpte OBOS-konsernet i fjor opp hele BWG-konsernet, og vi tok dette selskapet av børs. BWG Homes AS, som er det formelle navnet, der Block Watne er den norske delen, er nå en integrert del av OBOS-konsernet. Block Watne solgte i fjor 651 boliger, mens de svenske datterselskapene til sammen solgte 1 330 boliger. Totalt sett solgte OBOS-konsernet dermed over 3 000 nye boliger i fjor, hvorav 1 700 i Norge. Gjennom kjøpet av Block Watne har OBOS tatt spranget til å Norges desidert største boligbygger og også en av de største i Norden. FORVALTNING OG INNKREVING. I løpet av 2014 fikk OBOS vel 4 500 nye boliger til forvaltning. I tillegg kom det inn om lag 10 000

nye boliger i forbindelse med fusjonen med Stor-Bergen Boligbyggelag. Totalt sett økte dermed antall forvaltede boliger nesten til nesten 190 000. For over 30 år siden var det 14 ansvarlige i OBOS til å kreve inn noen få hundre millioner i året i husleier på vegne av våre borettslag. I år vil OBOS antagelig passere 10 milliarder kroner i innkreving av felleskostnader på vegne av borettslag og sameier. Dette gjøres av 18 personer. Her har det vært en formidabel effektivisering og dette er noe av grunnen til at medlemslagene i OBOS betaler lavere honorar i gjennomsnitt i år enn de gjorde for 25 år siden. BERGEN, BANK OG UTLEIEBOLIGER. OBOS fusjonerte med Stor-Bergen Boligbyggelag med virkning fra 1. oktober i fjor. Dermed er OBOS på plass i Bergen med en stor organisasjon med en lang og stolt historie bak seg og med over 20 000 medlemmer. OBOS-banken ble etablert like før jul i 2013. Det vil si at 2014 har vært bankens første hele driftsår. Banken er nå fullt oppe og går, med nye systemer og mange nye medarbeidere. Banken har fortsatt som ambisjon å ha blant markedets beste rentebetingelser. OBOS fattet i fjor beslutning om å selge mesteparten av sine utleieboliger. Oslo kommune ble kontaktet og ville svært gjerne overta disse. Siden OBOS har eid disse utleieboligene i mange år, en del av dem i over 50 år, har boligene hatt lave bokførte verdier. Salget gir derfor en stor bokført gevinst. GODT RESULTAT. OBOS er største aksjonær i både Veidekke og AF-Gruppen. Siden vi i fjor kjøpte hele BWG-konsernet til over 2 mrd. kroner fant vi det riktig å redusere våre eierandeler i AF-Gruppen og Veidekke med hhv. 5 prosent og 3 prosent. Dette

SOLID EGENKAPITAL. Vår bokførte egenkapital etter gammeldagse regnskapsprinsipper (NGAAP) vil ende på omlag 9 mrd. kroner. Fra neste år vil imidlertid OBOS gå over til å føre regnskapet etter samme regnskapsstandard som norske børsnoterte selskaper (IFRS). Da må blant annet alle våre eiendommer bokføres til markedsverdi. Unntatt fra dette er tomter og aksjer. Siden OBOS har hatt merverdier i mange gamle eiendommer, hovedsakelig eid av OBOS Forretningsbygg AS, vil vår egenkapital fra 1. januar 2015 bli justert opp til omkring 12 mrd. kroner, men fortsatt vil OBOS ha merverdier i form at aksjer og tomter på 3-4 mrd. kroner. TÅLER TAP. OBOS har i løpet av de siste 20 årene bygget seg opp til å bli et solid selskap. Det gjør oss i stand til å skaffe stadig flere boliger til våre medlemmer. Flere boligprosjekter og flere tomtekjøp gjør imidlertid også at vår risiko øker. Mange har i årevis spådd at det vil komme et boligkrakk. Dersom vi skulle hørt på dem burde vi antagelig ha sluttet å bygge boliger og å kjøpe tomter for flere år siden. Hva som da ville skjedd med boligprisene tør vi ikke tenkte på. Men man kan aldri være sikker på at det ikke kommer et tilbakeslag i boligmarkedet. Reduserte boligpriser vil ganske raskt gi seg utslag i redusert boligbygging. Og redusert salg av nye boligprosjekter vil raskt kunne gi store tap. Men vi tror at vi nå har klart å bygge opp en egenkapital som gjør oss i stand til å tåle tap dersom vi skulle få et tilbakeslag i boligmarkedet. I mellomtiden gjør vi det som er vår oppgave her i livet: Å skaffe flest mulig og best mulig boliger til våre medlemmer.

Martin Mæland er konsernsjef i OBOS. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært konsernsjef i OBOS siden 1983.

OBOSBL ADET

7


INGEN SPREKKER I FASADEN Pantone

Pantone

CMYK

#stoltavjobben Simen er murmester og rehabiliterer gamle murfasader. Han er ivrig opptatt av jobben sin, og uten ham ville mange av byens gamle, vakre murbygg forfalt. Sammen med 320 ansatte i Alliero, utgjør Simen et team med bred fagkompetanse og faglig stolthet. Takket være dyktige medarbeidere kan vi holde bygninger vedlike på en verdig måte. Dét skal vi fortsette med også i årene som kommer.

Din totalleverandør av kvalitetshåndverk alliero.no - tlf: 23 26 54 00


redaktøren CATHRINE WOLF LUND

OBOS-APP

Last ned -helt GRATIS

MYKT OG GRØNT: Sengetøy i økologisk bomull fra fermliving.dk

Drømmerom BOLIGENS EGENTLIGE HJERTE. Ofte kal-

les kjøkkenet for boligens hjerte, eller hjemmets viktigste rom. Det spørs om ikke soverommet egentlig burde overta den tittelen. For tenk litt på det: God og uforstyrret søvn er livsviktig. Akkurat som mat og mosjon. Og da bør vi legge forholdene til rette. I denne utgaven av OBOS-bladet setter vi søkelyset på soverommet.

VEGGFYR: Utsikt til noe maritimt virker søvndyssende. På meg, i alle fall. Poster fra edelstromskagalleriet.se SMYKKEORDEN: Smykkeskrin med speil i lokket,bidrar til orden på soverommet. hartodesign.fr

DET OPTIMALE SOVEROMMET. Så hva er

det som skal til for å skape det perfekte klimaet for søvn? Hvordan bør rommet se ut, hvilken farge skal veggene ha og hvor høy eller lav bør temperaturen egentlig være? Les soveroms- og søvntipsene fra interiørdesignerne, malingsproffene, søvnforskeren og madrasselgeren fra side 26. I tillegg har vi selvfølgelig spurt folk flest om hva de liker best ved sine egne soverom.

VÅRT NYESTE ROM. Soverommet er utvilsomt et viktig rom, men det er også boligens nyeste rom. Det er ikke så lenge siden man bodde altfor trangt til å kunne sette av et eget rom til søvn. Før andre verdenskrig var ett eller to rom og kjøkken normalen, og rommene var oppholdsrom om dagen og soverom om natten. Les Anne-Kristine Kronborgs historiske soveromssak fra side 34.

OBOSBL ADET

9


VI ER ET LEDENDE ENTREPRENØRSELSKAP MED LANG ERFARING I REHABILITERING, OMBYGGING OG TILBYGG (ROT)-MARKEDET.

VI TAKKER FOR TILLITEN I TRONDHEIMSVEIEN 111. VI SØKER ETTER FLERE MESTERHJERNER!

www.prosjektmester.no


utvalgt OBOSBLADET 01 | 15

BLÅTT TIL LYST: Nytt ➺ sengetøy gjør susen for

soverommet. Ulf fra Høie er i 100 prosent bomull.

13 Aktuelt Som medlem får du 25 prosent rabatt på billettene til Holmenkoll-helgen. Bli også med på vår Kollenkonkurranse!

15 Vi bygger OBOS skal bygge ca 140 leiligheter i Nærbø på Jæren. Les de siste byggenyhetene fra OBOS-prosjekter landet rundt.

17 Patriotene Møt Hanna Norberg og Aina Kristiansen, Oslopatriotene som startet egen Osloblogg. Nå blir det utstilling med Oslo-bilder!

19 Aktuelt OBOS er ny hovedsponsor for 1. divisjon menn. Nå skal fotballag som Brann og Fredrikstad spille i OBOS-ligaen.

21 Medlem OBOS-medlemmer får nå ti prosent rabatt på blomster og tilbehør fra Finn Schjøll. Hurra!

23 Økonomen

FOTO HØIE

I den globale æra er det like lett å reise fra min lenestol til Shanghai, Rio eller Cape Town, som det er å komme seg til de mest avsidesliggende plasser i gamlelandet.

OBOSBL ADET 11


HAR DU SØRGET FOR RO I FAMILIEN DEN DAGEN DU ER BORTE?

er lelser. Ofte fø e rk e st g det på en r, verdier o larer å løse r om penge k le e d k n a ik h e r n e le g ament Arvekrang et i sitt test sert at arvin p li a p k m ls e o k ss g så in ret ser Redn advokat. arveoppgjø som tilgode nd hos vår e ll ta A is . b te k å is m d s juri fredelig seg av grati kan benytte ent. riv testam k s – r a v e Vær før

Ta kontakt for informasjon eller rådgivning rundt testamentariske gaver. Advokat Henning Alme Siebke Tlf: 917 76 833 henning.alme.siebke@rs.no

Markedsrådgiver Solfrid Bøe Tlf: 928 36 141 solfrid.boe@rs.no


utvalgt

AKTUELT

SMÅTT OG STORT FOR MEDLEMMER

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

På rett spor Er du under 13 år, gir OBOS et bidrag til SOS-barnebyer hver gang du tar et nytt distansemerke på ski. Alt du trenger å gjøre er å laste ned Barn setter spor-appen og gå masse på ski!

TEKST REDAKSJONEN FOTO MAGNUS NYLØKKEN/SKIFORENINGEN

Last ned appen her:

OBOS i løypa

Skifest i Kollen HELE LANDET OBOS gir deg folkefesten! Som medlem får du 25 prosent rabatt på billettene til skifesten i Holmenkollen, 13. til 15. mars. Bli med på vår konkurranse der du kan vinne billetter, signerte startnumre og et ekte Marka-skilt!

Vil du vinne? Send riktig svar på spørsmålet: «Hvem vant 5-mila i Kollen i 2014?» til obosbladet@obos.no innen 5. mars. Merk eposten med «Kollenkonkurranse». Mer info: skifest.no

OBOS-logoen er synlig både i løypa og på startnumre på flere World Cup-renn i langrenn denne vinteren. – Vi vil blant annet være på startnumrene på 5-mila og 3-mila i Kollen i mars, slik vi har vært de siste årene. Økt synlighet på den mest sette idretten på TV i Norge er et av flere virkemidler for å øke synligheten og kjennskapen til OBOS nasjonalt, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

OBOSBL ADET 13


EPSI-2012

EPSI-2013

EPSI-2014

EPSI-2010

EPSI-2011

Norges mest fornøyde TV- og bredbåndskunder - 5. året på rad. Les mer på altibox.no og meld din interesse.


utvalgt

MER INFO

VI BYGGER

Se flere prosjekter FRA SIDE 79

OBOS-PROSJEKTER LANDET RUNDT

Byggestart på Arna Urban BERGEN Boligprosjektet Arna Urban i Bergen har fått en svært god mottakelse i markedet. I januar var nær 40 av 50 boliger i første trinn solgt. Nå er arbeidet godt i gang, og spente kjøpere kan regne med å flytte inn i første kvartal 2017. 35 leiligheter i trinn 2 blir om ikke lenge lagt ut for salg.

TEKST REDAKSJONEN ILLUSTRASJON MIR

Les mer: obos.no/arnaurban

Nå kommer Os Sjøfront Nº2

Nytt på Nærbø

Innflyttingsklart!

BERGEN De 37 leilighetene i Os Sjøfront Nº2 blir en naturlig del av det fine bomiljøet i Osbygda sør for Bergen. Det første trinnet, 82 leiligheter på bryggekanten, ble en suksess. Byggingen er nå i gang på Nº2. 12 leiligheter er solgt, og hele prosjektet står ferdig rundt kommende årsskifte.

ROGALAND OBOS skal bygge ca 140 leiligheter på tomten til det gamle meieribygget i Nærbø på Jæren. Det første salgstrinnet består av ca 40 boliger og salgsstart er planlagt til mai 2015. Første salgstrinn er en blokk på 7 etasjer og består av selveierleiligheter i ulike størrelser, fra ca 55 kvm til ca. 90 kvm.

OSLO Nå er det få ledige igjen av totalt 17 rekkehus i Jomfruhagen på Bekkelaget. Prosjektet byr på lyse og luftige interiørløsninger, med god plass for hele familien. Rekkehusene går over tre plan og har fire eller fem soverom. Alle rekkehusene er ferdigstilt og kjøperne kan flytte rett inn.

Les mer: obos.no/ossjofront-nr2

Les mer: obos.no/narbo

Les og se film: obos.no/jomfruhagen.

OBOSBL ADET 15


Vi KAN kjøkken - etter 32 år i bransjen! Tlf 22 68 90 00

På tide med en

kjøkken fornyelse?

Hvitevarer

Alltid % på 25-40 rer! a hvitev

Bytte ut alt eller bare noe. Du bestemmer og vi produserer etter mål og leverer ferdig montert på 1 dag om mulig. Bytt kun fronter, hengsler, skuffer og benkeplate og du har et helt nytt kjøkken.

Benkeplater

Skyvedørsgarderobe

Utvider du med noen nye skrog og innmat, får du en ny helhetsløsning med smarte funksjoner.

Kjøkken

Kjøkken Skredder’n har et stort utvalg av kjøkkendører, skuffer og løsninger som enkelt tilpasses til dine ønsker. Alle farger og modeller kan kombineres med ditt eksisterende kjøkken.

KÜCHEN

Ta kontakt for ett uforpliktende møte: WYSIWYGdesign

Tlf 22 68 90 00

–10%

ed g m rer Ta sen o tt ø d ap pdør n a k o s b a n k er 2 st høy sk efront an 0% ra 1 ff 1 ag! k t u s k å s 1 f + 5 stk 900,id . +

kjokken@connection-as.no Ensjøveien 18, 0661 Oslo

www.kjokkenskreddern.no

0

=2

, 0 0 8.8 ring

= 1inkl. monte


utvalgt BYEN I MITT HJERTE: OSLO

PATRIOTEN

PÅ NETT

stakkarsoss.no

OSLOVE: Hanna Norberg og Aina Kristiansen, Oslopatriotene som startet egen Osloblogg.

TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Stakkars oss! OSLO Frilansjournalistene Aina Kristiansen og Hanna Norberg startet bloggen stakkarsoss.no i 2012. «Vi får stadig høre at Oslo er stygg – en asfaltjungel, en betongby. Vis oss dine bilder!» var oppfordringen fra de to. Bloggen var en suksess fra første stund, og bildene strømmet inn. Og nå er det altså klart for utstilling som består av Oslo-bilder sendt inn til bloggen gjennom en periode på to år. –„Det viste seg å være et behov for mange å kunne si høyt at de elsker Oslo og kunne klappe hverandre og byen litt på skuldrene og si at vi har det ganske fint. Velkommen til en utstilling som er en kjærlighetserklæring til en av Europas mest utskjelte hovedsteder, sier Kristiansen og Norberg. Har du også Oslobilder du vil dele? Send dem inn på www.stakkarsoss.no.

Hva: Utstillingen «Stakkars oss som bor i Oslo» Tid: 22. januar til 1. mars Sted: Doga, Norsk design – og arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo

OBOSBL ADET 17


utvalgt

AKTUELT

STORT OG SMÅTT FOR VÅRE MEDLEMMER

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

Verdens største barneskirenn OSLO/VESTFOLD OBOS og Skiforeningen ønsker skiglade barn velkommen til barneskirenn søndag 8. mars – i Oslo og Vestfold. Løypene passer for barn i alderen 412 år. Velg mellom løypene Ekorn (250 m), Harepus (400 m), Bamse (1000 m) og Elg (2,5 km eller mer). I Oslo blir skirennet i Holmenkollen og i Vestfold i Stokke skianlegg, Storås. OBOS-rabatt på startnummeret!

Les mer: barnasholmenkolldag.no

FORNØYDE: Leif Øverland (Norsk Toppfotball), Christian Berg (Fredrikstad Fotballklubb), Simen Rafn (FFK), Martin Mæland (OBOS) og Kjetil Siem (Norges Fotballforbund).

1. divisjon blir OBOS-ligaen! OBOS blir ny hovedsponsor for 1. divisjon menn fra sesongen 2015. Nå skal fotballlag som Brann og Fredrikstad spille i OBOS-ligaen. OBOS har inngått en samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Avtalen gjelder for seks år og innebærer en satsning på både topp- og breddefotball. –OBOS har blitt en landsdekkende virksomhet, og denne avtalen vil gi oss økt synlighet og økt kjennskap til OBOS over hele landet, sier konsernsjef Martin Mæland. Samarbeidsavtalen vil også bety en økt satsing på talentutvikling og breddedelen av norsk fotball. Det vil bli arrangert OBOS Cup for barn og unge i åtte fotballkretser, samt mulighet for unge spillere mellom 17-20 år fra hele landet å bli invitert til fotballfaglig seminar på Ullevaal

TEKST EDDIE CHR. THOMAS FOTO NYEBILDER.NO

HELE LANDET

Stadion i forbindelse med landskamper. –Denne avtalen passer også godt inn med OBOS’ sponsorstrategi om å bidra til gode oppvekstmiljøer. De 16 OBOS-ligaklubbene engasjerer og aktiviserer tusenvis av barn og unge, foreldre og foresatte og frivillige i sitt nærmiljø. Avtalen vil bidra ytterligere til lokale fotballaktiviteter og styrke det gode sosiale miljøet rundt fotballen, sier Mæland. –Vi er veldig godt fornøyd med å få inn OBOS som en langsiktig samarbeidspartner for 1. divisjon menn, men også for aktivitetsskapende tiltak i barne- og ungdomssegmentet. OBOS er en tung samfunnsaktør, og vi har mange felles medlemmer. Jeg er sikker på at vi sammen skal få til et samarbeid til beste både for OBOS og utviklingen av norsk fotball i topp og bredde, sier generalsekretær Kjetil Siem i NFF.

Tommy Tokyo på St. Croix FREDRIKSTAD Tommy Tokyo fra Onsøy i Fredrikstad gir ut sitt første album på norsk i februar, med tittelen «Hev deg over det derre der». Han har flere andre utgivelser bak seg og vant blant annet Spellemannpris i klassen for rock med albumet «And the horse came riderless». Fredag 27. mars spiller Tommy Tokyo på St.Croix-huset i Fredrikstad. OBOS-rabatt på billettene!

Les mer: kulturhusene.no

OBOSBL ADET 19


strai.no

GODE BETINGELSER VED FREMVISNING AV OBOS KORT.

Det gode kjøkkenliv Vi samles rundt måltidet. Starter dagen, avslutter kvelden. Kjøkkenet er samlingspunktet. For middagsgjester– eller bare oss. I hjertet av hjemmet deler vi dagene med hverandre. Skaper gode smaker, deler små øyeblikk. Tid til å være sammen. Det er det gode kjøkkenliv. STRAI KJØKKEN OSLO. Bygdøy allé 70, 0268 Oslo. Tlf: 47 48 80 65. oslo@strai.no. Hverdager: 10-17. Torsdag 10-18. Lørdag 10-14. BERGEN KJØKKEN ATELIER AS. Spelhaugen 6, 5147 Fyllingsdalen. Tlf: 55 15 50 00. firmapost@bka-as.no. www.bka-as.no. Hverdager: 10-17. Torsdag: 10-19. Lørdag 10-14.


utvalgt

MEDLEM

MER INFO

Les mer på side 99–112

FÅ MEST MULIG UT AV DITT MEDLEMSKAP

KULTURVINTER

St. Croix & Blå Grotte

20 prosent rabatt på utvalgte arrangementer hos disse to kulturscenene i Fredrikstad. www.kulturhusene.no

Nøtterøy Kulturhus

20 prosent rabatt på et stort antall konserter og forestillinger. www.notteroy.kulturhus.no

Teater Innlandet

25 prosent rabatt på egenproduserte forestillinger. Forestillingene spilles på grendehus i Hedmark og Oppland.

TEKST MARIUS LOE FOTO MAGNOR GLASSVERK

BILLETT

Blomstrende rabatt HELE LANDET OBOS har inngått et samarbeid med Finn Schjøll som gir OBOS-medlemmer ti prosent rabatt på blomster og tilbehør. Finn Schjøll er en av Norges mest anerkjente blomsterdekoratører, kanskje mest kjent fra God Morgen Norge på TV 2. OBOS-medlemmer som ikke har anledning til å besøke en av hans tre butikker i Oslo, vil også få rabatt. Blomstene vil da bli levert gjennom Interfloras nettverk av fagblomsterhandlere.

Les mer om medlemsfordelen på medlemssidene bak i bladet.

25

Nationaltheatret

20 prosent rabatt på alle teatrets scener: Hovedscenen, Amfiscenen, Malersalen og Torshovteatret. www.nationaltheatret.no

prosent rabatt på Holmenkollen Skifestival i mars. Se obos.no/ holmenkollen

OBOSBL ADET21


Vi tilbyr en enklere og tryggere hverdag Assistent Partner AS er blant de ledende leverandørene av dørautomatikk og porttelefonsystemer til det offentlige, som NAV, offentlige bygg, skoler, kommuner og ikke minst borettslag. Vi er også spesialister innen branndørsteknikk og elektriske låssystemer.

Dørautomatikk Vi leverer dørautomatikk fra GEZE, en av verden største produsenter av dørsystemer. GEZE tilbyr markedets beste og bredeste sortiment, med utallige valgmuligheter og tilpasninger etter ditt behov.

Porttelefon Vi er blant de ledende leverandørene av porttelefonanlegg på Østlandet. Vi leverer Aiphone som er et av de sterkeste merkevarene innen området. Aiphones nye bus-baserte porttelefonsystem er universelt utformet og dekker alle krav til TEK 10.

Adgangskontroll HEXACT adgangskontroll er et revolusjonerende adgangskontrollsystem, spesielt designet for bruk i leilighetskomplekser. Enkelt å installere, enkelt å bruke, enkel oppdatering, kostnadssparende og meget høy sikkerhet.

Kontakt oss for mer informasjon på tlf. 48 10 11 00 Registrert elektroinstallatør | Autorisert teleinstallatør | post@assistentpartner.no | www.assistentpartner.no


utvalgt

ØKONOMEN

PÅ NETT

JANSBLOGG. eika.no

JAN LUDVIG ANDREASSEN OM BOLIGØKONOMI I ET MAKROPERSPEKTIV

(hvis vi unntar Alibaba) og dialog med fabrikker over hele kloden, sikrer deg en god handel. Gode gjerninger og almisser? Bare ta del i norsk flyktninghjelp sine mange program. I vår digitale verden hvor du kan se all den elendighet du ønsker, finnes det ingen unnskyldning for å ikke hjelpe til. Fra din lenestol, med en god chablis i glasset, kan du zappe penger dit de behøves.

Den globale æra En dag på T-banen overhørte jeg en samtale mellom norske ungdommer bak meg. – Da vi ferierte i Afrika ble jeg så betatt av en Masai-kriger, at jeg valgte å bli igjen, som hans kone. Kone nr. fire. Men etter en stund så gadd jeg ikke mer, og reiste hjem til familien i Oslo.

ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

➺

GLOBAL VIRKELIGHET. Jeg snudde meg halvveis rundt, nærmest i troen på at det hele var en spøk, men ingen spratt frem og sa «Smil til det skjulte kamera!» Det var bare en vanlig gjeng norske ungdommer som var på vei fra det den ene stasjon til den neste. Hvorvidt jeg ble lurt eller ei på T-banen er ikke så viktig. Poenget er at det kan godt være sant, og viser at vi i dag blir utfordret på så mange måter av vår nye

virkelighet. En virkelighet jeg liker å kalle den globale æra, hvor det er like lett å reise fra min lenestol til Shanghai, Rio de Janeiro eller Cape Town, som det er å komme seg til de mest avsidesliggende plasser i gamlelandet. INTERNETT FORENER. Vår tid er bare siste kapittel i en flere hundreårig fortelling om hvordan verdens ulike folkeslag samles til en kollektiv tilværelse. Aldri før har så store deler av menneskeheten kunnet kommunisere med hverandre, og oppleve så like handels-, arbeids- og kulturtilbud. Internett er kanskje den endelige løsning i foreningen av verdens folkeslag: et gigantisk anarkistisk eksperiment hvor de fleste mennesker på kloden deltar med sine bilder, skrifter, applikasjoner, handel og dialog. Ved hjelp av nettsteder som Alibaba kan du bestille hva du vil ha direkte fra fabrikk. Trygg handel, uten mellommenn

EUROPAS UTFORDRINGER. Tiden jobber imidlertid for de fremvoksende økonomier. Bekymre deg heller for Europas døende bygder og byer. I dette århundret vil tusenvis av europeiske bygder og byer vil bli forlatt; overlatt til naturen fordi Europas befolkning minker. Demografisk skjebne bør også påvirke dine investeringsvalg. Invester i afrikanske byer, det går nok bra i hundreårsperspektivet. Med den samme tidshorisonten er du dømt til å tape penger på boliginvesteringer i de delene av Europa som tømmes for folk. Europas langsiktige utfordring er i det hele tatt å bli noe annet enn det som i dag ser ut til bli dets skjebne: Et gradvis avfolket, gigantisk gamlehjem med en ungdom som passiviseres av lediggang og mangel på økonomisk vekst. De gamle suger til seg all livskraft Europa måtte ha. HVA MED NORGE? Skal vi bli som de fleste europeiske land, med foredling av gamle tradisjoner, lav økonomisk vekst og få muligheter for livsutfoldelse for den yngre garde? Eller skal vi gripe muligheten vår globaliserte æra tilbyr? Ta vel imot nye landsmenn, og tvinge våre barn ut i den store verden hvor de forhåpentligvis lærer seg å ta del kapitalismens dynamiske kraft. Men uten nødvendigvis å gifte seg med dets krigere. Ikke vet jeg hvilken vei som er fornuftig. Jeg elsker å være i Norge, kose meg hjemme og observere verden forøvrig gjennom utallige internettapplikasjoner. Men så har jeg nylig fylt 50 år. Kanskje de som er yngre foretrekker å erobre verden?

Jan Ludvig Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Sjeføkonom i EikaGruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland.

OBOSBL ADET 23


NYTT KJØKKEN? BYTT DØRER OG SKUFFER Spis frokost i ditt gamle kjøkken, og middag i ditt nye!

Vi kan bytte benkeplate og bygge opp til tak

Vi hjelper deg! Vi renoverer ditt gamle kjøkken ved å skifte dører og setter inn nye moderne skuffesystemer med heldemping. Du velger kun farge og profil og vi hjelper deg med resten. Ring oss på : OSLO OMENG VESTFOLD ØSTFOLD Hovedkontor

920 69 096 970 53 151 900 22 498 55 25 70 05

for et gratis kostnadsoverslag og en hyggelig kjøkkenprat

Jan-Erik Skaar Herjedals Kjøkken

www.herjedalskjokken.no

O

K VI

R

E M M

EM J H

G

TI

E D L


tema OBOSBLADET 01 | 15

SENGELEKTYRE: Les vår soveromsspesial på nettbrettet ditt! Last ned app-en i App Store/Google Play.

TEMA: SOVEROM

26 Fargevalg På soverommet skal du helst velge duse og harmoniske farger på veggene. Styr unna sterke energifarger.

34 Boligens nyeste rom Søvn er en livsbetingelse. Sånn har det alltid vært. Egne soverom, derimot, er et nytt fenomen.

38 Sov på det! Hver tredje voksne sliter av og til med å sove, men det finnes råd for god søvn! !

40 Til sengs Bli med hjem til noen OBOS-medlemmer for å se hvordan de har det på soverommet.

FOTO SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D’ORAZIO

46 Støttespiller Oppgrader soverommet med en ny sengegavl. Kanskje du til og med kan snekre den selv?

50 Hva med vannsengen? En kort stund var vannsengen et ettertraktet statussymbol i mange norske hjem. Hvor ble den av?

OBOSBL ADET 25


Como – Flügger Minty Breeze – Jotun Antwerpen – Flügger

Genéve – Flügger Senses – Jotun Sober – Jotun

DRØMMEFARGER

Ekspertenes råd er klare: Rydd opp på soverommet om du vil finne ro og god søvn. Styr unna sterke energifarger på veggene, sats heller på dust og harmonisk. TEKST ANNICKEN VARGEL FOTO SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D'ORAZIO

Soverommet er husets gamle tante. Rommet hvor vi setter de gamle møblene vi ikke helt greier å kvitte oss med, men heller ikke vil ha framme. Her vokser stabler med skittent og rent tøy i søsterlig fellesskap, og opprydning betyr gjerne å kaste alt man finner under senga. Vi har snakket med to fargeeksperter og en stylist, som gir sine beste råd, om du har bestemt deg for å ta tak og pusse opp, rydde eller bare re opp. Og de er så enige, så enige: Veien til lykke er minimalt med ting, harmoniske farger og grønne planter.

26 OBOSBL ADET


DISKRET: Veggfargen heter Sober og er fra Jotun Lady. Sengetøyet er fra Granit (699 kr) og linputene (499 kr) fra Bolina. Krakk fra Artek/Vitra (fra 2062 kr), samt lampe fra Wrong for Hay (1099 kr). Bildet på gulvet (199 kr/Bolina), Framahylle (740 kr/Kollekted By). Bildet på veggen og kulen er i privat eie.

VEGGFARGE: SOBER FRA JOTUN

Smart!

Tips her oppå hverandre oppover veggen for en leken effekt. Husk å feste dem godt i veggen, enten rett gjennom bakveggene eller med vinkeljern. En mørk veggfarge skaper en følelse av ro og trygghet. Velegnet til å få sove i!

Smart!


HVORDAN VELGE FARGE: Før du velger farge må du spørre deg selv: Hvilken stemning jeg ønsker på soverommet? Hvis man bare kikker på farger kan man fort bli i tvil – eller like alle. Men gå etter egenskapene og tenk gjennom om du vil ha det friskt eller rolig.

ANNE CHRISTENSEN FARGEARKITEKT OG FARGESETTER HOS FLÜGGER I DANMARK

–’Soverommet er i utgangspunktet et spesielt rom fordi det er veldig privat. Noen lukker døren dit om det kommer gjester. Så hvis man viser frem soverommet, er det gjerne fordi det er ekstra gjennomarbeidet og flott. Noen velger å innrede soverommet som et hotellrom, og da blir det kanskje mindre privat igjen – men mer eksklusivt. Mange velger hvitt på soverommet fordi de bare vil ha ro, og tenker at det ikke gjør noen skade. Men det er jo en utrolig kjedelig måte å fargelegge på. –Hvilke farger bør man unngå? –’Jeg er dansk, og i Norge er dere vel litt mer tilbøyelig til å velge farger. Jeg ville ikke hatt svart på alle veggene på soverommet – med mindre man er gother… Rødt gir jo også et spesielt signal på et soverom, det kan være uheldig. Flügger har nettopp lansert tre nyheter og retning for soverommet. Utgangspunktet er ikke bare hvilken farge du ønsker – men hvilken stemning:

FRISK

NÆRHET

RO

Soverommet kan være et friskt og energisk rom – et sted der du lader batteriene. Her er det luft og litt kjølig. Til denne trenden har vi en aqua-grønn (Antwerpen), som ligger midt i det blågrønne.

Om vi ønsker oss nærhet og en tett følelse, så er fargen rosa. Ikke prinsesserosa, men en veldig sofistikert rosa (Como). Fargen er som en fortsettelse av vår hud, sart, lys og rødmende.

Soverommet gir hvile og man faller til ro. Da faller valget på blå, en mørk og nesten midnattsblå, støvet farge (Genéve). Maler du hele rommet med denne, blir det som en hule – eksklusivt, mørkt og trygt.

28 OBOSBL ADET


GRØNT: Vintage sidebord (2399 kr) fra Bolina og lampen Industry (1399 kr) er fra Bolia. Kurv med plante (299 kr) fra Åhléns, tekopp (155 kr) fra Habitat, vase fra Bolina (349 kr) og krukker (175 kr/290 kr) fra Verket interiør. Skinnstroppen på veggen (270 kr) er fra Kollekted By. Foran bordet står en vintage Artek-stol fra Vitra (4200 kr). TIL SENGS: Stor velurpute (1450 kr) fra Verket interiør, laken og putetrekk i lin (850 kr/350 kr) fra Magazin. Dynetrekk (2199 kr) fra Aiayu/Røst, blå velurpute (1499 kr) fra Bolia, silkepute med trykk (730 kr) og palmepute (1400 kr), begge putene er fra Balzac.

VEGGFARGE: ANTWERPEN FRA FLÜGGER

Tips!

Om man heller vil ha tapet, så har vi mønsteret Parsley fra vår nye kolleksjon Botanical garden. ANNE CHRISTENSEN, FARGEARKITEKT FLÜGGER

PASS PÅ DETTE! Farger er veldig individuelt. Jeg kjenner en som malte soverommet i en veldig mørk brunfarge. Det ble et veldig vakkert rom, men hun fikk mareritt! Hun hadde nok heller bruk for en luftig følelse. Men farger er personlige, og noen andre kunne ha følt seg helt tilpass der.


VEGGFARGE: SENSES FRA JOTUN

Tips!

De avslappende fargene som heller mot grønt, svale blåtoner og pudrede nyanser er beste fargene å sove i. LISBETH LARSEN, FARGESJEF JOTUN

PRETTY IN PINK: Gervasonigavlen er fra Bolina (pris på forespørsel), sengesett fra KID (550 kr), pledd fra Røros/ DKNO (1499 kr), strikket pute (999 kr, Aiayu/Røst) og velurpute (459 kr/Bolia). Sidebord (1595 kr) fra Muuto/A. Huseby, Like Paper lampe (2690 kr), vintage flaske (420 kr), vintage medisinball (750 kr), alle fra Kollekted By. Vintage teppe fra Magazin (3900 kr) og Gervasoni-puff fra Balzac (5100 kr).


MYKE DRØMMER: Sengeteppe Mega Dot fra HAY (1099 kr/Verket Interiør),

strikket pute (999 kr/Røst) og velurpute (459 kr/Bolia). Pledd fra Røros/ DKNO (1499 kr) på en puff fra Gervasoni/Bolina (5100 kr).

LISBETH LARSEN FARGESJEF OG TRENDANSVARLIG I JOTUN

–Førsteprioriteten på et soverom er å sove. Det er det man bruker rommet mest til, og det er viktig å få en god søvn. Har man problemer med å sove, så er det veldig viktig å få dempet fargen og lyset. Hvitt er helt drepen, det gir ikke en dempet følelse i et rom. De man regner som gode farger til å sove i, er de avslappende fargene som heller mot grønt, svale blåtoner og også pudrede nyanser. En farge vi har solgt ganske mye av de siste månedene, er Senses. Det er en støvet hudfarge, og når den kommer i matt maling så er den veldig behagelig. Ellers er det gråblå toner, som Minty breeze og Soft mint som er populære nå. De fleste av oss har ikke kjempestore soverom, så da tenker jeg at det er greit med samme farge på alle vegger. Generelt er det alt for mye rot på soverom. Prøv å rydde opp – det er et veldig viktig rom. HVA SKAL MAN HOLDE SEG UNNA:

–Man skal styre unna energifarger, sterke rødtoner, sterke gultoner og sterk oransje. Med mindre man trenger et skikkelig kick på soverommet da, maler du veggene røde og har speil i taket, så behøver du ikke viagra… Men hvis du skal sove, så bør du styre unna det der. HVA GJØR FOLK FEIL:

–Å blande inn litt for mange farger. Folk har én farge på pynteputer, én på gardiner og en annen på veggene. Soverommet skal være en rolig arena, og det sies jo at det siste du ser på tar du med deg inn i søvnen. Soverommet skal være luftig og ryddig, forholdsvis enkelt, med toppen tre farger, og ikke hauger med tøy du ikke har ryddet. En ting som irriterer meg litt er bruken av fondvegg bak sengen – hva er poenget med det? Når du legger deg, så ser du den jo ikke. Er den for folk som titter inn? INNREDNING:

–Hvis du er glad i friske blomster så er jo dette rommet å ha slikt på. Det er så deilig å våkne om morgenen og så er det faktisk blomster der! Og jeg forstår ikke helt hvorfor ikke soverommet skal være en del av leiligheten. På soverommet mitt har jeg satt inn en knøttliten sofa, jeg bruker den ofte – jeg leser en bok og drikker en kopp te før jeg legger meg. Noen har selvfølgelig bare plass til en seng, men ellers hyggelig om soveromsdøren kan stå åpen.

IN BLOOM: Blomster i et vannglass! Seks-

kantet bord, Hexagon (1450 kr/Verket interiør), glassboks fra Bolina (89kr) og steinboks fra Bolia (259 kr).

ALLER VIKTIGST:

–Re opp sengen hver eneste morgen! Det er så deilig å komme hjem til en oppredd seng – og det tar toppen to minutter. Selv bruker jeg ekstremt mye tid på soverommet. Jeg står opp om morgenen, går og lager kaffe, og går inn på soverommet igjen for å lese aviser. Det er en så fin start på dagen.

OBOSBL ADET31


FINT LITE: På den enkle Framahyllen (fra 740 kr/Kollekted by) står en retroinspirert klokka (895 kr/Rosendahl/DKNO og et gammelt bilde som er stylistens eget.

Stylistens tips!

• Våg å male veggene i én farge, og prøv gjerne en mørk nyanse. • Ikke ta inn for mange ting, men velg ut enkle elementer som gjør rommet til noe mer enn bare et soverom. • Skal du ha hjemmekontor, ha det i en annen del av huset. • Hold alle støvfangere borte: Ikke ha ekstramøbler som bare fanger opp hauger med klær og støv. • Har du et lite soverom, velg mindre møbler – og vegglamper. • Skal du male, så mal alle veggene i samme farge – det gir ro.

3

KAST DET UT!

2

Stylist Jannicke Kråkvik anbefaler at du kaster ut de fleste tingene fra soverommet. Det enkle er definitivt ofte det beste. –Det viktigste på et soverom er at det er godt med lagringsplass – og minst mulig ting, sier Kråkvik. –Soverommet er kanskje det rommet i hjemmet som bør være enklest innredet. Sats på ett stort skap med plass til så mye som mulig, gjerne typen som går fra gulv til tak – i ett med veggen. En møbelsnekker er en god investering. Da oppnår du både ro i rommet, samt at du med færre ting som flyter holder det fritt for støv. –Hvilken farge har du selv på soverommet? –Helt fram til for ett år siden, har jeg trodd at den eneste fargen jeg kunne sove i var hvitt. Men så ble jeg overtalt til å male rommet helt mørkt, og det synes jeg faktisk er mye bedre. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle like å ha en mørk, liten hule, så det overrasket meg litt.

32 OBOSBL ADET

1

4

JANNICKES FAVORITTER:

1. Pendellamper som E27 fra Frama, er plassbesparende og fine alternativ til nattbordslampen. 2. Favorittsengetøyet er fra Aiayu, finnes i flere duse fargetoner. 3. Stool 60 fra Artek er fine som nattbord og kommer nå i nye fargekombinasjoner, designet av Hella Jongerius. 4. Superfront har fine fronter til IKEAs garderobeskap, og veldig fine knotter om en ønsker å forandre litt på det eksisterende.


Gi dine skatter det hjemmet de fortjener.

Vi har fleksible løsninger i alle prisklasser. Vi skreddersyr garderober og innredningsløsninger på dine mål. La våre salgskonsulenter hjelpe deg å finne akkurat den løsningen du er på jakt etter.

Tlf: 69 36 81 70 www.garderobemannen.no


STUESØVN: Et eget rom til å sove i? Utenkelig i mellomkrigstidens småleiligheter. Hverdagslivet i bolignød og trangboddhet gikk på helsa og nervene løs.

34 OBOSBL ADET


BOLIGENS NYESTE ROM Søvn er en livsbetingelse. Sånn har det alltid vært. Egne soverom, derimot, er et nytt fenomen. TEKST ANNE-KRISTINE KRONBORG

➺

EGENTLIG, TENKTE STEIN, er jo eget soveværelse noe sludder. Tenke seg til å ha et rom stående bare til å sove i! Når en sover så sover en jo bare likevel, det er jo sprøtt, egentlig. Stein Johansen er hovedpersonen i Dag Solstads roman Svik. Førkrigsår og i ferd med å gå til sengs i sin splitter nye leilighet på Sinsen en vårdag i 1938. Det var mange som tenkte sånn den gangen. Og enda flere var det som ikke kunne tenke på soverom i det hele tatt. Man bodde trangt i mellomkrigstiden, både i byene og på landet. Ett eller to rom og kjøkken var vanlig, og rommene var oppholdsrom om dagen og soverom om natten. Voksne og barn sov om hverandre på flatsenger, divaner og sovesofaer eller på noen av de mange «smarte» kombinasjonsmøblene som var i handelen, som reolsenger, stolsenger og trekkspillsenger. Solstads romanhelt var klar over at han og kona var privilegerte når de kunne lukke soveromsdøra bak seg. Men så var de også folk med oppdrift, som visste at en god bolig var et skritt på veien mot et bedre liv.

FOTO: KW GULLERS/NORDISKA MUSEET

SOVEROM = BOLIGKULTUR

Og en god bolig, det var en bolig med soverom. Minst to stykker; ett til foreldrene og ett til barna. Det var mellomkrigstidens progressive arkitekter og andre boligfagfolk enige om. For dem var soverom et spørsmål om hygiene og boligkultur. De betraktet de kombinerte sove- og oppholdsrommene som primitive og helseskadelige, og så på trangboddheten som et alvorlig samfunnsproblem. Resultatet var at tre rom og kjøkken ble innført som standard familiebolig etter krigen. Først nå ble soverom en realitet for folk flest, og ekspertene var raskt ute med å fortelle hvordan rommene skulle brukes. Først og fremst skulle de møbleres som soverom og ikke som spisestue eller finstue. Så var det ut med divaner og andre hybrider og inn med skikkelige senger – én til hvert familiemedlem. Av mentalhygieniske grunner burde voksne og barn ikke sove i samme rom. «Men vi godtar mødrenes ønske om å ha spebarna inne hos seg om natten inntil de er ett år», skrev arkitekt Odd Brochmann generøst i boka Livsform og boligform i 1952. SKEPSIS MOT DOBBELTSENGA

Selv om ekspertene var opptatt av at de nye boligene skulle gi rom for et mer tilfredsstillende ekteskapelig liv, kunne de styre sin begeistring for den tradisjonelle dobbeltsenga. «Man bør huske at de

OBOSBL ADET 35


FOTO: RUDE/OSLO MUSEUM

FOTO: KARL HEINZ HERNRIED/NORDISKA MUSEET

TEAK: Stilrent, delikat og lettstelt foreldresoverom fra 1950-tallet. Ekspertenes valg. Barna skulle sove på eget soverom.

ORANSJE: Soverom fra Rustadåsen borettslag, 1969. Sovesofaen forsvant og dobbeltsengen tok over da 70-tallet nærmet seg.

«Man bør huske at de er vanskelige å plassere, re opp og gjøre rent under, og dertil uhensiktsmessige i sykdomstilfelle.» ARKITEKT ODD BROCHMANN, DOBBELTSENGSKEPTISK I EN UKEBLADARTIKKEL

er vanskelige å plassere, re opp og gjøre rent under, og dertil uhensiktsmessige i sykdomstilfelle», påpekte arkitekt Brochmann i en ukebladartikkel. Separate senger ved hver sin vegg eller begge sengene etter hverandre langs en av veggene ville være adskillig mer rasjonelt. På barnerommet skulle det soves, lekes og læres, så her gjaldt det å finne plass til både senger, hyller, skap og skrivebord uten å overmøblere. Materialene skulle være slitesterke, flatene vaskbare og fargene muntre. Alt dette ble ivrig kommunisert gjennom tidsskrifter, bøker og utstillinger, og i Oslo og Bergen fantes det til og med konsulentkontorer for hjeminnredning der folk kunne få gratis veiledning. Men hørte folk på ekspertene? Utvilsomt, man bare til en viss grad. Det fantes jo andre inspirasjonskilder også, og i ukebladene fikk man glimt inn i soverom som vel var moderne og praktiske, men langt ifra sterile og nødtørftige. Det kunne være nye og gamle møbler om hverandre, sengetepper med kapper og folder, glamorøse toalettbord eller soverom som samtidig ble brukt som arbeidsrom, spisestue eller musikkværelse. Dessuten var det i første rekke barna som fikk nyte godt av soveromsrevolusjonen. I familier med mange barn eller store barn av forskjellig kjønn var det ikke sjelden at

36 OBOSBL ADET

foreldrene sov i stua og overlot soverommene til barna. Derfor er det ingen tilfeldighet at OBOS-bladet er fullt av reklame for sovesofaer til langt inn på 1960-tallet. Det viser at selv om treromsleiligheten innebar en avgjørende heving av boligstandarden, så skulle det mer til for å avskaffe trangboddheten. Og ganske riktig, først når fireromsstandarden blir innført mot slutten av sekstiårene forsvinner også sovesofaen sakte, men sikkert fra OBOS-bladets spalter. «SOVE-HVILE-ELSKE-DRØMME-ROM»

Boligene – og dermed også vårt boligkulturelle nivå – vokste i takt med den generelle velstandsøkningen. I dag er foreldresoverommet og barnerommene som en selvfølge å regne i en familiebolig, og det er vel ennå ingen som har begynt å eksperimentere med åpne soveromsløsninger. Den moderne boligtypen med adskilte oppholds- og soverom som mellomkrigstidens engasjerte boligfolk gikk inn for, ble altså til slutt etablert som normalen. Og når behovet for å kjempe fram bedre sovevaner forsvant, ble også fagfolkenes tone en annen. Slik har soverommet gått fra å være en garantist for sivilisert og hygienisk livsførsel til det Bonytt kalte det i en innredningsbok fra 1989, nemlig et «sove-hvile-elske-drømme-rom».


80-TALLS: Ett av Bonytts sove-hvileelske-drømme-rom fra 1989.


SOV PÅ DET Hver tredje voksne sliter av og til med å sove, og minst ti prosent har alvorlige søvnproblemer. Men det finnes råd for god søvn! TEKST HENRIK SØRLIE ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM KILDE BJØRN BJORVATN, PROFESSOR DR.MED. VED UNIVERSITETET I BERGEN OG LEDER VED NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER

38 OBOSBL ADET

➺

DET ER VANLIG Å TRENGE et sted mellom seks og ni timer. I tillegg har søvnkvaliteten betydning, altså hvor mye dyp søvn du har. –Det er store forskjeller når det gjelder søvnbehov. Hovedregelen er at hvis du er uthvilt om dagen, har du fått nok søvn, sier Jelena Mrdalj som jobber ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer. FORSINKET DØGNRYTME

Mange ungdommer sliter med for lite søvn. I puberteten forsinkes den biologiske døgnrytmen, og ungdom sovner ofte sent. Med en kropp og hjerne i utvikling, antas det at ungdom egentlig trenger å sove ni timer i snitt, men også her er det store forskjeller. –Til en viss grad kan man sove ut i helgen, men det er ikke bra om du over lengre perioder kniper inn på søvnen i ukedagene. Søvnproblemer er assosiert med blant annet depresjon, diabetes og overvekt, sier Mrdalj. SØVNRÅD PÅ NETTET

På www.sovno.no finner du info og råd ved søvnproblemer, blant annet ulike avslappingsteknikker. –Her er det også info om hvordan du skriver søvndagbok. Dette er en god og enkel måte for å kartlegge søvnproblemer, og notatene brukes ved behandling som hjelp til å stille diagnose. Det kan være en rekke årsaker til at folk har søvnproblemer, understreker Mrdalj.


DEN VIKTIGE PUTEN Hva med å prøve en pute under knærne hvis du har mye svai i ryggen? Det finnes også tre meter lange, pølseformede puter som kan støtte opp hvis du sliter med muskel- og skjelettplager. –Den største misforståelsen er at puter med 100 prosent dun er de beste. Slike dunputer synker bare sammen hvis de ikke er blandet med fjær. Personlig mener jeg de beste putene er de som former seg etter hodet og nakken, for eksempel viskoelastiske skumputer, sier produktsjef Bjarne Johannesen i Madrassmesteren i Stavanger.

MØRKT OG KALDT Soverommet bør være mørkt, rolig og ikke for varmt. Dessuten er det smart om soverommet ikke er overfylt av gjenstander. Det kan fort gi assosiasjoner som gjør det vanskeligere å sovne. Det samme gjelder nettbrett og jobbing i sengen. Du bør ha en god seng som er jobbfri sone.

DRØMMETID

LIGG GODT! Madrassmesteren i Stavanger selger madrasser fra en rekke produsenter, og produktsjef Bjarne Johannesen fremhever den enkle hovedregelen: Du må føle at du ligger godt! –Det viktigste er god trykkavlastning. Hvis du ligger på siden, skal hoftekammene ligge i lodd, og du skal ikke kjenne noe strekk på den ene siden, sier Johannesen. Man svetter mye i løpet av natten, og pusteegenskapen til madrassen har mye å si for holdbarheten.

De fleste drømmene forekommer i REM-søvnen som kommer omtrent hvert 90. minutt gjennom natten. REM kjennetegnes av hurtige øyebevegelser og relativt raske hjernebølger, men med nærmest total muskelavslapning. REM-søvn utgjør rundt 20-25 prosent av søvntiden, og forkortelsen står for Rapid Eye Movements.

LUFTIGE TIPS

IKKE RE OPP! Er du flink til å re opp sengen om morgenen? Det bør du i så fall slutte med. –La heller dyna ligge slik at puta og øvre del av madrassen får tørke opp. Dermed får midden dårligere levekår, sier Kai Gustavsen i Astma- og allergiforbundet. Han anbefaler også å ta en opprydding på soverommet. Kanskje det er en del klær og støvsamlere som kan flyttes til loftsboden. –Vær oppmerksom på møbler og garderobeskap som er plassert mot kald yttervegg. Det kan oppstå kondens og gi grobunn for sopp i vegg, møbler og klær, sier han.

God luftsirkulasjon kan ha betydning for søvnkvaliteten. Ser du kondens på vinduet om morgenen, kan det være tegn på mangelfullt luftskifte, for høy fuktighet og varm luft – eller et dårlig vindu. –God ventilasjon er vesentlig for et godt inneklima, og i mange eldre boliger ser vi at ventilene i yttervegg er tettet og malt over. Sørg for å åpne dem igjen, oppfordrer Gustavsen.

RÅD VED SØVNPROBLEMER • Det er viktig med regelmessig mosjon, men avslutt minst tre timer før sengetid. • Unngå å sove på dagtid, eventuelt kun en middagslur på under 20 minutter. • Ikke opphold deg i sengen lenger enn forventet sovetid. • Stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helger. • Få minst 30 minutter med dagslys daglig, helst tidlig om morgenen innen to timer etter at du har stått opp. • Unngå koffeinholdige drikker etter kl. 17.

GÅ OG LEGG DEG! Husk at søvn er viktig for deg. Og det som er viktig, må man prioritere. Skru av TV-en, gjem iPaden, legg mobilen i et annet rom – og gå og legg deg.

LES MER På sovno.no finnes mer info om søvnproblemer, og du kan også abonnere elektronisk på tidsskriftet Søvn.

• Unngå regelmessig bruk av sovemidler. Sovemidler løser ikke søvnvanskene. • Alkohol kan lette innsovning, men gir urolig søvn med mange oppvåkninger og dårlig søvnkvalitet.  • Ikke se på klokka hvis du våkner om natten. • Et varmt bad før sengetid kan virke beroligende. • Prøv å unngå å ta med deg bekymringer og problemer til sengs. Det kan hjelpe å sette av en «problemstund» tidligere på kvelden der du tenker gjennom det som eventuelt bekymrer deg.

OBOSBL ADET 39


NATTENS VIKTIGSTE ROM Kaldt. Varmt. Bekmørkt. Månelyst. Oppskriften på en god natts søvn er ikke lik for alle. Bli med hjem til noen OBOS-medlemmer for å se hvordan de har det på soverommet. TEKST IRINA LEE FOTO EINAR ASLAKSEN

40 OBOSBL ADET


Åpen dør Erna «Lillemor» Andrea Simers Aurgrimsen (93). Enke. Bor i 11. etasje på Enerhaugen. OSLO Vi kjøpte leiligheten da den var helt ny i 1962, mannen min og jeg. Nå har jeg vært enke i 41 år, og jeg savner mannen min veldig mye. Han var en av sjefene på Aschehoug forlag. På soverommet lå alltid mannen min nærmest vinduet, og jeg lå nærmest døren. Det gjør jeg fortsatt. Jeg liker å ha det litt kjølig inne på soverommet. Når jeg får dynen over meg blir jeg akkurat passe varm. En god seng er det viktigste. Og mye lys! Her får jeg morgensolen inn om morgenen, og månen lyser opp hodeputen når jeg legger meg. Det er veldig fint. Jeg må også ha døren åpen når jeg sover, ellers føler jeg meg som i et fengsel. Synet mitt er blitt så dårlig, så jeg kan ikke lese lenger. Ved sengen har jeg en radio. Den våkner jeg med og sovner jeg med. Den står alltid på program 1.


Myke netter Jon Stikbakke (60). Gift med Britt, to voksne barn. Bor i rekkehus på Lambertseter. OSLO Vi har bodd i Blåfjellet borettslag siden 1978, og i dette huset siden 1982. Den gang var det lange ventelister på rekkehusene, og det hadde ikke vært noe ledig på 29 år da vi flyttet inn. Det viktigste på soverommet er en god seng. Den skal være myk. Den beste sengen var da vi hadde vannseng. Jeg husker fortsatt følelsen da de to små guttene våre kom krypende midt på natten for å ligge oppi der sammen med oss. For min del kunne vi gjerne hatt vannseng fortsatt. Jeg liker at det er helt mørkt på soverommet. Men når det gjelder tempen, så blir kona og jeg aldri enig. Jeg vil ha det varmt, og hun vil ha det kaldt. Hun vil ha vinduet på gløtt, mens jeg vil ha det igjen. Så det blir en del kompromisser underveis. Jeg sover i hvert fall veldig godt her. Det er så stille og rolig. Jeg sover som en stein.


Gløtt av fjord Maria Santi Bagtas (36). Samboer med Petter. Bor i leilighet i Hagebyen på Fornebu. BÆRUM Vi flyttet inn sist sommer, og jeg er superfornøyd! Både samboeren min og jeg driver med kiting. Vi trenger bare å gå i fem minutter, før vi kan kite på nesten alle vindretninger. Jeg liker at det er utsikt til fjorden fra soverommet. Herfra ser jeg også det store, hvite Statoilbygget. Det synes jeg er kult. Samboeren min er A-menneske, mens jeg liker å ligge og dra meg om morgenen. I helgene får jeg servert kaffe på sengen. Når jeg står opp er frokosten klar, med egg og det hele. Det kaller jeg luksus. På soverommet har jeg endelig også fått oppfylt drømmen om walk in-closet. Man kan aldri få nok oppbevaringsplass. Vi har til og med skuffer under sengen. Planen er å lage en skyvedørsgarderobe med speil på den ene veggen en gang i fremtiden.

43 OBOSBL ADET

OBOSBL ADET 43


Lyst og hvitt Jan Thomas Holmlund (31). Gift med John Trygve. Bor i 14. etasje på Enerhaugen. OSLO Jeg har bodd her siden april 2012. Jeg giftet meg sist sommer og nå bor vi her sammen. Disse blokkene kalles gjerne for «Homoblokkene», men det var ikke derfor jeg ville bo her. Mine tre krav da jeg var på boligjakt, var balkong, utsikt og ikke innsyn. Alt det fikk jeg her. På soverommet liker jeg å ha det kaldt. Det er det viktigste, jeg får mareritt hvis det er for varmt. Jeg liker også at soverommet har mye lys. Jeg har ikke gardiner og liker å våkne av morgenlyset. Når jeg er våken, så står jeg opp. Jeg er ikke typen som blir liggende i sengen og dra meg. Rommet var en blanding av mosegrønt og gusjegrønt da jeg tok over, så jeg malte det opp i en hvitfarge som heller litt mot grått. Det angrer jeg på. Jeg skulle ønske rommet var helt hvitt.


Eget rom Ada Høie Skou (3). Datter av Peder Skou (39) og Ane Høie (37), storesøster til Bo (3 mnd). Bor i leilighet på Oppsal. OSLO –Det fineste jeg har på rommet mitt er lampen min. Og om kvelden må jeg pusse tennene, så ikke Karius og Baktus kommer, sier 3-åringen. Når Ada skal legge seg, leser og synger mamma eller pappa for henne ved sengekanten. Det trenger ikke å være helt mørkt selv om klokken er halv åtte og det er natt. Mamma eller pappa må være hos Ada helt til hun har sovnet. Da sover hun godt. Ada har hatt eget rom siden hun var åtte måneder gammel. I fjor fikk hun ny seng, uten sprinkler. I oktober ble hun storesøster til Bo. Han har ikke eget rom, men sover sammen med mamma og pappa. Det hender at Ada også går inn til dem og sover der. Da ligger alle fire sammen i dobbeltsengen. Det kan bli litt trangt og varmt. Men veldig koselig.

OBOSBL ADET 45


STØTTESPILLER Oppgrader soverommet med en lekker sengegavl. Kanskje du til og med kan snekre den selv? Hvis ikke finnes det ferdigkjøpte som kan piffes opp ved hjelp av stoff og stiftepistol. TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D'ORAZIO

46 OBOSBL ADET


Hyssing & lister

Denne sengegavlen er et rent dekorelement som ikke gir deg ryggstøtte til sengelektyren, men derimot gir den soverommet et stilig, skandinavisk preg. Du kan lage den selv! DETTE TRENGER DU:

• Furu glattkant, 21 x 21 mm kantlist • Hyssing eller annen tråd • Gjærsag • Borr • Drill • Skruer SLIK GJØR DU:

Mål opp sengen, slik at du vet hvor lange lister du trenger. Kutt listene til med sagen, borr hull i hvert hjørne og skru sidene i gavlen sammen. Borr deretter 6 til 7 hull i hver av listene, alt ettersom hvor du ønsker å tre hyssingen. Spenn hyssing mellom hullene. Fest hyssingen med doble knuter.

SKANDINAVISK STIL: Et flaggskip av en seng fra Hästens: kontinentalseng Luxuria (90x200 cm med overmadrass) til kr 37800. Dundyne «Senja» fra KID Interiør (200 x 220 cm) til 2500 kr. Myk løper til gulvet fra Himla (699 kr). På gulvet står en lampe med fot i bronse fra Santa & Cole (2 530 kr hos DKNO). SOM ET TRE: En lekker stumtjener fra Artek/Vitra passer like godt på soverommet som i gangen (6750 kr). Pleddet som henger på stumtjeneren er i ull og kommer fra Society (3699 kr hos Bolina).


HANG IT ALL: Klesstativet Mulig fra IKEA (98 kr), hvite kleshengere Bumerang (39 kr for 8 stk) fra IKEA. Hvit t-skjorte fra Granit (249 kr). Boksehanskene er vintage (1590 kr) og fra Kollekted By. Lysskiltet på gulvet er fra Bolina og koster 5599 kr. KONTINENTALT: Engerdal kontinentalramme (950 kr) og Hyllestad madrass med pocketfjærer (1795 kr), begge fra IKEA. Papirlampe (99 kr) fra Granit, sengeteppe i lin fra Bolina (2999 kr). New York-plakat (568 kr) og vintagekjegler (pris på forespørsel), begge deler fra Bolina.

Fløyel & stiftepistol Denne gavlen er 160 cm bred og er kjøpt på IKEA (Beitstad, 1400 kr), deretter trukket med himmelblå bomullsfløyel. Ved hjelp av enkle midler kan du skifte farge og uttrykk på sengegavlen. Her har vi valgt en grafisk og leken stil, som likevel er ganske enkel. DETTE TRENGER DU:

• Bomullsfløyel (vi kjøpte på Rainbow Fashion i Oslo til 190 kr/meter) • Saks • Stiftepistol (med stifter til å feste stoffet til gavlen)


OPPBEVARING SOM FUNKER: Dress-stativ fra Åhléns (699 kr) og Hana kommode (1276 kr) fra Habitat. Bordlampen kommer fra A.Huseby (1199 kr) og gulvteppet i ull 90 x 240 cm (8 730kr) fra Kasthall/DKNO. Hvit krukke med lokk (160 kr) fra Habitat, liten kurv fra Åhléns (129 kr) og teppebanker fra Røst (499 kr). Klokken er fra Vitra/A.Huseby og koster 3133 kroner. Morgenkåpen som henger på Veggen koster 540 kr og er fra Habitat.

Hammer & sag

For de ekstra nevenyttige og praktisk anlagte. Det skal være mulig å snekre en tregavl av furuplank og stenderverk. La gavlen dekke hele bakveggen og bruk den som en ekstra hylle. Gavlen er malt i klassisk hvit fra Jotun.

PUTEFINT: Underst: Form helsepute (300 kr), Malmen tolagspute (300 kr), Austra dunpute (200 kr) – alle tre fra KID. Krakk/nattbord (200 kr), også fra KID.


VÅTE DRØMMER En kort stund var vannsengen et like ettertraktet statussymbol som en 60 tommers 3D-flatskjerm. Hvor ble den av? TEKST ESPEN BØRHAUG ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

50 OBOSBL ADET


➺ 1986. Det var egentlig veldig enkelt. Jeg skrudde en tung, lakkert fururamme sammen, la varmeelementet på sponplatene i bunnen, husket på at ledningen måtte dyttes ned i et hull i hjørnet før sikkerhetsduken og madrassen ble lagt på plass. Så fylte jeg den med 900 liter vann. Det tok sin tid, jeg bodde i fjerde etasje i en gammel leiegård, og vanntrykket der oppe var som en sildrende sommerbekk. Det knaket i gulvplankene, men etter et halvt døgn sto ett tonn sovekomfort og ventet på meg. Året var 1986, og jeg var et av de mest moderne menneskene i gaten. THE PLEASURE PIT. Vannsengen ble utviklet av Charles Prior Hall. Først fylte han en vinylsekk med maismel. Det fungerte ikke så bra. Han erstattet melet med gelé, men dessertsengen hadde en lei tendens til å gå i oppløsning. Vann viste seg å fungere. Hall kalte prototypen «the pleasure pit» – et sted for ren og skjær nytelse. Vannsengen var soverommets Ferrari. 1980-årene omfavnet alt som var nytt og annerledes. Det hjalp om produktet også ga assosiasjoner i retning av den relativt ferske seksuelle frigjøringen. Den som ville være en mann i tiden, kjøpte vannseng. Og jeg ville gjerne det. MED ET POFF. Et par ting småting gjensto å løse på hjemmefronten. Vannet måtte først varmes opp til parogtredve grader. En bekjent hadde blitt kraftig forkjølet etter å ha inntatt vannsengen for tidlig, den fellen skulle jeg ikke gå i. Det ble noen netter på sofaen mens jeg ventet. Så gjaldt det å få den siste luften ut av madrassen. Det var lettere sagt enn gjort. Jeg sto over sengen med et kosteskaft i hånden. Litt til høyre for midten kunne jeg se luftboblene. Når jeg satte en finger ned i madrassen, flyttet de på seg. Kunsten var da å skru av proppen, legge kosteskaftet oppå madrassen slik at boblene lå mellom skaftet og åpningen, og skyve rolig til luftlommene nådde atmosfæren med et knapt hørbart poff. Et par bobler smatt unna, og øvelsen måtte gjøres på nytt, men snart var det nesten perfekt. Noen luftperler i vannet kunne da ikke skade. BEVEGENDE ØYEBLIKK. Det var en herlig tid, med sorbits, saccosekk og cowboyboots. Paul Simons «Graceland» og Peter Gabriels «So» på walkman og brus fra brusmaskinen, et av tiårets fremste teknologiske fremskritt. Så var endelig vannsengen varm nok. Den første natten bød på mange bevegende øyeblikk. Jeg lå riktignok alene, men nøt dønningene som oppsto etter at jeg snudde meg litt brått. En vannseng uten bølgedemping var det kompromissløse alternativet,

og skvulpingen hadde liksom en søvndyssende effekt. Om morgenen var det litt høyt opp til kanten av den massive fururammen, men snart kunne jeg ubesværet stige ut av mitt kroppsnære, vektløse leie. KATTEKNIPE. Ferdig montert virket vannsengen så godt som vedlikeholdsfri. Madrassen kunne vaskes omtrent som en bil. Det var etter en slik overhaling det skjedde. Vannsengen lå der så glinsende ren, mens jeg premierte meg selv med hjemmelaget brus på balkongen. I vinduskarmen satt den persiske katten og kjedet seg enda litt mer enn vanlig. Med sprikende klør hoppet dyret bort på det duvende arabiske eventyret. I vårsolen var det ikke vanskelig å se de ørsmå luftperlene som danset i alle retninger inni madrassen. Katten etter i lystige sprang. Det var litt av et syn. Vannsengen lå der som feiringen av noe stort og viktig, med 15-20 små fontener i synkroniserte, muntre støt. Katten hadde ikke hatt det så moro siden jeg gikk hjemmefra med kjøleskapdøren stående åpen. Gamle sykkellappesaker gjorde nytten, men idyllen var brutt. Vannsengen hadde fått noe forgjengelig over seg. Litt senere flyttet jeg og fant ut at tømming av 900 liter vann var et godt stykke unna en vedlikeholdsfri hverdag. Ferrarien var blitt til en Mazda. SKILSMISSE. Vi dro hver våre veier, vannsengen og jeg, uten noen form for dramatikk. Det hadde jo bare vært oss to. For mange av dem som prøvde å dele vannsengens gleder gikk det atskillig verre. I 1987 hadde den en markedsandel på over 20 prosent. Den var sikkert skyld i like mange skilsmisser. En søvnig snuoperasjon kunne jo sende en partner hodestups i veggen. Rammen var heller ikke så fortreffelig for ekteskapelige eskapader som ryktet ville ha det til. Det ble mye bevegelser, men smått med resultater. INGEN FOLKEAKSJON. Det er fortsatt mulig å kjøpe en vannseng, men nå leveres den bølgedempet og myk. Ingen brå bevegelser, ingen harde, norske treslag å forsere. Nå handler det om helsebot og søvnkvalitet, men det var jo aldri det som gjorde vannsengen til en hit på 1980-tallet. Vi graviterte mot det sensuelle, sensasjonelle. Når det fordampet, var det ingenting igjen. Snart var vannsengen like populær som en skulderpute. Det synges ingen sanger om den, ingen facebookgruppe ønsker vannsengen tilbake. Det finnes fem vannsenger på finn.no, to av dem gis bort. Men et eller annet sted gløder det fortsatt i en lavalampe på et nattbord ved siden av en duvende doning på ca 32 grader.

OBOSBL ADET 51


– Det var med Kjell at Lunch fant sin form, sier Børge Lund, som har hatt stor suksess med sine tegneseriestriper lagt til et kontormiljø. TEKST KJETIL S. GRØNNESTAD FOTO TOMMY ELLINGSEN ILLUSTRASJON BØRGE LUND


53 OBOSBL ADET

OBOSBL ADET 53


orgen, en gammel hermetikkfabrikk på Storhaug i Stavanger, har byttet ut sardiner med arkitekter, designere og reklamefolk. Et passende sted å slå seg ned for en mann med humor som levebrød. Inn ei dør, opp ei trapp og gjennom ei glassdør, bort noen skritt, og en diger Lunchplakat over tegnebordet røper at Lunds lille hule er funnet. En mann omgitt av kreativt rot, titter opp fra skissene. Med et lunt smil tar han imot gjesten. – Vil du ha kaffe, spør han. Fremtoningen er behagelig og imøtekommende. Det var neppe i seg selv han fant inspirasjon til seriens hovedperson: kranglefanten Kjell. SERIENS TO MOTPOLER

Humorstripen Lunch har gått sin seiersgang siden den kom på trykk i Dagbladet sommeren 2008. Det skyldes ikke minst Kjell, kontorets kverulant og sandpåstrøer, som settes inn i normale situasjoner de fleste kan kjenne seg igjen i. Nico, seriens andre hovedperson, dukket opp året etter Kjell. – Det var bevisst at jeg skapte Nico. Han skal være en kontrast til Kjell. Sammen skaper de morsomme konfrontasjoner. All komedie trenger slik konflikt, sier Børge. Nico er et helfrelst medlem av Mac-sekten. Steve Jobs er Gud, og alt med logo av et halvspist eple er hans inkarnasjon på Jorda. Skulle du tro tegneserieskaperen er med i samme menighet, tar du feil. Børge har ikke en gang en iPhone! – Jeg har en billig Motorola. Det er fordi den dyre mobilen ble ødelagt. Det var forøvrig en Sony, sier han og smiler. TEGNET FØRST PÅ DELTID

Selv om Børge alltid har tegnet, og som gutter flest elsket Donald, Fantomet, Sølvpilen og Lucky Luke, var det ikke opplagt at det var tegning han skulle livnære seg av. Først nøyde han seg med illustrasjoner i russe- og studentaviser. I sin senere jobb som industridesigner og produktutvikler, fikk han bruke både kreativitet og tegneferdighetene. Men det var ikke

54 OBOSBL ADET

nok. Ledige stunder, og mange møter, ble brukt til å fylle spiralblokka med tegninger av menn med slips, skitne kaffekopper i perspektiv, mobiltelefoner og kontorstoler i detaljert silhuett. Det var først med Dagbladets seriekonkurranse i 2007 han fikk det nødvendige puffet til å gå fra rablerier i blokka til striper på trykk. De første årene kombinerte han tegning med fulltidsjobb og hektisk familieliv med tre små barn. – Det gikk greit da jeg bare skulle produsere tre striper i uka. Kabalen gikk i hop ved at jeg tegnet om morgenen. Samtidig ble jeg og kona enige om at jeg fikk lov til å «ødelegge» en dag i uka. Onsdagen ble ofret. Jeg startet å tegne klokka 05.30 og sluttet 01.30, sier han. Den gang kjørte han hver dag fra hjemmet på Hundvåg til jobben på Forus. Det er ingen uoverkommelig lang distanse, men en tålmodighetsprøve i rushtrafikken. Det løste Børge ved at han forlot køen etter Bybrua og satte seg på Ostehuset Øst – caféen som holder til i samme bygg der han i dag har kontor. I selskap med en kopp kaffe, satt han ved vinduet med penn og papir for å presse ut en skisse til en stripe, før han vendte tilbake til bilen og kjørte til jobb. – Jeg kom som regel ikke mer enn 5-10 minutter senere fram enn jeg ville gjort hvis jeg hadde sittet i køen, smiler han. VILLE TIL VESTLANDET

Da kravet kom om å tegne mer, sa han farvel til jobben. I dag tegner han på fulltid, med åtte ukentlige Lunchstriper som mål. Arbeidsdagen strekker seg fra 9 til 16, med litt overtid i ny og ne. Det var tilfeldig at han havnet på Storhaug. Men med behagelig sykkelavstand i sikte, slo han til da han oppdaget det ledige lokalet i Borgen. – Hjemmekontor var ikke noe for meg. Jeg må ha folk rundt meg for å fungere. Jeg liker atmosfæren her. At jeg deler lokaler med andre i kreative yrker, er inspirerende, sier han. At han endte opp i Stavanger var derimot ingen tilfeldighet. Både han og kona er fra Sauda. De bodde fire år i Oslo, men planen var å komme hjem til familien på Vestlandet. Som liten gutt var Stavanger «Byen», så det var naturlig å bosette seg her. Her trives han godt, ikke minst hjemme på Hundvåg med nærhet til både sentrum og sjø. – Jeg liker havet. Jeg har båt, og hytte ved fjorden inne i Ryfylke, sier han.


OST: Før han ble tegner på heltid, satt Børge Lund ofte og tegnet på Ostehuset Øst. GRØNT: Lervigtunet er en ny grønn oase i en gammel bydel i rask forvandling. BORGEN: Den gamle hermetikkfabrikken huser Lunds kontor. Nærmeste nabo blir OBOS-prosjektet 5° Øst, som bygges tvers over gata. SYKT TRAVELT: Den første Lunch-boken!


LUNCH©B. Lund, distr: www.strandcomics.no

MUSKELSTREKK: Bodil kan få mer Lunchtid. Hvis hun kommer seg på jobb da...

MANGLER IKKE IDÉER

Bill Wattersons serie Tommy og Tigeren, var en viktig kilde til inspirasjon. Børge liker at Watterson kombinerte det kunstneriske og kommersielle, samtidig som han tegnet enkelt. For Børge glir tegningen stadig enklere. Jo mer han tegner, desto lettere er det å uttrykke det han vil. Den største delen av arbeidet er å omskape en idé til en ultrakort historie som skisse på papir. Når flokene er løst, rentegnes skissen på ny og klargjøres for innskanning på data. Der tusjes tegningene digitalt. Den ferdige stripen sendes til Canada for fargelegging. – Da jeg startet, var jeg redd jeg skulle gå tom for idéer. Det er jeg ikke lenger. Jeg har nok idéer til enkeltstriper eller tema som fortjener litt raljering. Faren er at jeg med tida kan gjenta meg selv, sier han. FLERE KVINNER

Derfor jobber han kontinuerlig med å videreutvikle serieuniverset. Digitale medier gir dagens serietegnere god kontakt med fansen. E-post, Facebook og likes på Dagbladets nettsider, gir god pekepinn på hva som slår an. En karakter han har fått god respons på, er den arbeidssky hypokonderen Bodil. – Å legge serien til en arbeidsplass, er en gavepakke til meg. Det er

56 OBOSBL ADET

naturlig at folk kommer og går. Jeg kan bytte ut og legge til karakterer som jeg vil. Nå vurderer jeg å introdusere flere kvinnelige karakterer for å få bedre grep på kvinnelig idioti, sier han. – Og det er jammen på tide! høres det kontant, men lattermildt, fra nabokontoret bak Lunchplakaten. Det er ikke bare Børges kvinnelige kontorkamerat som kan se fram til at Kjell og Nico får flere kvinner å bryne seg på. Det gjelder alle Lunchelskere.

BØRGE LUND Børge Lund ble født på Stokmarknes. Fra han var 5 til han var 18 bodde han i Sauda. Nå bor han på Hundvåg i Stavanger. Han er 41 år gammel, gift og far til to gutter på 9 og ei jente på 12 år. Han har en Master of Science i Industridesign fra Delft University of Technology i Nederland. Lunch utgis i over 90 publikasjoner i 9 land. Milepæler i tegnekarrieren: Deltakelsen i Dagbladets seriekonkurranse i 2007. Første gang han kom på trykk som gjesteserie i Dagbladet i 2008. Første vinner av Egmonts og Frode Øverlis Ponduspris i 2010. Første bok «Lunch. Sykt travelt» utgitt i 2014.


Bestill gratis befaring og måltaking! Norsol ® er en av landets ledende produsenter av måltilpasset solskjerming. Med over 30 års erfaring innen solskjerming vet vi at forarbeidet er helt avgjørende for resultatet. Derfor gjør vi som skredderen; vi kommer gjerne og tar mål. Helt gratis og uten forpliktelser. Besøk oss på Røa eller www.norsol.no for å finne konsulent i din bydel! Norsol AS, Vækerøveien 213, Oslo.Tlf 22 50 65 00

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING

Komplett moderniseringsprogram for kjøkken, bad og garderobe Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål! Benkeplater skreddersys etter ønske fra eget verksted! Hvitevarer leveres og monteres etter avtale! Snekker, rørlegger og elektriker utfører arbeid av høy kvalitet! Se mulighetene, besøk vår butikk i Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47 Faks: 22 20 60 55 www.kjøkkenfornyeren.no www.norsol.no

Vår drift i over 30 år... Trygghet for godt resultat


MM MARTIN MÆLAND BS BAARD SCHUMANN

BOBLA SOM FORSVANN Kva er eigentlig sanninga om den norske bustadmarknaden? Les intervjuet med konsernsjef Martin Mæland i OBOS og direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann. TEKST INGRID EIDSHEIM DAAE FOTO JAN ALSAKER/OBSERVATORIET (TEKSTEN ER FRÅ SISTE UTGÅVE AV SYN OG SEGN)

OBOS og Selvaag har høvesvis 85 og 66 års fartstid i den norske bustadbyggjebransjen. De står bak bygg som til saman husar hundretusenvis av nordmenn. Korleis vil de oppsummera norsk bustadbygging gjennom perioden? ?

MM Me får byrja etter krigen. Då skulle landet gjenreisast, det skulle byggjast mange bustader, fort, med nøktern, men god standard. Dei var sterkt subsidierte av både kommunen og Husbanken. Bustadprisane var regulerte etter byggjekostnader og elles prisutvikling. BS Ja, insentiva til å kjøpa var sterke i den tida. Du kunne trekkja frå 100 prosent av rentene på skatten, du var jo idiot om du ikkje lånte pengar og bygde deg bustad. MM Oppattbygginga heldt fram til slutten av 1970-talet. I 1982 kom Høgre-regjeringa og fjerna prisreguleringa. I 1988 kom bankkrisa, og frå 1988 til 1993 vart bustad-

58 OBOSBL ADET

prisane halverte. Då sa politikarane at bustadnauda som hadde vore sidan krigen, var over. På 1990-talet vart det nesten ikkje bygd bustader, først no byrjar me å koma i gang igjen. ? «Det er ting som tyder på at tilbudssiden i boligmarkedet ikke fungerer», seier Per Jæger, administrerande direktør i Boligprodusentenes Forening til boligmani.no. Bustadbehovet er i dag 38 000 nye bustader kvart år, men ein klarar ikkje å byggja fort nok. Kvifor ikkje? MM Då politikarane konkluderte med at krisa var over, slutta dei å laga reguleringsplanar. Det var ein diger tabbe. Dei sa: No treng ikkje me å gjera meir. No kan de utbyggjarar senda inn reguleringsplanar, så skal me godkjenna dei. Men me kan ikkje bestemma kvar det skal vera vegar, skular, gravplassar, idrettsplassar – alt som eit samfunn treng. Det må politikarane

bestemma – og betala. Det vart gløymt i ti år, frå 1990 til 2000. Planlegginga kom på hælane – det tek ti år frå ein lagar ein plan, til me kan byrja å byggja. I den perioden vart prisane mangedobla igjen. BS Eit døme er området Løren i Oslo. Det regulerte Selvaag ferdig i 2002 eller 2003. Me byrja å selja og byggja der i 2004. No har kommunen funne ut at «Oi, me har gløymt nokre ekstra parkar» og «Oi, me skulle hatt meir plass til ein skule». Etter kvart kom det mange andre utbyggjarar og kjøpte nabotomtene, og då vart utbygginga mykje større enn me hadde rekna med. Det er det som er problemet. Det offentlege må ta eit ansvar. MM No visste ikkje kommunen at folkeveksten kom til å verta så stor, men eg meiner han må planleggja for mange fleire bustader enn det han trur er naudsynt. Om du planlegg for dobbelt så mange bustader som det er behov for på kort sikt, er ikkje det noko problem.


«I ti år har eg høyrt frå Finansdepartementet, Finanstilsynet, statsministrar og andre forståsegpåarar at dette går til helvete. Men eg trur ikkje på noka boble når me ser på folkeveksten.» MARTIN MÆLAND, KONSERNSJEF I OBOS

Men då tener de som utbyggjarar mindre pengar, gjer de ikkje? ?

MM Eg synest ikkje det er så vesentleg i eit samfunnsperspektiv om me tener pengar.

?

Nei, men for dykk er det vel vesentleg?

Om me har kjøpt for mange dyre tomter, får me eit tap med å skriva dei ned eller må betala renter på kjøpesummen utan å få inntekter av det, men samfunnet må planleggja for nok vekst. BS Det er ein stad i Noreg ein har regulert nok, og det er i Kristiansand. Det har gjort at bustadprisane der har stagnert, og faktisk falle litt. Og eg synest det er betre, også frå eit utbyggjarperspektiv, å regulera for mange tomter. For det første justerer det bustadprisen ned, men ikkje nødvendigvis vår forteneste. For det andre regulerer det tomteprisen me er villige til å betala. Og for det tredje er det med på å halda entreprisane på eit fornuftig prisnivå. Når for få tomtar vert regulerte, stig både tomteprisane og byggjekostnadene. MM

? Som to av dei største bustadbyggjarane i Noreg, kjenner de noko sosialt ansvar i det de gjer? BS Altså, me har jo ikkje noko insentiv for det. Eg trur nesten at OBOS og Selvaag er dei einaste som kjenner eit ansvar likevel. MM Mange vil seia at OBOS var ein sosial bustadbyggjar i gamle dagar. Det var fordi me samarbeidde med kommunen, det var dei offentlege subsidiane som gjorde at dette vart sosial bustadbygging. For vår

60 OBOSBL ADET

del består det sosiale i at me har laga ein organisasjon som gjer at me kan byggja bustader som einskildpersonar ikkje har nubbesjanse til å byggja på eiga hand. ? Tek regjeringa nok ansvar for å skaffa bustader me kan bu i utan å bu oss i hel? BS Nei, ho gjer jo ikkje det. Eg trur ikkje noka regjering kjem til å gjera det.

?

Kva må dei gjera?

MM Dei må leggja til rette for at kommunane kan regulera meir og fortare. Dei må samordna alle dei statlege interessene mykje betre. Høgre har sjølv identifisert tjueto offentlege instansar som har innseiingsrett mot alle planar. BS T.d. Vegvesenet. Dei legg nesten alltid inn innseiingar, berre for å ha gjort det. MM Ja. Dei veit ikkje riktig om vegen skal gå her eller der. Så då seier dei at du ikkje får lov til å byggja. Hadde dei offentlege instansane greidd å tala med ei tunge og ikkje med tjue, hadde me vunne mykje. BS Ei stor utfordring med dagens regjering er at ho er så oppteken av det kommunale sjølvstyret. Mange av kommunane rundt Oslo er ikkje veldig lystne på å ha ein stor folkevekst, fordi dei sit att med for få skattekroner til å finansiera nye barnehagar, skular og annan sosial infrastruktur. Dermed legg dei ikkje godt nok til rette for bustadbygging, og staten gjer ikkje noko. MM Det må òg nemnast at etter at Noreg vart med i EØS i 1994, var det forbode for kommunane å selja billige tomter til OBOS og Selvaag for å byggja billige bustader. Alle tomter kommunen sel, skal no seljast

til høgstbydande. I gamle dagar gjekk 25 prosent av alle bustader OBOS bygde, til kommunen, og folk som hadde vanskeleg for å koma inn på bustadmarknaden, fekk kjøpa dei. Det var sosial bustadbygging. No er sosial bustadpolitikk sosialhjelpspolitikk, det å skaffa leigebustader til dei aller, aller svakaste. Då kjøper ikkje kommunane nye bustader frå OBOS og Selvaag, for det er for dyrt. Dei kjøper brukt. Og kva skjer når kommunen byd på brukte bustader saman med alle andre? Jau, då dyttar dei opp prisane, dei òg. Politikarane ser ikkje lenger samanhengane i bustadmarknaden. Eit anna poeng er forresten at politikarane på 1990-talet byrja å stilla ei mengd nye krav til kvalitet. Med tida har det kome energikrav, lydkrav, heiskrav, krav om universell utforming, brannkrav og elektrokrav. ?

Kva for konsekvensar har det?

BS Også desse krava driv prisane oppover. I dag har me mange krav som ingen andre land har. Dei verkar fine i seg sjølve, alle vil ha sprinkling i bygget sitt om dei kan få det. Men om kvar leilegheit kostar femti, seksti, sytti tusen kroner ekstra på grunn av sprinkling og anna som vert kravd, då vert det mykje.

? Men kva om det vert brann då, og me ikkje har den sprinklinga? MM 99 prosent av alle bygg som står i Noreg, oppfyller ikkje brannkrava. Bør me forby folk å bu der? BS Det er så mange rare krav. Uknuselege vindauge frå andre etasje og oppover, til dømes. For det kan jo tenkjast at nokon kastar seg mot eit vindauge.


«Eg meiner me er i ferd med å få eit klasseskilje. Det er dei som har foreldre som kan hjelpa til, anten med pengar eller som kausjonistar, og dei som ikkje har det.» BAARD SCHUMANN, DIREKTØR I SELVAAG BOLIG

?

Er politikarane redde for å fira på krava?

MM Ja. Brann tør dei ikkje å røra. Sjå for deg at nokon fann ut at dei skulle fira på brannkrava, og så omkom nokon i brann. Den politikaren ville vera død.

? For mange, og særleg unge, er det veldig vanskeleg å koma seg inn på bustadmarknaden i dag. Kva er, sånn de ser det, den største utfordringa? BS Den største utfordringa er at samfunnet i dag set så store krav til utdanning for veldig mange. Du utdannar deg i mange år, du får eit høgt studielån, og så skal du ha eigenkapital etterpå. Det er ikkje mange som greier å spara særleg mykje medan dei studerer. Eg meiner me er i ferd med å få eit klasseskilje. Det er dei som har foreldre som kan hjelpa til, anten med pengar eller som kausjonistar, og dei som ikkje har det. Og dei nye landsmennene våre, som har større familiar enn oss, dei vert automatisk taparane. For der har ikkje familien høve til å hjelpa alle. MM Men veldig mange som leiger, hadde, om dei hadde sett seg ned og rekna på det, funne ut at dei ikkje ville hatt større utgifter om dei hadde kjøpt, kanskje eit stykke utanfor sentrum. Då er dei iallfall inne på bustadmarknaden. BS Det er riktig, men utfordringa er eigenkapitalkravet. For du har råd til å betala lånet, men du manglar dei 15 prosentane eigenkapital du skal ha. Om du ikkje har nokon som kan hjelpa deg, då har du eit problem. Eg trur òg at du betaler meir i leige enn du ville betalt for å eiga mange sta-

der. Og korleis skal du då greia å spara til eigenkapitalen på toppen av det? Det ein må sjå på, er kva beteningsevne folk har. I forhold til det store talet på kundar bankane låner ut til, er det ei lita gruppe me snakkar om. Bankane hadde hatt råd til å ta den risikoen med dei få det gjeld. MM I 1992, då det var bankkrise førre gong, sat me med hundrevis av uselde leilegheiter. Då finansierte OBOS-banken dei hundre prosent. Me sjekka inntektene til kjøparane, og trudde me dei kunne tilbakebetala lånet, så fekk dei låna heile kjøpesummen. Med eitt einaste unntak, nokre som skilde seg, gjekk det veldig bra. ? Utbygginga går altså ikkje fort nok. Likevel fryktar OECD at me bur i ei enorm boble her i Noreg, og meiner me må førebu oss på eit prisfall på opp mot 40 prosent. Kva er eigentleg sanninga om den norske bustadmarknaden? MM For tre år sidan sa Jens Stoltenberg at han frykta ei bustadboble. Samstundes sa Trygve Hegnar: «Løp og kjøp!» Om me skulle høyrt på Stoltenberg, måtte me ha slutta å byggja bustader, fordi me måtte ha rekna med å tapa pengar på det. Kvar ville bustadprisane då ha vore i dag? I ti år har eg høyrt frå Finansdepartementet, Finanstilsynet, statsministrar og andre forståsegpåarar at dette går til helvete. Men eg trur ikkje på noka boble når me ser på folkeveksten. BS Det som er så håplaust når ein les analysane til OECD, er at dei ser på prisveksten og samanliknar med det som hende i USA, Spania og Irland. Me byggjer mellom 25 000 og 30 000 bustader i året i Noreg. Om me hadde bygd 120 000 bustader i

året i Noreg, då hadde me bygd på same måte som Spania. Det som skil Noreg frå landa der dei har hatt store problem, er at me ikkje tek risikoar i bustadmarknaden på same måte. I desse landa bygde dei bustadene først, og selde dei etterpå. Me byggjer ikkje for lager, me driv førehandssal. MM Eg har vore i Spania og sett ein drabantby på storleik med Lambertseter stå tom. Me byggjer i trinn på kanskje 60 eller 100 bustader, og me set ikkje i gang bygginga før me har selt halvparten av dei. BS Eg trur ikkje på den store smellen. Det kjem aldri så mange bustader i marknaden at det skjer, så lenge me byggjer etter etterspurnaden. Dynamikken i den norske bustadmarknaden er heilt annleis enn andre stader. ? Politisk har det vore eit mål heilt sidan krigen å ta heile landet i bruk. I august skreiv Dagbladet at 24 prosent av folket har lyst til å bu i storbyen, medan 29 prosent ynskjer seg til litt mindre byar. Kvar meiner de me skal bu i framtida? BS Det skjer ei urbanisering i heile verda. Politikarane kan bestemma så mykje dei vil, folk flyttar til dei større stadene, og då snakkar me ikkje berre om Oslo. Eg trur folk ynskjer å bu sentralt, inn mot tettstader. MM Me byggjer der folk vil bu. Me har hatt besøk av Askøy kommune, som er ein ekspansiv kommune, og som tydelegvis greier å skaffa nok skattepengar til å byggja ut det offentlege tilbodet. Men bustader, kjøpesenter og næringsbygg, det må dei få andre til å investera i. Det ligg nær Bergen, og det verkar som om folk vil bu der, så då byggjer me gjerne bustader på Askøy, me.

OBOSBL ADET 61


«Kvar murstein og kvar planke ekstra kostar. Det er til dømes meir økonomisk å byggja balkongar ut frå veggen enn inn i han, fordi det gjev deg meir areal for materiala du brukar.» MARTIN MÆLAND, KONSERNSJEF I OBOS

Lat oss snakka litt om arkitektur. Korleis jobbar de med utforminga av bustadene de byggjer? ?

På nittitalet vart politikarane mykje meir opptekne av kvalitet og estetikk, og det kom ein estetikkparagraf i lovgjevinga. BS Den var litt sånn wishy-washy, eigentleg. Altså, kven skal avgjera kva som er fint, og kva som ikkje er det? Jo, det vert til, og det kan du godt sitera meg på, at litt dårlege arkitektar som ikkje får jobba som arkitektar, men vert sakshandsamarar i ein eller annan kommune, sit og leikar at dei er arkitektar. Og det er eit stort problem, fordi dei kostar oss masse pengar, og dei kostar samfunnet masse pengar. Me har byrja med å levera kanskje fire–fem ulike framlegg til fasadar på mange prosjekt, så dei kan få velja. Og det verste er at du veit aldri kva dei kjem til å gå for. MM

? OBOS seier i reklamen sin at det er medlemmane som bestemmer kva som er fint. Korleis får dei gjera det? MM Me gjer stadig medlemsundersøkingar mellom folk som flyttar inn, om kva dei synest er bra, og kva dei synest er mindre bra med prosjekta. Me er opptekne av at kundane våre skal lika det me gjer. Vanlege folk har ofte ei heilt anna oppfatning av kva som er pent, enn dei som bestemmer. No er det jo veldig in med plater hjå arkitektane. Eg synest ikkje det er pent i det heile, men det er rekna for å vera heilt super-duper-flott arkitektur mellom dei som kan det. Skilnaden i smak er stor. BS Hugs på at det kjøparane er mest opptekne av, er korleis deira eiga leilegheit ser

62 OBOSBL ADET

ut inni. Planløysinga, deira eige kjøkken og bad, og balkongen. MM Dei er opptekne av at fasaden ser ålreit ut, òg. Og det synest eg i grunnen alltid han gjer, no. Når arkitekturen på 1950-, 60og 70-talet ikkje såg ut, så er det ein grunn til det: Husbanken. Det kosta meir å gjera det stiligare. Du fekk ikkje lov å byggja store balkongar.

ikkje likar dyr arkitektur. Folk likar det tradisjonelle. Eg har sagt til mine folk at dei får ikkje lov til å stilla med lilla dørar.

? Vert det investert meir i estetikk i dag enn tidlegare?

MM Eg trur me er meir medvitne enn miljøvernarane. OBOS har bygd bustader med ENØK-tiltak så lenge eg har vore her, og me var dei første i landet som hadde autoriserte ENØK-konsulentar. Me har òg rekna mykje på livstidskostnader. Me byggjer vasskraftverk, og nokre gonger byggjer me litt for dyre, energivenlege bustader. Me ser at for det du hadde spart på å byggja dei litt mindre energivenlege, kunne du ha kjøpt skrekkeleg dyr vasskraft. Så ein bør heller byggja ut meir miljøvenleg kraft enn veldig energieffektive bustader. Ein må gjera det som er økonomisk berekraftig. Ein del av løysingane me brukar no, er ikkje det, men dei er politisk populære. Me gjer det for dyrt og for komplisert. BS Til dømes har ventilasjonsbransjen vore veldig oppteken av at me skal ha balansert ventilasjon i husa våre. Lufta skal koma gjennom kanalar, og ein skal ikkje opna vindauge eller dører for å lufta. Lufta skal varmast opp og brukast opp att. For å få det til har ein bygd bustadene veldig tette. Eg tippar at me dei neste fem–ti åra kjem til å få ein debatt om inneklima i norske hus, fordi dei er altfor tette. Dei fleste som søv i desse husa, lukkar opp vindauga, og då øydelegg dei heile systemet. Dermed brukar dei endå meir straum, og vinninga går opp i spinninga. Me er ikkje motstandarar av å byggja energivenlege bustader, men no har ein drege det litt langt.

BS Mykje meir. Det me slit med, er at det er ein del arkitektar som ikkje forstår seg på kostnader, og som kjem med ein del forslag me ikkje har sjanse til å gjennomføra, iallfall ikkje om me skal byggja for folk flest. Me kjøpte eit prosjekt for eit år sidan, laga av ein arkitekt eg ikkje skal nemna namnet på, som me berre måtte kasta, for det var ikkje byggbart. Det kosta 5000 kroner meir per kvadratmeter å byggja slik arkitekten føreslo, enn det bygget me no endar opp med. Til ei leilegheit på 50 kvadratmeter blir det 250 000 kroner i ekstrakostnad, og det er litt mykje pengar. MM For oss handlar fasadeuttrykk òg om økonomi. Kvar murstein og kvar planke ekstra kostar. Det er til dømes meir økonomisk å byggja balkongar ut frå veggen enn inn i han, fordi det gjev deg meir areal for materiala du brukar. I tillegg får du nokre brot i fasaden – ein rik fasade, enkelt sagt.

? Så kostnader er viktigare enn arkitektur for dykk? MM Altså, om arkitekturen er sånn at folk ikkje likar han, så hjelper det jo ikkje om han er billig. Men ofte er det sånn at folk

? Me har snakka om sosial bustadbygging med tanke på kvar einskild bustadkjøpar her i Noreg. Men også det å byggja miljøvenleg og berekraftig kan sjåast som eit sosialt ansvar. Kor medvitne er de om det?


NOSTALGISK UTENPÅ - HIGHTECH INNI Veil.: 4.199,Kun:

BESTSELGER!

3.499,Inkl. DAB+ og Bluetooth!

Kun:

199,-

DAB+ og FM-radio

CD-spiller

Platespiller

Kassettspiller

USB-lagring/-avspilling

USB minnepinne 8 GB

Kun:

199,-

Reservestift

Kun:

299,-

Platerengjøringssett

Kun:

899,-

Platebord

• NYHET: Innebygd DAB+ radio med teleskopisk antenne • Bluetooth for avspilling av lydfiler fra smartphone eller nettbrett • FM-radio og 75 Ohm husantenneinngang • Integrerte stereohøytalere 2 x 5W (RMS) som gir god lyd • Equalizer med 5 ulike valgmuligheter for klang • Platespiller for LP’er (33), singleplater (45), “steinkaker” (78) • Kassettspiller med hurtigspoling • Programmerbar CD-spiller for audio-CD og Mp3-CD • USB-inngang for avspilling og lagring av musikk fra radio, plater, CD, kassett, Mp3-disc og Bluetooth • Inngang for eksterne avspillingsenheter • Tilkobling av eksterne høyttalere mulig (forsterker nødvendig) • Fjernstyring av alle funksjoner via godt lesbart LED-vindu • Norsk bruksanvisning • Språkvalg i display: norsk, svensk, engelsk, tysk, nederlandsk • Flott kabinett i massiv eikefinér • Mål (b/d/h) 51x35x22 cm (42/52 cm åpnet) For ekstra tilbehør, se småbildene med hvit bakgrunn

Informasjon og bestilling: www.powermaxx.no Tlf: 38 26 45 52


Eiendomsvurdering og Takst

Oppussing

Container

Rydde?

NYTT KJØKKEN

PÅ KUN EN DAG!

Container til fastpris

butikk.ragnsells.no 08899 www.ragnsells.no

Vaktmesterkompani

Ring meg, så kan jeg fortelle mer! Mikael Abrahamsson Tlf: 900 60 850

Kjøkkenkompaniet

- det fornuftige alternativet

Rørlegger

GARASJERENGJØRING • Tørrfeiing • Vasking • Høytrykksspyling av vegger, søyler Ring eller send mail for et uforpliktende tilbud.

Din ekspert på

Baderom Rørlegger | Kundeservice | Erfaring

Tlf. 67 15 00 88 • morten@abvk.no



r

o

Rørlegger Rørleggere

 

 

 



   

    

VI GIR 10% RABATT

på alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.





COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 40 10 40 storo@comfort.no

 

Containere Oppussing

Oppussing

Entreprenør

Oppussing Advokat Oppussing

Glassmester

Advokatbistand

GLASSMESTER GLASSMESTER Besøk vår ”butikk” i butikken

Bistand til privatpersoner og næringsdrivende ifm. kontrakter, oppgjør ved kjøp og salg, seksjonering, tomtefeste og andre juridiske spørsmål knyttet til eiendomshandel. Vi stiller med:

Går du med tanken om å pusse opp!

Vakt hele døgnet. i Brobekkveien 104b på Alnabru! lavedusjløsninger, priser til fester Salg avFaste glass, speil, ogleserne beslag m.m. av vinduer, av Utstilling OBOS-bladet! dører og rekkverk i glass/stål.

Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og prosjektledelse. Tlf.: 47 41 30 00 www.nytthjem.net post@nytthjem.net www.oklandco.no tlf. 64 84 60 60

Hyggelige priser til OBOS medlemmer! Ring 815 GLASS

Advokat Annonsering

Garasje Garasjeporer

(815 45277)

Ring 815 GLASS www.815glass.no

Glassmester Din lokale Elektroinstallatør! PlanerDin omlokale nytt bad? ADVOKATBISTAND GLASSMESTER Vi søker Elektromontør gruppe LRing 815 00 004 Testament, ektepakt, arveforskudd, elektroinstallatør! hjemme, Din lokale Elektroinstallatør! GARASJEPORTER arv, skatt og tvister - få gratis befaring! Vakt hele døgnet. Vi søker Elektromontør gruppe L annonser i Faste lave priserElektromontør til Vi søker Elektromontør gruppeL L Vi søker gruppe OBOS-bladet 10% rabatt på utstyr som OBOS medlem * Gjelder ikke allerede nedsatte varer

Går du med tanken om å pusse opp!

Container? Vi stiller med:

Kampanjekode Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og “Private Oslo/Akershus”

Ringprosjektledelse. oss på Tlf.: 47 41 30 00 tlf 09700 www.nytthjem.net post@nytthjem.net www.norskgjenvinning.no Annonsering

leserne av OBOS-bladet!

Ring 815på GLASS Vi er totalentrepenør baderom (815 45277) Ring for GRATIS befaring

Advokat P.E.Unhjem Johansen Tlf.: 911 19 336 Advokat S.K. Berge Tlf.: 901 95 250

www.obos.no

Telefon: 67 90 01 85 / 22 63 11 00

Kontakt HS media:

-25%

E-post: post@linje-elektro.no Timepris kr.ISELIN 1000,+ 25% mva MARTEPostadresse: SKARPNORD Postboks 92, 1472 Fjellhamar motKontoradresse: normalt kr. 1350,til kr.1600,Telefon: 62Øvre 94 10 37 Grønliveien 1, 1472 Fjellhamar e-post: mis@hsmedia.no + 25% mva. Telefon: 67 90 01 85 / 22 63 11 00

SNORRE SIGURDSSON E-post: post@linje-elektro.no Linje Elektro AS utfører: • Ordinær installasjon Elektro AS formidler og Telefon: 92 40 29Linje 17Postboks Postadresse: 92, 1472 Fjellhamar utfører elektriske arbeider for: Telefon:www.linje-elektro.no 67 90 01 85 / 22 63 11 00• Tele-, Data- og Fiberinstallasjon e-post: ss@hsmedia.no Kontoradresse: Øvre Grønliveien 1, 1472 Fjellhamar • Kjøling www.linje-elektro.no E-post: post@linje-elektro.no • Internkontroll Lille Grensen 7,•OSLO • Elektrokontroll Ventilasjon Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no Varmepumper • Solskjerming www.advonor.no – post@advonor.no Linje Elektro AS utfører: •• Ordinær installasjon Linje Elektro AS formidler og • Tele-, Data- og Fiberinstallasjon utfører elektriske arbeider for: • Kjøling • Internkontroll www.linje-elektro.no • Elektrokontroll • Ventilasjon • Varmepumper • Solskjerming

www.linje-elektro.no Garasjeporer


MILLIONSTØTTE TIL KIRKENS BYMISJON:

HJERTEROM OBOS gir Kirkens Bymisjon 5 millioner kroner i året til organisasjonens boligarbeid for vanskeligstilte. TEKST REDAKSJONEN

➺ DENNE AVTALEN GIR OSS en helt annen forutsigbarhet enn vi har hatt tidligere og gjør oss i stand til å planlegge arbeidet med en helt annen ro og langsiktighet, sier konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland. Pengene skal brukes til boligrelaterte tiltak i byer hvor både Kirkens Bymisjon og OBOS har virksomhet, med hovedvekt på Oslo. Avtalen har i første omgang en varighet på tre år, men OBOS har allerede signalisert at de ser for seg en forlengelse. – SOLIDARISK

Marit Nybø, som leder ByBo, Kirkens Bymisjons virksomhet på det boligsosiale området, er svært glad for den nye avtalen: –ƒJeg har vært glad i ukesvis! En ting er den økonomiske støtten og alt det gir oss av trygghet og muligheter. En annen ting er at OBOS med denne avtalen anerkjenner og viser frem arbeidet vårt for personer som lever vanskelige liv. Det er solidarisk når OBOS nå bruker penger for å støtte mennesker som trenger tilbud i et krevende boligmarked, sier hun. – VÅRT SOSIALE ANSVAR

OBOS og Kirkens Bymisjon har samarbeidet lenge. I 2004 sponset OBOS produksjonen av boka «Rom for alle». De siste årene har OBOS bidratt med 350 000 kroner årlig, og har sammen med Husbanken vært en viktig støttespiller til Kirkens Bymisjons boligarbeid. Konsernsjef Martin Mæland synes det er naturlig å videreføre

og trappe opp det gode samarbeidet. –ƒDette er en del av vårt sosiale ansvar, og vi er overbevist om at våre medlemmer synes dette er et godt tiltak. Vi er helt trygge på kvaliteten til Kirkens Bymisjons arbeid, og det eneste kravet vi stiller er at pengene skal gå til boligrelaterte tiltak, sier konsernsjef Martin Mæland. Både Kirkens Bymisjon og OBOS understreker at boligtilbudet til de vanskeligstilte er et kommunalt ansvar. –ƒSelv om det er et klart kommunalt ansvar å skaffe vanskeligstilte bolig er det også viktig at næringslivsaktører som OBOS bidrar. Vi forventer imidlertid at Oslo kommune opprettholder og øker sin støtte til Kirkens Bymisjon, sier Mæland. MANGFOLDIG BOLIGARBEID

I Oslo har Kirkens Bymisjon i dag 70 boliger for vanskeligstilte, der hver beboer får jevnlig besøk fra Kirkens Bymisjons bo-oppfølgere. I tillegg driver organisasjonen akuttovernattingstilbud for fattige tilreisende, akutt/krise overnattingstilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet, boliger for ofre for menneskehandel, boligskole, boliger for eldre og flere andre boligrelaterte tiltak. Den nye avtalen skaper både trygge rammer og mulighet for å utvide det boligrelaterte arbeidet. Og behovet for å utvikle flere boligtilbud i hovedstaden er stort. Oslo Kommune skriver i sin boligbehovsplan for 2013-16 at det er behov for ca. 400 boliger for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

OBOSBL ADET 65


HEI, JOMFRUHAGEN! I november i fjor flyttet familien på seks inn i et helt nytt OBOSrekkehus i Oslo. Og her planlegger de å bli. Lenge. TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN OG LASSE LERDAHL

➺ DE ER EN HEL FLOKK: Mamma Sissel Maria Mangerud, pappa Theodor Omar Chammas Ellingsen og de fire barna Victor, Hector, Helena og Albert. Fram til i november bodde de på 62 kvadratmeter i en leilighet i Sofies hage. Men så ble endelig rekkehuset på Jomfrubråten ferdig, og over 150 kvadratmeter ble hverdagen. –†Vi har fått tre ganger så mye plass som vi hadde før, forteller Sissel, mor til barneflokken og lærer i ungdomsskolen. STOR OVERGANG

Familien på seks ville egentlig flytte for flere år siden, og var klare til å kjøpe da boligprosjektet Jomfruhagen i Oslo ble lagt ut for salg av OBOS første gang. Da be prosjektet usatt. Nå står imidlertid de 17 rekkehusene ferdig. Det var verdt ventingen. –†Vi valgte å bli boende i leiligheten på Grünerløkka til dette ble ferdig, i stedet for å få en mellomflytting. Det er en stor overgang fra 62 kvadratmeter til dette romslige rekkehuset over fire plan, sier Sissel.

JOMFRUHAGEN • Boligprosjekt på Jomfrubråten i Oslo med OBOS som utbygger. • Prosjektet består av 17 rekkehus på over 150 kvadratmeter med fire eller fem soverom. • Rekkehusene koster mellom 8,6 og 9 millioner kroner, og er tegnet av Løvseth og Partners. • I januar 2015 var det fem rekkehus igjen i prosjektet. • Se www.obos.no/ jomfruhagen.

MÅ BO SEG INN

Først var Sissel og Theodor litt usikre på hvordan det ville fungere med en bolig over fire etasjer. Ville det virke lite og trangt? Og

66 OBOSBL ADET

hvordan ville løsningen med vannbåren jordvarme fungere? –†De store vindusflatene gjør at det virker både lyst og romslig. Vi har gjort noen endringer selv, som å gjøre et vaskerom om til bad og gjøre gangen større. Dette var jo mulig fordi vi var med fra starten. Nå holder vi på å finne ut av hvordan ventilasjonssystemet og varmeanlegget fungerer. Det er mye som må gå seg til i et helt nytt hus, forklarer hun. BLIR I JOMFRUHAGEN

Sissel legger til at familien har hatt en klar plan med flyttingen. En del penger ble spart på å bo trangt i ventetiden, og det var nødvendig, for det var et kostbart hus. Og nå tenker de å bli boende. –†Vi er så fornøyde, og har ikke hatt noen problemer. Det er fint å tenke på at vi kan bo her til ungene blir store, legger hun til, og forteller at familien allerede har blitt kjent med naboene: –†Vi som var på det første salgsmøtet, har holdt kontakten underveis i prosessen. Derfor føler vi at vi allerede er et etablert boligsameie, selv om ikke alle boligene er solgt ennå. Det bor litt forskjellige mennesker her, i ulike aldre og livssituasjoner, og jeg synes det er en koselig ting. Det er litt sånn som på Grünerløkka – et mangfold, avslutter hun.


HJEMME I JOMFRUHAGEN: Fra venstre:

Theodor Omar Chammas Ellingsen (38), Sissel Maria Mangerud (37), Helena (3), Victor (6 ½), Albert (2) og Hector (5 ½).


Tørr bolig Vi utfører skadetakst, fuktinspeksjon og tiltak mot fukt. For høyt radonnivå kan være helseskadelig. Vi løser dine radonproblemer!

Vi løser fuktproblemene i kjeller, fritidsbolig, bygninger m.fl. steder.

Du har utfordringene vi har løsningene! Ring oss i dag på telefon 22 29 01 01

MONTERING

SALG

UTLEIE

MÅLING

BEFARING

TILTAK

www.stoppradon.no

Byggmesterkontoret AS, Bølerveien 24, 0690 Oslo, Tlf: 22 29 01 01, Epost: post@byggmesterkontoret.no www.byggmesterkontoret.no

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING UTVALGTE PRODUKTER

30%

25%

GARASJEPORTER UTVALGTE PRODUKTER

VARMEPUMPER

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg. Velkommen til vårt showroom ved Østre Aker vei 215!


OBOSBL ADET 69


OSLOVE! Den nye Osloutstillingen forteller om Oslo ved å vise fram noen av de spennende personene som har bodd i byen. Tittelen er OSLOVE – byhistorie for begynnere. TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO L. SZACINSKI/OSLO MUSEUM OSLO –Det finnes ikke en Oslohistorie, men mange. Men det som er sikkert, er at Oslo alltid har vært en by i endring. Og den har også alltid vært en by preget av innflyttere, sier museumsdirektør Lars Emil Hansen ved Oslo Museum. Nå er han klar med en helt ny utstilling om Oslo på Bymuseet i Frognerparken. –Som museum er vi opptatt av historien for å forstå dagens by. Den nye utstillingen gir en lettfattelig innføring i Oslos historie. Dette er en utstilling for alle. Derfor har vi kalt den «OSLOVE– byhistorie for begynnere», sier en spent museumsdirektør.

MØTE MED MENNESKER

–Vi har laget en utstilling der vi lar publikum få møte ulike mennesker som har bodd i byen gjennom tidene. Kjøpmenn, jordmødre, tjenestepiker, kongelige, kunstnere, industriarbeidere, prostituerte, tobakksfabrikanter, håndverkere, kvinneaktivister, samfunnsreformatorer og moderne gründere – alle fra forskjellige epoker i byhistorien. Og mange av dem innflyttere og innvandrere til byen. Vi lover et mangfoldig og lettfattelig Oslo-portrett, der vi ønsker å vise fram at det er menneskene som utgjør bysamfunnet, sier Hansen. Og han lover at utstillingen ikke krever inngående historiekunnskap. Dette er virkelig en byhistorie for begynnere. STORT LØFT

Den nye Osloutstillingen er en permanent utstilling som skal stå i fem år. I løpet av disse årene skal noen av temaene utdypes i midlertidige utstillinger som vil bli annonsert senere. Fram til da kan alle med interesse og kjærlighet til byen se utstillingen og kanskje bli litt klokere på sin egen by. –Utstillingen har vært et stort løft for Oslo Museum, og hadde ikke vært mulig uten økonomisk støtte fra OBOS, Oslo kommune, Sparebankstiftelsen og Bergesenstiftelsen. Vi er veldig takknemlige for disse bidragene, sier museumsdirektør Lars Emil Hansen. Tid: Åpningstidene er kl 11-16 tirsdag til søndag. Mandag stengt Sted: Bymuseet ligger i Frognerveien 67, inngang fra Frognerparken

70 OBOSBL ADET


SYDAMENE: Frøken Larsens syeta-

blissement i Helgesens gate 18 på Grünerløkka i Oslo. Året er 1883.

Historisk søndag om hundre borettslag Søndag 15. mars kan du lære mye om de ulike borettslagene i Oslo! Kunsthistorikeren Anne-Kristine Kronborg har skrevet boka OBOS - 100 borettslag, og denne dagen kan du høre henne fortelle om borettslagene på Keyserløkka, Romsås, Holmlia, Kalbakken og Casinetto – for å nevne noen. Hvordan ble disse borettslagene til? Mange av historiene fra borettslagene er ikke fortalt før, så dette er snacks for alle som interesserer seg for Oslos nyere historie. Arrangementet er et samarbeid mellom Tanum bokhandel, Kafe Oslo og Litteraturhuset. Tid: Søndag 15. mars kl 13 Sted: Litteraturhuset i Oslo, Kafe Oslo

Ring den lille røde Den røde, vakre telefonkiosken tilhører en annen tid, men nå kan du oppleve den på nytt – inne i en av Telenors vernede telefonkiosker åpner nemlig en kunstinstallasjon! Telefonapparatet er tatt bort, men hvis du ringer kioskens gamle nummer, kan du velge blant flere ulike historier. Du kan også finne historiene på Facebook, Twitter og Instagram. Den gamle telefonkiosken befinner seg på Keyserløkka i Oslo, og disponeres nå av Telemuseet. Den vil også inneholde en skulpturell bokhylle med utvalgte bøker publikum kan forsyne seg av. Besøk telefonkiosken, eller ring nummeret, som er 22 57 18 03. Tid: Telefonkiosken er åpen fra 1. februar Sted: I Einars vei på Keyserløkka i Oslo, i enden av Einars vei.

OBOSBL ADET 71


OBOS i Sandvika

FJORÅRETS VINNER: I fjor

SANDVIKA OBOS Eiendomsforvaltning styrker sin satsning i Asker og Bærum og har åpnet forvaltningskontor i Sandvika. De sitter i lyse og fine lokaler på Leif Tronstadsplass 6, sentralt og synlig ved togstasjonen i Sandvika, kun 15 min. med tog til Oslo S og 18 min. til Drammen. –‚Ved denne etableringen vil vi vise at vi nå i enda større grad satser på forretningsføreroppdrag for små og store sameier og borettslag i Asker, Bærum og omegn, forteller daglig leder Øivind Aastorp i OBOS Eiendomsforvaltning (OEF). OEF forvalter i dag cirka 95 boligselskap med cirka 5 600 boliger i Asker & Bærum, Drammen og omegn.

var det Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo som vant Rehabiliteringsprisen.

VOKSER: Austrått Panorama i Sandnes er en av de 200 forvaltningskundene til OBOS Rogaland. Foto: Montag

Rogaland i 200

Har dere rehabilitert? Meld på deres borettslag eller sameie i konkurransen om OBOS’ rehabiliteringspris. Prisen deles i år ut for 25. gang. TEKST REDAKSJONEN FOTO NYEBILDER.NO

72 OBOSBL ADET

HELE LANDET Dersom boligselskapet deres avsluttet en rehabilitering i 2014, kan dere bli med i konkurransen om OBOS’ rehabiliteringspris på 150.000 kroner. Gjelder for alle typer rehabiliteringer, store som små. Boligselskap fra hele landet kan melde seg på, og man trenger ikke være forvaltet av OBOS for å delta. All påmelding skjer via obos.no/rehabiliteringsprisen. Frist. 1. mars. Spørsmål? Ring 22 86 57 85 eller kontakt solvi.halvorsen@obos.no.

ROGALAND OBOS vokser i Rogaland, og nylig passerte man 200 boligselskaper i kundeporteføljen. –‚Hovedsaklig skyldes økningen stor byggeaktivitet i Stavanger, Sandnes og Jæren. OBOS har nå fått et navn i denne regionen og samtidig et godt renommé, sier forvaltningssjef Helene Vaaland i OBOS Rogaland. Til sammen forvalter OBOS 7200 boliger i de om lag 205 selskapene. Totalt har OBOS cirka 13 000 medlemmer i Rogaland.


NYOPPUSSET: –…Det er glimrende å få nytt kjøkken. Vi stortrives, sier Per Dieseth. Han og kona Bodil har frigjort 700 000 kroner gjennom LittExtralånet.

LITTEXTRA

FIKK LITT EKSTRA

• Lånetilbud for personer over 60 år som eier og bor i boligen. • Du får et lån med pant i boligen. Du beholder eierskapet og har livsvarig rett til å bo der. • Lånet kan utbetales som et engangsbeløp, månedlige utbetalinger eller en kombinasjon. • Rentene legges til lånet og skal ikke tilbakebetales før ved flytting eller død. • Banken dekker tapet hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall. • OBOS-banken tilbyr dette låneproduktet til kunder som bor i Oslo eller Akershus. • Mer info kan fås ved å ringe 02334 eller se obos.no/littextra.

Er du over 60 år og ønsker litt mer å rutte med? Da kan du frigjøre penger du har spart i boligen – uten risiko for å måtte selge. TEKST HENRIK SØRLIE FOTO NADIA FRANTSEN

OSLO Per (72) og Bodil Dieseth (70) ønsket å frigjøre penger i boligen, slik at de har mer til andre formål. Leiligheten deres på Trosterud er verdt 2,4 millioner, og de fikk utbetalt et LittExtra-lån på drøyt 700 000 kroner. –…Det er flott å kunne frigjøre disse midlene. Vi står litt friere enn før, blant annet til feriereiser. Dessuten har vi pusset opp kjøkkenet, men mesteparten av pengene er plassert med god rente, forteller Per Dieseth. Han og kona bestemte seg for å låne etter å ha vært på et informasjonsmøte om LittExtra i OBOS-banken. – Jeg hadde hørt om produktet tidligere, men synes det var veldig klargjørende med et slikt møte, sier han.

brukt, og renten er noe lavere enn ved LittExtra-lån, sier leder for privatmarked i OBOS-banken, Gard Isaksen. LittExtra-lånet kan du derimot få uavhengig av inntekt. Det er boligverdi og alder som bestemmer hvor mye du kan låne. En annen fordel er tryggheten med at du sikres borett. Det gjelder også hvis rentebeløpet skulle overstige boligverdien, som i teorien kan skje etter et kraftig boligkrakk. Ulempen er at LittExtrarenten er høyere enn ved rammelån. Avhengig av bank og lånebeløp er renten fra 0,8 til 1,5 prosentpoeng høyere. –…Årsaken er at bankene tar høyere risiko ved LittExtra-lån, sier Isaksen.

FORDELER OG ULEMPER

Det er tre låneprodukter for pensjonister som vil frigjøre kapital fra boligen: Vanlig boliglån, rammelån og LittExtra. De to første krever en viss inntekt, og dermed kan ikke alle få innvilget slike lån. –…Hvis du har tilstrekkelig betjeningsevne, er rammelån det gunstigste. Du betaler rente av kun det du har

INFORMASJONSMØTE

OBOS-banken arrangerer informasjonsmøte om OBOS LittExtra onsdag 4. mars kl. 13.00 og kl. 17.00. Møtet varer i ca. to timer og holdes på Hammersborg torg 1 i Oslo. Du kan melde deg på via telefon 02334 eller e-post bank@obos.no.

OBOSBL ADET 73


TYRKIA Spesialpris for OBOS-bladets lesere!

, 0 9 19 7990,-

bbeltrom) inkl. frokost i do (Pris pr. person

, 0 0 6 6 r Spa

Kombiner avslappende dager med

STORE OPPLEVELSER

*


A

-

*

Nå er det din tur til en uforglemmelig reise til Tyrkia sammen med et norsk reisefølge til en fantastisk rabattert pris. Følg med på en opplevelsesrik uke til den Tyrkiske rivieraen. Nyt det gode liv på vårt 5 stjerners luksus-hotell. Unn deg flere herlige dager med tilgang til god mat, SPA og massasje samt en rekke andre bekvemmeligheter. Bli så med på en spennende ekskursjon med to overnattinger til Hierapolis og Pamukkale med nye luftkondisjonerte busser for å se hva Tyrkia har å by på utenfor de vanlige turiststedene. Så avslutter vi vår ferieuke tilbake på hotellet hvor vi kan slappe av et par dager før hjemreise.

En uke luksuriøst besøk til den Tyrkiske riviera på fantastiske 5-stjerners hotell Flyreise tur/retur og opphold på 5-stjerners luksushotell som Paradiso Verde og Grand Ring i Antalya, Belek eller Kemer. Disse luksuriøse hotellene er rikelig utrustet med fasiliteter som utendørs basseng, tyrkisk bad, SPA, mass-asje* (*mot vederlag), badstue, gym og tennisbane og mye mer. Hver morgen kan du se frem til en alle tiders frokostbuffét som allerede er inkludert i prisen. Du bor fem netter på ditt 5-stjerners hotell ved stranden og to netter på et 3 til 4-stjerners temahotell i Pamukkale.

Utflukstprogrammet er allerde inkludert Du kommer til å delta på en meget interessant to dagers utflukt til høylandet i Anatolia med norsk/engelstalende guider. På veien besøker vi oldtidsbyen Hierapolis og naturfenomenene med de hvite kalkstensterrassene i Pamukkale. Avslutningsvis blir det utflukt til Antalya, der vi besøker bl.a. Hadrian-porten og den populære basaren.

Avganger fra Oslo/Gardermoen 2015 09. Apr Sesongtillegg kr. 422,16. Apr Sesongtillegg kr. 750,23. Apr Sesongtillegg kr. 999,08. Okt Sesongtillegg kr. 544,15. Okt Sesongtillegg kr. 422,22. Okt Sesongtillegg kr. 422,29. Okt Sesongtillegg kr. 250,-

Utnytt denne fantastiske sjansen til å oppleve det unike Tyrkia og bestill din reise allerede i dag på telefon, mens det fortsatt finnes ledige plasser.

Velkommen!

Bestill på telefon

57 83 11 22

www.clubroyal.no


osloquiz

GØY MED QUIZ?

Gjett og vinn i OBOS-bladets osloquiz på facebook. com/obosmedlem.

HVA VET DU OM OSLO?

Oslogutten Eivind Solberg synes quiz er gøy. Han bor i Gamle Oslo og stiller mer enn gjerne opp i OBOS-bladets osloquiz. 7 RETTE: –Det var en morsom quiz, og jeg er passelig fornøyd med resultatet, sier Eivind, som mottar gavekort på Oslo Kino som takk for innsatsen.

Hva kalte rap-duoen Nicolay Sereba og Vincent Dery seg før de ble kjent som Nico & Vinz? –Hva kan det være? Kanskje en kombinasjon av forbokstavene: Nivi? Hvilket kulturhus åpnet i 1977: Konserthuset i Vika eller Chateau Neuf på Majorstua? –Chateau Neuf må jo være eldre, så svaret er Konserthuset. Hvem av disse er ikke født i Oslo: Dronning Sonja, musiker Anne Grethe Preus eller skuespiller Elsa Lystad? –Jeg tar en råsjans og tipper Dronning Sonja. Hva heter T-banestasjonen mellom Holmenkollen og Midtstuen på Frognerseterbanen? –Mener det er Besserud. Hva heter kolonihagen der barne-TV-serien «Portveien 2» som gikk på NRK ble spilt inn? –Det er den som ligger på Bjølsen, har gått forbi mange ganger. Er det ikke Hjemmets kolonihage, mon tro. Hvem sang «Når kastanjene blomstrer i Bygdø Allé», første gang utgitt i 1950? –Jens Book Jensen! En klassiker dette!

TEKST OG FOTO EDDIE CHR. THOMAS

Hvor finner du Albert Nordengens plass som stod ferdig i 2012? –Her har jeg også vært, og mener svaret må være på Tjuvholmen. Hva drev industribedriften Nydalens Compagnie AS (grunnlagt 1845) med frem til 1963; tekstilvirksomhet, treforedling eller hermetisering av frukt? –De drev vel neppe med frukthermetisering, så jeg svarer tekstilvirksomhet. Hva heter det luksuriøse kjøpesenteret med adresse Karl Johans gate 23 B som åpnet i 2009? –Eger!

76

OBOSBL ADET

TEST DEG SELV! 1.

Hvem ble kåret til Årets Osloborger 2014 av Aftenpostens lesere? 2. Hva kalte rap-duoen Nicolay Sereba og Vincent Dery seg før de ble kjent som Nico & Vinz? 3. Hvilket kulturhus åpnet i 1977: Konserthuset i Vika eller Chateau Neuf på Majorstua? 4. Hvem er ikke født i Oslo: Dronning Sonja, musiker Anne Grethe Preus eller skuespiller Elsa Lystad? 5. Hva heter T-banestasjonen mellom Holmenkollen og Midtstuen på Frognerseterbanen? 6. Hva heter kolonihagen der barneTV-serien «Portveien 2» som gikk på NRK ble spilt inn? 7. Hvem sang «Når kastanjene blomstrer i Bygdø Allé», første gang utgitt i 1950? 8. Hvor finner du Albert Nordengens plass som stod ferdig i 2012? 9. Hva drev industribedriften Nydalens Compagnie AS (grunnlagt 1845) med frem til 1963; tekstilvirksomhet, treforedling eller hermetisering av frukt? 10. Hva heter det luksuriøse kjøpesenteret med adresse Karl Johans gate 23 B som åpnet i 2009? SVAR: 1. Frode Kyvåg (Norway Cup-generalen) 2. Envy 3. Konserthuset (Chateau Neuf åpnet i 1973) 4. Anne Grethe Preus (født i Haugesund) 5. Besserud 6. Hjemmets kolonihager 7. Jens Book Jensen 8. På Tjuvholmen (Aker Brygge) 9. Tekstilvirksomhet (blant annet veveri, spinneri og fargeri) 10. Eger

Hvem ble kåret til Årets Osloborger 2014 av Aftenpostens lesere? –Jeg kjenner jo til kåringen, men dette har gått meg hus forbi.


juniorsiden

VI VIL HØRE FRA DEG:

juniorlaget @obos.no

MORO FOR DE MINSTE

Denne gangen anbefaler Unge Deichman, som er Deichman biblioteks barne- og ungdomsavdeling, at du leser:

STRØMPEMANNEN

av Dan og Lotta Höjer

Sigurd liker ikke den nye byen. Han liker ikke den nye leiligheten heller. Sigurd er potte sur og ganske sinna. Men mest trist. Det hjelper ikke at det er sommerferie og skolefri. For Sigurd savner bestekompisen Viktor. Viktor og Sigurd var naboer. De leste supermannblader og drakk kakao. Gjorde lekser sammen, og tok følge til skolen. Men nå er Viktor nabo med noen andre. Og han har sikkert fått en ny bestekompis allerede. Han har jo ikke tid til å snakke med Sigurd på telefonen en gang! I den gamle kofferten etter morfar finner Sigurd et par lange, stinkende strømper. Med strømpene på blir Sigurd til superhelten Strømpemannen! Strømpemannen løser både store og små oppdrag. Kanskje han klarer å hjelpe triste Sigurd også?

Even Berg M. Tolle e f også n, og Fr sen, 13 å edrik r, fra 13 år , fra H. som H øvik Taksdal, vinn , er t ere a orde rukk v ju ti Prem OBOS-b niorkrys et s lade ie er t nr. OBO send 8. S-bla t det g i posten . ratule rer!

Lag en spå Velg en farge, så et tall og så to til, åpne klaffen med det tredje tallet og les hva som står på baksiden. Å lage en spåkopp er lett, og det er gøy å bli spådd. Finn fram et blankt ark og brett etter mønsteret ovenfor. Alle sidene av arket må være like lange. Hvis du bruker et A4-ark må du klippe av den øverste delen, som vist i oppskriften. Når spåkoppen er ferdig brettet, skal du farge de øverste hele rutene i fire forskjellige farger eller mønstre. Snu spåen og skriv tallene 1 til 8 på snippene – ett tall på hver halvdel. Skriv så en (hyggelig) melding på baksiden av tallsnippene. Brett ut spåkoppen og bruk pekefinger og tommel til å holde og brette frem tallene.

Vinn premier!

Junior x-ord

Svar på kryssordet, eller send oss tegninger, vitser, dikt eller andre bidrag, så er du med i trekningen om teaterbilletter, blant annet til Rytmar frå Verdsrommet. Frist 4. mars.

Navn: .......................................................................................................................... Adresse: ..................................................................................................................... Postnummer/sted:.................................................................................................. Alder: ......................................................................................................................... Telefon: ......................................................................................................................

Klipp ut og send inn.

TEKST OG UTVALG SØLVI HALVORSEN FOTO DET NORSKE TEATRET

Mønster: wikipedia.org

OBOSBL ADET

77


kryssord

SEND INN

og vinn Flax-lodd!

MORO FOR DE VOKSNE

Løsning Kryssord 8/14 A K S E A P T A B R E L U T B T A R I N E D R O Ø M

G A S

O K S E

A N R E T T E R

R E V Y S P A R R O K S A S N E S R A S L A T I Å L L A E

G O A P E P R G I U R E N A E D E T E T T R E T R F R R E R E S I A S L A I T E S O E L E R L T E E N T E I T

6 1 4 2 3 5

I R L O O L L K S A U A N S E S T R E R T I R E S E R E E E N N G D E L E E N Å R L S K T E B E R U

S J A L U S I S E M I N A R

S U J I V R E R R I N G E S E N E S P E R L O S E N N T A K E I E R R I S L E T E N T Æ R N G S R O S A F R T R E E O E U R

4 2 3 5 1 6

2 4 6 3 5 1

1 3 5 4 6 2

5 6 2 1 4 3

FISK

SKIR

VID

GLEDER

I G L O E R A S E M E T T

BUKT IDET VERN MØNSTER

OFRET KJØTTRETT

LIKER

ELV

EIENDELER RASE UTDRAG

MESTERSKAP

ELV BOLIG

LEVER

TITTE

RISE

SØRGELIG

LAND KVINNE

Sudokuvinnere nr. 8/2014 Anne Britt Skauge, Kleppestø Olav Solli, Oslo Eva Amalie Torgersen, Stokke

LANGSOM

3 6

78 OBOSBL ADET

KRINGSETTE TALL

MØBEL

BLANKLODD

ØYNE

MASSERE

LØFTE

FETT

HALVØY

GRUBLE

SKLI

OFFISER

ANGER

LITT

PLUSS ROM RØYS

FILMLOKALE

UTØY

NEVNE

RENN

GUD

UNDERHOLDNING

OVENPÅ

SMERTE

FUGL

SAMT

KLUT

SLEM

BLODTYPE

STÅK

MERKE

SØRGEDIKT

EVIG

ANNENKLASSES

FLOTT FORLIS

VISLE OPPSKRIFT

FISK

SPORTY

VERK

GITTERVERK

KRAV

OVERSETTER

VANSKELIG

DAMPE

ART.

OPPDAGE

3,14

GRUSRYGG

HARDT SKUDD

SÆREGEN MOT

KUNNGJØRING

De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 1/15» eller «Sudoku 1/15» og send løsningen innen 4. mars til: OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo, eller til obosbladet@obos.no. Navn Adresse Sudoku-løsning

VIRKELIG

AVKOK

VELGE

YTRE

Fyll inn tall i de åpne rutene slik at hver linje, hver kolonne og hvert felt bestående av 2 x 3 ruter inneholder alle tallene fra 1 til 6. De gule rutene danner en tallkombinasjon som du fyller inn i kupongen og sender inn.

VIRKSOM

LISTE

TENNE

SEDVANE

3 2 6 4 3 4 1 2

TRAVEL

ART.

ORD

LAPP

AMBOLT SELVSTENDIG

MÅLTID

OFRER

BAKTERIE

Oppgave Sudoku 1/15

LEGE- ROMMIDDEL SKIP

EIE

Kryssordvinnere nr. 8/2014 Arild Oddvar Vikerhaugen, Oslo May Brit Myhre, Oslo Robert Tvedt, Bønes

2

SKYTS

ANDAKT

Vinnere 8/14

KRYSSORD- OG SUDOKUVINNERE FRA OBOS-BLADET NR. 1, OFFENTLIGGJØRES I BLAD NR. 3/15.

PLANTE

VEVNAD

LUFTEN

Løsning Sudoku 8/14

3 5 1 6 2 4

VASKE

ØRSTED IKKE


bolig OBOSBLADET 01 | 15

GOD UTSIKT: Beliggenheten på Straumsfjellet borger for en helt spesiell boligopplevelse.

80 Et soleklart høydepunkt

BERGEN: Nå er det salgsstart for 40 boliger i trinn 2 på Straumsfjellet.

84 Nytt og flott ved Mjøsa

HAMAR: På Martodden i Hamar bygger OBOS flotte byboliger rett ved Mjøsa. Tredje salgstrinn er på trappene!

86 Aktiv hverdag ved sjøen

BÆRUM 57: moderne selveierleiligheter midt i hjertet av Fornebulandet legges nå ut for salg.

90 Idyllisk på Kleivane

SANDNES: I et lunt og solrikt område som grenser til populære Melsheia skal OBOS bygge 25 attraktive leiligheter.

ILLUSTRASJON NORTHERN VISUAL

92 Nytt fra Block Watne

ØSTLANDET: Nye boliger med fortrinnsrett for OBOS-medlemmer på Kongsberg, Skarnes og i Drammen.

94 Full oversikt

HELE LANDET: Vil du vite hvor OBOS bygger nå, og hvor vi planlegger å bygge? Her får du full oversikt!

OBOSBL ADET 79


BOLIG | BERGEN | STRAUMSFJELLET

ET SOLEKLART HØYDEPUNKT Nå er det salgsstart for 40 boliger i trinn 2 på Straumsfjellet. De moderne leilighetene ligger høyt til værs, med en utsikt som absolutt ikke er hverdagskost. LYS OG UTSIKT MOT HAV OG FJELL skal det ikke skorte på når 40 boliger nå legges ut for salg på Straumsfjellet Panorama. Byggingen av 83 boliger i trinn 1 er allerede godt i gang, og nå viderefører OBOS og Brødrene Ulveseth AS det fine prosjektet i Fjell, Bergens nabokommune i vest. BELIGGENHET

Beliggenheten på Straumsfjellet borger for en helt spesiell boligopplevelse. Utsikten fra dette høydedraget er formidabel, her kan vestlandskvalitetene nytes i et 360 graders tablå. Mange av boligene har fritt utsyn mot havet i vest, mens Bergen, Byfjorden og Byfjellene kan betraktes om du ser mot øst i stedet. OMRÅDET

Du finner alt du trenger i gangavstand fra Straumsfjellet Panorama. Noen få hundre meter unna ligger Sartor Storsenter, som etter nyåpningen sist høst kan skilte med 115 butikker. Kjøpesenteret er faktisk det største i hele bergensområdet. I mai åpner

80 OBOSBL ADET

SF Kino Sotra, med fem kinosaler og Sotra Vitensenter. Offentlige servicetilbud er på plass, det samme gjelder en rekke serveringstilbud. Bilene er flyttet under jorden, til et gigantisk p-anlegg med plass til 1500 biler. Da blir det enda grønnere og friere under åpen himmel. Utbyggingen av næringsarealer går parallelt med en omfattende boligbygging i området, men her skjer ingenting i tilfeldig rekkefølge. Fjell kommune har lagt langsiktige og detaljerte planer for Sotra kystby, og med Straumsfjellet Panorama begynner den for alvor å ta form. Straume idrettspark og den nye Straume Arena ligger i nabolaget. Det er også kort vei til arbeidsplassene i Straume næringspark, på Ågotnes og Kollsnes. Skulle du til tross for dette ha behov for en tur til Bergen eller andre steder, er Straume et sentralt knutepunkt for kollektivtrafikk i alle retninger. Kjører du egen bil, ligger Bergen sentrum ca 15 unna. Du har selvsagt også en egen parkeringsplass i garasjeanlegget på Straumsfjellet, med heis opp til leilighetene.

BOLIGENE

Det legges til rette for et variert og sammensatt bomiljø. Totalt vil Straumsfjellet Panorama bestå av 209 spennende og arealeffektive leiligheter i ulike størrelser som vil passe for alle aldersgrupper og familiekonstellasjoner. Straumsfjellet Panorama vil når det står ferdig være sammensatt av tre bygningsdeler med felles parkering i to etasjer. KVALITET OG STANDARD

Bygningene vil få en moderne arkitektonisk utforming. Bygningsvolumene vil variere for å tilpasse seg omgivelsene. Materialet og fargebruken som er valgt skal bidra til å knytte bygningene til omgivelsene. På fasadene skal tegl og puss brukes som hovedmaterialer. En lys tegl som skal virke varm og lys og en mørkere tegl som skal tilpasse seg vegetasjon og fjell. Materialene som er valgt er holdbare over tid. Leilighetene får gjennomgående høy standard og gode kvaliteter på overflater og utstyr. Leilighetene er lyse med store vindus-


Beliggenheten pü Straumsfjellet borger for en helt spesiell boligopplevelse. Utsikten fra dette høydedraget er formidabel, her kan vestlandskvalitetene nytes i et 360 graders tablü.

OBOSBL ADET 81


BOLIG | BERGEN | STRAUMSFJELLET

EKSEMPLER PÅ LEILIGHETSTYPER: SOV 1 12,9 m²

GANG 11,3 m²

SOV 2 8,5 m²

VM VASK/ K WC K/

VM

3,3 m²

BAD

GANG

5,4 m²

9,4 m²

VAS V K 4,6 m²

BOD 4,9 m²

BOD 3,5 m²

BAD

SOV 1

6,3 m²

20,6 m²²

STU ST UE/KJØKKEN 37,7 m²

STUE/KJØKKEN 42,6 m²

SOV 2 9,5 m²

SOV 3/ Del av stu ue 12,2 m²

BALKONG BALK ALKO ONG

3-ROMS, 93 M2 BRA

82 OBOSBL ADET

4-ROMS, 108 M2 BRA


PANORAMA: Totalt vil Straumsfjellet Panorama bestå av 209 spennende og arealeffektive leiligheter i ulike størrelser som vil passe for alle aldersgrupper og familiekonstellasjoner.

SALGS- OG ORIENTERINGSMØTE Salgs- og orienteringsmøte 17.02 kl. 18.00 på Teknologisenteret på Straume, Trollhaugmyra 15, 5353 Straume.

NÆROMRÅDET St ra N um sfj ell ve ge n

Straumsosen

Her kommer boligene Straume

Sotra

Kollektivtransport: Noen få hundre meter til Straume bussterminal, med hyppige avganger mot Bergen, Sotra og Øygarden. Butikker: Sartor Storsenter ble i fjor høst utvidet med 20 000 kvm butikker og er nå det største i hele bergensområdet. Barnehage og skole: 100 meter til nærmeste familiebarnehage. Tre andre barnehager i gangavstand fra Straumsfjellet. 800 meter til Foldnes skule (1 -7.kl). 1,4 km til Fjell ungdomsskule. 1,5 km til Sotra vidaregåande skule.

flater. De fleste leilighetene får avskjermede balkonger. Det blir standard innredning på kjøkken og bad. Standard eikeparkett i alle oppholdsrom og entre. TV- og datasignaler blir levert av Canal Digital.

opp til en del ladepunkter for el-biler. PARKERING

Alle leilighetene får parkeringsplass i lukket garasje. Sykkelparkering i garasje og under tak i felles parkanlegg.

TILVALG

Kjøper vil få mulighet til å gjøre visse individuelle valg til sin leilighet, i samarbeid med selger og entreprenør. Mer informasjon om dette senere. FELLESAREAL

Bygningene i anlegget vil omkranse et felles utomhusanlegg. Dette er tenkt opparbeidet som et parkanlegg med benker, lekearealer og sykkelparkering. Parken skal være en felles møteplass med mulighet for å slappe av og nyte solen samtidig som det skal være et fint blikkfang fra leilighetene. Gjesteparkering i felles parkeringsanlegg. Det blir lagt

ENERGIVENNLIG

Friområde: Kort vei til fine turstier rundt Skogavatnet og Ebbesvikvatnet. Båthavner, svaberg og badeplasser i nærheten.

KONTAKT

FanaSparebank Eiendom. Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler MNEF Stig Håkon Nøkling.

Boligene vil tilfredsstille kravet til lavenergistandard, som er et skjerpet krav i forhold til kravene i byggeforskriftene.

Tlf: 472 43 948

ALLMENN TILGJENGELIG

E-post: stig.hakon.nokling@fanasparebank.no

Boligene oppføres etter de nyeste bygningsforskriftene og tilfredsstiller dermed krav til tilgjengelighet, både når det gjelder bruken av leilighetene og tilgangen til uteområder og fellesarealer. ORGANISERING

Prosjektet blir organisert som et sameie.

Nettside: www.obos.no/straumsfjellet

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: OBOS Nye Hjem AS / Brødrene Ulveseth Eiendom AS Arkitekt: Rambøll Norge AS Entrprenør: Brødrene Ulveseth AS Illustrasjoner og foto:  Rambøll Norge AS, Northern Visual

OBOSBL ADET 83


BOLIG | INNLANDET | MARTODDEN

Nye, flotte boliger ved Mjøsa På Martodden på Hamar fortsetter OBOS byggingen av flotte byboliger rett ved Mjøsa. Tredje salgstrinn er på trappene! PÅ OMRÅDET MARTODDEN på Hamars beste vestkant bygger OBOS 71 boliger som skal stå ferdig i løpet av de neste årene. De første boligene ble lagt ut for salg i 2012, og nå er det klart for tredje salgstrinn i et borettslag som vil ligge bare 200 meter fra strandkanten. Salgstrinnet vil bestå av 16 moderne leiligheter som legges ut for salg i løpet av våren. Kanskje det viktigste av alt vil være at du fra din egen balkong vil kunne høre bølgeskvulpet fra stranda og nyte utsikten av de furukledde gresslettene med Mjøsa blinkende i bakgrunnen. 16 BOLIGER I ÉN BLOKK

Dette salgstrinnet vil bestå av en blokk på fire etasjer med til sammen 16 leiligheter. Toppleiligheten går over to plan og inneholder bad, bod, loftstue med store skyvedører og en stor takterrasse på 60 kvadratmeter. Alle leilighetene får store balkonger/terrasser, lyse og trivelige rom og kjøkken med smarte og smakfulle løsninger. MODERNE OG KOMFORTABELT

Alle leilighetene får høy standard med parkettgulv i alle oppholdsrom, flislagte bad og moderne kjøkken med fliser mellom benker og overskap. Det blir varme i alle gulv, og boligene vil også bli utstyrt med et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Dette blir topp moderne og komfortable boliger. Når det gjelder parkett, fliser og baderomsinnredning, vil du ha muligheten til å sette ditt eget preg på boligen gjennom å velge mellom ulike varianter. Dette er en av fordelene med å være tidlig ute! SALGSSTART I VÅR

Salget av disse boligene starter mars 2015, og boligene er planlagt å være ferdige høsten 2016 dersom et tilstrekkelig antall boliger blir solgt på forhånd. Boligene vil bli organisert som et OBOS-borettslag, og finansieres ved at utbygger skaffer et felleslån på 70 prosent. Normalt vil dette være et annuitetslån med 40 års nedbetalingstid. Resten av prisen utgjør boligens egenkapital, som må finansieres av den enkelte kjøper. Prisen for boligene på Martodden blir offentliggjort på www. obos.no når salgsmøtet nærmer seg. Du kan også kontakte OBOS Eiendomsmeglere på telefon 22 86 75 20. Vil du vite mer om de planlagte boligene på Martodden, se på www.obos.no/martodden eller kontakt erlend.kvaloy@obos.no.

84 OBOSBL ADET


BYGGETRINN 3

BOLIGENE I DETTE SALGSTRINNET ER FORDELT SLIK:

• 4 stk 2/3-romsleiligheter på 67 kvadratmeter.

• 4 stk 3-romsleiligheter på 87 kvadratmeter.

• 7 stk 3/4-romsleiligheter på 92 til 101 kvadratmeter.

• 1 stk 4-romsleilighet på 127

kvadratmeter med loftsstue og takterrasse.

OBOSBL ADET 85


BOLIG | BÆRUM | HUNDSUND

Aktiv hverdag ved sjøen 57 moderne selveierleiligheter midt i hjertet av Fornebulandet legges nå ut for salg. 86 OBOSBL ADET


KONTAKT OBOS Fornebulandet v/Salgsavdelingen: Heidi B. Kristoffersen og Karianne Nagell Prytz

Mobil: 938 95 730/ 414 38 931 E-post: hbk@obos.no kpr@obos.no På nett: fornebulandet.no

SALGSSTART

5. mars

BOLIGOMRÅDET HUNDSUND er et av Fornebulandets mest populære områder, og alt vil være utbygd når Tun 7 står ferdig. Nå starter salget av andre del i Tun 7, og her blir det boliger som ligger perfekt til for deg som vil ha en aktiv og effektiv hverdag. Tun 7 ligger rett ved verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, Fornebu S. Der finner du blant annet 80 butikker, spisesteder og et stort treningssenter. Samtidig er du bare et steinkast fra fjorden og den flotte naturen på Fornebu. Det er lett å trille kajakken hjemmefra til Koksabukta, ta et bad fra stranden på Storøya eller en joggetur i den prisbelønte Nansenparken. Bussen går hyppig mot Lysaker stasjon og Oslo sentrum, og du kan også ta hurtigbåt fra Rolfsbukta til Aker Brygge.

eikeparkett, fjernvarme med vannbåren gulvvarme, balansert ventilasjon, flislagte bad og gode uteplasser. Det er også muligheter for tilvalg. Prosjektet kjennetegnes ved sin særegne sirkulære form, hvor fem bygg skal føres opp rundt et felles uteområde. Prosjektet er tegnet av Arcasa arkitekter, og andre salgstrinn består av bygg B3 og B4. GARASJE OG UTEAREALER

Det blir direkte adkomst til parkeringskjeller under flere av byggene, og det følger med parkeringsplass for tre- og fireromsleiligheter. Utearealet er designet for å invitere til aktivitet, og rommer lekeplasser samt benker og bord for å samle gode venner til en piknik. Det er Gullik Gulliksen landskapsarkitekter som har utformet uteområdet.

BOLIGENE

Andre salgstrinn består av 57 boliger. Det blir stor variasjon i størrelser, fra toroms på 50 kvadratmeter til store toppleiligheter på 180 kvadratmeter med tre soverom. Boligene får gjennomgående god standard med

FERDIGSTILLELSE

Ferdigstillelse er planlagt siste halvår 2017. PROSPEKT OG PRISLISTE

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner

er tilgjengelige på nett eller ved henvendelse til selger. Kom gjerne innom det store visningssenteret som er åpent hver torsdag og søndag, eller etter avtale med selger. FINANSIERING

Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie, og kjøper må selv sørge for finansiering. OBOS-banken har gode finansieringsordninger, og kan kontaktes via OBOS-banken.no eller telefon 02334. For driftskostnader og betalingsbetingelser, se info i prospektet. LEV VEL MED OBOS

Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører. OBOS har lang og solid erfaring med forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en trygg og sikker drift. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal.

OBOSBL ADET 87


BOLIG | OSLO | KVÆRNERBYEN

BO SENTRALT I KVÆRNERBYEN Da Lisbeth og Geir skulle kjøpe ny leilighet var de opptatt av nærhet til sentrum og gode turområder. Kværnerbyen var et område som dekket begge kravene, og mer til. LISBETH ANTILLA OG GEIR FASTE HAGEN kom fra hver sin side av Oslofjorden og ønsket å møtes på midten da de skulle kjøpe ny bolig – og valget falt på OBOS’ nye leiligheter i Kværnerbyen. Den sentrale beliggenheten var tungtveiende, samt den korte avstanden til jobb og de gode turmulighetene i nærområdet. – Kværnerbyen er et veldig fint alternativ. Du får mye leilighet for pengene og området har en veldig god beliggenhet med kort vei til byen, sier Lisbeth. NABOER I ALLE ALDRE

KONTAKT OBOS Nye Hjem, avd. Kværnerbyen, Smeltedigelen 2, 0195 Oslo. Oppdragsansvarlig: Benedicte Wien og Ellen Dammen Mobil:

heten, og kollektivtilbudet vil bli enda bedre når det åpnes opp mot Konowsgate, for da blir det enklere å benytte bussene som går på Ekebergsiden, forteller Lisbeth. Nærområdet byr også på andre fasiliteter. En bedre middag med rause porsjoner kan nytes hos den lokale bistroen, og festfin blir man hos den lokale frisøren og neglesalongen. Skulle det friste med innendørstrening, er det gode muligheter til å svette litt i treningsstudioet som ligger rett ved Smeltedigelen.

47 60 80 89/ Da leiligheten skulle kjøpes var det viktig for paret at FRA DREIESKIVA TIL KVÆRNERBYEN TERRASSE 97 59 88 55 det var en god miks av mennesker i nabolaget, for de Det er ikke tvil om at paret liker seg i Kværnerbyen. Tlf: liker at det er litt liv rundt veggene. I Kværnerbyen For da OBOS la ut de nye leilighetene i Kværnerbyen 22 86 58 41/ bor det barnefamilier, godt voksne og unge, og store Terrasse for salg, valgte Lisbeth og Geir å slå til – de 22 86 55 33 ønsket seg noe litt mindre. og små har flotte uteplasser å boltre seg på. Lisbeth – Å kjøpe ny bolig uten å ha sett den er veldig forteller at hun og Geir også har vært med på flere E-post: spennende! Vi gjorde det da vi kjøpte leiligheten av kulturarrangementene i Kværnerbyen, blant anprosjektsalg@ i Dreieskiva også. Og det som kanskje er vanskenet byvandring med Leif Gjerland og den historisobos.no ligst å vurdere er utsikten, avstanden til nærmeste ke presentasjonen av Kværnerbyen på Fyrhuset. hus og solforholdene. For å sikre at solforholdene Lysvandringen langs Alnaelva gikk de dessverre glipp På nett: er like gode i den nye leiligheten, som den vi har i av i år. kværnerbyen.no Dreieskiva, har vi har valgt å bestille solmåling via Kværnerbyen er også et yndet utgangspunkt for arkitektbyrået. Vi får da et estimat på hvor mange turer til fots og på sykkel. – Vi går ofte i Svartdalsparken, opp til Østensjøvannet og i Ekebergparken. Det går jo også an soltimer det vil være i leiligheten per dag, sier Lisbeth. Og byggeprosessen kan de følge fra terrassen i Dreieskiva. å ta bussen til Skullerud for å få litt lengre turer i Østmarka, sier Lisbeth tar til stadig bilder av det som kommer til å bli deres nye Lisbeth. Selv om paret er glad i å bruke beina, er de også godt fornøyd hjem, og hun synes det er gøy å kunne følge byggeprosessen fra med kollektivtilbudet. – Det er flere busser som stopper like i nær- første spadetak.

88 OBOSBL ADET


KVÆRNERBYEN TERRASSE

• 189 selveierleiligheter • Du kan få alt fra 2-roms til store 4-roms • Alle byggene har én felles takterrasse som alle beboerne i bygget har tilgang til

• Hver enkelt etasje fra femte til tiende etasje

• • •

FOTO NADIA FRANTSEN

har en stor privat takterrasse som vender mot vest Heis fra garasjen, bod og sykkelparkering til etasjen du bor i Bygging igangsatt februar 2014. Innflytting fra tredje kvartal 2016 61 spennende leiligheter til salgs i hus D

OBOSBL ADET 89


BOLIG | SANDNES | KLEIVANE

Salget er i gang

Idyllisk på Kleivane I et lunt og solrikt område som grenser til populære Melsheia skal OBOS bygge 25 attraktive leiligheter. DE 25 BOLIGENE ORGANISERES som selveierleiligheter i et boligsameie og har fått navnet Følhusbakken. Sameiet ligger i det spennende utbyggingsområdet Kleivane. Området kjennetegnes av grønne og landlige omgivelser, og har det meste du trenger i nærheten.

eller fireroms. Det vil være heis til alle etasjer. Samtlige leiligheter får både sportsbod, sykkelparkering og parkeringsplass. Boligene vil få oppvarming fra vannbåren varme via radiator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner gir et behagelig inneklima.

‹‹LEIE TIL EIE››

Helt spesielt for boligene i Følhusbakken er at du får mulighet til å benytte deg av en ny eierskapsmodell – Leie til eie – hvis du vil. Det innebærer at du kan kjøpe 70 % og leie de resterende 30 % av boligen i inntil 5 år etter overtakelse.

GODT OPPVEKSTMILJØ

På Kleivane vil familiens yngste få gode oppvekstvilkår. Det er flere barnehager i nærområdet, og Skaarlia barnehage er kun én kilometer unna. Det er også planer om å bygge en helt ny barnehage, og en barneskole er planlagt ferdig på Kleivane i 2018.

KVALITET OG STANDARD

Boligene får avskjermede, store balkonger mot sørvest eller vest, med fin utsikt mot nærområdet. Store vindusflater gir godt lys. Det blir eikeparkett i alle rom, og fliser med varmekabler på badegulv. Standard er hvit kjøkkeninnredning fra Norema, men det blir mulighet til å sette sitt personlige preg på leiligheten gjennom en del tilvalg. Størrelsene varierer fra 59 til 87 kvm. Du kan velge mellom tre

90 OBOSBL ADET

BELIGGENHET

Boligene blir liggende ved inngangsporten til Melsheia, et turområde med helt særegne kvaliteter. Et stort nett av gode turstier og lysløyper innbyr til alt fra skogstur med barnevogn og sykkeltur, til en aldri så liten topptur. Det finnes også gode fiske- og bademuligheter. Ønsker du mer urbane kvaliteter, tar du deg enkelt til Sandnes sentrum med bil eller buss. Sandnes er blant byene som vokser


KONTAKT Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen Mobil: 992 58 240 Nettside: www.obos.no/ folhusbakken E-post: tone.ulvik.johnsen@ obos.no

raskest i landet, og kan by på et tradisjonsrikt handelssentrum med mange gode spisesteder, kafeer og puber, og har byen et rikt kulturtilbud. Nærheten til hovedfartsåren E39 gjør det enkelt å pendle til arbeidsplassene i resten av regionen. FERDIGSTILLELSE

Gitt tilfredsstillende salg planlegges det at boligene skal være klare for innflytting første halvdel av 2016. FINANSIERING

Dette prosjektet tilbyr eierskapsmodellen ‹‹Leie til eie››. Det innebærer at du kan kjøpe 70 % og leie de resterende 30 % av boligen i inntil 5 år etter overtakelse. Da kreves det kun en egenkapital på ca. 5 % av totalverdien av boligen, og dermed et finansieringsbehov på 65 % av total kjøpesum. Banken din kan likevel få sikkerhet med 1. prioritetsgrad i hele boligen. OBOS-banken tilbyr gunstig finansiering. Hos oss kan du få lån som gjør det enkelt å kjøpe ny bolig fra OBOS.

OBOSBL ADET 91


BOLIG | BLOCK WATNE

Hovdeplassen II, Kongsberg Unike eneboliger i kjede med store, solrike takterrasser og panoramautsikt. OMRÅDET Hovdeplassen ligger i populære Gamlegrendåsen på Kongsberg. Boligene ligger luftig til med utsikt over byen, alpinanlegget og Knuten. Området byr på et herlig turterreng, et flott fotballanlegg og kort vei til barnehage, skole og nærbutikk.

er en fantastisk takterrasse med luft og utsikt. I tillegg er det en stor terrasse over carport. To stuer, tre soverom – med mulighet for et fjerde – og to bad er fellesnevner for alle boligene. På samme område finnes også 3- og 4-roms leiligheter til salgs.

BOLIGENE I første omgang er det lagt ut åtte boliger for salg. Felles for alle

Vil du har mer informasjon om dette prosjektet, kan du få det på www.blockwatne.no/hovdeplassen2

92 OBOSBL ADET


Korsmo, Skarnes

Sentrumsnære leiligheter og rekkehus i etablert bomiljø. OMRÅDET Korsmo ligger sentralt på Skarnes med naturen nært innpå, og med et rikt fritids-, idretts og kulturtilbud rundt. Her har Block Watne gjennom flere år bygget eneboliger og leiligheter i småhusbebyggelse. BOLIGENE Leilighetene ligger i toetasjes hus fordelt på to firemannsboliger med 4-roms leiligheter og en åttemannsbolig med 3-roms leiligheter. Dette er store leiligheter – fra ca 73 m2 til ca 89 m2 BRA. Rekkehusene går over to etasjer og har et areal på 128 m2 BRA. Fellesnevner er gode planløsninger. Boligene bygges rundt tun, og de fleste boligene har utsyn mot fellesareal og friareal. ADRESSE Korsmosvingen, 2100 Skarnes www.blockwatne.no/korsmo

Rådyrfaret, Drammen

Horisontaldelte tomannsboliger på Åskollen – forventet salgsstart i mars. OMRÅDET Rådyrfaret er en del av Kniveåsen – et populært boligområde på Åskollen. Her har Block Watne bygget eneboliger og leiligheter gjennom flere år, og dette har utviklet seg til et svært trivelig boligområde. Kniveåsen byr på gode turmuligheter og fine solforhold, og buss til byen går rett utenfor døren hver halvtime. Lett tilgang til E18. BOLIGENE I utkanten av dette etablerte boligområdet skal det bygges horisontaldelte tomannsboliger. Inngang fra bakkeplan til alle leilighetene. 3- og 4-romsleiligheter på ca 90 m2 BRA. Boligene leveres med carport og gjennomgående god standard. www.blockwatne.no/raadyrfaret

Øvre Drognes, Årnes

Tolv leiligheter og seks av totalt 19 rekkehus er lagt ut for salg innerst i blindvei i barnevennlig område. OMRÅDET Øvre Drognes ligger i et av de fineste områdene i Årnes i Nes kommune. Det er kort vei til barnehager, skoler, idrettsanlegg og til Årnes sentrum med alt av fasiliteter og offentlige tjenester som du behøver i hverdagen. BOLIGENE Rekkehusene på Øvre Drognes er moderne, lettstelte boliger – tre etasjer og fire soverom. God romfølelse preger boligene. Rekkehusene har carport, hageflekk og frokostbalkong. Leilighetene er 3-roms i småhus med fire leiligheter i hvert hus. De første boligene blir klare til innflytting ved årsskiftet 2015/2016. ADRESSE: Øvre Drognes 10-14, 2150 Årnes www.blockwatne.no/oevredrognes

FORTRINNSRETT FOR OBOS-MEDLEMMER: OBOS-medlemmer har fortrinnsrett etter ansiennitetsprinsippet ved alle salgsstartene til Block Watne, som nå er en del av OBOS-konsernet. Salgsstarter annonseres på blockwatne.no, der man også melder ønske om å benytte fortrinnsretten. Les mer på blockwatne.no/fortrinnsrett

OBOSBL ADET 93


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG

NYE BOLIGER FOR SALG OBOS bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og Akershus og i regionene Stor-Bergen, Midt-Norge, Rogaland, Østfold, Vestfold og Innlandet. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for salg nå. Følg også med på www.obos.no/nybolig.

LÅN TIL NYE BOLIGPROSJEKTER Trenger du lån til å kjøpe ny OBOSbolig? OBOS-banken gir deg ekstra god rente på lån til OBOS' og Block Watnes boligprosjekter. Du kan låne inntil 85 prosent av kjøpesummen, og renten er den samme uavhengig av lånebeløp. Lånet kan nedbetales over 30 år. Ti prosent av totalprisen betales vanligvis ved kontraktsinngåelse. Trenger du lån til denne innbetalingen hjelper OBOS-banken deg med et prosjektlån til gunstig rente. Les mer på obos.no/nyboliglan

OSLO/AKERSHUS

BOLIG E BYTT

KVÆRNERBYEN

LØREN

ENSJØ

KVÆRNERBYEN TERRASSE HUS A, B, C OG D: 189 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2016

GARTNERLØKKA BYGG 2, 3, 4 OG 5: 117 borettslagsleiligheter, og 30 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2016

STÅLVERKSKROKEN: 40 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2016.

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen, mob. 975 98 855 www.kvaernerbyen.no

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 www.obos.no/gartnerlokka

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 www.obos.no/stalverkskroken

BOLIG E BYTT

ENSJØ

ENSJØ

OPPSAL

VERKSHAGEN: 40 selvierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016

GLADENGEN PARK: 56 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2015

TRASOPTUNET: 114 borettslagsleiligheter i Hellerudveien 69. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2015

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 www.obos.no/verkshagen

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 www.obos.no/gladengenpark

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006 www.obos.no/trasoptunet

94 OBOSBL ADET


BOLIG E BYTT

MORTENSRUD

BEKKELAGET

ROLFSBUKTA

STENBRÅTLIA: 34 rekkehus i borettslag. Innflyttingsklare boliger

JOMFRUHAGEN: 17 selveide rekkehus ved Jomfrubråten. Innflyttingsklare boliger

KANALBYGG 3 OG 4: 50 leiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2015.

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 970 44 499 www.obos.no/stenbratlia

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 970 44 499 www.obos.no/jomfruhagen

ALLEÉN 3 OG 4: 3 innflyttingsklare leiligheter igjen! SALG VED: OBOS Fornebulandet, Karianne Prytz, mob. 414 38 931 www.fornebulandet.no

1367 HUNDSUND

HAGEBYEN

HUNDSUND

STORØYA

BYGGETRINN 2 OG 3: 238 rekkehus/rekkehusleiligheter/leiligheter. Innflyttingsklare boliger - få igjen!

TUN 7: Salgstrinn 1: 56 leiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2016. 1367 HUNDSUND: 40 leiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016

STORØYA: Innflyttingsklare rekkehus. TERNETUNET 1, 2 OG 3: 131 leiligheter.

SALG VED: OBOS Fornebulandet, Heidi B. Kristoffersen, mob. 938 95 730 www.fornebulandet.no

Planlagt innflytting 4. kvartal 2016 LOMVI TUN 1: 26 boliger.

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006 www.fornebulandet.no

BOLIG E BYTT

Planlagt innflytting fra 4. kvartal 2015.

SVALETUNET: 8 rekkehus og 25 leiligheter.

SALG VED: OBOS Fornebulandet, Tomine Duller, mob. 926 30 113. www.fornebulandet.no

MIDT-NORGE

TRONDHEIM HORNEBERG

TRONDHEIM VÆRE

TRONDHEIM TILLER

HORNEBERGTUNET: 119 selveierleiligheter og 47 rekkehus i Fossegrenda. Innflyttingsklare.

VÆRETRØTOPPEN: 42 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2015

TILLERLANDET TRINN 2 OG 3: 97 selveierboliger. Planlagt innfytting fra 2. kvartal 2015

SALG VED: Meglerhuset Nylander, eiendomsmegler Lars Kristian Hagen mob. 452 75 958 www.horneberg.no

SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling, eiendomsmegler Rune Selven mpb. 957 37 861 www.væretrøtoppen.no

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Tonje Borthen, mob. 416 05 422 www.tillerlandet.no

OBOSBL ADET 95


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG BOLIG E BYTT

VESTFOLD

BLÅKLOKKESVINGEN

STJØRDAL

TRONDHEIM LADE

TØNSBERG KALDNES

BLÅKLOKKESVINGEN I FOSSLIA: 26 selveierboliger. Planlagt innflytting 3 kvartal 2015 SALG VED: DnB Eiendom v/ Tove Kulseng mob. 901 85 490 www.fosslia.no HUSBYÅSEN: Eneboliger, rekkehus, leiligheter og tomter www.husbyaasen.no

LADEBYHAGEN TRINN 1 OG 2: 73 borettslagsleiligheter, og 37 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter i trinn 1.

DOCKSIDE TRINN 1 OG 2: 116 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2015

ØSTFOLD

ROGALAND

FREDRIKSTAD BELLEVUE

STAVANGER KLEIVANE

STAVANGER TASTARUSTÅ

BELLEVUEHAGEN: 65 borettslagsleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter.

FØLHUSBAKKEN: 25 leiligheter. Planlagt innflytting 2. kvartal 2016.

KVARTALET: 235 borettslagsleiligheter, innflytting fra 1. kvartal 2013.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Fredrikstad, eiendomsmegler André Søland, mob. 952 77 103 www.bellevuehagen.no

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240 www.obos.no/folhusbakken

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240 www.kvartalet-tasta.no

BOLIG E BYTT

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Tonje Borthen, mob. 416 05 422. www.ladebyhagen.no

SALG VED: OBOS Tønsberg. Prosjektselger Tor André Vedvik, mob. 979 59 557 www.kaldnesbrygge.no

BOLIG E BYTT

INNLANDET

STAVANGER HAUGESUNDSGATA

HAMAR SENTRUM

HAMAR MARTODDEN

50 ØST TRINN 1 OG 2: 67 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2015.

HAMAR STADION: 15 byboliger og 38 borettslagsleiligheter. Innflytting fra 4. kvartal 2014

STRANDVEGEN 153 TRINN 1, 2 OG 3: 37 borettslagsleiligheter. Trinn 1 er innflyttingsklar.

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240 www.5grader.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Innlandet Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006, www.obos.no/hamarstadion

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Innlandet Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006, www.strandvegen.no

96 OBOSBL ADET


HAMAR/RINGSAKER

BRUMUNDDAL

LUND/VOLL

BJØRKHOL TRINN 1 OG 2: 8 rekkehus i borettslag i Furnes. Trinn 1 er innflyttningsklart.

BADSTUVEGEN: 18 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2015.

LINÅKEREN TRINN 1: 15 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 4. kvartal 2015.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006, www.bjørkhol.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006 www.obos.no/badstuvegen

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006 www.obos.no/linakeren

STOR-BERGEN

BERGEN KRONSTAD

BERGEN ASKØY

BERGEN STRAUME

KRONSTADPARKEN TRINN 2 OG 3: 220 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2016.

OLA TERRASSE: 18 selveierleiligheter. Innflytting februar 2015.

STRAUMSFJELLET PANORAMA TRINN 1 OG 2: 123 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 1. kvartal 2017.

SALG VED: DnB Eiendom AS, Thor-Kristian Johannessen, mob. 916 88 655. www.kronstadparken.no

SALG VED: Eiendomsmegler Vest Askøy. Bernt R. Omdalsvik, mob. 951 00 699. www.obos.no/olaterrasse

SALG VED: Fana Sparebank Eiendom, Stig Håkon Nøkling, mob. 472 43 948 www.straumsfjellet.no

GBOLI E T T Y B

Kjøpe nytt? OBOS kan ta din gamle bolig i innbytte! BERGEN SANDSLI

BERGEN OS

SANDSLIÅSEN TRINN 1: 62 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016.

SOLSTRANDVEGEN: 36 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016

SALG VED: Kaland&Partners AS, megler Vidar Nøttveit, mob. 488 88 402 www.sandsliåsen.no

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/solstrandvegen

Ordningen med boligbytte innebærer at OBOS kan kjøpe din gamle bolig til en avtalt pris når du kjøper ny bolig i ett av våre utvalgte prosjekter. Dermed kan du kjøpe ny bolig og være helt sikker på at din gamle bolig blir solgt. Les mer på obos.no/boligbytte

OBOSBL ADET 97


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG

BERGEN OS

BERGEN STRAUME

BERGEN MØLLENDAL

OS SJØFRONT: 40 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2015

STRAUMEHAGEN: 43 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2016

MØLLERSTRANDEN: 69 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2015

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/os-sjofront

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/straumehagen

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/mollestranden

SKAL DU KJØPE NY BOLIG?

Dette må du vite før du skal kjøpe bolig!

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTET! For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet, må følgende vilkår være oppfylt:

bolig på salgsmøtet signerer en forenklet, men bindende kontrakt.

• Du må møte opp personlig eller ved fullmektig innen kl. 18.00 slik at ditt medlemskap blir registrert. • Din eventuelle fullmektig må fremvise skriftlig og signert fullmakt. Det må uttrykkelig fremgå hvilke fullmakter som er gitt. • Du må være à jour med medlemskontingenten. • Ta med finansieringsbevis.

Særskilt ved kjøp i borettslag: Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, må selge denne for å kunne overta den nye boligen. Kjøper som fra før har kontrakt på bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag, må ha solgt denne kontrakten før kjøp av ny bolig under oppføring i et OBOStilknyttet borettslag.

Bruk av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansienniteten i 12 måneder etter at den nye boligen er ferdigstilt. De som velger

98 OBOSBL ADET

Særskilt ved kjøp i sameie: Krav om salg av egen bolig og kontrakt på bolig under oppføring i OBOS-tilknyttet borettslag, gjelder ikke. Ellers følges foranstående retningslinjer.

BERGEN ARNA ARNA URBAN: 50 borrettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 1. kvartal 2017 SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/mollestranden


PÅ NETT

Planlagte boligprosjekter

OSLO OG AKERHUS

Kværnerbyen En ny bydel er under bygging. Kværnerbyen terrasse, ligger ute for salg. Salgsstart for neste prosjekt er våren 2015. Majorstuen I Middelthunsgate 15-17 skal OBOS og Veidekke bygge ca 350 leiligheter. Planlagt salgsstart høsten 2015. Ensjø I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge tilsammen 500 leiligheter. Gladengen Park, Verkshagen og Stålverkskroken ligger ute for salg. Salgsstart for neste prosjekt er ikke bestemt. Løren I Lørenvangen skal OBOS og Veidekke bygge over 800 boliger. Gartnerløkka bygg 2, 3, 4 og 5 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt. Mortensrud Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter. Stenbråtlia ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for neste prosjekt er 2015.

For mer informasjon se www.obos.no/nybolig

Fornebu-Hundsund Her skal det bygges totalt 460 boliger. Tun 7 og 1367 Hundsund ligger ute for salg. Tun 7, del 2 er utlyst i dette bladet. Sandvika I Bjørnegårdssvingen skal det bygges totalt 120 leiligheter. Reguleringsforslag er til behandling i kommunen. Planlagt salgsstart 2015. MIDT-NORGE Lade I Ladebyhagen planlegges ca. 450 boliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt.

Tiller På Tillerlandet bygges det eneboliger, rekkehus og leiligheter. Trinn 1, 2 og 3 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt. Stjørdal I Fosslia skal det bygges totalt 67 boliger. Blåklokkesvingen trinn 1 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 2 er ikke bestemt.

ØSTFOLD

Oppsal Oppsal senter planlegges oppgradert og utbygget med et større antall leiligheter. Planlagt salgsstart våren 2015.

Kråkerøy På Vestre Langøyåsen skal det bygges 42 boliger. Planlagt salgsstart 1. kvartal 2015.

Bogerud Bogerud senter planlegges opprustet og utbygget med 110 leiligheter. Planlagt salgsstart høsten 2015.

Skogro På Nøtterøy skal det bygges 59 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2015.

VESTFOLD

Lambertseter I Langbølgen 39 skal det bygges 79 leiligheter. Planlagt salgsstart medio 2015. Lambertseter I Cecilie Thoresens vei 12 planlegges ca. 130 leiligheter og forretninger. Planlagt salgsstart 2. kvartal 2015. Lørenskog I Nordliveien skal det bygges ca. 220 boliger. Planlagt salgsstart for Thurmannskogen er våren 2015. Fornebu-Storøya Her skal det bygges totalt 460 boliger. Storøya rekkehus, Svaletunet,Terne tun 1, 2 og 3 og Lomvi Tun 1 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er våren 2015.

Kaldnes På Kaldnes brygge i Tønsberg skal det bygges ca 160 leiligheter. Dockside trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 3 er ikke bestemt. ROGALAND

5° Øst I Haugesundsgt. 30 skal det bygges 124 leiligheter. 50 Øst trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for trinn 3 er i løpet av 2015.

Jæren/ Nærbø Her skal det bygges 145 leiligheter. Planlagt salgsstart er 2. kvartal 2015. STOR-BERGEN Bjånes - Os Her skal det bygges totalt 1 500 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2015.

Kronstadparken I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges tilsammen ca. 320 boliger. Trinn 1 er utsolgt. Trinn 2 og 3 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt. Blomsterdalen Her skal det bygges 200-300 leiligheter/ rekkehus. Planlagt salgsstart i 2016. Hjellestad Her skal det bygges leiligheter/rekkehus. Planlagt salgsstart 2016. Sandsli Her planlegges 250 boliger. Trinn 1 ligger ute for salg. Salgsstart for trinn 2 er ikke bestemt. Straume Her skal det bygges 200 leiligheter. Trinn 1 ligger ute for salg. Trinn 2 er utlyst i dette bladet. INNLANDET

Lund - Voll Her planlegger OBOS og Block Watne 700-1000 boliger i løpet av 10-15 år. OBOS første prosjekt er Linåkeren. Trinn 1 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for trinn 2 er 1. kvartal 2015. Martodden Her skal OBOS bygge 71 leiligheter. Strandvegen 153, trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Salgsstart for trinn 3 er utlyst i dette bladet. Bjørkhol I Furnes skal det bygges 18 rekkehus/eneboliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for trinn 3 er ikke bestemt.

Badedammen Her skal det bygges 100 leiligheter. Planlagt salgsstart 2015. Sandnes/ Bogafjell Her skal det bygges 55 leiligheter. Planlagt salgsstart 2015.

OBOSBL ADET 99


FÅ EN GOD PRIS FOR BOLIGEN DIN I VINTER! Vinteren er en god periode for salg av bolig. Kontakt oss i dag for et godt tilbud! Finn din lokale megler på www.obos-eiendomsmeglere.no

––

Husk at som OBOS-medlem betaler du ingenting før boligen er solgt! Våre kontorerHamar 22 86 75 20, Fredrikstad 69 30 03 60, Fredrikstad Østsiden 69 30 03 60, Hammersborg torg 22 86 55 50, Holmlia 22 62 90 90, Kalbakken 22 80 20 30, Kværnerbyen 22 86 55 33, Lambertseter 23 16 51 10, Manglerud 22 86 54 90, Oppsal 23 12 65 60, Rogaland 51 81 29 91, Bergen 55 94 27 00 Røa 22 86 83 60, Torshov 22 98 14 40, Tveita 22 98 14 20, Ensjø 22 98 89 50 Tønsberg 33 30 94 00


medlem OBOSBLADET 01|15

Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS

JEG KLARTE DET! :

103 BlomsterFinn

Søndag 8. mars er det barnas tur i Holmenkollen.

HELE LANDET: Rabatt i Finn Schjølls butikker og på nett.

105 Barnas Holmenkolldag OSLO: Bli med på skirenn søndag 8. mars.

106 Sweeney Todd

OSLO: Den blodtørstige barbereren er på plass på Det Norske Teatret.

106 Vinterbil

HELE LANDET: Bestill leiebil til vinterferien hos Avis.

107 Lettskremt?

ROGALAND: «La den rette komme inn» på Rogaland Teater.

108 Hvem stjeler tiden?

BERGEN: «Momo, eller kampen om tiden» på Den Nationale Scene.

FOTO: CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN

112 Filmbonanza

HELE LANDET: TV 2 Sumo har fylt opp filmlageret med nye godbiter.

PS. Rubrikk

Les mer på obos.no/medlem

Savner du rubrikkannonsene? De er tilbake i neste utgave. Se alle dine medlemsfordeler på obos.no/medlem.

Last ned OBOS-appen for full oversikt der du er


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Holmenkollen Skifestival Bli med på verdens største skifest i Holmenkollen fra 13. til 15. mars. KULTUR OG FRITID Det blir folkefest i Kollen hele helgen når det konkurreres i kombinert, hopp og langrenn.

I tillegg er det flere andre godbiter du kan få med deg, blant annet et ekstra hopprenn lørdag kveld, rail jam-show, konkurranser, barneaktiviteter og ungdomsstafett. Les mer om arrangementet på www.skifest.no. Tid: Fredag 13. til søndag 15. mars 2015. Sted: Holmenkollen. Billetter: www.obos.no/holmenkollen eller tlf. 815 33 133.

25 % rabatt Foto: Magnus Nyløkken/Skiforeningen

20 % hos Flügger Du får rabatt på alt du trenger av maling, utstyr og tapet hos Flügger farve. BYGG OG BOLIG Flügger farve har 55 butikker som tilbyr det meste innen maling og utstyr.

I tillegg produserer og selger Flügger sin egen tapetkolleksjon i samarbeid med kjente designere. Den siste kolleksjonen fra Fiona heter Botanic Garden og er inspirert av blomster og planter fra den botaniske hagen. Finn din nærmeste butikk på www.flugger.no eller sjekk OBOS-appen.

Rabatten gjelder alle Flügger-varer i Flüggers egne butikker.

20 % rabatt på Flüggers egne produkter

102

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Blomstrende rabatt Nyhet: 10 prosent rabatt på blomster hos Finn Schjøll med levering over hele landet. BYGG OG BOLIG OBOS og Finn Schjøll Blomster og Kransebinderi har inngått et samarbeid som gir OBOS-medlemmer 10 prosent rabatt på alt av blomster og tilbehør, inkludert levering.

Kjøp blomster med rabatt: • • • •

www.finnschjoll.no – bruk rabattkode obos1929 Tlf. 22 42 69 00 E-post: verkstedet@finnschjoll.no I tre butikker i Oslo: Finn Schjøll avd. Majorstuen (Sørkedalsvn.3), avd. Sentrum (v/Tinghuset) eller i Verkstedet i Rådhuspassasjen

Har du ikke anledning til å besøke en av de tre butikkene i Oslo, må du bestille på nett eller via telefon/e-post. Levering utenfor Stor-Oslo gjøres gjennom Interfloras nettverk av fagblomsterhandlere. Les mer om medlemsfordelen på obos.no/finn.

10 % rabatt på blomster og tilbehør Gjelder også levering

Revisoren av Nikolaj Gogol En fargesprakende, klassisk situasjonskomedie og et forsvar for småskurken i oss. KULTUR OG FRITID Med hånden på hjertet: Har du aldri sneket på T-banen, pyntet litt på CV-en eller skulket jobben?

Sannsynligvis har du vært fristet til å snyte og bedra, bare bitte litt. Men hva om noen kom for å ta en nærmere kikk på deg og livet ditt?. Tid: Premiere 7. februar. Spilles våren 2015. Sted: Nationaltheatret. Hovedscenen. Billetter: www.nationaltheatret.no eller telefon 815 00 811.

20 % rabatt Gjelder for inntil 2 billetter til ord. pris

OBOSBL ADET

103


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Bergen Filharmoniske Orkester KULTUR OG FRITID

Score: Dataspillkonsert, onsdag 4. og torsdag 5. mars. Sammen med sopranen Sabina Zweiacker fremføres sanger fra blant annet Mario, Zelda, Journey og Skyrim. Disney’s Fantasia - filmkonsert, onsdag 20. og torsdag 21. mai. Se Disney’s klassiker fra 1940 med fullt orkester på scenen. Les mer om konsertene på www.harmonien.no. Sted: Grieghallen kl. 19.30. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. 20 % rabatt Gjelder for inntil 2 bill. til ord. pris

Tommy Tokyo på St. Croix KULTUR OG FRITID Tommy Tokyo fra Onsøy i Fredrikstad gir ut sitt første album på norsk i februar, med tittelen «Hev deg over det derre der».

Han har flere andre utgivelser bak seg og vant blant annet Spellemannpris i klassen for rock med albumet «And the horse came riderless». Tid: Fredag 27. mars. Sted: St. Croix-huset i Fredrikstad. Billetter: www.kulturhusene.no OBOS-pris kr 245 Ord. pris kr 300

Marion Ravn på Rockefeller KULTUR OG FRITID Jenta fra Lørenskog har tilbrakt størstedelen av livet i rampelyset, først som barnestjerne her hjemme og så erobret hun det internasjonale markedet som den ene halvdelen av M2M. Etter å ha vært dommer i Idol og vært med i TV 2-programmet Hver gang vi møtes er Marion aktuell med albumene «Scandal Vol. I» og «Scandal Vol. II».

Tid: Fredag 27. februar. Sted: Rockefeller. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.

OBOS-pris kr 190 + bill.avg. Ord. pris kr 250 + bill.avg.

104

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Lohengrin Richard Wagners storslåtte musikkdrama settes opp i en ny produksjon. KULTUR OG FRITID Elsa av Brabant har blitt beskyldt for den mest grusomme av alle forbrytelser: Å myrde sin bror. Men en dag kommer en mystisk mann som lover å hjelpe henne. Prisen hun må betale for hans hjelp – og for hans kjærlighet – er aldri å spørre ham hvor han kommer fra, hvem han er eller hva han står for. Men er denne mannen egentlig frelseren, eller søker han frelse selv?

I denne nye produksjonen av Lohengrin tar regissør Johannes Erath utgangspunkt i den allmennmenneskelige konflikten som ligger i Wagners musikkdrama: Konflikten mellom blind tro på den ene siden og behovet for kunnskap på den andre.

Tid: Spilles fra 8. mars til 11. april. Sted: Den Norske Opera & Ballett, Hovedscenen. Billetter: www.operaen.no eller tlf. 21 42 21 21.

20 % rabatt.

Barnas Holmenkolldag OBOS og Skiforeningen ønsker skiglade barn velkommen til barneskirenn søndag 8. mars. KULTUR OG FRITID Bli med på verdens største barneskirenn! Løypene passer for barn i alderen 4-12 år (fra 3 år hvis de har vært deltager på Skiforeningens skiskole i 2015).

Velg mellom løypene Ekorn (250 m), Harepus (400 m), Bamse (1000 m) og Elg (2,5 km eller mer). Alle barn får en flott premiesekk med innhold når de kommer i mål. Det blir morsom underholdning, skileik og aktiviteter med Skiforeningens samarbeidspartnere. Startnummer kjøpes på www.barnasholmenkolldag.no frem til 7. mars. Når du melder på barnet ditt vil du motta en kvittering på e-post. Denne kvitteringen byttes mot startnummer på arenaen i Holmenkollen på arrangementsdagen. Tid: Søndag 8. mars fra kl. 09.00-14.30. Sted: Holmenkollen Startnummer: www.barnasholmenkolldag.no. OBOS-pris kr 240 + bill.avg. (Ord. pris kr 320 + bill.avg.)

OBOSBL ADET

105


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Sweeney Todd Eit stjernelag i ein musikal, heilt utanom det vanelege. KULTUR OG FRITID Hemnaren som helt er ein klassisk figur, også i musikalar, men det er sjeldan han går så handgripeleg og barbarisk til verks som den bloddryppande barberaren Sweeney Todd. Glattbarbert får ei heilt ny meining, og etterpå blir ein glatt levert som råvare til heller tvilsame bakarvarer. Stephen Sondheim er ein meister i moderne musikkteater, tekstforfattar i West Side Story, men mest av alt ein allsidig komponist som teateret mange gonger har kunna glede publikum med. Denne gongen gjer vi det med å følgje opp ein musikalsk og teatral stil som har gjeve suksessar som Black Rider, Shockheaded Peter og Woyzeck.

Regi: Erik Ulfsby. I hovudrollene: Silya Nymoen, Frank Kjosås og Charlotte Frogner. Tid: Premiere 20. mars. Stad: Det Norske Teatret, Hovudscenen. Billettar: Tlf. 22 42 43 44 eller www.detnorsketeatret.no.

20 % rabatt

Leiebil i vinterferien? Husk å være tidlig ute med å bestille bil til vinterferien — hos Avis får du god rabatt. FERIE OG REISE Enten du er ute etter pudder- eller peiskos, må du komme deg dit du skal i vinterferien. Hos Avis er det både tid og penger å spare på å bestille leiebil tidlig.

Bestiller du fem eller flere dager i forveien kan du spare ytterligere 15 prosent! Dermed kan du slappe av på hytta eller suse avgårde i bratt terreng, akkurat det som passer deg best. Tidlig leie gir ro i sjelen — og i lommeboken. Slik får du OBOS-rabatten: • Oppgi rabattkode (Awd. nr.) O250801 • Vis OBOS-medlemskort, førerkort og kredittkort ved utlevering av bil Skal du leie bil i Europa? Les mer på www.avis.no/avis360-no. Bestilling: www.avis.no eller tlf. 815 33 044. God tur!

Inntil 20 % rabatt på leiebil i Norge Rabatten gjelder ikke på forsikringer og mva.

106

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Lykkebobler med Dora & Björg KULTUR OG FRITID Du er fantastisk, og det er på tide at du tror på det! Dora og Björg Thorhallsdottir leverer et humoristisk og inspirerende foredrag om å tørre ta hele seg selv i bruk. Med eksempler fra egne liv forteller de om hindringer, oppturer og nedturer. Dora bidrar med verktøy til hvordan få mer tro på seg selv, og hun gjør det med mye humor og Björg pøser på med fantastiske bilder som vil vekke motet i deg.

Tid: Mandag 9. mars kl. 19.00. Sted: Nøtterøy Kulturhus. Billetter: www.nøtterøy.kulturhus.no. OBOS-pris kr 300 +bill.avg. Ord. pris kr 350 + bill.avg.

La den rette komme inn KULTUR OG FRITID La den rette komme inn er basert på John Ajvide Lindqvists roman og Tomas Alfredson kritikerroste film om mobbeofferet Oskar som bor i Blackeberg. Hans foreldre er skilt, han blir mobbet på skolen og har egentlig ingen venner. Så får han en ny nabo, Eli, ei jente som er ulik alle andre jenter. I sin bunnløse ensomhet griper Oskar sjansen da Eli tilbyr sitt vennskap. Men vet han hva han slipper inn?

Tid: Spilles til 21. mars. Sted: Rogaland Teater. Billetter: Tlf. 51 91 90 90 eller www.rogaland-teater.no 25 % rabatt Foto: Stig Håvard Dirdal

Beethoven og Rachmaninoff KULTUR OG FRITID Rachmaninoffs tredje klaverkonsert er noe av det mest krevende som er skrevet for piano. Konserten var gjenomgangsmusikk i filmen Shine (1996) og fikk uslåelig popularitet blant klaverkonserter. Beethovens 4. symfoni er lys og melodiøs og passer godt til årstiden vi går inn i.

Juanjo Mena, dirigent / Håvard Gimse, klaver Tid: Fredag 20. mars kl. 19.00 Sted: Oslo Konserthus. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.

Foto: John Andresen

OBOS-pris kr 360/320/240/150 Ord. pris kr 450/400/300/150

OBOSBL ADET

107


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Malala og Kailash KULTUR OG FRITID Fredsprisutstillingen 2014 – Malala og Kailash forteller historien om Malala Yousafzais og Kailash Satyarthis ustoppelige kamp for barns rettigheter.

© 2014 Tanya Malott

Utstillingen passer for både barn og voksne. Familier får tilbud om et eget aktivitetshefte. Les mer om utstillingen på www.nobelpeacecenter.org. Tid: Utstillingen vises til 31. august. Sted: Nobels Fredssenter i Oslo. 25 % rabatt

© Lynsey Addario for Nobels Fredssenter

Momo, eller kampen om tiden KULTUR OG FRITID Den lille jenten Momo oppdager at det finnes en hær av grå menn som stjeler menneskenes tid. Hun tar opp kampen mot dem. Ved hjelp av Mester Tid og den magiske skilpadden Kassiopeia skal de redde verden slik at menneskene igjen kan få eie sin egen tid.

Stykket er skrevet av Michael Ende. Passer for barn fra 4 år. Tid: Premiere 13. februar. Sted: Den Nationale Scene, Store Scene. Billetter: www.dns.no. 25 % rabatt Gjelder på inntil 2 billetter til ord. pris

Fargespill i Fana Kulturhus KULTUR OG FRITID Fargespill er et kompani med barn og ungdom fra hele verden, inkludert Norge. Fargefest er deres sjette forestilling, laget til Festspillene i Bergen i 2013. Etiopisk skulderdans møter Norsk gangar og klappeleker fra hele verden forenes i et eneste stort polyfonisk fellesskapsmantra.

Les mer om forestillingen på www.fargespill.no. Tid: Lørdag 21. mars kl. 17.00. Sted: Fana Kulturhus. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. OBOS-pris kr 200 + bill.avg. Ord. pris kr 260 + bill.avg.

108

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Linn Skåber i Pietà En undergangsmonolog av Astrid Saalbach. KULTUR OG FRITID Etter en fuktig kveld på byen, våkner Marie i tung bakrus med en fremmed, ung mann i sengen. Han viser seg å være død. Marie har blackout.

I løpet av de neste timene følger vi en tilsynelatende vellykket og ambisiøs karrierekvinne i fritt fall. Hun har flott jobb, mann og barn. Men fasaden slår raskt sprekker og på ekte ibsensk maner skrelles Maries fortrengninger av. Der vi til å begynne med morer oss over Maries løssluppenhet og hang til å fortsette festen, skjønner vi etter hvert at hennes skjebne er langt fra komisk. Medvirkende: Linn Skåber. / Regi: Kim Bjarke. Tid: Premiere 5. februar. Sted: Oslo Nye Teater, Centralteatret. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.

OBOS-pris kr 340 (Ord. pris kr 420) Barn kr 245 inkl. bill.avg.

De tre musketerer Vårens musikal på Folketeateret. KULTUR OG FRITID Musikalen er basert på Alexandre Dumas historie om de tre musketerer og D’Artagnan. Regissør MørkEidem har flyttet våre helter inn i puddelfriserte rockere med musikk og mote fra 80- og 90-tallet. Opplev gitardueller, fektedueller, dans, musikk og hysteriske innfall i sømløse blandingen av 1600-tallet og 80-tallet.

De tre Musketerer er en forestilling fullspekket av god stemning, med de største hitlåtene fra 80- og 90-tallet. Dette er barneteater for voksne! Det er den suksessrike regissøren Alexander Mørk-Eidem som står bak denne oppsetningen og med seg på laget har han Robert Skjærstad, Mattis Herman Nyquist, Henrik Rafaelsen og Benjamin Helstad. I tillegg spiller Andrea Bræin Hovig, Trond Fausa Aurvåg og Ellen Dorrit Pedersen. Tid: Premiere 11. februar. Sted: Folketeateret i Oslo. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. 25 % rabatt Inntil 2 bill. per medlem

OBOSBL ADET

109


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Fonus Begravelsesbyrå Fonus tilbyr fullservice innen begravelse og tilhørende tjenester. DIVERSE Med lang erfaring gjør vi i Fonus vårt beste for at gravferden blir som ønsket — en verdig avskjed og et godt minne. Vi kommer gjerne hjem til deg for en samtale, eller du kan besøke oss i et av våre mange kontorer. Som OBOSmedlem får du blant annet kr 3000 i rabatt på nye gravstener.

Du kan kontakte Fonus på tlf. 03024 hele døgnet. Finn ditt nærmeste kontor: • Oslo: Helsfyr, Lambertseter, Linderud, Manglerud, Oppsal, Røa, Sinsen og Tveita senter • Akershus: Asker, Drøbak, Fet, Lillestrøm, Sandvika og Østerås • Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss, Mysen, Råde og Sarpsborg • Hedmark: Elverum, Hamar, Løten og Stange

10 % rabatt på kister og urner m.m. Kr 1000 i rabatt ved nytt navn på gravstener Kr 3000 i rabatt på nye gravstener

www.fonus.no

Foto: VisitDenmark

10 % rabatt på feriehus i Danmark

10 % rabatt på ferieboliger i Europa

FERIE OG REISE Med gunstig medlemsrabatt kan du bestille deilig feriehus i Danmark. Majoriteten av dansommer sine feriehus finner du langs Danmarks vakre kyst med kort vei til både strender, storbyer og attraksjoner. Du behøver ikke å reise langt for å finne din ferieperle i Danmark.

FERIE OG REISE Visste du at NOVASOL tilbyr all inclusive på alle sine ferieboliger i Kroatia? Det betyr at leiebeløpet alltid inkluderer sengetøy med håndklær, sluttrengjøring og forbrukskostnader. Lettvint og gunstig for deg som leietaker. Konseptet gjelder også for flere ferieboliger i Europa.

Bestilling: Tlf. 21 99 90 10 eller www.obos.no/dansommer

God ferie med NOVASOL! Bestilling: Tlf. 21 99 90 00 eller www.obos.no/novasol

10 % kampanjerabatt ved bestilling i perioden 12.02 – 12.03.15. Ellers 5 % rabatt på leiebeløpet.

110

OBOSBL ADET

10 % kampanjerabatt ved bestilling i perioden 12.02 – 12.03.15. Ellers 5 % rabatt på leiebeløpet.


www.obos.no/medlem

Torsdagslive med Kringkastingsorkestret KULTUR OG FRITID Er han verdens beste fløytist? Denis Bouriakov, solofløytisten ved den berømte Metropolitanoperaen i New York, er omtalt som akkurat det. Opplev ham med hele landets KORK i Aulaen i februar. Fra den virtuose og underfundige Fløytekonserten av Fyns store sønn Carl Nielsen til mektig, mytisk og patriotisk musikk av finske Jean Sibelius.

Tid: Torsdag 26. februar. Sted: Universitetets aula i Oslo. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.

OBOS-pris kr 200 + bill.avg. Ord. pris kr 300 + bill.avg.

Kutt bensinprisen! DRIVSTOFF Bruk medlemskortet ditt når du tanker og få 27 øre i rabatt per liter drivstoff. Rabatten er uavhengig av volum og gjelder alle Statoil-stasjoner i Norge, i tillegg til alle Beststasjoner og 1-2-3-automatanlegg.

Husk å trekke medlemskortet før du betaler med kontanter eller bankkort. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabattavtaler, og gjelder ikke på Statoil Trucknettverk.

27 øre rabatt per liter drivstoff (bensin og diesel) 10 % rabatt på hurtiglading av elbil

Bunad til 17. mai DIVERSE Nå får du 10 prosent rabatt på herre- og guttebunader hos Den Norske Husfliden. Tilbudet gjelder i perioden 2. til 28. februar.

Ta turen innom i underetasjen på GlasMagasinet, så blir du tatt mål av. De fem første som bestiller får sølvmansjettknapper med på kjøpet. Ta kontakt på tlf. 22 42 10 75 eller butikk@dennorskehusfliden.no. Husk medlemskortet. www.dennorskehusfliden.no 10 % rabatt kampanjetilbud 2.2-28.2 Ellers fast 10 % rabatt på alle varer unntatt skreddersydde bunader og bøker

OBOSBL ADET

111


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Enda mer film og serier Nå fyller TV 2 Sumo på med enda mer film og serier, som du kan se når det passer deg. KULTUR OG FRITID På TV 2 Sumo ser du alle TV 2s kanaler, hele sesonger av kjente serier, film og sport, inkludert det beste fra engelsk fotball.

Denne våren gir vi deg enda mer kvalitetsserier og flere filmer — få blant annet fem hele sesonger av den prisbelønte serien En moderne familie. Se på PC/Mac, nettbrett, mobil, Samsung Smart TV, Playstation, Xbox One og Apple TV. Bestilling: obos.no/sumo

Inntil 30 % rabatt på abonnement Ingen bindingstid

Skal du kjøpe ny bil?

OBOS MasterCard

BANK OG FORSIKRING Som OBOS-medlem får du et av markedets beste billån. Søknad legger du enkelt inn på www.obos.no/billaan — og du får svar innen 24 timer!

BANK OG FORSIKRING Betaling med kredittkort et trygt valg, enten du er hjemme eller i utlandet:

• Lån både til ny og brukt bil • Signer lånet med BankID

• Gebyrfrie varekjøp • ID-tyveriforsikring • Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse

Har du spørsmål kan du nå oss på tlf. 06270 eller obosbillaan@eika.no.

Bestill kortet på www.obos.no/mastercard.

Produktet leveres av Eika Kredittbank AS.

v/15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.460,40 kr.

Gunstig rente, lave gebyrer og fleksible vilkår

112

OBOSBL ADET

OBOS MasterCard leveres av Eika Kredittbank AS. Effektiv rente 25,50 %

Kredittkort med gebyrfrie varekjøp og inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse


Boliglån

Ung

2,70%

Mellomfinansiering til samme lave rente som boliglånet

– I OBOS-banken får du alltid god rente på boliglånet. Hvis du skal kjøpe nytt før du har solgt eksisterende bolig får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Boliglån Ung med mellomfinansiering 2,70%*

*Dette koster lånet: Er du under 34 år og trenger 1 million kroner i mellomfinansiering i 3 måneder og låner 2 millioner kroner over 25 år, vil du ha betalt 2 769 404 kroner når lånet er nedbetalt. Effektiv rente er 2,77% for det langsiktige lånet og 2,74% for mellomfinansieringen. Prisene kan endres uten varsel. Se obos.no/bank for oppdaterte priser.

obos.no/bank

bank@obos.no | 02334


leserservice

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

INFORMASJON OG OVERSIKT

PÅ NETT Digital utgave: obos.no/obosbladet Sosialt: facebook.com/obosmedlem

NESTE NUMMER:

OPPUSSING

Nyhetsbrev: Med OBOS' nyhetsbrev er du alltid oppdatert om medlemstilbud og nye boliger. Meld deg på: www.obos.no/nyhetsbrev

Ansvarlig redaktør Åge Pettersen

UTGIVELSE: 06/03

Redaktør Cathrine Wolf Lund (cwl@obos.no)

MITT BLAD

FOTO ISTOCK

Er dere flere enn ett OBOSmedlem i familien, slik at dere mottar flere blader enn dere trenger? Har du flyttet? Gi oss beskjed på medlemsservice@ obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

TIPS OSS! Er det noe du savner å lese om i OBOS-bladet, eller har du tips til saker vi bør skrive? Send en epost til: cwl@obos.no

ANNONSESALG HS Media Tor Gunnar Schøyen Aasnes tlf: 62 94 10 39/952 40 815 e-post: taa@hsmedia.no Mona Jørgensrud tlf: 62 94 10 32/911 73 473 e-post: mj@hsmedia.no

FORHANDLERLISTE «DRØMMEFARGER» OG «STØTTESPILLER» A. Huseby ahuseby.no Balzac balzac.no Bolia bolia.no Bolina bolina.no DKNO dkno.no Granit granit.se Habitat habitatstore.no Hästens hastens.com/no HAY hayshop.no

Himla himla.se IKEA ikea.no KID kid.no Kollekted by kollektedby.no Magazin magazin.no Røst butikkenrost.no Verket verketinterior.no Vitra vitra.com Åhléns ahlens.no

SPØRSMÅL OG SVAR Har du spørsmål knyttet medlemskap eller forkjøpsrett? Vi hjelper deg på medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90 eller facebook.com/ obosmedlem

OBOS-BLADET PÅ NETTBRETT!

Utforming av medlemssider Dea Frydenlund Utforming av boligsider Trine-Lise Storeide Thue

Last ned OBOS-appen i App Store eller Android Market. Appen kan brukes som medlemskort.

Medlemstilbud Hege Asplund (hege.asplund@obos.no) Marius Loe (marius.loe@obos.no) Makda Teclemariam (makda.teclemariam@obos.no)

TRYKK Svanemerket er det offisielle miljø-merket og en garanti for at det merkede produktet holder en høy miljømessig standard. Aller Trykk, som trykker dette bladet, er godkjent som svanemerket bedrift. Det vil si at hele produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvare til ferdig trykksak.

FOTO JOHN TØSSE KOLVIK

Design og art direction Steffen Olsen og Helena Schütz (teft.no)

PÅ COVERET: Foto: Siren Lauvdal Styling: Kråkvik & D’Orazio

OBOSBL ADET

Bidragsytere i dette nummeret Jan Alsaker Einar Aslaksen Jan Ludvig Andreassen Hans Fredrik Asbjørnsen Ingrid Eidsheim Daae Tommy Ellingsen Nadia Frantsen Kjetil Grønnestad Sølvi Halvorsen David Karlström Anne Kristine Kronborg Kråkvik & D’Orazio Siren Lauvdal Irina Lee Annicken Vargel Cover Foto: Siren Lauvdal Styling: Kråkvik & D'Orazio

Nå får du medlemsbladet ditt for nettbrett– med massevis av utvalgt ekstramateriale. Søk etter «OBOS-bladet» i App Store/ Google Play og last ned fra og med utgave nr 1/2014.

APP

114

Redaksjonen Marie Dyrén (marie.dyren@obos.no) Espen Børhaug (espen.borhaug@obos.no) Henrik Sørlie (henrik.sorlie@obos.no) Eddie Chr. Thomas (eddie.chr.thomas@obos.no) Tyra T. Tronstad (tyra.tronstad@obos.no) Jorunn Wold (jorunn.wold@obos.no)

Trykk Aller Trykk AS Opplag 346 000 ISSN: 0807-9323 Utgitt av OBOS, Pb 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo. Tlf. 02333 (sentralbord), 22 86 57 85 (redaksjonen) obosbladet@obos.no


www.bauhaus.no

120.000 varer i sortimentet - fordelt på 22.000 m2

Kom inn og se det store utvalg Scan inn denne QRkoden for å se ukens avis

Liertoppen, Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen  inf.liertoppen@bauhaus.no Vestby, Kleverveien 2, 1540 Vestby  inf.vestby@bauhaus.no


Returadresse: OBOS-bladet Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo

Gratulerer med ny TV! Nå kan du bruke iPaden til å boltre deg i alt av kanaler og opptak du har på T-We boksen. Med TV på iPad får du tilgang til alle TV-kanalene og alle opptakene du har gjort på din T-We Box. Perfekt når barna vil se tegnefilm og du vil se viktigere ting. Les mer og bestill på: T-We.no

OBOS-bladet nr 1 2015  

Tema: Soverom

OBOS-bladet nr 1 2015  

Tema: Soverom