Page 1

Для приготування 100 літрів пива потрібно 17 кілограмів солоду.

www.gazeta.ua

ГАЗЕТА ПОУКРАЇНСЬКИ 27 ТРАВНЯ 2011 РОКУ №75(1229)

ЕКСКУРСІЯ

3

Якісне пиво варять два тижні ”ОБОЛОНЬ” СКОРОТИЛА ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ЗІ 180 ДО 60 ДІБ За одну годину в інтернеті з’являється приблизно 35 тис. новин про пиво. Воно й не дивно. Адже це третій за популярністю напій у світі після води та чаю. І найпопу& лярніший серед алкогольних. Його варили стародавні шу& мери. У Києві пивоваріння було відоме за часів князя Ярослава Мудрого. 1874&го столиця мала шість пивовар& них заводів.

У слов’янських народів назва пива однако' ва. Раніше це слово означало не тільки пи' во. А напій, що його п’ють часто і багато. ”Пиво” та ”пити” співзвучні у слов’янських мовах і пишуться так: ”пиво” — російською, ”пиво”— українською, piwo — польською, pivo — чеською, ”пиво” — сербохорват' ською, ”піва”— білоруською, pivo — словацькою.

Захищає від гастриту

Столичний завод ”Оболонь” — найпотужніша пивоварня у Європі. Площа виробництва становить 15,5 гектара

При вході на завод одягаємо білі халати. У тому є щось символічне. Броварі назива& ють свій продукт живим організмом. Часто кажуть навіть не про варіння чи створення, а про народ& ження пива. Ставляться до нього з особливою бережли& вістю й ніжністю. Без цього, кажуть, не звариш доброго напою.

ЦИФРИ

80 Стільки відсотків експорту пива припадають на корпорацію ”Оболонь”. ФОТО: ІРИНА РИБАКОВА

Аби побачити весь масштаб ”Оболоні”, мабуть, не вистачить і доби. — Наше виробництво у Києві займає 15,5 гектара. Тому ми зможемо подивитися лише кілька ліній, — пояснює екс курсовод Юлія. З мішечка на долоню висипає зерна ячме ню. Це один з найважливіших інгредієнтів пивоваріння. — А корпорація ”Оболонь” ви користовує тільки натуральні компоненти. З ячменю виготовляють со лод. Він на ”Оболоні” власного виробництва — із заводу в Хмельницькій області. Його потужності — 120 тис. т на рік. — Метровий шар ячменю за мочують на 3440 годин. Темпе ратура не має перевищувати 18 градусів, щоб не зіпрів. Залиша ють на п’ятьсім днів. Ячмінь постійно перемішують. Коли зерна проростають, вони пах нуть огірочками. Спеціальна машина ”збиває” паростки. Зер на висушують у спеціальних су шарках. Залежно від температу ри отримують чотири різновиди солоду: світлий, темний, смаже ний та карамельний. З них готу ють і різні види напою, — роз казує екскурсовод. — Для при готування 100 літрів пива пот рібно 17 кілограмів солоду. — Також важливо, вода в ”Оболоні” хороша, з артезіан ського джерела на території за

Споживання пива в невеликих кількостях знищує збудника гас триту та виразки шлунка. Так пише американський журнал з епідеміо логії. Ті, хто не вживає алкоголю, на 70% частіше мають цей мікроб у шлунку. Професор Гейнер Порет із німець кого Дрездена радить з алкоголь них напоїв пити тільки пиво, бо решта негативно впливають на шлунковокишковий тракт. Пиво — єдина рідина, що виво дить з організму солі алюмінію. Напій посилює бродильні процеси в організмі та нормалізує кишкову флору.

ФОТО: ІРИНА РИБАКОВА

Як сьогодні варять бурштино вий напій київські пивовари і в чому секрет його популяр ності, розповідають спеціалісти столичного заводу ”Оболонь”. Це підприємство — одне з най більших в Україні та найпотуж ніше в Європі. — Французькі вчені довели, що пиво дуже корисне, — каже дорогою до ”Оболоні” мій това риш 29річний Андрій Хруст. Він киянин, працює у сфері IT технологій. Називає себе патрі отом свого міста, своєї футболь ної команди і свого оболон ського пива. З ним записалися на екскурсію заводом. — Дорос лі, які випивають в день приб лизно літр пива, рідше стражда ють від депресій і взагалі менше хворіють. А ще за статистикою, частіше займаються спортом, ніж непитущі.

”Пиво” означало напій, що його п’ють часто і багато

Лінія розливу пива заводу ”Оболонь” потужністю 110 тисяч півлітрових пляшок за годину. Напій також розливають у банки різного об’єму — 0,25, 0,3 та 0,5 літра. Та в кеги — тисячу 50літрових кегів за годину

воду. Його глибина 290 метрів, — ділиться Анд рій. — Різні шари ґрунтів захищають воду від шкідливих речовин, очищають. Тому і смак пива чудовий. Для 1 л пива потрібно 3 л води, кажуть на заводі. Заходимо до варильного відділення, де готують пивне сусло. У приміщенні встановлені три вели чезні ємності. Юлія тисне на кнопку. Усередині

”Оболонь” використовує тільки натуральні компоненти — солод власного виробництва загоряється світло. У залі відчутний хлібноквасо вий аромат. Зазираю в кругле віконечко. Видно, як подрібнений солод змішується з водою. Під час цього процесу білки та крохмаль перетворюються на цукор. Пивне сусло фільтрують та кип’ятять із хмелем. Він і надає пиву благородного гіркуватого присмаку та незрівнянного аромату. У наступному заводському приміщенні — пивні агрегати з кованої міді, які 1980 року виготовили чеські майстри. Їх на ”Оболоні” вирішили зберег ти. Але вмонтували в них сучасне німецьке облад нання ”Ziemann”. — Апарати з Німеччини пливли до нас по Ду наю через Чорне море й по Дніпру. На завод вез

ли вночі. Щоб доправити 40 метрові ємності, довелося зні мати кабелі електромереж і світ лофори. Для встановлення об ладнання приганяли величез ний кран. В охолоджене сусло додають дріжджі. Від їх виду та якості теж значною мірою залежить смак пива. Після бродіння пиво стає ”мо лодим” і має дозріти. Сім діб во но ”відпочиває” при низькій температурі і природно насичу ється вуглекислим газом. У цей час завершує формуватися його дивовижний смак і аромат. За галом процес виготовлення бур штинового напою триває 14–18 діб. Корпорація ”Оболонь” має найпотужнішу в Європі лінію розливу пива 110 тис. півлітро вих пляшок за годину! Людей у цьому цеху не видно — він повністю автоматизований. За процесом спостерігають ли ше кілька операторів. — Завдяки таким потужнос тям ми маємо 80 відсотків від усього експорту українського пива. Смак ”Оболоні” знають у 36 країнах світу.

9 Стільки сортів пива випускають під маркою ”Оболонь”, ще чотири — під маркою ”Де' сант”, два — ”Зіберт”, сім видів слабоалко' гольних напоїв, 11 — безалкогольних та дев’ять видів мінеральних вод.

Куштуємо ”Оболонь Світле” — в такому міс& ці гріх цього не зробити. Андрій задоволено прицмокує. Зауважує, що влітку немає нічо& го кращого за ковток свіжого пива. Щодо свіжості завод теж не зупиняється на досяг& нутому. Недавно ”Оболонь” скоротила тер& мін придатності ”Світлого” з 180 до 60 діб. Виробники стали на бік споживача, аби забезпечити його завжди свіжим про& дуктом із чудовим смаком. Очевидно, що продавці від цього не в захваті. Їм зручніше було, закупивши партію, продавати її, доки не розійдеться. — Ми зробили ”Світле” менш пастеризованим: раніше його нагрівали до 75 градусів на 30 се кунд, а тепер на 15. Це впливає на повноту і гар монійність смаку. Тепер смаковий букет відкри вається якнайкраще. Крім того, вирішили не зу пинятися лише на зміні технології. Змінили і співвідношення між гірким й ароматним хме лем на користь ароматного, — пояснює директор з якості корпорації ”Оболонь” Валентина Мику севич. Перед тим як запровадити такі нововведення, компанія два роки проводила дослідження. На прощання Валентина Якимівна, яка має ве личезний досвід дегустування і відчуває наймен ші смакові нюанси, ділиться ще одним секретом смачного пива: не класти його в морозилку. Різ ка зміна температури ”шокує” напій і змінює смак. Краще ставити в холодильник. Ірина РИБАКОВА

Якісне пиво варять два тижні  

Як сьогодні варять бурштиновий напій київські пивовари і в чому секрет його популярності, "Газеті по-українськи" розповідають спеціалісти ст...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you