Page 1

Stenbocken gruppen 2009


orgAnISAtIonSStruktur

Stenbocken AB

Moderbolag och administration etc. för hela gruppen.

Stenbocken Industri AB

Stenbocken Invest AB

Långsiktigt ägande, förvaltning och förädling (ombyggnad, renovering och nyproduktion) av både bostäder, kontors- och industrifastigheter i NV Skåne.

Driva industri- och handelsrörelser med utvecklingspotential och hög direktavkastning.

Finansiär och delägare i fastighets- eller industrirelaterade bolag/projekt.

Fastighets AB Söder Helsingborg

Nyaljus Digitaltryckeri AB

Fastighets AB Newstreet

Fastighets AB Gåsebäck

Stenbocken Copyshop AB

TreEtage i Helsingborg AB (1/3-ägt)

Fastighets AB Stenbocken

Cardila AB Fastighets AB Grenadjären Fastighets AB Grusblandaren Camallit AB Fastighets AB Hebsacker AB Mistralen HB Linvävaren i Helsingborg KB Hammarstädet


Stenbocken AB Grenadj채rgatan 10 254 53 Helsingborg, Sweden Phone: +46 (0)42 18 51 90 Fax: +46 (0)42 13 32 24 info@stenbocken.se www.stenbocken.se

http://www2.stenbocken.se/wp-content/uploads/2010/04/Arsredovisning20091  

http://www2.stenbocken.se/wp-content/uploads/2010/04/Arsredovisning20091.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you