Värmlands Affärer nr 3 2018

Page 14

14

TVÅ SIDOR FRÅN HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND

VÄRML ANDS AFFÄRER · MAJ 2018

UTVECKLING

w

Det starka pappret framställs genom att sju till åtta lager av mjölktetra pressas samman under värme och bildar då ett homogent lager med samma styrka som trä.

I en 4000 kvadratmeter stor lokal i Zakrisdals industriområde är produktionen av nya papperslösningar i full gång. På bilden syns Bengt Magnusson, fabrikschef. FOTO: VICTORIA ÖSTERBERG

w

Eftertraktade egenskaper Att skicka en maskindel som väger flera hundra kilo, som dessutom kräver varsam hantering, ställer höga krav på emballaget som ska frakta varan. Krav som att stå emot

Fortsätter utveckla i Värmland Ökad efterfrågan har gjort att företaget nu planerar för installation av en stor skärmaskin i sina lokaler vid Zakrisdals industriområde. Investeringen innebär inte bara nya förutsättningar i produktionen, de kommer också behöva förstärka personalstyrkan. – Vi har märkt en stor efterfrågan på emballage till den tunga industrin. Den nya maskinen innebär att vi kommer att kunna skära ark som är åtta meter långa. Något som vi tror att vi blir ensamma i Norden om att kunna erbjuda.

w

Svårt att bryta mönster Men det ökade intresset har tagit tid. Idén till den i dag patenterade papperslösningen utvecklades redan på 90-talet, när Stora Enso sökte en lösning på det spill som

allt, en egenskap de delar med få på marknaden i dag.

w

turmaterial och eftersom våra naturresurser är begränsade blir även återvinning en viktig egenskap. Det här är något vi tagit hänsyn till i vår produktutveckling.

vatten, vara enkel att packa i och lätt att återvinna är bara några av de egenskaper som efterfrågats. – För oss har det varit viktigt att lyssna på våra kunders behov och skapa lösningar som skapar mervärde. En framgångsfaktor har varit att vi utvecklar produkten tillsammans med kunden. Många traditionella lösningar innehåller både plast, trä och metaller, något som gör dem dyrare och svårare att återvinna. – Vi brukar prata om att inte blanda. För även om det är en träpall så innehåller de spikar och är ofta behandlade med någon typ av färg, det samma gäller andara förpackningar där både plast och trä ofta förekommer. Genom att Litepaqs lösningar är gjorda i 100 procent papper erbjuder de möjligheten att återvinna

w

Intresset för Litepaqs transportlösningar fortsätter växa, lika så materialets många användningsområden. Från lastpallar till stora och små förpackningslösningar. Att hitta hållbara lösningar för hela produktionskedjan blir allt viktigare för industrierna menar Kari Klemettilä. – Förr var det väldigt populärt att köpa till exempel plastpallar, men i dag vill allt fler använda na-

tetrapacksproduktionen gav. – Stora Enso gav studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan i uppdrag att hitta en lösning, deras ide och förstudier blev till en stark lastpall i papper. Trots att Litepaqs produkter funnits på marknaden i flera år har det tagit tid att få industrierna att nappa. – Det har varit en utmaning att få företag att gå ifrån en redan fungerade logistik, även om vi har kunnat lyfta många fördelar med våra produkter, men nu börjar allt fler bli mer medvetna.

w

UTMANARE. En lastpall i papper som klarar en vikt på tio ton eller en åtta meter lång papperslåda för transport av en stålvals på flera hundra kilo – Karlstadföretaget Litepaq AB utmanar de traditionella transport- och förpackningslösningarna. – Det är bara fantasin som sätter gränserna, säger Kari Klemettilä, vd.

w

Papperslösningar som står pall

VICTORIA ÖSTERBERG

UTVECKLING

LearningWell utvecklar framtidens streckkod – Vi har redan flera stora kunder som vi hjälper med RFID-lösningar och några av Sveriges absolut mest kunniga inom området arbetar hos oss. När tekniken nu sprids till nya marknader och branscher växer den delen av vår verksamhet, berättar Thomas Slånmark, vd på LearningWell West. Vad är då RFID? Enkelt förklarat är det en elektronisk streckkod, men istället för de tryckta strecken finns informationen lagrad i ett lite datachip och kan läsas av med hjälp av radiovågor. Tekniken har flera användningsområden och används idag för bland annat djurmärkning, i pass, märkning av tågvagnar och stöldskydd i butiker. – Vi har arbetet med Trafikver-

RFID används bland annat för märkning av järnvägsvagnar. ket under många år för att hjälpa dem med RFID-märkning av bland annat järnvägsvagnar. Varje vagn får en RFID-tagg med vagnsidentitet som läses av när de åker förbi en avläsningsstation längs spåret, säger Thomas Slånmark.

FOTO: GIVAGA

Taggningen gör att det hela tiden går att följa var vagnarna befinner sig och i vilken ordning de kommer, och det finns stora vinster att göra när man som LearningWell kombinerar tekniken med andra system. Deras lösning har blivit en

Klädtillverkare Ett annat område där tekniken är på väg in är intelligenta förpackningar, där LearningWell redan idag arbetar ihop med förpackningsindustrin för att tillämpa tekniken i deras produkter. Dessutom tittar företaget, ihop med en klädtillverkare, på att sätta in RFIDtaggar i kläder. Dels för att kunna följa dem på eftermarknaden, dels för lagerhantering och försäljning. Förutom RFID är företaget experter på att bygga skräddarsydda

system med fokus på Competetive intelligence. De bygger bland annat omvärldsbevakningssystem till den schweiziska försvarsmakten. – Vi har byggt ett system som samlar in och presenterar data om människors aktivitet på nätet. Systemet hjälper analytiker att hitta viktiga och direkt avgörande samband i gigantiska mängder ostrukturerad information. Precis som många andra inom IT-branschen har företaget tufft att hitta nya medarbetare. En utmaning när företaget vill växa. – Vi har fantastiskt duktiga medarbetare idag, flera experter på olika områden. Ofta när vi söker letar vi efter seniora personer. Just nu är bristen på kompetens vår största utmaning för att kunna växa, avslutar Thomas Slånmark.

MIKAEL BJÖREMO

w

de facto-standard för järnvägen i Europa och utsetts till ett av världens bästa RFID-projekt. – Genom att bygga ihop RFIDlösningen med andra typer av system kan vi tidigt se när till exempel hjulen på en specifik vagn behöver underhåll. Arbetet kan då planeras i god tid i förväg och man slipper akuta stopp för att något går sönder.

Radio-frequency identification (RFID), där har ni tekniken som växer så att det knakar, och med den IT-företaget LearningWell West.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.