Page 1

TÖREBODA • S8

Nytt lagbygge ser dagens ljus i årets Mariestadssexa

Elevantalet på Sötåsen ökar nästa läsår

TISDAG 17 APRIL 2018 • V 16 • GRUNDAD 1817 • TEL. 0501-687 00 • PRIS: 20 KR

MARIESTAD. 24 av de asylsökande ungdomar som läser på gymnasiets introduktionsprogram har fått boende i grannkommunerna när Vallby asylboende stänger.

SKYTTE. Sju lag tävlade i unik stafett

NYHETER • S4

Så tycker politikerna om nya ÖP:n NYHETER • S7

33-åring friad från åtal om insiderbrott

Det gör att de kan avsluta sin utbildning på Vadsbo. Frågan har engagerat Tillsammansskapet i Mariestad som har haft en dialog med Migrationsverket. NYHETER • S6

2,6

w

w

Situationen löst för asylsökande

w

w

w

SPORTEN • S13

miljarder kronor finns i regeringens förslag till vårdbudget.

w

NYHETER • S7

NYHETER • S7

w

w

Gymnasiet deltar i test NYHETER • S6

Gediget verk flyttar hem

FAMILJ • S11

Barnen som hjälpt till såg stolta ut när de gick tillbaka till sina platser.”

Alf Ehn i dagens krönika

GRÄNSFEJDEN.

Skyttar från tre landskap ställde upp i en stafett. ”Vi instiftade tävlingen Gränsfejden för tre år sedan, när vi firade 120 årsjubileum. Det är åtta skyttar i varje lag, det som gör den ovanlig är att halva laget skjuter stående, andra halvan sittande”, säger Stefan Helge, Gullspångs skytteförening. GULLSPÅNG • S9 FOTO: OWE E HERMANSSON

.se

t

ads

m

est ari

Lokalt

Marknadsför dig på

mariestadstidningen.se Kontakta oss på 0501-687 10 så hjälper vi dig med din annons.

Mulet men uppehåll. 4 till 12 grader.

Välkommen till ERA Skaraborgsmäklaren

gen

in idn

VÄDER • S12

Globalt

Personligt

Kajgatan 1 Mariestad 0501-134 50

Göran Kinnander, Fastighetsmäklare 0501-134 52 goran.kinnander@erasweden.com

100% NÖJDA KUNDER

Läs mer på erasweden.com

Linda Sjöström, Mäklarassistent 0501-134 50 linda.sjostrom@erasweden.com


2

Tisdag 17 april 2018 MT

Opinion

CITERAT. Givet att vi har många nyanlända som måste komma i arbete så ser jag inget behov av städpersonal eller diskare från andra kontinenter som arbetskraftsinvandring.”

REDAKTÖR: KARIN ERIKSSON TELEFON: 0501-687 70 E-POST: FRIAORD@MARIESTADSTIDNINGEN.SE

Finansminister Magdalena Andersson (S) i en intervju i Svenska Dagbladet (15/4).

w

LEDARE. 17 april 2018

Regeringens sista småslantar

N

Det handlar mer om att regeringspartierna ska kunna vifta med satsningar för att plocka poäng i valrörelsen. Samtidigt förblir allvarliga samhällsfrågor obesvarade.”

w

w

Agnes Karnatz

w

vifta med satsningar för att plocka poäng i valrörelsen. Samtidigt förblir allvarliga samhällsfrågor obesvarade. Polisens stora problem med att hantera brottslighet och upprätthålla ordning har varit ett återkommande ämne de senaste åren. Trots det akuta läget dröjde det länge

viktigast, utan även om att kunna se vad som är statens yttersta ansvar och vad som inte är det. Miljöförstöring är mycket riktigt ett problem, men att motverka den hänger knappast bara på regeringens beslut. Även utan solcellsstöd kommer människor att vilja ha miljövänlig el. Men när det gäller Polisen finns det ingen annan instans som kan göra något åt de omfattande bristerna i människors trygghet. Det är bara staten som kan göra det, men vår regering har ännu en gång valt bort det ansvaret.

w

trakasserier och 50 miljoner till fler böcker i förskolan. Nog är välfärden viktig, men många av de småsummor som regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) nu strösslar med kommer inte att göra någon egentlig skillnad. Det handlar mer om att regeringspartierna ska kunna

innan regeringen gjorde en ordentlig satsning, som ändå var för liten. Nu hade man chansen att gottgöra tidigare underlåtenhetssynder och verkligen prioritera Polisen. Men nu blev det bara 200 miljoner i riktad satsning till bland annat ny polisutrustning. Det är bara aningen mer än de 170 miljoner som går till solcellsstöd. Regeringen har återigen visat att när det kommer till kritan går mycket annat före Polisen. Att prioritera i budgeten handlar inte enbart om att inse vilket problem som är

I stället går en hel del pengar till verksamheter som täcker upp för Polisens brister. De 125 miljoner som läggs på åtgärder mot sexuella trakasserier och våld och 50 miljoner i stöd till kvinnojourer hade kanske inte behövts om Polisen hade haft tillräckliga resurser för att förebygga och lösa brott. Med breda men tunna penseldrag har regeringen således slarvat bort sin sista möjlighet under den här mandatperioden att göra ordentliga satsningar för att lösa påtagliga samhällsproblem. Och ju längre angelägna uppgifter skjuts på framtiden, desto dyrare blir det för den regering – och de skattebetalare - som tvingas ta tag i dem.

w

är regeringen nu lagt fram sin vårändringsbudget, den sista för den här mandatperioden, står det klart att lite till många varit ledordet. Det handlar om justeringar för totalt 2,6 miljarder kronor, utspridda över fyra huvudpunkter – arbete, miljö, välfärd och trygghet. Satsningarna varierar som sig bör i storlek, men det finns återigen anledning att ifrågasätta regeringens prioriteringar. Den överlägset största satsningen tillfaller välfärden, vilket med tanke på Socialdemokraternas planer inför valrörelsen inte är särskilt förvånande. Bland annat går 600 miljoner till ökad tillgänglighet i vård och omsorg, 125 miljoner till åtgärder mot sexuella

DEBATT.

SKOLA. En bra skola är

Grundad 1817

Ledning Nyhetschef: Stefan Östman 0501-687 31 Chefredaktör och ansvarig utgivare: Karin Eriksson 0501-687 70 Verkställande direktör: Mats Muregård

Mycket är bra i svensk skola, men samtidigt finns det utmaningar. Jämfört med elever i andra länder får en elev i svensk skola nästan ett helt år mindre undervisningstid under grundskoleåren. När eleverna i årskurs 3 skriver nationella prov klarar inte var femte elev alla kunskapsmålen i matematik och var tionde elev når inte målen i svenska. Nästan var femte elev, som lämnade grundskolan 2017, gjorde det utan att bli behörig till gymnasiet. Därför ger Moderaterna

tre centrala vallöften för en bättre grundskola; 1. En timme mer i undervisningstid per dag. Moderaterna vill utöka undervisningstiden i skolan. Ett första steg i detta är att utöka elevers skoldagar med en timme per dag, med start i lågstadiet. Denna satsning för över 2 miljarder innebär att Sverige kommer att nå upp till OECD-genomsnittet. Samtidigt vill vi införa lärarassistenter för att lärare ska kunna lägga mer tid på undervisning och mindre tid på administration.

2. Två tredjedelar av undervisningstiden i lågstadiet ska läggas på svenska och matematik. I dag utgör svenska och matematik lite mer än hälften av timplanen för grundskolan. Moderaterna vill utöka detta, med mer svenska och matematik redan på lågstadiet. 3. Obligatorisk läxhjälp och lovskola. Moderaterna vill att obligatorisk läxhjälp införs, det vill säga skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från års-

kurs 4 till 9. Moderaterna vill också utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till årskurs 9. Vi moderater ser allvarligt på att en del elever halkar efter och ojämlikheten. Varje elev ska ges rätt förutsättningar att nå kunskapsmål. Svensk utbildningspolitik ska präglas mer av höga förväntningar, tydliga krav och framför allt ha fokus på att höja elevers kunskaper. Genom att stärka skolan

lägger vi grunden för en hoppfull framtid för fler.

Kontakt

Lokalredaktioner: Töreboda: 0506-74 79 61, fax 0506-713 54 Hova-Gullspång: 0506-74 79 65, fax 0506-352 60

sport@mariestadstidningen.se

perstidningen. För mer information, ring 0501-687 07.

12 månader 2 052:– inkl. moms 6 månader 1 140:– inkl.moms 4 månader 790:– inkl. moms 2 månader 416:– inkl. moms Autogiro 171:–/månad inkl. moms Företag 2 532:– helår inkl. moms Tryckt hos Nya WermlandsTidningens AB, Karlstad

Stockholmsvägen 21, Box 242 542 23 Mariestad 0501-687 00 Växeln öppen månd–fred kl 8–17 Kassa/kundtjänst kl 9–13 Annons, privat: 0501-687 15 Annons, företag: 0501-687 10 Prenumeration: 0501-687 07 Telefon efter växelns stängning: Redaktionen: 0501-687 35. Sportredaktionen: 0501-687 20,

E-post, avdelningar: annons@mariestadstidningen.se familj@mariestadstidningen.se friaord@mariestadstidningen.se prenumeration@ mariestadstidningen.se redaktion@mariestadstidningen.se

Hemsida: www.mariestadstidningen.se Mariestads-Tidningen utkommer varje helgfri morgon måndag–fredag. Plusgiro: 5040-1 Taltidningen: MT:s taltidning är till för den som på grund av läsnedsättning eller andra funktionshinder inte kan läsa pap-

Har du inte fått din tidning? Vid reklamation innan 08.30 körs tidningen ut av Posten. Tidningstjänst: 010-436 24 38 mån–fre kl 07.00 – 12.00 Eller reklamera på www.tab.se Lidköping/Götene 0510 – 275 88, kl 07.30 – 13.00 Eller reklamera på www.vtd.se Priser, prenumeration:

Erik Bengtzboe (M) Riksdagsledamot Utbildningspolitisk talesperson Cecilia Widegren (M) Riksdagsledamot Skaraborg Skattepolitisk talesperson

Kontrollerad upplaga 10 300 ex

w

något av det viktigaste för att fler ska få en hoppfull framtid. Förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten till. Det visar Skolverkets senaste rapport, vilket är allvarlig. Den visar att elevers bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan. Den utvecklingen måste brytas genom att öka kunskaper hos alla elever.

w

Mer svenska och matte för Skaraborgs elever


w

Fria ord

CITAT När man gör dumheter bör man i alla fall lyckas med dem.”

Napoleon Bonaparte

TYCK TILL! Vi på redaktionen är glada över alla insändare ni skickar in till oss. För att insändare ska publiceras krävs att skribenten bifogar namn, adress och telefonnummer. Det går i de flesta fall bra att skriva under signatur. Skriv kort och enkelt. Skicka helst texten via e-post till friaord@mariestadstidningen.se Brev skickas till: Mariestads-Tidningen, Box 242, 542 23 Mariestad. Märk kuvertet ”fria ord”. Insändare tas även emot på hemsidan www.mariestadstidningen.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att stryka i insändare.

Frågan

Hur vill du att Mariestad ska utvecklas?

INSÄNDARE. Törnbergavägen

Tillfällig ökning av den tunga trafiken

V

planerat att köra material som behöver krossas till Mariedal. Mariedal ligger geografiskt nära Sjölyckan och är en anläggning med tillstånd för krossningsverksamhet. För att nå Mariedal måste transporterna gå via Törnbergavägen. Hantering av massorna vid Mariedal

är miljömässigt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt det bästa alternativet. Alternativet hade varit att köra iväg massorna till en av kommunen anordnad mellanlagring. Det innebär merkostnad både miljömässig och ekonomiskt. Byggnationen av vägen till Mariedal från Törnber-

gavägen innebar en tillfällig ökning av tung trafik. Trafiken som nu kommer gå på vägen mellan Sjölyckan till Mariedal är inte alls i samma omfattning och sker endast dagtid måndag till fredag. Skador på vägen som eventuellt kan uppkomma kommer att lagas. För att boende i området

MT PRESENTERAR

Vårda demokratin

NYA FÖRETAG

SAMHÄLLE. Det är inte lätt att vara människa. Det konstaterade August Strindberg redan 1902 i sitt Drömspel. Just därför måste vi vara varsamma, både med oss själva och varandra. Samhällskonstruktionen vi lever i är nästan lika komplex som vi själva och har byggts upp med stor möda och stort besvär. Resultatet är en demokrati, vilandes på rättssäkerhet och våra mänskliga rättigheter. Det är dock en allt mer förpestad miljö som våra folkvalda tvingas verka i. I Göteborgs kommun uppgav nyligen fyra av tio politiker att de utsatts för trakasserier eller hot som en följd av sitt engagemang. Och siffrorna är sannolikt

Bildepån Skaraborg AB HOVA

Marina Lundqvist, 50+, Mariestad – Att det kommer fler företag och affärer hit.

w

w

w

w

INSÄNDARE. Hot

w

Emil Andersson, 27 år, Mariestad – Först och främst måste vi byta kommunalråd. Sedan satsa mer på näringslivet och inte vara så rädda för konkurrens.

id nyexploateringar tittar vi alltid på att få en så effektiv hantering som möjligt när det gäller miljö, ekonomi och säkerhet. På grund av att vi vill undvika att krossa sprängsten i anslutning till Högelidsskolan och nära bostäder har vi

w

w

3

MT Tisdag 17 april 2018

Jonny Lundqvist, 63 år, Mariestad – Jag vill tillbaka till 60-talet, då fanns det framtidstro och folk som ville satsa.

inte ett dugg bättre någon annanstans. Detta utgör definitivt ett demokratihot. Istället för att ta debatten tar alltfler genvägen över hot och skrämsel till tystnad. En sådan ordning anstår inte ett civiliserat samhälle, och rimligen inte heller en civiliserad samhällsmedborgare. Vill vi fortsatt ha en vital och öppen demokrati måste vi respektera varandra och våra meningsmotståndare. Vårdar demokratin gör vi genom att ta debatten, inte genom att förpesta det offentliga rum som vi alla ska samsas i.

Sivert Aronsson Göteborg

Scherman valde själv

REPLIK. Svar till Björn Berggren i MT 9/4 angående att

Matilda Karlsson, 25 år, Mariestad – Bättre underhåll, snygga till gator, fasader och parker. Satsa lite på utseende.

Urban Ahlin fått hit ett tv-team. Har just fått ett e-post meddelande från Jan Scherman, vilken meddelade att han och endast han, är den som ensam är ansvarig för var och vilka platser, personer etc som utvalts och som också sändes i tv i samband med hans tre program! Så, den gubben med gratis valpropaganda gick inte. Eva-Kristina Sixtensdotter

Innehavare: Pajo, Suad. Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av fordon, däcksförsäljning och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Skaraborgs byggledning AB HOVA Innehavare: Karlsson, Fredrik Roland. Verksamhet: Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom byggnadsteknik, tekniska lösningar samt ekonomiska konsekvenser av teknik och materialval, byggledning och projektering av byggprojekt samt annan därmed förenlig verksamhet.

Fadias salong TÖREBODA Innehavare: Moustafa, Fadia. Verksamhet: Bolaget skall bedriva hårvård i salongen. Klippning, färgning och slingning.

Askeviks Camping AB SJÖTORP Innehavare: Thomann, Roger. Verksamhet: Bolaget ska bedriva camping och stugbyverksamhet. Restaurang och kioskverksamhet samt fiskeguidning. Försäljning av hundfoder.

Bengans Investment AB MARIESTAD Innehavare: Colliander, Bengt Arvid. Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Gunilla Rask, 78 år, Mariestad – Vi måste få hit fler yngre personer som vill arbeta och bo här.

Sham Dental Clinic AB MARIESTAD Innehavare: Kayssar, Hamza.

ska få mer information och chans att ställa frågor har vi har ett inbokat informationsmöte denna vecka.

Mariestads kommun Erik Randén exploateringschef Johan Bengtsson projektledare

I SKARABORG

Verksamhet: Bolaget ska bedriva tandvård och idka därmed förenlig verksamhet.

LEA KENNEL MARIESTAD Innehavare: Andersson, Leif Folke Emil. Verksamhet: Kennel, uppfödning och hunddagis samt därmed förenlig verksamhet.

RSR Mariestad MARIESTAD Innehavare: Larsson, Carl Rickard. Verksamhet: Verksamheten kommer bedriva underhåll och reparationsservice av industriella maskiner främst lokalt inom västra götaland. Även licenssvetsning kommer erbjudas där kunden önskar. Verksamhetens kunder består av stora som små industrier samt företag för inhyrning.

E-Lean AB SKÖVDE Innehavare: Fennander Sahlberg, Elin Marie. Verksamhet: Akut, utrednings- och behandlingshem för familjer. Aktiebolaget kommer att erbjuda ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete samt observationer och kortare stödinsatser. Utöver att bistå socialtjänster med kvalificerade utredningar och behandlingsinsatser är målet för verksamheten att möjliggöra för barn och föräldrar att fungera bättre tillsammans så att barnens behov och rättigheter blir tillgodosedda.

Fritidsservice i Skövde AB SKÖVDE Innehavare: Björklund, Anders Martin. Verksamhet: Bolaget ska sälja och reparera husvagnar, husbilar, släpkärror, båtar och bilar

samt förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Salong Frida F i Skövde AB SKÖVDE Innehavare: Fundahn, Frida Viktoria. Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hår- och skönhetsvård, försäljning av hårrelaterade produkter samt därmed förenlig verksamhet.

Skövde Konfektyr AB SEGELTORP Innehavare: Hedblom, Sonny Folke. Verksamhet: Aktiebolaget ska bedriva detaljhandel med godis, glass och konfektyr samt därmed förenlig verksamhet.

Björkenbacke konsult SKÖVDE Innehavare: Björkenbacke, Pirjo Helena. Verksamhet: Hemstädning och övriga hushållsnära tjänster Trädgårdsdesign.

gzonshop SKÖVDE Innehavare: Strålman, Jimmy Kjell Christer. Verksamhet: Erotiska leksaker , spel samt diverse tillbehör inom området.

Magnus Hoff AB HJO Innehavare: Hoff, Per Magnus. Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.

Jostam Advisory Kommanditbolag FALKÖPING Innehavare: Jostam Invest AB Verksamhet: Äga och förvalta fast egendom.


4

Nyheter

Tisdag 17 april 2018 MT

MARIESTAD. Politiska röster om översiktsplanen

Ett vägledande dokum FRAMTID. Samstämmigt rubricerar de den som ”kommunens viktigaste dokument” – Översiktsplan 2030. MT har låtit företrädare för de åtta politiska partier som är aktiva i kommunfullmäktige att kommentera förslagets innehåll, samt ge sin syn på hur Mariestad ska möta framtiden. Bågen spänns rejält i det övergripande dokument som tagits fram för Mariestads utveckling de kommande åren. I Översiktsplan 2030 uttalas bland annat mål om 4 000 nya invånare, 2 000 nya bostäder, 170 nya utbildningsplatser samt 1 650 nya arbetstillfällen i Mariestad och i Skaraborgs arbetsmarknadsregion. – Det är en offensiv översiktsplan. För oss politiker ger den tydliga riktlinjer för planering av allt ifrån bostäder, skolor och omsorgsplatser till infrastruktur och industrietableringar, konstaterar Johan Abrahamsson (M).

Christer Dalvik (Map)

Fiber livsnerv Överlag verkar politikerna vara nöjda med visioner och tankar som presenteras. – Ett bra material, det känns genomtänkt och man har tittat ur olika infallsvinklar, tycker Mats Karlsson (MP). –  Mycket positivt lyfts fram, vi vill ju ha en levande kommun, säger Göran Hellström (L). – Stort plus för att landsbygdsstrategin och utveckling av kransorterna är inarbetad. Fiberutbyggnad på landsbygden är en förutsättning för att bo och verka där, poängterar Helena Hallerhed (C). – Bra med satsningar och förtätningar vid befintliga infrastrukturstråk samt att naturvärden beaktas. Dock motsätter vi oss bebyggelse vid Marieforsleden norra (nära polisstationen). Av utrymmesskäl är vi även skeptiska till bostäder utmed Göteborgsvägen. Och att ta mark från ridklubben i anspråk för industrietablering

Göran Hellström (L)

Helena Hallerhed (C)

Sjöstaden Mariestad. Närheten till Vänern ses som en stor tillgång för den framtida utvecklingen av Mariestads kommun. 

i södra Sund är rent olämpligt, anser Janne Jansson (S). – Bra att kransorterna lyfts fram och får mer likvärdig ställning med tätorten. Generellt är det en bra presentation som ger en indikation över framtida utvecklingsområden för bostäder och industri. I det strategiska planeringsarbetet har man tänkt mer i flöden, samtidigt som tätortsnära rekreationsområden beva-ras, tycker Sven-Inge Eriksson (KD).

Delade meningar Om målen vad gäller befolkningstillväxt och nya bostäder är realistiska råder delade meningar. – Fler invånare kräver fler arbetstillfällen, det går hand i hand. I min värld är det inte realistiskt att tro på 4 000 nya invånare. Så sett

får vi inte förbygga oss, säger Christer Dalvik (Map). – Vi får inte göra för glättiga tillväxtprognoser. Länsstyrelsens prognos är plus 700 personer till år 2030; en markant skillnad mot kommunens mål. ÖP:n handlar mycket om var vi ska bygga. Samtidigt måste vi beakta vad och för vem vi bygger; det måste finnas ett utbud som passar alla målgrupper,

påpekar Marie Engström Rosengren (V). – Vid exploatering ska vi dra nytta av attraktiva lägen i hela kommunen. Det är inte bara tätorten som ska växa; kransorterna med skolorna som nav, gör att vi behåller barnfamiljer på landsbygden. Där ser jag att det finns stor utvecklingspotential, säger Johan Abrahamsson (M).

Miljöpartiet vill se ett aktivt arbete med att sanera förorenad mark, inte bara när ytor ska exploateras. – Markföroreningar är en skuld som vi inte vill skänka till nästa generation, säger Mats Karlsson (MP). MP påtalar vidare att kommunen i dag saknar en fullvärdig reservvattentäkt och vill att det upprättas ett vattenskyddsområde kring ytvattenintaget i Vänern för Lindholmens vattenverk.

Nya Lis-områden

Sven-Inge Eriksson (KD)

Johan Abrahamsson (M)

Marie Engström Rosengren (V)

Janne Jansson (S)

Mats Karlsson (MP)

ÖP:n inkluderar 13 Lis-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Nio områden (Askevik, Moviken, Sjötorp, Lyrestad, Sundsören-Ekenäs, KryparetorpKlippingsberg, Torsö bygdegård, Laxhall-Brommösund och Sjöängen) är gamla bekanta, nya är södra Laxhall,


Nyheter

MT Tisdag 17 april 2018

4

Nyheter

MARIESTAD. Kommunc

hefen Kristofer Svensson

Måndag 16 april 2018

om att ”ligga i vinnarhåle t”

Så ska framtidens

ment

VISION. Två områden i den nya översiktspla har väckt allmänhetens intresse nen för Mariestads ena är inte längre aktuellt kommun. Det för nyexploatering, har kompromissats det andra ner. I juni hoppas fullmäktige klubba planen som sjöstadens framtida stakar ut utveckling.

MT

MT Måndag 16 april 2018

Nyheter

Mariestad forma s

Översiktsplan 2030 är ett dokumed ursprungsförslage ment på cirka 300 sidor där t. – Vi har även justerat ta inom kommungränsern det mesöstra Grana täcks in. gärdet Till skillnad mot så att det blir en föregångaren från rimligare utveckling, säger 2003 är den nya Hanna Asp. planen tydligare. Exploateringen Områden aktuella av Sjölyckan för bostäder, fortsätter, där finns landsbygdsutveck ling i strandnära planer på ett flerbostadshus lägen, infrastruktur, högt uppe på höjkultur, natur, den. Annars ligger handel, industri en hel och kommunikapå stadens huvudleder.del fokus tion, det mesta finns med. Utmed Marieforsleden – Den förra översiktsplanen bedöms det finnas var stora möjligheter mer ett visionsdokument till utveckling , den sa med egentligen inte så hundratalet nya mycket. Nu är vi bostäder. – Det gröna är mer konkreta där väldigt viktigt, vi pekar ut ytor. men själva vägen Det blir lättare att tar också mycket gå vidare i nästa plats. Det måste steg, säger planarkitekten den inte göra, säHanna ger Hanna Asp. Asp. Den 22 april är granskningstiden Viktiga huvudleder över. Under det första samrådet in- Kommunchefen kom en rad synpunkter Kristofer Svensfrån såväl son allmänheten som ser det som naturligt berörda myndigatt förtäta kring huvudlederna. heter och kommunen själv. – Ett av våra viktigaste områden är att förtäta och Allmänintresse bygga i kollektivtrafikstråken. Det Det är två mindre ska vara enkelt områden utpekaatt resa in och ut de för bostäder som i Mariestad, för gett reaktioner: Bäckatorpet klart flest arbete, studier och annat. vid EkudPå skisserna intill den i närheten av Tegelängens våtkan du se hur kommunen vill mark samt Marieäng att Mariestad ska vid Rödjan. I växa i tätorten. I den sista versionen somras var MT ute är planerna på i kransorterna och cirka 100 nya bostäder beskrev kompå Marieäng munens helt struket. ambitioner med ning till översiktsplanen. anknyt– Det kom in många synpunkter Kristofer Svensson om Marieäng som nu i princip är helt påpekar att det hänt mycket borttaget. I stället det senaste åren, har vi fokuserat där politiken haft på Gummerstadsväg ett starkt driv. en i närheten En förlängning av – Det är lätt att av golfbanan, säger bostadsområdet bara ta saker i Hanna Asp. vid Gamla Ekudden anspråk, men vi På Marieäng handlade ut mot Tegelängens ska också kunna sväng- lämna naturreservat har Göteborgs- och ningen delvis om över det här områdena fått Stockholmsvägen att inte begränsa . KRITISK till Sen kanske de som kommer anstalten Rödjans det dyker upp efter oss. Det gälmöjligheter att småetableringar i utkanterna, ler att orka hålla Översiktsplan 2030 utvecklas, samt i de satsningar vi strandskyddet. men inte ”Bristande några nya handelsområden. redan har bestämt. – Dels beror det på allmänhetens Vi tror respekt för att de externa köpcentrumens synpunkter, dels SPÄNNER Beskriver kommunens på grund av att vi tid natur- och arbete är förbi, säger Kristofer Vinnare själva insåg att för en hållbar utveckling, BÅGEN området Svensson. miljövärsamt Och nyckeln till en lämpligt för utbyggnad. inte var Översiktsplanen hanteringen av riksintressen. är mycket mer positiv ”En viktig den, trots utveckling i Mariestad än bara bostäder. Ett antal naturmarksomr Varje kommun är skyldig Kommunikatioär? utgångså- ner och infrastruktur att vi är en – Att fullfölja utbygganden enligt lag den nämns i planen. att ha en uppdaterad är Att förlänga vikt. av största och av E20 del punkt och översiktsatt få till en kapacitetsökning befintlig bebyggelse av Här anser kommunchefen plan. Den är dock inte vid att på Kinnekullebanan juridiskt förutsättEkudden mot Tegelängens Gamla Mariestad har ett riktigt bindande. . I stan är det biosfärguldläge: naturfortsatt utveckling – Rent placeringsmässig reserverat har visat ning för Bortsett från tätorten av hamnom- området ” sig vara impot ligger rådet är vi det i pulärt vinnarhålet mellan för översiktsdå flera privatpersoner aktuellt med nybyggnation en utbyggd projekten upplevelser, centrum- Mariestadsbo och fyrfilig E20 bostadsrättsfören som är i gång, samt och 26:an. Jag kan planen är Lugnås, Ullervad, Sjötorp i ingar kritiserat att inte skapa förutsättningar och se något bättre läge förslaget på mellan Lyrestad. kommuför etableringför handel 15 och 20 booch möten i centrala ar mellan Örebro städer vid Bäckatorpet. De största förändringarna och Alingsås. Mariestad. nens Bland anFör ett antal år sedan nat pekar man den tidigare översiktsplanen med på de stora naturfanns stora ambition planer gällande värdena i området. från Niklas Lindström 2003 finns i tätorten. projekt Sjöstaden Andra oroar att växa till sig över att Dessutom niklas.lindstrom@ en försämrad sjöutsikt och bostäder utmed piren. Nu föreslås nya LIS-områden är 28 000 samt siktet inställt på kommer att sänka mariestadsvindbruksområden Katthavsviken, värdet . invånare år städer som finns där i dag.på de bo- ett av två omvändningsom tidningen.se Till år 2030 vill Mariestads råden där kommunen Kommunen har 0501-687 49 2030.” kommun bland annat: vill öka antalet bodelvis lyssnat då städer och handel man krympt det • Öka med 4000 nya samt minska den föreslagna områLänsstyrelsen invånare Fotnot: I morgon tunga trafiken. det till ungefär • 2000 nya bostäder kan du läsa hälften jämfört om politikernas – Handlar gör vi • Öka antalet arbetstillfällen syn på överframför allt efter Nya bostäder i tätorten siktsplanen med 1650

5

Just nu hos Bilia

Kommun­ chefen Kristofer Svensson

MT har tidigare skrivit om planerna på nya bostäder i kransorterna. Här följer förslagen för nya projekt i tätorten (observera att påbörjade planprojekt, exempelvis Sandvikshusen och Katthavsviken inte inkluderas bland dessa).

Sjölyckan norra: 300 bostäder. Sjölyckan södra: 60-70 bostäder. Strandgården västra: 40 bostäder. Bäckatorpet: 15-20 bostäder. Marieforsleden norra:

120-140 bostäder. Marieforsleden västra: 60-100 bostäder. Marieforsleden södra: 110-120 bostäder. Södra Ekudden: 40-50 bostäder. Radbyn södra: 30-50 bostäder.

Göteborgsvägen: 120-140 bostäder. Gummerstadsväg en etapp 1: 40-50 bostäder. Etapp 2: 100 bostäder. Nolhagsfyren: 4 bostäder. Törnbergavägen: 10-15 bostäder. Östra grangärdet: 40

bostäder. Dessutom föreslås stora areal beredas för olika sorters verksamheter, till exempel tillverkning, på: Sandbäcken norra, Sandbäcken södra, Sund södra, Göteborgsvägen och Marieforsleden.

Översiktsplanen 2030

för Mariestad pekar

ut en rad nya exploateringsomr

åden.

SKISS: MARIESTADS

KOMMUN

allmänheten att reagera. FOTO: CHARLOTTE

FERNEMAN

i både Mariestad och borgs arbetsmarknadsre i Skaragion • Skapa 170 nya utbildningsplatser Kommunen har riktat in sig på fyra fokusområden:

• Förstärka placering i nätverk, överbygga barriärer • Bygga längs befintlig infrastruktur och service • Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområde na • Stärk regionalt samarbete Planarkitekten Hanna Asp tare än sin föregångare. säger att den nya översiktsplanen är konkre­

MT i går.

FOTO: CHARLOTTE

FERNEMAN

Här kan du se redan

påbörjade planprojekt

i kommunen.

Sköna mil med rätt sommardäck

Boka enkelt ditt däckbyte online! Vi byter enkelt och snabbt dina däck. Boka bara en tid. Det gör du enklast online, på bilia.se/boka. Du kan också ringa oss dygnet runt på 0771-400 000.

Pris med Biliakort 350:Pris utan Biliakort 450:-

Boka tid för Däckbyte

Paketpris på sommardäck I priset ingår montering på fälg, balansering och återvinning.

Gislaved UltraSpeed

På vissa håll skulle man kunna släppa på strandskyddet. Det finns lägen att utnyttja utan att man sätter käppar i hjulet för friluftslivet.” Christer Dalvik (Map) Snapen, Skräddaretorp och södra Kryparetorp. – Jag saknar fler Lis-områden på landsbygden. Det är svårt att få markägare att släppa till mark, det är något vi får jobba vidare med, säger Johan Abrahamsson (M). – På vissa håll skulle man kunna släppa på strandskyd-

FOTO: TOMAS HÖGLUND

det. Det finns lägen att utnyttja utan att man sätter käppar i hjulet för friluftslivet, anser Christer Dalvik (Map). – I utpekade Lis-områden är det jungfruliga marker som ska tas i anspråk för rena boendeområden. Om vi sprider ut exploateringarna medför det ökade transporter, påpekar Mats Karlsson (MP). Göran Hellström (L) ser infrastrukturen som en avgörande fråga. – Det är en förutsättning för att dels öka antalet invånare, dels skapa fler arbetstillfällen. Kinnekullebanan måste bevaras. Jag skulle gärna se Västra Götalandsregionen följa upp hur Tyskland satsat på vätgasdrivna tåg, säger Hellström. –  En satsning på Kinnekullebanan skulle öka pendlingsmöjligheterna. Samti-

digt vore det önskvärt med fler arbetstillfällen lokalt så människor slipper pendla. I dag förutsätts nästan att man ”bor här, jobbar där”, säger Mats Karlsson (MP). – Goda kommunikationer är A och O för utveckling och stärka kommunens placering i regionen, påpekar Sven-Inge Eriksson (KD). Centerpartiet anser att besöksnäringen borde få större utrymme i ÖP:n. –  Vi vill lyfta fram skärgården och kulturmiljöerna på landsbygden. Mariestads kommun och närområdet har stora värden som inte får glömmas bort, säger Helena Hallerhed (C).

Tomas Höglund tomas.hoglund@ mariestadstidningen.se 0501-687 43

995:-/st

E

C

71

E

C

71

1.095:-/st

B

A

69

205/55R16 94W 1.325:-/st

B

A

69

C

A

68

E

B

73

195/65R15 91V

205/55R16 91W 1.175:-/st

Nokian Hakka Blue 2 195/65R15 95V

Pirelli P-Zero 235/40R18 95Y 2.275:-/st

Pirelli Scorpion Verde 235/60R18 103V 2.345:-/st

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. 2018-08-31. Värde paketpris sommardäck: montering och balansering, 230:-, samt återvinning, 20:-.

Allt som rör bilen. Och lite till. Nå oss dygnet runt på bilia.se eller ring Bilia Nu 0771-400 000

5


6

Nyheter

Tisdag 17 april 2018 MT

MARIESTAD. Asylsökande kan avsluta sin utbildning i kommunen

Får bo kvar i närområdet BLIR KVAR. Civilsamhället engagerade sig i asylsökandes sak. 24 av flyktingungdomarna på Vallby asylboende har nu flyttat till Töreboda och Hova. Det innebär att de kan avsluta gymnasiets introduktionsprogram i kommunen. – Det känns mycket bra att få vara kvar här och avsluta skolan och inte hamna i Kiruna eller någon annanstans, säger Mohammad Hosseini, som är en av fyra asylsökande som fått flytta till en lägenhet i Hova. Han kommer nu att kunna avsluta introduktionsprogrammet och har sökt till gymnasiet i höst. 20 andra ungdomar har flyttat till Töreboda. – Jag hade hellre hamnat där, det är bättre med busstiderna till Mariestad, men jag är glad att vara kvar i skolan, säger Mohammad.

Lönsamt engagemang Den 13 mars kallade Tillsammansskapet i Mariestad till möte på Vallby asylboende med anledning av att Migra-

Polisronden Narkotikabrott. I fredags vid 22-tiden greps en 49åring vid Vallby. Personen från Västsverige är nu misstänkt för innehav (av en påse misstänkt cannabs). Färd utan kort. En 55-årig kvinna från Hjo, känd av polisen sedan tidigare, är misstänkt för grov olovlig körning. Färden gick på E20 i Mariestad i helgen. Bilen är tagen i beslag. Gömde knark. En 23-åring som suttit på häktet i Mariestad skulle skjutsas till sjukvården i lördags. I samband med detta påträffades gömd narkotika innanför gipset. 23-åringen är därmed misstänkt för narkotikabrott. Olovlig körning. En 46-årig stoppades i söndags under en färd på E20. Mannen, kändis hos Mariestadspolisen, är nu misstänkt för grov olovlig körning.

tionsverket beslutat om att stänga verksamheten till den sista april. Syftet var att de som går gymnasiets introduktionsprogram skulle få avsluta sin utbildning i kommunen. Veckan efter bjöds föreningar in till boendet för ett öppet möte. Ett 50–tal personer från ett 10-tal föreningar deltog och skrev på en lista för att ungdomarna skulle få stanna. – Målsättningen var att Vallby skulle få vara kvar, men Migrationsverket har sin avvecklingsplan, säger Ola Bergqvist, Tillsammansskapet, som var med vid båda mötena. Efter detta har han och två till haft ett möte med Migrationsverket för att försöka hitta en annan lösning. – De lyssnade på oss och

Mohammad Hosseini

nu bor några av ungdomarna antingen i Töreboda eller Hova och kan avsluta sin utbildning här, säger Berg-

qvist. – Det känns mycket bra, det har varit lyckade möten och vi har fört ett vettigt och sansat resonemang med Migrationsverket. Det lönade sig.

Nya bostäder Linda Norlin, enhetschef på Migrationsverkets mottagning i Mariestad, kan inte bryta sekretessen och bekräfta exakt var ungdomarna har flyttat. – Men vi har försökt placera de ungdomar som går i skolan i närområdet. Vi har haft dialog med skolan, frivilligorganisationer och kommunen för att försöka lösa att även familjer med barn ska få vara kvar i närheten, säger hon. Samtliga 64 asylsökande som bott på Vallby har nu fått nya adresser, men alla

har inte flyttat än. 59 av dem är placerade i upptagningsområdet (Skaraborg) och fem är placerade på andra orter. Vid mötet på Vallby den 13 mars var det ett 30-tal ungdomar som gick gymnasiets introduktionsprogram i Mariestad, nu har 24 flyttat i närområdet. – Vi har haft en dialog med skolan om vilka som faktiskt går i skolan och vilka som inte gör det, säger Norling.

Positivt Rickard Thorell, programansvarig på Vadsbogymnasiets introduktionsprogram, är glad över hur situationen har lösts. – Det är jätteroligt att Migrationsverket hörsammade och tog hänsyn till ungdomarna. Det är ett antal elever som hade fått en mycket tuff situation om de fått flytta och avbryta sina studier mitt i terminen, säger han.

Tove Gontran 0501-687 47 tove.gontran@ mariestadstidningen.se

Tillsammansskapet har engagerat sig för att flyktingungdomarna

MARIESTAD. Ulf Svensson skänker familjebibel till hembygdsföreningen

Gedigen historia hittar hem Kolmårdens grundare, Ulf Svensson, som växte upp i Leksberg har skänkt sin familjebibel till Leksberg-Ullervads hembygdsförening. Den överlämnades till föreningens ordförande, Truls Wiberg, på biblioteket. Som 24-åring flyttade Ulf Svensson från Leksberg, Mariestad. Ett drygt decennium senare hamnade han i Kolmården och grundade djurparken med samma namn. Resten är historia. Och historia är just anledningen till att Svensson besökte Mariestad denna fredag. – 1930 köpte min far en familjebibel. Där har han skrivit in alla släktingar som fanns i bygden, när de

föddes och dog. Inte bara i vilken ålder och dag, utan exakt klockslag. Jag tyckte att denna bibel skulle passa hos hembygdsföreningen, säger han. Det tjocka verket innehåller även historier och anekdoter från bygden, nedtecknade av Svenssons far. Truls Wiberg, ordförande i hembygdsföreningen Leksberg-Ulervad, tar emot gåvan. – Ett hjärtligt tack för att du tänker på oss. En familjebibel är en väldigt personlig sak, säger han. Bibeln betyder mycket för föreningen. – Den skapar förbindelse mellan Ulf Svenssons livsverk och bygden.

Tove Gontran

Truls Wiberg tog emot Ulf Svenssons familjebibel, en gåva som skänker Leksberg-Ullervads hembygdsförening mycket intressant historia. FOTO: TOVE GONTRAN


Nyheter

MT Tisdag 17 april 2018

7

TINGET. Samtliga fyra inblandade frikändes

Friades från insideråtal Den 33-årige Törebodabon frikändes liksom de tre medåtalade när Stockholms tingsrätts dom i ett uppmärksammat insidermål offentliggjordes på måndagen. Det var i början av mars månad som åklagaren väckte åtal i Stockholms tingsrätt mot fyra män som suttit häktade sedan den 2 februari. Utöver Törebodabon var de åtalade en 69-årig man från Västsverige (i åtalet utpekad som huvudman), dennes 31-åriga son boende i Stockholm samt en 36-årig stockholmare. Enligt utredningen som tog sin tid skulle huvudmannen, som satt i styrelsen för ett aktiebolag som skulle köpas, ha läckt information om förvärvet till sonen som skulle ha vidarebefordrat den hemliga informationen till de övriga. Sådana tilltag, insiderbrott, är förbjudna enligt lagen och kan ge upp till sex års fängelse om brottet är

synnerligen grovt. Törebodabon avyttrade i december 2017 aktier för 2,1 miljoner i det aktuella företaget – med en beräknad vinst på drygt 700 000 kronor. Åklagaren yrkade i sin stämningsansökan till tingsrätten att Törebodabon skulle betala tillbaka vinstsumman plus en sanktionsavgift på 1,5 miljoner kronor. I polisförhör nekade samtliga fyra åtalade till brott. På måndagen kom domen från Stockholms tingsrätt i det uppmärksammade målet. Den innebär att samtliga fyra åtalade frikänns från brottet de åtalats för. Huruvida de kommer att begära skadestånd för tiden de suttit anhållna och häktade, återstår att se. Domen kan överklagas till högre instans senast den 5 maj och först när hovrätten sagt sitt (ifall det blir ett överklagande) och det även där handlar om frikännade kan skadeståndsfrågan bli aktuell.

C. Lundh

MARIESTAD. Gymnasiet deltar i försök

Digitalisering av skolprov testas

skulle få stanna i närområdet för att avsluta sin introduktionsutbildning till gymnasiet. 

FOTO: TOVE GONTRAN

SKARABORG. Regeringen vill satsa 2,6 miljarder i vårpropositionen

Mer välfärdspengar i budget Regeringen gör nya satsningar på totalt 2,6 miljarder i sin vårbudget. – Ekonomin går bra. Vi är stolta över att fortsätta satsa på välfärden, säger riksdagsledamoten Monica Green (S). Vårbudgeten är en komplettering till budgeten som lades i höstas, och exakt vad de 2,6 miljarderna extra innebär för Skaraborg och Västra Götaland är svårt att säga. Sedan tidigare var en satsning på 400 miljoner till ökad tillgänglighet känd. Nästan 67 av de miljonerna lär hamna i Västra Götaland och pengarna är tänkta ge personalen bättre förutsättningar. Under måndagen kom besked om ytterligare 200

Monica Green (S) från Skövde är stolt över regeringens välfärdssatsning.  FOTO: ROLAND SVENSSON/ARKIV miljoner, som också ska användas till att behålla och rekrytera personal där finns kompetensbrist. 350 miljoner går till ökad kvalitet i äldreomsorgen, inte minst via digital teknik. – Vi ska kunna utnyttja

den nya tekniken ännu bättre, säger Green. Vårdutbildade över 65 år och de som har en utländsk utbildning ska få smidigare väg till jobb. Regeringen satsar 210 miljoner på den biten.

Regeringen (S, MP med stöd av V) satsar även på bland annat fler bostäder, sommarjobb för unga, stöd till minskade metangasutsläpp, solcellsstöd samt elfordonspremie. Det finns även en ökad satsning på åtgärder mot sexuella trakasserier, våld och kränkande särbehandling (125 miljoner) och ökat stöd till kvinno- och tjejjourer (50). – Dessutom satsas 50 miljoner på att förskolan ska få möjligheter att köpa in fler böcker. Kommunerna kommer att kunna söka pengar till olika projekt. Polisen får 200 miljoner extra, Tull- och Skatteverket får 79 miljoner.

Alf Ehn

Till hösten påbörjas försöksarbetet för en digitalisering av de nationella proven. Vadsbogymnasiet har valts ut av Skolverket att under tre år medverka i verksamheten. Vadsbogymnasiet är bland de hundra skolor som valts ut av Skolverket att testa förutsättningarna för genomförande av de nationella proven digitalt. I försöksverksamheten kommer Skolverket att pröva den tekniska lösningens olika delar, undersöka skolornas beredskap vid provtillfället och pröva former för bedömning.

Urval Vadsbogymnasiet har valts av Skolverket utifrån vissa faktorer. Deltagande i projektet är obligatoriskt. – Urvalet är gjort så att det ska täcka så bra som möjligt. Man tar hänsyn till storlek på skolan, vilken typ av huvudman den har och ifall den ligger i en stor, mellanstor eller liten kommun eller på landsbygden, säger

Karin Hector-Stahre som är projektledare på Skolverket.

Statsbidrag Ett statsbidrag kommer att delas ut till de medverkande skolorna för att kompensera för merkostnader. Summan varierar från skola till skola. – Den är baserad på antalet elever som ska vara med. Regeringen har tillsatt 14 miljoner kronor per år under försöksperioden 2018-21. Ännu har det inte informerats om vad skolorna kan använda pengarna till.

Tidsplan Från hösten 2018 till hösten 2019 görs en kartläggning av skolornas förutsättningar, vilket även innefattar dialog med skolorna för att förbereda dem inför testerna. De tekniska testerna kommer att ske från hösten 2019 till december 2021. Först 2020 ska ett urval av provuppgifter ha gjorts digitalt. 2022 ska digitala nationella prov vara införda på skolor i hela landet.

Jesper Sydhagen


8

Töreboda

Tisdag 17 april 2018 MT

TÖREBODA. Får testa på att driva eget

TÖREBODA. Planer på elevbostäder på campingen

w

Ozzi Mecklin, Kuntida Phakdi och Thilde Andersson i Ung Drive var alla med i Ung Drive sommaren 2017. 

FOTO: JENNY ALLVIN/ ARKIV

Ännu ett år för Ung Drive

Polisronden Narkotikabrott. Strax före lunch på söndagen greps en 19-åring på Björkebacksvägen i Töreboda. Polisen misstänker eget bruk av narkotika.

Kom och se våra lokaler och utemiljö Vi informerar om vår verksamhet och om skolans profil ”Miljö och friluftsliv” Du får träffa rektor, lärare, styrelse, elever och föräldrar Vid elden serverar vi fika. Varmt Välkomna! www.fredsbergsskola.se

www.ntf.se/konsument

Jenny Jacobsson, Rektor Sötåsen – Vi har cirka 200 elever på naturbruksinriktningarna, och på särskolan, där man kan välja mellan skog, mark och djur, finns cirka 50 elever. Enligt Jenny Jacobsson har interesset för naturbruksgymnasium alltid varit stort och det som är gemensamt för eleverna är att de har ett intresse för det gröna.

– Det är mycket praktiskt på utbildningarna samtidigt som eleverna får vara ute och tillämpa det de lär sig. Våra lärare är duktiga på att ta in det teoretiska i det praktiska. Om vi tar matematik som exempel så kan man lika gärna räkna hektar ute på en riktig åker när vi har möjligheten till det som inne i klassrummet. I år beräknas 99 nya elever antas till skolans olika program, jämfört med 76 som antogs i fjol.

Elevboende Eftersom att många elever bor på skolan är diskussionen kring boende alltid aktuell. I dagläget vissa elever på Sötåsen från elevboenden i Uddetorp, men

det finns diskussioner om ett samarbete mellan kommunen och gymnasieskolan som innebär att elevboenden kan byggas på Töreboda camping. Tanken är i så fall att dessa boenden skulle kunna hyras ut till turister på sommaren. – Inget är bestämt och det finns inga kontrakt skrivna. Vi tjänstemän har kommit fram till att det är genomförbart men sen är det en politisk fråga om det ska bli av och om pengarna finns. Så det blir en budgetfråga i juni, säger Dan Harryzon, plan- och exploateringschef för kommunen.

Malin Isaksson malin.isaksson@ mariestadstidningen.se

Skol- SM i Hund TÖREBODA. Ikväll är det dags för invigningen till skol- SM i Hund som i år arrangeras av Sötåsen naturbruksgymnasium. Själva tävlingen hålls i morgon, onsdag, på deras anläggning på Axevalla hästcentrum. Totalt är 18 olika gymnasieskolor anmälda och under tävlingsdagen är de totalt 165 starter i sex olika tävlingsgrenar. Grenarna är bland annat agility, rally, bruks, lydnad och freestyle. Skol- SM i hund startade på just Sötåsen för tio år sedan av två elever som anordnade tävlingen som

w

Lördag 21 april kl 12-14

– Målet är att vi ska ha ungefär 300 elever på Sötåsen, säger Jenny Jacobsson som är skolans rektor. På naturbruksgymnasiet Sötåsen kan man i dag studera lantbruk-, djurskötare- eller trädgårds- programmet. På Axevalla hästcentrum finns även sedan två år tillbaka ett program med olika hästinriktningar och där kan eleverna välja mellan trav, ridning och islandshäst.

Målet är att vi ska ha ungefär 300 elever på Sötåsen.”

w

ÖPPET HUS!

Sextio ut och hundra nya elever in. Elevantalet på Sötåsen ökar för varje år och i höst kommer det att vara uppe på cirka 250. På idéstadiet diskuteras möjligheten att bygga elevbostäder på campingen.

w

Ung Drive är ett nätverk av unga företagare som ger ungdomar i gymnasieålder möjligheten att testa på att driva ett eget företag under en sommar.

Fler elever antas till Sötåsen i höst

w

Ung Drive

FOTO: MALIN ISAKSSON

w

Malin Isaksson 0506-747961 malin.isaksson@ mariestadstidningen.sew

Förra året var ett succéår för Töreboda då två av fem priser togs hem av ungdomar från tätorten på Ung Drives sommaravslutning på Scandic Billingen i Skövde. Då var det Ozzi Mecklin som prisades för sin arbetsmoral efter sin insats som bilmontör på Lundgruppen Skadecenter i Mariestad, och Thilde Andersson som tilldelades marknadsföringspriset efter att ha drivit Thildes nagelvård under sommaren. Nu finns det alltså möjlighet igen för Törebodaungdomar att testa sina entreprenörskunskaper under en sommar. – Töreboda kommun finansierar fem platser i år och de som kommer med får 1500 kronor i startkapital och sen får de behålla allt de tjänar, säger Andreas Wilhelmsson som är ansvarig för Ung Drive i Skaraborg. – Ansökan pågår fram till och med 30 april och man behöver inte ha en färdig af-

färsidé när man söker. När vi väljer ut deltagare går vi på hunger och driv, säger Andreas Wilhelmsson. – Sommaren börjar dessutom med en kickoff och då bestäms affärsidé. Det brukar vara ungefär hälften som vet vad de vill göra redan innan och de andra kommer på det under veckan. Ung Drive är ett nationellt företagskoncept där ungdomar mellan 15–18 år driver eget företag under en sommar med coachning från unga aktiva företagare. I år har Mariestads kommun 20 platser, Gullspång två och Töreboda fem platser.

w

För fjärde året i rad kan ungdomar i Töreboda söka till Ung Drive där de får möjlighet att testa på eget företagande. Ansökningsperioden pågår april ut.en del i ett Ung företagsamhet- projekt (UF). Då, år

FOTO: CHARLOTTE FENEMAN/ARKIV

2008, var det 16 starter på tävlingsdagen.


Gullspång/Hova

MT Tisdag 17 april 2018

w

GULLSPÅNG. Gullspångs Skytteförening arrangerade stafettävling

Stefan Helge, tävlingsledare.

Resultaten följs löpande på en skärm.

w

w

w

w

w

w

w

Rasmus och Nicklas Gunnarsson servar kunden Lars Johansson.

Prisbordet på Gränsfejden.

Vissa sitter, vissa står.

”Gränsfejden”

Vår på biblioteken i Gullspångs kommun 2018 Bokcafé på Gullspångs bibliotek

STAFETT. Tänk er en tävling där lagen, bestående av åtta skyttar, har totalt fyra timmar på sig att skjuta 320 skott. Varje deltagare ska skjuta 40 skott. Där har ni grundförutsättningarna. – Det ovanliga med vår tävling är att stafetten består av både sittande och stående skyttar, säger tävlingsledare Stefan Helge och noterar att varje skytt teoretiskt sett har 30 minuter på sig. Gott om tid? Under den halvtimmen ska skytten ställa in och justera siktet, och 40 skott under stark koncentration kräver sin skytt. – Gränsfejden är både en lagtävling och en tävling där

vi utser vilka som lyckats bästa individuellt sett. I Gränsfejden finns inga krav på hur det mixade laget ska se ut. Tävlingsnamnet ”Gränsfejden” kommer från att deltagande lag kommer från flera landskap. – Det var i samband med att Gullspångs Skytteförening år 2015 firade 120 årsjubileum som tävlingen instiftades, berättar Stefan Helge. I år lockade tävlingen fem

lag från Västergötland, ett från Värmland och ett från Närke. Från Västergötland kom lagen från, utöver arrangörsklubben Gu ll spång också från Falköping, Tibro samt två lag från Norra Kålland, Värmlandslaget kom från Stofors/Filipstad och Närkelaget från Kvistbro.

Avslutar Sju lag med åtta skyttar betyder femtiosex personer; plus ledare. Många skulle servas. Gullspångs skytteförening ställde upp med både restaurang och kaffeservering. – Det är många som får ställa upp en sådan här dag, men det är roligt, tävlingen ligger sent och så gott som

avslutar säsongen, säger Stefan Helge.

Owe E Hermansson

Resultat 1. Gullspång (3 096 p), 2. Tibro-Ransberg (3 095), 3. Norra Kålland (3 084), 4. Kvistbro (3 065), 5. Filipstad (3 009), 6 Falköping (2 976), 7. N Kålland (2 954). Stående 1. Jonas Sjöberg,Tibro (404,3 p), 2 Pontus Sundström, Gullspång (401,5), 3 Ebbah Hedberg Kvistbro (400,1). Sittande 1. Jonathan Nilsson, Gullspång (422,8), 2. Jamelia Prims, Gullspång (422,6), 3. Björn Boström, Tibro (422,0).

Bibliotekets personal boktipsar och bjuder på fika. Lokale författaren Paul König gästar. Gullspångs bibliotek, torsdag 19 april kl 18.30.

Nallekalas på Gullspångs bibliotek Är du mellan 3 och 5? Ta med din nalle på kalas hos oss! Vi fikar och lyssnar på nallesagor. Med på kalaset är Nalle Puh. Gullspångs bibliotek, lördag 5 maj kl 11.45.

Visning av Frans G Bengtssons minnesbibliotek Bibliotekarien Anna visar minnesbiblioteket och berättar om Frans G Bengtsson. Gullspångs bibliotek, tisdag 15 maj kl 10.00

Språkcafé Hova bibliotek För dig som vill lära dig svenska och om Sverige och för dig som har ett intresse av att hjälpa till och svara på frågor om den svenska kulturen. Fika till sjävkostnadspris. Vid Hova bibliotek, onsdagar, kl 18.00-19.00.

9


10

Tisdag 17 april 2018 MT

Familj

I DAG... är det De blödarsjukas dag. En dag för att uppmärksamma en ganska sällsynt men ärftlig sjukdom som leder till koagulationsrubbningar och därmed blödningar som håller på längre än normalt hos den som är drabbad.

REDAKTÖR: MICHAEL GUSTAFSSON TELEFON: 0501 -687 33 E-POST: FAMILJ@MARIESTADSTIDNINGEN.SE ANNONSER: 0501-687 15, WWW.MARIESTADSTIDNINGEN.SE

Milton 3 år Idag vill vi gratta vårat barnbarn som fyller 3 år. Många grattiskramar från farfar och farmor.

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND SKARABORG.

I Södra Råda kyrka hölls i fredags begravningsgudstjänst för Catharina Hallenberg, Gullspång. Akten omramades av orgelmusik framförd av kyrkomusiker Lars Kullnes. Officiant var kyrkoherde Charlotte Holmgren som höll ett personligt griftetal förrättande överlåtelsen och bad begravningsbönen. Vid graven som smyckats med en vacker blomstergärd tog barnen med familjer, övrig släkt och vänner ett sista tack och farväl av Catharina. Som avslutning lyste officianten frid över Catharina Hallenberg och inbjöd till den efterföljande minnesstunden i Bygdegården. Catharinas minne hedrades även med gåvor till olika minnesfonder.

Under fredagen ägde begravningsgudstjänst rum i Töreboda kyrka för Lisbeth Gruffman, Töreboda. Akten omramades med orgelmusik framförd av organist Karl Wikenståhl. Under akten framfördes även inspelad vald musik. Präst K-G Arvidsson var aktens officiant och höll ett personligt griftetal, förrättade överlåtelsen samt bad begravningsbönen. Vid kistan som var omgiven av vackra blommor tog barnen med familjer, släkt och vänner ett sista tack och farväl av Lisbeth. I aktens avslutning lyste officianten frid över Lisbeth Gruffman och framförde familjens tack för visat deltagande. Hennes minne hedrades förutom med de vackra blommorna även med gåvor till Hjärtlungfonden. Efter akten följde en minnesstund i Församlingshemmet.

Synskadades riksförbund Skaraborg höll på söndagen sitt årsmöte på kurorten Mösseberg Falköping. Falköpings politiker Ulf Eriksson var inbjuden och höll i ordförareklubban under mötet. Föreningen har under 2017 arbetat för att synskadade ska uppleva frihet i vardagen, och själva ha makten över sitt liv. Ett mål var att besöka hälften av kommunstyrelser i Skaraborg med avsikt att förbättra deras kunskaper om synskadade personer. Denna aktivitet var svårare

URNNEDSÄTTNING.

Min älskade Maka Vår älskade Mamma

* 3 februari 1955 har lämnat oss i stor sorg och saknad

TÖREBODA. Söndagen den

Mariestad 12 april 2018 STEFAN Johan, Anna, Elin med familjer Släkt och vänner

Klara Hård 9 år Hipp, hipp, hurra för Klara som fyller 9 år idag. Grattiskramar från pappa, mamma, Melker och Disa.

Cornelis Wallskog Grattis vår fina kille på din 6-årsdag! Pussar och kramar från mamma, pappa och lillasyster Edith.

Enklast lämnar du din grattisannons via maristadstidningen.se

Hampus Bohman 6 år Ett stort grattis till vår goe kille på 6-årsdagen. Många grattiskramar från familjen.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Skogskapellet fredag 27 april kl 13.00. Efter akten inbjudes till minnesstund i Odd Fellow-lokalen. Svar om deltagande önskas till tel 0501-105 27 senast tisdag 24 april. Tänk gärna på Cancerfonden, gåvotel 020-59 59 59. www.blomsmtv.se

NOTERAT.

Seniorer fick besök från Dretmossen MARIESTAD. Vid vårens sista månadsmöte gästades Aktiva Seniorer åter av Leif Johansson från Frykerud i Värmland. Vi har tidigare mött honom som Zarah Leander, men nu kom han som Frida Andersson från Dretmossen. Hon berättade dråpliga minnen från sitt liv på landsbygden i Värmland. Historierna varvades med gamla slagdängor från förr. Det hördes många glada skratt och applåder under den dryga timmen som Leif/Frida underhöll. Av vårens program återstår nu en utfärd till Huseby – avslutningen av vår läsoch rescirkel, mannekänguppvisning och vårlunch.

15 april startade 34 vuxna och sju barn när Korpen Töreboda MIF ordnade tipspromenad. Vinnare vuxen:

Inger Knutsson. Vinnare barn: Alice Foster Esbjörnsson. Rätt vuxenrad: 1) Fem stycken, 2) Präst, 3) 1999, 4) En dansrörelse, 5) I barrskogen, 6) Studenternas IP, 7) Prins Gabriel, 8) 2006, 9) Mexiko,Sydkorea, Tyskland, 10) Kurbits, 11) Rune Andreasson, 12) Times Square. Skiljefråga: 136 st.

LUGNÅS. Söndagen 15 april startade 45 deltagare i Björsäters IF:s tipspromenad. Rätt svar: 1) Ingmar Bergman, 2) Tanzania, 3) Svinalängorna, 4) Hero, 5) William Nylander, 6) London, 7) Dan Hylander, 8) Röd, 9) Team Camouflage, 10) Thailand, 11) Vänsterpartiet, 12) Lara Croft. Vinnare: Annica Nordkvist, Leif R Andersson, Siv Pettersson, Anneli Evertsson, Benny Frisell.

BRIDGE. OTTERBÄCKEN. Aprilrallyt partävling hcp den 12 april. 1) Elisabeth Ahlgren Ingrid Karlsson 143, 2) Lars Frändberg - Christer Ottosson 141, 3) Helén Vallgren - Anita Gunnarsson 134, 4) Wiveka Johansson - Hans Ståhlberg 130, 5) Marita Folkesson - Barbro Storm 121, 6) Bertil Asplund - Mats Lindgren 120, 7) Roger Persson - Asta Hammarberg 120, 8) Bengt-Ove Wallenstein - Hans Fimmerstad 120, 9) Lena och Leif Claesson 117, 10) Eva Rittsel - Göran Gustavsson 108, 11) Annica Karlsson - Bertil Strand 107, 12) Sigbritt Tibblin - Anita Beskow

103,13) Anitha Lampinen Evy Esplund 89. Vårcupen 2018. 1-2) Jansson Marianne, Jansson Lennart 23150, 3) Berg Kerstin 22700, 4) Björkström Gunnar 20710, 5) Gustafsson Göran 19640.

MARIESTAD. Ekebo II den 12 april (15 par). 1) Agneta Ohlsson - Elisabeth Palmstierna 165, 2) Thina Larsson - Sonja Lindholm 163, 3) Ulla och Stig Hagren 155, 4) Sara Andersson - MajBritt Sjöberg 150, 5) Hjördis och Bert Levefelt 146, 6) Lena Lundstedt - Marianne Zetterblad 136, 7) Monica Hävner - Irene Edvardsson 135.

w

Du vet väl att...

Hand i hand genom livet vi vandrat Sida vid sida vi alltid har stått I med- och motgång vi styrkte varandra Vår kärlek från ungdomens år har bestått Nu din varma hand jag aldrig mer får trycka Vår kärlek, våra barn och barnbarn var vår lycka

april, i strålande solsken, startade 200 vuxna och 18 barn i MFK:s 3,5 kilometer långa motionspromenad vid Snapens friluftsgård. Vinnare vuxen: Robin Blom, Jan Jönsson, Malin Törnqvist, Inga-Lill Stråhlman, Anna-Karin Carlsson, Malin Järvenpää, Catharina Sundberg, Tomas Björklund. Vinnare barn: Ronija Järvenpää. Rätt vuxenrad: 1) Rune Skogsberg. 2) Agility. 3) 30 meter. 4) Fredde Granberg. 5) Alicia Vikander. 6) Spendrup. 7) Cykel. 8) Winston Churchill. 9) 1000 år. 10) Anders Thornberg. 11) Lina Korsgren. 12) XIV.

w

Karin Lundvall

På Amnehärads kyrkogård har gravsättning ägt rum av urnan med stoftet efter Gösta Eriksson, Råglanda, Gullspång. Akten förrättades av kyrkoherde Charlotte Holmgren med bön och bibelläsning i närvaro av familjen, släkt och vänner.

MARIESTAD. Söndagen 15

w

Gösta Eriksson Gullspång

TIPSPROMENAD.

w

Grattis Våran Joanna Sipola fyller 11 år idag. Ett stort grattis från familjen.

att genomföra än väntat. Kommunstyrelserna i flera kommuner var helt ointresserade av att ta emot informationen. Trots allt har vi besökt fem av 15 kommuner och har löfte att få besöka några till under året. Styrelse för 2018 blev: Ordförande Anita Andersson Moholm, Helena Melin Lidköping, Maria Andersson Skövde, Kristina Adolfsson Eggby, Anders Götenstedt Mariestad, Kjell Karlsson Tibro, Claes-Göran Johansson Vedum. Efter mötet kunde de 75 deltagarna sätta sig att äta Kurortens fantastiska brunchbuffé.

w

Lisbeth Gruffman Töreboda

w

Catharina Hallenberg Gullspång

DÖDA.

Wilma Martinsson Grattis, grattis och hipp, hipp, hurra! Idag är det din 10-årsdag! Massvis med kramar från mamma, pappa, Joel och Linus!

ÅRSMÖTE.

w

Grattis Milton Vi vill idag gratta vårt busfrö Milton som fyller 3 år idag. Grattiskramar från Simon, Linus, Melvin, mamma och pappa.

BEGRAVNINGAR.

Konfucius (551–479 f Kr), kinesisk tänkare

w

GRATTIS.

Det som finns i ditt hjärta bestämmer också din blick.”


DAGENS NAMN Elias Elias är ett bibliskt namn som betyder Jahve är Gud. Det har blivit allt vanligare de senaste decennierna. Cirka 29 500 personer heter Elias, och omkring 20 000 har det som tilltalsnamn. Dessutom heter ett tusental personer Elias i efternamn. Medelåldern för tilltalsnamnet Elias är 14 år.

Födelsedag.

Elis Elis är en svensk form av det bibliska namnet Elias. Cirka 6 900 personer heter Elis, omkring 3 000 kallas så. Medelåldern för tilltalsnamnet Elis är 16 år.

För 67 år sedan, år 1951, föddes ishockeyspelaren Börje Salming. Han spelade i bland annat Toronto Maple Leafs och utsågs år 2008 till en av de sex största spelarna i sporten under det senaste seklet.

I morgon: Valdemar, Volmar

DET HÄNDE ...

2003

1973

blev Finland ett av världens få länder med kvinnor på både statsminister- och presidentposten. Då utnämnde president Tarja Halonen formellt Centerpartiets ledare Anneli Jäätteenmäki till landets statsminister. Den kvinnodominansen skulle dock inte hålla länge – redan den 18 juni avgick Jäätteenmäkia.

startade logistikföretaget Federal Express, Fedex, sin verksamhet från Miami, USA. Det grundades av amerikanen Frederick W Smith för att täcka behovet av snabba leveranser av expressgods som mediciner, datortillbehör och elektronik.

GAMLA BILDEN. Firande av kung Oscar II:s 25-årsjubileum

w

J

w

w

w

w

w

KRÖNIKA. Alf Ehn

En mugg med vatten kan ge barn en ny nyans

w

w

11

MT Tisdag 17 april 2018

KUNGLIGT. Fotografiet är troligen taget av Anna Florén och är hämtat från konstnären Bror Kronstrands privata fotoarkiv. Bilden visar firandet i Mariestad av kung Oscar II:s 25-årsjubileum som regent år 1897. Paraden, med både barn och vuxna, gick längs Kungsgatan på väg mot Stadsparken och ses här passera Teatern på södra sidan gatan och den ännu obebyggda Kööpska tomten på den norra. I hörnan Kungsgatan/Österlånggatan kan man vagt urskilja skylttexten till C.J. Theorins Konditori och längre ned på gatan vajar Unionsflaggan från ett av hustaken. Bilden är inskannad av Mariestads Stadsbibliotek och inskickad av Elisabeth Göthberg och Eva Holmberg, Bror Kronstrand-sällskapet i Mariestad.

NOTERAT.

Nazityskt slagskepp bakom ringlösa träd NORGE. Nazitysklands ockupation av Norge tycks ha lämnat avtryck i naturen som syns än i dag. Många träd i norska Kåfjord saknar

NAMNKRYSSET.

helt och hållet årsringar, rapporterar BBC. Forskare tror att det har att göra med att det nazityska slagskeppet Tirpitz – ett av Adolf Hitlers två största fartyg – låg i fjorden under andra världskriget. När skeppet låg där försökte man kamouflera

det med hjälp av kemisk dimma. – Vi tror att den här artificiella röken skadade barren på träden, säger forskaren Claudia Hartl från Johannes Gutenberg-universitetet i tyska Mainz till BBC. Utan barr missade många träd fotosyntesen. Träd

tycks ha påverkats inom fyra kilometers radie från där Tirpitz låg och i vissa fall har återhämtningen tagit decennier. Tirpitz sänktes av brittiska bombflygplan strax väster om Tromsø den 12 november 1944.

turarrangemang med NBV. Lokalföreningarna har haft många egna aktiviteter för sina medlemmar. Flera har deltagit i distriktstävlingen Karusellen. Den nyvalda styrelsen består av ordförande Marie Post, Kinnarp, vice ordförande Fredrik Larsson, Götene, sekreterare Margareta Karlsson, Lundsbrunn, kassör Yvonne Angelhammar-Josefsson, Töreboda, studieledare, Ann-Marie Olsson, Mariestad samt Ola Andersson, Götene och Jesper Spångberg, Falköping. Arbetsplanen för 2018 visar på fortsatt utåtriktad verksamhet med fler med-

lemmar. Förbundskassören Eva Blomqvist informerade om aktuellt inom rörelsen. Medlemsvärvning är viktig men det gäller att ta vara på alla medlemmars engagemang. Expedition 50 är en ny organisationsform som skall underlätta det administrativa arbetet och värna demokratin. Mötet avslutades med uppvaktningar för mångårigt medlemskap. Årets aktivitetstävling vann lokalföreningen Valkyrian i Töreboda. Under en paus kunde deltagarna gå ut i det vackra vädret och genom en Tipstolva lära sig mer om denna del av Västergötland.

ÅRSMÖTE. IOGT-NTO. Skaraborgs distrikt av IOGT-NTO har haft årsmöte i Torsö Hembygdsgård. Ordförande Marie Post hälsade välkommen och vände sig särskilt till Eva Blomqvist från förbundsstyrelsen. Mötet började med parentation. Därefter öppnade ordförande årsmötet. Distriktets verksamhetsberättelse behandlades och denna visade på ett omfattande och varierat program i vilka Alkoholnormen utmanats. Medlemmar har deltagit i Världens Barninsamlingen, Matfestivalen med värvartält, utbildning med studiecirklar och kul-

ag gillar traditioner och anser att man bör slå vakt om dem, men samtidigt är jag inte emot förändringar. I söndags var jag på barndop. En liten krabat som nyligen kommit till världen blev via dopet medlem i Svenska kyrkan. Genom att bli döpt får medlemmen rätt att ta emot nattvarden, men det är ju en senare historia. Under dopet öser prästen, eller den som håller i dopet, vatten över barnets huvud. Vattnet är en viktig symbol för livet. Symboliken är talande och glasklar. Kyrkan kämpar med att hitta nya vägar och i söndags upplevde jag, för mig i alla fall, ett nytt grepp. Innan själva ösningen bad prästen barnen i kyrkan om hjälp. De som ville kunde hämta färgglada muggar med vatten och hälla innehållet i dopfunten. När prästen hade bett om hjälp började det mumlas i bänkarna. Inga barn rusade fram, men flera föräldrar började viska till sina barn och frågade om de inte ville hjälpa prästen. VÄRDEFULLT Några av barnen skakade bestämt på huvudet, men till slut klev en handfull modiga, varav de flesta fick stöd av pappa eller mamma, fram och hämtade var sin mugg. Innehållet hälldes i dopfunten. Barnen som hjälpt till såg stolta ut när de gick tillbaka till sina platser. Kanske gjorde förtroendet barnen fick att deras syn på kyrkan blir annorlunda i framtiden? Kanske kommer de ihåg när de fick hjälpa till under dopet? Oavsett så ger det dem en nyans till när de börjar fundera över sin relation till den svenska kyrkan. Dopet är diskuterat. Många vill inte att barnen ska tvingas in i någonting utan att de själva, av förklarliga skäl, kan ta beslut. Självklart är det upp till föräldrarna om deras barn ska döpas, ingen blir tvingad. Men är det inte bättre att döpas som litet barn, för att sedan ta beslut om konfirmation och eventuellt utträde från kyrkan när de blir äldre? Under 2016 döptes 51 771 i landet via Svenska kyrkan. Samma år konfirmerades 28 070 ungdomar. Jag är inte speciellt religiös, är medlem i Svenska kyrkan och både döpt samt konfirmerad. Vi som växte upp på landsbygden hade inga större val när det gällde konfirmationen, men de som kan välja ska väl få göra det?

Barnen som hjälpt till såg stolta ut när de gick tillbaka till sina platser.”

FÖDELSEDAG Ska du fylla 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 – eller kanske ännu mer? Skriv lite grand om dig själv; var du bor, var du är född, vad du arbetar/arbetat med och dina intressen. Skicka gärna med ett färskt foto. Vi behöver materialet en vecka före födelsedagen. Mejla helst in texten (max 1 000 tecken) och bifoga bilden som jpg-fil. Uppgifter om hur dagen ska firas hänvisas till annonsplats.


på helrekond & lackförsegling

25% rabatt

Gäller när du bokar i april

www.reconda.se • Älgarås 0728-32 14 33

17 APRIL 2018

Kristinehamn

Mariestad

Gullspång

Mariestad Töreboda

+8

+10

+8

Ned

20.23

20.25

Förrådsgatan 7, Mariestad Tel. 0501-702 00 www.haggarden.se

+9

Skövde

Skara

Mulet väder men uppehåll. Temperatur 4 till 12 grader. Svag vind.

+10 +11 +10 +10 +6 +9 +10

Mariestad Skara Götene Skövde Karlsborg Töreboda Hova

Karlsborg

+8

st Körlektioner B 5.000:KÖRKORTS- 11 11 st Körlektioner, Risketta, PAKET Risktvåan, onlinefrågor B 7.500:-

Temperatur i går kl 14

+7

Götene

Karlsborg Skövde

Askersund

Hova

Mariestad Töreboda

+9

Götene

I morgon 05.46

Vattenståndet över sjökortets referensyta (43.80 m ö h) för Vänern 16/4 +28 cm

Gullspång

Askersund

Hova

I dag 05.48

Vänern

2-5 m/s

+10

Upp

+8

1-4 m/s

+7

Mulet väder men uppehåll. 4 till 9 grader. Svag vind.

+10 +10 +11

Askersund Gullspång Kristinehamn

Meteorolog i dag

Torsdag Kristinehamn

Kristinehamn

+17

+19

+15

+18

+19

+17

Skövde

+16

Mariestad

Kristinehamn

+12

+14

+14

Mariestad

+16

Skövde

Söndag Kristinehamn

+10

+13

+14

Skövde

Öppet: Måndag 12-18, Torsdag 12-18 (Lördagar jämna veckor 10-14) Övriga tider ring för bokning.

Skövde

+10

+13

Mariestad

+13

Skövde

SOLIGT/MEST KLART

VÄXL.MOLNIGHET

ÅSKA

ÅSKSKUR

REGNSKUR

MOLNIGT/MULET

SNÖBLANDAT REGN

SNÖBY

SNÖFALL

SNÖBL.REGN

REGN

IN

Hovabo körde utan körkort TINGET. En 24-årig Hovabo har åtalats vid Ska­ raborgs tingsrätt misstänkt för olovlig körning. Enligt åtalet har han den

Tisdag-onsdag

Blåbärsmuffins 7-pack

Fr.o.m 1 maj öppet tisdagar 10-13.

Chiabröd Surdegsbakat

Bli Flickafadder plansverige.org

SMART KÖKSFÖRNYELSE! Byt luckor och lådor och få ett nytt fräscht kök från Svensktillverkat

Passa på!

20:-

VÅR erbjudande (Räntefri finansiering)

Coop Extra Mariestad

Varmt välkommen!

idag tisdag 12-15 onsdag 10-12

SKÖVDE: Norrmalm 0500-48 05 60 MARIESTAD: 0501-138 10

Mariestadsbo tar köp av led-tv till ARN MARIESTAD. En man i Mariestad har anmält elektronik­ företaget LG till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Mannen köpte i februari 2017 en 55 tums led-tv. I januari i år upptäcktes ett fel och mannen reklamerade inom garantitiden. LG ordnade så att en servicetekniker åkte hem till Mariestadsbon, men uppenbarligen kvarstod felet. Enligt anmälaren har LG kontaktats sammanlagt tolv gånger under processens gång. Företaget ska ha meddelat att det hela blivit en kommu­ nikationsmiss mellan företaget och den service de anlitar. Mannen vill nu ha sin tv utbytt mot en ny. Myndigheten kommer att pröva ärendet och lämna en rekommendation på hur tvisten ska lösas. En majoritet av alla berörda företag följer ARN:s rekommendationer.

Polisronden Drograttfylleri. Strax efter midnatt, på måndagsdygnet, stoppade polis en bil på Marieforsleden. Bakom ratten satt en 20-årig Hovabo som nu är misstänkt för narkotikabrott och olovlig körning. 0,26 promille. En 56-årig Skövdebo hade just så mycket alkohol i blodet när han greps i Gårdsjö i fredags klockan 00.38. Han är nu misstänkt för rattfylleri och körkortet är omhändertaget av polis. Rattfylleri. På lördagsförmiddagen satt en 45-årig Hovabo bakom ratten till en bil som rullade fram på Storgatan i Gullspång. Han stoppades av en polispatrull och fick blåsa. Resultatet blev motsvarande 0,32 promille alkohol i blodet och Hovabon är därför misstänkt för rattfylleri.

Ring för kostnadsfritt hembesök! 054-85 34 00

Passar alla kök!

www.norddesign.se

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

w

Nya öppettider!

20:-

7 januari kört bil på Parkga­ tan i Gårdsjö utan att ha rätt till det. I polisförhör har mannen erkänt brott. Åklagaren anser att målet kan avgöras utan huvudför­ handling och yrkar påfölj­ den 30 dagsböter.

w

MA

NOTERAT.

w

N TIO

w

Beställ på mariestadstidningen.se/skola

DIMMA

kakel, klinker och plast

Öppettider: Mån-tors 10-14, fre 10-12.00 Kvällsöppet tis & tors 16-18.00 Kontakta oss på 0501-701 30 alt 0705-211 474 Jörgen Vi finns på

w

SOL /KLART

Tidningar till skolklassen?

+11

Vi har totalentreprenad av badrum!

w

Mariestad

Lördag Kristinehamn

+14

+12

Mariestad

Fredag

murarnab.se

w

Onsdag

Bingo, Jan M, Anton och Malin • Välkommen! Bangatan 6c • Tel: 0501-103 00, 070-624 06 95

Förrådsgatan 39A 0501-340 44 • 0730-55 58 86

beräknade värden

R FO

gning Vi hjälper dig med din anläg dig trädgård! – allt från grundarbete till fär

MANUELL & AUTOMAT BIL

Kristinehamn

+7

Skara

ENTREPRENAD AB

I kväll 20.00 Solen

+11

HAGGÅRDENS

w

I dag 14.00

H E A B


Sport

Tisdag 17 april 2018

MARIESTADSTIDNINGEN.SE

FOTBOLL. Inför division 6

När vi två blir en SAMMANSLAGNING. Ensam är inte alltid stark. När Hova/Weimer laddar upp för säsongen 2018 är det för första gången som ett gemensamt A-lag. – Vi ska vara med någonstans i toppen, säger tränaren Victor Johansson. Klubbkänslor sitter ofta djupt rotade. Därför är det sällan sammanslagningar går lika smidigt som fusionen mellan Hova IF:s och Weimer Lyrestads A-lag. Redan när Hova drabbades av spelarbrist inför fjolårssäsongen fanns det planer på att spela under gemensam flagg, men då valde Weimer Lyrestad att avböja. – Då var vi gott om folk i Weimer och det hela var ganska sent påkommet. Men jag pushade redan då för att vi skulle gå samman, säger Anton Boije som tillsammans med Alexander Andersson kommer att hjälpa Victor Johansson med tränarsysslan.

Väntat samgående Lösningen ifjol blev att Hovas A-lag och Weimers U-lag spelade ihop i B-lagsserien. Lägg till att föreningarnas damlag samarbetar ihop med Gullspång sedan ett tag tillbaka och ni förstår att sammanslagningen inte var speciellt kontroversiell. – Det är faktiskt inte någon

som sagt något negativt. De som inte köper upplägget är väl inte kvar antar jag, säger Johansson. En ny blåsvartrandig matchtröja har tagits fram där båda föreningarnas klubbmärken finns med. – Det här är långsiktigt. Jag ser det som det enda alternativet för att få en bred trupp varje säsong med tanke på hur spelare byter klubb hela tiden, säger Alexander Andersson. Det har funnits tankar på att även slå ihop ungdomslag i framtiden. – Jag vet att det har snackats om det för att på så sätt behålla 16-åringarna i stället för att de hamnar i Mariestad, säger Andersson.

Teambuilding Med gemensamma krafter lär Hova/Weimer bli ett lag att räkna med i Mariestadssexan. Hova vann serien så sent som säsongen 2016 och flera byggstenar ur det laget finns kvar. Weimer har varit ett stabilt mittenlag de senaste två åren. Mittfältaren

Alexander Andersson, Victor Johansson och Anton Boije med Hova/Weimers nya matchtröja. 

Hova/Weimer

FOTO: CHRISTOFFER ROBERTSSON

Johan Åberg Schill kan bli ett utropstecken i serien. – Vi har varit gott om folk på försäsongen och det har sett piggt ut. Vi har haft en del aktiviteter vid sidan av fotbollen för att få två trupper att bli en. Nu senast körde vi vattengympa, säger Victor. – Alla känner varandra sedan tidigare. Vissa har spe-

lat i juniorlaget ihop, säger Boije.

Så vad möts vi av för lag? Doftar det Hova eller Weimer om spelstilen? – Vi vill spela en attraktiv fotboll. I grunden ska vi ha bollen på marken, säger Johansson.

Tränare: Victor Johansson, Alexander Andersson, Anton Boije. Nyförvärv: Isak Sellén, Mariestads BK, Markus Gibson, comeback, Olle Ahlinder, Moholm. Förluster: Emil Andersson, Mariestads BK, David Andersson, do, Filip Olsson, do, Daniel Tordby, do. Fjolårsplacering: Weimer Lyrestad slutade på åttonde plats i division sex. Hova/Weimer U vann reservserien Utveckling B Mariestad. Målsättning: Vara ett topplag.

Christoffer Robertsson

Ingen ska försvinna utan att hittas.

w

w

w

w

w

w

w

w

I DAG: SPORT S14–17 • BÖRS S18 • SVERIGE S19 • SERIER S21 • RADIO&TV S22

Swisha din gåva till

Dags för ny värmepump

Bra för din plånbok – och miljön

123 900 56 20 och hjälp oss att hitta fler.

thermia.se

BR PERSSONS RÖR www.brperssons.se

BORGUNDA.SE

Mariestad Tel. 0501-10100 Gullspång Tel. 0551-21010 Moholms Rör Tel. 0506-20456


14

Sport

Tisdag 17 april 2018 MT

Sport

Ersätter fans efter 1–7 FOTBOLL. Paris SG:s förnedring av den franska ligatitelkonkurrenten Monaco, 7–1, blir kostsam för Monaco. Inte nog med att PSG säkrade Ligue 1-titeln. Monacos supportrar som rest till Paris för matchen får matchbiljetterna betalda av klubben. ”AS Monaco har beslutat att ersätta supportrarna som var på bortaläktaren i kväll”, skrev klubben i ett uttalande. Monaco är kvar på andra plats, fyra poäng före Lyon och Marseille. (TT)

REDAKTÖR: PETER GUSTAFSSON. REPORTRAR: CHRISTOFFER ROBERTSSON OCH JOHAN EKLÖF. E-POST: SPORT@MARIESTADSTIDNINGEN.SE TELEFON: 0501-687 20 FAX: 0501-167 00FOTO: THIBAULT CAMUS/TT

KORT OM SPORT.

w

FOTBOLL. Inför division 3

Monaco, i rött, hade en deppig kväll.

Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan om VMspel: ”Kommer inte att hända”

– På vissa pass har vi bara varit runt tio personer. Vi har valt att köra ändå och nu börjar folk äntligen att friskna till. Han säger att han inte räds något lag i serien, men rankar Skara FC som favoriter.

Anfallsglada 17-åriga lagkaptenen Maja Stenlund lär bli en av nyckelfigurerna i Jula BK. Hon ser bara fördelar med att laget har betydligt lägre snittålder än de flesta av konkurrenterna. – Vi är lättränade och tekniskt skickliga. Sedan tycker jag att åldern spelar mindre roll. Vår fina lagkemi är en viktigare faktor än hur gamla vi är. Trots att laget är nykomlingar flaggar Maja Stenlund för att publiken kommer att få se en frejdig anfallsfotboll på Ullervads IP. – Offensiven är vår styr-

ka. Vi vill hela tiden framåt i plan. I premiären väntar Hörnebo på hemmagräs. – En tuff match, men nu när vi har fullt manskap kommer det att bli jämnt, säger Maja Stenlund.

Johan Eklöf 0501-687 21 johan.eklof@ mariestadstidningen.se

Jula BK Tränare: Benny Wallin. Nyförvärv: Emelie Wallin (comeback). Förluster: Lisa Persson (flyttar), Nicole de Jongh (Mariestads Bois). Fjolårsplacering: Fyra i division fyra. Målsättning: Mittenlag.

Karlsson hjälte för Las Vegas ISHOCKEY. Vegas svenske målkung William Karlsson förde NHL-nykomlingen Vegas till slutspel. Nu är man bara en match från en kvartsfinalplats i Stanley Cup. Segerorganisatör mot Los Angeles Kings: William Karlsson. Karlsson gjorde det matchavgörande 4–2-målet efter 14.44 i tredje perioden, frispelad av kedjekompisen Reilly Smith. – Spelar man med Reily Smith är man beredd att pucken kommer i det där läget, säger Karlsson till Expressen. Vegas leder nu matchserien med 3–0 och kan säkra avancemanget hemma i Las Vegas natten till onsdag, svensk tid. (TT)

w

Förutom åtskilliga träningstillfällen har Jula matchat flitigt på försäongen, i snitt en kamp i veckan har det blivit. I genrepet mot Stenstorp blev det förlust med 0–1. – På grund av sjukdomar kom vi till spel med endast

Med tanke på frånvaron. Hur har träningarna sett ut?

– Skara verkar vassa och har till skillnad från många andra lag hållit en hög, jämn nivå under träningsmatchandet, säger Wallin.

w

Sjukdomar i truppen

tolv tjejer. Vi var långt ifrån ordinarie och jag vill inte dra för stora växlar av den prestationen. Just sjukdomar har varit ett stort aber för Jula under försäsongen. Så gott som hela det medicinska lexikonet kan tillämpas på spelartruppen. – Spelarna har haft influensa, bihåleinflammation och långdragna förkylningar. Vi har haft en otrolig otur, säger Benny Wallin.

w

Att träning ger färdighet är ett axiom. Men när Jula BK tar klivet upp i division tre är den ökade dosen en nödvändighet för att laget ska etablera sig i serien. – Vi ska vinna matcher tack vare att vi orkar mer än motståndarna. Förra året körde laget bara två pass i veckan, i år kör vi tre gånger, säger Benny Wallin. Fokus har lagts på grundoch teknikträning. – Vi kommer väl förbered-

da. Det är ett måste eftersom motståndet är mycket tuffare än ifjol. De andra lagen ställer upp med fler rutinerade spelare än vad som var fallet i division fyra. Ifjol kom Jula på fjärde plats i ”fyran” och fick chansen att klättra i seriesystemet när en vakans uppstod. Enligt Benny Wallin var det rätt av klubben att tacka ja. – Tjejerna börjar få mer erfarenhet och är redo att möta bättre lag. Jag tror att vi står oss bra.

w

Jula BK fick en friplats i division tre. Det unga laget lär få slita för sina poäng, men ska i alla fall inte förlora på sämre ork än sina konkurrenter. – Jag tror vi tränar mer än de flesta andra lagen i vår serie, säger nye tränaren Benny Wallin.

w

Julas energi ska knäcka motståndet

w

lund ska vara mer konditionsstarka än sina motståndare. FOTO: JOHAN EKLÖF

w

ORKAR. Jula BK och Maja Sten-

FOTBOLL. Med knappt en månad till uttagningen av den svenska VM-truppen fortsätter Zlatan Ibrahimovic att skapa förvirring kring eventuellt VM-spel. Efter LA Galaxys seger mot Chicago i lördags – och ett nytt mål av ”Ibra” – frågade Aftonbladet den svenske anfallaren om chanserna till spel i VM. – Vi får se. De ökar, sade Ibrahimovic då. Dagen därpå spädde 36-åringen på spekulationerna ytterligare. På Twitter skrev Ibrahimovic: ”The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018” i ett inlägg som retweetades mer än 6 000 gånger. Sedan övergick helgen till måndag och Zlatan Ibrahimovic levererade en ny tweet. Den här gången med sitt spelbolag som indirekt avsändare, i form av en reklamfilm där ordet chans var bytt till odds. Zlatan fick frågan ”vad är oddsen på att du spelar VM?”. – Skyhöga, svarade Zlatan och förtydligade senare: – Höga odds, det betyder att det inte kommer att hända. (TT)


Sport

MT Tisdag 17 april 2018

15

Hanisch klar för IFK Skövde

Leksand värvar Trojaduo

HANDBOLL. Först gjorde IFK Skövde klart med två norrmän och en svensk från norska ligan. Sedan fyllde man på med en dansk. Nu hämtar man ytterligare en svensk från Norge. Det är niometersspelaren Richard Hanisch som skrivit tvåårskontrakt med elitserieklubben. 28-åringen spelar just nu med Elverum

ISHOCKEY. Leksand värvar en poängstark duo från den

men har tidigare spelat i Redbergslid, Hammarby, Hamburg och IFK Kristianstad, där han i fjol blev svensk mästare. ”Richard är en nationell toppspelare i mina ögon. En spelare med knivskarp spelförståelse”, säger IFK Skövdes sportchef Ulf Nyström i ett pressmeddelande.

Leif Carlsson, till höger.

(TT)

FOTO: ULF PALM/TT

w

w

w

w

w

w

w

whockeyallsvenska motståndaren Troja-Ljungby. Det är Tor Immo (40 poäng den senaste säsongen) och David Rundqvist (37 poäng). ”Två skickliga spelare som dessutom spelar bra ihop”, säger huvudtränaren Leif Carlsson i ett pressmeddelande. 23-årige Immo har spelat i Leksand tidigare, som junior. (TT)

HÄSTSPORT. Fälttävlan

Så in i Norden bra, Sofia Sofia Andersson, Mariestads RK, och hästen Gardenia tampades med ryttare från Norden vid helgens tävling i Tågarp, Skåne. I det tuffa sällskapet knep ekipaget en silvermedalj. Förutom deltagare från Norge, Danmark och Finland var den svenska eliten på plats i Tågarps fälttävlan. Sofia Andersson red i den tvåstjärniga klassen, som är den svåraste. – Startfältet var mycket starkt och det var fantastiskt att jag kunde ge Nordens bästa ryttare en match, säger hon. Hon gjorde mer än gav dem en match. När krutröken lagt sig klev Andersson upp på prispallen som tvåa, endast slagen av erfarna ryttaren Anna Nilsson. – Jag var överraskad över att det gick så bra. Jag lyckades med alla moment och Nilsson var helt enkelt för bra, säger Mariestadryttaren.

FLYT. Det har Mariestads RK:s Sofia Andersson just nu. Den skickliga ryttaren mötte toppmotstånd i helgen. FOTO: PRIVAT

Vad var det som gjorde att du lyckades? – Jag var jämn och stabil i alla tre grenarna. Min styrka är att jag behärskar alla moment.

En bättre prestation I så hård konkurrens innebär ett enda misstag rutschkana nedåt i resultatlistan. Såväl dressyren som banhopp-

ningen och terrängritten flöt på utan större bekymmer. – Målet har länge varit att fajtas med de bästa i Norden och efter många år verkar jag ha kommit dit, säger 19-åringen. Hon gav också mycket beröm till sin följeslagare

Gardenia som hon kamperat ihop med i fem år. Sofia Andersson har tidigare blivit placerad på en tvåstjärnig internationell tävling. Men hon säger att helgens bedrift toppar det resultatet. – Det var bättre att kom-

ma tvåa här. Fortsätter jag att rida på den här nivån ska jag vara med i toppen framöver också. Säsongens stora mål är EM i fälttävlan för unga ryttare. Mästerskapet avgörs i Frankrike i juli och om tre veckor ska Sofia Andersson

försöka att ta sig dit via en kvaltävling i Polen. – Det vore häftigt om jag tog mig till EM. Med prestationen i Tågarp i färskt minne så åker jag till Polen med gott självförtroende. Även Rebecka Odhner Källgård hade en lyckad

Andrén är aktuell

Växjös stjärnmålvakt missade måndagens träning inför den första finalen mot

Skellefteå på tisdagskvällen. Tränaren Sam Hallam säger, precis som tidigare, att OS-målvaktens skadestatus är ”dag för dag”. – Skademässigt är det dag för dag. Viktor var på is i en sväng går, i dag gör han annat. I övrigt har vi i princip full trupp, säger Hallam. Fasth föll baklänges och slog bakhuvudet i isen i den

Johan Eklöf 0501-687 21 johan.eklof@ mariestadstidningen.se

Sävehof tog kliv mot ny SM-final

ISHOCKEY. SM-slutspel

Mariestadsfostrade Viktor Andrén ser ut att få vakta Växjös mål i den första SM-finalen mot Skellefteå. Detta eftersom förstemålvakten Viktor Fasth är indisponibel, enligt Smålandsposten,

helg i Skåne. MRK-ryttaren vann 100-klassen tillsammans med sin häst Humty Doo Gräns.

fjärde SM-semifinalen mot Malmö förra söndagen. Om Fasth inte kan spela blir det förmodligen Viktor Andrén som vaktar målet och juniormålvakten Pontus Eltonius som backar upp. Andréns inhopp när Fasth skadades är hans enda framträdande hittills i SM-slutspelet. (TT)

Viktor Fasths (bilden) skadefrånvaro bäddar för Viktor Andrén. FOTO: BJÖRN LINDGREN/TT

HANDBOLL. I över ett decennium har Sävehof dominerat svensk damhandboll totalt, med tio SM-guld på tolv år. Den här säsongen har det svajat en aning och laget slutade ”bara” trea i serien. Ändå kan Partilleklubben vara på väg mot ännu en final. Den första semifinalen mot Skuru, i bäst av fem, slutade med bortaseger för Sävehof, 29–24. Den förra landslagsspelaren Ida Odén, som inför slutspelet aviserade att hon slutar efter säsongen, gjorde åtta mål. (TT)


16

Sport

Tisdag 17 april 2018 MT

RIDSPORT. Dressyrtävling

UTETÄVLING.

ww

Vårvärmen har nog kommit för att stanna. När Mariestads ridklubb hade regional dressyrtävling på Brunnsberg i söndags hölls hela tävlingen utomhus. – Vi hade 63 startande och en del avanmälningar som säkert berodde på att vi valde att vara utomhus. Men det höll upp hela dagen samtidigt som det inte var riktigt lika varmt som i lördags. Det hade blivit lite jobbigt, säger Elin Trolin som var en av tävlingsledarna. På bilden syns Mariestads ridklubbs Ida Nilsson med hästen Worst. Men det var faktiskt Idas syster Annie Nilsson (MRK) som stod för den bästa insatsen av de lokala ryttarna. Tillsammans med hästen November Rain slutade hon på andra plats i den svåraste klassen medelsvår B:2 med 70.930 poäng. FOTO: MICHAEL GUSTAFSSON

w

w

ORIENTERING. Årsmöte

Självmål räddade Rosengård

Fartfyllt år för OK Amne

w

OK Amnes Jonas Olsson hyllades vid föreningens årsmöte. Orienterarlöftet som blev både kretsmästare och Skaraborgsmästare ifjol tilldelas årets ungdomspris till Evald Larssons minne.

w

w

FOTBOLL. Damallsvenskan

Rosengård brände en straff och massor av målchanser i den allsvenska premiären. Till slut räddades guldfavoriten av ett självmål. – Det är så klart tråkigt, säger landslagsspelaren Caroline Seger efter 1–1 hemma mot Göteborg.

Mittag missade straff Den tyska anfallsveteranen Anja Mittag var Rosengårdsspelaren som hade de främsta chanserna att skjuta hemmalaget till en seger. Men om inte Göteborgs nederländska målvakt Loes Geurts räddade 32-åringens

Daniel Kihlström/TT

Ett 40-tal av OK Amnes 76 medlemmar närvarade vid klubbens årsmöte. Gullspångsföreningen som i år fyller 65 år kunde se tillbaka på tävlingsåret 2017 med tävlanden vid ett 35tal distrikts- och nationella tävlingar. Det renderade i 170 starter av Amnelöpare. Utöver det deltog flera klubbmedlemmar i O-ringen (femdagars) som i år arrangerades i Värmland och ett par andra flerdagarstävlingar under sommaren. Vasaloppet öppet spår och Halvvasan har också haft besök av Amnetävlanden.

Många äldre Mest frekvent har det dock tävlats i pensionärs-OL som arrangeras ett 30-tal gånger per år i Västra Götaland. Många av föreningens medlemmar är just pensionärer och daglediga.

Linus Folkesson är en av Amnes duktiga ungdomar. Resultatmässigt har två av föreningens löpare blivit Skaraborgsmästare. Tommy Holtbring tog hem sprintklassen och Jonas Olsson vann nattorienteringen i klassen H12. Jonas blev också kretsmästare i klassen H12 lång bana och vann klubbens eget mästerskap i nattorientering. Klubbmästare i dagorientering blev Lars-Erik Larsson. Som arrangör har Amne,

FOTO: CHRISTOFFER ROBERTSSON, ARKIVBILD

Styrelsen Ordförande: Reits Hall Kassör: Ulla Öhrström Sekreterare: Ingvar Andersson Ledamöter: Mika Tolonen, Berit Mellberg tillsammans med kretsklubbarna Mariestads Friluftsklubb och OK Skogsstjärnan, Töreboda, hållit i

Suppleant: Stig Bengtsson Revisorer: Bengt-Åke Andersson, Bo Zakrisson Ungdomsansvariga: Tommy Holtbring, Mika Tolonen Ungdomens 4-dagars. Man har också varit medarrangör av Sörörundan i Gullspång och Riddarsprånget i Hova.

w

1–1 i mål. 5–0 i skott på mål i övrigt. 13–0 i hörnor. En bränd straff. Guldtippade Rosengård dominerade stort i den allsvenska premiären men poängen hemma mot Göteborg räddades via ett självmål i den 89:e minuten. – Men den här poängen kan vara väldigt viktig i slutändan. Serien är lång och vi visste att det skulle bli tufft mot Göteborg, säger Rosengårds landslagsmittfältare Caroline Seger.

avslut var det tyskan själv som missade. Exempelvis straffen i den 62:a minuten som gick högt över målramen. – Jag tycker att vi skapar tillräckligt många målchanser för att avgöra den här matchen, men ibland är det så. Man får jobba lite hårdare och förhoppningsvis lossnar det i en annan match. Serien är som sagt lång och vi ska inte överanalysera att vi inte vinner den här matchen, säger Seger. Göteborgs amerikanska stjärnanfallare Christen Press behövde endast en chans för att ge gästerna ledningen. Med knappa kvarten kvar att spela kom nyförvärvet, som har ett kontrakt till sommaren, fri med den svenska landslagsmålvakten Zecira Musovic och petade in 1–0. Premiärpoängen räddades I den 89:e minuten. Då slog Rosengårds Fiona Brown ett inlägg som Göteborgsbacken Taylor Leach olyckligt nickade i en båge över en chanslös Geurts.


w

w

w

w

w

w

w

w

Sport

MT Tisdag 17 april 2018

17

RESULTAT. BASKET

SM-SLUTSPEL, HERRAR, semifinal 3 i bäst av 7 BC Luleå–Södertälje 82–78 (17-23, 21-13, 19-13, 25-29) BC Luleå: Adam Rönnqvist 18, Brandon Rozzell 17, Denzel Andersson 17, Tom Lidén 11, Yannick Anzuluni 11, Quinton Upshur 5, Brice Massamba 3. Södertälje: Aaron Anderson 16, Alexander Lindqvist 13, Martin Pahlmblad 13, Auston Barnes 12, Adam Ramstedt 9, Toni Bizaca 7, Valter Lindström 4, Rudy Mbemba 4. Publik: 1 792. BC Luleå leder med 2-1 i matcher.

FOTBOLL

ALLSVENSKAN Hammarby–Brommapojkarna 4–0 (1-0) 1-0 Imad Khalili (25), 2-0 Imad Khalili (50), 3-0 Jiloan Hamad (60), 4-0 Pa Dibba (77). Varning, Brommapojkarna: Martin Rauschenberg. Domare: Stefan Johannesson, Täby. Publik: 20 630. Hammarby

3 3 0 0

9– 2

9

AIK 3 2 1 0 IFK Norrköping 3 2 1 0

5– 1 6– 3

7 7

Häcken 3 Malmö FF 3 Örebro 3 Djurgården 3 IFK Göteborg 3 Sirius 2 Dalkurd 3 Kalmar FF 3 Brommapojk. 3 Östersunds FK 3

1 0 0 1 2 1 2 2 2 2

4– 2 5– 4 3– 2 2– 3 5– 5 2– 3 3– 5 2– 4 3– 6 2– 5

6 5 5 4 3 3 3 3 3 3

Gif Sundsvall 2 0 2 0

2– 2

2

Trelleborgs FF 3 0 1 2 Elfsborg 3 0 0 3

3– 6 1– 4

1 0

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 2 1 0 0 0 0 0 0

SUPERETTAN Varbergs Bois–Jönköpings S 2–1 Halmstad–Norrby 0–2 Falkenberg Brage

3 3 0 0 3 2 1 0

7– 2 6– 3

Norrby

3 2 1 0

9 7

6– 3

7

0 0 1 1 1 1 1 2 2 2

8– 2 4– 1 4– 4 4– 2 4– 4 4– 3 2– 3 4– 6 3– 5 4– 7

6 6 6 4 4 3 3 3 3 1

Frej 3 0 1 2 Jönköpings S 3 0 0 3 Värnamo 3 0 0 3

4– 9 2– 6 2– 8

1 0 0

Helsingborg 2 Örgryte 2 Gais 3 AFC Eskilstuna 3 Degerfors 3 Landskrona 2 Halmstad 2 Gefle 3 Varbergs Bois 3 Öster 3

2 2 2 1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

DIVISION 1 SÖDRA, HERRAR Oddevold–Husqvarna 2–1 Tvååker

2 2 0 0

Torn Mjällby Ängelholm Eskilsminne Oddevold Oskarshamn Lunds BK Karlskrona Ljungskile Åtvidaberg Utsikten Husqvarna

2 0 1 1

1– 2

1

SM-SLUTSPEL, DAMER, semifinal 1 i bäst av 5 Skuru–Sävehof 24–29 (14-13) Skuru: Alexandra Bjärrenholt 6, Hanna Åhlén 6, Matilda Lundström 3, Jennie Linéll 3, Ulrika Olsson 3, Elin Hansson, Mia Lagumdzija, Daniella De Jong. Sävehof: Ida Odén 8, Emma Ekenman Fernis 4, Linnea Pettersson 4, Olivia Mellegård 3, Joanna Lindvall Haggren 2, Johanna Forsberg 2, Julia Eriksson 2, Johanna Ahlm 2, Thess Krönell, Hanna Örtorp. Publik: 753.

Grebbestad Kristianstad Skövde AIK

2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

2– 4 1– 3 1– 6

0 0 0

ISHOCKEY

5– 3

6

2 2 0 0

4– 2

6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4– 1 4– 2 3– 2 3– 2 4– 4 2– 2 3– 3 2– 2 2– 2 2– 3

4 4 4 4 3 3 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 2 2 2 1

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

ALLSVENSKAN, DAMER Rosengård–Göteborg 1–1 (0-0) 0-1 Christen Press (76), 1-1 självmål (88). Varning, Rosengård: Nathalie Björn. Domare: Pernilla Larsson, Trollhättan. Publik: 800. Hammarby Djurgården Piteå IF Linköping Göteborg Kristianstad Rosengård Vittsjö Eskilstuna IFK Kalmar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4– 2 2– 1 2– 1 1– 0 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1 1– 2 1– 2

3 3 3 3 1 1 1 1 0 0

Växjö 1 0 0 1 Limh./Bunkeflo 1 0 0 1

0– 1 2– 4

0 0

FRIIDROTT

BOSTON, MASSACHUSETTS: BOSTON MARATHON Herrar: 1) Yuki Kawauchi, Japan, 2.15.58, 2) Geoffrey Kirui, Kenya, +2.25, 3) Shadrack Biwott, USA, +2.37. Damer: 1) Desiree Linden, USA, 2.39.54, 2) Sarah Sellers, do, +4.10, 3) Krista Duchene, Kanada, +4.26.

HANDBOLL

SM-SLUTSPEL, HERRAR, kvartsfinal 5 i bäst av 5 Alingsås–Ystads IF 27–25 (15-10) Alingsås: Felix Claar 5, Magnus Persson 5, Andreas Berg 5, Oscar Bergendahl 4, Fredrik Teern 2, William Andersson Moberg 2, Andreas Flodman, Johan Nilsson, Niclas Barud, Mishels Liaba. Ystads IF: Ludvig Hallbäck 9, Carl Löfström 5, Kim Andersson 3, Anton Hallbäck 3, Hampus Andersson 2, Alexander Borgstedt 2, Linus Andersson. Publik: 2 092. Alingsås vidared med 3-2 i matcher.

STANLEY CUP, åttondelsfinal 3 i bäst av 7 Philadelphia–Pittsburgh 1–5 (0-1, 1-3, 0-1) Philadelphia: Travis Sanheim. Målvakt: Brian Elliott 80,8 procent. Pittsburgh: Sidney Crosby (Patric Hörnqvist), Derick Brassard, Jevgenij Malkin, Brian Dumoulin, Justin Schultz. Målvakt: Matthew Murray 96,3 procent. Pittsburgh leder med 2-1 i matcher. Los Angeles–Vegas 2–3 (1-0, 0-0, 1-3) Los Angeles: Alex Iafallo, Anze Kopitar (Oscar Fantenberg). Målvakt: Jonathan Quick 88,5 procent. Vegas: Cody Eakin, James Neal, William Karlsson (1). Målvakt: Marc-Andre Fleury 94,9 procent, Vegas leder med 3-0 i matcher. Minnesota–Winnipeg 6–2 (2-1, 4-1, 0-0) Minnesota: Mikael Granlund, Zach Parise (Jonas Brodin), Matthew Dumba (Joel Eriksson-Ek), Eric Staal, Jordan Greenway, Marcus Foligno. Målvakt: Devan Dubnyk 93,5 procent. Winnipeg: Blake Wheeler, Tyler Myers. Målvakter: Connor Hellebuyck 72,7 procent, Steve Mason 100 procent. Winnipeg leder med 2-1 i matcher. Åttondelsfinal 2 i bäst av 7 Washington–Columbus 4–5 e förl (2-1, 1-3, 1-0, 0-1) Washington: Alexander Ovetjkin 2 (Nicklas Bäckström 1), Jay Beagle, T.J. Oshie (Bäckström). Målvakter: Philipp Grubauer 81,8 procent, Braden Holtby 87,5 procent. Columbus: Cam Atkinson 2, Josh Anderson, Zach Werenski, Matt Calvert. Målvakt: Sergej Bobrovskij 93,1 procent. Columbus leder med 2-0 i matcher.

TIPS&TRAV

DAGENS DUBBEL ESKILSTUNA, måndag 16 april DD-1: 9 Bear Abiba (2,12) Struken nr 4 DD-2: 4 Magic Gwin (1,45) Struken nr 6 Odds: 3,04 Oms: 2 676 572 kr.

LUNCHDUBBELN ÖSTERSUND, måndag 16 april LD-1: 12 Tweener (4,04) Struken nr 6 LD-2: 6 Castle Hall (3,33) Odds: 15,17 Oms: 946 270 kr.

ESKILSTUNA

Måndag 16 april V64-raden: 5-2-8-5-9-4 (lopp 4-9) 6 rätt: (4 767) 363 kr. 5 rätt: (62 711) 7 kr. 4 rätt: (399 149) 0 kr. V4-raden: 8-5-9-4 (lopp 6-9) 4 rätt: (16 735) 30 kr. LOPP 1: 1) Matrix Again, Mats L Andersson, 1.17,6, 2) Head For Home, 3) Isadora Arriba. Tvilling: 10/11 29,18. Odds: 7,66. Plats: 2,25-3,10-3,24. LOPP 2: 1) Bohus Palema, Pekka Korpi, 1.15,1, 2) Optimum Dragonfly, 3) Sharifah. Tvilling: 7/8 7,46. Odds: 5,57. Plats: 1,59-1,28-3,64. LOPP 3: 1) Bravo Power Dirt, Nicole Melberg, 1.15,2, 2) Calliou, 3) Shootthesun. Tvilling: 4/7 21,08. Odds: 24,54. Plats: 4,35-1,22-2,98. Struken nr 5. LOPP 4, 1 640 m: 1) Buckle Up Pellini, Markus B Svedberg, 1.12,7 (60) 2) Tommy Vint, 13,0 (166) 3) Tyko Marje, 12,2 (660) 4) Paul, 13,7 (345) 5) Thorn Bird, 12,9 (52) 6) Mythology Bluechip, 13,0 (198). Opl: Klöver All Over (73), Darkruler Dynamite (796), Tailgate (350), Cut Him Some Slack (17). Tvilling 2/5 43,16. Odds: 6,06. Plats: 3,30-4,1511,91. LOPP 5, 2 140 m: 1) Such a Knight, Ulf Ohlsson, 1.14,4 (27) 2) The Lucky One, 14,5 (108) 3) Ruter Ess, 14,6 (211) 4) Lexington Hall, 14,7 (25) 5) Misty Marke, 15,0 (326) 6) Pampero, 15,2 (1530) 7) Sambuco, 15,2 (98). Opl: Classic Emotion (1414), Marteau de Thor (741), Unchained Feelings (235), Al’s Orlando Boy (182), Gold Twister (96). Tvilling 1/2 9,77. Odds: 2,75. Plats: 1,78-2,75-3,84. LOPP 6, 2 140 m: 1) Riptide R.D., Pierre Nyström, 1.15,7 (32) 2) Up North, 15,8 (31) 3) Arctic Carl, 15,9 (50) 4) Up to Me, 16,0 (151) 5) Ies Juvel, 16,0 (239) 6) Yukon Bay, 16,1 (80) 7) Running Like Hell, 16,2 (90) 8) Steve Bull, 16,3 (462). Opl: Mon Ami Lane (158), Fantasia

Leif Johansson och P-A Johansson ger dig Sveriges bästa dagliga speltips Tisdag 17 april

Äntligen börjar finalen!

Vassa hästar gör upp i DD-1

ANALYS. Skellefteå är för sjunde gången på de åtta senaste åren i SM-final. Växjö är favorit att vinna. Det finns fyra Head to Head möten på kupongen. Elias Pettersson (bilden) mot Oscar Möller är den bästa! Lången 18: Växjö Lakers–Skellefteå 1,92 – 4,20 – 3,25.

SPÄNNANDE. Lionel gör comeback, Volstead (bilden) årsdebut och segervane jänkaren Giveitgasandgo startar alla i DD-1 på Solvalla, ett riktigt spännande lopp. Dagens DD-2: Royaldoodle och Wreckless MM är två starka hästar som bör göra upp om segern här.

POWERPLAY Matcher

Spelstopp 19:29 1

2

3

4

5

6

7

8

12

13

1 Växjö–Skellefteå 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Pettersson–Möller 1X 1X 2 1X 1X 1X 2 1X 1X 2 1X 1X 3 Columbus–Washingt. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 Panarin–Bäckström 2 1X 1X 1X 1X 1X 2 2 2 1X 1X 1X 5 Minnesota–Winnipeg 12 12 12 12 X 12 12 12 X 12 12 X 6 Staal–Laine 1X 2 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 2 2 2 7 Los Angeles–Vegas 1X2 1X2 1X2 1X2 12 X 12 12 12 12 12 12 8 Kopitar–Karlsson 1X 1X 1X 2 1X2 1X 1X 2 1X 1X 2 1X Stora bolaget: 768 rader. Fyra till åtta andelar. Utskrift på 13 delsystem. Lilla bolaget: 384 rader. Två till fyra andelar. Säker: Columbus. Utskrift på 13 delsystem.

1 2 12 1X X 1X 12 1X

FÖRUTSÄGELSEN

9

10

11

Spelstopp 28 april

Mixen 629: Ishockey SM-Final 2017/18. Hur slutar matchserien? Vårt tips: 4-2 i matcher till Växjö med oddset 5,00. 4-0 i matcher Växjö 4-1 i matcher Växjö 4-2 i matcher Växjö 4-3 i matcher Växjö

8,25 4,00 5,00 4,50

Matcher

25,00 15,00 8,00 9,00

Spelstopp 18:59 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DD-1

Lopp 8 2140m, auto

1 French Laundry Lennartsson P 00450 2 Global Money Bergh R 600d2 3 Lionel N.O.* Antonsen G 1500d 4 Exodus Hanover Haugstad K 35160 5 Charrua Forlan Sundberg H-O 70361 6 I Love Paris* Widell K 31602 7 Sliding Home Tillman J 7d005 8 Volstead Melander S 31d02 9 Giveitgasandgo* Adielsson E 20039 10 Francais du Gull Lindegren E 04302

11

12

13

1 Brighton–Tottenham 1 X2 X2 X2 X2 X2 1 1 1 X2 X2 X2 X2 2 Sundsvall–Trelleborg 1X 1X 1X 2 1X2 1X 1X 2 1X 1X 2 1X 1X 3 Landskrona–Örgryte 12 12 12 12 X 12 12 12 X 12 12 X X 4 Inter–Cagliari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 D.La Coruna–Sevilla 1X2 1X2 1X2 1X2 12 X 12 12 12 12 12 12 12 6 Celta–Barcelona X2 X2 1 X2 X2 X2 1 X2 X2 1 X2 X2 1 7 Villarreal–Leganes 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 8 Leverkus.–B.München X2 1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 1 1 1 X2 Stora bolaget: 768 rader. Fyra till åtta andelar. Utskrift på 13 delsystem. Lilla bolaget: 384 rader. Två till fyra andelar. Säker: Villarreal. Utskrift på 13 delsystem. Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel.

Lionel hade inte samma framgångar detta vintermeeting som ifjol och nu har han fått ladda om lite. Han gör första starten på tre månader men är så bra att han måste räknas direkt. Volstead var bra direkt i årsdebuten i fjol. Trots ett svårt läge är han ett tidigt bud i årsdebuten även i år. Charrua Forlan var riktigt fin i årsdebuten där han vann efter tidig ledning. Har bra läge och form, måste räknas. DD-system DD-1: 3, 5, 6, 8 DD-2: 9, 10 8 rader

ROMME

ÖSTERSUND

Måndag 16 april V5-raden: 2-4-2-1-5 (lopp 3-7) 5 rätt: (816,3) 177 kr. V4-raden: 1-5-7-8 (lopp 6-9) 4 rätt: (202,3) 646 kr. V3-raden: 5-7-8 (lopp 7-9) 3 rätt: (41) 327 kr. LOPP 1: 1) Cesar F.C., Thomas Lönn, 1.17,8, 2) Bravo Pointjack, 3) Wheels in Motion. Tvilling: 2/6 23,04. Odds: 2,16. Plats: 1,48-2,23-1,50. Struken nr 9. LOPP 2: 1) Sikvelands Stjerna, Jan-Olov Åberg, 1.30,9, 2) Motveit Koså, 3) Lill Kristina. Tvilling: 1/12

2160:

9 Royaldoodle Bergh R 10 Wreckless M.M. Ohlsson U 11 B.Dollar Jansson T 12 Pontiac S.W. Adielsson E

0d101 310d1 00035 14740

RANK: 9-10-12-5-8-1-11-6-2-4-7-3

Royaldoodle vann direkt i debuten i ny regi och svarade för en stark insats. Han har lite krångligt läge men han måste räknas. Wreckless MM visade hög kapacitet i fjol som 3-åring men fungerade inte alltid fullt ut. Han är mycket spännande inför årets säsong och han ska räknas direkt. Rättvik

KENO

Måndag 16 april 4 5 7 11 12 15 20 29 30 31 33 36 37 39 49 50 55 60 62 70. Kung Keno: 60

tisdag

MISSA INTE! Stjärncyklisten Chris Froome är anmäld till årets upplaga av Tour of the alps. Tävlingen håller på i fem dagar och EUROSPORT 1 14.00 cyklisterna avverkar totalt 716,9 kilometer. SVT1

18.25–18.30 Sportnytt.

SVT2

22.00–22.15 Sportnytt. 1.45–2.00 Sportnytt.

TV3 Sport HD

HC–Skellefteå AIK. (R) SM-slutspel 2018.

C More Fotboll

18.50 GIF Sundsvall–Trelleborgs FF. Direkt Allsvenskan. 21.00 Gefle IF–Degerfors IF. (R) Superettan. 23.00–1.00 BK Häcken–Dalkurd FF. (R) Allsvenskan.

17.20 Championship highlights. 17.50 Ligue 1: Highlights. 18.50 Fotboll: Atalanta–Inter. (R) Serie A. 20.40 Fotboll: Inter– Cagliari. Direkt Serie A. 22.45 Serie A: Highlights. 23.45–0.45 La Liga: Highlights.

C More Hockey

TV4

C More Golf

17.10 Sammandrag. (R) 17.30 Veckans Allsvenskan. 18.00 Sportcentralen. 18.50 Fotboll: Studio. 19.00 Fotboll: Landskrona BoIS–Örgryte IS. Direkt Superettan. 21.05 Hit It Hard. 22.05 Vinnare V64. 22.35 Volvo Ocean Race magasin. (R) 23.00 Målmagasinet. 23.25–1.21 Ishockey: Växjö–Skellefteå. SM-slutspel.

TV12

1 Anddontsayitsover Kontio J 25208 2 Digital Bits Lennartsson P 00640 3 Balboa Lane Franck T 50004 4 Barracuda Bac Koskela J 0640d 5 Starforlife Palema Andersson M J 35641 6 Andthemoveisover Widell K 1000d 7 Okeechobee Haugstad K 00000 8 Magnolia Boy Larsson F B 45653

Måndag 16 april V5-raden: 12-6-13-14-3 (lopp 4-8) 5 rätt: (167,1) 2 251 kr. V4-raden: 3-13-12-6 (lopp 2-5) 4 rätt: (1 521) 1 107 kr. V3-raden: 13-14-3 (lopp 6-8) 3 rätt: (4) 7 910 kr.

Sport i tv

Sportkanalen

Lopp 9 2140m

LD-system Rättvik Trio lopp 3 LD-1: 5, 7, 8, 10,11 Etta: 4 LD-2: 2 Tvåa: 1, 2, 5, 6 Trea: Alla 5 rader 36 rader

12,80. Odds: 4,41. Plats: 3,14-1,862,24. Strukna nr 2 och 5. LOPP 3: 1) Marion, Angelica Klockar, 1.15,7, 2) Vo’via, 3) Reach for Divinity. Tvilling: 2/6 43,48. Odds: 2,53. Plats: 1,65-3,46-4,19. LOPP 4: 1) Neo Neon, Ante Lisell, 1.16,1, 2) Västerbo Exclusive, 3) Mr Dream Coktail. Tvilling: 1/4 27,43. Odds: 3,59. Plats: 1,37-1,99-1,56. LOPP 5: 1) Angry Bird Am, Emilia Leo, 1.15,5, 2) Highway Patrolman, 3) Sean Banan. Tvilling: 2/3 8,69. Odds: 2,22. Plats: 1,28-2,25-1,53. Strukna nr 4 och 5. LOPP 6: 1) Höstbo Irene, Emilia Leo, 1.28,8, 2) Smeds Alva, 3) Lilloma. Tvilling: 1/3 17,05. Odds: 2,97. Plats: 2,02-4,70-4,03. LOPP 7: 1) Francisfromheaven, Mats Ulriksson, 1.15,1, 2) Cash Lady, 3) Clerys Spring D.T.. Tvilling: 5/8 43,36. Odds: 3,80. Plats: 1,69-3,18-2,20. Struken nr 10. LOPP 8: 1) Balotelli Crown, Emilia Leo, 1.15,3, 2) Andthedanceisover, 3) Gloria Band. Tvilling: 1/7 25,42. Odds: 4,43. Plats: 1,98-3,49-3,22. Strukna nr 6 och 14. LOPP 9: 1) Islamorada, Niclas Benzon, 1.17,1, 2) Tobago Bay, 3) You Can Dance. Tvilling: 7/8 8,84. Odds: 3,06. Plats: 2,08-2,27-3,15. V5: 222 467 kr. V4: 174 481 kr. V3: 17 920 kr.

19.15–19.20 Sporten. 22.40–22.55 Sporten.

Solvalla

DD-2

RANK: 3-8-5-6-2-9-4-7-10-1

4-0 i matcher Skellefteå 4-1 i matcher Skellefteå 4-2 i matcher Skellefteå 4-3 i matcher Skellefteå

TOPPTIPSET

DAGENS DUBBEL

Sisu (). Tvilling 5/8 6,55. Odds: 3,24. Plats: 1,39-1,50-1,88. Struken nr 7. LOPP 7, 2 140 m: 1) Swift Success, Oskar J Andersson, 1.15,1 (16) 2) Happy Ours, 15,2 (49) 3) Xanthis Amber, 15,2 (197) 4) Molly de Castella, 15,3 (660) 5) M.T.Lindsey, 15,3 (210). Opl: Calissa Rich (116), Isola Sund (252), Hope (99), Talapoin (108). Tvilling 3/5 4,17. Odds: 1,61. Plats: 1,06-1,29-1,52. LOPP 8, 2 140 m: 1) Bear Abiba, Stefan Olsson, 1.14,4 (21) 2) Mellby Exotic, 14,6 (110) 3) Bambi Rozz, 14,6 (70) 4) Fudge Ås, 14,7 (63) 5) Fideli Star, 14,7 (276) 6) Jula Menuett, 14,8 (76). Opl: Dreamlady Glatigne (196), Fancy Flair (148), Star Treatment (160), Yatzina Å. (803), Kiss Me Kate T.J. (337), Angela Rich (). Tvilling 8/9 9,92. Odds: 2,12. Plats: 1,21-1,89-1,71. Struken nr 4. LOPP 9, 2 640 m: 1) Magic Gwin, Kaj Widell, 1.14,9 (14) 2) Taffy, 14,9 (83) 3) Picasso Tilly, 15,1 (270) 4) Viggo Laday, 15,1 (285) 5) Radjah d’Inverne, 15,2 (101). Opl: Adams Pace (567), Tiger Williams (61), Swimming Pool (106), Frisco Flame (). Tvilling 4/5 4,63. Odds: 1,45. Plats: 1,11-1,98-2,12. Struken nr 6. V64: 4 863 869 kr. V4: 678 070 kr.

19.00–21.55 Ishockey: Växjö–Skellefteå. Direkt SHL. Final 1:7. 21.55–22.00 Studio: SM-slutspel.

Eurosport 1

14.00 Cykel. Direkt Tour of the Alps. Etapp 2: Lavarone – Alpe di Pampeago (145,5 km). 15.30 Cykel. Direkt Kroatien Runt. Etapp 1: Osijek – Koprivnica. 17.00 FIFA Football. 17.30 MLS highlights. 18.00 Ridsport. Världscupen. 19.00 Ridsport. Världscupen. 20.00 Horse excellence. 20.25 Eurosport news. 20.30 Cykel. (R) Tour of the Alps. Etapp 2. 21.00 Cykel. (R) Kroatien Runt. Etapp 1. 22.00 Motorsport. Formel E. Sammanfattning. 23.00 Beyond Champions. (R) 23.25 Eurosport news. 23.30–0.30 Cykel. (R) Tour of the Alps. Etapp 2.

Eurosport 2

17.30 Cykel. (R) Tour of the Alps. Etapp 2. 18.30 Fotboll: Sporting Kansas City– Seattle Sounders FC. (R) Major League Soccer. 20.00 FIFA Football. (R) 20.30 MLS highlights. (R) 20.55 Eurosport news. (R) 21.00 Motorsport. (R) Formel E. 21.30 Cykel. (R) Tour of the Alps. Etapp 2. 22.30 Chasing History. (R) 23.00 Cykel. (R) Kroatien Runt. Etapp 1. 23.55–0.00 Eurosport news. (R)

C More Sport

20.05 C More Classics Hockey: HV – Guldmatch 1995. (R) 21.00 Fotboll: Hammarby–IF Brommapojkarna. (R) Allsvenskan. 23.00–1.00 Ishockey: Växjö Lakers

19.00 Slutspelsstudion. 19.25 Växjö Lakers HC–Skellefteå AIK. Direkt SM-slutspel. Final 1:7. 21.55 Slutspelsstudion. 22.15–0.25 Skellefteå AIK–Djurgårdens IF. (R) SM-slutspel. 20.00 Tee party. 21.00 PGA tour highlights. (R) 22.00–4.01 PGA-touren. (R) PGA TOUR RBC Heritage.

Viasat Sport

11.00 Tennis. Direkt ATP World Tour Masters 1000. Monte-Carlo Rolex Masters. 19.00 Trans World sport. 20.00 Champions league weekly. 20.40 Fotboll: Leverkusen–Bayern München. Direkt Tyska cupen. Final. 22.45–0.45 Ishockey: New Jersey Devils–Tampa Bay Lightning. (R) Stanley Cup. Match 3:7. 2.05–5.00 Ishockey: Minnesota Wild–Winnipeg Jets. Direkt Stanley Cup-slutspelet. Match 4:7.

Viasat Sport Premium

19.30 Serie A: Highlights. 20.35 Fotboll: Brighton–Tottenham. Direkt Premier League. 22.45 Champions league weekly. 23.15–1.05 Fotboll: Celta Vigo–Barcelona. (R) La Liga.

Viasat Fotboll

19.45 La Liga: Highlights. 20.55 Celta Vigo–Barcelona. Direkt La Liga. 23.00– 0.50 Brighton–Tottenham. (R) Premier League.

Viasat Hockey

20.00 Toronto Maple Leafs–Boston Bruins. (R) Stanley Cup. Match 3:7. 22.00 NHL Tonight. 23.00 Colorado Avalanche– Nashville Predators. (R) Stanley Cup. Match 3:7. 1.35 Columbus Blue Jackets– Washington Capitals. Direkt Stanley Cup. Match 3:7. 4.35–7.15 Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights. Direkt Stanley Cup. Match 4:7.

Viasat Motor

18.30 MotoGP Argentina. (R) Moto2 Race. 20.00 MotoGP Argentina. (R) Race. 21.45 Formel 2. (R) Race 1. 23.15–0.20 Formel 2Bahrains GP -. (R) Race 2.

Viasat Golf

19.00 European tour highlights. 19.30 LPGA-touren. Lotte Championship – Final round. 23.30–0.00 The skill code: Swiss army knife short.


Nyheter Börs

18

Tisdag 17 april 2018 MT

EKONOMI

+0,0%

+1,3%

OMX Stockholm Sedan årsskiftet: -1,5%

Eltel får ny koncernchef USD

EUR

–1 öre

10,42

Ändring

Aktie

NAV +/- i år

Fond

Ändring

NAV +/- i år

FONDER

•Sverige*

1,3 3983,83

Aktie-Ansvar

•Aktie Sv. •Global Small & Micr •Småbolag •US Small & M

0,2 0,2 0,2 0,1 0,7

•Europa •Sverige A

-0,3 -0,1

Didner & Gerge

124,23 538,6

Aktieinvest Fonder •Topp Sv.

Alfred Berg

0,1

15,9

1 -3 -1 10 12 2 2 12 -1 1

•Asien SH •Balansfond •Europa •Global •Nordamerika •Småbolag •Sverige •Världen

-0,1 -0,2

204,33 272,71 200,2 161,48 219,33 588,06 555,05 368,19

3 1 3 2 2 -1 1 1

0,1

209,74

-1

•Afrika 11,49 •Asia -0,7 245,89 •Emerg.Market* •Indien -0,1 523,14 •Ryssland -1,4 57,07 •Småbolag -0,5 300,33 * 0,3 1270,6 •Strategi A •Sverige 0,4 2563,82

7 1

AMF

-0,4 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3

Avanza Fonder •ZERO

Carnegie Fonder

Catella

-4 -1

•Avkast* CorporateBFR* Hedge A* NordicLS Eq* 0,6 •Småbolagsfon* 0,7 •Sve.Akt.Håll* 0,6 •SveIndex A* 0,6

129,13 126,74 175,29 162,35 550,93 445,12 392,97

Aktiv Förm.* 0,5 Gl Em Mar -28,5 Gl Em Mar SC -7,9 •HorisontAkti* 0,8 •HorisontBal* 0,5 •HorisontFörs* 0,3

3101,44 520,12 -28 313,39 -3 260,8 1 211,4 1 174,55

Danske Invest

-1 -1 5 2 2

East Capital

2796,17 266,04 195,68 734,93 129,39

-1 3 4 1 3

•Balkan •Baltikum •EmergAsia •FrontierA •Ryssland •Turkiet •Östeuropa

0,7 0,1 -1 0,3 -1,1 0,5 -0,5

17,81 6 75,25 6 171,34 2 142,09 7 1166,41 -4 8,38 -10 39,92 -2

Preserve* Select* Småbolagsfon* •Sverige*

0,3 0,6 0,6 0,7

1341,24 2176,83 1400,16 2612,42

1 3 -1 2

•FIN Select* 0,8 37,69 0,1 2063,64 •Global * Global AssAl* -0,1 1049,77 -1,1 158,32 •Ryssland* •Sve. Aktiein 1444,27 •Sve. Småbola 3592,36 •Sverige Sele 1687,77

10 2 -3 1 -1 -1 -1

Indonesia* Thailand*

-2 11

Enter Fonder

Evli Fondbolag

Fidelity International FIM Fonder

•Fenno* •Nordic* •Russia* •Sahara* •USA*

-0,8 0,2

28,55 62,9

0,7 -0,2 -1,3 -0,1 -0,5

243,87 22,56 54,45 20,48 24,11

7 3 -4 10 1

•LO Sverige •LO Världen -0,2 •LO Västfonde

335,96 158,25 358,38

1 4

Asian Growth* 1,2 2,6 Biotec Dis* EM Sm Comp* 1,7 Em. Mark. Bn* 0,1 1,8 •Eur Gr Euro * FNatuReso* 1,4 Front Market* 1,6 Glob. Tot Re* 0,4

39,47 31,79 13,14 12,81 16,21 7,11 20,95 12,89

2 2 5 3 2 1 3 1

Folksam Fond

Franklin Templeton

Fond

Ändring

Verksamhet: Sweco är ett teknikkonsultföretag med verksamhet i flera europeiska länder samt i Kina. #PMBHFUIBSFUUCSFUUVUCVE BWUKºOTUFSJOPNBSLJUFLUVS  CZHHLPOTUSVLUJPO JOTUBMMBUJPO  JOGSBTUSVLUVS WBUUFONJMKÜ  QSPKFLUMFEOJOHPDIFOFSHJTZTUFN Omsättning: , miljarder SEK Webbplats: XXXTXFDPHSPVQDPN Årsredovisning: 201 Lagercrantz B -1,2 Lindab -0,8 Lucara Diamond -0,22 Lundin Gold 0,35 Medicover B 0,4 Medivir Mekonomen 1,8 Midsona A Midsona B -0,8 Momentum B -0,6 Mr Green & Co 0,8 Mycronic -0,5 Nederman Holding -5 Net Insight -0,23 New Wave -0,1 NGEx Resources Inc -0,06 Nobina 0,9 Nolato B 19 Nordax Group -0,1 Nordic Waterproofing 1 NP3 Fastigheter -0,4 OEM Int B -2,5 Oncopeptides 4,6 Opus group 0,19 Orexo -0,75 Oscar Prop. -0,4 Platzer Fastigheter 0,2 Probi -5,6 Qliro Group 0,04 RaySearch Lab -1,1 Recipharm B 1,8 Rezidor Hotel 1,15 SAS 0,42 Scandi Standard -0,5 Scandic Hotels 0,1 Sectra B 0,2 Semafo 0,05 Serneke Group B -0,6 Skistar B 1,4 SSM Holding 0,4 Starbreeze A 0,1 Starbreeze B -0,18 Stendörren Fastighet -1 Swedol -0,05 Svolder A Svolder B 0,5 Systemair -2,8 Tethys Oil -1,5 TF Bank 1,8 Tobii -0,4 Traction Troax Group 11,5 VBG Group B -1,2 Victoria Park A 0,5 Victoria Park B 0,35 Wilson Therap. Vitec Software Gr. B -0,8 Vitrolife 1,5 Volati -0,35 Vostok New Ventures -0,1 Xvivo Perfusion Öresund -0,6

NAV +/- i år

11,92 12,95 39,96 18,61

-2 1 -2 10

•Småbolag*

0,4

222,84

1

•EnergRåvaror 0,4 0,6 •Sverige*

58,22 506,51

4

Handelsbanken

87,2 64,6 13,72 32,9 65,7 39,8 129,6 69,5 59 103 45,5 110,2 245 4,27 56,3 7,34 57,5 643 59,9 72,6 59,8 175 86 6,71 38,05 26 55,3 494,4 10,36 123,1 99,5 24,1 21,32 57,8 77,2 178,8 25,85 94,9 175,4 18,9 9 9 81,8 31,9 104 90,9 104 72,5 83,8 31,9 167 268 139,6 35,5 35,65 228 78 638 41,1 71,4 83,7 134,6

22 14 9 neg 47 neg 13 34 31 0 16 17 15 99 11 neg 18 29 16 13 7 19 neg 24 57 2 5 81 neg 36 neg 96 6 21 11 46 51 7 18 5 neg neg 6 13 4 3 18 9 12 neg 9 31 15 5 5 neg 29 53 14 4 99 16

8 -5 -25 12 4 -18 -13 10 1 -12 -16 30 -2 -10 3 5 6 19 13 3 15 -1 8 3 -8 -24 6 45 -43 -28 1 -6 -9 -34 4 11 6 11 -4 12 9 20 10 -11 -8 -17 10 -5 -10 -5 -4 6 20 21 125 -10 2 -35 14 -11 2

39 2,68 19,25 16,75 3,81 9,24 12,6 85 22,9 61 44,75 27 2,69 1,89 23,9 13,7 1,32 273 104 31,15 18,95 10,4 54,2 181 79,4 43,4 22,6 16,16 68 69,4 36 9,02 77 0,06 31,5 6 1,6 94,1 3,5 78,8 13,95 9,1 18 9,9 2,33 6,36 6,1 48,7 100 66,6 69,5 12,4 49,9 26,55 14,5 0,67 49 2,14 41,8 89 24,05 27,8 4,67 16,8 5,44 2,25 12,95 1,37 17,7 8,78 147 122 20 58 7,7 8,16 26,05 2,06 54 1,33 71,6 14,45 114,2 0,05 4,58 38 35,7 2,5 60,6 24,8 1,35 22,18 50,2

neg neg 99 39 neg 7 neg 26 neg 22 24 neg 18 neg 16 neg neg 35 20 neg 23 neg 30 48 12 15 12 65 14 19 21 neg 15 2 31 neg 3 20 13 14 29 99 neg 4 7 neg 2 12 20 99 24 neg neg 76 41 5 68 17 neg 9 16 10 14 neg neg neg neg 16 neg 16 25 12 12 48 82 9 11 neg neg 13 neg 27 15 neg 0 20 neg 16 neg 6 18 44 neg 14

3 105 -1 -13 -12 -1 -3 13 -2 -11 -10 3 -9 -15 -30 39 4 11 10 15 -17 -7 8 -18 -1 -5 -49 11 17 -20 -5 7 6 11 -11 18 -11 -1 -6 9 10 -8 6 3 48 -11 -18 -23 -3 -4 -46 10 -2 -20 -4 15 -1 7 78 -26 18 22 -19 4 16 3 -19 -2 12 2 -23 14 -15 21 13 -13 10 13 -12 68 -8 -18 -21 19 19 2 -16 -3

VINNARE

Aktie JM LeoVegas Attendo Nobia Fingerprint Holmen A

•Amerika -0,4 846,74 •Asienfond -1,2 660,25 BrasilAS -1 101,78 •Europa -0,1 400,27 •EuropaIndx -0,3 116,26 EuropaSel -0,1 265,14 Finlandsfond -0,2 76,89 FlexRäA1 0,1 112,39 •Företagsob. 129,17 GlIndCriIn -0,4 252,57 •Global Tema -0,3 480,15 •Hållbar Ener -0,9 168,88 •Japan Tema 0,4 86,31 •Kinafond -1,7 208,16 •Latinameri -1 318,03 •Läkemedel -0,4 192,86 MegaAvkast 1902,13 MultAsset 15 0,1 101,96 MultAsset 25 0,1 151,29 MultAsset 40 0,2 103,29 •MultAsset 50 0,2 193,19 MultAsset 60 0,3 104,26 MultAsset 75 0,3 203,79 MultAsset100 0,4 284,95 MultAsset120 0,4 110,64 •MultAssetM* •Norden -0,2 1167,15 Norden Selek -0,1 359,4 •NordiskaSmåb 1034,87 Norge -0,3 1275,96 Realräntef. 119,18 •Rysslandsfon -1,4 69,76 •Råvarufond 0,6 94,13 RäStrCriA2 103,3 SBC Bo -0,1 1005,7 •Sv Idx Cri 249,57 SveIndex 10527,72 •Sverige -0,1 1906,77 SveSel 0,1 397,48 •SveSmå -0,1 1535,54 •Tillväxt -0,8 328,42 •USA Index -0,3 316,05

4 3 3 6 3 4 8 2 1 3 4 1 4 6 5 5 1 1 2 2 2 3 4 5 4 6 7 10 -4 7 3 -1 3 4 -1 4 3

Fond

Ändring

•Östeuropa

ICA Banken

Modig* MÃ¥ttlig* Varlig*

KPA Fonder •Aktiefond •Blandfond2 •Räntefond

NAV +/- i år

-0,8

427,94

-2

0,1 0,1

201,69 158,5 131,05

2 1 1

-0,1 -0,1

Lannebo Fonder

331,27 282,4 1075,71

2 1

•Mixfond •Småbolag Sve. Flexibe •Sverige •Sverige Plus •Vision

-0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4

23,03 94,48 182,95 35,4 46,08 7,23

2 2 2 2 7

•Asien Bekväm Tillv* •Europa Aktiv •Europa Index •Fastighet •G Hållb •Global* •Japanfond In •Småbolag •Sverige Akti •Sverige Inde •Tillväxtma •Trygghet •USA Aktiv •USA Indexn.

-1 152,88 0,3 110,51 -0,3 452,19 -0,4 199,53 0,3 3594,35 -0,4 43,18

2 2 1 3 2 4

Länsförsäkringar

Ändring

Fond

•Aktiv Ränta* •Stra. Balans* •Stra. Försik* •Stra. Offens* •Stra. Sve/Vä* •Stra. Världe* •Svenska Akti* •Tillväxtmark*

-0,1 0,2 -0,1 0,6 -0,5

116,55 157,13 128,8 206,11 164,78 175,47 363,75 135,57

1 2 1 3 1 2 3 6

NE Strategy

-0,1

1827,99

2

Pictet

Afrikafond* Alfa Asian Donation Em.StarsEqF* Eu Sm&Mid* •Europe

-0,2 136,14 -0,2 1120,99 -1 4268,38 -0,1 140,93 -0,2 1156,55 0,8 6917,4 -0,3 15687,97

8 2 1 1

SEB Dynamisk

3 2

-0,1 -0,1

NE Kapförv. Nordea

1 2

NAV +/- i år

•Far East -0,9 268,87 Futura -0,1 575,54 •Glob Tillv -1,1 251,16 Global Div. -0,2 163,08 1023,2 GlobalSmCap* 0,2 Ind Sve Ej 237,92 Indexf. Glob -0,3 224,68 •Indien -0,3 243,78 •Japan Fund 0,3 2,56 •Kina -1 258,36 172,49 Klimatfonden* 0,3 •Latinamer -1,2 274,84 NoAmAllCap* 0,5 1568,15 1,68 •Nordic Fund* 1,4 •Nya Tillv -0,8 106,75 •Obligation -0,1 128,36 Optima -0,1 825,91 •Ryssland -1,5 128,38 •Räntefond 100,25 Sekura 287,56 Småb. Sverig -0,3 281,22 •SmåbolagNord-0,3 130,28 SPARAtrean -0,1 303,14 Stabil -0,1 145,24 150,78 Stabila Akti* -0,1 •Stra Ränta 132,22 Strateg100 -0,3 268,7 Stratega10 -0,1 150,7 Stratega30 -0,2 181,57 Stratega50 -0,2 221,03 Stratega70 -0,3 256,89 •SweStars iu -0,1 2728,79

4

1

I år -1 -9 -8 -4 -49 6

+/-

Kurs

I år

-5,00 -3,52 -2,95 -1,91 -1,60 -1,54

158,5 219,4 43,48 257 602,7 64

-7 -28 -23 -6 6 -21

FÖRLORARE Skanska B Intrum Justi NetEnt B Electrolux A Astra Zeneca Collector

INDEX SIX Generalindex 0,01 OMX Stockholm 0,04 OMXS30 -0,03 Frankfurt, Xetra DAX -0,41 OMX Helsinki PI -0,25 Köpenhamn, OMXCPI -0,10 London, FTSE 100 -0,91 Oslo, Benchmark -0,29

536,76 560,13 1526,27 12391,41 9591,27 806,76 7198,20 836,17

-1,65 -1,52 -3,21 -4,07 1,26 -3,54 -6,37 2,67

3 mån

Danske Bolån 1,60 ICA Bolån 1,59 Ikano Bank 1,59 Länsförsäkrin 2,03 Nordea Hypote 1,89 SBAB 1,59 SEB 2,05 Handelsbanken 2,05 Skandiabanken 2,00 Swedbank Bolå 2,05 Ålandsbanken 2,00

Land

Valuta

Köp

Sälj

100 kr

Eurozonen USA Japan Storbrit. Schweiz Danmark Norge Island Australien Bulgarien Indien Israel Kanada Kenya Kina Kroatien Mexiko Polen Ryssland Sydafrika Thailand Tjeckien Turkiet Ungern

euro dollar yen pund franc kronor kronor kronor dollar lev rupie sheqel dollar shilling yuan kuna peso zloty rubel rand baht koruna lira forint

10,1 8,18 7,58 11,48 8,42 1,34 1,03 0,08 6,38 5,14 0,12 2,26 6,47 0,07 1,29 1,35 0,45 2,4 0,11 0,67 0,25 0,4 1,99 0,03

11,07 9,01 8,29 12,78 9,13 1,47 1,13 0,09 7,02 5,72 0,14 2,64 7,04 0,09 1,46 1,51 0,52 2,71 0,15 0,76 0,3 0,45 2,26 0,04

9,03 11,1 1205,75 7,83 10,95 68,2 88,49 1096,49 14,24 17,49 697,84 37,93 14,21 1081,08 68,64 66,02 194,06 36,96 678,89 131,7 335,57 223,26 44,22 2754,82

Köp = Forex köper tillbaka sedlarna till det priset. Japanska yen gäller kursen 100 st

PREMIELÃ…N

BOSTADSLÃ…N LÃ¥ngivare

2 år

3 år

5 år

1,29 1,74 1,69 2,06 2,03 1,74 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

1,85 1,99 1,89 2,10 2,04 1,99 2,10 2,01 2,09 2,10 2,05

2,25 2,46 2,36 2,45 2,31 2,46 2,45 2,30 2,49 2,45 2,45

BÖRSER VÄRLDEN ÖVER

+1,26% USA

-0,8 -0,2 -0,5 -0,4

-0,1

4

Kurs 184,3 76,55 81,3 66,75 8,07 464

LÃ¥n 2013:1 2013:2 2014:1 2014:2 2016:1

Drag.   06/08 03/09 13/08  

+/- Köp -24 4973 -2 4988 4989 42 4993 4966

Sälj Senast 5005 4972 5030 4988 5000 5045 5030 5195

RÄNTOR Ränta Stibor 3 mån Statsväxel 5 år

+/- Kurs ±0 -0,37 +0,01 0,06

% i år 21,32 -64,12

Förändring sedan en dag.

Produktion: SIX Financial Information och TT Nyhetsbyrån 08-586 16 410. Prisbasbelopp: 45 500 kr Telefon: Stockholmsbörsen: 08-405 60 00, Fondbolagens förening: 08-506 98 800. Börsdag 16 April 2018

116,44 759,58 1510,51 295,2 367,06 363,1 337,96 324,42

Monyx

0,3

RESEVALUTOR

+/6,07 4,86 2,52 2,46 2,28 2,20

Aktie

OMX MINDRE

0,8 0,4 1,5 2,4

Gustavia Fonder

-2 -24 12 7 -19 -10 23 48 13 -10 -22 -28 3 -39 -2 4

SWECO

Glob.Real Es* GloBondSEK* •India* Technology*

Granit Fonder

12 23 23 44 13 14 37 neg 15 15 44 12 12 6 99 16

Kurs P/e-tal 31/12

Nordnet

Offensiv* Superf. Sver*

0,2 0,6

ODIN Fonder •Energi Fastighet •Finland •Global •Norden •Norge •Sverige

199,54 337,53

168,82 0,2 892,05 0,3 9734,77 0,5 253,26 0,1 2593,38 -0,6 3558,88 4597,96

•Gl Em.Dbt-R*

1 1 3 2 3 1 2 -5 1 6 1 10 4 7 1 1 -2 1 3 1 -3 -4 2 1 2 2 2 2 2 1 6 2 8 3 1 7 -1

1,4

347,06

•Dynamisk Akt -0,3

13,79

1

147,77 118,79 171,95 207,61

1

SEB Strategi Balanserad Defensiv* Möjlighet* Tillväxt*

*

-0,1

1 2

Fond

Ändring

SEB Övriga

•Aktiespar -0,3 AsiaxJLA -1,4 -0,5 Biotekn LA* * -0,3 •EmergMa •Europa -0,1 •EuropaSmå.Sv -0,2 Fastighet Global LA -0,3 GlobCR LA -0,3 -1,5 GS BRICs* HållGlobal -0,2 •Latinam -0,7 •Läkemedel 0,2 Möjlighet* NoAmCRLA -0,6 •Nordam -0,2 •Norden -0,3 NordSmåLA* 0,9 •Realrte LU -0,1 •Ryssland LA -1,6 0,6 Sve Index* Sverige -0,1 •Sverige Expa -0,1 SveriSmå -0,1 SveriSmåCR -0,2 •Tekno -0,2 TryggPlac -0,1 2 USA Index Fu* •Världen -0,2 ÖstersjWWF* 0,6 •Östeuropa -0,7 ÖsteuSmåLA -1

Simplicity •Afrika •Indien •Norden

–1,08% Brasilien

NAV +/- i år

16,48 101,25 939,46 27,95 12,47 77,61 58,17 36,08 15,44 192,59 17,35 24,78 15,86 142,86 72,48 13,3 30,33 3758,62 14,55 100,88 336,54 19,76 19,39 51,41 245,1 42,83 182,42 27,1 15,77 34,24 28,5 44,89

1 5 6 4 3 -3 4 2 13 -1 2 1 4 3 -2 2 3 2 1 5 1 2 1 2 -2 -2

-0,6 0,3 -0,1

134,2 293,66 591,9

5

•AP7 Aktiefon* -0,1 •AP7 Räntefon*

300,29 112,46

3

•Global •Kon-Tiki -0,5 •SKAGEN m2 A -0,7 •Tellus A -0,1 •Vekst -0,2

1748,06 930,01 206,79 126,39 2482,22

3 1 4 6 1

•Asien •Europa Expo •Japan Expo •Realränte •Smart Offens

413,31 528,67 202,23 150,04 464,66

5 4 4

Sjunde AP-fonden SKAGEN Fonder

Skandia Fonder -0,8 -0,3 0,5

-0,2

3

1

–1,77% Ryssland Ändring

Fond

+0,33% Indien

NAV +/- i år

•Småbolag Sve •Sverige •TIME Global -0,4 •USA -0,4 •Världen -0,2

722,27 1223,73 258,48 1010 445,76

3 3 4

•Aggr Plus •Etisk Plus* •Flex 100 Plu* •Flex 40 Plus* •Flex 70 Plus*

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

231,64 199,79 192,2 129,18 154,77

4 2 3 1 2

•AF Dalarna -0,3 AF Invest -0,2 •AF Småland 0,5 •AF Stabil 0,2 •AF Sverige 0,6 •Globalfond I* 0,6

234,71 310,15 409,32 629,42 616,3 119,25

3 -2 2 1 3 2

•Europa •Global •Japan •Sverige •USA

-0,3 -0,3 0,5 -0,1 -0,3

134,78 121,4 88,51 286,21 211,14

3 2 4

•Access Asien •Access Globa •Access USA •AccessEuropa •AccessSverig •AktiefPens AllemaKomp Amerikaf Asienfond Bas Action* Bas Aktier* Bas Mix* Bas Ränta* Bas Solid* EthGloMEGA Ethica Glo Ethica Sveri EthSvMEGA Etik Balans.* Europafond •EuropaMEGA Exportfond Glo Em Mar •GlobalMEGA Humanfond Japanfond Kapitalinv

-1,1 -0,3 -0,3 -0,4

244,15 134,79 254,69 134,21 169,57 25,77 75,11 52,49 49,58 151,97 145,37 29,54 99,92 124,48 220,55 290,62 8351,84 358,62 1340,29 29,14 11,54 133,72 153,85 19,34 981,58 9,47 125,38

3 3 3 4

Solidar Fonder *

Spiltan Fonder

SPP Fonder

Swedbank Robur

-0,2 -0,3 -0,3 -1,2 0,4 0,6 0,2 0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,1 0,3 -0,4 -0,3 -1,2 -0,9 0,1 0,3 -0,6

1

2

3 3 5 3 1 3 1 -1 4 4 -2 -2 1 2 3 3 1 6 -2 5 5

Fond

+0,26% Japan Ändring

Kinafond •Medica MixIndexSv •MixPension •Nordenfond Ny Teknik Obligation PremBalan* Premium Tryg* PremModig* •Realinvest Rtf Flexibel Rtf Kort Plu •Ryssland Råvarufond •SmåbolagEu •SmåbolagNo Småbolagsf.G •SmåbolagsSv Sverigef •SverigMEG •Technology •Östeuropa

-1,7 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 -1,7 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 -0,4 -0,7

Tundra Fonder •Frontier Opp •NigeriaSahar •Pakistanfond •Vietnam

-0,9 -0,2 -1,1 -0,8

XACT Fonder

Bear* -0,8 0,8 Bull* 0,6 RÃ¥varor* -1 XACT Bear 2* 1 XACT Bull 2*

Öhman

•EtiskIndexEu* •EtiskIndexSv* •GlbHållb.A* •Global Growt* •Hjärt-Lung* •Smart Beta*

0,3 0,6 -0,2 0,2 0,6

NAV +/- i år

291,07 18,08 266,08 20,46 110,25 747,22 135,61 151,68 121,63 180 39,74 257,29 124,54 23,11 20,56 41,86 155,44 92,31 115,52 465,66 81,96 286,37 31,84

4 3 2 3 7 1 1 -2 -5 3 7 6 7 2 1 7

214,04 77,11 274,68 226,67

14 14 10 19

65,71 340,94 158,95 56,36 628,13

-1 -2 7 -1 -2

145,42 239,58 218,12 523,32 1401,11 658,22

4 4 8 4

• = Fonden ingår i premiepensionsurvalet. * = Kursen är inte dagsaktuell Börsdag: 16 April 2018

w

•Akt.Norge 1,2 939,77 •Aktiv* 1,3 1541,07 •BestSelect* 0,6 431,34 * •Fastighet No 1,2 314,64 •Gambak* 1,4 29821,79 * •Ryssland -0,7 455,32 •Sverige Plus* 1,8 84,96 *

-17 10 1 4 -14 -3 7 -18 -22 -9 5 5 1 -10 -9 31 13 -1 -5 -8 -3 -32 -16 -12 20 11 8 7 1 2 48 -19 1 -15 3 7 -9 -2 14 3 -2 -8 17 -2 -17 -12 20 10 -1 8 -22 3 7 21 -11 -2 -16 -4

108 58,4 66,46 132,8 74,8 49,4 232,5 129,8 56,1 75,25 62,2 37,5 181,5 23,57 32,85 161,2

Ändring

Aktie

Actic Group 0,1 Active Biotech -0,05 Agromino AllTele Anoto Group -0,19 Arctic Paper 0,04 Arise 0,35 B3IT Management 0,4 Bactiguard B Balco Group 0,5 BE Group -1 Beijer Electronics -0,5 Bergs Timber B 0,07 BioInvent -0,03 Björn Borg -0,3 Bonesupport Hold. -0,3 Bong 0,05 Boule Diagnostics -1 BTS Group B 2,5 C-Rad B 0,05 Christian Berner B -0,3 Concordia B -0,1 Consilium B -1,8 CTT Systems 3 Dedicare 1,4 Doro 0,2 Duroc 0,4 Edgeware -0,02 Electra Gruppen 1,4 Elos Medtech 4,8 Empir B -1,44 Endomines 0,18 Enea Eniro Eolus Vind B 0,15 Episurf Medical 0,02 Etrion Corporation -0,01 eWork Group -0,5 Feelgood -0,06 FM Mattsson Mora Gro-0,8 Formpipe Software 0,25 GHP Special Care 0,1 Havsfrun B 0,1 ICTA 0,18 Image Systems -0,02 Immunicum 0,05 Karolinska Developme0,42 Lammhults Design Gr. -0,6 Malmbergs 0,2 MedCap Micro Sys. B 0,8 Midway A Midway B 0,2 MIPS 0,9 Moberg Pharma -0,6 MQ -0,1 Multi Q 0,04 NAXS NeuroVive -0,01 NGS Group -0,2 Nilörngruppen B 0,2 Note 0,35 Novotek 0,3 Oasmia Pharmac. 0,23 Odd Molly Int. 0,55 Ortivus A Ortivus B Poolia 0,7 Precise Biometrics Prevas B 0,7 Pricer B 0,03 Proact 3,2 Profilgruppen 5,8 Railcare Group Rejlers B -2,2 Retail & Brands Rottneros -0,02 Saniona -0,55 Seamless Distributio -0,07 Semcon 1,7 Sensys 0,05 SinterCast -0,6 Softronic B -0,15 Sportamore 7,2 Stockwik Förvaltning Strax 0,16 Studsvik -0,5 Svedbergs TradeDoubler 0,03 Trention 0,2 Uniflex B 0,1 Venue Retail 0,01 Viking Supply -0,22 Wise Group -0,6

w

Ã…rsredovisning: 201

AcadeMedia -0,6 53,8 Acando 0,4 30,6 AddLife B -1 172 Addnode B 0,4 79 Addtech B -1,2 178,8 Africa Oil -0,09 7,89 Alimak Group 0,6 124 Alligator Bioscience 0,1 24,9 Ambea -0,6 60,5 AQ Group 0,6 171 Beijer Alma B -1 239 Beijer Ref. -1 331 Bergman & Beving 1,9 90,6 Besqab 3,4 116,8 Bilia A 0,35 71,65 BioArctic B 0,6 23,6 Biogaia B -0,5 426 Biotage 2,3 84,2 BlackPearl Res. 8,05 Boozt 0,5 72,7 Bufab Holding -1,2 101,4 Bulten 0,6 112,6 Bure Equity -0,1 95,1 Bygghemma Group 1,02 35,7 Byggmax Group 0,1 37,55 Camurus -0,8 114 Capio -0,05 38,85 Catella A 0,1 24 Catella B 0,4 21,9 Catena 2,6 168,4 Catena Media 1,3 111,5 Cavotec 0,4 23,5 CellaVision 0,6 146,3 Cherry B 8 73,2 Clas Ohlson B -6,2 90,85 Cloetta B 0,04 30,08 CLX Communi. -0,5 61,2 Concentric -5,2 154,8 COOR Service Managem-1,3 66,6 Corem Property Group 0,15 9,15 Corem Property B 9,26 Creades A -23 293 D. Carnegie 135,8 Diös Fastigheter 0,05 57,5 Duni 0,4 119,4 Dustin Group -0,9 74,7 Eastnine 1,3 95,7 Elanders B 0,1 80,5 Eltel -0,08 24 Engelska Skolan 66 EnQuest 0,06 3,79 Fagerhult -0,4 110,4 Fast Partner 1 145,5 Fenix Outdoor Int. B -14 1054 Ferronordic Machines 1 117,8 G5 Entertainment 2,8 326,6 Garo 3 188 Gränges 0,6 102,2 Gunnebo -1,4 29,85 Haldex 2,9 85,3 Handicare Group -1,4 44,2 Hansa Medical 2,4 239

Heba B -1 Hexatronic Group 0,9 HiQ International 0,59 HMS Networks 2 Hoist Finance -1,1 Humana -0,7 IAR Systems Group -2,5 Immunovia 4,4 Instalco 0,8 Inwido 1,1 Invisio Communicatio -1,6 ITAB Shop B -0,05 Kabe B 2 KappAhl 0,73 Karo Pharma -0,2 Knowit 1,2

Kurs P/e-tal 31/12

w

Omsättning: 4,miljarder SEK Webbplats: www.peab.se

13 18 35 27 27 0 22 neg 18 15 18 27 11 6 11 99 41 39 24 neg 18 14 8 0 12 neg 15 10 9 11 28 neg 50 99 12 neg 23 21 99 2 2 15 7 7 17 24 14 14 neg 17 neg 26 6 20 8 32 22 12 15 51 neg neg

OMX MEDELSTORA

Ändring

Aktie

w

Verksamhet: Peab är ett renodlat bygg- och anläggningsföretag. Koncernens dotterföretag har kontor i Sverige, Norge och Finland. %FOTWFOTLBNBSLOBEFOTU¾SGÜS ESZHUBWPNTºUUOJOHFOPDI /PSHFPDI'JOMBOEGÜSSFTUFSBOEF EFM Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

15 18 -7 5 4 -3 -8 3 -4 3 4 8 10 -3 8 -13 -9 -3 -12 -8 -7 -3 -3 11 10 29 28 -3 -1 40 -8 13 -1 4 3 13 11 -4 2 1 2 2

w

PEAB

0 24 7 11 10 46 40 11 29 6 5 2 15 0 0 11 12 19 12 12 16 15 15 22 18 21 21 17 18 37 11 19 99 99 17 27 20 20 10 6 15 15 19

färre bostadsaffärer gjordes i mars jämfört med mars förra året, enligt Svensk Mäklarstatistik. Två anledningar är påsk och skärpta amorteringskrav.

w

8 -12 -8 4 10 4 6 2 -1 -8 22 18 -9 -2 -2 10 -12 3 -1 12 -4 -21 14 -9 -6 -5 33 -1 -5 -6 -21 3 -49 -19 -21 -5 21 -8 6 4 -6 18 1 1 -2 -7 -6 -5 -28 -1 -1 3 9 11 -3 -1 -8 -9 21 -10 -5 -3 23 1 -7 -5 -11 -1 -1 -23 2 -4 23 -13

Kurs P/e-tal 31/12

20

PROCENT

w

27 23 16 24 28 59 23 31 26 23 7 19 24 32 21 31 5 12 17 12 9 9 15 6 13 56 15 13 13 99 neg neg 19 19 27 5 21 18 14 5 27 17 23 23 8 25 17 17 14 6 5 25 0 6 6 6 21 4 4 4 4 7 21 43 29 16 11 11 22 80 17 18 34 17 17 19 24 12 neg 12

Ändring

Aktie

Old Mutual Oriflame Holding -1,4 398,6 Pandox 0,4 148,2 Peab B -0,65 74,15 Pfizer 3 310 Ratos A -0,2 38,2 Ratos B -0,26 32,84 Resurs Holding -0,2 60,15 Saab B 1,5 383,5 Sagax 0,5 106,5 Sagax B 1 102 Sagax D 32,4 Sandvik 0,1 157,7 SCA A -0,4 92,4 SCA B -0,42 91,62 SEB A 0,36 84,26 SEB C 0,1 87,3 Securitas B -0,15 139,05 SHB A 1,06 99,14 SHB B 1,2 104 Skanska B -8,35 158,5 SKF A -1,4 176 SKF B -1,45 176,35 SSAB A 0,46 49,84 SSAB B 0,3 40,1 Stora Enso A 1 167,5 Stora Enso R -0,1 165,9 Sweco A 177,5 Sweco B -0,4 179,5 Swed Orphan B 0,25 157,4 Swedbank A 1,4 182,65 Swedish Match -0,9 366,4 Tele2 A -0,5 103 Tele2 B - 104,8 Telia Company 0,01 37,74 Thule Group 0,6 184,8 Tieto 2,4 286,6 Trelleborg B -1,6 211,7 Wallenstam B -0,35 75,85 Wihlborgs Fastighete 1,1 199,3 Volvo A 155 Volvo B 0,25 155,25 Ã…F B 0,6 184,1

New York, Nasdaq Sedan årsskiftet: +3,9%

w

AAK 4,5 761 ABB Ltd 0,35 193,95 Ahlsell 0,4 52,6 Ahlstrom-Munksjo 0,2 162,4 Alfa Laval 202,1 Arjo B 0,2 25,7 Assa Abloy B 0,4 177,5 AstraZeneca -9,8 602,7 Atlas Copco A -1,3 355,4 Atlas Copco B -0,7 319,5 Atrium Ljungberg -1,8 129 Attendo 2 81,3 Autoliv SDB 8,5 1275 Avanza 0,4 405,6 Axfood -0,1 143,9 Axis 1 334 Balder B -0,8 214 Betsson B 0,3 66,42 BillerudKorsnäs -0,95 123,8 Boliden -4,5 289,2 Bonava A 1 113 Bonava B 0,3 113,4 Bravida 0,55 61,7 Castellum -1 133,55 Collector -1 64 Com Hem 0,6 142,5 Dometic Group -1,1 76,3 Electrolux A -5 257 Electrolux B -2,7 252,1 Elekta B 0,4 90,32 Ericsson A -0,1 53,3 Ericsson B 0,38 53,38 Essity A 0,5 221 Essity B 0,6 220 Evolution Gaming -5,2 458,4 Fabege 0,1 179 Fingerprint 0,18 8,07 Getinge B -0,8 96,22 H&M B -2 133,2 Hemfosa Fastigheter 0,9 104 Hexagon B 0,8 496,3 Hexpol -0,15 76,8 Holmen A 10 464 Holmen B - 452,8 Hufvudstaden A -0,5 122,9 Hufvudstaden C Husqvarna A 1,2 78,8 Husqvarna B 0,6 78,8 ICA Gruppen 1,8 292,4 Industrivärden A -0,4 197,6 Industrivärden C 0,2 189,8 Indutrade -0,8 213 Intrum Justitia -8 219,4 Investor A 0,4 367 Investor B -1,5 371,3 JM 10,55 184,3 Kindred Group 0,9 121,1 Kinnevik A 312 Kinnevik B -0,7 308,5 Klövern A -0,05 10,5 Klövern B -0,06 10,58 Kungsleden -0,4 59,6 Latour B 0,45 93,1 LeoVegas 3,55 76,55 Lifco 5,5 345,5 Loomis B -1,8 310,8 Lundbergs B -2 583 Lundin Mining -0,75 53,55 Lundin Petroleum 0,5 231,1 Millicom SDB 1,5 558,5 MTG A 334 MTG B -4,2 328 Munters Group B 0,35 49,3 NCC A 2,5 155,5 NCC B 2,6 156,05 NetEnt B -1,32 43,48 Nibe Ind -0,14 80,24 Nobia 1,6 66,75 Nokia 0,3 47,15 Nordea Bank 1,04 86,58

Ändring

12,07

Kurs P/e-tal 31/12

OMX STORA

Fond

+3 öre

+2 öre

8,42

Infrastrukturbolaget Eltels styrelse har utsett Casimir Lindholm till ny vd och koncernchef. Han kommer närmast från en position som vd för bolaget Lemminkäinen Oyj.

GBP

+0,9% kl 20

kl 20

New York, Dow Jones Sedan årsskiftet: -0,2%


INRIKES I KORTHET.

w

w

w

w

w

w

w

w

Nyheter Sverige

MT Tisdag 17 april 2018

Totalt hade 76 395 personer anmält sig till vårens högskoleprov.  FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Liga sålde svaren till högskoleprovet

19

POLITIK. SD vill stoppa regeringens politik

Oppositionen: Bortslösad högkonjunktur

BROTT. Polisen slog till mot en lägenhet i Norrköping, mitt under högskoleprovet i lördags. Tre män misstänks för att ha sålt de rätta svaren till provet, skriver Norrköpings Tidningar. De tre häktades på måndagen på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Niklas Ahlgren, presskommunikatör på Ekobrottsmyndigheten, bekräftar för TT att man gjort ett tillslag mot en lägenhet i Norrköping under helgen. – Det har skett en insats som har med högskoleprovet att göra, mer vill jag inte säga, säger han. Niklas Ahlgren hänvisar till en presskonferens på tisdagen, då Ekobrottsmyndigheten ska ge mer information om tillslaget. Enligt Norrköpings Tidningar ska flera miljoner kronor ha tagits i beslag under tillslaget, som gjordes av nationella insatsstyrkan tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och den lokala polisen. Hur männen ska ha fått tag på de rätta svaren till högskoleprovet och sålt dessa vidare vill Ekobrottsmyndigheten inte gå in på. (TT)

Hittade väska med 84 000 – hyllas av polisen SAMHÄLLE. En väska råkade bli kvarglömd på resecentrum i Linköping – med 84  000 kronor i. Den hittades av några personer, som nu hyllas av polisen. Personerna gick nämligen och lämnade in pengarna. ”Stor respekt och bevis på stark karaktär”, skriver polisen i Linköping i ett inlägg på sin Facebooksida. De många tusenlapparna verkar ha tillhört en välgörenhetsorganisation. Organisationen har blivit kontaktad. ”Om de blev lättade att väskan med pengarna var i säkert förvar? Ja, kan man väl lugnt säga”, skriver polisen i inlägget. (TT)

Misstänkt våldtäkt i Märsta BROTT. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt våldtäkt i Märsta sedan en förbipasserande larmat om en kvinna som flytt ut på gatan från sin lägenhet efter att ha blivit hotad. – När polisen pratade med henne framkom det sådana uppgifter som föranledde att vi har inlett en förundersökning om misstänkt våldtäkt , säger Sven-Erik Olsson, informatör vid Stockholmspolisen. En person som har en relation med kvinnan är misstänkt. (TT)

Handgranat kastades in i villa BROTT. En handgranat kastades in i en villa i Köping i natt. Granaten detonerade inte, och en person som befann sig i bostaden hittade den och kunde larma polisen. Polisen bekräftar att det rör sig om en skarp granat. De första uppgifterna tyder på att granaten kastades in genom ett fönster. – Det var en person i bostaden som hörde ett ljud och vaknade till. Den personen hittar sedan handgranaten och larmar polisen, säger Johan Thalberg, presstalesperson vid polisens region mitt. Polisens bombgrupp har bekräftat att det rör sig om en skarp handgranat. Under natten har man säkrat bostaden och sett till att ingen kommit till skada. – Vi åkte ut och spärrade av villan och ett mindre område omkring villan, sedan utrymdes den. Det är fortsatt avspärrat eftersom det pågår en brottsplatsundersökning, säger Thalberg. En förundersökning om mordförsök alternativt grovt olaga hot har inletts. (TT)

KRITIK. Alliansen kritiserar regeringen för att slösa bort högkonjunkturen och strunta i viktiga reformer. Sverigedemokraterna anklagar Alliansen för att inte ha stoppat regeringens politik. Den borgerliga oppositionen målar inte upp en lika ljus framtidsbild av svensk ekonomi som regeringen. Den varnar för otillräckliga ekonomiska marginaler inför nästa lågkonjunktur. Oppositionen hävdar också att integrationsproblemen växer, de utsatta arbetslösa blir fler, vårdköer blir längre, och att otrygghet breder ut sig. – Jag skyller inte allt på regeringen, men ansvaret för att inte prioritera och ta tag i problemen vilar tungt på regeringen, sade Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson i riksdagsdebat-

ten om vårpropositionen. Liberalerna påminner om att regeringen är långt ifrån sitt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och att omkring 300 000 människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. – Vi ligger nu på 17:e plats. Det kan bara beskrivas som ett stort misslyckande, sade Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson på en pressträff.

”Har slösat bort” Centern anser att regeringens integrationspolitik miss-

lyckats, trots högkonjunktur och god arbetsmarknad. – Problemen kommer bara att bli än svårare att lösa när konjunkturen viker, sade Centerns ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström. Kristdemokraterna anklagar regeringen för att bedriva en ”passivitetens politik och för att ha ”slösat” bort högkonjunkturen. KD:s ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed varnar för att Sverige får betala ett högt pris för detta när det gäller bland annat vården och omsorgen, till exempel för de cancersjuka. – Det är lätt att förstå att regeringen vill vända blad, för bokslutet ser inte bra ut, sade han i debatten.

”Gnällig opposition” Finansminister Magdalena Andersson (S) undrade i debatten hur oppositionen kan hävda att jobbpolitiken

misslyckats när Sverige har den högsta sysselsättningsgrad som någonsin mätts upp i EU och tillade att kritiken får stå för en ”något gnällig opposition”. Hon passade också på att varna för Alliansens förslag på skattesänkningar. – Detta handlar valet om: Sänkta skatter eller välfärd som vi alla kan vara trygga med, sade Andersson. Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt kritiserade de borgerliga för att bara klaga över regeringens politik utan att göra något. – Vid åtta tillfällen hade vi kunnat sätta stopp för den här regeringens ekonomiska politik. Ni kan prata om bortslösad högkonjunktur och kritisera skadliga reformer, men ni har inte lyft ett enda finger för att stoppa dem, sade Sjöstedt i riksdagsdebatten.(TT)

BROTT. Ser allvarligare på övergreppen än tingsrätten

Hovrätten dömer man för nätvåldtäkter Sexövergrepp via nätet kan jämställas med våldtäkt, konstaterar Svea hovrätt och fäller en 41-årig man för tjugo sådana fall. I tingsrätten bedömdes bara fem fall som våldtäkt – men hovrätten ser allvarligare på övergreppen. Mannens advokat utesluter inte att försöka ta ärendet till HD. – Vi har kommit fram till att det är betydligt fler fall som ska bedömas som våldtäkt mot barn respektive våldtäkt. Och det är för att vi menar att det finns så kränkande inslag, framför allt när det gäller penetrering med föremål, säger Kerstin Elserth, hovrättsråd vid Svea hovrätt. Fallet handlar om en 41-årig man som via olika chattprogram på nätet har förmått närmare 30 flickor i utlandet att begå grova

sexuella övergrepp på sig själva – som han tog del av i realtid. Offren har bland annat tvingats utföra sexuella handlingar med hundar eller med ett annat yngre barn, eller förmåtts penetrera sig själva med olika föremål. Tingsrätten dömde honom i november för grov våldtäkt mot barn i fyra fall och våldtäkt i ett fall. Det var en unik dom – ingen hade tidigare dömts för våldtäkt när övergreppen skett över nätet.

Flyttat fokus Hovrätten fastställer straffet på tio års fängelse, men anser att 41-åringen har gjort sig skyldig till våldtäkt i betydligt fler fall. – Har det varit främmande föremål som förts in i kroppen under en tid har det varit ett avgörande skäl till att jämställa handlingen med samlag, säger Kerstin Elserth om var gränsen dragits för våldtäkt. Åklagaren Annika Wen-

nerström anser att den gränsen är ”rimlig”, till skillnad från tidigare då det gjordes större skillnad på om något skett på nätet eller inte. – Nu ligger fokus på vad som faktiskt hände och hur stor kränkningen var av det. Man har flyttat fokus till en mer logisk plats, där man kan prata om vad som händer med det här barnet och bortse från tekniken. Och det är det viktiga, för deras upplevelser är desamma oavsett om det var online eller offline, säger hon.

Stora skillnader 41-åringen själv anser att det är fel att jämställa handlingarna med våldtäkt. Hans advokat Kronje Samuelsson konstaterar också att det är stora skillnader i domstolarnas bedömningar. – Jag har ännu inte hunnit ta kontakt med min huvudman, och det är ju upp till honom att avgöra huruvida han vill överklaga eller inte.

Men jag kan konstatera att eftersom hovrätten gjort en annan bedömning än den tingsrätten har gjort så vore det väl önskvärt i fall Högsta domstolen kunde reda ut den här saken. Annika Wennerström säger att hon ännu inte har tagit ställning till frågan om överklagan. – Men generellt sett kan jag säga att det är viktigt att få det prövat fullt ut, för då skulle det verkligen få genomslag. En hovrättsdom har inte lika starkt prejudikatsvärde, så är det ju, säger hon. Dagens dom ser hon dock som ”positiva nyheter” som kan leda till att den här typen av fall ges större resurser och högre prioritet. – Det är jätteviktigt för framtiden, för den här typen av ärenden kommer vi se mer av.

Anja Haglund Erika Nekham TT


20

Rubrikannonser

Tisdag 17 april 2018 MT

Utbildning

Varumarknaden

Till tjejer i åk 8 och åk 9!

Du når 6 av 10 läsare i Skaraborg!

SÄLJES

Våren är här! Inredning –Metervara – Modetyger

30:- /m

w

Vaxduk Vaxat tyg

från 85:- /m

Går du och funderar på vad man egentligen gör på ett yrkesprogram?

Markisväv 99:- /m Vadmal 100% ull

Känn dig välkommen till vår prova påkväll tillsammans med andra tjejer.

145:- /m

Tygposten Skövde Gustav Adolfs gata 6 vid ICA-Norrmalm 0500-47 12 10

Läs mer och anmäl dig senast 20 april på www.vadsbogymnasiet.se

Öppet: månd–fred 10–18, lörd 10–14

Gilla oss på facebook

Välkommen!

w

Arbetsmarknaden LEDIGA PLATSER

Till vår produktionsenhet i Kvänum söker vi nu:

Vi söker nu:

Montörer Mekanikkonstruktör Leveransadministratör Programmerare styrsystem Service- och maskintekniker

w

Välkommen att arbeta hos oss

Vi vet hur ni ska hitta dem!

w

Swegon ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Swegon har 14 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Företaget har 2 200 anställda och omsätter cirka 4,3 miljarder kronor.

w

Söker ni nya medarbetare och behöver rekrytera?

w

Läs mer och ansök via www.swegon.com/jobb

w

Programvaruutvecklare

- Boka annons i Skaraborgs-Räcket! Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Läs mer om tjänsterna på vår hemsida: www.uvalidkoping.com Sista ansökningsdag 6 maj 2018.

UVA LIDKÖPING AB har ca 170 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, USA, Indien och Kina. Omsättningen är ca 400 mkr/år.

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

Skaraborgs Allehanda sla.se

Mariestads Tidningen mariestadstidning.se

Nya Lidköpings-Tidningen nlt.se

Hjo Tidning sla.se/hjo

w

UVA LIDKÖPING AB marknadsför, utvecklar, tillverkar och installerar maskiner under varumärkena UVA och LIDKÖPING. Huvuddelen av våra maskiner används för precisionsslipning av komponenter inom främst bil- och lagerindustrin.

SÄLJANSVARIG Lotta Jakobsson • lotta.jakobsson@sla.se 0500-46 76 56 • 070-398 82 99


Serier Tv

ETT HUNDLIV

MT Tisdag 17 april 2018

21

FOXTROT

mamma! mamma! pontus fick MVG++ på sitt matteprov!

visst är det toppen?! vad roligt visst är det häftigt?! att du gläds visst är det världens med din bästa nyhet?! lillebror för ovanlighets skull, pernilla.

vad snackar du om? nu sjunker den lilla råttans medelbetyg som en sten!

har ni två NÅNSIN varit glada samtidigt?

skär upp min pulsåder, någon!

Japan förhandlar om fred med Korea.

Japansk kolonialism inspirerade 1800-talets imperier HISTORIA. Japans supersnabba väg till världsmakt var

KALLE & HOBBE

©dist. by europapress

inte bara ett resultat av att landet imiterade västmakterna, lika ofta var det Japan som inspirerade Europas stormakter visar ny forskning. På bara ett halvsekel gick Japan från att vara ett av världens mest slutna länder till att bli en respekterad stormakt med koloniala ambitioner. Ny forskning av historikern John Hennessey visar att det japanska undret inte bara berodde på efterapning och kopierande av västmakter, utan att Japan tidigt blev en medspelare på samma planhalva som Europa och USA. Ett av verktygen för den japanska kolonialismen var tidens stora världsutställningar – platser där erövrade folk skulle visas upp, men också den japanska konsten och kulturen. Hur detta inspirerade Europa, och inte minst konstnärerna i värmländska Rackstadgruppen visas nu på Thielska galleriet i Stockholm.

P1 tisdag kl 14.03

VILKEN SORTS KÖTT ÄR DET I STUVNINGEN?

HUR HUNGRIG ÄR DU?

AFFE & EGON

Hur var det på jobbet?

Uselt.

Min chef utsåg mej till ”månadens medarbetare”.

Parkeringsplatsen för ”månadens medarbetare” är mycket längre bort än handikapprutan jag har använt.

©Dist. by Europapress

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

HOROSKOPET.

DAGENS SUDOKU.

VATTUMANNEN Tryggheten känns viktig för dig just nu. Också små förändringar kan du uppleva som en aning hotfulla.

TVILLINGARNA Du kan känna dig stressat och lite orolig av ekonomiska skäl. Snart får kassan ett litet tillskott.

VÅGEN Ryck upp dig! Du behöver inte känna dig stressad bara för att uppgifterna känns tunga. Du kan välja.

FISKARNA Ett kärt besök förgyller vardagen. Passa på att diskutera ett problem som ingen velat veta av.

KRÄFTAN Någon vill ha dig med på ett litet upptåg. Tänk efter två gånger innan du tackar ja till ett dyrt köp.

SKORPIONEN Lite bättre planering gör att du kan känna dig bättre till mods. Du som har barn bör hålla extra koll på dem.

VÄDUREN Du har goda chanser att möta en människa som kommer att påverka ditt liv positivt framöver.

LEJONET Bli inte feg när du borde ta ut svängarna. Du kan kosta på dig att sikta på något lite större än hittills.

SKYTTEN Något som kan handla om yrke och framtid tar sin början. Goda vänner söker upp dig för en trevlig stund.

OXEN Du känner inte för just något alls idag, men misströsta inte. En kortare resa kan bli roligare än du anat.

JUNGFRUN Månens position kan ställa till det på ett område där du behöver stabilitet. Ta det lugnt. Det går över.

STENBOCKEN De närmaste dagarna tycks du bli ovanligt äventyrslysten. Någon i din närhet bryter ett löfte och skäms.

w

w

DET ÄR SOM JAG TRODDE.

©Dist.by Europapress

TROLLKARLEN

NAMNKRYSSET.

w

w

w

w

w

w

RADIOTIPSET.

VITT BÄLTE BRUNT BÄLTE SVART BÄLTE


22

Tv/Radio

Tisdag 17 april 2018 MT

DAGENS UTMANING

DAGENS SPÖ

DAGENS VINNARE

DAGENS FILMTIPS

AV BJÖRN BRÅNFELT

”The russian job” följer den svenske företagsledaren Bo Inge Anderssons äventyr på bilfabriken Avtovaz. 2013 sålde Lada-bilarna dåligt och företaget var i djup ekonomisk kris. Det sista hoppet stod till

Andersson med ett förflutet på Saab och General Motors. Andersson kom till Toljatti fast besluten att bedriva affärsverksamhet utan korruption. Men han var inte beredd på det motstånd mot förändring som han skulle möta. SVT1 22.55

Finalkamp för superstjärnor

Vinnaren hjälper revanschsugna

Blod, svett och tårar har präglat säsongens ”Superstars”. Åtta sportprofiler kom till Kreta för att mötas i stenhårda tävlingar, och nu återstår tre medaljörer. Efter en finalduell ska vinnaren koras. Kanal 5 21.00

I ”Biggest loser – Revanschen” får de som åkt ut ur ”Biggest loser” en ny chans att spöa vågen. De har inte tränarna till hjälp längre, men väl vinnaren av ”Biggest loser” 2017, Michael Fridebäck. Sjuan 22.00

ÖVRIG TV

P1

BARNKANALEN

Foto: SANDREWS/TV4

www.hakansslamsugning.se TV 8 22.00. Rent avlopp

Barnkanalen 20.20. Jour Eva.

Mord i paradiset.

Oggy och kackerlackorna.

KUNSKAPSKANALEN 14.00–17.00 UR Samtiden. 17.00 Genialt eller galet. 17.20 Polarhundarnas värld. 18.10 Europas sista krigarkungar. 19.10 Arkitektens hem och verk. 19.40 Arkitektens hem. Norsk arkitekturserie från 2017. 20.10 Så gjordes Blue planet II. Brittisk naturfilm från 2017. 21.00 Dokument utifrån: Bilindustrins rökridåer. Fransk dokumentär från 2017. 21.50 Udda platser i världen. Tysk resereportageserie från 2016. 22.40 Cyberkrig: framtidens krigsföring. Amerikansk dokumentär från 2016. 23.35–0.20 90-talets USA.

AXESS TV 7.00 Veckans bok. 7.30 Drottning Viktoria med egna ord. 8.30 Images of Sweden. 9.40 Vikingar. 10.40–11.10 Studio Axess. 13.50 Den antika världens genier. 14.50 Onedinlinjen. 15.40 Kampen om Vita huset. 16.30 Magnifika städer. 17.30 Mekongfloden med Sue Perkins. 18.25 De stora filosoferna. 19.10 Storbritanniens glömda byar. 20.00 Sinne för skönhet. Falsk skönhet. 21.00 Axess lunchseminarium. 22.00

Att vara eller inte vara Shakespeare. Brittisk komediserie från 2016. 22.30 Kelterna. Brittisk dokumentärserie från 1987. 23.30 Revolution och Romantik. 0.30–0.50 Axess föredrag – Om nationer, stater och imperier.

VIASAT NATURE 6.00 Dublin zoo. 6.55 Djurens förenta stater. 7.20 Djurens upptåg. 8.15 Djurhjältarna. 9.05 Chris Humfreys djurinstinkter. 9.55 Världens märkligaste djurpar. 10.55 Sjöars hemliga liv. 11.50 Monsunens land. 12.45 Life in the great Wetlands. 16.25 Djurhjältarna. 17.35 Djurpolisen i Phoenix. 18.25 Det vilda Borneo. 20.05 Lejonlandet: Natt och dag. 21.00 Djurens supersin-

nen. Brittisk naturdokumentärserie från 2014. Ljud. 21.55 Djurrikets superföräldrar. Brittisk dokumentärserie från 2015. 22.45–0.00 Djurpolisen i Phoenix. Amerikansk dokumentärserie från 2016. 4.00 Djurhjältarna. 4.50–6.15 Djurens upptåg.

Kanal 9 20.00. Gränsbevakarna Australien.

Discovery Channel 20.00. Deadliest catch. Battle lines.

ANIMAL PLANET

TV4 GULD

6.00 Swamp brothers. 7.15 Mekong: Soul of a river. 8.10 Dogs 101. 9.05 Mutant planet. 10.00 Swamp brothers. 10.55 Man-eating super squid. 11.50 Shark after dark. 12.45 Dogs 101. 13.40 Mutant planet. 14.35 Untamed & uncut. 15.30 Mekong: Soul of a river. 16.25 Pit bulls & parolees. 17.20 Cat vs dog. 18.15 Dogs 101. 19.10 Swamp brothers. 20.05 Pit bulls & parolees. 21.00 Cat vs dog. 21.55 Mutant planet. 22.50 Untamed & uncut. 23.45 Mekong: Soul of a river. 0.40 Dogs 101. 1.35 Swamp brothers. 2.25 Pit bulls & parolees. 3.15–4.02 Cat vs

6.00 Hem till gården. 7.35–8.50 Love boat – kärlek ombord. 11.50 Skenet bedrar. 13.00 Mash. 13.40 Love boat – kärlek ombord. 14.45 MacGyver. 15.45 Skenet bedrar. 17.00 Dynastin. 17.55 Doktorn kan komma. 18.55 Mash. 20.00 The coroner. 22.00 Tyst vittne. Brittisk kriminalserie från 2012. 0.10 Kvinnofängelset. 2.05 Holby city. 3.15 Kvinnofängelset. 5.30–6.00 Glamour.

dog.

DISCOVERY 6.00 How it's made. 6.25 Auction hunters. 7.20 Treehouse masters. 8.15 Marooned with Ed Stafford. 9.05 Wheeler dealers. 10.00 Fast n' loud. 11.00 Deadliest catch. 12.00 Gold rush. 14.00 Alaska: The last frontier. 15.00 Mighty trains. 16.00 Salvage hunters. 17.00 Mythbusters. 18.00 Wheeler dealers. 19.00 Fast n' loud. 20.00 Deadliest catch. 22.00 Gold rush: Parker's trail. 23.00 Alaska: The last frontier. 0.00 Mythbusters. 1.00– 3.00 Deadliest catch.

TV4 FAKTA 6.00 Landsbygdsakuten. 7.00 Polis på plats. 8.00 Livräddarna på Bondi Beach. 9.00 Snake boss. 10.00 Räddare i djurnöden. 11.00–11.55 Akutpersonalen i London. 14.00 Landsbygdsakuten. 15.00 Livräddarna på Bondi Beach. 16.00 Räddare i djurnöden. 17.00 Veterinären på Bondi Beach. 18.00 Polis på plats. 19.00 24 timmar i häktet. 20.00 Kvinnor som mördar. 21.00 Unga mördare. 22.00 Mordutredarens egna fall. 23.00 Vittne till det övernaturliga. 0.00 Unga mördare. 1.00–2.00 Skakande kriminalhistorier.

TV10 6.00 Kanadas dödliga motorväg. 6.50 Skrotsamlarna. 7.20 Bilbaronen i Las Vegas. 8.00 Crazy wheels. 9.00 Vrålåk i Sin City. 10.00 Cops. 11.00 Ice road truckers. 12.00 Mountain men. 13.00 Crazy wheels. 14.00 Pawn stars. 15.00 Vrålåk i Sin City. 16.00 Carnival eats. 16.55 Mythbusters. 18.00 Cops. 19.00 Ice road truckers. 20.00 Moun-

tain men. Amerikansk realityserie från 2013. 21.00 Pawn stars. Amerikansk realityserie från 2013. 22.00 Cops. Amerikansk realityserie från 2015. 23.00 Scam City. 0.00 Carnival eats. 1.00 Slagfältets söner. 2.00 Kanadas dödliga motorväg. 2.55 Vrålåk i Sin City. 3.50 Crazy wheels. 4.15 Bilbaronen i Las Vegas. 5.05–6.00 Slagfältets söner.

KANAL 11 6.00 Färjan. 7.00–8.00 The bachelorette. 10.00 Extreme couponing: allstars. 11.00 Real housewives of New York. 12.00 90 days to wed. 13.00 Färjan. 14.00 The bachelorette. 15.00 Unga mödrar. 16.00 The little couple. 17.00 Extreme couponing: all-stars. 18.00 90 days to wed. 19.00 Unga mödrar. 20.00 Real housewives of New York. 21.00 War horse. Brittiskt krigsdrama från 2011. 23.50 90 days to wed. 0.50 Outsiders. 1.50 Web of lies. 3.35 Våra omgjorda kroppar. 4.25 Outsiders. 5.10–6.00 90 days to wed.

6.00–6.55 Det stora fyndkriget – Texas. 10.00 Cops reloaded. 11.00 Cheaters. 12.00 Det stora fyndkriget – Texas. 13.00 Border patrol. 14.00 The cops. 15.00 Polis på plats. 16.00 Cops reloaded. 18.00 Booze patrol. 19.00– 21.50 Ishockey. Direkt. 21.50 Studio: SM-slutspel. 22.00 Rush hour. 0.00 Booze patrol. 1.00 Cops reloaded. 2.00 Polis på plats. 3.00 World's wildest police videos. 4.00–5.00 Cheaters.

BBC BRIT 8.30 Pointless. 9.15 QI. 10.15 Rudeish tube. 10.40 Top gear: The best of the specials. 11.30 The best of Top gear 2011-12. 12.20 Pointless. 13.05 Would I lie to you? 13.35 Rudeish tube. 14.00 Top gear: The best of the specials. 14.50 QI. 16.25 The best of Top gear 2012-13. 17.15 Would I lie to you? 17.45 Rudeish tube. 18.10 Pointless. 18.55 Top gear: The best of the specials. 19.45 QI. 20.50 Pointless. 21.35 Live at the Apollo. 22.20 QI. 22.50 The Graham Norton show. 23.35 World's deadliest drivers. 0.00 Car crash TV. 0.25 Life and death row. 1.20–2.05 Live at the Apollo.

NRK1 NRK nyheter sänds varje hel timme mån–fre kl 12–17. 13.50 Det gode bondeliv. 14.20 I jegerens gryte. 15.05 Tall som teller. 15.20 Oppfinneren. 16.00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. 16.30 På tur med Lars Monsen: Femundsmarka. 17.15 Berulfsens historiske perler. 17.30 Oddasat – nyheter på samisk. 17.45 Tegnspråknytt. 17.50 Ja, vi elsker hunder. 18.35 Extra. 18.50 Distriktsnyheter. 19.00 Dagsrevyen. 19.45 Hagen min. 20.25 Norge nå. 20.55 Distriktsnyheter. 21.00 Dagsrevyen 21. 21.20 Trygdekontoret. 22.05 Verdas travlaste byar. 22.55 Distriktsnyheter. 23.00 Kveldsnytt. 23.15 Vita & Wanda. 23.35 Presten. 0.05–0.45 Chicago fire.

TV FINLAND 9.30 Halv sju. 10.00–11.30 Yle nyheter. 11.30 Risto. 13.10 Oförglömlig: Den unga rytmen. 13.25 Dok: Estlands ryska minoritet. 14.50 Grustagsprinsessorna. 15.15 Uutisikkuna. 16.00– 16.50 Barnprogram. 16.50 I dag. 17.00 Närbild. 17.30 Halv sju. 18.00 Från jord till bord. 18.30 Yle nyheter TV-nytt. 19.00 Rörrenoveringen. 19.30 Yle nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.00 A-studion. 20.30 Efter nio. 21.30 Dokumentärprojekt: Ingen väg hem. 22.35 HasBeen. 23.35 En ny dag. 0.35–3.00 Nyhetsfönstret.

Mer information om tv SVT1/SVT2: 08–784 20 00 TV3/Viasat: 08–562 02 300 TV4: 08–459 40 00 Kanal 5/Kanal 9: 08-520 55 555 C More: 08-459 28 00 Discovery/Animal Planet 08-506 53 500 Produktion: TT Nyhetsbyrån, tel 08-692 26 00.

w

Ekot varje hel timme. Dagens eko 16.45. Lokala nyheter varje halvslag 6.30–17.30. Radiosporten 6.05, 7.07, 8.07, 09.02, 13.02, 15.03, 16.03, 18.02, 20.03 och 22.10. Trafikinformation 6.08, 7.10, 8.10, 16.07 och 17.01. 5.59 Morgon i P4 Skaraborg. Vi väcker Skaraborg med ett leende varje vardag, 06.00 – 09.30. Med Linda Gustavsson, Linus Wennblom. 9.32 Förmiddag i P4 Skaraborg. 13.04 P4 extra. 14.57 Kulturnytt i P4. 14.59 Eftermiddag i P4 Skaraborg. 17.35 Kvällspasset i P4. 18.43 Den underbara familjen Kanin i Barnradion: Fru skräck. 18.55 Klartext – nyheter på ett enklare sätt. Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19:00 i P4 + 20:55-21:00 i P1. 19.00 Sportextra. 22.12 Karlavagnen. 0.02 Vaken. Ett program för dig som är vaken, helt enkelt. Med Robert Bendtlinder, Pamela Taivassalo.

Vi spolar din dränering!

TV12

w

P4 SKARABORG

Ring: 0501-189 98

SVT1 15.05

w

5.59 P3 musik från P3 star. 6.30 Morgonpasset. En härlig start på dagen! Senaste nytt, filosofiska utsvävningar, humor, kultur och intressanta gäster. 10.02 P3. 11.00 P3 nyheter. 11.02 Relationsradion i P3. 13.02 PP3. Med Linnea Wikblad. 16.04 Feeden i P3. Med Martina Pierrou, Hector Apelgren. 19.03 P3. Med Marc Strömberg. 22.03 Morgonpasset i P3 – Gästen. 23.07 Tankesmedjan. 0.02 Vaken. Med Robert Bendtlinder, Pamela Taivassalo.

– det fixar vi enkelt!

¡¡ DRAMA Allan Edwalls lovvärda regidebut, en diskbänksgrå, vardagsrealistisk skildring av en frånskild verkstadsarbetares tillvaro. Man får anstränga sig en del för att hålla intresset uppe. (Sverige, 1969)

w

P3

Kluckar avloppet/Stopp i avlopp

Eriksson

w

19.00 Ekonyheter. 19.03 P2 live: Folk. 20.30 P2 live: Jazz. 22.00 Musik mot midnatt. 0.00–6.00 Notturno.

¡¡¡ Chris Tucker och Jackie Chan som klassiskt ”udda snutpar” i Los Angeles, där dottern till en kinesisk diplomat har kidnappats. Vassa stunts, rapp dialog, högt tempo. Man ser att stjärnorna trivs ihop. (USA, 1998) TV12 22.00 ACTIONKOMEDI

w

6.00–6.35 Sisuradio. 6.35 Oddasat. 6.40 Nyheter. 6.50 Klassisk morgon. 7.30 Ekonyheter. 7.32–10.00 Klassisk morgon. Med Pernilla Eskilsdotter. 10.00 Ekonyheter. 10.03 Klassisk förmiddag. 1. Kikuko Kanai: Variationer över en japansk folkvisa (1974). Manuela Wiesler, flöjt och Noriko Ogawa, piano. 2. Aram Chatjaturjan: Ur Gajane, balettmusik (1957). Bolsjojteaterns orkester, Moskva. 3. Maurice Ravel: Pianotrio a-moll (1914). Beaux artstrion. 4. Frederik Rung: Sex sånger. Med Bertil Blom. 13.00 Iltapäivä. 14.45 Sisu-uutiset. 14.50 Roketti. 15.00–16.00 Rádio Sápmi. 16.00 Radio romano. 16.30 Arabisk talkshow. 17.00 Kulturnytt. 17.06 P2 på hemväg.

P1 12.00. Den 27 april delas Sveriges Radios Lyrikpris 2018 ut. Fram till dess sänder ”Dagens dikt” dikter av de nominerade.

6.30–8.00 Morgonshowen. 8.00 Biet Maya. 8.10 Octonauterna. 8.25 Jamillah och Aladdin. 8.35 Träd Fu Tom. 9.00 Clifford, den stora röda hunden. 12.30 Riddare Micke. 12.45 Stella och Sam. 12.55 Franklin och hans vänner. 13.05 Abbys flygande skola för feer. 13.15 Tatonkas berättelser. 13.30 Agenterna – syntolkat. 14.00 Ett fall för KLURO. 14.10 Robin Hoods rabalder och rackartyg. 14.25 Snö + 7. 14.45 Leonardo. 15.15 En hopplös häxa. 15.40 MI High. 16.05 Limbo. 16.30 Parallax. 17.00 Mästerflygarna. 17.10 Draken Digby. 17.30 Charlie och Lola. 17.40 Punky. 17.45 Fixarna. 17.55 Greta Gris. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30 Bacillakuten. 18.55 Miss Moon. 19.05 Ugglan och co. 19.15 Lilla Aktuellt. 19.25 Annedroider. 19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.20 Eva. 20.45 Lilla Aktuellt. 20.50–21.00

Rush hour

w

P2 SPRÅK OCH MUSIK

Foto: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

RADIO 5.29 P1-morgon. 5.30 Ekonyheter. 5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt. 5.55 Sjöväder. 6.00– 9.30 P1-morgon. 9.30 Ring P1. 10.00 Ekonyheter. 10.03 Kropp & själ. 11.00 Ekonyheter. 11.04 Tendens. 11.35 Sveriges Radios novellpris. 12.00 Tolvslaget med dagens dikt. 12.10 Vetandets värld. 12.30 Luncheko. 12.55 Land- och sjöväder. 13.00 P1 kultur. 14.00 Ekonyheter. 14.03 Vetenskapsradion historia. Vi är där historien är. Med Tobias Svanelid. 14.50 Kära Annika. 15.00 Ekonyheter. 15.03 Radiosporten. 15.04 Nordegren och Epstein i P1. Med Thomas Nordegren och Louise Epstein. Även kl. 00.02. 15.45 Kulturnytt. 15.55 Sjöväder. 16.00 Ekonyheter. 16.03– 17.45 Studio ett. 17.45 Dagens eko. 18.01 Ekonomiekot. 18.08 Radiosporten. 18.09 Kulturnytt. 18.14 P1 kultur. 19.00 Ekonyheter. 19.03 Vetenskapsradion språket. 19.35 Sveriges Radios novellpris. 20.00 Ekonyheter. 20.03 Tendens. 20.35 Vetandets värld. 20.55 Klartext – nyheter på ett enklare sätt. 21.00 Ekonyheter. 21.03 Barnaministeriet dokumentär. 21.35 Ring P1. 21.45 Tankar för dagen. 21.50 Land- och sjöväder. 22.00 Ekonyheter. 22.10 Radiosporten. 22.12–23.55 Studio ett. 23.55 Dagens dikt sänder dikter som i år är nominerade till Lyrikpriset. 0.00 Ekonyheter. 0.02 Nordegren och Epstein i P1. 0.45 P1 kultur. 1.00 Ekonyheter. 1.02 Tendens. 1.35 Pyramiden. 2.00 Ekonyheter. 2.02 Stil. 3.00 Ekonyheter. 3.02 Sommar i P1 med Klas Östergren. 4.30 På minuten. 5.00 Ekonyheter. 5.02–5.29 Vetandets värld.

Foto: PETER KNUTSSON/TV4

Foto: KRUTART

Svensk bilboss är sista hoppet

¡¡¡ THRILLER Taxichaufför (Jamie Foxx) får yrkesmördare (Tom Cruise) i bilen. Det blir en dödligt farlig resa. Snacket före handlade mycket om att Tom Cruise spelade ”bad guy”. Nu konstaterar vi att han klarade det bra. (USA, 2004) TV4 Film 21.00

w

Foto: JOHAN LUNDBERG/KANAL 5

Collateral


w

w

w

w

TISDAG 17 APRIL 2018

Textning av program nås via respektive kanals text-tv: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, Sjuan, Barnkanalen och Kunskapskanalen, sid 199.

23

FILMKANALER TV4 FILM

9.00–16.15 Forum 9.00 Finansministern presenterar vårbudgeten 10.00 Offentlig utfrågning om cybersäkerhet 12.00 Rapport 12.03 KU-utfrågning om forskningsfilial i Hongkong 13.00 Riksdagsdebatt 14.40 Samtal om politikens polarisering i Sverige 16.00 Rapport 16.04 Hänt idag 16.15 Agenda (R) 17.00 Tornet på toppen (R) 17.15 Nyheter på lätt svenska 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Engelska Antikrundan Brittisk antikvitetsserie från 2014. 19.00 Vem vet mest? Svensk frågesport från 2018. Del 72 av 85. 19.30 Om en pojke Amerikansk komediserie från 2015. Del 17 av 20. 19.50 Ta mig Svensk kortfilm från 2010. 20.00 Korrespondenterna Svenskt utrikesmagasin från 2018. Del 5 av 10. Även 19/4. 20.30 Plus Svenskt konsumentmagasin från 2018. Del 5 av 12. Även 19/4. 21.00–22.00 Aktuellt 22.00 Sportnytt 22.15 Girls Amerikansk komediserie från 2015. Även 21/4. 22.40 Folktro 22.55 Sven Wollter – 65 år på scenen (R) 23.55 När livet vänder (R) 0.25–1.25 Engelska Antikrundan. 1.45 Sportnytt. 2.00 Nyhetstecken. 2.10– 2.40 Sverige idag.

6.00 Nanny 7.00 Aftonbladet morgon 9.00 Lyxfällan (R) 10.00 Sex and the city 10.55 Extreme makeover: Weight loss edition (R) 11.55 Svenska Hollywoodfruar (R) 12.55 Unga mammor (R) 13.25 Success (R) 13.55 The real housewives of Orange County 14.55 Extreme makeover: Weight loss edition 15.55 Lyxfällan 17.00 Svenska Hollywoodfruar 18.00 Unga mammor Svensk reality från 2018. Del 15 av 30. 18.30 Success Svensk realityserie från 2017. Del 5 av 20. 19.00 Undercover boss US Amerikansk realityserie från 2014. Del 9 av 13. 20.00 Stil i sikte Svensk realityserie från 2018. Del 3 av 8. Det vankas bröllop! Victoria och Daniel har bestämt sig för att knyta den heliga knuten ombord Cinderella. 21.00 Parneviks (R) Svensk realityserie från 2018. Del 4 av 10. 22.00 Are you the one – Sverige Svensk realityserie från 2018. Del 23 av 30. Konflikter som legat och pyrt i gruppen kommer upp till ytan. 22.45 NCIS: Los Angeles 23.45 How I met your mother 0.45 Jims värld. 1.45 Navy CIS. 2.30 The mentalist. 3.15 NCIS: Los Angeles. 4.00 How I met your mother. 4.25– 4.45 Jims värld. 5.05–6.00 Nanny.

5.45 Nyhetsmorgon 10.00 Malou efter tio 12.00 Hem till gården (R) 13.00 Doktorn kan komma (R) 14.00 Antiques roadshow 14.55 Husjägarna 15.55 En plats i solen: Vintersol 16.55 Fixer upper 17.55 Veterinärerna Svensk dokumentärserie från 2016. 18.50 Keno 19.00–19.30 Nyheterna 19.30 Robinson Svensk realityserie från 2018. Del 23 av 51. Win together, lose alone. Maten är slut vilket är resultatet av dåliga överlevnadskunskaper och vinsten i pristävlingen blir extra viktig. 20.00 Sveriges bästa Svensk underhållningsserie från 2018. Del 7 av 8. Sveriges bästa känslostorm ska utses och juryn har plöjt igenom tv-historien och vaskat fram tio kandidater. 21.00 GW:s mord Svensk dokumentärserie från 2018. Del 4 av 8. Leif granskar fallet med Helén Nilsson och Jannica Ekblad. Allt tar sin början i Hörby 1989 när Helén försvinner. Även 23/4. 22.00–23.00 Nyheterna 23.00 CSI Amerikansk kriminalserie från 2002. Gil undersöker hur en kvinna kan ha försvunnit under ett magiskt trick, medan Catherine utreder en överdos. 0.00 Law & order: Special victims unit. 0.55 112 – på liv och död. 1.55 Elementary. 2.55 CSI. 3.55 Hawaii five-0. 5.10–5.45 Halv åtta hos mig.

6.00 Railroad Alaska 6.45 Vägens hjältar (R) 7.35 Extreme couponing (R) 8.05 Real housewives of New Jersey (R) 9.05 Top chef 10.05 Sofias änglar (R) 11.05 Grey's anatomy 12.05 Ellen DeGeneres show 13.00 Real housewives of New Jersey 14.00 Ullared (R) 15.00 The big bang theory 16.00 Sofias änglar 17.00 Vägens hjältar 18.00 Ullared Svensk realityserie från 2017. 19.00 The big bang theory (R) Amerikansk komediserie från 2010. Del 19-20 av 24. 20.00 Ullared Svensk realityserie från 2018. Del 12 av 12. Sista semesterdagen och varuhuset väntar en rejäl anstormning. Budskapsshopparen Ida älskar svartvitt och hennes kollega Anders vill bara ha öl. Även 20/4. 21.00 Superstars 2018 Svensk underhållning från 2018. Del 10 av 10. Medaljörerna ska koras. Den med flest stjärnor får ett övertag i första tävlingen. Även 20/4. 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik Svensk pratshow från 2018. Även 17/4. 23.00 The big bang theory (R) 0.00 CSI. 1.00 Breaking news med Filip & Fredrik. 1.55 Vägens hjältar. 2.40 Criminal minds. 3.25 CSI. 4.10 Ellen DeGeneres show. 4.50 Roy Fares i Amerika. 5.35–6.00 Extreme couponing.

Rom. Romantisk komedi från 2012. 14.55 Jumper. Action från 2008. 16.45 Crash. Kriminaldrama från 2004. 19.00 Legally blonde. Komedi från 2001. 21.00 Collateral. Thriller från 2004. 23.25 You kill me. Komedi från 2007. 1.20 Old school. Komedi från 2003. 3.05 Stay. Thriller från 2005. 5.05–7.20 Känd från tv. Svensk komedi från 2001.

C MORE FIRST 6.45 How to be single. Komedi från 2016. 8.35 Flykten till framtiden. Svensk komedi från 2016. 10.10 Mother's day. Dramakomedi från 2016. 12.05 Laws of attraction. Irländsk-brittisk-tysk komedi från 2004. 13.35 Dansaren. Franskt drama från 2016. 15.25 Siv sover vilse. Svensk familjefilm från 2016. 16.40 Hundraettåringen som smet från notan och försvann. Svensk komedi från 2016. 18.25 Batman v Superman: Dawn of justice. Action från 2016. 21.00 The conjuring 2. Rysare från 2016. 23.10 Song to song. Drama från 2017. 1.15 Wilson. Dramakomedi från 2017. 2.50 Oss torpeder emellan 2. Actionkomedi från 2004. 4.30–6.25 It was fifty years ago today! Brittisk dokumentär från 2017.

C MORE HITS 6.40 Annie Hall. Romantisk komedi från 1977. 8.10 Surfer, dude. Komedi från 2008. 9.35 Christmas Land. Drama från 2015. 11.00 My sassy girl. Dramakomedi från 2008. 12.35 Close up. 13.10 The rebound. Komedi från 2009. 14.45 American pastoral. Drama från 2016. 16.30 The space between us. Science fiction-drama från 2017. 18.30 About Ray. Drama från 2015. 20.05 Their finest hour. Brittisk dramakomedi från 2016. 22.00 Brimstone. Västernthriller från 2016. 0.30 Beck: Money man. Svenst kriminaldrama från 1998. 2.00 X-men: Apocalypse. Action från 2016. 4.20 Borat. Komedi från 2006. 5.45–6.15 Close up.

C MORE SERIES 6.10 Close up. 7.15 Parenthood. 11.30 Close up. Amerikanskt porträtt från 2014. Halle Berry. 11.55 Parent-

hood. Amerikansk dramakomediserie från 2013. 16.15 Close up. Amerikanskt porträtt från 2014. Jamie Foxx. 16.40 Parenthood. Amerikansk dramakomediserie från 2013. 21.00 The trip to Spain. Brittisk komediserie från 2017. 22.25 Strike back. Brittisk actionserie från 2017. 23.55 The young pope. Brittisk-amerikansk dramaserie från 2016. 1.50 Turn: Washington's spies. Amerikansk dramaserie från 2017. 3.10 Falling water. 4.35–6.10 Close up.

w

w

6.00 Morgonstudion 9.10 Fråga doktorn (R) 9.55 Matmagasinet (R) 10.25 Idag om ett år (R) 11.25 Herrens vägar (R) 12.25 Grym kemi (R) 12.55 Komma ut (R) 13.35 Tror du jag ljuger? (R) 14.05 Vem bor här? (R) 15.05 Eriksson FILM ¡¡ Svenskt drama från 1968. 16.30 Skattjägarna 17.00 Vem vet mest? (R) 17.30 Sverige idag 18.00 Rapport 18.13 Kulturnyheterna 18.25 Sportnytt 18.30 Lokala nyheter 18.45 Go'kväll Magasin. Del 71 av 90. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Idag om ett år Svensk livsstilsserie från 2018. Del 7 av 8. Sara vill försöka genomföra ett hinderbanelopp efter en tuff cancerbehandling. Bengt ska lära sig att gå för tredje gången i sitt liv. Även 18/4. 21.00 Storuman forever Svensk miljöserie från 2018. Del 5 av 5. Utmaningen börjar närma sig sitt slut. Även 18/4. 22.00 Elitstyrkans hemligheter Brittisk realityserie från 2018. Del 2 av 5. När tredje dagen av uttagningen börjar har sex män redan lämnat lägret. Även SVT24 20/4. 22.50 Rapport 22.55 Dox: The Russian job 23.50–0.50 Homeland (R) 4.45 Sverige idag. 5.15–6.00 Go’kväll.

10.20 Den ofrivillige golfaren. Svensk komedi från 1991. 12.40 Förälskad i

w

w

Tv

MT Tisdag 17 april 2018

21.00 Storuman forever.

19.30 Om en pojke.

21.00 Parneviks.

19.30 Robinson.

16.00 Sofias änglar.

VIASAT PREMIERE 6.00 Jims värld. 6.25 Community. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Våra värsta år. 8.30 Jims värld. 9.00 Brooklyn nine nine. 9.30 My name is Earl. 10.00 Ink master USA. 11.00 Seinfeld. 12.00 Stargate SG-1. 13.00 How I met your mother. 14.00 Scrubs. 15.00 Ink master USA. 15.30 Simpsons.

16.00 NCIS: Los Angeles 17.00 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. 19.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 1995. 19.30 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2008. 20.00 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. 20.30 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2008. 21.00 The book of Eli 23.20 Simpsons (R) 0.20 Family guy. 1.20 American dad. 2.20 Fresh off the boat. 2.45 Scrubs. 3.35 My name is Earl. 3.55 Community. 4.20 Family guy. 5.05 American dad. 5.25–6.00 Våra värsta år.

6.00 Glamour. 7.00 Judge Rinder. 8.00–9.00 Hela England bakar – masterclass. 11.00 Halv åtta hos mig: England. 12.00 Mannen som talar med hundar. 13.05 Dr Phil. 15.00 Judge

Rinder.

16.00 Det okända 18.00 Glamour Amerikansk dramaserie från 2017. 18.35 Judys domstol Amerikansk realityserie från 2016. 19.00 Dr Phil Amerikansk pratshow från 2017. Del 142 av 174. 20.00 Bagges hemlösa hundar Svensk dokumentärserie från 2018. Del 2 av 8. 21.00 Biggest loser – starkare tillsammans Svensk livsstilsserie från 2018. Del 4 av 20. 22.00 Biggest loser – revanschen Svensk livsstilsserie från 2018. 22.30 Skenet bedrar 23.05 Poirot 1.15 Mord och inga visor. 2.15 Mitt barns tidigare liv. 3.10 The following. 4.05 Rush Hour. 5.00–6.00 Judys domstol.

6.00 NCIS: New Orleans. 6.55 Par i hjärter. 7.50 Million dollar listing. 8.50 Antiques roadtrip. 9.50 Masterchef USA. 10.50 The hotel inspector. 11.50 En plats på landet. 12.50 Par i hjärter. 13.50 Bones. 14.45 Lyxfällan Norge. 15.45 Dragons’ den.

17.00 Masterchef USA 18.00 Antiques roadtrip 19.00 En plats på landet Brittisk realityserie från 2014. 20.00 Navy CIS 21.00 NCIS: New Orleans Amerikansk kriminalserie från 2017. Teamet undersöker försvinnandet av en kongresshjälpare efter att en torped räddat henne från två män som poserat som agenter. 22.00 Mord i paradiset Brittisk kriminalserie från 2016. Del 5 av 8. Humphrey gläds när hans tant Mary, kvinnan som inspirerade honom till att lösa mysterier, kommer på besök. 23.10 Navy CIS (R) 0.10 Bones. 1.10 Motive. 2.05 Million dollar listing. 2.55 NCIS: New Orleans. 3.40 En plats på landet. 4.25 The hotel inspector. 5.10–6.00 Lyxfällan Norge.

6.00 Dödlig fångst. 6.55 Property brothers. 7.50–8.15 Fail army. 8.45 Mythbusters. 9.45 Kustbevakarna & SSRS. 10.45 Dödlig fångst. 11.45 Mythbusters. 12.50 Grand designs Australien. 13.55 Property brothers. 14.55 Arga snickaren. 15.55 Gränsbe-

vakarna Australien.

16.55 Grand designs Australien 18.00 Kustbevakarna & SSRS (R) Svensk dokumentärserie från 2008. 19.00 Arga snickaren Svensk inredningsserie från 2016. 20.00 Gränsbevakarna Australien 21.00 Gränsbevakarna Australien Australisk dokumentärserie från 2011. 22.00 The walking dead Amerikansk thrillerserie från 2017. 23.00 CSI 0.00 Criminal minds. 1.00 Law & order: Special victims unit. 2.00 Agents of SHIELD. 2.50 CSI. 3.35 Criminal minds. 4.25 Law & order: Special victims unit. 5.10–6.00 American chopper.

21.00 Storuman forever – syntolkat Svensk miljöserie från 2018. Del 5 av 5. Utmaningen börjar närma sig sitt slut. 22.00 Gift vid första ögonkastet – syntolkat Svensk realityserie från 2018. Drygt tre veckor av experimentet har gått och flera problem har uppstått. Att hantera konflikter är inte lätt och matchningarna sätts på prov. 22.45 Om en pojke (R) Amerikansk komediserie från 2015. Fiona och Liz umgås mer och mer och Liz börjar undra över Wills okonventionella relation med Fiona och Marcus. 23.05 Suits (R) Amerikansk dramaserie från 2015–16. Mike vill nu försvara sig själv i rätten medan Harvey bestämt insisterar på att ta sig an fallet i rättssalen. 23.45 Min trädgård (R) Norskt trädgårdsmagasin från 2017. 0.25 Gomorra. 1.10 Mästarnas mästare – jubileumssäsongen – syntolkat. 2.10–3.10 Bäst i test – syntolkat.

7.00 Forældre. Danskt mysteriedrama från 2016. 9.00 Snekker Andersen og Julenissen. Norskt äventyr från 2016. 11.00 Autobahn. Tysk-amerikansk thriller från 2016. 13.00 Surf´s up 2: Galen i vågor. Animerat äventyr från 2017. 15.00 Swan Princess: Royally undercover. Animerat familjeäventyr från 2017. 17.00 Gilbert's grim revenge. Norsk barnfilm från 2016. 19.00 Small town killers. Dansk komedi från 2017. 21.00 Ghostbusters. Science fiction-komedi från 2016. 23.00 Spider-Man: Homecoming. Äventyr från 2017. 1.15 Loving. Drama från 2016. 3.20 Ava’s possessions. Skräckkomedi från 2015. 5.00–7.00 Ghostbusters. Science fiction-komedi från 2016.

VIASAT FILM ACTION 6.00 Space truckers. Komedi från 1996. 8.00 Djävulens jungfru. Finskt drama från 2016. 10.00 Lowriders. Drama från 2016. 12.00 The tourist. Action från 2010. 14.00 Karate kid. Action från 2010. 16.15 Hunt for the Wilderpeople. Nyzeeländsk äventyrskomedi från 2016. 18.00 Superswede: En film om Ronnie Peterson. Svensk dokumentärfilm från 2017. 20.00 The fighter. Drama från 2010. 22.00 Resident evil: The final chapter. Skräckfilm från 2016. 0.00 Swept under. Kanadensisk dramathriller från 2015. 2.00 Inferno. Thriller från 2016. 4.00–6.00 3 things. Danskt drama från 2017.


24

Tema

Tisdag 17 april 2018 MT

Motor

MÅNDAG: RESOR • TISDAG: MOTOR • ONSDAG: MAT • TORSDAG: NÖJE • FREDAG: LIVSSTIL OCH RELATIONER

MOTORCYKEL. Från topp till tå Skinn eller textil? Länge var skinnkläder mer slitstarka än de i textilmaterial. Men yttermaterialen har blivit tåligare och numera kan textilplagg vara lika bra som skinn.

Den ska vara ECE-godkänd, ha god passform och inte gå att vrida eller kränga av med hakbandet på. Prisspann: 500–10 000 kronor. Billig: från 900 kronor. Mellan: från 3 000 kronor. Lyx: från 6 000 kronor.

w

Hjälmen

Jackan Ska omsluta kroppen, sitta bekvämt men ändå hålla de godkända skydden för armbågar och axlar på plats. Prisspann: 1 500–10 500 kronor. Billig: 1 800 kronor. Mellan: 3 500 kronor. Lyx: 6 000 kronor.

Byxorna De ska kännas sköna men ändå fixera de godkända skydden. Vanligast är textil med ett vattentätt membran. Prisspann: 1 200–9 000 kronor. Billiga: 1 200 kronor. Mellan: 2 500 kronor. Lyx: 4 000 kronor.

Handskarna

w

Stövlarna

w

Bör vara stadigt uppbyggda, sitta ganska tajt och ge stöd åt både ben och fot. Kan gärna vara förstärkta. Prisspann: 1 000–5 000 kronor. Billiga: 1 500 kronor. Mellan: 2 000 kronor. Lyx: 3 500 kronor.

w

RyggskyddetRyggskyddet ska kunna fånga upp en stöt och hålla vassa föremål borta. Bör vara CE-godkänt enligt Level 2, som det här från Knox Aegis.

w

Prisspann: 5 700–39 900 kronor. Billigt: 7 100 kronor. Mellan: 13 600 kronor. Lyx: 23 700 kronor.

w

Ska kunna fånga upp en stöt och hålla vassa föremål borta. Bör vara CE-godkänt enligt Level 2. Prisspann: 350–2 000 kronor. Billigt: 600 kronor. Mellan: 1 200 kronor. Lyx: 1 800 kronor.

Summa

w

De bör sitta ganska tajt, kunna justeras och väl överlappa jackans ärmar. Vattentäta handskar måste kunna släppa ut fukten. Prisspann: 500–2 000 kronor. Billiga: 500 kronor. Mellan: 800 kronor. Lyx: 1 200 kronor.

FOTO: ADOBE STOCK

Klä dig rätt inför hojsäsongen Våren är i antågande, och snart är det dags att köra motorcykel. Före dess måste utrustningen införskaffas. Och det är inte så lätt. Det finns tusentals tillverkare och ett nästan oräkneligt antal plagg med olika egenskaper. Prisskillnaderna är

väldigt stora. – Man får nästan alltid vad man betalar för. En dyrare jacka har ofta många finesser och bra ventilation, högklassiga inbyggda skydd och väldigt slitstarka yttermaterial. Till skillnad från en billigare jacka kanske den klarar en långresa i ösregn, förklarar Jonas Segrén, klädsäljare på Johans Mc i Göteborg.

Dumt att snåla Däremot tycker han inte att man måste köpa en jacka för åtta tusenlappar eller en hjälm för lika mycket. Huvudsaken är att man und-

viker de allra billigaste produkterna på marknaden. Det är bara dumt att snåla med sin egen säkerhet, tycker han. – Om man är osäker bör man gå till en handlare med kunnig personal. Som nybörjare är det svårt att veta vad man ska välja och hur plaggen ska sitta på kroppen. Många tar för stora storlekar vilket innebär att skydden kan flytta på sig och fungera sämre. Överlag är folk mer riskmedvetna i dag. De vet att skydden ska vara CE-godkända och nästan alla vill ha ryggskydd,

säger Jonas Segrén. Den personliga utrustningen utvecklas ständigt. Skydden blir mer effektiva och användningen av reflexmaterial ökar. Därtill blir casual-kläder alltmer populära, som jeans, cargobyxor, luvtröjor och flanellskjortor med inbyggda skydd. Konstigt nog fortsätter svart att vara den vanligaste färgen på hjälmar och plagg. Det är en klassisk kulör, men syns dåligt i trafiken.

Robert Lagerström

Även om våren är här är det inte bara att tuta och köra. Du måste klä dig för att åka motorcykel. FOTO: LUKAS GOJDA

CE- och ECE-märkning •  Genom att CE-märka en produkt försäkrar tillverkaren att varan uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta EU-direktiv och att produkten har genomgått den bedömning av överensstämmelse som föreskrivs i direktiven. •  ECE-typgodkännande innebär att en komponent, till exempel mc-hjälm, har typgodkännande enligt EU-direktiv. Källa: SIS/Swedish Standards Institute, Transportstyrelsen

w

Har du köpt motorcykel? Grattis! Fast det är inte bara att tuta och köra. Det behövs skyddskläder och personlig utrustning. Marknaden är gigantisk och full av konstiga begrepp och märkliga material.

Mt180417  

Mariestadstidningen 17 april

Mt180417  

Mariestadstidningen 17 april

Advertisement