__MAIN_TEXT__

Page 1

PIJN


Pleegde de prins nu wel of geen euthanasie? Ziekenhuis-bronnen zwijgen daar terecht over. [pag 22]

Factchecker Lichamelijke behandeling heeft bij veel pijnklachten geen enkele zin [pag 52] NVBT Magazine Adverteren + aanleveren kopij

Bestuur NVBT

Vereniging ter bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde

Buro BlauwBrug

A.J. Starrenburg - Tandarts

ISSN: 2543-0858

Geldersekade 94, 1012 BM Amsterdam

Tel. praktijk: 017 4631413

nvbt@blauwbrug.nl

Tel. privé: 017 4630383

is een uitgave van de Nederlandse

Hoofdredactie

Voorzitter

Fax: 017 4641518

P. J. de Vries

Inzenddatum kopij

020 4233119

Uiterlijk 20 februari 2021

Secretaris/Secretariaat

peter@blauwbrug.nl

Volgend nummer: voorjaar 2021

F. Goossens - Tandarts

Redactie

Abonneren

Molenstraat 15, 8171 CE Vaassen 0578-764800

A.J.M. Heintzberger

Abonnee op NVBT Magazine:

0251 311044

€ 37,50 per kalenderjaar

bertheintzberger@ziggo.nl

Lidmaatschap van de NVBT

Penningmeester/Vice-voorzitter

(incl. Abonnement op NVBT Magazine)

N.J.W. Kamphorst - Tandarts

A.J. Starrenburg

€ 150,- per kalenderjaar

Parklaan 32, 3972 JZ Driebergen

017 4631413

Studentleden € 75,- per kalenderjaar

06 55327653

arjan@starrenburgbv.nl P. Dros 06 54901690 peter@mondzorgmaasdriel.nl

Corrector A. F. Leenders en S. Saarloos

Cover illustratie:

Website www.nvbt.nl

Productie Ontwerp/opmaak/drukwerk

goossens.frank@gmail.com

nvbt@kamphorst.nl Bankrelatie Triodosbank t.n.v. Penningmeester NVBT Driebergen

TTontwerp, Haarlem Gedrukt op

IBAN: NL29 TRIO 0390 2279 94

Multicard 250 gr/m2 (omslag)

BIC: TRIONL2U

Focus Book 90 gr/m2 (binnenwerk)

info@nvbt.nl

Pejo Cartoons Copyright

Het copyright van de teksten berust bij de auteur, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, geldt dat ook voor het beeld. De redactie heeft haar best gedaan om belanghebbenden te achterhalen. Belanghebbenden die menen rechten te kunnen laten gelden met betrekking tot tekst of beeld, kunnen zich wenden tot de redactie. Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mag niets uit dit tijdschrift worden overgenomen.

Disclaimer

De inhoud van dit tijdschrift is uitsluitend informatief. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende algemene adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.


Biological Dentists are the true guardians of our health! [pag 40]

Pijn

“Uw zoon weet wel wat pijn is”, zei de SEH-arts bladerend in mijn dossier tegen mijn moeder. Ik kon het hem wel horen zeggen, maar verder kon ik niks meer, want ik lag totaal ‘platgespoten’ op de onderzoekstafel. Hij doelde, vermoed ik, daarbij vooral op de nierstenen en de torsio testis. En nu lag ik daar na een ingewikkeld fietsongeluk. Of ik een hoge of lage pijngrens heb? Geen idee. Ik heb dagelijks veel pijn door gewrichtsontstekingen, maar het zal nooit wennen. Ik ben wel erg bang voor pijn. Ik ben zelfs in staat om pijn te voelen terwijl dat niet kan. Bij een poliklinische ooroperatie gilde ik als een speenvarken, zoveel pijn ervoer ik. De chirurg werd er gek van en zei dat dat onmogelijk was, gezien de overdreven hoeveelheid verdoving die hij gebruikt had. De beleving van pijn is niet alleen individueel, maar ook afhankelijk van tijd en ruimte. Ik heb twee ongelukjes gehad toen ik in een verffabriek werkte. Een keer zat mijn hand vast in een inpakmachine. Dat leverde een ziekenhuisbezoekje en een arbeidsongeschikte periode op. Het andere was een messcherp verfblikdeksel die in mijn arm zakte als een heet mes in de boter. Daar moest ik op gewezen worden door een collega, die zich afvroeg waarom ik zoveel bloed aan het verliezen was. Ik voelde er niets van. Van deze laatste heb ik wel een geinig litteken overgehouden. De tandarts heeft me nooit echt pijn gedaan, maar omdat mijn moeder zo bang voor pijn bij de tandarts was, werd ik het vanzelf ook. Pijn is een hele rare.

Algemene Ledenvergadering

06

Op bezoek bij

10

Hier is ... Adriaan van Dis

16

Pijn

17

Biological transmutation, deel III

18

Boekbespreking

22

Interview Jan van der Greef

28

Mannen en vrouwen zijn ongelijk

36

Paneldiscussie

38

Mondig zijn

40

Persbericht

45

Factchecker

46

Peptalk

48

Casus

51

Een onbegrepen fenomeen

54

KOM symposium

59

Column Eric van Schijndel

61

PETER J. DE VRIES

3


Van de voorzitter

Wat is er nou echt belangrijk? Op de avond dat Amerika haar laatste stembiljetten aan het tellen is en de corona langzaam aan het afnemen is, moet ik inspiratie vinden voor een openingsartikel voor het komende NVBT Magazine. Wat is er nou echt belangrijk? Wie heeft er gelijk? Wat is het beste voor ons? Allemaal vragen die op macro- en microniveau van belang zijn. Tandheelkunde is onze dagelijkse bezigheid en erg belangrijk voor ons, maar de wereld heeft even andere zorgen. Ik ben erg blij dat ik nog kan en mag werken van onze overheid en dat doe ik vol overgave. Overal mondkapjes en plastic afschermplaten in de praktijk, een keurig nette lege wachtkamer en in elke behandelkamer een luchtreiniger met UV-C en Hepa-filter. Zo komen wij de tijd wel door in onze eigen bubbel. In mijn praktijk ontmoet ik veel dwarsdenkers en velen begrijpen niets van de maatregelen tegen corona. Ook ikzelf heb mijn bedenkingen, maar ben geen complotdenker. Ik ben van zeer fanatiek criticaster van de maatregelen in maart nu afgezakt naar acceptatie en volgzaam medeburger. Uit zelfbescherming. Niet tegen het virus, maar tegen frustratie en de onmacht van mijzelf, dat je het toch niet kan veranderen. Denk je dwars, dan ben je al snel een ‘gekkie’. Denk je nog erger dwars en zie je verbanden tussen al die soms onlogische maatregelen, dan ben je geen ‘gekkie’ maar een covididioot en gevaarlijk voor de maatschappij. Voor de grote grijze massa geldt namelijk een sociale maatschappelijke regel: “De massa heeft altijd gelijk.” Ook als de massa geen gelijk heeft! Waarom komt mij dit covidgekonkel allemaal toch zo bekend voor? Bekijk je het op microniveau en dan met name op ons vakgebied, dan zie je hetzelfde. De grote grijze massa van tandartsen in de wereld heeft een aantal opvattingen, waarvoor de basis het wetenschappelijk onderzoek is geweest. Iedere tandarts handelt daarnaar en zit safe in de comfortzone van de evidence-based tandheelkunde. De NVBT-tandartsen denken kritisch over een aantal opvattingen en durven daar kritische vragen over te stellen. De meeste NVBT-dwarsdenkers in onze beroepsgroep vormen hun mening namelijk op gezond verstand, waarnemingen bij patiënten, practice-based tandheelkunde en wetenschappelijk onderzoek. Deze groep heeft echter een groot nadeel: het zijn er maar weinig! Zo kan de grote grijze massa toch hun gelijk blijven roepen en blijft de bio-energetische benadering van tandheelkunde een vorm van tandheelkunde die een beetje uitgeoefend wordt door ‘gekkies’. Om van dit vervelende imago af te komen is er afgelopen zomer een algemene ledenvergadering geweest van de NVBT, waar een naamsverandering ter stemming is aangeboden. ”Is het misschien verstandig om ons wat meer bij de medische wereld aan te sluiten en naar voorbeeld van de integrale geneeskunde de naam te wijzigen in Integrale tandheelkunde?” Op deze manier zouden we dan meer aansluiten bij de jeugdige tandartsen, die de term biologisch een beetje out-dated lijken te vinden. De stemmen op de ALV staakten die avond met als gevolg, dat de naamsverandering dit jaar werd afgewezen. De rust keerde weer terug en iedereen accepteerde de uitslag. Zoals het hoort! Hoe anders is het in de macrowereld? Hier zijn de meningen zo verdeeld dat er opstandjes komen, protesten en zelfs geweld als het gaat om verkiezingen. Ik denk dat de NVBT als ‘gekkie’ binnen de tandheelkunde er goed aan doet door zich langdurig en geduldig vreedzaam en begripvol op te stellen naar hun meer regulier denkende collega’s. Alleen op deze diplomatieke manier kom je met respect voor elkaar tot een samenwerking op lange termijn, waar de patiënten hun voordeel mee kunnen doen. Rust in onze beroepsgroep is het belangrijkste, met name voor de patiënten. Als 90% van onze beroepsgroep de grote grijze massa vormt, dan zal de NVBT of op een ander meer organisatorisch gebied de KOM de kleine tegenhanger zijn die de massa wakker houdt. Zo ook is het in het verleden met de ANT vergaan. Eerst de stoute lelijke alternatieve eend in de bijt en nu op weg naar een fusie en dus weer opgaand in de grijze massa om een eenheid te vormen. De vraag bij het ANT is natuurlijk of zij bereikt hebben waar ze voor stonden in die tijd van

4


afscheiding van het KNMT, zodat ze nu weer samen hun doelstellingen kunnen verdedigen richting de overheid. Ik kan op dit moment van schrijven nog niet weten hoe de verkiezingen er in Amerika uit gaan zien, maar wel zie ik dat de maatschappij daar tot op het bot verdeeld is in twee groepen van ongeveer 50%. Dit geeft enorme onrust en niemand overtuigt de ander van zijn/haar gelijk. En onrust leidt tot niets. Daarom leg ik mij hier in Nederland maar neer bij de corona-maatregelen van de overheid en wacht op betere tijden. Maar mijzelf tegen corona laten vaccineren is voor mij een stap te ver op dit moment. Ik wens u allen veel wijsheid en laat de angst niet overheersen, maar je gezond verstand en je sterke immuunsysteem, dat je alleen kan hebben met een gezonde mondgezondheid! We zijn nu nog de minderheid ‘gekkies’, die geen metaal in de mond adviseren, die geen fluoride adviseren tegen cariës, die botontstekingen zien die er niet zijn, die endo’s regelmatig dubieus vinden voor de algemene gezondheid, die functionaliteit rangschikken boven esthetiek, die keramische implantaten adviseren in plaats van titanium implantaten, die de opzij geschoven articulatie en occlusie weer de belangrijke plaats toedichten die het verdient, vanwege de relatie met allerlei lichamelijke klachten, maar die op de lange termijn misschien wel fuseren met de KNMT, omdat onze denkbeelden naar elkaar zijn gegroeid zonder geweld, zonder verlies van respect voor elkaar en tot meerdere eer en glorie voor de patiënt. Slik uw supplementen en houdt uw immuunsysteem intact! Met vriendelijke groet, Arjan Starrenburg

Rectificatie

In het artikel van C.C. Huijmans in NVBT Magazine 24-2 (zomer 2020), pagina 67, over de CaviTau©, is een vervelende fout geslopen. Hieronder de bewuste alinea zoals hij had moeten zijn.

De CaviTAU© is een doorontwikkelde versie van de Cavitat©. De Cavitat© is voor een aantal jaren beschikbaar geweest voor de medische industrie, maar is na verloop van tijd van de markt gehaald. In een open brief, geschreven door Wesley Shankland, tandarts en enthousiast gebruiker van de Cavitat©, wordt uitgelegd waarom. (http://templeton01436.blogspot.com/2015/12/cavitat-iv-bob-jones-open-letter-to-dr.html). Shankland is een groot aanhanger van de ‘focal infection’-theorie, kijk op YouTube naar: Diagnoses and Treatment of Cavitational Osteonecrosis (https://www.youtube.com/watch?v=O6fatrZ96Do). In dit filmpje zie je hoe Bob Jones, een voormalig American Airlines piloot en –ingenieur, van ALS genas doordat zijn tandarts bijna al zijn tanden en kiezen verwijderde en het kaakbot schoonmaakte. www.nvbt.nl

5


Beknopt verslag door secretaris Frank Goossens

Uitgestelde Algemene Ledenvergadering NVBT op 22 september 2020 in Driebergen Naamsverandering

Tijdens een extra algemene ledenvergadering in november 2019 zijn de leden enthousiast een dialoog aangegaan om samen vorm te geven aan de toekomst van de NVBT. Inzet was een naamsverandering die de vereniging een nieuwe impuls zou geven, meer (jonge) leden aan zou trekken en de vereniging toekomst-bestendig zou maken. Op 21 april 2020 zou hierover gestemd worden in de reguliere algemene ledenvergadering. Als gevolg van de beperkingen die door de coronacrisis van kracht werden, kon dat pas op 22 september jongstleden daadwerkelijk plaatsvinden. Het bestuur had wederom Ky-Lie Tan, onderzoeker en integraal tandarts, uitgenodigd om bij de aanwezigen de voordelen en noodzaak van de naamsverandering van NVBT naar NVIT, waarbij de I staat voor integrale, in herinnering te brengen. Hoofdredacteur van NVBT Magazine Peter de Vries werd door voorzitter Arjan Starrenburg gevraagd te verwoorden wat in november vorig jaar de tegenargumenten waren. Er volgde hierna nog een korte discussie die zich uiteindelijk vertaalde in een stemmingsuitslag waarbij er net zoveel stemmen werden uitgebracht op het handhaven van de naam NVBT als op het veranderen van de naam in NVIT. Bij stakende stemmen bepalen de ver-

6

enigingsstatuten dat het ingebrachte voorstel is verworpen. Besloten werd om de naamsverandering bij de volgende algemene ledenvergadering (vermoedelijk in mei 2021) opnieuw in stemming te brengen.

Financieel gezond

Penningmeester Nico Kamphorst geeft aan dat door de coronaperikelen er geen kascontrole heeft kunnen plaatsvinden. De nieuw benoemde kascommissie (Heintzberger en Blok) zullen de kascontrole over een langere periode moeten uitoefenen. Verder staat de vereniging er financieel gezond voor en verjongt en groeit het ledenaantal.

Ionwisselaar

Bert Heintzberger bracht naar voren dat het verstandig is om een negatieve ionwisselaar voor de praktijk aan te schaffen (Âą 250 euro) om de kans op besmetting, onder andere via de aerosolen, te verkleinen.


AGENDA

BEEKMANS ACADEMY

SONN-BT NEURAALTHERAPIEOPLEIDING

HOMEOPATHIE NASCHOLINGEN

Vanwege de huidige situatie met de beperkingen en onvoorziene risico’s van afmeldingen wegens klachten is het dit jaar niet mogelijk gebleken on-site cursusactiviteiten te organiseren. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws: https://www.sonn-bt.nl

Kijk voor de actuele specialisatietrainingen op: www.beekmanstandartsen.nl

------------------------------------------------

INFECTIEZIEKTEN

------------------------------------------------

Donderdag 14 januari 2021 Tijd: 13.00 - 18.30 uur Locatie: Schoolstraat 44, Almelo Docent: Ewald Stöteler Kosten: € 85,Website: homeopathieshop.com ------------------------------------------------

NAAV CONGRES ONBEGREPEN BUIKKLACHTEN

ACADEMY FOR INTEGRATIVE MEDICINE CONGRES

Zaterdag 6 maart 2021 Tijd: 10.00 - 18.00 uur Locatie: Avifauna, Alphen aan de Rijn Sprekers: dr. David Hirsch, .drs. Albert van

Dinteren, drs. Jean Pierre Fossion, drs. Gilbert Lambrechts, drs. Jean Pierre Jansen Kosten: € 185,Website: naav.nl Acupunctuur door Artsen

------------------------------------------------

ITCM

Door de onzekere tijden in het najaar heeft het ITCM besloten om de nascholingen te verschuiven naar 2021. In 2021 staan o.a. de scholingen gepland van:

Yifan Yang ‘Regulate your-Qi by following the Qi in the four seasons’ Roël Koole ‘Meerdere orgaan syndromen in TCM’

Kijk voor de laatste informatie over de data op: https://stichting-itcm.nl

------------------------------------------------

DE WAARDE VAN HET ZELFHELEND VERMOGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Donderdag 15 april 2021 Tijd: 09.00 - 17.00 uur Locatie: Landgoed Zonheuvel Doorn Docent: Ewald Stöteler Kosten: € 260,Website: www.aim-edu.nl ------------------------------------------------

ALGEMENE LEDENVERGADERING NVBT

Dinsdag 11 mei 2021 Tijd: 20.00 - 22.00 uur Locatie: Parklaan 7, 3972 JX Driebergen Website: www.nvbt.nl ------------------------------------------------

Houd rekening met last-minute wijzigingen als gevolg van Corona maatregelingen

7


APK- keuring Om de zoveel tijd gaat mijn auto naar de garage voor APK, kleineof grote beurt. Geen idee wat er gebeurt in de tijd dat de auto in de garage is. Elke keer krijg ik net na de lunch een telefoontje wat er allemaal nog EXTRA aan de auto moet gebeuren en of ik het daar mee eens ben. De kosten van een bezoek van de auto aan de garage is altijd boven de 500 euro. Bij een grote beurt eerder richting de 800. Zelfs als de auto alleen maar voor APK-keuring gaat (33 euro) weet de garage er toch weer 500 euro van te maken. Als leek kan je niet beoordelen of dat wel klopt. Je wilt een veilige auto, dus accepteer je de extra kosten. In de gezondheidzorg is iets soortgelijks aan de hand. Als patiënt kan je ook niet goed beoordelen of de voorgestelde behandeling wel (echt) nodig is. Dus je weet niet of er misschien te veel of onnodige dingen gebeuren. Je wilt met je gezondheid geen risico lopen. Je bent leek, dus accepteer je de voorgestelde behandeling. Maar er speelt nog iets anders. Veel belangrijker.

Kunstzinnig therapeut Wil Uitgeest verwoordt dat prachtig in het mooie blad ‘Vruchtbare aarde’ (lente 2020, pagina 46). ‘Waar bij een garage standaard ‘behandelingen’ voor een auto prima werken, ofschoon ook daar geldt dat de ene Opel Astra de andere niet is, gaat zo’n werkwijze in de gezondheidszorg mis. De gezondheidszorg begint verdacht veel op een garage te lijken doordat er steeds meer volgens protocollen gewerkt wordt. Elke patiënt met dezelfde kwaal wordt op dezelfde manier geholpen. Na het behandeltraject moet de kwaal verholpen zijn of in ieder geval een stuk verbeterd. Dit gaat behoorlijk fout omdat geen enkel mens hetzelfde is. Ook niet als ze met dezelfde kwaal bij de dokter komen. Oorzaak en gevolg kan door verschillende biografieën totaal anders zijn. Daar past niet altijd dezelfde behandeling. In zekere zin moet de (tand)arts bij elke patiënt weer volledig opnieuw beginnen en een individuele beoordeling maken van deze patiënt en niet blindelings een protocol volgen.’

Superspreaders via aerosolen In het vorige NVBT Magazine is de aerosol al uitvoerig besproken. In Medisch Contact 30/31 (23 juli 2020, pagina 39) doet het RIVM ook nog een duit in het zakje. ‘The solution to pollution is dilution’. Viroloog Erwin Duizer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de aerosolen bij de covid-19-besmettingen. Conclusie is dat in het algemeen in de aerosolen te weinig virus zit om via die route besmettelijk te zijn. Maar! Er zijn zeker uitschieters. De anderhalve meter regel werkt bij het voorkomen van besmettingen, want de aerosolenconcentratie is binnen die afstand het hoogst. Duizer geeft toe dat er nog steeds veel onzekerheden zijn en dat voorzichtigheid geboden is.

8


COVID-19 en CO2 Veel boeren twijfelen aan de cijfers van het RIVM dat hun sector de grootste veroorzaker van de CO2 -uitstoot is. Hoe kan zoiets moois en natuurlijks als een boerenbedrijf, dat ons van primaire levensbehoeften voorziet (eten), nou slecht zijn? Nee, dan het (lucht)verkeer en de industrie! Dat snapt een kind. Helaas is de manier waarop in Nederland geboerd wordt wel degelijk zwaar milieuverpestend. En nu komt er nog een heftige nieuwe beschuldiging bij. In Medisch Contact 34/35 (20 augustus 2020, pagina 26) staat dat onderzoekers van de Universiteit van Birmingham (Engeland) hebben aangetoond dat de luchtvervuiling in Noord-Brabant en Limburg verantwoordelijk is voor het relatief hoge aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van covid-19 in deze regio’s. Door verkeer en industrie uitgestoten stofdeeltjes reageren met de ammoniak van de intensieve veehouderijen en zijn daarmee de belangrijkste factor in het hoge aantal covid-19-slachtoffers.

Bamboe interdentale ragers

Next Brush is een leverancier van tandenborstels en ragers van bamboe. Het idee is plastic te besparen. Zeeën van plastic. Nu bevatten de verpakkingen van Next Brush wel plastic, maar dat is recyclebaar. Bij het poetsen en raggen wordt het hout nat en dat proef je. Gelukkig is bamboe van nature antibacterieel. De interdentale ragers van Next Brush zien er heel chique uit. Het logo staat gebrand in de ergonomisch gevormde handvaten. De nylondraadjes van de ragers (en tandenborstels) zijn helaas nog niet echt milieuvriendelijk, maar daar is (nog) geen alternatief voor. Ze zijn eigenlijk veel te fraai voor een wegwerpproduct, zo mooi zien ze eruit. Het inflexibele van het bamboe handvat maakt ze, net als de tandenborstel, iets minder gebruiksvriendelijk en effectief. Maar een dikke voldoende voor styling en voor ideologie.

ZELDZAME DIAGNOSES ‘Onze hightech diagnostische hulpmiddelen krijgen alle eer in de geneeskunde. Maar het blijkt dat het meestal juist de ouderwetse vaardigheden zijn – naar de patiënt luisteren, het lichaam onderzoeken – waardoor we de juiste diagnose kunnen stellen.’ Uit het boek (en de Netflix-documentaireserie) ‘Diagnose’ van Lisa Sanders, hoogleraar interne geneeskunde aan de Yale School of Medicine van de Yale University.

9


FLOS S

ss

Design is how it works

Circum

®

. DENTAL .COM

MMM

10

-


Het estafettestokje van deze interviewserie is overgegeven aan de arts Roland van Lugten. Dat is de reden dat we op een druilerige herfstmiddag in het Bloemendaal van Gouda ontvangen worden in zijn prachtige praktijk annex woonhuis. Roland is arts en houdt zich bezig met behandeling van met name chronisch zieke patiÍnten, waarvan de meesten gerangschikt kunnen worden onder de oncologiezorg. Na de hartelijke ontvangst kon net voor de schemer inviel onze fotograaf nog zijn foto’s maken. Weer binnen konden we beginnen om deze jong ogende arts de 10 vragen voor te leggen.

Op bezoek bij

ROLAND VAN LUGTEN TEKST: AR JAN STARRENBURG, TANDARTS | BEELD : DIEDERICK INGEL

arts

11


Hoe bent u in het CAM-circuit terechtgekomen? (CAM = complementary and alternative medicine)

De trigger voor mij was eigenlijk tweeledig. De eerste trigger was een positieve: Tijdens mijn geneeskundestudie was er een item in de nieuwsberichten over een medewerker van de toenmalige president van America, Richard Nixon, die met behulp van acupunctuuranesthesie in China een grote operatie had ondergaan. Ik wilde wel weten hoe dat kon zonder anesthesievloeistof. De andere trigger kwam voort uit teleurstelling. Tijdens mijn coschappen in het ziekenhuis bemerkte ik dat vrijwel de helft van de patiënten met chronische klachten naar huis werd gestuurd met de simpele mededeling dat ze er maar mee moesten leren leven. Soms met ondersteunende symptomatische medicatie. Dit

druiste hard in tegen mijn eigen artsbeeld dat je er als arts bent om de ziekteproblemen op te lossen en juist te zoeken naar de oorzaak. Dat vond ik later na het afronden van mijn studie geneeskunde juist wel in de complementaire geneeskunde.

Welke opleidingen heeft u daarvoor gevolgd?

Ik ben al begonnen met acupressuurcursussen tijdens mijn studie. Later ben ik de NAAVopleiding gaan doen bij Coen van der Molen. Daarna heb ik mij ook verdiept in de homeopathie. Inmiddels was ik huisarts geworden en kwam ik terecht in de praktijk van Albert Ronhaar, de kroonprins van de Moermantherapie. Hier werd ik dus geconfronteerd met de Moermantherapie en ben ik ook begonnen met de studie natuurgeneeskunde. Dit alles bevredigde mij meer als therapeut dan de reguliere wijze van werken. Zo ben ik officieel Moermanarts geworden. Dit heet tegenwoordig NTTT-arts (NTTT = niet-toxische tumortherapie). Sinds 1993 zit ik in mijn eigen consultatieve praktijk en in 1997 heb ik het huisartsgedeelte overgedragen aan een collega, om mij nog beter te kunnen toeleggen op de NTTT-therapie.

Wat zijn uw voornaamste werkzaamheden in uw praktijk op dit moment?

Ik ben voornamelijk bezig met integrale oncologie. Dit is ook wel de niet-toxische tumortherapie genoemd. Verreweg het grootste gedeelte van mijn patiënten zijn dus de oncologiepatiënten. Ik gebruik hiervoor al mijn kennis betreffende neuraaltherapie bijvoorbeeld bij pijnbestrijding, homeopathie, acupunctuur, suppletie van nutriënten op de natuurgeneeskundige principes, maar de basis is altijd de NTTT-benadering. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk doe ik als bestuurder van de NTTT-vereniging heel veel bestuurlijk werk en doe ik veel aan het organiseren van opleidingen en doceren voor deze vereniging. Als voorzitter van de TAOcommissie (TAO= toetsing en accreditatie en onderwijs)

12


Ik zie bij mensen met neuropathische pijnen vaak een tandheelkundige oorzaak. Ik kijk dan ook vaak naar de tong vanuit mijn acupunctuurkennis Werkt u regelmatig samen met andere disciplines?

Ik verwijs altijd door als ik er niet uitkom bij een patiĂŤnt. Ik weet ook niet alles en ik ben ervan overtuigt dat een team beter presteert dan een eenling. De darm bijvoorbeeld is een eigen darmecosysteem, waar volgens de NTTTartsen de gezondheid begint. Krijg ik dit onvoldoende op orde, dan verwijs ik bijvoorbeeld regelmatig door naar een Mayertherapeut. Soms heb ik de verdenking dat de mond ook een rol speelt in het ziekteproces en dan schakel ik de hulp in van een tandarts. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ik dit nog te weinig doe. In de neuraaltherapie hebben ze de opvatting dat 75% van de stoorvelden zich in de mond bevindt. Als je dat in je achterhoofd houdt, vind ik dat ik dus te weinig doorverwijs. Dit komt overigens ook, omdat ik weinig tandartsen ken die op dezelfde manier werken en denken als ik. Dus de antwoorden die ik in het verleden kreeg, waren ook niet echt stimulerend. (AJS: Dit is weer een treffend voorbeeld van hoe ver de afstand is van de tandheelkunde van de algemene geneeskunde. Deze kloof moet kleiner worden! Op dit moment ontspon spontaan een gesprek over meer samenwerking van de NTTT-vereniging met de NVBT om kennis uitwisseling te laten gebeuren.)

Zijn er ziektebeelden van patiĂŤnten die altijd een tandheelkundige achtergrond/oorzaak hebben?

Ik zie bij mensen met neuropathische pijnen vaak een tandheelkundige oorzaak. Ik kijk dan ook vaak naar de tong vanuit mijn acupunctuurkennis. Mensen met chemotherapie hebben vaak extra veel problemen in de mond en dat probeer ik te ondersteunen met vitamines om het microbioom weer zo gezond mogelijk te krijgen.

Wat zijn uw ervaringen met de huidige tandartsen in Nederland?

Ik moet bekennen, zeker na dit gesprek, dat ik eigenlijk te weinig doorverwijs naar tandartsen. Ik kan daarom, denk ik, hierop geen goed antwoord geven. Ik mis echter wel een lijst van NVBT-tandartsen waar ik naar kan doorverwijzen.

Tandartsen werken vaak met zware metalen in de mond. Kunt u daar iets over vertellen? Ik kan niet specifiek een voorbeeld geven,

13


maar vanuit onze NTTT-diagnostiek hebben wij de verdenking dat er bij patiënten met een beenmergkanker een relatie zou kunnen zijn met zware metalen. Wij staan dan ook sceptisch tegenover het gebruik van metalen in de mond. Als je beseft dat bij beroepen waar veel met metalen wordt gewerkt (bijvoorbeeld: garages), wij een hoger percentage van voorkomen van leukemie constateren. Mijn devies: “Altijd voorzichtig zijn dus met gebruik van metalen.” Ik sta dan ook 100% achter de huidige trend om in de mond steeds minder met metalen substituten te werken. Amalgaam er altijd uit. Zeker bij vermoeidheidsklachten.

Heeft u nog adviezen richting de NVBT-tandartsen?

De rode draad bij al mijn kankertherapieën is gericht op het verminderen van de laaggradige ontstekingen. Anders gezegd: Hoe drijf ik zo snel mogelijk alle toxines uit het lichaam? Het immuunsysteem versterken, het microbioom in de darm behandelen en uiteraard een zo

gezond mogelijke mond. Geen tandvleesontstekingen, geen actieve apicale ontstekingen, geen toxines om het immuunsysteem zo sterk mogelijk te krijgen en zo het hele ecosysteem optimaal te krijgen. Dan kan het kankerproces ook beter bestreden worden. Goede leefstijlgeneeskunde is essentieel.

Hoe ziet de ideale gezondheidzorg eruit volgens u?

Dat is voor mij integrale geneeskunde waar de patiënt individueel centraal staat. Evidence-based én practice-based vormen de basis, gecombineerd met een samenwerking van alle medische disciplines (tandheelkunde, reguliere zorg, psycho-emotionele zorg, complementaire richtingen) met elkaar, zodat er een individueel pakket samengesteld kan worden voor zo’n patiënt. Hoewel dit in eerste instantie meer tijd lijkt te kosten en niet past binnen het 5 minuten per consult zoals de huisarts nu heeft, zal deze vorm van samenmenwerking uiteindelijk veel voordeliger zijn dan de huidige vorm van reguliere geneeskunde. Er is nog een lange weg te gaan dus.

Aan wie wilt u het stokje doorgeven voor een volgend interview? Ik ken iemand uit de AVIG die een geheel nieuwe wijze van therapie hanteert. Wie dat is, leest u in het eerste magazine van 2021!

14


Sta op voor de gezondheid van de man!

Join us #bluemovember

Wist je al dat mannen gemiddeld wel zes jaar eerder sterven dan vrouwen? Nu is het zo dat dit in de meeste gevallen te voorkomen is. Daarom vinden wij het belangrijk om zelf de touwtjes in handen te nemen en in actie te komen. Het is belangrijk dat iedereen met de neus op de feiten wordt gedrukt, vanuit daar kunnen we samen zorgen voor verandering! blue ® m heeft het verbeteren van de gezondheid door een verbetering van de mondgezondheid als een hoger doel gesteld. Logisch dat wij ons actief aansluiten bij de Movember beweging en geld gaan inzamelen voor het goede doel. Voor wie het niet weet, de maand november komt wereldwijd steeds meer bekend te staan als Movember. Tevens de naam van de toonaangevende liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor de gezondheid van de man wereldwijd.

www.bluemcare.com/nl/movember

Wat kan jij doen? Zorg in deze periode extra voor de mannen in jouw praktijk. Ze zijn vaak kwetsbaarder dan vrouwen en kunnen wat extra support gebruiken. Mannen gaan bijvoorbeeld minder vaak naar de dokter dan vrouwen en het komt drie keer zo vaak voor dat mannen een eind maken aan hun leven. Kom dus ook in beweging! Laat je snor staan als een statement en start je eigen fundraiser. Indirect bijdragen kan ook want voor iedere bestelling in de maand november doneert blue ®m een bedrag van € 2,50 aan de Movember Foundation. Zij zorgen dat dit geld beschikbaar komt voor onderzoek en verbetering van de gezondheidszorg. Help je mee? Alle verandering begint bij bewustwording en actie nemen. Dus sluit je ook aan bij #bluemovember.

15


Hier is ... Adriaan van Dis TEKST: BERT HEINTZBERGER, TANDARTS | BEELD : BNNVAR A

In een notendop mijn kijk op het programma van Adriaan van Dis in gesprek met Yuval Noah Harari (De wereld draait door-Special, februari 2019). Wetenschap heeft de mensheid veel gebracht. Welvaart, vrede (?) en als laatste in de toekomst kunstmatige intelligentie (AL). Met alle voor- en nadelen van dien. En die komen! Het grote gevaar bestaat hierin dat we denken alles te kunnen begrijpen en dat er buiten de materie niets anders is. We gaan steeds meer van de materie ontdekken zoals het Higgsdeeltje. Indien we ons volledig aan kunstmatige intelligentie overleveren, is een dokter inderdaad niet meer nodig. Een computer kan de beste diagnose stellen en waarschijnlijk ook de behandeling geven. Je kunt je afvragen wat de ziekte inhoudt en waardoor deze veroorzaakt wordt. Wordt kanker bijvoorbeeld veroorzaakt door een schadelijke stof en hoe komt het dan dat de een wel ziek wordt en de ander niet? Speelt onze emotionele toestand daarin een rol? Kunnen we dat met genetische manipulatie herstellen? Mijn conclusie: materie is slechts een klein WETENSCHAP • Materie

16

onderdeel van het geheel. Door waarnemen verandert het licht van virtueel in een elektromagnetisch signaal. In licht zoals we dat kennen en het op dit moment is. Materie is een tijdopname en ontstaat door kijken, door waarnemen. Materie is dus een illusie. Zolang we waarnemen, blijft de materie bestaan. Het virtuele licht is wat uitstijgt boven de kwantumfysica. Die fysica blijft zich nog steeds bezighouden met kwantumdeeltjes. Deeltjes die misschien kunnen gaan trillen, maar ook helemaal kunnen verdwijnen. Er is dus veel meer dan materie. Immers, waar moet materie vandaan gekomen zijn? Uit het tijdloze? Wil de mensheid overleven, dan zal hij met zijn bewustzijn de wetenschap moeten blijven controleren en beseffen dat het LEVEN ver uitstijgt boven materie. Een dokter hoort zich daarom bezig te houden met het LEVEN, de bio. Hierbij kan materie meehelpen met de wetenschap. Het wezenlijke van ziek zijn vindt altijd zijn oorsprong in het niet-materiële deel. Dat kunnen eenvoudig emoties zijn, maar ook de tijdloze emoties van onze voorouders, het Karma. Echter, ook de tijdloze sturing in het universum die iets, een experiment of wat dan ook, doet met onze planeet aarde. We weten niet wat daarvan het doel is, we hebben gewoon te accepteren dat wij slechts een heel klein onderdeel zijn van het tijdloze universum. Als ons bewustzijn niet meer gekoppeld is aan ons lichaam, zullen we dit misschien beter gaan begrijpen. Beter gezegd: voelen. Daarvoor bestaat geen woord. Immers, het is een voor ons, materiële wezens, onbekende wereld. We voelen dat er meer moet zijn, maar kunnen dat niet waarnemen. Of toch wel een beetje? In ieder geval niet met onze zintuigen. Met meditatie? Het uitschakelen van onze zintuigen, zijn we dan verlicht?

VERSUS BEWUSTZIJ N • Non-materie

• Kunstmatige intelligentie

• Emoties

• Elektromagnetich licht

• Virtueel licht

• Natuurkunde

• Filosofie

• Tijd

• Tijdloos

• Intelligentie kan uiteindelijk alles

• Alles wordt

• Overmoed

• Bescheidenheid

• Beheersen van de natuur/evolutie

• Evolutie ligt

• Ondergang van de mens

• Bewustzijn blijft

bestuurd door het oneindige buiten onze macht


PIJN

2

TEKST: M ARGRIET SPARK BEELD : PEJO

Hippocrates (grondlegger van de geneeskunst, ± 460 – ± 370 v Chr.) wist het al:

er is een verband tussen parodontitis (PA) en reumatoïde artritis (RA). Hij kon niet veel anders voor zijn patiënten doen dan extraheren. Maar hij had ze ook kunnen adviseren vegetarisch te gaan eten, zorgen voor een goede mondhygiëne, niet

te roken, meer te bewegen en voldoende vitamines in te nemen. Dat zijn geen hoogtechnologische zaken, maar vereisen wel de nodige inzichten die er toen nog niet waren. VEGETAR ISC H ETEN

RA is enorm pijnlijk. Chronische pijn beheerst je hele leven. Normaal functioneren, los van de fysieke beperkingen die er zijn, is onmogelijk. Het is daarom van wezenlijk belang dat (tand)artsen verbanden kunnen leggen tussen ogenschijnlijk losstaande problemen op twee verschillende plaatsen in het lichaam. In dit geval ontstoken gewrichten en -tandvlees. Bij problemen in het mond-kaakgebied moet altijd gekeken worden naar mogelijke oorzaken dan wel gevolgen elders in het lichaam. In het blad 'Orthofyto' editie 5-2020, pagina 18, legt orthomoleculair therapeut Vera van Randwijck helder uit hoe RA en PA met elkaar verbonden kunnen zijn.

PA

PA

Ofschoon PA niet per definitie pijnlijk is en je ook in je dagelijks leven niet hoeft te belemmeren, kan het hele nare en zelfs levensbedreigende chronische ziekten veroorzaken. De tandplakbacterie Porphyromonas gingivalis is berucht om zijn betrokkenheid bij zowel PA als RA. De negatieve invloed die de afscheidingen (een eiwit modivicerend enzym) van deze bacterie heeft op het immuunsysteem is de meest voor de handliggende link. Sporen van de aanwezigheid van deze bacterie in de hersenen van dementerende bejaarden suggereren volgens onderzoekers daarmee zelfs een verband met Alzheimer. Het is natuurlijk beter en goedkoper om mensen in te enten tegen Porphyromonas gingivalis dan de symptomen van een vergevordere infectie te bestrijden. Maar welke andere bacterie dan zijn plaats inneemt en met welke gevolgen is (nog) niet bekend. Porphyromonas gingivalis is een proteolytische bacterie die voornamelijk leeft van het vlees dat wij eten en dat tussen onze tanden blijft zitten. Dus minder of geen vlees eten en zo minder voeding voor deze schadelijke bacterie beschikbaar stellen past in de de adviezen die een (tand)arts kan (moet?) geven ten aanzien van het voorkomen van PA en het verminderen van RA.

17


Het zout der aarde BIOLOGICAL TRANSMUTATION

STRESS DEEL 3

TAN DSTEEN EN

Hoe belangrijk is zout? TEKST EN BEELD : BERT HEINTZBERGER, TANDARTS | BEELD : PIX ABAY

OSTEOPOROSE

Prof. Kervran (1) heeft in 1964 in zijn levenswerk aangetoond dat zout (natrium) aan de basis ligt van biologische transmutatie. Kernfusie bij kamertemperatuur in levende wezens. Pas onlangs hebben nieuwe inzichten in de natuurkunde het feit erkent dat kernfusie bij kamertemperatuur onder speciale omstandigheden mogelijk is. In twee vorige artikelen heb ik dat verband aangetoond in de calciumstofwisseling. Ik breng nog even in herinnering de beroemde grafiek, waarin het basisprincipe staat uitgelegd. Calcium kan op 2 manieren ontstaan. Er zijn er meer, maar die laten we even achterwege: 1 atoom natrium plus 1 atoom zuurstof versmelten met elkaar en dat geeft Kalium. Kalium plus 1 atoom waterstof geeft calcium. Langs de andere richting: 1 atoom natrium plus 1 atoom waterstof geeft magnesium. 1 atoom magnesium plus 1 atoom zuurstof geeft calcium. De biologische transmutatie staat aan de basis van vele kernfusies. Het staat aan de basis van het leven. Het verklaart op welke manier het lichaam in staat is om in zijn behoefte te voorzien als er elementen ontbreken. Hoe het lichaam zelfs in staat is om met behulp

18


van zonlicht materie te creĂŤren. Want voor de energie die nodig is voor de reacties waar energie aan toegevoegd moet worden, is het zonlicht belangrijk. Bij de tegenovergestelde reactie komt juist energie vrij. Analoog aan het LENR-systeem. (2) Dat komt echter niet vrij in de vorm van warmte, maar in de vorm van licht. Misschien de biofotonen? Het hele principe van suppletie komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij gebrek aan een element geen suppletie, maar substitutie.

Een paar voorbeelden

Een koe heeft toch een zeer beperkt dieet. In gras zit lang niet elk element wat een koe nodig heeft om in al haar behoeften te voorzien. Toch krijgt die koe dat voor elkaar. De basis die hieraan ten grondslag ligt, is natrium. Is dat de reden dat boeren voor koeien in de wei altijd een liksteen ophangen? De ervaring heeft kennelijk uitgewezen dat koeien dit nodig hebben. Schelpdieren vormen de basis voor hele dikke lagen calciumafzettingen vermengd

met sedimenten op de zeebodem. Lagen die later omhooggestuwd worden en daar als honderden meters dikke lagen liggen. Waar hebben schelpen die enorme hoeveelheden kalk vandaan gehaald? In de zee zit niet veel calcium, maar zout zit er in overvloed en ook magnesium. Kennelijk zijn schelpen in staat om vanuit zout calcium te maken. Men heeft ontdekt dat gronden die in de buurt van een zee liggen, heel vruchtbaar zijn. Als kippen van Kervrans vader voeding kregen van silicium (zand) zonder enig calcium, legden ze eieren zonder schaal. Als ze mica (K Si plus Al Si) extra kregen toegediend, legden ze ineens eieren mĂŠt schaal. Als gekken stormden de kippen op de mica af. Waar kwam dit Ca vandaan? Het bleek later dat in de kip geen extra kalium te vinden was, maar wel een even groot gehalte aan calcium als het kaliumgehalte in de mica. Dus het kalium in de mica moest omgezet zijn in calcium. Later volgens de formule: 39K + 1H geeft 40Ca. (3) Tegenstanders beweerden dat dit calcium uit de botten was gekomen. Welnu een eierschaal weegt 7 gram, een kip kan niet elke dag 7 gram uit haar botten verliezen. Mensen die onder heel warme omstandigheden (Sahara) moeten werken, krijgen een suppletie met zout. Logisch zouden we denken: ze zweten en dat zoutverlies moet je aanvullen. Maar het bijzondere is dat hun lichaams-

19


temperatuur daalt en ze zo zelfs in staat zijn om in die hele hete omstandigheden heel veel zwaar werk te verrichten. De kernfusie kan naar twee richtingen verlopen: zowel heen als terug. Langs de ene kant komt er energie vrij, langs de andere kant moet er juist energie toegevoegd worden. Het laatste gebeurt nu bij deze reactie. Het kost dus energie. Het natrium wordt omgezet in kalium, wat activiteit geeft. Vandaar de verlaging van de lichaamstemperatuur. Tegelijkertijd kan men zien dat het natriumniveau niet toeneemt. Dat heeft men ook kunnen bewijzen bij dieren die niet zweten. Er verdwijnt dus een grote hoeveelheid natrium. Dat is heel bijzonder. Dieren zoals wormen kunnen leven in compacte grond en hebben toch voldoende zuurstof ter beschikking. Waar komt die zuurstof vandaan. Zou calcium omgezet kunnen worden in magnesium en dat daarbij zuurstof vrijkomt? Hetzelfde geldt voor dieren die leven in een grot of in de diepzee, waar geen licht doordringt. Toch hebben die geen gebrek aan zuurstof. Dat maken ze namelijk zelf. Kalium

20

omzetten in natrium of calcium omzetten in magnesium, beide elementen zijn in de diepzee voldoende aanwezig. Vergeleken met de grond om hen heen, zijn ze in staat om kleigrond om te zetten in andere elementen zoals: stikstof 5 maal hoger, calcium 2 maal hoger, magnesium 2,5 maal hoger, fosfor 7 maal hoger en 11 maal hoger kalium. Wormen maken de grond luchtiger, maar ook veel vruchtbaarder. Madeliefjes groeien juist op grond rijk aan kalk zoals Limestone (afzettingen van schelpdieren), maar ze hebben veel behoefte aan magnesium. Dat laatste zit niet in de grond. Als men de madeliefjes analyseert, bevatten ze veel magnesium. Blijkbaar zijn ze in staat geweest om vanuit calcium minus O (zuurstof) magnesium te maken, volgens de formule 40Ca – 16O = 24Mg. Bij afsterven verrijken ze de grond met magnesium Waar madeliefjes groeien is dat een teken dat de grond geen magnesium bevat. Madeliefjes kunnen dus gebruikt worden om de grond te verrijken met magnesium in organische vorm.


Dit alles om aan te tonen dat de hoeveelheid voedsel niet zo belangrijk is, maar juist de kwaliteit. Laten we in hemelsnaam die plofkip afschaffen

Dit zijn allemaal voorbeelden hoe Kevran aantoont dat de biologische transmutatie bestaat. Overigens geeft hij wel zelf aan, dat ook de normale voeding van belang is. Maar met voldoende licht en met voedsel, waar nog licht inzit, kunnen we volstaan met veel minder calorieĂŤn in het voedsel. Het gaat dus niet om de calorieĂŤn, maar om het licht, het leven, de Bio, die in het voedsel zit. Dit alles om aan te tonen dat de hoeveelheid voedsel niet zo belangrijk is, maar juist de kwaliteit. Biologisch geteelde voeding, die mag dan wel wat duurder zijn, maar je hebt er minder van nodig en je blijft veel meer gezond. Dat maakt het gezondheidspakket goedkoper, waardoor de verzekeringspremies kunnen worden verlaagd. Laten we in hemelsnaam die plofkip afschaffen.

Bio weer als de primaire bron van het leven

Dan een hele leuke tip voor tandartsen en met name de chirurgische afdeling over de aanmaak van bot. Bijvoorbeeld bij het implanteren van een zirkonium implantaat. Dat gaat natuurlijk al een stuk beter dan een titanium implantaat. Maar het kan nog sneller. Zout kan via magnesium calcium aanmaken. Maar er is nog een veel betere mogelijkheid: silicium. Volgens de formule: 28Si + 12C geeft 40Ca. Botbreuken helen spectaculair snel. Equisitum (paardenstaart, heermoes) bevat veel silicium. Je kunt er zelf thee van trekken

of kopen in capsules. Dit kan gebruikt worden als er een strikt zoutloos dieet is voorgeschreven (wat dus eigenlijk voor de meeste mensen niet goed is). Opgemerkt dient te worden dat het organisch silicium moet zijn, anorganische silicium heeft het tegenovergestelde effect. Dit kan als aanvulling gelden voor het recept van Voltz (zirkonium implantaat): deze bestaat voornamelijk uit een zeer hoge dosis vitamine D3, K2 en zink.

CETERUM CENSEO, DAT EEN OBJ ECTI EVE WAARH EI D N I ET BESTAAT. EN DAT DE AEROSOL ZELF AFDOEN DE BESTREDEN DI ENT TE WORDEN, WI L DE N I EUWE WET OP I N FECTI E PR EVENTI E I N DE TAN DH EELKU N DE GELOOFWAARDIG OVERKOMEN.

(1) het werk van Kervran op internet: https://archive. org/details/B-001-015-432. (2) LENR: low energy nuclear reaction. Kernfusie bij kamertemperatuur. De energievoorziening van de toekomst. Praktisch uitgewerkt in het SAFIR-project (googelen). (3) Later bleek dat kippen zo eierschalen konden produceren, maar dat dit calcium bij sommige dieren moeilijk in de botten opgenomen kon worden.

21


Boekbespreking

Alternatieve genezers KRON I EK VAN DE H EDEN DAAGSE KWAKZALVERIJ

MET HET VIZIER OP KACKADORIS Auteur: Cees Renckens ISBN978-94-92335-22-7 Uitgever VtdK Verschenen juni 2020

‘Het was Prins Bernhard die de aftrap van de alternatieve geneeskunde in ons land verrichtte!’

TEKST: PETER J. DE VRIES | BEELD : ANP, PEJO, M AT THEW KOOIJ

22


Prins Bernhard heeft 19 April 2002 tijdens een bijeenkomst op Paleis Soestdijk aan zeven personen de versierselen van de Orde van de Gouden Ark uitgereikt. De orde werd in 1971 in het leven geroepen door de Prins om een blijk van waardering te kunnen geven voor bijzondere verdiensten op het gebied van internationale natuurbescherming. Luciano Mutumbajoy uit Colombia werd onderscheiden als Ridder in de Orde van de Gouden Ark. ANP FOTO ROBERT VOS

‘Het heeft Hare Majesteit behaagd om Dr. Cees Renckens te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de koninklijke onderscheiding voor zijn niet aflatende strijd in woord en geschrift tegen de kwakzalverij. Tijdens de plechtigheid in zijn woonplaats Hoorn, waar hem de versierselen behorend bij deze onderscheiding werden uitgereikt, memoreerde de burgemeester hoe Renckens, die sinds 1988 het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) bekleedt, vrijwel eigenhandig de vereniging reanimeerde en maakte tot de bloeiende vereniging die het nu is.’ (1) De in 2004 op kwakzalverij gepromoveerde oud-gynaecoloog vindt het vreselijk dat de onderscheiding waar hij zelf zo trots op is, zo vaak, en ook in hoge rang, verleend wordt aan kwakzalvers. De vereniging waar hij, tot 2020, 32 jaar bestuurslid was (lid vanaf 1980), heeft vaak tevergeefs geprobeerd de majesteit ervan af te houden. In 1971 bracht de Japanse keizer Hirohito een officieel bezoek aan Nederland. Samen met zijn vrouw werd hij ontvangen op Paleis Soestdijk. De destijds heel erg populaire cabaretier Wim Kan stuurde uit protest zijn hoge koninklijke onderscheiding terug. Zwaar teleurgesteld in het instituut dat hem de hoge blijk van waardering schonk. (2) Kan had tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden onder de Japanners in Zuidoost-Azië, met name de dwangarbeid aan de beruchte Birma-spoorlijn.

KRON I EK

Als je heel erg teleurgesteld bent in het ‘instituut koninklijke onderscheidingen’, maar je bent wel heel erg blij met je eigen onderscheiding, wat zegt dat dan over die persoon? Ik laat dat aan de lezer om te beoordelen. Toen het boek ‘Met het vizier op Kackadoris’ verscheen, heb ik het gelijk besteld. Normaal vraag ik een recensie-exemplaar aan bij de uitgever, maar dat ging dit keer niet. Geen enkele commerciële partij wilde het boek van Renckens uitgeven. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft het daarom maar uitgebracht. Volgens Renckens was er geen uitgever

geïnteresseerd, omdat de belangstelling voor kwakzalverij in Nederland tot het laagste ter wereld behoort. Gemengde gevoelens dus. Aan de ene kant is Renckens blij dat er weinig belangstelling is voor kwakzalverij, maar ook verdrietig dat zijn boek niet in elke boekhandel verkrijgbaar zal zijn. Het boek ziet er fraai uit. Hardcover, leeslint, goed verzorgde typografie. En ik verheugde me erop om het te gaan lezen. Alle 500 pagina’s. Meestal lees ik niet alles in een te recenseren boek, maar dit boek boeide op een bizarre manier. Het hoofdstuk ‘Nawoord’ kwam als een onwelkome verrassing. Ik was er nog lang niet zat van. In het nawoord staat dat de lezer een betrouwbare indruk heeft kunnen krijgen van de gebeurtenissen en praktijken die zich in het laatste anderhalve decennium op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeskunde (3) hebben voorgedaan. Een echte kroniek dus.

VERWARREN D

De opbouw van het boek is verwarrend. Er loopt van alles door elkaar en het is vaak onmogelijk om de samenhang te zien. De grootse kwakzalvers staan voor of na mensen die, net als Renckens, onvermoeibaar streden TEGEN de kwakzalvers. Uiteraard is dat het gevolg van de kroniek-vorm wat immers een chronologische opsomming dicteert, maar het is me onduidelijk waarom ook DIE mensen genoemd moeten worden. Omdat het anders een lullig dun boekje was geworden? Zoveel kwakzalvers zijn er kennelijk helemaal niet. Henk Maassen noemt het boek van Renckens: “Een pak van Sjaalman.” (4) Ik moest dat even opzoeken, maar het pak van Sjaalman is, volgens de Max Havelaar, een verzameling (waarschijnlijk fictieve) artikelen. Ik moest even gniffelen. Een bij elkaar geraapt zooitje in gewoon Nederlands dus. Maar helemaal verwarrend wordt het als er personen beschreven worden die op geen enkele wijze iets met kwakzalverij te maken hebben. Niet als behandelaar, niet als patiënt en niet als strijder tégen de kwakzalverij. Een voorbeeld haal ik hier aan: Tijn Kolsteren (pagina 226). Deze jongen werd bekend door zijn nagellakactie bij Serious Request van 3FM in de winter van 2016-2017. Hij leed aan

23


(hersenstam)kanker. De miljoenen die hij ophaalde met zijn actie, zullen gebruikt worden voor een nieuwe behandelmethode voor hersenstamkanker. Tijn zelf overleed in juli 2017. De enige link met kwakzalverij is het feit dat de ouders van het ongeneeslijk zieke kind geen alternatief circuit ingegaan zijn. (?) Geen boek dat ik ooit recenseerde, heeft zoveel paginamarkeringen als het kwakzalversboek. Zo vaak kwam ik zinsnedes tegen die uiteenlopende emoties opriepen. Van verbazing tot weerzin, van afschuw tot blijdschap. Ik kan ze niet allemaal citeren hier, maar ik wil er zeker een aantal noemen.

PAGI NAMARKERI NGEN

Er staan in het boek zoveel pleidooien voor alternatieve geneeskunde dat je je af en toe echt afvraagt waarom een tegenstander van kwakzalverij zoveel ruimte biedt aan de promotie ervan. Op pagina 95: de moeder van schrijver Lévi Weemoedt zegt over ziekenhuizen: ”Dáár gaan de meeste mensen dood. Een dokter doet twee minuten alsof hij luistert en stuurt je door naar een andere dokter. En hoe hard je ook van de dokter naar huis rent, de rekening is er altijd eerder dan jij. Onze- Lieve- Heer zelf was een natuurgenezer.” Op pagina 127: Laurens Menges is van mening dat er verschillende aanwijzingen zijn dat regulieren en alternatieven elkaar naderen, ondanks het feit dat zij in de officiële discussie fervente tegenstanders geacht worden. Er lijkt dan ook aanleiding om in de voorliggende tijd beide partijen tot meer samenwerking te brengen, zodat wederzijds geput kan worden uit het waardevolle ervaringsgebied in beide kampen (1983). Vreemde eend in de bijt in dit boek is ook Morris (psd. Maurice de Bevere), de Belgische tekenaar van de beroemde strip Lucky Luke. Op pagina 139: Renckes zegt hier dat er weinigen zullen zijn die niet deze strips aan hun kinderen hebben voorgelezen. Hmm, ik weet het niet hoor, maar volgens mij worden strips niet voorgelezen. En al helemaal niet Lucky Luke die

24

echt op een ouder publiek gericht is dan diegene die nog voorgelezen moet worden. Maar mijn echte verbazing kwam pas toen bleek dat de enige reden waarom Morris hier genoemd wordt één verhaal van Lucky Luke blijkt te zijn. Het universum van Lucky Luke is enorm, de 73 verschenen stripalbums zijn daarvan maar een heel klein onderdeel. Om dan één van die albums ‘Dr Doxey’s elixir’, album nummer 7, verschenen in 1955 (!) aan te halen in een kroniek over kwakzalverij (1973-2018)? Ik vind het wel heel vergezocht en uitermate onrelevant. Waarom dan geen overzicht opnemen van alle stripboeken waarin kwakzalvers voorkomen? Onlangs verscheen immers: ‘Suske en Wiske en de Kwakkelende Kwakzalver’.

DE EUTHANASI E VAN PRI NS BERN HARD

In 1971 bezoekt prins Bernhard de Chinese arts-acupuncturist Young Chai Siow in London in verband met rugpijn (pagina 154). Deze geneeswijze was in Nederland in 1971 volledig onbekend. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad legden uitgebreid aan hun lezers uit wat acupunctuur inhoudt. In 1972 bezocht de Amerikaanse president Nixon China en was er ook veel aandacht voor acupunctuur. Wat volgde was een opbloei van de acupunctuur in het Westen. De VtdK kwam in zwaar weer. Geïsoleerd en gedesoriënteerd. In het hoofdstuk over prins Bernhard kan Renckens het niet laten om de hele Oranjefamilie de revue te laten passeren en uit te wijden over hun vrijages met alternatieve genezers. Of ‘vatbaar voor kwakzalverij’ zoals hij het noemt. Renckens waardeert het dat Bernhard ook vertrouwen had in de reguliere gezondheidszorg en dat hij beide naast elkaar inzette voor genezing, totdat genezing niet meer mogelijk was en de prins koos voor actieve euthanasie. Anders dan Sylvia Millecam die haar lot in de handen van gekkies heeft gelegd. Millecam komt hier als volkomen overbodige toevoeging aan het eind van het stuk over prins Bernhard. Opmerkelijk hoe vaak Renckens de zaak Millecam aanhaalt in zijn boek. Alsof het drama rond deze zeer geliefde en bekende Nederlander de enige rechtvaardiging is voor


Er staan in het boek zoveel pleidooien voor alternatieve geneeskunde dat je je af en toe echt afvraagt waarom een tegenstander van kwakzalverij zoveel ruimte biedt aan de promotie ervan.

het werk van de VtdK. Geen enkel ander voorval is namelijk zo duidelijk in de schoenen van kwakzalvers te schuiven als de zaak Millecam. Dat Renckens zwart op wit schrijft dat prins Bernhard gekozen had voor een pijnloze en weloverwogen actieve euthanasie is zeer opmerkelijk, omdat dit geen algemene kennis is. Nergens in openbare bronnen wordt dit zo onomwonden gezegd. Ik ging er even rechtop van zitten! Dit is nogal een openbaring.

geneeskunde.’ Hier haalt Renckens de homeopathische arts Harry Bodde aan die ‘De dwaalwegen’ koninklijke wegen noemt. En het feit dat de AVIG, waar Bodde zich jarenlang intensief voor had ingezet, geen aandacht besteedde aan zijn overlijden in 2019, is het bewijs van de implosie van de alternatieve geneeskunde door artsen in ons land (?!).

Op pagina 259: ‘Wanneer een BIG geregistreerde behandelaar de grenzen tegenkomt van zijn Op pagina 179: ‘Alternatieve geneeswijzen zijn of haar reguliere behandelingsmogelijkheden, is de beste remedie een deskundig slechtgeen geneeswijzen die wachten op wetenschappelijke bevestiging. Het zijn natuurlijk nieuwsgesprek en het bieden van steun bij de geneeswijzen die nooit wetenschappelijke verwerking van het inzicht dat de patiënt een bevestiging zullen krijgen. Niet omdat er geen zo draaglijk mogelijk evenwicht moet vinden onderzoek mogelijk is maar omdat iedere reële bij zijn aandoening. (…) Met het verwijzen naar biologische basis ontbreekt en er ook nooit zal een Complementaire Alternatieve Geneeskunkomen.’ de- praktijk van een ander of het zelf toepassen van CAG overschrijdt de behandelaar in meerdere opzichten de grenzen van prudente Op pagina 232: ’Amalgaamvullingen zijn volberoepsuitoefening.’ komen veilig en geven geen enkele gezondheidsschade.’ De VtdK staat hier volledig achter. Kwakzalvende biologische tandartsen LI EVE DOKTER hebben last van een ongefundeerde amalVan een collega hoorde ik dat Renckens een kundig gynaecoloog en een lieve dokter gaamfobie. Onbegrijpelijk vindt de VtdK het voor zijn patiënten was. Waar komt dan dat dat de bio-energetische tandartsen door hun collega’s nog als volwaardige tandartsen pitbull-gedrag jegens zijn collega’s vandaan? gezien worden en aan hun morele integriteit En zijn geloof in de wetenschap grenst aan het fanatisme van orthodoxe religieuzen. Afgestuof verstandelijke vermogens niet getwijfeld wordt. deerde artsen die een aantal jaren praktiseren, Op pagina 241: Het proefschrift van Renckens lopen al heel snel tegen hun grenzen aan. De westerse geneeskunde blinkt uit in superieure uit 2004 heeft als titel: ‘Dwaalwegen in de

25


ARTSENEED (ART 21 DER WET VAN 25 DECEMBER 1878, STAATSBLAD NO 222) ‘Ik zweer (beloof), dat ik de genees-, heel-, en verloskunst volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen. (…) Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig.’ NEDERLANDSE ARTSENEED (2003) ‘Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.’ De eed in het engels: ‘Patients must be able to trust doctors with their lives and health. To justify that trust you must show respect for human life and you must make the care of your patient your first concern. Never abuse your patients’ trust in you or the public’s trust in the profession.’

kennis van de menselijke anatomie en het behandelen van aandoeningen op basis van een fysisch farmacologisch substraat. Dat is het enige. Maar er komen bij de dokter ook moeilijke patiënten. Op het terrein van een Chinees ziekenhuis zag ik ooit een bord met de tekst: ‘Department of difficult diseases’. In China begrijpen ze dat dus wel. Echte dokters die tegen de grens van hun kunnen aanlopen, gaan verder zoeken. “Ik heb alles gedaan en geprobeerd wat ik geleerd heb, maar mijn patiënt werd maar niet beter. Ik moest dus verder kijken dan wat de universiteit mij had kunnen leren”, aldus een complementair werkende arts. Renkens c.q. gaan dan een slechtnieuwsgesprek voeren waar anderen op zoek gaan naar een oplossing voor hun patiënt. En eeuwenoude wijsheid kan daarbij het pad van

26

genezing blijken te zijn. In mijn ogen is dit meer in de geest van de (ook door Renckens) nog afgelegde klassieke dokterseed. In die zin maakt Renckens zich schuldig aan het schenden van zijn eed, omdat hij zijn patiënten in die zin volledig in de steek laat. Een slechtnieuwsgesprek is het enige waar zijn patiënten op mogen rekenen als de mogelijkheden van de reguliere zorg uitgeput raken.

H ET EI N DE VAN DE VEREN IGI NG TEGEN DE KWAKZALVERIJ

Er gaat zo vreselijk veel mis in de zorg. In de wereld en ook in Nederland. Er zijn veel slechte dokters gewoon aan het werk. Ze rommelen maar wat aan. Dat zijn de echte kwakzalvers! Weliswaar in het bezit van de vereiste diploma’s, maar niet in staat de juiste diagnose te stellen of de juiste behandelingen te geven of voor te schrijven. En waar Renckens zegt dat geld voor veel van de alternatieve artsen de drijfveer is, heeft hij een enorme blinde vlek voor de geldwolven in het reguliere circuit. Wat is het eeuwig zonde dat Renckens en de rest van de VtdK-clan zich niet met al hun tijd, kennis, energie en vasthoudendheid op de misstanden in de reguliere zorg hebben gestort. Wellicht waren dan de zorgkosten niet zo vreselijk uit de hand gelopen als nu het geval is. Renckens ziet een enorme vermindering in de belangstelling voor alternatieve geneeskunst. Omdat het ledenaantal van de dubieuze verenigingen als de NAAV en de AVIG


sterk teruglopen. (Hij zal wel balen dat de NVBT een groeiende vereniging is, maar dat terzijde. Overigens noemt hij de NVBT slechts een paar keer in dit boek. In tegenstelling tot de NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging) en de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde)). Maar ook hier maakt hij een domme denkfout en trekt hij verkeerde conclusies. De alternatieve geneeskunde vindt namelijk steeds meer zijn weg in de reguliere zorg. Steeds meer artsen zien het niet meer als een verwerpelijke vreemde eend in de bijt, maar als de normaalste zaak van de wereld. Veel alternatief werkende en denkende artsen zijn geen lid van de bestaande verenigingen wat dus niet wil zeggen dat ze niet bestaan. De verminderde behoefte om zich aan te sluiten bij een club is een fenomeen van de laatste tijd en dan niet alleen onder artsen. Als reden voor het neerleggen van zijn functie bij de VtdK geeft Renckens dat hij misschien niet meer helemaal scherp heeft wat er momenteel speelt.

Nou, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Ik begon deze boekbespreking met te zeggen dat Hare Majesteit het zo gewaardeerd heeft dat Renckens (…)”vrijwel eigenhandig de vereniging reanimeerde en maakte tot de bloeiende vereniging die het nu is.” Mijn voorspelling is dan ook dat met zijn vertrek de vereniging binnenkort weer op apegapen ligt. Hopelijk haalt niemand het in zijn bolle kop om haar dan opnieuw te reanimeren. We kunnen ons namelijk met zijn allen veel beter bezighouden met de strijd tegen de echte kwakzalvers. En dat zijn niet per definitie de bio-energetische tandartsen, acupuncturisten, homeopaten enzovoorts. (1) www.kwakzalverij.nl, 28 april 2006. (Frits van Dam) (2) https://historiek.net/wim-kan-en-het-bezoek-vande-japanse-keizer/61334/. (3) Maakt de schrijver hier nu zelf onderscheid tussen kwakzalverij en alternatieve geneeskunde?! (4) Medisch Contact 36, 3 september 2020, pagina 26.

27


Interview

'Compassie is waar het uiteindelijk om gaat' TEKST: GIO MEIJER, ARTS EN FR ANS KUSSE, ARTS | BEELD : JAN VAN DER GREEF

JAN VAN DER GREEF OVER DE OVEREEN KOMST TUSSEN OUDE WIJSH EI D EN MODERN E WETENSCHAP

In zijn lezingen weet hij steeds opnieuw te ontroeren met zijn levensverhaal. Jan van der Greef is een gelauwerde natuurfotograaf die het gevoel probeert te vangen van wat hij ervaart in plaats van alleen te registreren wat hij ziet. In het dagelijks leven was hij tot zijn pensionering hoogleraar Systeembiologie (lees: Holistische Biologie). Bij TNO deed hij tevens onderzoek naar traditionele Chinese geneeswijzen (‘Ook in de Chinese geneeskunde is het observeren van de natuur een belangrijke bron van inspiratie’). In het nu volgende interview kaarten de integraal werkende artsen Gio Meijer en Frans Kusse het onderwerp ‘zelfherstel’ aan. Op een mooie winterse zondag hebben we een gesprek bij Jan van der Greef thuis aan tafel. Jan kennen we als een echte verhalenverteller. Als hij begint te praten, gaat het altijd ergens over. Naast de details van wat hij heeft gehoord en gezien, verstaat hij ook de kunst zijn ervaringen en gevoelens door te laten klinken in zijn woorden. En als het gaat over dat wat hem het meest aan het hart ligt, de essentie van het leven en de wetenschap die daarnaar

28

op zoek is, maakt hij graag gebruik van beelden die hij ontleent aan de natuur. Naast zijn werk was hij altijd het liefst met zijn vrouw Jetske ergens ter wereld in de natuur. De natuur is zijn grote inspiratiebron – een bron van bijzondere ervaringen. De natuur heeft hem tot kunstenaar gemaakt – met zijn fototoestel wist hij vele unieke belevenissen vast te leggen. De internationale prijzen die hij hiervoor heeft ontvangen, zeggen iets over de hoge kwaliteit van zijn werk, ook op dit gebied.


knop om het ongewenste te bestrijden en geneesmiddelen kregen bijbehorende namen: anti-dit of anti-dat, remmers en blokkers. En zo werd ‘aanvallen maar’ de behandelingsrichting. ‘In de daaropvolgende fase ging het veel meer over gezondheid dan over ziekte. Het ziektedenken evolueerde tot gezondheid-denken. Tot veler verbazing bleken er ook relevante ritmes in de natuur te bestaan. Op zich best bijzonder dat ritmiek lange tijd zo’n kleine rol speelde in de diagnose. Als iemand bijvoorbeeld zei: ‘Ik heb hoofdpijn’, hoorde daar niet vanzelfsprekend de vraag bij: ‘Op welk moment van de dag?’. ‘Mensen hebben het tegenwoordig over leefstijl, voeding en over de mate van fitheid; over mindfulness, muziek, yoga, Chi-gong, Tai-Chi etc. De oude wijzen wisten het al – we herontdekken dat geest en fitheid onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Na een hele periode van reductionistisch denken zijn we in het Westen naar een meer holistisch model aan het groeien.

Dit interview is eerder verschenen in 'Vruchtbare Aarde' editie 2/2020, met dank aan Bart Hommersen

Zelfhelend vermogen

Uiteindelijk stellen we Jan onze prangende vraag: ‘Wat kun je vertellen over het zelfhelend vermogen?’ Hij neemt ons allereerst mee terug in de tijd naar het begin van zijn loopbaan als TNO-onderzoeker naar de werking van medicijnen. ‘De dominante manier van denken was destijds gericht op het verloop van een ziekte. Je had ziekten en targets en iedereen zocht naar de golden bullet. In behandelingen drukte men op één

‘Daarbij gaat het steeds meer over gezondheid en welzijn, over de mens en zijn omgeving. Dan komt ook de vraag op of de natuur tot ‘omgeving’ behoort en buiten onszelf ligt of dat we als mens juist onderdeel van de natuur zijn. Heel langzaam schuiven we op naar de herontdekking van het weten dat de mens onderdeel is van de natuur.’ Alles verbonden ‘Het blikveld wordt steeds breder. Je kunt wel denken dat je gezond kunt worden in een ongezonde omgeving, maar dat gaat niet echt werken. We denken meer en meer in termen van veerkracht en het vermogen uitdagingen aan te gaan –fysiek, emotioneel, sociaal of spiritueel. Het begrip bewustzijn komt om de hoek kijken. ‘Voel je dat het leven zin heeft? Geeft het voldoening dat je leeft zoals je leeft?’ ‘De grootste uitdaging rond het verlangen naar welzijn is misschien wel dat we ons niet meer verbonden met elkaar voelen. De maatschappij vertelt: ‘Je moet uitkijken voor dit, je moet uitkijken voor dat, je moet voor je medemens oppassen...’ en dat veroorzaakt angst. ‘Daarbij leven we met een haast vanzelfsprekend gevoel van competitie. Polariteiten worden opgezocht en dualiteiten ontstaan.

29


‘Elke wetenschap begint als filosofie en eindigt als kunst.’ Organisaties zoeken elkaar meestal niet op in wat hen verbindt, net zo min als geloofsovertuigingen of levensbeschouwingen dat doen. ‘In de kern wijst elk geloof naar het onbeschrijfelijke, het alles omvattende. Maar in de praktijk is elke geloofsovertuiging er juist op gericht uit te leggen wat anders en meestal beter is dan wat de ander doet – allesbehalve gericht op het overkoepelende: wat ons allen verbindt. ‘Zodra dat gevoel opduikt dat alles met elkaar is verbonden, schuif je in je denken vanuit de dualiteit de non-dualiteit in. Dat gevoel duid ik aan als beyond oneness – dat wat niet meer benoembaar is met woorden. Je ontdekt dat woorden altijd iets omsluiten en dat we gewend zijn te denken in tegenstellingen – zoals ‘hoog’ en ‘laag’ en ‘dood’ en ‘leven’. Maar ‘dood’ geeft betekenis aan ‘leven’, en ‘leven’ geeft betekenis aan ‘dood’. Zonder de een kan de ander niet bestaan.’

Goed en fout

‘Voor het zelfhelend vermogen is het in ieder geval essentieel om je weer verbonden te voelen met alles wat er is. Misschien komt ziekte wel voort uit het je niet meer verbonden voelen met de onderliggende stroom van het leven – omdat je een andere richting hebt gekozen dan de natuurlijke stroom van het universum. ‘Je voelt meestal wel dat iets niet echt stroomt – je voelt meestal wel dat je niet in flow bent. Je kunt zelfs het gevoel hebben dat allerlei dingen tegenwerken. Ook al is het loslaten van dat ‘tegen’-denken in de praktijk best moeilijk. Het oude denken ligt voortdurend op de loer. ‘Als je bijvoorbeeld denkt: ‘Ik ben vandaag ziek en dat is mijn eigen schuld’, zit je in een andere manier van omgaan met jezelf dan wanneer je denkt: ‘Wat wil deze situatie mij zeggen, wat zou ik eigenlijk kunnen of willen veranderen?’ Dit laatste gaat over bewustwording. We zijn zo gewend om vanuit dualiteit te denken in ‘goed’ en ‘fout’ dat we bijna niet meer kunnen

30

bedenken wat ‘gewoon zijn met wat is’ betekent. ‘In mijn eigen leven zijn er momenten dat ik me zo met de natuur verbonden voel dat het denken stopt. Je komt in een gebied terecht waar geen oordelen zijn. De oude Chinezen beschrijven dat heel mooi, zij noemen dat wu wei. Ze doelen dan op een staat waarin we dingen doen door niets te doen. Een taoistische gedachte, meegaan met de flow. Het oordeel loslaten. Meestal ontstaan er dan zelfs mooiere dingen dan je zelf had kunnen bedenken.’

Lao Tse

‘Die vanzelfsprekende verbondenheid vind ik terug in een meer holistisch gedachtengoed, bij oude oosterse wijsheden, zoals in de Tao Te Ching van LaoTse (ongeveer 5e eeuw voor Christus). Lao Tse zegt: ‘Als alles in harmonie is met de Tao (het onbeschrijfelijke, alles wat er is) dan is de lucht helder en is er overal ruimte, en de aarde is heerlijk, zoals die bedoeld is, en gevuld met de dingen die nodig zijn.’ ‘Anders gezegd lijkt het dan of alles probleemloos loopt zoals het moet lopen. Als de mens daarentegen met het universum gaat interfereren, dan wordt de lucht vuil, de aarde raakt uitgeput en het balansgevoel, de harmonie, verdwijnt. ‘Er wordt nu bij kinderen wel eens gesproken over nature deficit disorder – het niet meer verbonden zijn met de natuurlijke wereld. Kinderen hebben bijna geen kans meer om in de natuur te zijn – nog versterkt door verslavingen aan technologie. Er zijn publicaties over hoe de natuur geneest – hoe natuur kan helpen bij stemmingen, stress en angsten. ‘Intuïtief weten we eigenlijk wel dat de natuur geneest en ons als mens weer in onze natuurlijke staat van zijn helpt brengen. Persoonlijk vind ik het leuk dat er bewijs is geleverd dat het kijken naar vogels al gezondheidsbevorderend werkt, mede natuurlijk omdat ikzelf van vogels houd. Graag haal ik in deze context het inspirerende werk van prinses Irene aan want zij laat zien dat het opnieuw verbinden met de natuur ook het herstellen is van de verbinding met alles om ons heen. In ‘verbinden’ zit in mijn ogen de crux.’


Bewustzijnsveld

‘Als je naar het huidige beste wetenschappelijke standaardmodel van de wereld kijkt, the theory of everything, staat daar achter in haakjes: so far. Een theorie waarin rekening wordt gehouden met de zwaartekracht, sterke en zwakke krachten, elektromagnetisme, het Higgs-boson dat kortgeleden ontdekt is, maar ook met zaken als dark matter en dark energy, etc. ‘Als arts of als mens zeg je over die formule: ‘In deze theorie van alles zie ik het leven niet meer. Het lijkt wel een formule uit een robotwereld. Ik zie niets over gevoelens en dergelijke. Deze theorie ‘van alles’ is wel heel erg gericht op de wereld van het maakbare. Ik mis iets…’ ‘Een mooie vooruitgang is al het denken in velden. Als volgende stap zou je je kunnen voorstellen dat er misschien wel een allesomvattend bewustzijnsveld is dat invloed op de vorming van de wereld heeft zoals we die waarnemen.

‘In de jaren zeventig waren er mensen als de Oostenrijks- Amerikaanse natuurkundige Fritjof Capra, die de wijsheid uit de Tao Te Ching begonnen te verbinden met de nieuwe vorm van fysica. Zo ontstond ook vanuit het Oosterse denken in 1980 het boek van Gary Zukav, The dancing Wu Li masters. Dat boek kreeg ik cadeau toen ik promoveerde. Voor mij de eerste kennismaking met deze manier van denken. Later ontdekte ik het werk van Ervin Laszlo, die de totaliteit en het bewustzijn verbindt. Bewustzijn, emoties en wereldbeeld, alles komt dan ineens bij elkaar.’

Evolutie

‘Vanuit wetenschap en filosofie gezien zijn we gewend om ons in woorden, concepten en theorie.n uit te drukken. Maar als je vanuit je hart wilt onderzoeken, vanuit je gevoel, en daar woorden aan probeert te geven, raak je in de problemen. Beelden en poëzie

'Dood’ geeft betekenis aan ‘leven’, en ‘leven’ geeft betekenis aan 'dood'

31


geven dan meer ruimte om je uit te drukken. Vandaar de uitspraak van de Amerikaanse schrijver-historicus Will Durant: ‘Elke wetenschap begint als filosofie en eindigt als kunst.’ ‘We hebben het vaak over Darwin als het gaat over evolutie en zijn theorie wordt dan samengevat als survival of the fittest. Maar ik heb er altijd ‘maren’ bij gezien. Het is een mooie maar ook onvolledige manier van kijken naar evolutie. Ten eerste verwacht je bij survival of the fittest één soort aan het einde van de evolutie en niet de diversiteit aan soorten die we kennen. ‘Kijk eens naar de massadestructies in de geschiedenis van de aarde, de extincties: na elke extinctiegolf zie je juist een sterke toename aan diversiteit. Op het moment dat de dinosaurussen na een enorme meteorietinslag werden uitgeroeid, bleken er ook weer nieuwe soorten te ontstaan. Zulke ingrijpende gebeurtenissen lijken de natuur op te schudden. Daaronder zit blijkbaar een kracht om diversiteit te laten ontstaan. ‘Het probleem is dat er geen woorden zijn voor die kracht. Het is niet een

REGULIER EN COMPLEMENTAIR Onze huidige gezondheidszorg is vooral ziektemanagement. Regulier zijn we goed in het acute, maar niet zo goed in het chronische en het preventieve. Behoud van gezondheid heeft met levensstijl te maken, met onze houding in het leven, met voeding en psychologie, met hoe we eten en hoeveel tijd we ervoor nemen, met onze manier van bewegen, met zingeving, met sociale contacten. ‘We beginnen meer en meer te herkennen dat ons eigen lichaam een zelfgenezend vermogen heeft. En dat we dat zelfgenezend vermogen kunnen aanspreken. En dat ontdekkingen op ditterrein van enorme betekenis kunnen zijn in de vroege stadia van ziekten, bij preventie en chronische ziekten. ‘Ik zie de belangstelling in die richting zo snel toenemen dat het niet lang meer zal duren voor we grote stappen zullen maken. Grote stappen in het nadenken over welzijn en gezondheid. Regulier en complementair zullen elkaar op termijn aanvullen en uiteindelijk als vanzelfsprekend in elkaar overvloeien.’ Uit: Het doven van de stem van het oordeel. Een interview met Jan van der Greef in 'Vruchtbare Aarde' editie 2/2016.

32

kracht in de gewone zin van het woord en alles wat je daarover gaat zeggen, schiet tekort. Precies zoals Lao-Tse begint in de Tao Te Ching: ‘Alles wat uitlegt wat de Tao is, kan niet de Tao zijn.’ Je kunt er alleen een gevoel voor ontwikkelen, maar zodra je het in woorden probeert te vangen, is het alweer weg.’

De argusfazant

‘Een prachtig voorbeeld heb ik altijd de argusfazant gevonden. Als de best aangepaste soorten de beste overlevingskansen hebben, is het bestaan van zo’n gekleurde en bevederde fazant volkomen onlogisch. Makkelijk vindbaar voor elk prooidier, terwijl de fazant met deze lange veren heel moeilijk door dicht regenwoud heen komt. In feite is de argusfazant een soort die je als eerste zou afstrepen als het gaat om survival of the fittest. Zijn kleuren staan niet in dienst van overleven. De argusfazant past gewoon niet in het moderne evolutieconcept. ‘Darwin heeft beschreven dat er ook een andere kracht in de evolutie is en wel de kracht van de schoonheid. Dat was in zijn tijd een best wel moeilijk te verdedigen stelling, want bij deze argusfazanten kiest het vrouwtje het mannetje op basis van zijn schoonheid. ‘In Darwins tijd een van de ergste dingen die je kon zeggen: het zou betekenen dat de vrouw een belangrijke rol in de evolutie zou hebben. Een dergelijke opvatting was not done. Later zijn meer mensen er een gevoel voor gaan ontwikkelen en tegenwoordig wordt the evolution of beauty ook als een drijvende, evolutionaire kracht gezien. ‘Evolutie zie ik als co-evolutie. Zo kan een giraffe zijn nek wel laten groeien, maar dan gaan de struiken nog niet zomaar mee. Het is allemaal co-evolutie als je in de natuur kijkt. In diepe verbondenheid ontstaan de dingen. ‘Heel mooi te zien bij kolibries, die in een heel bepaald gebied leven waar de bloemen precies op hun snavelbouw zijn afgestemd. Dat is gezamenlijkheid. Volgens mijn gevoel gaat de evolutie uiteindelijk onmiskenbaar in de richting van heelheid. Dat lijkt de onderliggende stroom. We evolueren als vanzelf naar heelheid’


Als de mens met het universum gaat interfereren, dan wordt de lucht vuil, de aarde raakt uitgeput en de harmonie verdwijnt. Het grote niets

Jan laat ons een prachtige foto van een zwerm boerenzwaluwen zien: een grote wolk boven Zuid-Afrika waarin individuele zwaluwen afwijkende bewegingen maken om insecten te vangen. ‘Zo zijn wij ook allemaal verschillend en toch verbonden. We zijn met elkaar aan het bewegen, onderweg. Binnen de evolutie naar heelheid zijn de individuele bewegingen van de zwaluwen onze afzonderlijke wegen.‘Vanuit de eenheid gedacht voelt het aan alsof bij de geboorte de vorm wordt geboren. En die vorm is ons lichaam. Als we doodgaan, verdwijnt die vorm weer en zijn we weer terug bij waar we vandaan komen – dat onbeschrijfelijke, grote niets dat alles is. ‘Onze wereld komt voort uit dat niets, dat alles omvat wat er kan zijn – ook al zien we daar met ons bewustzijn maar een gedeelte van. Voor mijn gevoel was er niet een Big Bang maar een hele vredige, liefdevolle manier waarop het universum tot stand is gekomen – waarin licht is ontstaan als het licht van bewustzijn.’ ‘Uiteindelijk kom je uit op een niveau, net als bij de kunst, dat je met je hart kijkt naar wat is. Je kijkt naar dingen die je niet zomaar kunt waarnemen – de niettastbare dingen. Je voelt dat het wezenlijke niet zomaar tastbaar is. ‘L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le ’coeur,’ schreef Antoine de Saint-Exup.ry in zijn boek De kleine prins. ‘Het essentiële is onzichtbaar voor het oog, het wezenlijke zie je alleen vanuit het hart.’ Naast de fysieke wereld staat de wereld van het mystieke of de spiritualiteit. Twee werelden die niet echt verschillend zijn, die we alleen verschillend hebben genoemd. ‘Zijn in de natuur zet je denken stil. De natuur is altijd in het ‘hieren-nu’. Zíjn in de natuur is voor mij één grote meditatieve ervaring. Ik herinner me hoe tijdens een reis naar Spitsbergen en verder, tot het permanente ijs bij de Noordpool, een

ijsbeer nieuwsgierig op ons afwam, om voor onze ogen rustig te gaan slapen in stilte en vertrouwen.’

Individu en heelheid

‘Hoe meer je je verbonden voelt, hoe meer je gaat voelen wat de kracht van compassie is. Compassie is essentieel om iets voor een ander te kunnen betekenen. Compassie vormt de mens-mens-relatie. Dat is de connectie waar het uiteindelijk om gaat. ‘Het heeft me altijd benauwd dat in de gezondheidszorg alles steeds meer in protocollen wordt gedrukt, terwijl de ervaring, de expertise en de intuïtie van de arts niet meer ten volle worden gebruikt. ‘Intuïtie is zo belangrijk in de mens-mens-relatie. Er komt iemand de kamer inlopen en binnen één seconde heb je al zoveel informatie en in het daarop volgende contact krijg je nog meer informatie. Alleen is het dan de vraag hoe die informatie dan, heel plat gezegd, gepropt kan worden in een DBC (een code van negen cijfers die iets zegt over het totale behandeltraject – red). Het is natuurlijk fijn als je de ervaring van anderen als richtlijn kunt gebruiken, maar je moet wat mij betreft de vrijheid houden een eigen weg in te kunnen slaan.’

33


Je moet uitkijken voor dit, voor dat, voor je medemens... dat veroorzaakt angst.' Stress

‘In onze maatschappij worden angsten en onzekerheden in sterke mate aangewakkerd – waardoor mensen steeds meer naar controle zijn gaan streven. Dat levert automatisch enorme stress op. Stress is misschien wel de verzamelnaam van alle klachten die voortkomen uit het je niet verbonden voelen met je omgeving. En dat constant voelen dat er iets naars kan gebeuren is alleen maar aan het toenemen. ‘Het je bewust worden van stress komt het meest in de mens-mensrelatie naar voren, bijvoorbeeld bij de aloude vraag: ‘Hoe voel je je?’ Dat is heel iets anders dan een vraag stellen met drie mogelijke antwoorden om iets in een DBC te kunnen plaatsen. ‘Daarom is het zo belangrijk om aan het herstellen van vertrouwen in elkaar te werken, zodat je je weer veilig kunt voelen. Maar bovenal om jezelf weer als onderdeel van de natuur te ervaren.’ ‘Vertrouwen ben ik zelf sterk gaan ervaren bij het maken van

JAN VAN DER GREEFS NIEUWSTE BOEK: BEYOND ONENESS 148 pages, 68 prachtige natuurfoto’s, € 69.95, Te koop via janvandergreef.com/shop/. Lezingen beluisteren via www. photographyexperts.com. Jan van der Greef is emeritus hoogleraar systeembiologie en was principal scientist bij TNO en is medeoprichter van het Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalised Medicine INTERVIEW IN DE VODCAST SERIE: AWARENESS, ‘DE KRACHT VAN HET ZELFHERSTELLEND VERMOGEN’. Sabine Uitslag in gesprek met Jan van der Greef over de kracht van 'het zelfherstellend vermogen van de mens'. Wat is dat eigenlijk en hoe activeer je dit vermogen? https://youtu.be/7R-UAyBj5lE

34

mijn boek Beyond Oneness – toen ik me steeds dieper ging invoelen in leven en dood. Zo ontstond een gevoel over een mogelijke loop van het leven. Eerst kom ik in de vorm, in verbondenheid. Dan een fase van afgescheidenheid, gevolgd door een fase waarin ik steeds meer in de flow kan raken, steeds meer in harmonie met de beweging van het universum – steeds meer ga voelen wat het universum is. Om uiteindelijk bij de innerlijke stilte te komen en iets in mijzelf te vinden waar het denken niet bij kan.’

Angst voor de dood

‘In de geneeskunde speelt de angst voor de dood een grote rol. De dood wordt vaak beschouwd als een falen, vooral ook door de arts zelf. Mensen mogen niet doodgaan. De angst voor de dood is in feite de angst om alles wat we hier hebben en ervaren los te laten. Terwijl je, als je erover nadenkt, alleen de vorm loslaat. Daarna ben je verbonden met alles wat er is, op de meest mooie manier. De vraag is natuurlijk hoe het zal zijn op dat moment? Of als je iemand gaat verliezen...? ‘Toen ik in Kenya aan het fotograferen was met een groep Italiaanse natuurfotografen, volgden we een drietal cheeta’s. Plots zie ik een impala met een jong en zie ook dat ze die gaan besluipen. Ik weet dan al dat het niet goed gaat aflopen voor het jong. Op dat moment zie ik dat ze de moeder van het jong scheiden. Die moeder begint te roepen, en dat voelt bijna ondragelijk voor mij. Het is een verschrikkelijk tafereel. ‘De cheeta’s doden dat jong niet meteen maar gaan daar als een kat met een muis mee spelen. Ik voel emoties van een moeder die haar kind moet loslaten. En toch, ineens gebeurt het dan. Dat is echt aangrijpend om te zien en ik zal het nooit vergeten. Het jong wordt levend opgegeten, maar waarschijnlijk is de ziel dan al weg, want ik zie de impala-moeder accepterend kijken. Ze loopt weg en gaat staan grazen. Zoals ik het nu zie: de vorm wordt opgegeten maar niet de ziel.’


Bifluorid 10

Futurabond U

iS

PrOP

in g

hy

nD

la

BO

x

CleanJoy

Futurabond DC VOCO Profluorid Varnish

materialen

bul k Cap

Vul

or

al VisC

Glasionomeer Caps: VOCO Ionofil Molar AC Quick, Ionolux, IonoStar Molar / Plus

Composite Caps:

Composite Flow Caps: GrandioSO Flow / Heavy Flow, x-tra base

Admira Fusion / x-tra, Amaris / Flow, Alfacomp LC, Arabesk Flow, Grandio / Flow, GrandioSO / x-tra, Twinky Star, VisCalor bulk, x-tra fil

VOCO Single DOSe EENVOUDIG, SNEL EN HYGIENISCH

SingleDose

• Hygienisch – optimale bescherming voor uw medewerkers en patienten • Eenvoudig en snel te verwerken • Economisch – hoog resultaat, lage kosten • Precieze applicatie • Geen extra instrumenten noodzakelijk

Voor vragen / aanbiedingen, neem contact op met uw VOCO Vertegenwoordiger voor de actuele aanbiedingen of mail naar: b.dohle@voco.com (Bastiaan Dohle, Tel. 06-13559033)

35 VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Duitsland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental


Congresverslag

Mannen en vrouwen zijn

ONGELIJK! TEKST: SUPAWAT PR ABPR ACHA , VOEDINGSKUNDIGE | BEELD : VGCB20

Het Voedingsgeneeskundecongres ‘Man vs. Vrouw, personalised health’ vond plaats in Houten op dinsdag 8 september 2020. Zoals zoveel congressen en beurzen was ook het VGCB20 verplaatst. Oorspronkelijk gepland op 15 mei, kon het gelukkig nu wel doorgang vinden in september. Het eerste wat opviel, was het geringe aantal deelnemers. Ongeveer de helft van normaal. Ook de beursvloer was minder gevuld. De lezingen waren onverminderd interessant.

ONGELIJ KH EI D

Waar overal gehamerd wordt op gelijkheid tussen mannen en vrouwen, is die er schijnbaar al lang in de gezondheidszorg. Tenminste, als je patiënt bent. Voor artsen en andere professies in deze sector geldt dat

Verkeerde diagnose

weer niet. Een groot deel van de medische wetenschap en farmacologie is gebaseerd op onderzoek bij (jonge, blanke) mannen, terwijl er zoveel verschil tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten is. En toch wordt daar in het onderzoek, de diagnose en de behandeling nauwelijks rekening mee gehouden. Er is zelfs geen aparte onderwijsmodule ‘cardiologie voor vrouwen’ om maar wat te noemen. Terwijl een hartaanval zich bij mannen volstrekt anders voordoet dan bij vrouwen. Vrouwen hebben vaker een zogenaamde ‘stille’ hartaanval, die daardoor soms niet eens als hartaanval wordt herkend.

PI LLEN

Elk mens is uniek. Gepersonaliseerde zorg is dan ook iets wat logisch wordt, maar het is in de praktijk momenteel hoogst ongebruikelijk. Terwijl er al heel veel (goedkope test-) mogelijkheden zijn die onbenut blijven. Zo is niet algemeen bekend dat vrouwen

36


bijvoorbeeld veel meer antibioticaresistente genen hebben, wat belangrijk is om de juiste zorg te geven. Bij de dosering wordt niet of nauwelijks stilgestaan bij de snelheid en de manier waarop het individuele lichaam (m/v) medicijnen verwerkt, het effect dat medicijnen hebben en daarbovenop nog bijzondere omstandigheden als bijvoorbeeld een zwangerschap. Als er beter gemonitord wordt, kunnen de medicijndoses en -duur snel aangepast worden, hetgeen effectiever en minder schadelijk kan zijn voor de patiënt. Ook voedingsnormen verschillen tussen man en vrouw.

De NatuurApotheek farmacie op maat

VROUW I NC.

Samenvattend voor de hele dag was de spreekbeurt van Jannet Vaessen, de laatste spreker van het congres. Zij stelde de aanwezigen de vraag: “Heb je jezelf als zorgprofessional wel eens betrapt op bias en/of normdenken, waardoor je verschillen op basis van persoonskenmerken (zoals geslacht, leeftijd, afkomst, seksualiteit) over het hoofd hebt gezien? Bewust of onbewust?” Wees je bewust van je bias. Doorbreek schaamte bij jou of de patiënt. Wees je bewust van onwetendheid. De zorg zou er zoveel beter, minder schadelijk en efficiënter van worden.

®

Biosana westerse fytotherapie assortiment exclusief voor behandelaars va._,k_,r,i')_ba_a_,r M'1.-+ on_.,; v-a._,n_èa._u..wda._ a._hk_a._+I

Natuurlijk en traditioneel! U kunt het gehele assortiment van Biosana bestellen via onze webshop voor behandelaars: www.euroherbs.nl

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Albi biosana Biogriep biosana Biovisca biosana Biovita biosana Cassia biosana Cholex biosana Consiva biosana

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Madar biosana Menthal biosana Nerva biosana Phocal biosana

t �.Toxal forte -}A :./

Rubinia biosana Toxal biosana

Biosana 180 tabletten

Toxal forte biosana

Farmon biosana

Gluten-, lactose- en suikervrij1 Wilt u meer inhoudelijke informatie over onze Biosana producten7 Vraag dan naar de indicatielijst en naar het compendium der fytotherapie van Nico Bos via: recepten@natuurapotheek.com.

37

* dit is de behandelaarsprijs incl. 9% btw


YUK MEE KONG student biologie UU

PAN EL-LEDEN YUK MEE KONG (18 ) student biologie UU

HANS KOMEN (52 ) hoteldirec teur

RIEN SCHIJFFELEN (41 ) graf isch ont werper

IRMA ABR AHAMS (59 ) verpleegkundige

VRA AG A AN H ET PAN EL:

Is er een associatie tussen tandarts en pijn?

38

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

Ik heb heel lang geen vaste tandarts gehad. Eerst ging ik altijd naar de schooltandarts, die op een gegeven moment vond dat ik een beugel moest hebben. Daardoor kwam ik bij een orthodontist die een beugel heeft aangemeten. Ik kreeg ook tongoefeningen, zodat ik niet de tanden weer naar buiten zou drukken. Het enige dat wel pijn deed, waren de elastiekjes die vervelend waren. Ik had een slotjesbeugel. Het deed geen pijn, maar ik vond het wel naar dat ik mijn gebit niet goed schoon kon houden daardoor. Er zijn twee verrotte (melk)kiezen getrokken, maar dat deed ook niet echt pijn. Inmiddels heb ik een andere tandarts waar ik wel onregelmatig heen ga. Ik heb ook twee spalkjes achter de tanden om ze op hun plaats te houden.

HANS KOMEN hoteldirecteur

Er is bij mij geen associatie met pijn. Als kind heb ik een goede tandarts gehad, empathische man. Ben tot 12 jaar geleden bij hem gebleven. Ik heb nooit pijn ervaren bij een tandarts. Dus die associaties heb ik niet. Ik kreeg altijd goede uitleg en verdovingen. Eigenlijk allen maar goede ervaringen gehad.

RIEN SCHIJFFELEN grafisch ontwerper

Mijn gebit heb ik lange tijd behoorlijk verwaarloosd. Daarom geef ik mezelf de schuld van alle pijn die ik geleden heb. De tandarts was eerder de pijnverzachter. Dus ik associeer weliswaar de tandarts met pijn, maar als verzachter, niet als veroorzaker. Toen ik beter voor mijn gebit ging zorgen en ook eerst naar een mondhygiënist ging, werden de behandelingen korter en minder intensief. Ik herinner me één hele pijnlijke ontsteking onder een tijdelijke vulling. De druk was zo opgebouwd dat het pus er letterlijk uitspoot toen de tandarts het open maakte. Wat een opluchting! De pijn was gelijk zoveel minder. Die nacht kon ik eindelijk weer (pijnloos) slapen. Dat was door die ontsteking niet mogelijk geweest. Ik heb daarna nooit meer zoveel pijn gehad. Nu zorg ik beter voor mijn gebit. Ik floss zelfs.


IRMA ABRAHAMS verpleegkundige

Ongemak en angst! Nog meer dan pijn. Maar pijn is ook zeker een associatie. De tandarts waar ik als kind en jongvolwassene heen moest, speelt daar een grote rol in. In mijn herinnering werd er bij elk bezoek geboord en hij was niet aardig. Bij mijn huidige tandarts hangt een groot tv-scherm aan het plafond. Dat leidt mij gelukkig erg af. Laatst was het tvscherm uit en heb ik gewoon gevraagd of hij aan mocht. Ik wil graag zo lang mogelijk een goed en gezond gebit houden, maar het liefst ging ik nooit weer naar een tandarts.

Angst voor de tandarts komt bij een kwart van de Nederlanders voor volgens de websites die zich richten op angstige patiënten. Op de website van de narcosetandarts.nl staat: “… U bent niet voor niets op onze website terechtgekomen, u bent bang voor de tandarts. … Daardoor gaat u niet naar de tandarts, verwaarloost u uw gebit en wordt de pijn en de angst groter… Geen angst, bij ons wordt u behandeld onder volledige narcose.” Bij iSmile tandartsen krijgen angstige patiënten rustgevende middelen. Op de website van tandartspraktijk Kies & Co staat: “Tandartsbehandeling pijnloos? Jazeker, de tandheelkundige techniek en kennis is de laatste jaren sterk gevorderd. De angstbeelden uit wellicht je eigen jeugd zijn bij een modern geschoolde tandarts toch echt verleden tijd. Eigenlijk kunnen nagenoeg alle tandartsbehandelingen vrijwel pijnloos ondergaan worden. Dus pijn is gelukkig verleden tijd.”

ww

www.nvbt.nl

39


Mondig

zijn

TEKST: C .C . HUIJM ANS, TANDARTS | BEELD : YOUTUBE

Er is al heel veel geschreven over corona, toch wil ik er graag nog iets aan toevoegen. Het is nu wel algemeen bekend dat corona vooral gevaarlijk is voor de mensen met onderliggend lijden. Deze gebruiken een scala aan medicijnen en daarmee kunnen we wel stellen dat hun immuunsysteem niet goed werkt. Immers, als dat niet goed werkt, word je ziek. De mensen kunnen in deze tijd doodgaan aan corona, maar zonder corona zouden ze mogelijk een week later kunnen sterven aan dementie, leverkanker, hartfalen etc. Om het immuunsysteem te verbeteren kun je heel wat met goede voeding bereiken.

Ook kun je voedingssupplementen tot je nemen zoals vitamine C en vitamine D. Lifestyle veranderen: stoppen met roken, matigen van alcohol, veel beweging. Maar waarom niet het immuunsysteem bij de oorzaak, de wortel, aanpakken?

Mijns inziens wordt namelijk vaak vergeten hoe belangrijk de mondgezondheid is voor het immuunsysteem. Het immuunsysteem dat bijvoorbeeld beĂŻnvloed wordt door het hebben van wortelkanaalbehandelingen. Een tandarts die dit heel goed uitlegt in een YouTube-film, is mevrouw Blanche Grube. Maar ook dr. Jerry Tennant legt via low voltage uit dat door het hebben van wortelkanaalbehandelingen we ontvankelijk zijn voor ziekte. Verder haal ik tandarts Lechner aan, die wortelkanaalbehandelingen vergelijkt met tampons. We zullen zien dat in de biologische tumortherapie ook naar de mond wordt gekeken, maar ook een fysiotherapeut kan kijken naar de mond.

40

Blanche Grube

Blanche Grube is tandarts. Vroeg in de jaren negentig was haar mentor dr. Hal Huggins, die haar meenam in de biologische tandheelkunde en de vele facetten van integrative dentistry, waarin ook zaken passen als blood chemistry, voeding en supplementen. Tegenwoordig werkt zij samen met haar man, die chiropractor is in Centers of Healing. Grube heeft een YouTube-video gemaakt met uitleg over de wortelkanaalbehandeling. De intentie van deze video is dat Grube het belangrijk vindt dat je duidelijk weet wat een wortelkanaalbehandeling inhoudt. Daarbij maakt ze gebruik van flipovers, waarop ze steeds tekeningen van een kies maakt en


uitbeeldt hoe een caviteit begint en wat een tandarts doet als hij een wortelkanaalbehandeling nodig acht. De anatomie van een kies wordt besproken, maar ook termen als glazuur, dentine, pulpa en tubuli in het dentine worden behandeld. Ze maakt duidelijk dat de bacteriën zich in die dentinetubuli bevinden. Bacteriën die ze Peppies noemt. De Peppies zijn van oorsprong mondbacteriën die van zuurstof houden: ze zijn aeroob. Maar als de tandarts na het doen van een wortelkanaalbehandeling (endo) de kies afgesloten heeft, hebben de Peppies problemen, want er is geen zuurstof meer. De bacteriën passen nu een truc toe: ze kunnen namelijk van vorm veranderen. Een proces dat pleomorfisme wordt genoemd (het optreden van onomkeerbare veranderingen onder invloed van uitwendige omstandigheden). Dan komt het moment dat de Peppies honger hebben, maar het is gelukkig pizzatijd. Peppies kennen ook een stofwisseling waarbij ze toxines uitpoepen. Zowel de pizza’s, die simpelweg eiwitten, vetten en koolhydraten zijn, als de toxines sijpelen de wortel in en uit via een proces dat osmose wordt genoemd. Grube legt ook uit dat de tubuli 0,5 μm in doorsnede zijn (ter vergelijking een stipje op papier is 10 μm, 20 x zo groot dus). Ze vertelt ook dat om de wortel heen de witte bloedcellen (WBC), de vertegenwoordigers van ons immuunsysteem, zitten. Die ‘ruiken’ de toxines, wat ze als fout herkennen. Maar de WBC’s die zo’n 8-10 μm groot zijn, kunnen de bacteriën helaas niet te pakken krijgen; die zitten immers lekker in de tubuli. Tubuli die dus vele

malen kleiner zijn dan de WBC. De WBC’s weten dat er iets is dat de toxines produceren en zeggen letterlijk: “Als die slechterik naar buiten komt, dan pakken we hem.” Maar de Peppies blijven natuurlijk veilig in de tubuli zitten. De WBC’s leven echter maar ongeveer 7 dagen. En als mister WBC zijn einde voelt naderen, draagt hij zijn taak over aan de volgende WBC, die fris aan zijn carrière gaat beginnen met de boodschap: “Let jij even op, want er zit een hele slechte jongen daarbinnen. En als hij eruit komt, dan pak je hem, hoor!”. En die belooft dat natuurlijk te doen. Maar ook de frisse WBC kan de Peppie niet te pakken krijgen, voelt zijn einde naderen en geeft zijn taak vervolgens weer door. En zo zijn de WBC’s er dag en nacht druk mee: 24 uur per dag, 7 dagen per week, mogelijk jaar in jaar uit. Al met al wordt het filmpje met de nodige humor verteld, waarmee het ook beeldend wordt (afbeelding 1). Zeker geldt dat voor het volgende scenario.

Afbeelding 1. Weergave van de presentatie van Blanche Grube waarin ze over ‘Peppies’ en toxines uitleg geeft.

Stel, je loopt de lift in en iemand komt naast je staan en niest. Virussen (covid 19?!) vliegen in de rondte. Je kunt er vatbaar voor zijn en dat wordt door het lichaam gesignaleerd. Rood alarm wordt gegeven. Een commando volgt vanuit de hersenen: er zijn 50.000 WBC’s nodig, want er is een serieuze virusaanval. Maar helaas kan het lichaam, de leverancier, daar niet aan voldoen, want herinnert u zich die dode kies? Daar zijn immers de WBC’s dag

41


en nacht, soms al 10 jaar lang (of nog langer) mee bezig. Dat vormt al jarenlang een flinke aanslag op het budget. Ook legt Blanche Grube uit dat ons lichaam een ‘electrical being’ is. Ze heeft het over meridianen, die weer verbinding hebben met tanden en kiezen. Een meridiaan komt tot de wortelkanaal behandelde tand/kies, geeft zijn energie, maar krijgt vervolgens niks terug van dit element, omdat deze dood is. Er is geen leven meer, geen doorbloeding en geen elektronenbezit (afbeelding 2).

per dag en ging in de heldere 2-3 uur die hem restte, zelf op zoek naar iets om zichzelf beter te maken. Dat lukte. Hij gaf eerst de laseroperaties die hij als oogarts had gedaan de schuld van de virussen in zijn hoofd. Echter, hij kwam er later achter dat het een wortelkanaal behandelde kies was en wel de 26 (is gelegen op de maag/milt-meridiaan). Kenmerkend vindt hijzelf dat zijn huisdieren bij zijn hoofd lagen en bij zijn milt/maag-gebied, daar waar het fout was (afbeelding 3).

Afbeelding 3. Tennant als oogarts werkende en ziek thuis.

Afbeelding 2. Dead. No life. No circulation. No electron.

Blanche Grube besluit de video met te zeggen dat we serieus moeten nadenken of we wel een endo willen. Aangezien het 1) een zeer grote stress geeft voor het lichaam en 2) het lichaam berooft van zijn energie.

Dr. Jerry Tennant

Het continu uitwasemen van toxines bij wortelkanaalbehandelingen wordt als een groot gevaar voor onze gezondheid beschouwd: het belast ons immuunsysteem en is giftig voor mensen. Iemand die dat ook benadrukt, is dr. Jerry Tennant. Tennant was oogarts van beroep en was hier zeer succesvol in. Tot het moment dat hij ziek werd: hij ontwikkelde onder andere een encefalitis. Men ontdekte dat hij virussen in de hersenen had en niemand wist hoe hem te helpen. Men zei: “Don’t call us, we call you.” Vanaf 1995 sliep hij bijna zeven jaar lang 16 uur

42

Tennant is oprichter van de Senergy Group. En een veelvuldig spreker voor de IAMOT (International Academy of Oral Medicin and Toxicology). Hij test low voltage bij ziekte en geeft hier 5 factoren de schuld van: 1

Onvoldoende T3-hormoon (tri-joodthyronine) T3 controleert de voltage van ieder celmembraan. Het controleert ook het totale aantal mitochondria. Dit zijn de energiefabriekjes binnen onze cellen die verantwoordelijk zijn voor de ATP-productie. Heb je te weinig T3, dan ligt hypothyreoïdie op de loer. Overigens geeft Tennant de schuld van het tekort aan T3 aan het fluoridegebruik. Dit zit in onze tandpasta en mondspoelmiddelen, maar ook in medicijnen en in drinkwater (in onder andere Amerika). Een gezond T3- (of T4-)molecuul hoort namelijk 3 (of 4) atomen Jodium om zich heen te hebben. Fluoride is in staat de Jodium te verdrijven. Met andere woorden, er wordt een T3 of T4 gevormd dat niet door het lichaam herkend wordt, maar wel als zodanig


gemeten wordt door specialisten. Hierdoor blijven schildklierproblemen onopgemerkt, maar de getroffene merkt het natuurlijk wel degelijk. 2 Littekens Littekens of tatoeages(!) hebben een negatief effect op je fascia’s (het laagje rondom de spieren), aangezien ze de elektronenstroom tegenhouden. 3 Dentale infecties Tennant ziet dat tanden en kiezen op meridianen liggen en dat meridianen moeten doorstromen. Als de infectie in het bot zit, wat altijd gebeurt bij een wortelkanaal behandelde tand of kies, doorbreekt dit altijd het circuit. Overigens zegt hij dat je hetzelfde effect kunt hebben als de tand getrokken is en er een infectie in het bot zit (cavitation, FDOK, FDOJ). Net als Blanche Grube noemt hij het feit dat zo’n infectie er 30-40 jaar kan zitten en geen pijn veroorzaakt. En dus kan het immuunsysteem daarmee dramatisch belast worden. Herinnert u zich nog dat Tennant oogarts was? ‘Teeth are circuit-breakers. When you have an infection in a tooth or the surrounding bone, it acts like a circuit-breaker and lowers the voltage in the organs that get their power from that circuit. Since all dead tissue in the body gets infected (including root canals), they lower the voltage in that circuit.’ 4 Emoties Ons lichaam slaat geheugen en emoties op met bepaalde frequenties. Zit hier een storing op, dan blokkeert ook dit het circuit. Dit resulteert in een verlaging van het voltage. 5 Toxines Dit zijn de elektronenrovers. Toxines zijn bacteriën, virussen, schimmels, pesticiden en zware metalen. De monden van mensen zitten vaak vol met zware metalen, zoals amalgaam, kronen, bruggen, titaniumimplantaten. Ook zegt Tennant dat wortelkanaal behandelde tanden/kiezen dood materiaal bevatten en dat tandartsen de enige artsen zijn (zijn die tegenwoordig nog wel artsen te noemen?) die geloven dat je ongestraft dood materiaal in het lichaam kan laten zitten. Geen enkele andere arts gelooft dat namelijk en laat

het dan ook nooit zitten. Verder zegt Tennant dat één wortelkanaalbehandeling 63% van je immuunsysteem kan afsluiten en dat 95% van de mensen die kanker hebben, een wortelkanaalbehandeling hebben. Hij is oogarts hè … Afijn, hij heeft er misschien ‘oog’ voor? Tennant ziet wortelkanaalbehandelingen dus als circuitbrekers: de meridianen kunnen niet doorstromen. Tandarts Lechner heeft wel eens zo’n wortelkanaal behandelde kies/tand vergeleken met een tampon. Eens in de zoveel tijd lees je over de tamponziekte ofwel het toxische shock syndroom (TSS). Deze ziekte kan ontstaan door verkeerd tampongebruik, voornamelijk als sterk absorberende tampons te lang worden ingehouden. Ook in die tampons kunnen de bacteriën niet bestreden worden. Het immuunsysteem (de WBC’s) kan (kunnen) er niet bij komen. Zo is de kans groot dat de bacteriën zich daar heel fijn voelen en dus massaal toxines uitscheiden. Dit heeft invloed op de organen en de meisjes/vrouwen kunnen eraan overlijden. Zo zou het ook met de wortelkanaal behandelde kies kunnen gaan. Als je immuunsysteem niet goed werkt, heb je kans op systemische aandoeningen. Bijvoorbeeld kanker, maar ook neurologische aandoeningen, auto-immuunziekten om maar wat te noemen. Maar ook: Artsen die bezig zijn met biologische tumortherapie, kijken naar de mond. Ik ontmoette samen met mijn man, eind januari, net voor coronatijd, Ralph Heinrich bij de dagen van de

43


DGfAN, de Duitse Acupunctuur en Neuraaltherapie Vereniging. Ralph Heinrich is leider van de Thera Kliniek in Berlijn. Hij behandelt daar veel mensen met niet-toxische tumortherapie, is zelfs specialist in biologische tumorbehandeling van borsttumoren. Zijn algemene diagnose, dus de diagnose die hij stelt bij iedereen die in zijn kliniek komt, luidt: (1) verzuring, (2) leaky gut, (3) zware metaalbelasting en dan is zijn conclusie: (4) wat zit er in godsnaam in je mond? In deze chronologische volgorde. Hij kan niet zonder tandartsen werken: de mond moet aangepakt worden. Cru gezegd: anders kan hij niet genezen, heeft hij geen succes. In Nederland kennen we dhr. H. Solleveld. Hij is ooit als fysiotherapeut begonnen, maar doet al jaren stoorveldonderzoek. Aan de mensen die bij hem komen, vraagt hij een OPG (overzichtsfoto), omdat hij wil weten wat er in iemands mond zit en waarom hij/zij klachten heeft. Mijn mening is dat als men op de hoogte is van deze materie, er kennis over heeft en erover gelezen heeft, men bij machte is om te kiezen. Men kan dan misschien een keuze maken die beter past, beter aanvoelt. De leuze waarmee ik dit artikel wil afsluiten, is

tevens de titel van dit stukje: ‘Wordt MONDIG, get informed’. Het gaat tenslotte om je eigen mond en dus kan het je eigen gezondheid gaan beïnvloeden. Alles wat zich in je mond bevindt, vormt je eigen milieu. Je eigen milieu dat beïnvloed wordt door wat er zich in de mond bevindt. In dit artikel is maar één facet toegelicht, namelijk de wortelkanaalbehandeling. Maar er kan zich daar nog veel meer afspelen. Denk maar aan metaalbelasting, Nico’s en FDOK’s (cavitation). Het is bizar dat geen enkele tandarts hier kennis over heeft of over kan nadenken. Het is een raar iets dat in deze tijd van corona waarbij mijns inziens het immuunsysteem tiptop moet werken en hier ook vele adviezen voor worden gegeven, niemand aandacht aan de mond besteedt. Wat is daar aan de hand, wat is daar te vinden? Ik wil dan ook besluiten met een uitspraak van dr. Tennant: ‘Biological Dentists are the true guardians of our health!’ Dr. Jerry Tennant > https://senergy.us/detailed-look-at-5-factors-of-low-voltage/ Blanche Grube > RootCanals101Production Edit v 2, https://www.youtube.com/

Acupunctuur- en auriculobenodigdheden • • • • • • • •

44

naalden elektrostimulatie lasers moxa magneten modellen kaarten literatuur

l’Univers bv - Prins Hendrikweg 2 - 3771 AK BARNEVELD Tel.: +31 (0)342 420 664 - Fax: +31 (0)342 420 646 - E-mail: info@lunivers.nl - www.acupunctuurdirect.nl


Persbericht

Gezondheidscrisis onder mannen; dit zijn de harde feiten In november besteedt Bluem Europe extra aandacht aan de gezondheid van mannen. Geslacht de meest consistente voorspeller van levensverwachting

De gezondheid van mannen verkeert in een crisis. Het geslacht is een van de grootste en meest consistente voorspellende factoren voor onze gezondheid en levensverwachting. Dat is slecht nieuws voor mannen. Wereldwijd sterven mannen gemiddeld 6 jaar eerder dan vrouwen. Om redenen die grotendeels te voorkomen zijn. Desondanks ontvangt deze ongelijkheid in gezondheid gebaseerd op geslacht bijna of geen aandacht of erkenning van beleidsmakers in de zorg of zorgverleners. Dat is precies de reden waarom de Movember Foundation zich richt op de verborgen gezondheidscrisis onder mannen. Mannen zijn op veel punten kwetsbaarder dan vrouwen. Ook nu tijdens de pandemie wordt het bevestigd. Volgens een Chinese studie lopen mannen en vrouwen evenveel kans om het coronavirus op te lopen, maar is de ziekte vaak ernstiger en de sterfte meer dan tweemaal hoger bij mannen.

Elke leeftijdscatogorie is gevoelig voor een mannelijke kankersoort

Kanker is een van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder mannen. Wereldwijd is prostaatkanker de op één na meest voorkomende soort ‘mannenkanker’. En bij mannen ouder dan 45 jaar is het de meest voorkomende kanker. Naar verwachting gaat het aantal gevallen in 2030 bijna verdubbelen. Prostaatkanker is vooral ingrijpend voor de mannen van middelbare leeftijd. Jongere mannen daarentegen krijgen vaker te maken met de mannelijke kankersoort teelbalkanker. Het sterftepercentage ligt bij deze kankersoort een stuk lager. 6% van de mannen met deze vorm van kanker overlijdt hieraan. Deze vorm van kanker komt vaker voor bij jongere mensen. 49% van de slachtoffers zijn mannen tussen de 30 en 44 jaar en 30% binnen de leeftijdsgroep 15 tot 29 jaar.

Maar er is ook een andere belangrijke oorzaak dat mannen minder oud worden dan vrouwen. Mentale gezondheidsproblemen komen namelijk vaker bij mannen voor dan bij vrouwen: driekwart van alle zelfmoorden wordt door mannen gepleegd. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er wereldwijd jaarlijks 510.000 mannen sterven als gevolg van zelfmoord. Dat is één man per minuut. Depressie heeft een grote invloed op onze maatschappij. Het grootste deel van de mannen die een einde gemaakt heeft aan het leven deden dit op middelbare leeftijd (tussen de 50 en 60).

Blue®m staat op voor de gezondheid van de man

Bluem heeft de gezondheid vanuit de mond als een hoger doel gesteld. Juist daarom steunt blue®m de movember beweging door zelf fundraisers te starten en het initiatief via social media te promoten. Daarnaast doneert het bedrijf, met vestigingen en partners in meer dan 50 landen, voor elke bestelling in de webshop € 2,50 aan Movember. Het netwerk wordt maximaal ingezet om dit doel te ondersteunen.

Over Movember

Movember is een liefdadigheidsinstelling die zich inzet om de gezondheid van de man te veranderen. Prostaatkanker, teelbalkanker, mentale gezondheidsproblemen en de preventie van zelfmoord – ze pakken het allemaal aan. Sinds 2003 heeft Movember meer dan 1.250 gezondheidsprojecten over de hele wereld gefinancierd, door de status quo in twijfel te trekken en de manier te veranderen waarop onderzoek naar gezondheidsproblemen bij mannen wordt uitgevoerd. Doel is om in 2030 het aantal mannen dat te jong overlijdt met 25% te verlagen.

45


PIJN Factchecker

zit tussen de oren TEKST: JEROEN OVERBOS | BEELD : PIX ABAY / VSRao

Pijn is een signaal. Van alle redenen waarom mensen zich bij zorgverleners melden, staat pijn op nummer 1. Pijn is een signaal dat er iets mis is. Er is schade ergens in het lichaam. Schade in het zenuwstelsel of er is een schade(pijn)signaal zonder dat er lichamelijke schade is of nadat die schade al is hersteld. Dat laatste komt bij veel Nederlanders voor. Dit kan om kort- of langdurige pijn gaan.

Ja, pijn zit altijd tussen de oren, want alleen het brein kan pijn produceren. (Tand)artsen, maar ook patiënten begrijpen pijn meestal niet en denken dat er altijd schade aan ten grondslag moet liggen. Er wordt dan ook heel veel verkeerd en overbehandeld. Vaak ook nog met het tragische resultaat dat de pijn blijft of, erger nog, er schade ontstaat. Kiespijn en tandpijn zijn helaas pijnen die vaak verkeerd behandeld worden. Zo kan een verkeerde bril(sterkte) voor kiespijn zorgen. Ook stress en burn-out kan pijn (in het gebit) geven. Integrale diagnostiek is heel belangrijk. Ook de tandarts moet eerst eens kijken of er niet een andere oorzaak kan zijn, voordat er bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling wordt ingepland. Er is in dit magazine al vaker gesproken over het gebit als stoppenkast. Veel

46

problemen in het lichaam melden zich in de stoppenkast. De oorzaak zit niet in de stoppenkast. Haal je de betreffende stop eruit, dan is de pijn vaak wel weg, maar niet het probleem. Prof. dr. C.P. van Wilgen, die een mooi artikel schreef over pijn in Medisch Contact nr. 24/11 juni 2020, pagina 40, voegt hier desgevraagd door mij, het volgende aan toe: ‘Af en toe zien ook wij inderdaad de nasleep van deze sterk somatische benadering voorbijkomen. Ik denk dat het zeker ook voor tandartsen (als ook voor bijvoorbeeld kaakchirurgen) heel belangrijk is om wat breder naar het probleem pijn te kijken en ook aan patiënten uit te leggen dat pijn op deze wijze werkt! Ik heb geen idee in hoeverre dit aan bod komt in de opleiding van tandartsen c.q. in nascholingen, maar dit zou, gezien het veelvuldig voorkomen van centrale sensitisatie bij deze doelgroep, toch wel heel belangrijk zijn!’


Lichamelijke behandeling heeft bij veel pijnklachten geen enkele zin. Een slechte gezondheid, lage weerstand, sociale- en/of maatschappelijke problemen kunnen ook (mond)pijn veroorzaken. Pijn is altijd echt. Er is iets mis. De uitdaging is voor de (tand)arts om de juiste diagnose te stellen. De pijnprikkels die geen functie (meer) hebben, zijn het meest problematisch. Daarom is voorzichtigheid met interventies, operaties en medicatie geboden. Niet alle pijnsignalen zijn weg te nemen. Mensen worden dan vaak ‘beschuldigd’ dat het tussen hun oren zit, dat ze zich aanstellen. Letterlijk klopt die stelling dus wel, maar figuurlijk zeker niet!

BRONNEN Medisch Contact, NVBT Magazine 24-2 (interview met John van der Woude), Pijncentrum UMCG, praktijk dokter Lieveld, wikiquote.org.

CORONA perikelen Nieuwe Dentz magazine lag in de bus (nummer 5 jaargang 12 2020), uitgave van de ANT tandartsen, met als cover: CAM Tandartsen, essentieel voor opschaling mondzorg. Ik dacht:"Ha! Nu gaat het gebeuren." (want volgens Wikisage: CAM is de wereldwijd gebruikte term om gezondheidssystemen, gezondheidswijzen en gezondheidspraktijken en de daaraan gekoppelde theorieën en overtuigingen aan te duiden, die afwijken van de intrinsiek politiek dominante gezondheidssystemen van een bepaalde samenleving of cultuur in een gegeven historische periode.) Snel het boekje opengeslagen met de gedachte: "Gaat nou eindelijk het kwartje vallen? Mis!” Cam tandartsen staat hier voor 'Coronacentrum Acute Mondzorg' (CAM). C. Huijmans, tandarts

47


Impact van extracties op welbevinden Vanwege de vraag bij onze laatste peptalkbijeenkomst over wat

de impact van extracties is op iemands welbevinden (zowel fysiek als emotioneel), heb ik hieronder twee casussen van patiënten van mij beschreven. Ik heb nu 29 jaar praktijkervaring en ik ben TEKST EN BEELD : JESSICA SWARTBERG, BIOLOGISCH TANDARTS

mettertijd zeer geïnteresseerd geraakt in iemands (levens)verhaal achter zijn/haar tandheelkundige situatie.

Casus 1

Vrouw van 51 jaar, gescheiden, 2 kinderen, zeer gevoelig (HSP), zeer vermoeid. Medische anamnese: gezet van postuur, pogingen tot afvallen niet gelukt, darmproblemen en tandartsangst. Vader had ook een slecht gebit. Situatie. Mevrouw kwam een aantal jaren geleden voor het eerst bij mij in de praktijk. Er was spoed vanwege ernstige pijn aan een van haar kiezen en een putride mondgeur (zeer slechte adem). Bij röntgenologisch onderzoek en inspectie van de gehele mondsituatie bleken er meerdere kiezen ontstekingen rondom de wortels te hebben. De DPSI was C en enkele elementen waren mobiel. Met spoed zijn er toen in twee zittingen enkele kiezen geëxtraheerd en is de situatie besproken. Er bleken nog meer elementen extractierijp te zijn, aangezien de paro-situatie zeer ernstig was en acuut. Mevrouw stond op dat moment niet open voor uitgebreide mondreiniging en/ of meerdere extracties. In de mond zag het er eigenlijk nog relatief goed uit, maar op de foto’s was het ernstig slecht. Ze wilde eerst zelf haar mondgezondheid optimaliseren door middel van ozon en voeding. Maar dit alleen bleek later niet afdoende te zijn.

48

Ze had al een opleiding tot NEI-therapeute gedaan en heeft zich later verder verdiept in orthomoleculaire geneeskunde en de voedingsleer volgens Weston Price. Na een aantal jaren kwam ze weer terug voor een extractie. Opnieuw hebben we toen een uitgebreide intake gedaan om de situatie van dat moment in kaart te brengen. De paro-situatie was nog niet onder controle en er waren nog verscheidene kiezen met chronische ontstekingen. Er bleek nog weerstand te zijn om de gehele mond te gaan behandelen. Mevrouw kwam niet meer terug. Ongeveer een jaar later had ze zoveel pijn dat ze de stoute schoenen heeft aangetrokken en met een andere biologische tandarts een behandelplan heeft gemaakt. Ze was er aan toe om haar mondgezondheid vanaf de roots (lees: tandwortels) te gaan herstellen. Ze heeft daarbij nu ook de geparkeerde trauma’s aangepakt, voedingswijze volgens de richtlijnen van Weston Price, verscheidene kuren zoals Sano Res, Hulda Clark-parasietenkuur) en veel verschillende therapieën. Mevrouw voelt zich gelukkig ook erg gehoord, gezien en goed begeleid door haar huidige tandarts. Alle slechte kiezen zijn getrokken. Het bot bleek zwaar poreus te zijn. Er zijn nu nog 6 gezonde tanden boven en 6 tanden onder bewaard gebleven. De paro-situatie is onder


element 15 dd 10-04-2018

element 25 dd 10-04-2018

element 47 dd 10-04-2018

controle. Momenteel is er nog geen vervanging voor de ontbrekende elementen, maar er zullen hopelijk binnenkort zirkonium implantaten worden geplaatst. (Er was maar één plek overgebleven waar het bot enigszins poreus was. De rest is hersteld.) Mevrouw voelt zich enorm opgeknapt. De darmproblemen zijn nagenoeg verdwenen en ze heeft veel meer energie. Ze heeft rust gekregen, staat voor zichzelf in, is minder prikkelgevoelig en stelt grenzen.

TRAUMA’S VAN VROEGER

Fysiek: in melkgebit enorm veel gaatjes gehad, die met amalgaam zijn gevuld door een botte tandarts die nooit verdoofde. Haar ouders waren daar niet bij. Bij knarsen kreeg ze veel schokjes. Op 21-jarige leeftijd heeft ze alle amalgaamvullingen laten vervangen (zonder geschikte voorzorgsmaatregelen om het kwik op te vangen). Er was toen al een paro-situatie, maar alleen schoonmaken bij de mondhygiëniste was niet afdoende. Emotioneel: haar eigen identiteitsontwikkeling werd onderdrukt. Ze is geslagen door een ouder. Ze heeft geen support van haar ouders ervaren. Ze is zeer verschillend qua levensvisie van haar beide ouders. Op haar 17e jaar is ze gaan samenwonen en bij de eerste mogelijkheid is ze uit haar ouderlijk huis vertrokken. Deze man bleek er meerdere relaties op na te houde,n waardoor ze niet meer met hem wilde samenleven. Ze ontmoette een man waarmee ze goed kon praten en die geaard in het leven stond en met wie ze het heel fijn had. Haar hart opende zich weer in die tijd. Maar de dag, nadat ze elkaar de avond ervoor voor het eerst innig gezoend hadden, overleed hij aan een astmatische aandoening. Diezelfde dag maakte ze mee dat er iemand tegen een rijdende tram aanliep en achterover op de straat viel. Dit alles was zo’n enorme schok voor haar, nadat ze net weer haar hart had geopend, dat ze erg verward was. Op de begrafenis van haar vriend

OPG 1 dd 10-4-2018

OPG 2 dd 01-10-2019

ontmoette ze iemand die ook erg aangeslagen was door het overlijden van hun vriend. Eerst leek hij er helemaal voor haar te zijn, maar later bleek dat hij haar volledig wilde bezitten. Toen ze zei dat ze geen relatie met hem wilde, heeft hij haar in haar gezicht geslagen, waarbij haar neus gebroken was en haar voortanden los stonden. Daarna heeft hij haar nog 1,5 jaar gestalkt. Op haar 26e jaar is mevrouw in de sociale psychiatrie gaan werken, waar ze veel van zichzelf kwijt kon. In die tijd ontmoette ze de vader van haar kinderen. Hij had een andere culturele en religieuze afkomst. Hij bleek zeer sterke patronen te hebben en was geen prater. Hij leek daarin erg op haar vader. Op haar 27e jaar kregen ze samen hun eerste kind en op haar 30e hun tweede kind. Ze hebben vele jaren geprobeerd samen te leven, maar deze relatie heeft geen standgehoudenNu 10 jaar geleden zijn ze gescheiden. Ze was doodop van alle ervaringen die ze tot dan toe had gemaakt en had burnoutklachten. Ze was alleen met twee kinderen (die het autistisch spectrum bleken te hebben) en kon niet meer werken. Financieel had ze het daardoor ook een stuk minder breed. Ze heeft haar kinderen alles gegeven wat ze zelf had gemist. Ze hebben een veilig thuis bij haar gehad. Haar eigen zoon heeft gelukkig maar 1 gaatje en haar dochter heeft geen gaatjes. Ze heeft hen met veel aandacht en liefde omgeven en goed gelet op hun beider gebitten. Mevrouw zegt dat ze een rode draad van on-veiligheid, onstabiliteit en trauma’s heeft ervaren in haar leven en ziet de weerslag hiervan op haar gebit. Ze kon dit alles pas gaan herstellen, toen ze er klaar voor was om haar hele leven met al deze trauma’s onder ogen te zien.

Casus 2

Vrouw, 53 jaar, vier kinderen, voor derde keer getrouwd, coach. Medische anamnese: migraine van jongs af aan, blaasontstekingen van jongs af aan, darm-

49


problematiek, obstipatie, zeer gevoelig zenuwstelsel, uitgeputte bijnieren, zeer vermoeid.

TAN DH EELKU N DIGE GESC H I EDEN IS

Op de leeftijd van 12 jaar bleek mevrouw heel veel gaatjes te hebben. Deze zijn allemaal gevuld met amalgaam. Mevrouw had toen continu schokjes in haar mond, maar de tandarts zei dat ze daaraan moest wennen. Ze heeft enorm veel hoofdpijn gehad in die periode. Van boven naar onder: Rond haar 15e jaar uit huis geplaatst wegens OPG 1 dd 9-7-2018 OPG 2 dd 13-1-2020 problemen thuis. Vanaf haar 17e jaar heeft ze met een vriendje op kamers gewoond. Heeft geen ondersteuning en begeleiding van ouders gehad. Op haar 26e jaar heeft ze alle amalgaam laten vervangen voor witte vullingen en een paar kronen. Dit is echter direct misgegaan, doordat elke kies ging ontsteken. Er zijn toen 7 zenuwkanaalbehandelingen gedaan en 4 apexresecties in een periode van 4 jaar. Ze heeft in deze periode ongelooflijk veel pijn aan haar gebit gehad en veel pijnstillers en antibioticumkuren gehad. Door al deze toestanden heeft ze een tandartstrauma opgelopen. Ook de keelamandelen waren op haar 28e jaar enorm ontstoken, nadat ze 5 keer achter elkaar angina had gehad. Er bleken nog meer peri-apicale ontstekingen te zijn, maar mevrouw wilde daar Notabene niets aan doen, omdat er te veel trauma op zat. Mevrouw heeft aanOp haar 28e jaar is ze gaan scheiden, ze had vier gegeven dat ze zich aanbevolen houdt als er kleine kinderen. Ze kwam toen terecht bij haar huisarts, omdat ze het niet meer zag zitten en iemand is die haar zou deze bleek met een holistische visie naar zijn willen sponsoren in de patiënten te kijken. Hier begon de aanzet van financiering voor haar implantaten. (Dan graag een jarenlang traject voor een goede gezondheid, zowel op fysiek als emotioneel niveau. een berichtje naar mij, jessicaswartberg@gmail. Ze heeft alles wat in haar mogelijkheid zat com. Dan zorg ik ervoor gedaan om de kinderen zo’n veilig mogelijke dat de link met mevrouw jeugd te geven. En de gebitten van haar kinderen heeft ze zorgvuldig gepoetst en in de gaten gelegd wordt.) laten houden door een vriendelijke tandarts. Zij zijn allen gezond en hebben hoogstens 2 gaatjes in hun volwassen gebitten. Toen mevrouw, jaren later, bij mij kwam, hebben we na uitgebreid overleg gewerkt aan een vertrouwensrelatie en zijn alle wortelkanaal behandelde kiezen, op mijn advies en haar verzoek, door mij verwijderd. Ook waren er 2 stukjes zwevend amalgaam in het bot. Deze

50

stukjes en alle ontstekingen in de kaak zijn verwijderd. De darmflora heeft ze hersteld onder begeleiding van een orthomoleculair therapeut. Ook heeft mevrouw oude trauma’s door therapie aangepakt. Zij heeft enkele jaren meerdere flexibele protheses gedragen en verder gewerkt aan haar gezondheid. Toen deze goed genoeg hersteld was, is ze naar een implantoloog gegaan en is er eerst een nieuwe brug gekomen. Goudporselein kronen zijn vervangen door zirkonium kronen en er zijn 6 zirkonium implantaten geplaatst. Ook heeft zij nog orthodontie gehad aan haar onderfront, omdat dat wat scheef stond en ze het dan nu ook echt in zijn geheel wilde rechtzetten. Inmiddels is haar hele gebit stralend en gezond en is ze heel trots en blij met deze grote transformatie. Zowel fysiek als emotioneel leeft zij nu in gezondheid. De migraine is er nu heel soms en alleen bij stress. Darmproblematiek is opgelost. Er zijn al jaren geen ontstekingen meer in haar mond en in de rest van haar lichaam. De implantaten zijn perfect aangeslagen en voelen als eigen. Mevrouw zegt nu te zien hoe de situatie van haar fysieke en emotionele gezondheid nauw verbonden is met haar mondgezondheid. En dat haar persoonlijke transformatie ‘van overleven naar leven’ synchroon loopt met de grondige schoonmaak en herstel van haar gebit. Ze heeft veel onveiligheid en onstabiliteit en fysieke pijn in haar leven ervaren. De emotionele pijn heeft ze verdragen en ze is gaan overleven. Ze heeft zich erg geschaamd voor haar gebit en is nu zielsgelukkig weer breeduit te kunnen lachen en is blij met haar nieuwe uitstraling.

TEN SLOTTE

Het was ongelooflijk boeiend en ‘touching’ om van deze 2 mensen hun ‘verhaal met bijbehorende tandheelkundige geschiedenis’ te beluisteren. Mijn conclusie is dat je basisveiligheid een enorme verbinding heeft met je basis mondgezondheid. En dat, als je er klaar voor bent en er open voor staat om de trauma's van je leven in de ogen te kijken en aan te pakken, dit synchroon loopt met het aanpakken en daarmee het herstel/de wederopbouw van je mondgezondheid.


Casus

LATE GEVOLGEN VAN TITANIUM IMPLANTATEN TEKST: JEAN PIERRE JANSEN, ARTS VOOR HOMEOPATHIE EN NEUR A ALTHER APIE | BEELD : THE DIGITAL ARTIST: PETE LINFORTH ( PIX ABAY)

Patiënte A (50 jaar) kreeg in 2000 vier implantaten t.b.v. een volledige onderprothese. Op haar 18e jaar was het volledige gebit geëxtraheerd vanwege de 'wolf'. Er was altijd een goede verzorging. De implantaten waren geïndiceerd, omdat niets ondernemen tot verdere hypotrofie van de mandibula zou voeren. Dit was de laatste kans. De operatie en herstel verliepen voorspoedig, de hygiëne was en is optimaal. Drie jaar later ontstond acute eenzijdige slechthorendheid, subjectief 80%. Het andere oor is doof sedert de jeugdjaren na een radicaaloperatie. De KNO arts kon niets vinden, maar vermoedde dat de verbinding van de middenoorbeentjes marginaal was en nu door een banale verkoudheid niet meer functioneert.

Er werd afgezien van verder behandeling, omdat het andere oor een radicaaloperatie had ondergaan rond haar tiende jaar. Nu was zij dus volledig doof. De KNO adviseerde om even een aantal maanden aan te zien, en daarna tot het aanmeten van een hoortoestel over te gaan. Eén jaar later ontstonden er enkele malen per

51


Neuraaltherapie bracht, mét sekondenfenomeen, onmiddellijke terugkeer van het gehoor zodra de procaïne aan de voet van de implantaten terecht kwam. jaar acute keratitiden, die meestal goed homeopathisch te behandelen waren, maar altijd met weer een ander middel. Er was dus geen sprake van een constant acuut beeld. Homeopathie voor de 'verkoudheid' richtte niets uit voor de doofheid. Neuraaltherapie bracht, mét sekondenfenomeen, onmiddellijke terugkeer van het gehoor zodra de procaïne aan de voet van de implantaten terecht kwam. Enige herhaalbehandelingen in de volgende maanden consolideerden het volledig herstel, na ongeveer 1 jaar was één herhaalbehandeling nodig. Drie jaar later ontstond een botharde tumor aan de linker radius. Deze was zeer pijnlijk bij aanstoten. De orthopeed sloot een maligniteit uit, maar kon overigens niet tot een diagnose komen. Er is geen P.A. verricht. Neuraaltherapie waarbij alle eerder behandelde punten opnieuw behandeld werden maakte geen verschil. Na enkele stellatum

Wie mee wil werken aan

J EAN PI ERRE JANSEN

een eenvoudige registratie ARTS VOOR HOMEOPATH I E EN N EU RAALTH E-

van deze RAPI E problematiek, met ON DERWI ERUM 8

eventueel.een publicatie in 9959 TA ON DERDENDAM het verschiet, kan contact E-MAI L: J PJANSEN@ ANTEN NA.N L

opnemen met de auteur.

52

injecties aan dezelfde zijde verdween de tumor in twee maanden. Nadien ontstond er nog drie maal een acute keratitis, die met telkens weer een ander homeopathisch middel herstelde. Een jaar na het verdwijnen van de eerste bottumor ontstond aan de andere zijde, symmetrisch, een zelfde tumor. Bovendien waren er nu ook diffuse, botharde zwellingen aan meerdere vingers. Patiënte kon de binnenkant van de koffiekopjes niet meer afdrogen. Meerdere gewrichten, waaronder heup, knie en enkelgewrichten beiderzijds waren pijnlijk geworden, en er was ochtendstijfheid van enkele minuten. Ook haar algemene energieniveau was gedaald, hetgeen ze aanvankelijk aan haar leeftijd toeschreef. Herhaling van alle voorgaande neuraaltherapeutische injecties maakte geen verschil. Ook constitutionele behandeling met homeopathie maakte geen verschil. Tenslotte klaarde het gehele beeld in twee weken op na enkele doses Titanium metallicum in opklimmende homeopathische potenties, vanaf 200K. Ook de vergrote botdelen keerden nagenoeg terug naar hun oorspronkelijke omvang. Ochtendstijfheid, moeheid en overige pijnklachten verdwenen geheel. Na vijf maanden was een herhaling van Titanium metallicum Mk nodig, waarop weer vlot volledig herstel volgde. Patiënte is nu weer enkele jaren volledig gezond (oktober 2020). Sedert de eerste dosis Titanium metallicum traden keratitiden nog slechts zelden op. Titanium wordt in de implantologie gebruikt omdat het ontstekingsbevorderende eigenschappen heeft, die gewenst zijn om vastgroeien van de implantaten zo goed mogelijk te laten verlopen. Er zijn echter ook werkingen op afstand beschreven, met een soortgelijke bevorderende werking op de ontstekingsmechanismen. Bij deze patiënte was bij een groot deel van de pijnlijke plaatsen aannemelijk, dat zij zich daar ooit in haar leven flink gestoten had.


Heup, knie en enkelgewrichten zijn in ieder geval onderhevig aan een voortdurend 'slijtage' en herstel proces. Achteraf vertelt zij, dat zij 30 jaar eerder een acute keratitis gehad heeft nadat ze voor het eerst contactlenzen probeerde. Overigens was zij toen ook zwanger. Nadien heeft ze nooit meer contactlenzen in gehad, noch keratitis gehad, tot aan de hierboven beschreven episodes. De veronderstelling ligt voor de hand dat het Titanium, dat in zeer geringe hoeveelheden vanuit de implantaten het lichaamssysteem in lekt, oude ontstekingsprocessen op basis van trauma heeft gereactiveerd. De symptomen daarvan kunnen nog jaren later beginnen, en soms imponerend zijn.

WAARSCH UWI NG

Na deze ervaring heb ik inmiddels nog zes patiĂŤnten meer met Titanium behandeld, telkens met zeer bevredigend tot goed resul-

basalbasics_adv_2020_a5_defTT.pdf 1 11-11-2020 17:01

taat. De follow up duur is nu, minimaal 6 jaar. Voor de praktijk kunnen enkele punten geleerd worden: Waarschuw de patiĂŤnt, om contact met u op te nemen, als er, ook na jaren, nog onverwachte nieuwe ontstekingen of vreemde symptomen ontstaan. Deze gang van zaken is slechts aanleiding tot het stellen van een relatieve contra-indicatie voor implantologie.

JEAN PIERRE JANSEN Arts voor homeopathie en neuraaltherapie Onderwierum 8 9959 TA Onderdendam E-mail: jpjansen@antenna.nl

53


Casus

Een onbegrepen fenomeen DAT U ITEI N DELIJ K EEN RELATI E H EEFT MET H ET CORONAVI RUS TEKST EN BEELD : BERT HEINTZBERGER, TANDARTS

Eind mei zag ik de eerste patiënt met de volgende klacht: een grote rode vlek met blaarvorming in de linkerknieholte. Het linkeronderbeen heeft aan de zijkant rode vlekken en er is oedeem aan de enkel. Patiënte heeft die klacht al vanaf eind februari. Het beeld is echt alarmerend, maar de oorzaak is niet te vinden. Middelen van de dokter doen niets. Het is geen ontsteking. Er lijkt een relatie te zijn met allergieën, bepaalde voedingsmiddelen lijken het proces te beïnvloeden. Het beeld is wisselend. Dan gaat het even goed, dan komt het weer in hevigheid terug. Duidelijk is dat deze plekken met de zwakste plek van de patiënte te maken hebben. Bij deze patiënte is dat de blaasmeridiaan. Aan de 11 heeft ze ook al jaren een fibroom dat de laatste tijd groter wordt. Voor de zwakte op de blaasmeridiaan wordt ze door mij behandeld. In eerste instantie vermoed je dat je heel veel hebt losgemaakt (karma, psyche, emoties) bij het behandelen van de meridiaan. Maar dan zou het toch na een paar behandelingen beter moeten gaan. Uiteindelijk is er ook een darmreiniging gedaan om het afweersysteem te versterken. Maar de klachten bleven gewoon doorsudderen. Toen kreeg ik dezelfde verschijnselen aan mijn rechterduim. Ook daar had ik mezelf behandeld op mijn zwakste plek, de longmeridiaan. De duim is het begin van de longmeridiaan. Zou stress een rol kunnen spelen? Ook hieraan gewerkt, waarna klachten aan de duim verbeterden en uiteindelijk verdwenen. Daarna kreeg ik dezelfde klachten aan de zijkant van mijn rechterpols, ook op de longmeridiaan en boven op mijn handrug.

54

Nu waren de verschijnselen veel erger. Echter, ook hier kon ik geen oorzaak vinden. Kenmerken: het begint met een rode strakke huid, die enorm gaat jeuken. Aanraken of wrijven maakt het veel erger. De huid staat letterlijk in brand, gaat rimpels vertonen en er ontstaan vochtblaren. Heel kenmerkend is de enorme jeuk 's nachts om 3 uur. Slapen is dan onmogelijk. In de acupunctuur is het duidelijk een fenomeen van hitte, stuwing. De energie kan niet verder doorstromen. Dat is de reden dat de klachten


zich voordoen aan de extremiteiten zoals vingers en tenen. Maar ook op plekken die met buigen afknellen. Daardoor ontstaan blaren. Drie uur is de overgang van de galtijd naar de longtijd. De lever staat voor de productie van het yang. Na de klok van 3 uur was het weer mogelijk om iets te slapen, met koude natte washandjes aan. Dat heeft zo een paar weken aangehouden. Ik heb van alles geprobeerd, zoals het geven van het homeopathische middel Apis D3, het bijengif om de lever-, gal- en longmeridiaan tot rust te brengen. Een bijensteek heeft dezelfde verschijnselen. Het helpt allemaal wel iets, maar niet veel. Ik ben voor kurkuma behandeld en heb dat niet meer genomen, omdat het de lever extra aanzet. Ik werk veel in mijn volkstuin en draag daar handschoenen. Zouden die de oorzaak zijn? Als ik ze uitdoe, lijkt het direct wel beter te gaan. Knellen ze misschien af? Is het een reactie op de mest in de grond? Je denkt natuurlijk wel dat er misschien een verband zou kunnen zijn met het coronavirus. Maar dat virus is op die plekken niet te testen en elders ook niet.

Testampul cytokine D30

Totdat iemand, een arts, de kreet liet vallen van een cytokinenstorm, die optreedt bij ernstig zieke coronapatiënten. (1) Zou dat een mogelijkheid kunnen zijn? Testampul cytokine D30 test positief op de rechterhand. Daarna de grapefruitschillen getest op de hand. (2) (Deze schillen worden gebruikt bij een corona-infectie.) Die hieven de cytokinenreactie op. Zou er dan toch nog een reactie op het virus kunnen zijn? Dat moet haast wel, want ik heb in april in hele lichte mate corona gehad, eigenlijk zonder veel klachten. Ik ben de schillen gaan gebruiken en na een paar dagen is de hitte in de huid weg en kan ik eindelijk weer doorslapen. De huid vervelt wel, maar het gaat veel beter. Zou die patiënt met die knie dan hetzelfde hebben? Ook die bleek op de schillen positief te testen. De knie was eigenlijk al veel beter, maar de rechterzijkant van het been niet. Ook dat gaat nu beter. Zelf zegt ze dat ze in

februari dacht dat ze corona had, met klachten van moeilijk ademen en geel slijm ophoesten.

Testampul Corona virus COVID-19, D1000

Inmiddels heb ik een nieuwe testampul voor corona gemaakt. Dat virus moet toch te testen zijn: Corona virus COVID-19, D1000. Dus een supergevoelige test, waarbij er als het ware een reactie is op het bewustzijnsvlak. Deze testampul blijkt nu bij iedereen positief te testen die deze verschijnselen heeft. De causale keten loopt van deze ampul naar de cytokine D30. Dus die cytokinenreactie van het lichaam wordt als het ware veroorzaakt door een emotionele, diep psychische reactie op dit virus. Maar waarom? We gebruiken die D1000-potentie ook bij een geopathische belasting. Mensen die daarop reageren zijn daar super gevoelig voor. Deze reactie van het lichaam is als het ware een allergische reactie met veel histaminenvorming. De eerste keer met de stof in aanraking geeft nog geen klachten, maar de tweede keer is het raak. Toevallig (wat is toeval?) kwam er een derde patiënt zo maar langs met vergelijkbare verschijnselen aan de grote teen.

Patiënte vertelt dat het in augustus begonnen is toen ze door het gloeiende zand is gelopen. Ze denkt dat het brandblaren zijn. Maar het gaat niet over. Nu was de diagnose snel

55


gesteld en kon de patiënte grapefruitschillen gaan gebruiken. Een oproep op internet leverde nog twee patiënten op.

Steeds meer mensen melden zich met vergelijkbare klachten, ook inwendig zoals benauwdheid. Deze mensen testen negatief nu op het coronavirus, maar hebben waarschijnlijk een allergische reactie nu ze voor de tweede keer met het virus in aanraking zijn gekomen. Eén patiënt heeft daadwerkelijk het virus in maart gehad. Bij anderen is de eerste besmetting zonder klachten verlopen, terwijl wel door mij is vastgesteld dat ze besmet zijn geweest.

Onderzoek Li-Meng Yan

En dat doet me dan weer denken aan een patiënte die ik al een tijdje aan het behandelen ben voor haar linkeroog, dat scheelziet. Uiteindelijk heeft ze het oog laten opereren. Maar na een half jaar krijgt ze aan de huid rondom dat oog telkens ontstekingen. Ook daar is geen peil op te trekken. Het jeukt enorm. De huid is droog, het oogvocht heel gering. De traanbuiskliertjes lijken niet ontstoken. Het is gewoon hitte. Uiteindelijk heeft ze toch maar voor een corticosteroïdzalf gekozen. Antibiotica van de dokter deden vrijwel niets, maar die kun je niet blijven gebruiken.

Foto van het linkeroog (is genomen met een selfie, vandaar spiegelbeeld)

Zou dat ook met corona te maken hebben? Zij heeft in maart in lichte mate corona gehad, omdat ze op skivakantie naar Oostenrijk is geweest. Andere familie- en gezinsleden hebben ook verschijnselen gehad. Er werd in die tijd nog niet getest. Mogelijk is de geopereerde plek aan de zijkant van het oog nog niet goed genezen en is er daarom een slechte door-bloeding. Een predilectieplaats dus. Ik heb haar opnieuw laten komen en de schillen testen positief.

56

Maar waarom is men zo supergevoelig voor het coronavirus? Het is toch een gewoon virus? Of toch niet? Li-Meng Yan (MD, PhD), een Chinese onderzoekster uit het Lab van Wuhan, is gevlucht naar New York en heeft daar een wetenschappelijk rapport gepubliceerd waarin ze aantoont dat het virus met een grote mate van waarschijnlijkheid door menselijk ingrijpen zijn vorm heeft gekregen en dat het haast onmogelijk op een natuurlijke manier kan zijn ontstaan. Op de foto’s van Li-Meng Yan is te zien dat op één plek het dna van dit virus opvallend veel afwijkt van andere Sarsvirussen. Dat is de gele punt, die naar beneden wijst. Dat is heel kenmerkend.


Heeft de onderzoekster gelijk? Met ‘remote viewing’ heb ik kunnen zien, dat ze hoogstwaarschijnlijk gelijk heeft. Maar is er meer bewijs?

Bewijs voor het niet natuurlijk ontstaan van het coronavirus

Cytokinen moeten in het lichaam keurig in balans zijn. Ze moeten helpen om ontstekingen te lijf te gaan, maar ze kunnen wel eens doorschieten en dan veroorzaken ze juist ontstekingsverschijnselen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als het lichaam ineens in aanraking komt met iets wat tot dan toe volkomen vreemd was. Iets wat in de natuur nog nooit was voorgekomen en dat zou hier het geval kunnen zijn Nu heb ik op die bewuste plek op de foto (de gele lijn), waar het virus gemanipuleerd zou kunnen zijn, de cytokine D30 getest en dat is daar positief. Ook de D1000 van corona is daar positief. Dit zou inderdaad het bewijs kunnen zijn dat we hier te maken hebben met een zeer speciaal stukje virus, wat eigenlijk volkomen nieuw is. En dan zou Li-Meng Yan dus inderdaad gelijk kunnen hebben met haar bewering dat dit stukje virus kunstmatig gemaakt is. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het virus in bepaalde gevallen een zo fatale afloop heeft. Met de dood of met ernstige lichamelijke schade, die slechts heel langzaam over zal gaan. De mensen sterven dus niet aan dit virus, maar aan de overreactie van het lichaam op dit virus. Dat heet een cytokinenstorm en dat kan levensbedreigende vormen aannemen, als het ook de inwendige organen aantast. In ieder geval zal het herstel heel lang duren.

Verklaring van de verschijnselen

De ontstekingsreacties veroorzaakt door de cytokinen tasten de hele kleine bloedvaatjes aan. Er is geen doorbloeding. Zijn het daarom plekken die al heel snel minder doorbloed zijn zoals vingertoppen? Zouden mijn handschoenen te veel afgekneld hebben bij het werken in de tuin? En zou de knieholte afknellen bij buigen? Het oog dat qua doorbloeding het slecht had door de recente operatie. Mijn linkerringvingertop is een jaar geleden gebroken

geweest, de doorbloeding was nog lang niet goed. Ook die vingertop is zwaar getroffen. De mensen vertonen deze klachten niet door het virus, maar door een overmatige cytokinenreactie. Het virus zelf is allang weg.

Angst

Angst kan de nitrostress vergroten en zo de gevolgen van dit virus, de overmatige aanmaak van cytokinen, versterken. (3) Langzamerhand wordt het beeld duidelijker en test ik ook andere middelen.

Samenvatting

Het is een gemeen virus met langdurige bijwerkingen, juist door zijn kunstmatig gemodificeerde samenstelling. Het virus geef bij een tweede aanraking een allergische reactie bij mensen die heel gevoelig zijn. De volgende middelen testen allemaal positief op de gele punt van het virus (zie foto van LiMeng Yan). Wat een bewijs is dat de grafieken correct zijn. Het onderzoek van Li-Meng Yan is daarom waarschijnlijk ook waar. 1 Hoofdmiddel, zeker bij een eerste infectie. Bij klachten van een cytokinenreactie: gebruik de grapefruitschillen. Eventueel een middel met een vergelijkbare werking als de hydroxychloroquine. Hierbij altijd zink gebruiken. Het neemt de koorts en ontstekingsverschijnselen weg. 2 Het resonantiegetal: 434739. (4) Het werkt speciaal op de gemanipuleerde punt. Het werkt als een nosode. Het is daarom voor iedereen gelijk. Plak het getal op de flessen met het grapefruitextract of straal het in. Instralen eventueel in de zalven voor de huid. Dit getal moet op de long uitgetest worden, daar is de grootste werking. 3 Acupunctuur. Eventueel laseracupunctuur: versterken van de hartmeridiaan voor de doorbloeding en stimulatie van de lever om het hart te versterken. De longmeridiaan in verband met de huidklachten. Chinese kruiden: Minor B Form: Xiao Chai Hu Tang Wan. Verdrijft vastzittende resttoxines en versterkt de drievoudige verwarmer. Geef homeopathische middelen om de des-

57


betreffende verzwakte meridiaan te versterken, zoals Sanopharm Sano Qi Milt en Long. Doorbloeding van de huid: Traumeel gel van Heel; Lymphdiaral Zalf van Pasco. 4 Klassieke homeopathie: 1e stadium: berberis bij vastzittende klachten. 2e stadium bij de allergische reacties: Caboneum Oxigenisatum. Het koolmonoxidebeeld. Kenmerken: o.a. huid: gevoelloosheid, vorming van blaasje langs het verloop van de zenuwen, herpes zoster met blaasjesvorming en hevige jeuk, pemphigus met grote en kleine blazen. 5 De triple-stress-omklikmethode. Dezelfde procedure als bij de behandeling van een allergie. Uitgangspunt zijn de twee voortesten: Corona COVID-19 en Cytokine D30. Deze op de buik leggen. De juiste mudra maken en het zwakste orgaan stressen, plus de plek met de allergische reactie op de huid. Daarna de specifiek ontstane zwakte op het bijbehorende punt in het oor laseren. Werk zo alle mudra’s af. Het valt op dat de chakra mudra hierbij heel belangrijk is. Het bewustzijnsniveau. 6. Homeopathische middelen op basis van een nosodewerking (van het virus zelf gemaakt): DNH. De belangrijkste middelen zijn: • Cor.V om het virus de genadeklap te geven. De Cor.V is zowel preventief als curatief te gebruiken. Uitgetest op de gele punt. Dosering: 2 x daags 4 korrels gedurende 7 weken. Eventueel aangevuld met: • Cellball om de regeneratie te stimuleren, bijvoorbeeld van longfibrose, hersenschade, spieren, gewrichtsschade, huiddefecten, haaruitval, niet helende wonden. Dosering: 2 x daags 4 korrels gedurende 7 weken. • Cyto Balance ter ondersteuning van de ontgifting, de afvoer van afvalproducten. Dit product ruimt de rommel op en ontgift. Dosering: 2 x daags 4 korrels gedurende 7 weken. • Virimmuun-S ter ondersteuning van het immuunsysteem om nieuwe virusinfecties te voorkomen. Dosering: 2 x daags 4 korrels gedurende 7 weken tot 3 maanden. 7 De gebruikelijke homeopathische middelen voor een virus zoals Oscilococcinum van Unda: een 200 K-verdunning van de wilde

58

eend, die besmet is met een virus. Een paar keer geven. En: Balance pharma: viro detox en regenoplex huid. 8 Lindebloesemthee voor het slijm en vocht in de long. 9 Voor grotere instellingen is de aanschaf van een apparaat om Brownse gas op te wekken aan te bevelen, zoals de AquaCure AC 50. Kosten 2500 dollar. Nooit de aangetaste gebieden wrijven, ook al jeukt het nog zo hard. De kleine bloedvaatjes worden dan nog meer beschadigd. Behandel die gebieden eventueel met een softlaser om ze van energie te voorzien. Eventueel de jeuk met koud water afkoelen. NB: het middel ‘Regeneron’ waar Donald Trump zo hoog van opgeeft doet niets op het virus. Test het zelf maar uit op het onderzoek van Li-Meng Yan. CETERUM CENSEO, DAT EEN OBJECTIEVE WAARHEID NIET BESTAAT EN DAT DE AEROSOL ZELF AFDOENDE BESTREDEN DIENT TE WORDEN, WIL DE NIEUWE WET OP INFECTIE PREVENTIE IN DE TANDHEELKUNDE GELOOFWAARDIG OVERKOMEN. (1) Virussen (ook inentingen vallen hier onder), stress en laaggradige ontstekingen, zoals een focus in de mond, geven een verstoring van de NO-stofwisseling. Het NO-gehalte is dan verhoogd. Dit heet nitrostress (3). Deze verstoorde NO-stofwisseling geeft via vele tussenstappen de vorming van cytokinen. Deze worden verantwoordelijk gehouden voor vele chronische ontstekingen in alle organen. (2) Grapefruitschillen hebben hetzelfde effect als hydroxychloroquine. Ze bevatten ook kinine. Recept grapefruitschillen: pers 3 à 4 grapefruits. Bewaar de schillen. Kook deze gedurende 2 à 3 uur heel zachtjes in een pan met deksel erop in 2 liter water. Laat de pan met de deksel erop helemaal afkoelen. Het gebruik: 2 kleine kopjes per dag aangevuld met zink. (3) Nitrostress: zie noot 2. Dus het verwachte vaccin voor het coronavirus zou de nitrostress wel eens kunnen bevorderen en dan worden de verschijnselen alleen nog maar erger. (4) Bij het opleggen van het getal op de long voelt de klassieke acupuncturist ook een groot verschil op de Chinese pols. Op een andere plek opleggen doet niets.


KOM-SYMPOSI UM 23 OKTOBER 2020

WAAR ZIT DE PIJN? TEKST: PETER J. DE VRIES | BEELD : YOUTUBE EN PETER J. DE VRIES

In de bossen tussen Baarn en Laren, in het Bomencentrum Nederland, kwamen op een mooie zonnige vrijdag in oktober tandartsen opnieuw bij elkaar om samen te praten over de stand van zaken aangaande de doelstellingen van het KOM en te luisteren naar bevlogen sprekers en te leren van de paneldiscussie. In het panel zaten naast de sprekers ook Pieter Lakeman en Jan Willem Vaartjes. Onder leiding van journalist Frénk van der Linden kwam het uiteindelijk nog tot een felle onenigheid tussen twee panelleden. Het bewijs dat we er helaas nog niet zijn. Covid-19

Corona snelteststraat

dr. Miguel Stanley

Gelukkig kon het symposium doorgaan in deze moeilijke tijd wat betreft het fysiek bij elkaar komen. Een deel van de belangstellenden moest noodgedwongen de livestream volgen, omdat het maximale aantal deelnemers dat in de zaal kon plaatsnemen, al vroeg tijdens de registratieperiode bereikt was. Om de veiligheid nog verder te vergroten werden alle deelnemers bij binnenkomst getest op covid-19. De grote zaal was gevuld met bevlogen tandartsen. Ook veel biologische tandartsen, want er zijn veel raakvlakken. Tandartsen die het beste willen voor hun patiënten en zich daarbij tegengewerkt voelen door ‘het systeem’ om de raakvlakken bondig samen te vatten. KOM-voorzitter Hans Beekmans verwoordde het nog maar eens. Het is het KOM niet te doen om meer geld. Dat is een misverstand. “We (tandartsen) kunnen er prima van leven en als ‘men’ dat wil, blijft het allemaal bij hetzelfde.” Tandartsen werken keurig binnen het systeem en declareren volgens de richtlijnen. Iedereen tevreden. Toch kan dat niet de bedoeling zijn. Tandartsen worden zo gedwongen een zekere productie te realiseren in plaats van de beste tandzorg te verlenen. Het is niet fijn als je moet zoeken hoe je binnen het systeem toch betaald kan krijgen voor je uitmuntende werk. Heel veel technologische hoogstandjes

worden in eigen tijd en onbetaald verricht, als je niet zorgt dat je er op de een of andere manier een goedgekeurde code aan kan hangen. KOM-tandartsen willen ruimte voor een toereikende waardering voor het werk, de tijd en de materialen.

Slow Dentistry®

Via een live videoverbinding sprak dr. Miguel Stanley de zaal toe. Zoals zoveel mensen buiten Nederland (en Cuba en Noord-Korea) verbaast ook Stanley zich over de vastgestelde tarieven voor de tandzorg zoals de Zorgautoriteit die heeft opgelegd aan alle Nederlandse tandartsen. Stanley is een van de initiatiefnemers van Slow Dentistry®. Wat kort gezegd neerkomt op het meer betrekken van de patiënt bij de tandzorg. Meer bewustwording voor veiligheid, begrijpen wat er gebeurt, welbevinden en comfort. Iets wat in het Nederlandse systeem onmogelijk is. Er is geen tijd voor en er is geen code voor. Voorzitter Vaartjes van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) zal later die middag zeggen dat de gemiddelde patiënt in Nederland daar helemaal geen behoefte aan heeft. Die opstelling van de door de overheid aangewezen representatieve organisatie, is dan ook de reden dat er later zware woorden vallen. Terug naar Stanley, die tot de top 100 van beste tandartsen ter wereld behoort. Hij runt een praktijk in Lissabon,

59


‘We don't believe in settling for the status quo. That's why we work every day to eliminate wasted time, energy and resources and drive our operations to be better, faster and lower in cost for our patients.’ (White Clinic, Lissabon, Portugal) Portugal. Met zeven stoelen en 30 man personeel! Hij steekt de KOM-tandartsen een hart onder de riem en moedigt ze aan te blijven vechten voor het recht en de mogelijkheid om op het allerhoogste niveau tandheelkunst te kunnen bedrijven. Zijn praktijk is bijzonder en uniek, maar het was niet prettig om te horen dat Vaartjes meende te moeten zeggen, als reactie op de aanmoediging van Stanley, dat de Nederlandse tandartspraktijken wel een stuk beter zijn dan die in Portugal.

Tandheelkunst

Het woord is al een paar keer gevallen: ‘Tandheelkunst’. Het werd door een van de sprekers geïntroduceerd. Yarriz Lemmers werkt in de Dental Network-praktijk in Capelle aan den IJssel. Op het filmpje dat hij laat zien van de praktijk, is een bijna futuristische sfeer waar te nemen. Kosten noch moeite worden hier gespaard om een fantastische ervaring aan patiënten te geven. Lemmers is gepassioneerd tandarts en gebruikt bijvoorbeeld Photoshop om patiënten te laten zien hoe ze er ná de behandeling uit zullen zien. Hij maakt echte kunststukjes en neemt alle tijd en spaart geen materialen om aan zijn patiënten de beste zorg te geven.

Formule 1

Spreker Sven Hulleman is jurist-ethicus. “Zonder formule 1 hebben we geen veilige auto’s en waarom kijken we zo graag naar topsport? We zijn altijd bezig met het bereiken van het

BIOLOGISCHE TANDHEELKUNDE Wanneer je ziek bent en je dokter kan er niet achter komen wat je mankeert, kan het heel goed zijn dat tandartsbehandelingen uit het verleden de oorzaak van alle ellende zijn. Wij zijn ons er terdege van bewust dat tandheelkundige ingrepen effecten kunnen hebben op bijvoorbeeld het immuunsysteem en de algehele gezondheid. Wij kijken daarom holistisch naar onze patiënten, zodat we niet alleen perfecte tandzorg bieden, maar ook streven naar verbetering van het welzijn. (White Clinic Lissabon, Portugal)

60

hoogst mogelijke niveau.” Die motivatie en die uitdaging daar doen we het allemaal voor. Waarom worden de tandartsen hierbij zo tegengehouden? Onlogisch, onredelijk en onwenselijk dus. En wat hem betreft, gaat daar snel verandering in komen. Pieter Lakeman voegt toe dat het Nederlandse tandartsenbeleid binnen de regels van de Europese Unie wellicht helemaal niet langer houdbaar is. Het symposium besluit met een paneldiscussie waar oud- en huidig voorzitter van het ANT met elkaar in conflict komen. Herman van Nouhuys benadrukte dat ieder mens uniek is en Jan Willem Vaartjes zei rekening te willen houden met de gemiddelde Nederlander. Ook de zaal roert zich. Hans Beekmans zegt in zijn dankwoord hoezeer hij het waardeert dat Vaartjes zich in het ‘hol van de leeuw’ heeft gewaagd. Ook al zegt Vaartjes te vechten voor de belangen van de beroepsgroep op weg naar vrije tarieven, krijgt hij scepsis terug. Ook de voorgenomen fusie tussen ANT en KNMT maakt de beroepsorganisatie nog meer een schoothondje van de regering, zo vinden vele aanwezigen. De voorzitter van de SOH en secretaris van het KOM, Herman van Nouhuys en spreker van vandaag, reageert verontwaardigd als Vaartjes zegt dat de gemiddelde Nederlander helemaal niet geïnteresseerd is in dat wat het KOM voorstaat. “De gemiddelde Nederlander bestaat helemaal niet!” zegt Van Nouhuys. Ieder mens is uniek! Ook tandartsen zijn allemaal anders. Dit is aldus Van Nouhuys, oud-voorzitter, erelid en oprichter van de ANT, waarom het zou moeten gaan: “Solidair zijn met je eigen geweten en niet afhankelijk van een systeem dat het gemiddelde als norm hanteert.” Een Landelijk Referentietarief zou een oplossing kunnen zijn. Het zou dus mooi zijn als wij ons als beroepsgroep daarvoor sterk maken.


COLUMN

De Column Natural Solutions gaat over het combineren van materiële, energetische en informatieve geneeskunde en geneeswijzen, zoals dit in de complementaire alternatieve geneeskunde toegepast wordt om oorzaken van klachten op te heffen en effectieve natuurlijke oplossingen aan te dragen die chronische klachten en ziekten herstellen.

NATURAL SOLUTIONS

ERIC VAN SCHIJNDEL

Bij de behandeling van chronische klachten is het zinvol aanwezige oorzaken vast te stellen en te elimineren om een blijvende verbetering van deze chronische klachten te bewerkstelligen. Het betreft de volgende 20 oorzaken, die in deze volgorde in dit column besproken zullen worden: 1. Schimmels 8. Gebit 15. Matrix 2. Virussen 9. Psyche-Emoties 16. Basisbehoeften 3. Bacteriën 10. Hersenkernen 17. Allergie4. Parasieten 11. Miasmata NAVOvergevoeligheden 5. Toxische belasting 12. Chakras 18. Immuunsysteem 6. Geopathie-Elektrosmog 13. Hormonen 19. Autonome zenuwstelsel 7. Littekenstoring 14. Vitaminen-Mineralen20. Causae Abditae Aminozuren-Vetzuren

Oorzaakcategorie 11: Miasmata

Miasmata Een miasme is informatie, die door een ziekte aan het DNA “gehangen wordt” en doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Dit kan plaats vinden door methylatie, acetylatie en in zekere mate door biotinylatie. Deze informatie kan wel zes generaties in stand blijven en doorwerken, zonder dat er veranderingen in de DNA-sequentie optreden. Deze methylering en acetylering en de miasmata bepalen mede of een DNA-sequentie tot expressie komt. Door bepaalde epigenetische invloeden, zoals voeding, emoties en stress kunnen op een bepaald moment deze miasmata actief worden en chronische klachten veroorzaken en in stand houden. Veel voorkomende “overgeërfde” diepe miasmatische storingen in het DNA ten gevolge van vorige generaties zijn: Gonococcinum, Luesinum, Psorinum, Tuberculinum, Metallum, Carcinosinum en Carcinosinum cum cuprum. Dit kan aanleiding geven tot de meest uiteenlopende chronische klachten, zoals hier verder wordt beschreven. Miasmata kunnen het immuunsysteem ondermijnen en gebitsklachten activeren.

61


Eric van Schijndel studeerde achtereenvolgens fysiotherapie, orthopedische geneeskunde, manuele therapie, acupunctuur, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde en is daarnaast gespecialiseerd in onder andere elektroacupunctuur, Prognos, IDT, bioresonantie en Mind Body Coaching. Hij heeft al 36 een praktijk (het NCEG), geeft wereldwijd trainingen en lezingen, ontwikkelt produkten, draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en heeft een zeer ruime ervaring met holistische geneeskunde.

Gonococcinum Het miasme Gonococcinum ontstaat ten gevolge van gonorroe in vorige generaties. Gonorroe is een soa veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoeae. Dit miasme kan onder andere leiden tot gynaecologische storingen (bijvoorbeeld endometriose), gewrichtsklachten, iridocyclitis, endocarditis, huid- en darmklachten. Luesinum Het miasme Luesinum ontstaat ten gevolge van syfilis in vorige generaties. Syfilis is eveneens een soa en wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum. Dit miasme kan onder andere leiden tot leer-, gedrag- en concentratieproblemen (vooral bij kinderen), angst, onrust, depressie, KNO klachten, hoofdpijn, ’s nachts pijn in de botten en spieren, gynaecologischeen huidklachten. Bij ADHD en ADD klachten treffen we dit miasme vaak aan. Metallum Het miasme Metallum ontstaat ten gevolge van een zware metalen belasting in vorige generaties. Een goed voorbeeld hiervan is een amalgaam belasting. Dit miasme kan onder andere leiden tot gastro-intestinale klachten, anemie, neurologische storingen (polineuropathie), nier- en leverstoring, hoofdpijn, vermoeidheid, slechte eetlust, eczeem en onverklaarbare paresthesieën. Psorinum Het miasme Psorinum ontstaat ten gevolge van psoriasis in vorige generaties. Onder invloed van niet erfelijke factoren, zoals stress, emoties en bacteriële infecties, kunnen de verschijnselen hier vooral manifest worden. Dit miasme kan onder andere leiden tot psoriasis en klachten van de huid (acne), KNO, ogen, gebit, darmen, lage bloeddruk, hoofdpijn, prostaat, uterusslijmvlies en hardnekkige bacteriële infecties. Tuberculinum Het miasme Tuberculinum ontstaat ten gevolge van tuberculose in vorige generaties. De bacteriële infectieziekte tuberculose wordt veelal veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis. Dit miasme kan onder andere leiden tot klachten van de huid, longen, darmen, KNO gebied, slecht slapen, hoofdpijn en misselijkheid. Kenmerkend is het afwisselende optreden van symptomen bijvoorbeeld reuma met eczeem of reuma met astma. Carcinosinum Het miasme Carcinosinum ontstaat ten gevolge van maligne ziekten in vorige generaties. Het Carcinosinum type heeft gebrek aan zelfvertrouwen en zwakke verdedigingsmechanismen. Dit kan leiden tot degeneratieve ziekten met maligne activiteit. Carcinosinum cum cuprum Het miasme Carcinosinum cum Cuprum ontstaat ten gevolge van maligne ziekten in vorige generaties. Dit type is een combinatie van Carcinosinum en Cuprum metallicum en heeft gebrek aan zelfvertrouwen, zwakke verdedigingsmechanismen, angst om te falen, een sterke wil en mentale rigiditeit. Dit kan leiden tot degeneratieve ziekten met maligne activiteit. Met behulp van diverse meetsystemen, zoals electro-acupunctuur, Prognos – IDT, kinesiologie en de historische anamnese kunnen we vaststellen of er sprake is van miasmata. Bij een groot aantal chronische aandoeningen is het beslist noodzakelijk om de miasmata te elimineren om de aanwezige chronische klachten definitief te genezen. Voorbeelden, waarbij dit vaak aan de orde is zijn psoriasis, ADHD, eczeem, endometriose, astma, reuma, degeneratieve ziekten, angsten en darmklachten. Door middel van homeopatische verdunningen van de oorzaken van deze Miasmata bijvoorbeeld in de vorm van D10, D12, D15, D30, D60, D100 en D200 kunnen de aanwezige miasmatische verstoringen geëlimineerd worden. Het verwijderen van de storende miasmatische informatie kan ondersteund worden door Vitalzym Balance en Omega vetzuren. Stoffen die hierbij van belang zijn, zijn onder andere selenium, magnesium, mangaan, zink, vitamine B3, B6 en B12, foliumzuur, vitamine C ascorbaten, vitamine E (mixed tocoferolen), alfaliponzuur, bioflavonoïden, choline, inositol, serine, omega vetzuren (1-13) en vitamine D3. Recept oorzaak Miasmata: • (Resonantie) homeopatische druppels van het betreffende miasme • Vitalzym Balance, 2 maal daags 1 na de maaltijd • Mega Fresh 1000mg Omega-3, 2 maal daags 1 na de maaltijd

62


PIJN

Profile for NVBT

NVBT Magazine 24-3 (Najaar/winter 2020)  

Advertisement
Advertisement