NVBT Magazine 25-3 (najaar/winter 2021)

Page 1

NVBT 25-3 2021


“In politics, nothing happens by accident. If it does, you can bet it was planned that way” Franklin D. Roosevelt

NVBT Magazine Adverteren + aanleveren kopij

Bestuur NVBT

Vereniging ter bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde

Buro BlauwBrug

A.J. Starrenburg - Tandarts

ISSN: 2543-0858

Geldersekade 94, 1012 BM Amsterdam

Tel. praktijk: 017 4631413

nvbt@blauwbrug.nl

Tel. privé: 017 4630383

is een uitgave van de Nederlandse

Hoofdredactie

Voorzitter

Fax: 017 4641518

P. J. de Vries

Inzenddatum kopij

020 4233119

Uiterlijk 20 februari 2022

Secretaris/Secretariaat

peter@blauwbrug.nl

Volgend nummer: voorjaar 2022

F. Goossens - Tandarts

Redactie

Abonneren

Molenstraat 15, 8171 CE Vaassen 0578-764800

A.J.M. Heintzberger

Abonnee op NVBT Magazine:

0251 311044

€ 37,50 per kalenderjaar

bertheintzberger@ziggo.nl

Lidmaatschap van de NVBT

Penningmeester/Vice-voorzitter

(incl. Abonnement op NVBT Magazine)

N.J.W. Kamphorst - Tandarts

A.J. Starrenburg

€ 150,- per kalenderjaar

Parklaan 32, 3972 JZ Driebergen

017 4631413

Studentleden € 75,- per kalenderjaar

06 55327653

arjan@starrenburgbv.nl M. Geuzebroek 06 57393096 info@mhhaarlem.nl

Website www.nvbt.nl

Productie Ontwerp/opmaak/drukwerk

goossens.frank@gmail.com

nvbt@kamphorst.nl Bankrelatie Triodosbank t.n.v. Penningmeester NVBT Driebergen

P. Dros

TTontwerp, Haarlem

06 54901690

Gedrukt op

IBAN: NL29 TRIO 0390 2279 94

peter@mondzorgmaasdriel.nl

Multicard 250 gr/m2 (omslag)

BIC: TRIONL2U

Focus Book 90 gr/m2 (binnenwerk)

info@nvbt.nl

Corrector A. F. Leenders en S. Saarloos

Copyright Cover illustratie: Pejo Cartoons Colofon foto: Makaaij Photography

Het copyright van de teksten berust bij de auteur, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, geldt dat ook voor het beeld. De redactie heeft haar best gedaan om belanghebbenden te achterhalen. Belanghebbenden die menen rechten te kunnen laten gelden met betrekking tot tekst of beeld, kunnen zich wenden tot de redactie. Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mag niets uit dit tijdschrift worden overgenomen.

Disclaimer

De inhoud van dit tijdschrift is uitsluitend informatief. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende algemene adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.


Zorg goed voor je mond als je goed voor jezelf wil zorgen. [pag 11] De Griepprik is minder dan 40% werkzaam [pag 10]

Ruis

Toen ik werd ingewerkt als verkoopmedewerker in de winkel van het Rijksmuseum, dacht ik gelijk: “Zodra ik de kans krijg, ga ik het helemaal anders doen.” Er was een strak protocol hoe producten dienden te worden uitgestald en hoe verkoop bevorderende methodes moesten worden toegepast. Door ervaring en een behoorlijke doses eigenwijsheid zag ik de eerste dag al een heel scala aan verbeterpunten. Zo veranderde ik onder andere het uitlichten van de Van Goghdrinkbekers wat aantoonbaar resulteerde in een verveelvoudiging van de verkoop van dit product en pakte ik 10 ansichtkaarten in folie met, verstopt tussen twee goedverkopende kaarten, acht slechtverkopende kaarten. De setjes vlogen als warme broodjes over de toonbank. Toen mijn chef eindelijk ontdekte dat ik achter deze en andere zelfinitiatieven zat, moest ik op het matje komen. Het maakte haar geen biet uit dat de verkoopcijfers door mijn acties omhooggingen. Ik diende het protocol te volgen en mijn acties waren niet alleen ongewenst maar vanaf dat moment mij zelfs verboden. Mijn hele leven al botst mijn eigenwijsheid om dingen anders en op mijn manier te doen met de behoefte van anderen om niet buiten de lijntjes te kleuren. Ik veroorzaak daarmee behoorlijk veel ruis en veel mensen worden daar ongemakkelijk van. Ook de NVBT veroorzaakt voortdurend ruis in tandarts-land. En gelukkig maar. Mijn begrafenis, te zijner tijd, zal, zo heb ik al laten weten, ook anders zijn. Op mijn manier. Als er ten minste niet weer iemand voor gaat liggen.!

In het kort

08

Op bezoek bij

11

Muisstil

16

Boekbespreking

18

Casus Wondermeridianen

22

Kruidengeneeskunde

26

Factchecker

31

Paneldiscussie

34

Fytotherapie van de Naav

37

Congresverslag

40

Verdovingen

42

Casestudie oosterieure restauratie

44

Peptalk

47

Column Eric van Schijndel

49

PETER J. DE VRIES

3


Van de voorzitter

‘Umwelt’ bewuster handelen

Normaal gesproken komt op deze plaats vaak een reactie van mij op zaken in de wereld die mij bezighouden. Meestal zijn het overheidsmaatregelen, KNMT-regels, NVBT-zaken of gewoon iets op puur tandheelkundig niveau. In de social media en op de mainstream media wordt heden ten dage al veel gedebatteerd over covid-19, waardoor ik mij er hier liever niet mee bezighoud, omdat alles alleen maar zal leiden tot tweespalt. Mijn standpunt is: Respect voor elkaars mening en geen poging om elkaar te overtuigen. Dit is mijns inziens de beste manier om de wereld leefbaar te houden. Na de laatste uitgave van dit NVBT Magazine heeft afgelopen maand de jaarlijkse ALV van onze vereniging plaatsgevonden. Tijdens deze ALV bijeenkomst, met wederom weer een paar nieuwe frisse gezichten in ons midden, kwam naar voren dat de NVBT heel voorzichtig een beetje aan het opschuiven is. De NVBT is een vereniging, ontstaan uit een samensmelten van meerdere ‘alternatieve’ vakverenigingen voor Klassieke acupunctuur (NAAV), Neuraaltherapie (NVNRT) en Homeopathie (NVHT). In die tijd waren de leden naast tandarts vaak ook therapeuten, die door middel van hun kennis over bijvoorbeeld de acupunctuur de patiënten ook trachten te helpen met hun algemene gezondheid. Onder hen waren hele goede tandartsen, die hun werk uitstekend combineerden met de alternatieve kennis als therapeut. In mijn tijd als voorzitter van deze vereniging heb ik de samenstelling van de leden langzaam zien veranderen. De oudere leden waren als het ware een soort alles-in-één therapeuten. De jongere leden blijven dichter bij hun vak en gaan nu meer de samenwerking aan mét therapeuten in plaats van alles zelf uit te voeren. Ik sta 100% achter deze ontwikkeling. De wereld om ons heen is ook aan het veranderen en daar moeten wij als NVBT niet blind voor zijn. De reguliere tandheelkunde gaat steeds ‘Umwelt’ bewuster handelen en het adagio ‘gezond begint in de mond!’ wordt ook steeds meer gemeengoed. Daarnaast wordt de tandheelkunde meer en meer beoefend door vrouwen en zij zijn zich veel meer bewust van het gegeven dat ook tandartsen moeten denken aan het externe én interne milieu. Kortom, men kan zeggen dat er een paradigmashift aan het plaatsvinden is in de richting van het biologisch denken. Toch stroomt het bij de NVBT niet vol met nieuwe leden. Waarom dit is, ligt vermoedelijk niet aan de naamgeving, zoals wij afgelopen periode uitvoerig hebben besproken, maar meer aan de manier waarop wij ons presenteren naar onze collega’s. Ik was een volle week bij onze Zwitserse collega’s van het Swiss Bio Health-systeem in hun gelijknamige kliniek. Deze kliniek in Kreuzlingen, bekend in de hele wereld, houdt zich bezig met Biologische Zahnmedizin en doet dat in alle facetten. Al het biologische komt bij hen aan de orde en zij doen dat op een zeer verantwoorde moderne manier. Bij dit instituut wordt gebruik gemaakt van de modernste apparatuur op ieder gebied. Als voorzitter van de Nederlandse Ganzheitlichen Zahnheilkunde ben ik aanwezig geweest bij hun tweede congres getiteld: ‘Biologisches Zahnmedizin und keramische Implantaten’. Sprekers uit de hele wereld kwamen bijeen en inspireerden de congresbezoekers en elkaar met hun ervaringen, hun wetenschappelijke onderzoek en natuurlijk de succesvolle casuïstiek. Met name het enthousiasme van de jonge tandartsen was hierbij opvallend. Deze jonge generatie ziet deze vorm van tandheelkunde als de enige juiste manier om hun vak uit te oefenen. Oude botontstekingen moeten eruit, metaal moet weg, endo’s zijn

4


dubieus en moeten als het kan zoveel mogelijk vervangen worden door minder schadelijke alternatieven. Voor implantaten van titanium geldt hetzelfde. Titaniumdioxide (TiO2) is binnenkort een verboden stof en mag dan niet meer verwerkt worden in meerdere producten (o.a. tandpasta) vanwege de schadelijke gevolgen ... Het is aangetoond dat deze TiO2 ook vrijkomt in het kaakbot rond een titaniumimplantaat en mogelijk één van de medeveroorzakers is van peri-implantitis. De jonge tandartsen willen hiervoor niet verantwoordelijk zijn en kiezen dus voor de gezondere alternatieve oplossingen. Het gevolg hiervan is mijns inziens de enige echte vorm van biologisch werken in de mond. Een mond zonder NICO’s, zonder metaal, met zirkoniumimplantaten, maar zonder endo’s en met niet schadelijke vulmaterialen en een goede functie en beethoogte. Dit is de ideale uitgangspositie en geeft zoveel rust in het vegetatieve systeem van de patiënt dat met een goede suppletie van de juiste voedingssupplementen de collega-therapeut de patiënt weer in het rechte spoor kan krijgen. Het is mijn streven als voorzitter om gezamenlijk als NVBT te zoeken naar een mogelijkheid om met behulp van meerdere jonge leden van onze vereniging een soortgelijk hoogkwalitatief congres van de grond te krijgen. De eerste hulp is mij al aangeboden. Wil je meehelpen om dit te realiseren, dan kan je mij altijd e-mailen. Ik wacht op jullie! De NVBT: al 35 jaar verjongend! Met vriendelijke groet, Arjan Starrenburg Email: arjan@starrenburgbv.nl

Kreuzlingen aan de Bodensee

5


AGENDA SYMPOSIUM INTEGRATIE BIOFOTONEN, NEURAALTHERAPIE EN WONDERMERIDIANEN IN DE ACUPUNCTUUR Datum: 27 november 2021 Tijd: 09:30 – 16:30 uur Locatie: Parklaan 7, Driebergen Kosten: € 45,- incusief koffie, thee, sap en

vegetarische lunch. Aanmelden: Opgeven vóór 23 november 18:00 uur via bertheintzberger@ziggo.nl Meer informatie: op pagina 39 van dit magazine of www.sonn-bt.nl

-----------------------------------------------Acupunctuur door Artsen

BASISCURSUS CHINESE FYTOTHERAPIE voor (Tand)artsen

Data: vrijdag en zaterdag 28 en 29 januari 2022 25 en 26 maart 2022 27 en 28 mei 2022 Docent: Albert van Dinteren, arts Tijd: drie weekenden van 9.00-17.00 uur. Locatie: Parklaan 7, Driebergen Kosten: € 750 (NAAV leden), € 900 (niet

NAAV leden)

Meer informatie: op pagina 37 en 38 van

dit magazine of via info@naav.nl, telefoon 085-0408050 of www.naav.nl

------------------------------------------------

6

NASCHOLING LEEFSTIJLGENEESKUNDE II: VOEDING, FYSIOLOGIE EN PREVENTIE voor (tand)artsen

Datum: 11 december 2021 Tijd: 10:00 - 17:00 uur Accreditatie: AVIG: 5 punten AMN/IG, NVAA: 2 uur AAC 768.21, KNMG AbSg: 5 punten, KNMG Cluster 1 (ABC1): 4 punten Meer informatie: www.aim-edu.nl

------------------------------------------------

SIVAS AURICULO (OORACUPUNCTUUR)

voor (tand)artsen, fysiotherapeuten, natuurgeneeskundigen, verpleegkundigen en diëtisten Geacrediteerd Docenten:

Hans Bolck, Petra Lambert, Roberto Promes en Dianne Sommers

Cursusdata: vrijdag en zaterdag Graad 1: 3 en 4 december 2021 Graad 2: 17 en 18 december 2021 Graad 3: 7 en 8 januari 2022 Graad 4: 21 en 22 januari 2022 Graad 5: 4 en 5 februari 2022

Tijd: Vrijdag en zaterdag: 10.00 - 16.30 uur Locatie: SanoPharm Opleidingscentrum,

Prins Hendrikweg 2, 3771 AK Barneveld. Kosten: € 845,-

-----------------------------------------------Houd rekening met last-minute wijzigingen als gevolg van Corona maatregelingen


ORTHOMOLECULAIR SPECIALIST: LYME ONTMOETING MET ZIRCONIA

Via Zoom (6 uur)

Datum: 11 december 2021 Tijd: 09:00 - 17:00 uur Spreektaal: Duits Kosten: € 470 euro

3-daagse cursus over diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme De opleiding is bedoeld voor gevorderd adviseurs, therapeuten of (tand)artsen. Voor de opleiding is HBO denkniveau vereist.

Startdatum: 5 april 2022 Tijd: 09:30 – 17:00 uur Locatie: Hoofdorp Kosten: € 453,75 (incl. BTW) Meer informatie en inschrijven: www.sohf.nl

------------------------------------------------

------------------------------------------------

PHYTOCHEMICAL, PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL EVIDENCE Datum: 18 november 2021 Tijd: 09:00 – 16:15 Locatie: Digitaal / online Kosten: Gratis Meer informatie: www.hmppa.at of

www.fyto.nl

------------------------------------------------

MONDGEZONDHEID: VOEDING EN SUPPLETIE voor therapeuten en (tand)artsen die al enige ervaring hebben op het gebied van orthomoleculaire geneeskunde. Medische basiskennis wordt als bekend verondersteld.

Datum: vrijdag 17 jun 2022 Tijd: 09:00 - 17:00 uur Locatie: Van der Valk Breukelen Docent: Tanja Visser

Docent Visser schrijft regelmatig voor NVBT Magazine. Kosten: € 95,00 (inclusief btw)

Informatie en aanmelden:

www.orthokennis.nl Accreditatie: aangevraagd bij KTNO, VBAG, FAGT, LVNG, BATC,VIV), NWP, NVVM, MBOG, VNT, AVIG, SCN, NOAG, FAGT.

------------------------------------------------

A-CURSUS NEURAALTHERAPIE Data 2022: 25 en 26 februari, 4 en 5 maart, 2 april; 23 april (tevens examen) Locatie: Parklaan 7, Driebergen Kosten: € 1.575,Meer informatie: www.sonn-bt.nl ------------------------------------------------

T -Scan Special Het eerste nummer van het NVBT Magazine in 2022 wordt een special. In dit nummer zal de Occlusie Analyse anno nú centraal staan. Heeft u vragen of andere informatie voor de samenstellers dan graag mailen naar: NVBT_magazine@pm.me -----------------------------------------------7


Planner voor een

VITAAL LEVEN Ben jij er klaar mee? Met alle informatie over voeding en leefstijl? Klaar met het idee dat je nog meer kennis en goedbedoelde adviezen nodig hebt? Ben jij toe aan echte verandering, een zinvol leven en je doelen behalen? Yvonne Kort is de oprichter van Oergezonde mond. Zij is opgeleid tot mondhygiënist, voeding- en leefstijlcoach en vitaliteitstherapeut. En ze bracht in september een nieuw 'boek' uit, de planner voor een vitaal leven. Kort ontwikkelde de planner uit eigen behoefte. Ze combineerde verschillende bestaande soortgelijke gereedschappen tot een optimaal compacte methode om meer inzicht in je leven te krijgen en om je te helpen je doelen te bereiken. Het is inderdaad een fraai vormgegeven nuttige planner geworden. Toen ik er mee aan de slag ging viel me vooral op dat het veel werk was en tijdrovend om in te vullen. Niet iets voor iemand die het uit nieuwsgierigheid wel even zal proberen. Je moet er echt gemotiveerd mee aan

GRAS (Generally Reconised As SAVE)

de slag. Wat het mij oplevert, is vooral een stukje statistiek. Zodat ik kan terugkijken hoe ik de dagen werkelijk heb beleefd in plaats van hoe ik denk en voel dat ik ze heb beleefd. Of ik daardoor iets kan, wil of ga veranderen, denk ik niet. Ook zal ik een groot deel van de planner (nog) niet gebruiken. Aan al die opdrachten 'ben ik nog niet toe'. En ik voeg hier en daar dingen toe. Zo wil ik niet alleen bijhouden hoeveel glazen water ik per dag drink, maar ook hoeveel kopjes koffie. Ook het pixeldagboek vind ik handig. Het zal me veel inzicht geven in mijn kwaliteit van leven. Ik vind het allemaal tijdrovend, maar wel leuk om te doen. Weet niet of ik het lang vol ga houden. Ik mis daarvoor de nodige motivatie, maar dat doet niets af aan het feit dat de planner een zorgvuldig en met liefde gemaakt hulpmiddel is om beter voor jezelf te leren zorgen. Met € 25,99 (exclusief verzendkosten) is het een prijzig experiment als je er niet overtuigend voor gaat. Want in dit geval geldt zeker dat alleen een boek over vitaal leven kopen je nog geen vitaal leven brengt, je moet er wel iets voor doen. De planner kan besteld worden in de webshop: www.oergezondemond.nl

De vaccinindustrie is in hoge mate gepatenteerd en het aantal vaccins dat aan de bevolking van de wieg tot het graf wordt gegeven, neemt alleen maar toe. Anna Kruyswijk-van der Heijden (arts) spreekt in het blad 'Orto Fyto’ (2021/4 pagina 6) haar zorgen uit over de steeds grotere invloed van octrooihouders. Door de vervuiling van de leefomgeving van de mens neemt de kans op een normale conceptie al jaren af. Door patenten op het gebied van zwangerschap en vruchtbaarheid zouden bedrijven in de toekomst theoretisch eigenaar van het product (het kind dus) kunnen worden. En ons voedsel wordt dan volledig gentechnologisch utraprocessed gemaakt. De belangen van de octrooihouders, in hun miljarden-handel, zijn zo groot dat het verkrijgen van de GRAS-status meestal maar een formaliteit is. Leven als een onvervreemdbaar recht dat het fysieke en psychische 'eigendom' waarborgt, komt in de knel.

8


Het goedkopere alternatief Een lezer schreef de redactie met de vraag waarom de sonische tandenborstel van blue®m zo goedkoop is. De beschrijving in het vorige NVBT Magazine is uitermate lovend en toch is de prijs opmerkelijk laag. We hebben deze vraag voorgelegd aan Cristel MalherbeBredius, marketing coördinator bij blue®m. Ze vertelde ons dat de blue®m sonische tanden-borstel in vergelijking met andere merken inderdaad heel gunstig geprijsd is, omdat blue®m wil dat iedereen structureel blue®m in z’n badkamer heeft staan. Het is dan ook meer een serviceproduct.

Een andere vraag die de redactie bereikte, betrof het artikel van Hans Beekmans. De vraagsteller vroeg zich af of de supplementen waarover Beekmans het heeft, in de advertentie onder het artikel staan. De supplementen waarmee we volgens het artikel in een nieuw tijdperk zijn aangekomen omdat vanaf het moment dat deze supplementen gebruikt worden, er alleen nog maar verbetering mogelijk is en een levenslang behoud van gezonde en mooie tanden. Sinds deze supplementen op de markt zijn heeft Easier Dental Care reclame gemaakt voor dit product in het NVBT Magazine. Met zorg hebben wij deze keer die advertentie geplaats bij een artikel met achtergrondinformatie over juist dat product.

Het oostfront

Afgelopen weekend moest ik weer het verhaal aanhoren van een goede vriend die voor behandeling van zijn migraine naar Duitsland moest uitwijken. Omdat de Nederlandse artsen hem niet kunnen helpen. Na een beetje navragen ging het hier gewoon over neuraaltherapie wat in Nederland niet voor vol wordt aangezien door de meeste medici en in Duitsland gangbare praktijk is. Waar, dat snapt een kind, patiënten erg veel baat bij hebben. Ook is het in Duitsland heel gebruikelijk om reguliere geneeskunde te combineren met fytotherapie. Duitsland heeft 30 ic-bedden per 100.000 inwoners. Nederland 8! En 'dankzij' corona nu 10. Maar het aantal verpleegkundigen om die bedden te bedienen is te laag en dalende. Dus heeft het helemaal geen zin om de beddencapaciteit uit te breiden. En zullen we Duitsland steeds om hulp moeten blijven vragen als onze bedden 'op' zijn. Ook Duitsland kampt met personeelstekorten in de zorg, maar anders dan Nederland zijn ze daar wel bezig om de gezondheidszorg op een hoog niveau te houden met gebruik van alle zinvolle en nuttige kennis die er voorhanden is.

De Korona hersteld van corona

In het vorige magazine (25-2, pagina 27) beschrijft Bert Heintzberger hoe zijn aardbeienplantjes op zijn volkstuin verdorren, omdat ze ten prooi gevallen zijn aan het coronavirus. Alleen de aardbeien met de soortnaam 'Korona' lijken getroffen. Niet alleen bij hem maar bij iedereen op de tuin. De behandeling begint met ingestraald water tegen het virus. Inmiddels kan hij meedelen dat zijn totaal verdorde aardbeienplantjes zich hebben hersteld. Alleen op zijn tuin. Elders niet. Dus het ingestraalde water met de corona-informatie heeft geholpen. Alleen geen aardbeien dit jaar van deze plantjes. De andere soorten doen het goed. Slechts een paar Korona-plantjes zijn echt doodgegaan.

9


Wij, van WC-Eend adviseren ...

WC-EEND

Tv-dokter Ted van Essen was 8 juni 2021 te gast bij Koffieco, de medische podcast van Nederland – in samenwerking met Medisch Contact (vóór en dóór geneeskundestudenten). Het onderwerp van deze podcast was vaccinaties. In de aankondiging de ontblote bovenarm van Van Essen met daaronder de titel: ‘Ik stroop mijn mouw op.’ Van Essen praat in de podcast over de geschiedenis van vaccinaties, de huidige stand van zaken rondom de covid 19-vaccins en -vraagstukken zoals: ‘Wat te doen bij twijfelende patiënten?’ Op zich wel een podcast om even te gaan luisteren dacht ik, totdat ik de pay-off zag: ‘Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Pfizer’. “Dat meen je niet”, dacht ik nog ... Van Essen en de dames podcasters hebben misschien wel geld en of goederen in ontvangst genomen? Veel kosten zijn er namelijk niet gemoeid bij het maken van een podcast. Dus wat heeft Pfizer precies mogelijk gemaakt? Zonder de podcast te hebben gehoord kon ik mij een objectief verhaal over de coronavaccins al niet goed meer voorstellen in ieder geval. Maar goed... toch maar even luisteren. Het mag niet verbazen dat Van Essen een groot voorstander is van coronavaccinatie en dat hij met name het Pfizervaccin prijst vanwege zijn goede werking. 'Astra' wordt ook even genoemd, maar dan in relatie tot de trombose-bijwerkingen en de overige vaccins heten 'die

10

andere'. Wel interessant was zijn opmerking dat Nederland als een van de weinige westerse landen niet vaccineert tegen gordelroos. Hoewel niet dodelijk kan het de kwaliteit van leven jarenlang nadelig beïnvloeden. Een ander opmerkelijk punt in zijn betoog was dat de influenza in 2018 meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers eiste en 40 ziekenhuizen een opnamestop instelden, maar dat daar verder geen enkele aandacht aan is besteed, laat staan Kamervragen over werden gesteld dan wel andere maatregelen werden getroffen om kwetsbaren te beschermen. Dat de griepprik minder dan 40% werkzaam is, wist ik ook niet. Heel veel artsen hebben zich geërgerd aan het interview met, maar vooral aan de kop van Hugo de Jonge op de omslag van 'Arts en Auto' van juli/aug 2021. Hoofdredacteur Marjan Enzlin interviewde de demissionaire minister van Volksgezondheid vrij kritiekloos. En zo kwam het tot een mooi sociaal portret van de bewindsman in crisistijd. In het daaropvolgende nummer van Arts en Auto werden enkele van de vele ingezonden brieven met ongezouten kritiek op het interview, op de persoon van De Jonge en op de pro-kabinethouding van de redactie afgedrukt. Dat ging van “Ik kan die kop niet meer zien” tot “Ik weiger zijn naam hier op te schrijven”. In het naschrift schrijft de redactie in zoveel woorden dat ze weliswaar op deze manier ruimte geeft aan deze tegengeluiden, maar redactioneel nooit een podium zullen geven aan wetenschappelijk onbewezen meningen. Weten we dat ook weer.


Op bezoek bij

RUIS

Martin TEKST: AR JAN STARRENBURG BEELD DIEDERICK INGEL

Osteopaat

11


In deze estafette interviewserie heeft AVIG-arts Trudy Vlot het stokje doorgegeven aan Martin Ruis, osteopaat in Giessen. Door deze interview-

Hoe bent u in het CAM-circuit terecht gekomen? Wat is uw eerste trigger geweest?

serie leer ik landelijk Nederland goed kennen.

Arjan: Zoals zovelen in deze serie interviews

Rijdend over de pittoreske weggetjes tussen

terechtgekomen door een persoonlijke ziekte-

Maas en Waal, waar mijn routeplanner mij dirigeert, begrijp ik waarom Boudewijn de Groot dit mooie stukje Nederland heeft bezongen. Aangekomen in Giessen word ik gastvrij door Martin ontvangen, vlak voor zijn jubileum, 13 jaar getrouwd met Eveline en jonge trotse vader van 4 kinderen. Ook aan Martin heb ik de bekende 10 vragen gesteld om te kijken wat de raakvlakken zijn van osteopathie met tandheelkunde.

is ook Martin Ruis in het ‘alternatieve’ circuit

ervaring, die onvoldoende is opgelost door de reguliere gezondheidszorg, waardoor hij zijn eigen zoektocht moest beginnen.

“Ik ben op mijn 19e jaar ziek geworden met de diagnose Pfeiffer. Dit was gedurende mijn opleiding tot fysiotherapeut. De genezing liet lang op zich wachten vanwege de verschijnselen van een postviraal syndroom, waarmee de behandelaars niet uit de voeten konden. Na anderhalf jaar ben ik ingestort met chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) als diagnose. Dat was voor mij het sein om dan zelf maar op zoek te gaan naar alternatieven, omdat ik niet meer vooruitging in mijn ziektebeeld. Eerder achteruit. Via een vriend ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij een huisarts die ook homeopathie toepaste en samen met orthomoleculaire ondersteuning ben ik toen wel uit dat dal van de postvirale verschijnselen gekropen. Ik heb daarna mijn studie fysiotherapie af kunnen maken, maar ik wist al wel dat deze studie mij niet de antwoorden ging geven waar ik naar op zoek was. Ik was zoekende en door een advertentie over een opleiding osteopathie ben ik op het spoor gekomen van het beroep waar ik nu met veel plezier en voldoening mee bezig ben. Het zaadje is dus geplant toen ik ziek was en niet de antwoorden heb gekregen. Ik ben na mijn afstuderen als fysiotherapeut eigenlijk maar een half jaar actief geweest als fysiotherapeut, om daarna direct als osteopaat actief te zijn. Ik heb in meerdere praktijken gewerkt als osteopaat, voordat ik een half jaar geleden hier volledig voor mijzelf ben begonnen.

Welke opleiding(en) heeft u gevolgd?

Na mijn vwo-opleiding ben ik fysiotherapie gaan studeren in Breda. Door mijn Pfeiffer is dat, zoals gezegd, vertraagd gegaan, maar ik ben toen in Gent al direct osteopathie gaan studeren. Daarna ben ik via de cursussen

12


want bij die baby’s werkt de osteopathie heel goed en het mooie is, dat er op die jonge leeftijd nog geen placebo bijzit, zodat je zo mooi ziet hoe goed de osteopathie kan werken. Arjan: Ik mis hier toch de tandartsen?

Daar werk ik eigenlijk ook onvoldoende mee samen, maar ik verwijs wel patiënten door naar hun tandarts. Helaas is er dan weinig feedback van hun kant. Ik zie wel veel mensen met enorme kaakspanning in het gehele mondgebied, maar echt samenwerking met een tandarts heb ik (nog) niet. ‘Geïntegreerde technieken’ van Frank de Bakker mijzelf gaan nascholen. Deze cursussen hebben mij veel extra kennis opgeleverd over de ontwikkeling van het lichaam en alle samenhangen tussen de verschillende weefsellagen vanuit die embryologische visie. Ik heb indertijd zelfs van een tandarts les gehad! Ik heb meerdere cursussen gevolgd onder andere over Applied Kinesiology en heel belangrijk: de Epigenetische Orthomoleculaire opleiding.

Wat zijn uw voornaamste werkzaamheden op dit moment?

Ik ben nu 100% osteopaat, waarbij ik met name gebruik maak van de kennis die ik opgedaan heb bij mijn opleiding van Frank de Bakker. Deze geïntegreerde technieken zijn erg nuttig om te combineren met mijn osteopathiekennis. Ik begin me nu ook, naast de orthomoleculaire therapie en de osteopathie, de bioresonantie eigen te maken. Zo wil ik steeds meer een totaalpakket van mijn kennis samenstellen om patiënten beter te helpen.

Werkt u regelmatig samen met andere medische disciplines en zo ja: Welke?

Ja, vooral met orthomoleculaire therapeuten. Naast mijn eigen kennis hierover en met behulp van mijn vakkennis zie ik vaak dat de orthomoleculair arts mijn osteopathie nodig heeft om de blokkades weg te nemen, maar ook andersom. Samen kun je meer en je moet zeker niet op een eiland gaan werken. Ook met verloskundigen werk ik samen. Dat is ontzettend leuk werk,

Zijn er ziektebeelden van patiënten, waar u regelmatig een relatie legt met een tandheelkundige oorzaak?

Heel vaak! Luchtwegproblemen, nekklachten, hoofdpijn, verteringsproblematiek en rugpijn. De mond is namelijk superbelangrijk voor het hele mechanische systeem en veroorzaakt data vanuit het biomechanische vlak het gehele lichaam. Ik probeer dit te verhelpen door ook op het mechanische vlak de kaakspanningen weg te nemen door manipulatie. Ook manipuleer ik tandwortels en de ligamenten waarmee ze aan de kaak verbonden zijn, want juist daar zitten de proprioceptoren en als die verkeerd belast of overbelast worden, krijg je die verschillende uiteenlopende neurologische klachten. Juist in deze tandbehandeling verschillen wij enorm met de meer bekende orofaciale fysiotherapeuten. Wij manipuleren dus heel veel de tanden in de tandkas. Deze behandeling is meestal een soort rotatie van de tand in hun tandkas. Verbluffend wat de effecten op het gehele lichaam kunnen zijn, als je ziet hoe weinig zo’n rotatie ‘hemelsbreed’ eigenlijk doet. Arjan: Van dit verhaal werd ik erg blij, want

geheel onbekend met deze succesvolle osteopa-

thische tand/kiesbehandeling, kan ik aanvullend

hierop vertellen dat deze minieme veranderingen

in de occlusie, die ik in mijn tandartspraktijk bereik met behandeling na een T-scandiagnose, exact

dezelfde (bijna niet voor te stellen) gezondheidsverbeteringen geeft. Zelfs patiënten zelf kunnen

het soms niet geloven, dat zo’n minimale verande-

13


ring zo’n maximaal effect teweeg kan brengen

In het kort komt het erop neer dat vanuit de embryologie alles zich ontwikkelt in een soort draaipatroon. Ook de kaken hebben die rotatie in zich en als je die embryologische draaiing in de tandkas uitvoert, zowel boven als onder, tracht je op deze manier alles zo perfect mogelijk in elkaar te laten passen en als dat lukt, heb je vaak geen tandarts nodig. Toch zou gerichte hulp uit de hoek van de tandheelkunde welkom zijn. Samen zijn we altijd sterker om de patiënt te genezen.

Wat zijn uw ervaringen betreffende de huidige tandartsen in Nederland?

Ik heb eigenlijk niet zoveel ervaringen met tandartsen. Vrijwel nooit rechtstreeks contact. Wel wil ik zelf altijd de patiënt terugzien direct na het afbehandelen na een beugeltraject. De orthodontist rekent op het settelen van de elementen en ik help dit ‘op-zijn-plek’ komen met behulp van die draaitechniek. Dit gebeurt echter zonder terugkoppeling richting orthodontist, want meestal geloven die er niet zo in. Over het algemeen heb ik dus niet echt negatieve reacties. Wel eens positieve reacties van meestal de NVBT-tandartsen. Daar sluit mijn therapie veel beter bij aan.

Tandartsen werken vaak met verschillende zware metalen in de mond. Heeft u dat wel eens gezien als storende factor?

Dit zie ik inderdaad vaak als stoorveld voor het gezondheidssysteem van de patiënt. Ik ga dan ontgiften met chlorofylmiddelen en adviseer om het amalgaam te laten verwijderen. Het liefst door een NVBT-tandarts. Verder ondersteun ik de ontgifting met orthomoleculaire middelen, zoals zink en molybdeen. Ik vul ook de mineralen aan, want deze mensen hebben vaak hieraan een tekort en zo bouw je alles weer op. Goede voeding geeft een goed gebit. Het is eigenlijk een soort lifestyle tandheelkunde.

Heb je nog adviezen naar de biologische tandartsen?

Ga meer samenwerken met osteopaten, want dan zullen ze verbaasd zijn over de successen

14

van de gezamenlijke behandelingen. We zijn beiden werkzaam op het biomechanische vlak, maar werken nog onvoldoende samen. Maak je patiënten bewust van het gegeven dat fluoride helemaal niet nodig is voor een goed gebit. Goede voeding is veel belangrijker voor een goed gebit.

Hoe ziet de ideale gezondheid eruit volgens u?

Dat is in wezen maar één woord: preventie! De overheid moet meer de focus gaan leggen op zorg voorkómen. Volwaardige voeding stimuleren. Tegenwoordig is alles tot prut gekookt, zodat ze niet meer behoeven te kauwen. Leer de kinderen weer kauwen: Use it or lose it! De mond is zo belangrijk voor een goede algemene gezondheid. In het algemeen kan je stellen dat er veel te weinig bewogen wordt. Met het stimuleren van bewegen los je ook voor een groot deel slaapproblematiek op. Een goede slaap is essentieel voor een goede gezondheid. In het kort denk ik dat alles wat er nu aangeboden wordt aan maatregelen door de overheid, juist het omgekeerde beoogt. Met zo’n volledig andere insteek moet je wel, al op jonge leeftijd, aan bewustwording werken. Op basisscholen moet dit al onderwezen worden. Het moet een rode draad door het leven worden. Nu werken we vanuit de filosofie ziekenzorg. Ik zie het meer dat je moet werken vanuit de filosofie gezondheidzorg. Een wezenlijk verschil. Stimuleren van gezondheid! Maak daar maar een apart ministerie voor. Je merkt dat de mensen er steeds opener voor staan. Ik denk dat we binnen nu en 10 jaar heel erg die richting op zijn gegaan. Ik hoop het.

Aan wie kan ik het stokje doorgeven voor een volgend interview?

In Dussen zit een man, die kan ook heel interessant zijn. Hij is energetisch Atlas-therapeut en hij is dus ook werkzaam op hetzelfde terrein als tandartsen en osteopaten. Wederom: samenwerken met elkaar! Arjan: In het eerste NVBT Magazine van 2022 kunt u een interview verwachten met Peter Lucardi.

Hij beoefent shiatsu, cranio-sacraal therapie en corrigeert de atlas. Ik mag daarvoor naar het

schilderachtige Dussen in Noord-Brabant.


Mijn restauratie: Een natuurlijke match!

X

C

L E NT EL

E

NO RS E M O MON L

S

S

I

C

O

I

B

I

L

I T Y

C

A

I B C O M P A T

Admira Fusion – Het eerste keramisch vulmateriaal. Alleen maar indrukwekkende voordelen: 1) Geen klassieke monomeren, geen restmonomeren! 2) Ongeëvenaard lage krimpspanning! 3) Veelzijdig toepasbaar en bekende verwerkbaarheid!

Voor vragen/aanbiedingen, neem contact op met uw VOCO Vertegenwoordiger voor de actuele aanbiedingen of mail naar: b.dohle@voco.com (Bastiaan Dohle, Tel. 06-13559033)

15 VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Duitsland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental


Op 23 september was ik uitgenodigd bij de ICO-groep van Mariël Vlasveld in Maastricht, om de holistische tandheelkunde uit te leggen. Mariël en ik kennen elkaar van de opleiding tot orthomoleculair therapeut bij Natura Foundation waar wij in december 2018 samen examen deden, en dat schept een band.

MUISSTIL I NTER COLLEGIA AL OVERLEG MON DHYGIËN ISTEN I N MA ASTRICHT

TEKST EN BEELD : M ARIANNE GEUZEBROEK

16


KI N ESIOLOGI E

In het begin van de avond heb ik laten zien welke gezonde producten je voor de mond kan gebruiken. Gezondere tandpasta's en spoelmiddelen, zonder fluoride. De vitaminen en mineralen die je kan inzetten, bijvoorbeeld vitamine D3, magnesium, zink en omega 3, en Schusslerzouten. Natuurlijk is ook een goed voedingsadvies belangrijk. Daarna heb ik de groep uitgelegd dat de meeste lichamelijke problemen beginnen met onverwerkte trauma's die je kunt meten met kinesiologie. Je kan hiermee ook de relatie tussen tanden en de organen door middel van meridianen meten. De rest van de avond hebben we kinesiologie gedaan. Eén voor één hebben we bij iedereen die zich daar prettig bij voelde, blokkades verwijderd, waardoor alle organen weer goed konden doorstromen. Verder was ik ook erg benieuwd wat Mariël in de praktijk kan toepassen en hoe zij de toekomst ziet van gezonde tandheelkunde. Ik heb haar daarom nog een paar vragen gesteld.

KAN J E OP DIT MOMENT JOUW KEN N IS TOEPASSEN I N DE PRAKTIJ K?

De kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding Orthomoleculaire Therapie pas ik momenteel beperkt toe. Mijn praktijkruimte is

gesitueerd binnen een reguliere tandheelkundige praktijk waar men niet echt open staat voor een andere of aanvullende benadering. Maar als er in een gesprek met een patiënt blijkt dat er interesse is, geef ik adviezen. Standaard adviseer ik vitamine C en D3 bij intitiële therapie.

WAT ZI E J E VOOR MOGELIJ KH EDEN VOOR DE TOEKOMST?

Voor de toekomst zijn er veel mogelijkheden. In de reguliere zorg is er inmiddels ook een besef dat preventie essentieel is en in dit verband, niet alleen beperkt tot de mond! De parodontologie is zo'n mooi vakgebied. Letterlijk en figuurlijk de diepte in, ik vind dat vreselijk boeiend. De mond is een prachtig voorbeeld dat alles in het lichaam met elkaar verbonden is. Ik sta achter de orthomoleculaire therapie. Het is een onderdeel van de toekomst. Doordat ik al twintig jaar in dezelfde praktijk werk, heb ik een erg drukke agenda. Er zou meer tijd nodig zijn om de orthomoleculaire adviezen te kunnen inzetten. Uiteindelijk hoop ik op een combinatie en integratie van reguliere en biologische tandheelkunde. Bij congressen (o.a. van Europerio) zoek ik de lezingen uit waarbij wetenschappelijke onderzoeken het gedachtegoed van orthomoleculaire therapie onderschrijven. Daar word ik blij van!

H EBBEN J U LLI E I ETS AAN DE AVON D GEHAD?

Het was een verrassende avond! Marianne heeft vooral praktisch, en minder theoretisch, laten zien hoe het werkt. Het is ook onmogelijk om de kennis die zij inmiddels heeft opgedaan uit te leggen in twee uur. Vanuit de groep werd oprecht interesse getoond. Het was soms muisstil, en dat gebeurt bijna nooit. Nooit!

17


Boekbespreking

Beslissingshygiëne maatregelen TEKST: PETER J. DE VRIES | ILLUSTR ATIE : PEJO

In het vorige NVBT Magazine had ik de belofte gedaan om de Nederlandse vertaling van het boek ‘Noise’ te bespreken. Een belofte waar ik spijt van kreeg. Het is in mijn beleving geen fijn boek. In de Nederlandse versie kon ik mijn aandacht er niet bijhouden, stel dat ik het origineel gekozen had, dan waren mijn gedachten tijdens het lezen mogelijk nog verder afgedwaald. Ook zou ik voortdurend een woordenboek hebben moeten raadplegen, want zelfs veel van de in het Nederlands vertaalde woorden waren totaal nieuw en onbekend voor mij. Niet eerder begon ik zo enthousiast en eindigde zo teleurgesteld aan een boek. Toch zal ik hier een deugdelijk verslag proberen te geven.

18

Koffie

Het ene kopje koffie is de andere niet. Elke koffiedrinker kent het wel. Soms is een kopje koffie echt verrukkelijk en soms smaakt het nergens naar. Dat kan, zou je zeggen, komen door alle factoren die daar een rol spelen. Merk, oorsprong, koffiebrandmethode, verpakking, bereidingsmachine en nog ontelbare mogelijke variabelen voorafgaande aan het moment van drinken die uiteindelijk de smaak en de beleving van dat ene kopje koffie bepalen. Helaas is dat niet waar. Natuurlijk hebben bovengenoemde factoren een zekere invloed. Maar veel minder dan je denkt. Uiteraard gaan we hier geen oploskoffie van bedenkelijke afkomst vergelijken met Kopi Luwak. We vergelijken twee kopjes koffie die identiek zijn, maar door de proefpersoon met een interval van zeg 20 minuten worden gedronken. En totaal anders worden ervaren. De proefpersoon geeft de schuld aan alles behalve zichzelf. Zo kreeg de bij de introductie nog zo bejubelde Senseo van Philips/DE opeens de schuld dat koffie niet meer te drinken was. Een Nespresso-apparaat gaf toch wel degelijk betere koffie. En neee ... niet die goedkope capsules van de Lidl erin stoppen ... De echte aluminium capsules zijn de enige garantie voor een fijn bakje koffie. Maar beter nog is het om thuis een koffieapparaat te hebben staan van een duur Italiaans merk waar de bonen versgemalen worden waar je bij staat (te wachten!), en die met veel kabaal en tergend langzaam een kopje vol sijpelt. Mijn zwager klaagde ooit opeens steen en been dat de koffie uit zijn Senseo niet lekker meer was. Welke padjes hij ook probeerde, de koffie smaakte niet meer zoals vroeger. Zat van het geklaag kocht ik voor hem een mooie Nespresso-machine en vertrouwde erop dat zijn vergaande koffie-genietmomentjes spoedig zouden terugkeren. Helaas bracht ook dit geen oplossing. Inmiddels drinkt hij geloof ik weer vaker van de Senseo. Want die is nog net iets gemakkelijker in de bediening.


Ruis

De koffiebeleving ligt op het bio-energetisch niveau. Een combinatie van duizenden kleine factoren die bepalend zijn voor de ervaring die je bij het drinken van een kopje koffie hebt. Stel je voor: Je vindt de koffie die je thuis drinkt niet meer zo lekker. Maar laatst heb je in een verrassend gezellig kroegje, waar je na een wandeling door de stad even op adem kwam, een waanzinnig lekker bakje koffiegedronken. Het heeft geen zin om de koffiemachine van de kroegbaas ter plekke te kopen en naar huis te verslepen, want je zal waarschijnlijk thuis weer een teleurstellend bakje koffiedrinken. In het boek wordt dit fenomeen RUIS genoemd. Jij bent degene die onder invloed van alle factoren maakt of die koffie superlekker of gewoon goor was. Mijn eerste kopje koffie op het werk ’s morgens om half negen smaakt me altijd zo goed. Zo goed zelfs dat ik vaak direct nog een kopje wil. Zelfde kantoor, zelfde kopje, zelfde capsule, zelfde water, zelfde machine zelfde, zelfde, zelfde... andere koffiebeleving. Dat tweede kopje ... Ik weet het niet hoor … Hij rook niet zo geurig als die eerste en er zat ook minder smaak aan. Ik denk dat de koffiedrinkers onder de lezers dit wel zullen herkennen. Ik hoef niet uit te leggen hoe dat komt. De eerste keer blijft voor ons mensen iets bijzonders, of het nou de eerste keer in je leven is of de eerste keer op een dag. Maar alle biologische chemie onder invloed van alle elementen die een grotere of kleinere rol spelen maken dat verschil. Niet alleen in onze ervaringen speelt dit maar ook in onze beslissingen. En in onze oordelen en veroordelingen. Dat is wat het boek wil zeggen.

Gerrit-Jan Heijn

De koffie-omweg heb ik overigens zelf bedacht om uit te leggen waar het boek over gaat. Volkskrant-recensent Douwe Draaisma gebruikt bij zijn boekbespreking van ‘Ruis’ de ontvoering van en de moord op Gerrit-Jan Heijn (1987) om dit duidelijk te maken. Dit

geeft al een beetje aan hoe gecompliceerd maar op hetzelfde moment juist heel eenvoudig de materie eigenlijk is. Nog een voorbeeld. De Maeslantkering is een in 1997 in gebruik genomen stormvloedkering op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. De kering maakt deel uit van de Europoortkering, het laatste onderdeel van de Deltawerken. Deze wordt pas gesloten als de computer dat nodig vindt. Het computersysteem, Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) genaamd, kan de kering volledig zelfstandig sluiten, ook wanneer er geen personeel aanwezig is. De kering is slechts één keer gesloten (2007) en vijf keer bijna ... De waterstand waarop hij sluit, werd op een paar centimeter na bereikt. Mensen zouden, zonder de BOS de kering, al meer dan 20 keer gesloten hebben. Met alle gevolgen van dien.

RUIS

Waarom we zo vaak verkeerde beslissingen nemen, en hoe we dat kunnen voorkomen. (‘Noise’ Uit het Engels vertaald door Lidwien Biekmann en Koos Mebius.) Auteurs: D. Kahneman/O. Sibony/C. Sunstein Prijs: € 27,99 Aantal pagina’s: 448 Uitgeverij: Nieuw Amsterdam ISBN: 9789046828465 Datum publicatie: 2021 in 33 landen tegelijk!

19


In de rechtspraak en in de geneeskunde gaat het, volgens het boek, onaanvaardbaar vaak fout vanwege de ruis, de menselijke factor. Zo worden mensen voor hetzelfde delict anders veroordeeld door rechters. Het verschil is inderdaad stuitend. Onder invloed van de meest banale factoren. Zo wordt er door rechters zwaarder gestraft vlak vóór de lunch dan vlak ná de lunch en wordt er een week lang zwaarder gestraft door rechters wier voetbalclub dat weekend heeft verloren. Ik ben het met de auteurs eens dat dit onacceptabel is. Doktoren geven bij dezelfde patiënt soms dermate uiteenlopende diagnoses dat je je serieus afvraagt of ze wel bekwaam zijn. En ja, ook dit ben ik met de auteurs eens, is onacceptabel. Missers zoals hierboven komen ook voor in het bedrijfsleven bij het werven van personeel, het berekenen van verzekeringspremies en ga zo maar door. Dit kost bedrijven erg veel geld en, zeker in het geval van de rechtspraak en de gezondheidszorg, heeft het een enorme impact op individuele levens van betrokkenen.

Onacceptabel

Hoe onwenselijk onrechtvaardigheid en verkeerde beslissingen ook mogen zijn, een eenvoudige, acceptabele en leefbare oplossing is in mijn ogen niet voorhanden. De auteurs van het boek vinden van wel en geven die ook. Praktisch toepasbare oplossingen. Vooral geld wordt er door bespaard. Hiermee wordt ook gelijk duidelijk dat het een Amerikaans boek is. Geld heiligt alle middelen in Amerika. André Weel citeert in Medisch Contact (29 juli 2021, pagina 33) de psycholoog Douwe Draaisma, die zegt dat zich in de geneeskunde de afgelopen decennia een onmiskenbare verschuiving heeft voorgedaan. Het terug-

20

vallen op evidence based medicine heeft van geneeskunde een bètawetenschap gemaakt, waarin het wiskundige en statistische denken in risico’s en ratio’s de overhand heeft gekregen boven empathie en het ‘niet-pluis’-gevoel. Precies waar Kahneman, Sibony en Sunstein naar toe willen. Niet langer staat de individuele patiënt centraal, maar is de populatie waarvan hij deel uitmaakt de allesoverheersende rode draad. Alois Alzheimer, Hans Asperger, James Parkinson en Sergej Korsakov zouden vandaag de dag nooit naam hebben gemaakt, omdat hun onderzoeken veel te weinig ‘gevallen’ beschrijven, aldus Weel. Ik heb al vaker gepleit voor een terugkeer naar de Sjamaans en medicijnmannen/vrouwen. In ieder geval naar juist een grotere dosis menselijke inbreng die elke patiënt beoordeeld op basis van een zee aan kennis, ervaring en de vele individuele factoren die aan het ziekbeeld ten grondslag liggen tegenover het langs een meetlat van algoritmes en wiskundige kansberekeningen leggen. Klopt, elke arts komt dan met dezelfde diagnose, maar de patiënt is hier de verliezer, want de kans dat die diagnose verkeerd uitpakt, is groter dan nu. Medici echter kunnen op deze manier geen fouten meer maken, als ‘robots’ voeren ze de behandeling uit die de enig mogelijke diagnose voorschrijft.

Algoritmes

De auteurs pleiten voor ruisreductie om oneerlijkheid te verminderen en verkeerde beslissingen te voorkomen. Gelukkig waarschuwen ze ook voor onacceptabele nadelen die ruis-reductie kan hebben. Als algoritmes worden ingezet bijvoorbeeld. Algoritmes kun-


nen leiden tot domme fouten die een mens nooit zou hebben gemaakt (maar ze slagen er ook in om veel fouten te voorkomen die wel door mensen worden gemaakt). Beslissingshygiënemaatregelen kunnen nadelen hebben als er gebruik wordt gemaakt van verkeerde data, verkeerd ontworpen algoritmes, of als ze slecht worden toegepast. Regels en modellen zijn ruisvrij beweren de auteurs. “We kunnen ons moeilijk voorstellen dat domweg een simpele regel volgen vaak tot een beter resultaat leidt dan afgaan op ons eigen oordeel.” Ze betitelen dat vervolgens wel als een vaststaand feit (?). Ze gaan nog verder door te stellen dat ruis geldt als een overtreding van de universele mensenrechten. “Regels versimpelen het leven en verminderen de ruis.” Uiteraard wil ik ook leven in een rechtvaardige wereld voor ieder mens, waar alleen maar de juiste beslissingen worden genomen. Maar de richting die dit boek wijst, lijkt me een heilloze weg. Een pad naar een kille samenleving en oersaai bovendien, waar elk menselijk falen maar ook alle menselijke successen gereduceerd zijn tot incidentjes. Die ideale wereld welke het boek ‘Ruis’ (Noise) hoopt te bereiken werd al eens in een beroemd boek beschreven: ‘Brave New World’ is de titel. Aldous Huxley schreef het al in 1931. De meeste mensen zullen de daarin beschreven werkelijkheid niet ervaren als Utopia. Dit is niet helemaal eerlijk, want er wordt in het boek ‘Ruis’ wel steeds op gewezen dat de mogelijkheden van ruisreductie moeten worden onderzocht en waar wenselijk toegepast. Maar wie bepaalt de wenselijkheid en vanuit welk sociaal cultureel oogpunt? In Irak en Afghanistan hebben we kunnen zien dat de meningen daarover nogal uiteen kunnen lopen.

CORONA

Als de wereldleiders van vandaag allemaal het boek ‘Ruis’ op het nachtkastje hadden liggen, zaten we nu hoogstwaarschijnlijk niet zo diep in de corona-ellende. Er is namelijk geen enkele beslissingshygiëne te bespeuren. ‘Nothing spreads like fear’ is meer aan de orde dan ruisreductie. Is dat dan toch een pleidooi voor de aanbevelingen van het boek? De auteurs

wijzen op pagina 337 zelf op de gevaren van het uitschakelen van ruis met grof geschut. Zo wordt er in het boek gewaarschuwd, dat als bijvoorbeeld Twitter en Facebook gedwongen worden bepaalde posts te verwijderen waarin bepaalde onbetamelijke woorden worden gebruikt er ook talloze posts ten onrechte worden verwijderd. Die vals-positieven zorgen weer voor een afwijking in een bepaalde richting – een bias dus. Geen enkel land neemt dezelfde coronamaatregelen. Het stikt van de ruis. Kennelijk lukt het ook niet met regels en normen en modellen en algoritmes en deskundigen en statistieken om beslissingshygiëne te bereiken. Zijn we überhaupt daartoe in staat? Kunnen we foute beslissingen wel voorkomen? De huidige pandemie laat dat in ieder geval niet zien. Een ander gevaar van ruisreductie is het verdwijnen van de sceptische arts. Zoals internist Jona Walk schrijft in een ingezonden brief in Medisch Contact van 12 augustus 2021. Hoeveel artsen spraken al over het 95% effectieve covidvaccin toen ze alleen nog maar een persbericht van een farmaceutisch bedrijf hadden gelezen? En hoeveel van hen hebben nu door, dat twee belangrijke fase III-vaccinstudies niet adequaat geblindeerd waren, terwijl ze gebruikmaakten van een subjectieve uitkomstmaat? In diezelfde fase III-vaccinstudies werden data van proefpersonen met covid-19antistoffen op baseline weggelaten uit de analyses. Van bedrijven die miljarden winst gaan maken, mogen we toch wel gedegen onderzoek verwachten? Walk heeft gelijk: Het gebrek aan een kritische houding heeft consequenties. ‘Ruis’ is derhalve een leerzaam boek. Het laat zien hoe gecompliceerd de wereld is, hoe gecompliceerd menselijk handelen is en het laat vooral zien dat niemand de wijsheid in pacht heeft. Met als gevolg dat we nu te maken hebben met een oneerlijke wereld waar voortdurend verkeerde beslissingen worden genomen met desastreuze gevolgen. Die niet kunnen worden voorkomen.

21


Casus EEN PAAR VOORBEELDEN VAN BEHANDELINGEN VIA

WONDER MERIDIANEN TEKST: BERT HEINTZBERGER, TANDARTS BEELD : VECTORSTOCK EN PEJO

TEKST: PETER J. DE VRIES

Korte samenvatting

Wondermeridianen worden gebruikt als een behandeling is vastgelopen.

Meteen na de conceptie ontstaan wondermeridianen en vervoeren de voorouderlijke informatie. Als daar zwakten in zitten, is dat bij die persoon ook zijn zwakste plek. De energie die door de wondermeridianen loopt, wordt aannemelijk gemaakt nu de biofotonen zijn ontdekt. Het collageen lijkt zich te gedragen als een glasfiberkabel en daar kan prima licht doorheen lopen, licht dat informatie vervoert. Aangezien acupunctuur al duizenden jaren oud is en gebaseerd is op het vervoer van de Qi, zou Qi wel eens de biofotonen met zijn informatie kunnen zijn. AANGEZICHTSPIJ N

Yang Wei Mai

22

Een mevrouw van in de 80 heeft ineens weer trigeminusneuralgie-klachten. Ik heb dat jarenlang onder controle kunnen houden met neuraaltherapie. Het ging met name om endo’s in de voortanden boven. Uiteindelijk zijn de voortanden een paar jaar geleden verwijderd. Ze heeft geen klachten meer, tot nu toe dan. Zij heeft zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Daar heeft ze duidelijk last van gehad in de vorm van deze neuralgie. Eerst behandel ik de wondermeridiaan Yang Wei Mai. Daarna komt met testen het hydroxychloroquine positief op. Dit is echter niet te verkrijgen want het mag niet meer voorgeschreven worden. Wel te verkrijgen is het nog sterkere chloorproduct MMS, natriumchloriet. (Eventueel zelf


te maken. Het recept is te vinden op internet.) Hiervan gedurende 1 week 3 druppels per dag innemen. Bij deze mevrouw zijn de klachten weer verdwenen en niet meer teruggekomen. Zonder eerst de wondermeridiaan te behandelen was dat niet gelukt.

Ga 26

Le 13 JM 5

TUSSEN DE OREN

Een vrouw heeft sinds 15 jaar hevige klachten gelijkend op een trigeminusneuralgie aan haar neus en bijholten, nadat de linker bijholte is geopereerd. De kno-arts heeft al die jaren niets kunnen vinden wat de klachten veroorzaakt. Uiteindelijk heeft hij tegen haar gezegd dat het geen zin had om nog naar hem terug te komen. Toch waren de klachten duidelijk begonnen na de operatie van de sinus maxillaris. Ze heeft in die 15 jaar ‘de halve wereld afgelopen’ of iemand haar kon helpen. Het zat natuurlijk ‘tussen de oren’. Testen met de VEGA-test gaf aan dat er sprake was van een stoorveld van een litteken. Echter, behandeling hiervan testte als: niet effectief. Dit betekent dat het gebied door een andere oorzaak werd verzwakt. Uit de anamnese kwam ook tevoorschijn dat de ophanging van de uterus na verzakking was verbeterd. Deze ingreep was vaginaal en door de uteruswand heen. Dit is een paar jaar later dan de sinusoperatie gedaan en bleek eveneens een storend litteken te zijn. Dat testte: effectief. Met testen bleken de ontstoringspunten in de lies te liggen. Die punten zijn behandeld met neuraaltherapie. Daarna kwam het hele probleem van de neus en kaakholten niet meer op. Aanvankelijk leken de klachten verbeterd, maar ze keerden helaas terug. Daarna is er gezocht of behandeling van een wondermeridiaan een doorbraak zou kunnen geven. In eerste instantie kwam de Dai Mai op met het HL-filter. Er is gekeken welke informatie dat punt belastte. Daarvoor kan men tarotkaarten of gelijkende kaarten gebruiken. Deze verkregen informatie kan vervolgens omgezet worden in een positief werkend getal, het eerste getal. Tijdens mediteren op dat getal wordt het meesterpunt behandeld. Dat kan met procaïne of met procaïnegelei. Daarna wordt er gekeken welke punten er verder

Ga 41

Dai Mai

opkomen op de onderbuik, het gebied van de Dai Mai (gordelmeridiaan). Ook de informatie op deze punten kan opgezocht worden en omgezet worden in een positief getal. Met dit tweede getal deze punten eveneens behandelen met procaïne of procaïnegelei. Dat gaf een verbetering. Patiënte heeft thuis twee weken deze punten zelf behandeld met procaïnegelei. Het HL-filter kwam niet meer op, maar een ander filter meldde zich nu. Het I am-filter. Het filter dat aangeeft dat iemand mag zijn wie hij werkelijk is. Nu meldde zich de wondermeridiaan Yang Wei Mai, de portier. Dezelfde procedure werd gevolgd en opnieuw ging het beter. Let wel: de neus- en kaakholten werden zelf niet behandeld. De gedachte kwam op of er sprake zou kunnen zijn van een miasma. Dat bleek inderdaad het geval: Luesinum D200 kwam op, nu op de Dai Mai. Luesinum D200 verzwakte het meesterpunt en de D6-potentie hief die zwakte op. Er was dus sprake van een behoorlijke manifeste belasting. Dezelfde procedure is gevolgd, nu met behulp van kaarten op het seksuele vlak. Let wel: het gaat om informatie vanuit het voorgeslacht! Na verscheidene behandelingen was de belasting gedaald tot een D30. Inmiddels waren de klachten aan de neus heel sterk verbeterd. In de acupunctuur is er een duidelijk verband tussen de neus- en kaakholten en de lage onderbuik. De Dai Mai wordt onder andere be-

23


De veiligste manier om ook in de toekomst gevrijwaard te blijven van de gevolgen van De referentie-punten van de organen in het oor

alle toekomstige vaccins.

Ni 21 Ni 11 JM 1

MP 4

Chong Mai

handeld via maagpunten op de onderbuik. De maagmeridiaan eindigt onder het oog op de kaakholten. Iemand met bijzondere gaven gaf de suggestie: “Kijk eens in de derde maand, toen haar moeder van haar in verwachting was.” Er bleek een duidelijk omslagpunt te liggen na de tiende week. Daarvoor was er niets aan de hand. Tot dan toe gingen we ervan uit dat die belasting wel generaties terug zou zijn opgelopen. Haar moeder moet toen syfilis

24

opgelopen hebben. Dat was een schokkende ervaring. Dat moet veel emotionele problematiek bij de moeder gegeven hebben. Ze hebben daar nooit over gesproken. Helaas is de moeder overleden, maar de relatie met haar moeder is wel een probleem geweest. Er is vervolgens een affirmatie opgesteld waarin de relatie met haar moeder is hersteld en ze haar heeft kunnen begrijpen en vergeven. Dit alles weer verbonden met een wondermeridiaan, nu de Chong Mai. Deze vervoert veel nierenergie. Ook aan de relatie met haar vader is verder gewerkt. Hij leeft nog. Ze heeft het hem nog niet durven vragen. Wel kan ze nu begrip opbrengen voor hem. Seksuele dwangmatige gevoelens hebben tijdens de zwangerschap van zijn vrouw een andere uitweg gezocht. Conclusie: een ziekte pakt je altijd aan op je zwakste plek! Dat bleek hier de uterus met de maagmeridiaan te zijn. Een operatie van de kaakholte is dus fataal geworden, omdat die gelegen was op de maagmeridiaan waar ook de uterus is gelegen met de door het miasma belaste syfilis. Let wel, er is geen homeopathisch middel op basis van Luesinum gegeven! Het gaat nu goed. Zonder het gebruik van de wondermeridianen was er nooit door de blokkade heen gebroken.


WAT TE DOEN BIJ MENSEN DI E GEVOELIG ZIJ N VOOR H ET CORONAVACCI N?

Klik de gevoeligheid voor het spike-eiwit (= het vaccin) om via de triple-stressmethode volgens Roy Martina. Hoe doe je dat? Haal van internet een foto van het vaccin. Druk die af. Leg die foto op de buik. Komt dat zwak op, dan kun je verder gaan. Test nu welk orgaan als dominant het zwakste opkomt, tezamen met de zwakste mudra (= handpositie). Meestal is dat primair de tweede mudra: duim tegen de middelvinger. Het kan ook dikwijls de derde mudra zijn: duim tegen de ringvinger. Laat de patiënt die mudra vasthouden. Stress door hard wrijven het zwakste orgaan. We hebben nu triple stress: afbeelding, mudra en orgaan. Zoek nu in het oor het desbetreffende orgaan. Die liggen midden in het oor. Zie de illustratie hiernaaast. Bij rechtshandigen is dat het rechteroor. Behandel dat punt heel kort met een softlaser. Hoogstens 15 seconden. Zoek nu of er nog een mudra zwak opkomt; behandel dat op dezelfde manier. Meestal is

er nu een ander orgaan heel zwak. Werk alle mudra’s af, tot er geen enkele meer opkomt. Tweede en derde mudra het rechteroor, eerste en vierde mudra linkeroor. Het blijkt dat de longen en de nier bij velen als belangrijkste organen opkomen. Blijf vanaf het behandeltijdstip 24 uur volkomen gevrijwaard van dit vaccin. Dus kom niet in de buurt van mensen die gevaccineerd zijn. Je mag ze zelfs eigenlijk niet eens zien. Dit is de veiligste manier om ook in de toekomst gevrijwaard te blijven van de gevolgen van alle toekomstige vaccins. Eventueel in de toekomst een nieuwe foto afdrukken en de behandeling opnieuw uitvoeren.

CETERUM CENSEO, DAT EEN OBJ ECTI EVE WAARH EI D N I ET BESTAAT. EN DAT DE AEROSOL ZELF AFDOEN DE BESTREDEN DI ENT TE WORDEN, WI L DE N I EUWE WET OP I N FECTI EPREVENTI E I N DE TAN DH EELKU N DE GELOOFWAARDIG OVERKOMEN .

Acupunctuur- en auriculobenodigdheden • • • • • • • •

naalden elektrostimulatie lasers moxa magneten modellen kaarten literatuur

l’Univers bv - Prins Hendrikweg 2 - 3771 AK BARNEVELD Tel.: +31 (0)342 420 664 - Fax: +31 (0)342 420 646 - E-mail: info@lunivers.nl - www.acupunctuurdirect.nl

25


Wat zie je als de zon verduistert? KRUIDENGENEESKUNDE TEGEN DE WERELDWIJ DE VA CC I N AT I E - M A N I E

TEKST: WILLEM JACOBS | BEELD : PIX ABAY EN VECTORSTOCK

Peter, de hoofdredacteur van dit mooie, altijd lezenswaardige magazine van de NVBT, welke vereniging dit jaar haar 30e verjaardag viert, vroeg mij in een e-mailtje hoe het met me is en of ik misschien weer een artikel wil schrijven over ‘de krachten van de natuur’. Een prikkelende vraag wel, waarvoor ik Peter dankbaar ben. Ik ging meteen fantaseren wat ik zou kunnen gaan schrijven.

Hoe is het met mij? Als kruidenkenner zou ik een interessant kort stukje kunnen maken over kruiden die goed zijn voor de tanden en de mondholte. We schrijven tenslotte voor een op het gebit georiënteerde lezerskring. Makkie. Kruiden die goed zijn voor het gebit, het tandvlees en mondslijmvlies zijn er te over. Heermoes bijvoorbeeld of Spilanthes. Heermoes (Equisetum arverse) bestaat eigenlijk uit ‘levend kwarts’ wat een belangrijke bouwsteen kan zijn voor de stevigheid van tanden en kiezen. Spilanthes oleracea is een apart plantje dat in de Engelse taal ook wel Toothacheplant genoemd wordt.

26

Spilanthes vermindert niet alleen tandpijn, maar heeft ook een genezende werking op de mondholte. Onder jongeren in Moskou is Spilanthes populair, omdat het opwekkend is en een frisse adem geeft. Alleen al over deze twee kruiden valt heel wat te vertellen wat ook met het gebit te maken heeft. Maar Peter vroeg mij in z’n mailtje ook hoe het met mij is. Hoe is het met mij? Ik maak me de laatste tijd best veel zorgen. Ik schrijf graag over planten en wat deze kunnen betekenen voor mensen. Dat is het probleem niet, ik doe het met vreugde. Verder leid ik een intensief en zinvol


Ik ben trouwens niet tegen vaccinatie. Voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen die al ziek zijn, is vaccinatie een zegen. leven dat bijna dagelijks uit de bocht vliegt, maar ook dat is het probleem niet. Er is iets waar ik me serieus zorgen over maak, waar ik ook wakker van lig. En dit heeft inderdaad te maken met de ‘krachten van de natuur’ waar Peter naar vroeg. Met deze krachten wordt, op zich is dat niets nieuws, gesjoemeld. Op het ogenblik wordt met deze krachten gesjoemeld door en via de mRNA-vaccins en dat is wél nieuw en ook nieuws. Iedereen weet natuurlijk meteen waar ik het nu over heb. Ik heb het over wat uit de coronacrisis is voortgekomen: een wereldwijd experiment wat de weg vrijmaakt om aan het DNA van de mens te gaan sleutelen. Ja, hier lig ik serieus wakker van. Ik zal vertellen waarom.

Geef mijn zorgen wat aandacht

Ik ervaar het als een taboe om hierover te schrijven. Dus ik hoop zeer dat Peter als hoofdredacteur de moed heeft dit artikel te gaan plaatsen. Aan de lezer vraag ik om mij niet bij voorbaat al een complotdenker te noemen. ‘Complotdenker’ is een sticker die tegenwoordig op iedere andersdenkende geplakt wordt. Alsjeblieft, even niet. Geef mijn zorgen een kans. Je hoeft geen helderziende te zijn om in te zien dat deze nieuwe vaccinatie-technologie waarschijnlijk binnen enkele jaren al zover

ontwikkeld zal zijn dat ‘men’ inderdaad de eigenschappen van de mens kan veranderen en de ‘mens’ is niet een enkele mens maar meteen de hele wereldbevolking. Het is ook niet moeilijk om in te zien dat dit inderdaad zal gaan gebeuren. Het gebeurt namelijk al. Benodigde instrumenten zoals een efficiënte farmaceutische industrie, wereldwijde bestuurlijke ondersteuning die onder andere voor verplichte vaccinatie gaat zorgen, zijn nu al aanwezig en werkzaam. Ook het draagvlak bij de bevolking is aanwezig. Mensen zijn, naar mijn mening, zo bang gemaakt dat ze voor de nieuwe, nog altijd experimentele vaccinaties in de rij staan, letterlijk. Ik lig wakker omdat ik bang ben dat de technologie het voor elkaar krijgt om inderdaad via vaccinatie de eigenschappen van menselijke lichamen te veranderen. De vaccinontwikkelaars zouden bijvoorbeeld op subtiele wijze lichamen zo kunnen bewerken dat daarin bepaalde kwaliteiten van ziel en geest moeilijker vat kunnen krijgen. Met DNA-techniek zou je mensen zó kunnen maken dat ze beter bij een door technologie en technocratie beheerste maatschappij passen. Het heeft de schijn van een sciencefictionfilm, maar ik ben serieus bang dat dit eigenlijk al de werkelijkheid is. Dit is het eerlijke antwoord op Peters vraag hoe het met mij is. Misschien ben ik te veel een wantrouwende bangerik, dat

27


Benodigde instrumenten zoals een efficiënte farmaceutische industrie, wereldwijde bestuurlijke ondersteuning die onder andere voor verplichte vaccinatie gaat zorgen, zijn nu al aanwezig en werkzaam. zou kunnen. Maar deze zorg wil ik toch uiten. Tot zover over mijn toestand en mijn zorg.

Signalen

Zoals al gezegd, is het niet nieuw dat met de krachten van de natuur wordt gesjoemeld. Genetische manipulatie bestaat ook al langer dan vandaag. De kans is behoorlijk groot dat er ook met het virus zelf genetisch is gesjoemeld. Berichten over niet erg transparante activiteiten in het Wuhan-Lab bereiken zelfs het NOSjournaal en de andere gangbare Nederlandse media. Het is misschien niet de waarheid, maar het zijn wel vrij duidelijke signalen. En deze signalen gaan zo’n beetje bij iedereen het ene oor in en het andere oor weer uit. Er wordt niet doorgevraagd. Kritiek is er niet. Je mag je dus afvragen: gaan we de ontwikkeling van bewuste DNA-verandering bij de mens tegenhouden? Nee, dat gaat niet lukken. Gaat het gewoon gebeuren? Ja, het gaat gewoon allemaal gebeuren. Moeten we hopen op een wonder? Ja, dat moeten we. Hoop doet namelijk leven, ook al is het de hoop op een wonder. Een wonder? Ja, waarom niet? Sowieso is ook de nieuwe vaccinatietechnologie een wonder en corona, door mensen gemaakt of niet, is niet minder wonderlijk. Alleen de naam al duidt op een wonder. ‘Corona’ betekent ‘stralenkrans om de zon’. Deze stralenkrans kun je met een telescoop zien als de zon verduisterd wordt door de maan. Als je corona als virus, als geestelijk wezen, imaginatief voor de geest probeert te halen, kun je merken, aanvoelen, dat corona een ‘vurig’ wezen is, donkerrood en vlammend. Qua sfeer komt het ongeveer overeen met foto’s van de zonneaura. Corona is ook ‘luchtig’, werd bijvoorbeeld begin 2020 vaak ‘airborn’ genoemd. Op deze manier, meer fenomenologisch beschouwd, krijg je een meer of minder helder beeld van het wonderlijke geestelijke coronawezen. Coronawezens zijn vurige en luchtige wezens. Niet vreemd

28

dat corona ook zoveel heftige ontstekingen in het lichaam veroorzaakt, vooral in de longen en luchtwegen. Nu zijn virussen van nature helemaal niet ziekteverwekkend. Evolutionair gezien hebben virussen de ‘taak’ om hogere wezens te helpen met veranderen. Alleen onder bijzondere omstandigheden worden virussen ziekteverwekkend. Dit soort niet-natuurlijke omstandigheden vind je bijvoorbeeld in de grote kippen-, varkens- en geitenschuren van de bio-industrie, maar zouden ook zomaar in een laboratorium gecreëerd kunnen worden. Het coronawezen is op z’n weg via laboratoria, varkensfabrieken en wilde dierenmarkten een duister vurig ziekteverwekkend wezen geworden en de vaccinaties gaan dit arme wezen (en z'n gastheer) waarschijnlijk niet verlossen. Het corona-ziekte-wezen zal door de agressieve vaccinatie-aanpak alleen maar, wat vrij logisch is, in zijn mensenhaat verharden. Een heilloze weg. Kan het ook anders?

Liefdevolle aandacht

Ja, het kan ook anders. Corona, ook wel genoemd covid-19 en/of aanverwante ziektes kunnen ook, op een niet-agressieve manier, behandeld worden met kruiden. Daarnaast kunnen de ziekteverwekkende oftewel haatdragende coronawezens ‘verlost’ worden door gerichte liefdevolle aandacht. Dit is niet gangbaar, geef ik toe. Maar toch noem ik het. Deze aandacht zou zo ver ontwikkeld moeten worden dat we daadwerkelijk met deze natuurwezens kunnen communiceren. We zouden aan de coronawezens kunnen vragen waarom ze zo haatdragend zijn geworden. We kunnen vragen of dat iets te maken heeft met hoe mensen tegenwoordig met elkaar en de natuur omgaan. We kunnen vragen wat zij zouden willen in plaats van mensen massaal te laten verstikken. Zou het niet op z’n minst interessant zijn om te horen wat deze wezens zouden antwoorden?


Door liefdevolle aandacht verloste coronawezens worden (voor het gewone oog onzichtbare) meer ontwikkelde natuurwezens die de mens willen helpen, in plaats van de mens te haten. Het worden natuurwezens die geestelijke verwantschap hebben met vlinders en bijen. Ook vlinders en bijen zijn luchtvuurwezens. Echte vlinders en bijen horen bij de kruidenwereld. Ook de met hen verwante en verloste coronawezens hebben toegang tot de diepe wijsheid die met de kruidenwereld verbonden is. Als de mens de weg naar spirituele vrijheid vindt, kunnen coronawezens (als luchtwezens) de mensheid helpen met het sociaal inrichten van de maatschappij. Naar hun aard kunnen ze de mens ook helpen met het opnieuw vinden van oprechte kruidengeneeskunst. Eerlijke en wijze kruidengeneeskunst heeft altijd bestaan, maar heeft het tegenwoordig tijdens deze wereldwijde vaccinatiemanie zwaarder dan ooit.

De NatuurApotheek farmacie op maat

Wat ik hier geschreven heb, is misschien waar, misschien ook niet. Als het waar is, zullen we in ieder geval moeten erkennen, dat mensen zoals ik, kruidenliefhebbers en mensen die naar het spirituele neigen, met deze door de coronacrisis geïnitieerde massale vaccinatiegolf weer een slag verloren hebben. Bewustzijn van dit verlies helpt misschien ervoor te zorgen dat het een volgende keer beter afloopt. www.kruidenvoorcorona.nl www.kaardeshop.nl www.fyto.nl Nederlands Tijdschrift Voor Fytotherapie Het enige Nederlandse industrie-onafhankelijke, wetenschappelijke tijdschrift over kruidengeneesmiddelen en natuurproducten. https://fyto.nl/eerder-verschenen-editiesnederlands-tijdschrift-voor-fytotherapie/

®

Biosana westerse fytotherapie assortiment exclusief voor behandelaars va._,k_,r,i')_ba_a_,r M'1.-+ on_.,; v-a._,n_èa._u..wda._ a._hk_a._+I

Natuurlijk en traditioneel! U kunt het gehele assortiment van Biosana bestellen via onze webshop voor behandelaars: www.euroherbs.nl

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Albi biosana Biogriep biosana Biovisca biosana Biovita biosana Cassia biosana Cholex biosana Consiva biosana

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Madar biosana Menthal biosana Nerva biosana Phocal biosana

t �.Toxal forte -}A :./

Rubinia biosana Toxal biosana

Biosana 180 tabletten

Toxal forte biosana

Farmon biosana

Gluten-, lactose- en suikervrij1 Wilt u meer inhoudelijke informatie over onze Biosana producten7 Vraag dan naar de indicatielijst en naar het compendium der fytotherapie van Nico Bos via: recepten@natuurapotheek.com.

29

* dit is de behandelaarsprijs incl. 9% btw


30


Factchecker

Nothing spreads like TEKST: JEROEN OVERBOSCH | ILLUSTR ATIE : PEJO

TEKST: JEROEN OVERBOSCH BEELD : YOUTUBE ILLUSTR ATIE : PEJO

Op 11 maart 2020 heeft de World Health Organization (WHO) SARS-CoV-2 een pandemie verklaard, nadat op 30 januari van dat jaar nog sprake was van een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Vervolgens kwam er een bizarre kettingreactie op gang. Alsof er nooit eerder een pandemie was geweest en iedereen totaal onvoorbereid overvallen werd door dit onheil. De pandemie zelf was niet zoveel anders dan we eerder gezien hebben. De reactie was dat zeker wel. Definitie

Volgens de definitie van The Longman Dictionary of Contemporary English is een pandemie een ziekte die mensen raakt in een geografisch zeer groot gebied dan wel de gehele wereld. Aids is in die definitie zeker een pandemie. De Mexicaanse griep van 2009 is ook een pandemie, ook al stierven wereldwijd net zoveel mensen aan de Mexicaanse griep als aan een reguliere griepepidemie. Wetenschappers schatten dat wereldwijd jaarlijks tussen de 120.000 en 400.000 mensen aan influenza komen te overlijden. (Bron: Nivel-Kennis voor

betere zorg) Gemiddeld 6000 per jaar in Nederland. (Bron: RIVM/CBS) Belangrijk is nog te melden dat de ziekte overdraagbaar moet zijn. De ene mens moet de andere met zijn ziekte ziek kunnen maken. Dat zegt de WHO, Longman noemt dat niet. Er is ook discussie over het feit dat de WHO de definitie van een pandemie veranderde om eerder een pandemie te kunnen uitroepen. Dit blijkt niet waar te zijn, omdat er door de WHO nooit een eensluidende definitie is geformuleerd. (Bron: CDC- Centers for Desease Control and Prevention)

31


SARS-CoV-1

Deze virusuitbraak in 2003 is ongeveer 9% van de geïnfecteerde mensen fataal geworden. (Wereldwijd totaal 774, bron: NOS/ Chinese ministerie van Volksgezondheid) Mij staat nog helder voor de geest hoe de ziekte in Hong Kong uitbrak en door een vrouw naar Toronto was gevlogen. Ze lag een tijdje in het ziekenhuis en overleed. De wereld hield de adem in. Wat stond ons te wachten? Hier volgt het het scenario van de Hollywood-productie Contagion uit 2011. Maar (gelukkig) loopt het in werkelijkheid veel beter af. We kwamen min of meer met de schrik vrij. SARS-CoV-1 is overigens veel dodelijker dan SARS-CoV-2. En misschien is het daardoor nooit een pandemie geworden. Net als Ebola. Als het virus snel en veel dragers doodt, gaat verspreiden moeilijker. Het bleef voor de meeste mensen een ver-vanons-bed-show en eerlijk gezegd dachten we dat we er dit keer wel weer zo gemakkelijk af zouden komen. En we lachten een beetje om China dat in een paar weken mega-ziekhuizen uit de grond stampte en dat miljoenenstad Wuhan in totale lockdown ging.

SARS-CoV-2

Beide SARS-virussen lijken heel erg op elkaar, maar er zijn ook kleine verschillen. Toen in Italië de doodskisten zich gingen opstapelen en op de website van de Johns Hopkins University de rode bolletjes steeds groter werden en steeds meer naar het westen kropen, brak de paniek wel uit. Als gevolg daarvan namen overheden besluiten die min of meer gekopieerd werden van China. Wat raar is, want we nemen eigenlijk nooit iets over van de Chinezen. Of, hoe en in welke mate de genomen maatregelen tegen het virus de toestand juist verergerd hebben, is moeilijk hard te maken. Niemand weet zeker wat er gebeurd was als de reactie op SARS-CoV-2 gelijk was geweest aan die op SARS-CoV-1.

Mexicaanse griep

De meeste mensen herinneren zich de Mexicaanse griep als loos alarm. Grote ergernis

32

was er alom over kabinet adviserend viroloog Ab Oosterhuis die aandelen had in het bedrijf dat de 34 miljoen vaccinaties aan minister Ab Klink verkocht. (Frankrijk had in 2009 geen enkel vaccin ingekocht.) Elke pandemie uit het verleden heeft lessen opgeleverd voor de volgende. En er zijn sindsdien wel degelijk voorbereidingen getroffen. Het Outbreak Management Team (OMT) is niet voor corona uitgevonden, maar is gevormd na aanbevelingen naar aanleiding van voorgaande volksgezondheidsbedreigingen. En zo zijn er meer voorbereidingen getroffen. In de evaluatie van de Mexicaanse griep werd al gesproken over het gebrek aan Europese samenwerking en afstemming. Dat is bij corona wederom een ‘ieder voor zich’ probleem gebleken. Ook een belangrijk aspect in de evaluatie is de rol die de farmaceutische industrie zou hebben gespeeld bij het ‘opblazen’ van de pandemie. En adviseurs van de WHO zouden financiële belangen hebben bij een pandemie. Dat de Mexicaanse griep uiteindelijk meeviel, kwam volgens de evaluatie wel door de goede voorbereiding en het nemen van de juiste maatregelen. (Bron: The National Center for Biotechnology) Waarom ging/gaat het nu dan zo mis? In deze geïndividualiseerde wereld schoof opeens een doodsbang volk aan tafel die krijste om maatregelen. Mijn Hongkongse vrienden waren verbijsterd dat wij in Nederland zolang hebben gewacht met het invoeren van een mondkapjesplicht. Mensen in Hongkong dragen al decennialang mondkapjes als ze zich niet lekker voelen of last hebben van de luchtvervuiling. Dat de hele wereld dit Aziatisch ‘gebruik’ overgenomen heeft, is een voorbeeld hoe, buiten de experts om, de gewone mensen dit hebben doorgedrukt. Het sluiten van onderwijsinstellingen, horeca, de lockdown, avondklok enzovoorts zijn door de publieke opinie op de agenda gezet. De vaccinatiedrang eveneens.

Vaccinaties

In Afrika is minder dan 1% van de mensen gevaccineerd. (In Zuid-Korea maar 30%.) De coronaziekte-en sterftecijfers zijn er laag,


maar dat kan ook liggen aan onder andere de gebrekkige testcapaciteit. De suggestie dat de vaccinaties de mutaties hebben veroorzaakt en we daardoor inmiddels met een veel agressiever virus te maken hebben, wordt door Duitse wetenschappers tegengesproken. De mutaties ontstaan namelijk juist in landen met lage vaccinatiegraad (Brazilië, Zuid Afrika en India/Deltavariant). Deze wetenschappers zeggen dat het theoretisch wel kan, omdat een virus floreert bij een bevolking die divers is in de zin van beschermde/immune en zwakke mensen. (Bron: NewScientist)

Bosbranden

De Griekse regering overweegt om bosbranden een naam te geven, net als dat gebeurt bij orkanen bijvoorbeeld. Sinds 2019 geeft het KNMI stormen in Nederland ook een naam. Met deze stormnamen wil het KNMI het bewustzijn van gevaarlijk weer bij het publiek vergroten. Ook Griekenland noemt bewustwording van gevaar als reden. Corona, Mexicaans griep, Mers, Zika zijn niet de officiële namen, maar zijn een stuk mak-

33

kelijker in de volksmond. Zodat iedereen er gemakkelijk over kan meepraten.

Collateral damage

Alle maatregelen hebben er sociaal, economisch en psychisch behoorlijk ingehakt. In onze beleving is daardoor corona een veel grotere crisis geworden dan wat het in zijn kern eigenlijk is. Het Algemeen Dagblad was indertijd de enige krant die in een stukje op pagina 13 schreef dat de Mexicaanse-grieppandemie officieel voorbij was. De SARS-CoV-1-pandemie is nóg steeds niet officieel voorbij verklaard overigens en de vraag is natuurlijk hoe het met corona zal gaan. Wikipedia zegt dat het onbewezen is dat het vaccineren van gezonde mensen zin heeft. Het is veilig om te zeggen dat de manier waarop de wereld reageert op de coronapandemie, een grotere crisis heeft veroorzaakt. Serieus gaan werken aan het gezonder en weerbaarder maken van mensen ter voorkoming van dit soort rampen in de toekomst zou nu prioriteit moeten hebben. Nog steeds 400.000 mensen per jaar overlijden aan malaria. (Bron: WHO)

33


Patricia Tanis

PAN EL-LEDEN PATRICIA TANIS Tandar ts

RONALD SCHOLTEN Systeembeheerder

MAR JOLEIN HOEKSTR A

Initiatiefnemer van ‘De goede gezondheid monitor’

VR A AG A AN HET PANEL :

Ruis?

34

Tandarts Een van mijn patiënten meldt zich buiten de periodieke controle om in de praktijk. Tijdens haar vakantie heeft ze drie weken ondragelijke kiespijn gehad. Met pijnstillers haalt ze het einde van de vakantie, om niet in het buitenland naar een tandarts te gaan. Inmiddels is het hele mondgebied dusdanig pijnlijk dat niet meer vast te stellen valt waar de bron van de pijn zit. Patiënte weet het ook niet meer. Verschillende, vrijwel alle, elementen reageren uiterst heftig op koud, warm en aanraking. Ik zeg eerlijk door zoveel ruis niet te weten waar ik mij op moet richten. Niets doen lijkt me echter geen optie. Ik bestudeer zorgvuldig de vele (amalgaam)vullingen en constateer een klein barstje onder een oude vulling. Ik vervang, met instemming van de patiënte, direct deze vulling in de hoop de oorzaak van alle ellende te pakken te hebben. Maar stel ook voor alle oude vullingen te v ervangen in de komende tijd. Het vervangen van de vulling heeft helaas niet direct een effect op de kiespijn. Ik laat haar gaan met het advies bij de assistente een aantal afspraken in te plannen om de oude vullingen te vervangen en om de kiespijn verder te begeleiden. Patiënte zie ik echter pas weer op de reguliere controle. Ze heeft kiespijn gehouden maar begreep dat ik ook niet goed wist wat precies de oorzaak kon zijn, want de nieuwe vulling had aan de pijn niets veranderd. Na een aantal weken was de pijn als bij toverslag verdwenen.

Ronald Scholten

Systeembeheerder Omdat ik veel rugklachten had en op internet vond dat een verkeerde beet ook rugklachten kon veroorzaken, heb ik een afspraak gemaakt bij een tandarts die een T-scantechniek kon toepassen. Mijn eigen tandarts vond de link die ik zocht tussen mijn gebit en mijn rugpijn maar onzin. Vandaar dat ik heb gezocht naar een tandarts die dat wel zag zitten. De tandarts beloofde dat hij mij erg gelukkig ging maken en ik had daar alle vertrouwen in.


Het scannen zelf duurde maar kort. Ik werd gevraagd om heel hard te bijten op een dun plaatje wat aan een handscanner zat. Daarna verschenen allemaal grafiekjes op een computerscherm. Ik heb dat nog een aantal keren moeten herhalen voordat de tandarts tevreden was. Wat mij niet helemaal duidelijk was geworden en waar ik pas later aan denk, hóé had ik moeten bijten ... Met mijn voortanden op elkaar of zoals ik mijn mond heb in ruststand, met een lichte overbeet? De tandarts had meer aandacht voor de gekleurde staafjes op het scherm dan of ik wel goed beet of begreep wat er precies van me werd verwacht. Op basis van de uitkomst van de scan zijn er aanpassingen aan mijn gebit gedaan en sindsdien heb ik van tijd tot tijd enorme kaakpijn. Soms zo erg dat kauwen onmogelijk is. Ook de rugpijn is niet verdwenen. Ik heb dit nooit aan die tandarts gemeld overigens. Ik overweeg een andere tandarts een scan bij me te laten doen om te kijken of de conclusie daar is, of zou moeten

zijn, dat de eerdere scan en ingreep juist zijn geweest. Of dat daaruit blijkt dat het helemaal anders (had) gemoeten. De digitale techniek zou de persoonlijke interpretatie van een tandarts van de oude methode met carbonpapier moeten uitsluiten, dacht ik, maar misschien is er toch nog ruimte voor eigen (verkeerde) interpretatie. En loop ik het risico op nog meer ellende, want wie garandeert een betere uitkomst. Het kan natuurlijk ook dat de pijn in mijn kaak helemaal niets te maken heeft met de ingreep direct na de scan. Of dat mijn specifieke rugpijn niet eens een relatie met mijn beet heeft. Maar zo voelt het wel.

Marjolein Hoekstra

Initiatiefnemer van ‘De goede gezondheid monitor’ Wat schadelijk is voor de gezondheid, is zo wazig als wat. Kwik in goedkope (amalgaam) vullingen is nog steeds toegestaan in de meeste landen. Omdat je daarmee slechts

35


zeer kleine hoeveelheden kwik binnen zou krijgen. De beoordelende instanties kijken echter nooit naar de opstapeling en de risico’s dáárvan. Niet alleen komt de kwik uit je vullingen in je lichaam, maar er komt ook kwik binnen door het eten van vervuilde vis (paling, makreel, tonijn). Bodemvervuiling met kwik kan zich opstapelen in planten en dieren en zo weer in ons lichaam komen door het eten van verontreinigde dieren en planten. Het laten vallen van een spaarlamp of tl-buis veroorzaakt volgens het RIVM zelfs een kwiknoodtoestand gezien de grote hoeveelheden kwik die daarbij vrijkomen. En die je door aanraking of de kwikdampen gemakkelijk in zeer hoge doses binnenkrijgt. Wat dacht je van de vervuilde lucht die grote hoeveelheden kwik kunnen bevatten door bijvoorbeeld steenkool verbranding (Tata Steel). Of kunstmatige zoetstoffen die kleine hoeveelheden kwik bevatten. Zelfs jarenlange blootstelling aan op zich misschien minder gevaarlijke hoeveel-

36

heden kwik geven na 40 jaar opeenstapeling wel degelijk zeer zware problemen. Voor fluoride geldt natuurlijk hetzelfde. Fluoride in tandpasta is niet schadelijk, omdat je er maar héél weinig van binnenkrijgt, zegt de overheid. Los van het feit dat je mond tijdens het poetsen al veel meer fluoride opneemt dan waarvan wordt uitgegaan (tandpasta spuw je immers weer uit, je slikt het niet door). Ook in groene thee zitten grote hoeveelheden die nooit opgeteld worden bij de hoeveelheid uit je tandpasta. En ga zo maar door. Het niet (willen) kijken naar het totaalplaatje en alles heel bekrompen beoordelen zonder rekening te houden met alle andere zaken die meewegen en dan officieel gaan roepen dat ‘het’ veilig is, brengt ernstige schade toe aan mens en milieu. De verschillende belangen zorgen vervolgens voor het rookgordijn, waardoor niemand verantwoordelijk gesteld (kan) worden voor deze misinformatie en de ernstige gevolgen ervan.


Acupunctuur door Artsen

BASISCURSUS

CHINESE F Y TOTHER APIE CURSUSDATA

2022

28 + 29 januari 25 + 26 maart 27 + 28 mei

De NAAV organiseert vier basiscursussen met betrekking tot de acupunctuur, deze zijn gebaseerd op de zogenaamde vier ‘Zuilen van de NAAV’. Deze ‘Zuilen’ zijn de ‘Traditionele Acupunctuur’ (TA), de ‘Medische Acupunctuur’ (MA), de‘MicroSysteem Acupunctuur’ (MsA) en de ‘Neuraaltherapie’ (NT). Met name de Chinese fytotherapie past zeer goed binnen deze structuur en daarom biedt de NAAV de mogelijkheid met een basiscursus Chinese fytotherapie, de kwaliteit van de vier basiscursussen te vergroten en te verdiepen. Basiscursus Chinese fytotherapie

Chinese fytotherapie werkt door inname van kruiden die een directe, interne invloed op de fysiologie en pathologie van het lichaam hebben. Bijvoorbeeld, kruiden die de damp van de mictie draineren zijn eigenlijk diuretica. De kruiden hebben specifieke kenmerken, dat wil zeggen een bepaalde geur of smaak of

“temperatuur” of een specifieke aard. De vijf smaken zijn zuur, bitter, zoet, pikant en zout. De specifieke aard van de kruiden kan zijn; heet, warm, koud of koel. En de combinatie van smaak en aard geeft specifieke effecten op de fysiologie van het lichaam. Deze aard en smaak van de kruiden moet nauwkeurig worden aangepast en

37


Docent: Albert van Dinteren, arts

Van Dinteren heeft meer dan 35 jaar een grote praktische ervaring met de Chinese en westerse fytotherapie als ook de klassieke acupunctuur en orthomoleculaire geneeskunde. Hij begon in 1985 zijn praktijk met acupunctuur waarna onder andere de orthomoleculaire geneeskunde en Chinese en westerse fytotherapie tot zijn grote deskundigheid gingen behoren. Mede dankzij leraren zoals Yifan Yang, Sun Peilin en Giovanni Maciocia is de Chinese fytotherapie tot een centraal handelen binnen zijn praktijk geworden. Ook heeft hij op deze terreinen vele voordrachten, nascholingen en cursussen verzorgd over de Chinese en westerse fytotherapie en de orthomoleculaire geneeskunde.

uitgebalanceerd aan de conditie van de patiënt. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor de mogelijke neveneffecten, interacties en toxicologie.

Voor deze basiscursus Chinese Fytotherapie kunnen zich maximaal 20 personen aanmelden: vol is vol.

In deze unieke cursus wordt de basis gelegd om inzicht te krijgen in de bovengenoemde onderwerpen en om mede aan de hand van zelfstudie te komen tot het op de juiste wijze voorschrijven van recepten. Uniek omdat niet alleen een basisinzicht zal worden verstrekt in de Chinese fytotherapie, maar ook omdat de phyto-farmacologische en farmacodynamische aspecten van de kruiden samen met de wetenschappelijke westerse biochemische visies op de bestanddelen, zoals gezien in de westerse geneeskunde, uitgebreid ter sprake zullen komen. Op deze manier komen de Chinese fytotherapie en de reguliere wetenschappelijke geneeskunde veel dichter bij elkaar en ontstaat er een plausibel verklaringsmodel voor het behandelen van veel klachten en aan-doeningen die met acupunctuur alleen niet te behandelen zijn. Onder deze wetenschappelijke publicaties bevinden zich een aantal unieke pareltjes die de patiënt ten goede kunnen komen bij onverwachte aandoeningen. Na deze cursus zal de deelnemer al in staat zijn om een start te maken met de receptuur van de Chinese fytotherapie. De basisbegrippen van de TCM worden echter wel als bekend verondersteld, zoals weergegeven in het basisboek van Giovanni Maciocia: Grondbeginselen Chinese Geneeskunde (derde druk uitg. Satas).

Benodigheden basiscursus

Voor deze basiscursus dienen de volgende

38

twee boeken te worden aangeschaft, aangezien daar hoofdstukken in staan die men voor of na afloop van een weekend door Albert van Dinteren wordt aangeraden te bestuderen in verband met zijn voordrachten. J.K. Chen: Chinese Herbal Formulas and Applications (second print) Gebonden uitgave; kosten ca. 150 euro. J. K. Chen: Chinese Medical Herbology and Pharmacology (second print) Gebonden uitgave; kosten ca. 150 euro Tevens is de ‘Natuurapotheek’ bereid om ter illustratie een tweehonderdtal kruiden, samen met een syllabus voor 200 euro in het belang van de cursus aan te bieden. Dit illustreert de theorie en de uitgangspunten van de Chinese fytotherapie prachtig. Men kan zich hiervoor bij aanvang van de basiscursus aanmelden.

Kosten basiscursus

De kosten voor deze basiscursus Chinese Fytotherapie zijn: € 750,- (voor NAAV leden) en € 900,- (voor niet NAAV leden) Deze dient u over te maken op giro NL 44 INGB 0007228638 t.n.v. Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging te Onderdendam o.v.v. uw naam en Fyto 2022

Voor meer informatie

Contactpersoon Marina van Haalen (Secretariaat NAAV) Onderwierum 8, 9959 TA Onderdendam Telefoon 085-0408050 (maandag en donderdag 10.00-12.00) Buiten deze contacturen kunt u een terugbel verzoek inspreken www.naav.nl


.

Datum

Uitnodiging Symposium integratie biofotonen, neuraaltherapie en wondermeridianen in de acupunctuur 27 november 2021

Locatie Parklaankerk, Parklaan 7, 3972 JX Driebergen Parkeren De Parklaan is een eenrichtingsstraat. U kunt er vrij parkeren, echter niet voor uitritten.

Wanneer het vol is twee keer rechtsaf en dan parkeren op de Hogesteeg. Hier is altijd ruim parkeergelegenheid. Graag voorkomen we overlast voor buurtgenoten.

Inschrijving Stuur een e-mail naar bertheintzberger@ziggo.nl met vermelding ‘Symposium 27 november’ Opgave vóór 23 november 18.00 uur.

Kosten Kosten: € 45,-, inclusief koffie, thee, sap en vegetarische catering. Diëten bij opgave direct vermelden SVP

Betaling Betaling vooraf over te maken: Bankrekening NL69 TRIO 0338 6014 49 t.n.v. SONN-BT, onder vermelding van Symposium Wondermeridianen dd 27-11-2021. BIC: TRIONL2U

Covid-19 Regelingen in verband met maatregelen ten aanzien van Covid-19:

Vanwege de onderwijssetting is geen QR-code vereist. Wel geldt de algemene regel dat voor onderwijs 2x per week testen op basis van vrijwilligheid door de overheid is aanbevolen. Heeft u klachten passend bij Covid-19 die niet het gevolg zijn van een andere reden, blijf dan thuis. De ingangen van de Parklaankerk zijn voorzien van elleboogdispensers voor handdesinfectie

39


Congresverslag TEKST EN BEELD : DUCO WILTON

Hét event over het belang van

OCCLUSIE EN ARTICULATIE

voor een gezond lichaam!

Vrijdag 17 september was het eerste én grootste tandheelkundige live event in de afgelopen 1,5 jaar. 80 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland waren in Kamerik aanwezig om diverse workshops te volgen en intercollegiaal tips en tricks te delen. Met een idyllische entree (zie foto), registratie en een kop koffie begon de dag voortvarend. Overbelastingsdiagnostiek

Hoofdonderwerp van deze dag was het belang van occlusie en articulatie. De taak van de tandheelkunde om deze preventief en vroegtijdig bij patiënten te ondervangen om zodoende klachten voor te zijn dan wel te verhelpen. Een gezonde mond is de weerspiegeling van een gezond lichaam en daarbij is de factor occlusie en articulatie ook van essentieel belang. Naast de huidige drie standaarden van cariësdiagnostiek, parodiagnostiek en ontstekingsdiagnostiek voor een gezonde mond wordt gepleit voor een extra aanvulling: overbelastingsdiagnostiek. Tijdens de dag werd onder andere gesproken over de werking van het menselijke lichaam

40

tot op celniveau en het belang van de mond waar het zenuwstelsel, ademhalingsstelsel en spijsverteringsstelsel samenkomen. De noodzaak van deze (ontbrekende) kennis binnen de tandheelkunde werd duidelijk aangetoond. Dat de tandheelkunde als één van de eerste in een vroegtijdig stadium een diagnose kan stellen en zodoende een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van de patiënt, bleek onomstotelijk.

Interdisciplinair

En niet alleen de tandarts bleek hier van belang. Interdisciplinair samenwerken met een oraal myofunctionele therapheut, atlastherapeut, fysiotherapeut en andere disciplines kwam bij diverse workshops ter sprake.


Een goed samenzijn van tandheelkundigen die de filosofie en DNA van de NVBT blijken te omarmen, zowel leden als (nog) niet leden. De eerste ronde bestond uit innovatie en ontwikkeling met lezingen van Arend van den Akker (T-scan meets oral scanner), Erik-Jan Muts (digital overlay), Saghi Helmi (Digital Smile Design: full digital workflow) en Maarten Wiewel met zijn workshop over de financiële (on)mogelijkheden. In de pauze werd er heerlijk genoten van een gezonde lunch en heerlijke nazomerzon. Vitamine D werd massaal opgenomen op deze fantastische locatie. Je kreeg de mogelijkheid om nog één van de bovengenoemde workshops te volgen. Na deze tweede ronde workshops kon je vervolgens je verdiepen in vier specialisaties. Leon Verhagen deelde zijn kennis over occlusie-design bij orthodontie, Maarten van Geelen gaf een uiterst interessante lezing over TMD-patiënten, Sebastiaan Venema gaf tijdens zijn presentatie aan hoe onmisbaar occlusie is ter preventie, waar Eric Geerlings dit deed bij zijn workshop prothetiek.

De optimale behandeling voor de patiënt De plenaire opening werd gedaan door moderator Hans van Pelt. Eyeopeners tijdens de live enquête waren toch wel het belang van overbelasting bij (onnodige) endodontische behandelingen en het belang van deprogrammeren. Riemer Vochteloo legde met zijn zéér interessante openingslezing over morfologie en het fysiologische belang van occlusie de lat op hoog universitair niveau. Hans Beekmans wist vervolgens met zijn lezing over neutrale positie en het belang van suppletie de zaal te verrassen met, voor velen, een nieuwe kijk op tandheelkunde en het menselijk lichaam. Na een korte pauze volgde er een keuze uit diverse workshops.

De dag werd georganiseerd door Easier Dental Care. Distributeur van onder andere de T-Scan, een digitaal meetinstrument voor occlusie en articulatie. Het apparaat is een absolute aanvulling op de huidige standaard van o.a. occlusiepapier, beetbepalingen etc. Tijdens dit event kwam duidelijk aan het licht dat data alleen niet de oplossing zijn. Juiste interpretatie, analoog verstand en ontwikkeling van digitale apparaten zijn nodig om een succesvolle behandeling te bewerkstelligen. Het multifactoriële aspect van occlusie en articulatie zorgt wel voor een grote verbondenheid bij de aanwezigen en de eagerness om samen te leren. Het individuele én gezamenlijke doel bleek toch overduidelijk de optimale behandeling voor de patiënt en het volledig naleven van de eed die je als tandheelkundige hebt afgelegd.

41


TEKST: M ARGRIET SPARK | BEELD :

VERDOVINGEN Articaïne is een veel gebruikt verdovingsmiddel in de tandartspraktijk. Het middel werkt

snel en is gemakkelijk in het gebruik. Maar het is niet ongevaarlijk. Tandartsen vragen niet altijd heel duidelijk en specifiek naar medicijngebruik of overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (als de patiënt dat al weet) voordat er (ongevraagd) gebruik wordt gemaakt van verdoving. Dit kan voor de patiënt totaal verkeerd uitpakken. Er is in dit magazine al meerdere malen geschreven over articaïne en de ellende die het veroorzaakt. Volgens de KNMT is er geen alternatief voor verdoving, wel is er een grote keuze in de soort verdoving.

ONVERDOOFD SLACHTEN

Niemand hoeft meer pijn te leiden bij de tandarts, het is geen taboe meer om verdoofd behandeld te worden. De posters van Jan van Haasteren aan het plafond boven de tandartsstoel zijn achterhaald. Vaak hangt er nu een beeldscherm met uiteenlopende beelden van natuur- tot tekenfilms. Allemaal bedoeld om af te leiden van de als onaangenaam ervaren dingen die een tandarts zit uit te voeren in je mond. In het begin van het industrieel slachten werden varkens de slachtlijn ingejaagd en kregen ze bij binnenkomst een flinke klap met een houten hamer op hun kop. In slapstick is dit ook de beproefde methode om iemand te verdoven. Er is toch wel zo het een en ander veranderd in de loop der tijd. Van prooidieren is bekend dat ze pijnsignalen kunnen verhullen om geen aandacht van predators te trekken. Dissociatie is een reactie van

42

bevriezing of verlaten van een gedeelte van het lichaam om pijn niet te voelen als vluchten of vechten geen optie is. Dit komt ook bij mensen voor. Want ook al zijn we inmiddels predators, we kwamen als prooidieren op deze wereld. Menig tandarts kent de vechtreacties van patiënten en tandarts mijden kun je vluchten noemen.

ALTERNATI EF VERDOVEN

Desgevraagd zegt muziektherapeut Tom Abrahams dat verdoven met muziek niet mogelijk is. Afleiden kan zeker wel met muziek. Bijvoorbeeld ter sedatie bij operaties in plaats van medicijnen. Als stemfrequentie geen arousel opwekt, kan dat ervoor zorgen dat je aandacht verslapt en je eventueel indut. Dit is allemaal wel context gebonden en afhankelijk van eerdere leerervaringen. Muziek- en stemsedatie zijn niet onbekend in de tandartsenpraktijk, maar er is weinig wezenlijks gedaan met de ervaringen.


Menig tandarts kent de vecht-reacties van patiënten en tandarts mijden kun je vluchten noemen. In ‘Acupunctueel!’ nr 23, een uitgave van de Nederlandse patiëntenvereniging voor acupunctuur, vertelt Martien Zeegers-Nouwen hoe ze patiënten verdooft met acupunctuur. Zeegers-Nouwen is tandarts en acupuncturist en werkt sinds 1998 in het HWA TO Acupuncture Centre in UMCG Groningen. Ze beschrijft een aantal casussen uit haar praktijk. Van een man waarbij reguliere verdoving geen enkel effect had - zelfs niet bij een extreem hoge doses -, maar acupunctuur een pijnloze behandeling toch mogelijk maakte. En van een vrouw die allergisch was voor reguliere verdoving en waarbij, na verdoving met acupunctuur, een ontstoken verstandskies kon worden getrokken. Weliswaar niet pijnloos, maar goed te doen volgens patiënt. Het behandelen van pijn na een tandheelkundige ingreep of voorafgaande aan een ingreep

is met acupunctuur ook heel goed mogelijk. Onder de arts-acupuncturisten in Nederland bevinden zich vele tandartsen.

TIJ D

Ook bij verdoven geldt dat je in het belang van de patiënt tijd moet nemen. Articaïne werkt snel en maakt efficiëntie in de praktijkvoering mogelijk, maar ten koste van wat? De meeste mensen met problemen als gevolg van het gebruik van articaïne melden zich niet bij de tandarts, maar bij de huisarts. Veel tandartsen en kaakchirurgen ‘zien’ daarom het probleem niet eens. In september 2016 meldde RTL Nieuws dat er een neusspray op de markt zou komen die het mondgebied op natuurlijke wijze volledig tijdelijk kon verdoven: Kovanase. Er is daarna maar weinig meer van vernomen. Ook voor nieuwe ontwikkelingen moet je de tijd nemen kennelijk.

43


Casestudie

Posterieure restauratie met Admira Fusion

De nieuwe patiënt was een 26-jarige man. Er werd cariës gevonden op verschillende kiezen achterin en er werd een behandelplan opgemaakt. Er werd gezocht naar een functionele en esthetische oplossing, maar vanwege de beperkte financiële middelen was alleen directe restauratie met composiet een optie.

Fig. 1 Occlusaal zicht vóór behandeling - cariësaantasting vastgesteld op 37 MO, 36 DO, 35 DO. Fig. 2 Isolatie met rubberdam Fig. 1

44

De behandeling werd verdeeld in kwadranten. Deze casestudie beschrijft de behandeling in het kwadrant linksonder. De linker onder sextant werd plaatselijk verdoofd en de tanden 37 en 34 werden geïsoleerd met een latexvrije rubberdam (Unodent) en Hygenic slotjes (Coltène). Cariës werd verwijderd uit de tanden 37 MO, 36 DO en 35 DO. De gaatjes werden gecontroleerd met de kleurindicator VOCO Caries Marker. Vervolgens werden ze geprepareerd met Aquacare Twin (Velopex International) en aluminiumoxide 29 µm bij een druk van 3 bar en behandeld met Sylc-poeder bij een druk van 2 bar om de hechting te verhogen en voor de laatste reiniging van de holte vóór het hechten.

Deze procedure is een onmisbaar onderdeel van mijn routine geworden omdat tandplakvrije tanden een betere hechting mogelijk maken. Het etsmiddel VOCO Vococid werd eerst gedurende 15 seconden op de randen van het glazuur aangebracht en daarna nog eens gedurende 15 seconden op het dentine. Het etsmiddel werd ingewreven met een VOCO Single Tim applicatieborstel en vervolgens afgespoeld. Een Palodent V3 (Dentsply Sirona) matrix van gemiddelde grootte (5,5 mm) werd op tand 35 geplaatst en een wig van gemiddelde grootte werd ingebracht om nauw contact te verzekeren. Fig. 2


Fig. 3 Voorbereiding van de holte met AquaCare Twin voltooid Fig. 4 Plaatsing van de matrixband

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5 Plaatsing van de wanden en verwijdering van de matrices en ringen Fig. 6 Opbouw hoektand voltooid Fig. 7 Eindresultaat na occlusiecontrole en polijsten

Fig. 5

Fig. 7

VOCO Futurabond U werd aangebracht en getrituriseerd met een VOCO Single Tim applicatieborstel, luchtgeblazen en uitgehard met een VALO polymerisatielamp (Ultradent). De nano-hybride vloei-composiet VOCO Admira Fusion Flow werd in een dunne laag tot aan de rand in de holte aangebracht en met licht uitgehard. Het universele nano-hybride ORMOCER vulmateriaal VOCO Admira Fusion A3 werd individueel aangebracht op elk proximaal contactoppervlak met behulp van een druppelvormig titaniumnitride instrument van American Eagle. Het werd telkens uitgehard om elke holte om te vormen tot een occlusie-dragend oppervlak (klasse 1 volgens Black). De Palodent V3 matrix werd vervolgens verwijderd en met behulp van een matrix van 5,5 mm en een kleine wig werden de stappen afzonderlijk herhaald, eerst voor 36 DO en daarna voor 37 MO. De tandmorfologie werd vervolgens knobel voor knobel hersteld met VOCO Admira Fusion A3 universeel nano-hybride ORMOCER restauratief met behulp van American Eagle titanium nitride instrumenten. De fijne modellering

Fig. 6

werd uitgevoerd met het Fissura-instrument (LM-Arte). Voor de polymerisatie werd de VALO-polymerisatielamp gebruikt. De basisvorm werd vervolgens uitgevoerd met een NSK X600L luchtturbine met fijne diamantboren (gele band). Het voorpolijsten werd uitgevoerd met een eentraps VOCO Dimanto diamantslijper, bij lage snelheid en onder waternevel in een NSK Z25L handstuk. Ten slotte werd de afwerking gedaan door polijsten met ShapeGuard Composite Plus (Coltène) - eerst 23SG11RA (roze) en daarna 24SG11RA (blauw). De rubber dam werd dan verwijderd en de occlusie gecontroleerd met Arti-Check 40 µm occlusaal papier (Dr Bausch) en Hanel Shimstock folie 8 µm. De laatste aanpassingen zijn gemaakt. De contactvlakken werden gereinigd met flosdraad (Oral-B) en gepolijst met Epitex-strips (GC). Het resultaat? Een tevreden patiënt!

DR JAMES ROBSON 78 Wolviston Road Billingham TS22 5JF E-mail: drjamesrobson@hotmail.com, info@identitydentalcare.co.uk James Robson voltooide in 1998 met succes zijn studie tandheelkunde aan de universiteit van Newcastle en werkte zes jaar in een algemene tandartspraktijk van de NHS in Teesside. Dit werd gevolgd door een periode in een privépraktijk in York voordat hij deze praktijk in 2010 kocht.

45


BESTE NEDERLANDSE VERENIGING TER BEVORDERING VAN DE BIO-ENERGETISCHE TANDHEELKUNDE,

gefeliciteerd met 30 jaar SUCESVOLLE EDUCATIE & VOORLICHTING IN HOLISTISCHE TANDHEELKUNDE.

L I E F D E G A A T D O O R D E MA A G . . .

www.tampopofoods.com . vegan . ma c r o b i o t i s c h . Japanse specialiteiten . natuurlijke leefstijl & eetpatroon coaching . workshops

46


Fysieke functionaliteit is maar de helft van de heelkunde Juist de niet bio-energetische tandheelkunde is enkel bezig met het fysiek waarneembare. Daarmee wordt zeker aan de helft van de problematiek in de mond geen aandacht gegeven. In het voorjaar van 2022 zal Jeannet Wevers samen met Maarten Oversier zijn boek ‘Bestaansrecht’ bespreken. Dit is een inleiding tot het artikel dat zal verschijnen in het volgende NVBT Magazine. Hieronder citaten uit het boek ‘Bestaansrecht’ van Maarten Oversier. Pagina 80 e.v.

Velen vinden het daarom normaal dat vaccinaties ons behoeden voor enge ziekten. Ook is het vanzelfsprekend dat je van fluortabletten sterke tanden krijgt en dat je fysieke aandoeningen te lijf gaat met medische behandelingen vol chemicaliën die bijwerkingen veroorzaken. De paus, de dominee, de president, onze volksvertegenwoordigers, de rechter en degene met de meeste titels of invloed weten het niet alleen het beste, ze hebben het ook het beste met ons voor ... Het is soms aandoenlijk hoe mensen terugkijkend ouderwetse propagandamethodieken zoals die van minister Goebbels lachend doorzien, terwijl zij totaal blind zijn voor hun huidige gevangenschap in eenzelfde apparaat dat inmiddels zo geavanceerd geworden is dat de effectiviteit en het bereik ervan vele malen groter is.

Pagina 114 e.v.

Gelukkig is er in de laatste decennia een flinke stroom informatie toegankelijk geworden over allerlei ziekmakende externe invloeden op ons welzijn. Chemische troep in onze voeding, lucht, kleding, vullingen in kiezen en in ons water.

BESTAANSRECHT Maarten A. Oversier ISBN: 9789493191709 Uitgeverij: London Books

47


Het afgelopen jaar verdient een mooie persoonlijke kerstkaart!

Prachtige kleurrijke Jaarkalenders 2022

MAANDAG W35

Bestelcode: 1621

Bestelcode: 1457

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

07

08

09

10

11

SEP

W36

05

06

W37

12

13

14

15

16

17

18

W38

19

20

21

22

23

24

25

W39

26

27

28

29

30

Bestelcode: 1282

PRINSJESDAG

EINDE ZOMERVAKANTIE / Z

gelderland - Arnhem De oorsprong van Huis Sonsbeek ligt in 1744. Het landhuis ligt op een heuvel van het Park Sonsbeek en kijkt uit op de stad Arnhem. Het middendeel van het landhuis werd gebouwd naar ontwerp van de Arnhemse architect Anthony Viervant en waarschijnlijk heeft zijn zoon Roelof Roelofs Viervant gezorgd voor het ontwerp van de zijvleugels. Het gebouw, dat in het verleden diverse bestemmingen heeft gehad (onder andere vanaf 1900 als hotel-pension), wordt lokaal veelal ‘De Witte Villa’ genoemd vanwege de witte façade.

Holland Kalender 2022 -A3 formaat

Bestelcode: 1629

Bestelcode: 1135

Bestelcode: 5193

Bestelcode: 1419

MAANDAG W22

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

JUN

W23

06

W24

13

14

15

16

17

18

19

W25

20

21

22

23

24

25

26

W26

27

28

29

30

TWEEDE PINKSTERDAG

EERSTE PINKSTERDAG

VADERDAG

FLOREAL | 60 x 60 cm, acryl en paletstukken op linnen

Bestelcode: 1561

Bestelcode: 1607

Bestelcode: 1610

% van Weet u dat 83 rstkaart ke n ee s tie uw rela elt? zeer op prijs st 1/2aadv DKM_kerstNVBT.indd 1

48

Kalender iets Fraais 2022 -A3 formaat

Bestelcode: 5194

www.dekaartenmakers.nl 21-10-2021 22:07


COLUMN

De Column Natural Solutions gaat over het combineren van materiële, energetische en informatieve geneeskunde en geneeswijzen, zoals dit in de complementaire alternatieve geneeskunde toegepast wordt om oorzaken van klachten op te heffen en effectieve natuurlijke oplossingen aan te dragen die chronische klachten en ziekten herstellen.

NATURAL SOLUTIONS

ERIC VAN SCHIJNDEL

Bij de behandeling van chronische klachten is het zinvol diepe aanwezige oorzaken vast te stellen en te elimineren om een blijvende verbetering van deze chronische klachten te bewerkstelligen. Het betreft de volgende 20 oorzaken, die in deze volgorde in dit column besproken zullen worden: 1. Schimmels 8. Gebit 15. Matrix 2. Virussen 9. Psyche-Emoties 16. Basisbehoeften 3. Bacteriën 10. Hersenkernen 17. Allergie4. Parasieten 11. Miasmata NAVOvergevoeligheden 5. Toxische belasting 12. Chakras 18. Immuunsysteem 6. Geopathie-Elektrosmog 13. Hormonen 19. Autonome zenuwstelsel 7. Littekenstoring 14. Vitaminen-Mineralen20. Causae Abditae Aminozuren-Vetzuren

Oorzaakcategorie 14 : Vitaminen-Mineralen-Aminozuren-Vetzuren

Vitaminen zijn natuurlijke organische substanties, die in voedingstoffen worden aangetroffen en noodzakelijk zijn om het leven in stand te houden. Vitaminen kunnen synthetisch worden gefabriceerd of (veel beter) onttrokken worden aan elementaire natuurlijke voedingsstoffen. We hebben van de meeste vitaminen niet enorme hoeveelheden nodig, maar wel juist een uitgekiende synergistische combinatie die aansluit bij de klachten. Een tekort (bijvoorbeeld vitamine B12) of een overschot van slechts één vitamine (bijvoorbeeld Pyridoxine) kan echter op den duur ernstige klachten tot gevolg hebben. Vitaminen kunnen hun werking alleen goed uitoefenen met behulp van mineralen. Enkele vitaminen kan het lichaam zelf maken, terwijl we alle mineralen vanbuitenaf binnen moeten krijgen. Extra vitaminen slikken zonder mineralen heeft dus geen zin. Bij de behandeling van chronische klachten is een specialistisch advies en het gebruik van de beste kwaliteit synergistische producten met zo natuurlijk mogelijke ingrediënten en coatings noodzakelijk. Alle vitaminen en mineralen zijn in een bepaalde dosering nuttig of giftig.

49


Tekorten worden onder andere bevorderd door: een slecht voedingspatroon, bewerkt voedsel, ziekten, bepaalde geneesmiddelen, antagonisten en het eenzijdig slikken van vitaminen of mineralen. Geneesmiddelen, zoals antibiotica en laxeermiddelen, kunnen de opname verstoren en de samenstelling van de darmflora negatief beïnvloeden. Bepaalde geneesmiddelen hebben tot gevolg dat vitaminen niet kunnen functioneren als onderdeel van een enzym. Een bestanddeel van het geneesmiddel neemt dan de plaats in van de vitamine in dat enzym. Dit noemen we antivitamine. Mineralen en spoorelementen zijn voor onze gezondheid van vitaal belang. Het menselijk lichaam kan zelf geen mineralen maken en de toevoer moet dus volledig uit het voedsel of supplementen komen. Vitaminen zijn zonder de aanwezigheid van mineralen inactief. Mineralen zijn kristallijnen stoffen, die uit de aardkorst afkomstig zijn. Minera betekent in het Latijn “mijn”. Als we voedingssupplementen gebruiken is het van belang dat ze mineralen en sporenelementen in een organisch lichaamseigen vorm bevatten, omdat ons lichaam er anders niks mee doet.

Eric van Schijndel studeerde achtereenvolgens fysiotherapie, orthopedische geneeskunde, manuele therapie, acupunctuur, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde en is daarnaast gespecialiseerd in onder andere elektroacupunctuur, Prognos, IDT, bioresonantie en Mind Body Coaching. Hij heeft al 36 een praktijk (het NCEG), geeft wereldwijd trainingen en lezingen, ontwikkelt produkten, draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en heeft een zeer ruime ervaring met holistische geneeskunde.

Aminozuren vormen met stikstof duizenden verschillende eiwitten. Eiwitten zijn onmisbaar voor mens en dier en vormen ongeveer 17 % van ons hele gestel. Eiwitten uit de voeding worden door eiwitsplitsende enzymen afgebroken tot aminozuren. De vreemde eiwitten uit de voeding moeten eerst afgebroken worden tot deze aminozuren om er vervolgens lichaams- eigen eiwitten van te kunnen maken. Deze aminozuren kunnen dan door het organisme worden benut voor de eigen organische functies, zoals de synthese van lichaamseigen eiwitten, enzymen, hormonen, allerlei organische stoffen en ter ontgifting. Er zijn 23 aminozuren, waarvan er acht essentieel zijn. Dat wil zeggen dat ons lichaam deze aminozuren niet zelf kan maken uit andere aminozuren. De acht essentiële aminozuren moeten via de voeding binnenkomen. Suppletie kan in een groot aantal gevallen zeer nuttig zijn. Vetzuren Vetzuren (Omega 1 tot en met 13) zijn voor onze gezondheid zeer belangrijk. Het belangrijkste supplement om te nemen is wel goede visolie. Zeker 90 % van de visoliën op de markt is vervuild en van slechte kwaliteit. Omega-3 vetzuren zijn van groot belang voor de celmembraan, het remmen van verkorting van telomeren (veroudering tegengaan) en tal van andere functies, zoals bloeddruk en cholesterol. Krillolie bevat fosfatidylchline, -inositol en -serine wat noodzakelijk is voor het goed functioneren van de hersenen en onze neurotransmitters. Synergie Bij de behandeling van chronische klachten en het elimineren van oorzaken zijn synergistische preparaten veelal te verkiezen boven enkelvoudige preparaten. Er moet een hele goede reden zijn om van 1 bepaalde vitamine of mineraal langdurig grote hoeveelheden te slikken, omdat het gevolg hiervan is dat andere vitaminen en mineralen die deze ene stof verbruiken op den duur zeker deficiënt worden. Zo kan een te hoge dosis Vitamine D3 leiden tot hartkloppingen als het de synergist magnesium mist. Een tekort aan Vitamine D3 kan juist weer leiden tot depressieve klachten en een slechte calcium opname in de botten. Om het kaakbot te versterken (bijvoorbeeld voor het plaatsen van implantaten) en voor een sterk gebit is het zinvol een goed synergistisch preparaat te gebruiken van mineralen aangevuld met vitamine D3 (cholecalciferol) en K2 (MK-7) zoals Fundamental Minerals van Basal Basics.

50


Elke Nederlander verdient Bio-energetische tandheelkunde

TEXEL

NOORD HOLLAND

ZUID HOLLAND

NOORD BRABANT

Bio-energetisch werkende Tandarts? Mondhygiënist? Wordt lid, zodat patiënten u kunnen vinden!


NVBT 25-3 2021


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.