Page 1

NUMERO 4/2019

Erilaisten johtamistapojen näkeminen on auttanut hahmottamaan omia vahvuuksia sekä kehittymään. Kaikissa persoonallisuustyypeissä on vahvuutensa, myös niissä hiljaisemmissa ja rauhallisemmissa. Michaela Palmberg Kansallinen puheenjohtaja 2020 s. 15-16

SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N JÄSEN- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

VASTUULLISEN JOHTAJUUDEN KEHITTÄJÄ

WWW.JCI.FI


4-5

26 4-5 8

LAURI VALTONEN valittiin JCI Europen hallitukseen TULEVAISUUDEN JOHTAJALTA odotetaan empatiaa

17

ALEKSI TOLVANEN valittiin alue B:n aluejohtajaksi

21

B-ALUEELLA JUHLITTIIN Vammalan Nkk 50-vuotta

26

SAGA IINATTI nauttii kamaritoiminnasta

JULKAISIJA Suomen Nuorkauppakamarit ry, www.nuorkauppakamarit.fi – kansainvälisen Junior Chamber International:n (JCI) jäsenorganisaatio, www.jci.cc PÄÄTOIMITTAJA Maarit Kesti TAITTO Graphic Room, Susanna Muurman-Ovaska PAINO Grano Oy ILMOITUSMYYNTI Raita Virranniemi, raita.virranniemi@jci.fi ILMESTYMINEN 2019 Viikolla 10, viikolla 20, viikolla 42 ja viikolla 49. Aineistovaraukset 6 viikkoa ennen ilmestymistä. TWITTER @JCIFI FACEBOOK (sivu) JCI Finland - Suomen Nuorkauppakamarit (ryhmä) Suomen Nuorkauppakamarit - Jäsenryhmä ISSN 1457-5515 (painettu) ISSN 2490-1598 (verkkojulkaisu)

Mitä ikinä haluatkaan viestiä – meillä on taito tehdä siitä hyvännäköinen Tarjoukset ja palvelut JC- ja senaattorikielellä: susanna@graphicroom.fi, 0400 994 702 www.graphicroom.fi

2

www.pimpmyilme.fi


KOLUMNI

PÄÄKIRJOITUS

NÄE SYDÄMELLÄ IHAILEMANI FUTURISTI Perttu Pölönen on kuvannut oivallisella tavalla työelämän muutosta. Teollisen vallankumouksen myötä fokus siirtyi lihastyövoimasta tietotyöhön. Seuraava siirtymä on aivoista sydämeen: kaiken teknisen keskellä ihmisyyteen pureutuminen ja toistemme ymmärrys ovat valttikorttejamme.

Määräaikainen harrastuksemme tarjoaa mielettömän oppimismatkan omaan itseemme sekä toistemme ymmärtämiseen, mikäli tilaisuuteen haluaa tarttua. Nuorkauppakamarilaisuus on matka, joka kannattaa tehdä.

THE FUTURE of Jobs Report 2018 -raportin mukaan tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja ovat mm. jatkuvan oppimisen taidot, kriittinen ajattelu, tunnetaidot, empatia ja luova ongelmanratkaisukyky. Näitä laadullisia taitoja on hankala mitata, joten niissä itsensä kehittäminen voi jäädä vähäiselle huomiolle. Myös palauteen saaminen näistä voi olla haasteellista. TULEVAISUUDESSA MENESTYVÄN johtajan tulisi siis kyetä motivoimaan, johtamaan ja tukemaan ihmisiä, joilla edellä mainitut taidot ja ominaisuudet on viritetty huippukuntoon. Työntekijänä kehittyminen haastaa samalla johtajuuden; jotta voin loistaa alaistaidoissa, tulee pomoni johtamistaidot olla pykälän verran edistyneemmät. Positiivisen kirittämisen kehä on valmis. NUORKAUPPAKAMARI ON meille se kehä, jossa kirittäminen voi alkaa. Kehittyminen tapahtuu usein salakavalasti: muut huomaavat muutoksen heti, itse usein vasta vuosien päästä. Määräaikainen harrastuksemme tarjoaa mielettömän oppimismatkan omaan itseemme sekä toistemme ymmärtämiseen, mikäli tilaisuuteen haluaa tarttua. Nuorkauppakamarilaisuus on matka, joka kannattaa tehdä.

KIITOS VUODESTA 2019. Kiitos, kun opetitte sydämeni näkemään.

ELLIMAIJA AHONEN puheenjohtaja

DEVELOPING LEADERS FOR A CHANGING WORLD TYÖELÄMÄN murros ja muuttuvat työtehtävät haastavat työntekijöitä kehittämään itseään koko ajan. Nykyajan koulutus antaa pohjaa mutta ei suoraan kouluta ammattiin tai anna työelämälähtöisiä taitoja.  Nuorkauppakamaritoiminta vastaa tähän tarjoamalla koulutuksia, projekteja ja kehityspolkuja. Niistä kaikista saa kokemusta, jota pystyy käyttämään myös työelämässä. Paikalliskamareiden järjestämät koulutukset, alueelliset tai kansalliset webinaarit ja kokousviikonloput antavat mahdollisuuden osallistua muutaman tunnin tai päivän pituisiin koulutuksiin sekä saamaan oppia kouluttamisesta. Paikallisprojektit, joista saa kokemusta projektinjohtamisesta, viestinnästä tai vaikka laskutuksesta, on kaikki sellaisia työelämätaitoja, joista voi myöhemmin olla hyötyä työnhaussa.  Vuoden kestävät virat kamareissa, alueella sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tuo uutta kokemusta ja kehittää muun muassa ajanhallintaa sekä stressinsietokykyä, kun vapaaehtoistoimintana tehdään vaikuttavia projekteja, vedetään koulutuksia ja saadaan kokemusta hallitustyöskentelystä. Johtamiskoulutuksessa puheenjohtajapolku on kokonaisvaltainen, eri akatemiat antavat mahdollisuuden syventää tietoutta eri aloilla. Kansainvälinen uusi slogan ”Developing Leaders for a Changing World” pureutuu juuri tähän, kuinka vuoden aikana virassa tai projektissa saa työkokemusta ja johtamiskokemusta muuttuvaan maailmaan ja sen työelämään.  Maailma muuttuu ja kamaritoiminta on siinä ytimessä auttamassa työelämämenestykseen. Minulle vuosi viestintäjohtajana on antanut paljon uutta ja myös samalla olen oppinut tuntemaan itseäni paremmin. Sitten onkin uusi vuosi ja uudet kujeet. Joten taas, olen valmis. RAITA VIRRANNIEMI viestintäjohtaja

3


AJANKOHTAISTA

Merkkaa kalenteriin

1 2 3 4

A-ALUEVUOSIKOKOUS

PASSION FOR ACTION – rakkaudesta lajiin! Lohja Spa & Resortissa 6.-8.3.2020. Järjestää JCI Lohja. Lisätietoja: a.vuosikokous.fi

B+C- ALUEVUOSIKOKOUS

Mind@Sea seilataan Silja Symphonylla Helsingin ja Tukholman välillä 20.-22.3.2020. Kokouksen järjestää JCI Akaa. Lisätietoja: b.vuosikokous.fi c.vuosikokous.fi

D-ALUEVUOSIKOKOUS

Hyppy Tuntemattomaan järjestetään Rokualla 27.-29.3.2020. Järjestää JCI Oulun Tervaporvarit. Lisätietoja: d.vuosikokous.fi

KANSALLINEN VUOSIKOKOUS vietetään

ensi vuonna Tampereella Solo Sokos Hotelli Tornissa 17.-19.4.2020. Järjestää JCI Tampere. Huom! Early Bird –hinta on tarjolla tämän vuoden loppuun saakka! Lisätietoja: vuosikokous2020.fi/#ohjelma

4

HYPPY EUROOPAN ALUEELLE SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT OVAT OSA KANSAINVÄLISTÄ JCI-ORGANISAATIOTA JA TEHTÄVIÄ, JOIHIN VOI HAKEA, LÖYTYY MYÖS SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELTA. ENSI VUONNAKIN SUOMEN NUORKAUPPAKAMARILLA ON UPEA EDUSTUS JCI EUROPENORGANISAATIOSSA. TEKSTI MAARIT KESTI

SUOMEN Nuorkauppakamareiden tämän vuoden puheenjohtajana toiminut Ellimaija Ahonen on valittu Junior Chamber Internationalin (JCI) Board of Directorsin jäseneksi. Hän on myös jäsenenä JCI Europen hallituksessa, johon valittiin myös edellisenä kansallisena puheenjohtajana toiminut Lauri Valtonen. Ahonen toimii ensi vuonna JCI Vice Presidentinä. Valtonen puolestaan toimii JCI Europe Treasurerina. Ahosen ja Valtosen lisäksi European Development Counciliin (EDC) valittiin Heidi Jäntti. EDC:n alaisuudessa toimivaan JCI Europe Sustainability Taskforcen chairwomaniksi on nimetty Emilia Koikkalainen. Heidän lisäkseen JCI Vice Presidentiksi valittiin myös Pirkanmaan Nuorkauppakamarin Jenni Ahlstedt, joka edustaa JCI Swedeniä. Ellimaija Ahonen kertoo määrätie-

toisesti, mutta nöyrästi pyrkineensä eteenpäin JCI-urallaan ja kansainvälinen pesti on yksi askel eteenpäin – Tein tietoisen valinnan, että johtajuuspolku on minun juttuni ja siinä haluan kehittyä niin pitkälle, kuin tämä järjestö sen vain mahdollistaa, hän sanoo. Ensi vuonna Ahonen on yksi 17:sta JCI Vice Presidentistä ja hänen vastuullaan ovat Saksa, Belgia, Hollanti, Itävalta ja Sveitsi. Hän toimii yhteistyössä maanosaorganisaation ja kansallisten nuorkauppakamarihallitusten kanssa. – Tehtäväni on tukea kansallisia organisaatioita muun muassa strategiassa ja kehitystoiminnassa sekä taustoittaa kansalliseen päätöksentekoon tulevia asioita, pitää yllä kansallisten puheenjohtajien verkostoa ja vuoropuhelua, edesauttaa tiedonkulkua ja


JCI Vice Presidentit Jenni Ahlstedt (vas.) ja Ellimaija Ahonen (oik.) juhlivat uusia virkojaan Tallinnan maailmankokouksessa. – Olen kasvanut ja kehittynyt nuorkauppakamaritoiminnan myötä niin paljon, että koen velvollisuudekseni antaa osaamistani takaisinpäin. Johtajan tehtävä on kasvattaa johtajia. Sen olen ottanut missiokseni. Intohimo järjestön kehittämiseen ja kipinän sytyttäminen uusissa jäsenissä saa minut heittäytymään yhä syvempiin päätyihin. Tästä elämäntavasta tulee nauttia täysillä, kunnes 40 kilahtaa mittariin, kertoo Ellimaija.

auttaa erityisesti uusia organisaatioita toiminnassaan. Kohtaaminen jäsenten kanssa, parhaiden käytänteiden jakaminen, kouluttaminen ja innostaminen kuuluvat myös toimenkuvaan. Ahonen odottaa oppivansa uutta sekä kattojärjestön että vastuumaiden toiminnasta. Vuosi pitää sisällään myös paljon matkustamista ja näkövinkkelin vaihtamista kohdemaasta riippuen. – Tavoitteeni on myös päästä vaikuttamaan kansainvälisellä tasolla asioihin, jotta olemme relevantti, vetovoimainen ja taloudellisesti vakaa organisaatio jatkossakin. Lauri Valtonen kertoo, että hänelle eteneminen Suomesta Euroopan tasolle on tärkeää, sillä ensi vuosi on hänen viimeinen vuotensa nuorkauppakamaritoiminnassa. – Haluan käyttää vielä viimeisen JCIvuoteni kokemuksieni ja oppieni jakamiseen. Henkilökohtainen hyöty minulle tästä tehtävästä tulee kansainvälisen yhteistyön ja Euroopan tason vaikuttamistyön kautta. Laurin tehtävään kuuluu muun mu-

assa JCI Europen ja European Development Councilin talouden ja hallinnon töitä, mutta myös aktiivista hallitus- ja ohjausryhmätyötä. – Toivon myös saavani mahdollisuuksia tukea maaorganisaatioita heidän talouden ja hallinnon haasteissaan, sillä kukaan ei varmaan ylläty, jos sanon pitäväni niistä. Lauri Valtonen odottaa aktiivista ja kansainvälistä vuotta, jossa painopiste on enemmän hallintotyössä kuin ihmisten lähijohtamisessa. Hän uskoo, ettei hänen tuleva virkansa ole aivan yhtä intensiivinen kuin muutama aiempi virka, joten JCI Europen ja EDC:n kokousrutiinien vakiinnuttua arkirutiineihin jää jopa enemmän aikaa kuin aiemmin. – Mistään pehmeästä laskusta eläkkeelle ei kuitenkaan ole kyse, sillä kansainvälisen JCI-urani jäädessä näinkin lyhyeksi, on saatava ja koettava paljon uutta lyhyessä ajassa, hän sanoo. – Odotan paljon mielenkiintoisia ja innostavia uusia tuttavuuksia ja kontakteja, sekä lisää ymmärrystä eri kulttuurien välisestä yhteistyöstä.

Myös Emilia Koikkalaisella on edessään viimeinen vuosi nuorkauppakamarilaisena. Tänä vuonna hän on ollut JCI Europen Development Councilin jäsenenä. Hänelle kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä, joten ensi vuonna työryhmän jäsenyys antaa mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, joilla on merkitystä. Koikkalaisen vetämän ryhmän tehtävänä muun muassa kestävän kehityksen ja vastuullisten toimintamallien mukaisten suositusten antaminen ohjeistuksiksi ja säännöiksi JCI Europelle ja kansallisille organisaatioille. – Minulle henkilökohtaisesti Eurooppa-taso tarjoaa sopivaa haastetta. Mahdollisuuksien luominen mahdollisimman monelle edellyttää myös, että kokeneet kehäketut siirtyvät paikallistasoilta seuraaville ulottuvuuksille ja antavat näin tilaa uusille tekijöille päästä mukaan. Tätä arvovalintaa tukee myös oma valintani hakeutua ulommille kehille kamaritoiminnan keskiöstä, eli paikallistoiminnasta, Koikkalainen toteaa. 5


AJANKOHTAISTA

TOYP SUOMIKILPAILU TOYP SUOMI -kilpailun tavoitteena on löytää 18-40 -vuotiaita henkilöitä, jotka nuoresta iästään huolimatta ovat saavuttaneet omalla sarallaan jotakin ainutlaatuista; sellaista, joka hyödyttää yhteiskuntaa, kansakuntaa tai maailmaa. Tai henkilöitä, jotka omalla esimerkillään ja henkisellä kasvullaan innostavat muita ihmisiä. Kilpailu tunnettiin Suomessa ennen Vuoden Nuori Menestyjä –kilpailuna. Nimi muutettiin tänä vuonna alkuperäiseksi: Ten Outstanding Young Persons eli TOYP. Arvovaltainen tuomaristo arvioi saapuneet hakemukset. Valitut kolme Suomen voittajaa osallistuvat automaattisesti JCI Ten Outstanding Young Persons of the World (TOYP) -kilpailuun. Tämän jälkeen vielä lisää aiheesta sivulla 14. KILPAILUN KATEGORIAT OVAT: • Liike-elämä ja talous • Politiikka, lainsäädäntö ja hallinto • Akateeminen maailma • Kulttuuri • Eettinen ja ympäristöjohtaminen • Maailmanrauhan edistäminen • Humanitaarinen ja vapaaehtoistoiminta • Tiede ja teknologia • Henkilökohtainen kasvu • Lääketiede

Suomalaisesta sisustani on ollut paljon hyötyä tutkimustyössäni, jossa lähes kaikki saattaa mennä joskus pieleen. 6

Suomalainen kehittää parannuskeinoa syöpään nanoteknologian avulla ELOKUUN 23. päivänä järjestettävä TOYP Suomi-kilpailussa parhaan kolmen joukkoon sijoittui helsinkiläislähtöinen syöpätutkija ja apulaisprofessori Joy Emelie Wolfram, joka lähtee myös edustamaan Suomea kansainväliseen TOYP-kilpailuun. Joy on saavuttanut 30-vuotiaaksi hämmästyttävän paljon. Hän on tutkimuksissaan ja työssään menestynyt poikkeuksellisen hyvin ja edennyt kansainvälisellä urallaan harvinaisen nopeasti. Joy suoritti maisteriopintonsa Helsingin yliopistossa ja valmistui Pekingin University of Chinese Academy of Sciencesta nanolääketieteen tohtoriksi. Syöpätutkimuksesta hän innostui työskennellessään ruotsalaisessa Karolinska Institutissa. Kolme vuotta sitten hän perusti vastanimitettynä professorina Mayo Clinicille oman tutkimusryhmänsä, joka on kehittänyt monia uusia nanopartikkeleita hyödynnettäväksi muun muassa syöpähoidossa. Wolfram on kerännyt menestystä ja mainetta maailmalla omalla syöpätutkimuksen alallaan ja julkaissut yli 50 tutkimusraporttia. Tänä vuonna hänet kutsuttiin kansainvälisen tiedeakatemian Global Young Academyn jäseneksi, jonka jäsenmäärä on rajattu 200:aan. Joylle menestyminen merkitsee mahdollisuutta kehittää innovatiivisia uuden sukupolven nanolääkkeitä, joita voitaisiin hyödyntää suoraan potilaiden hoidossa. Työssään häntä motivoivat potilaat: kaikki mitä hän tekee, hän tekee potilaita varten. Onnistumista Joy kokee silloin, kun hän huomaa inspiroineensa opiskelijoita niin, että he uskaltavat ottaa vastaan haasteen työskentelemällä suurten terveyteen liittyvien ongelmien parissa. Hän kokee tutkijana yhdeksi tärkeimmistä rooleistaan luoda sellainen tutkimusympäristö, joka edistää vähemmistöihin kuuluvien johtajien

Joy Emelie Wolfram kehittymistä, jotka sitten omalta osaltaan inspiroivat muita. Näin saadaan aikaan moninkertainen vaikutus tulevissa sukupolvissa. – On suuri kunnia edustaa Suomea TOYP-kilpailussa. Suomalaisesta sisustani on ollut paljon hyötyä tutkimustyössäni, jossa lähes kaikki saattaa mennä joskus pieleen. Kaikkeen ei myöskään aina löydy vastausta, jolloin ei voi luovuttaa vaan tarvitaan roimasti sisua. Tämä kilpailu luo myös näkyvyyttä erilaisille tieteellisille johtajille, kuten nuorille naisille. – Löydä suurempi tarkoitus. Kirjoita ylös päämääräsi ja tee niistä tarkat ja jännittävät. Tee kovasti töitä. Koska elämä on lyhyt, ota siksi myös riskejä. Ole periksiantamaton, koska laatu vaikuttaa olevan onnistumisen tärkeimpiä tekijöitä. Verkostoidu hullun lailla. Älä kuuntele heitä, jotka sanovat ettet voisi olla tieteessä johtaja, koska tarvitsemme sinua! Stressaa vähemmän. Suurin osa niistä asioista jotka tänään sinua huolestuttaa, ovat jo unohtuneet vuoden kuluttua, Joy kannustaa muita tieteellisestä uraa tavoittelevia nuoria. MERJA NURMILEHTO


Työyhteisön hyvinvointia kehittämässä SUOMEN Nuorkauppakamarit järjestivät Päivä Johtajana -tempauksia ympäri Suomea loka-marraskuun vaihteessa. Tempauksen tarkoituksena oli tarjota nuorille tilaisuus seurata johtajan työtä päivän ajan, antaa 17-20-vuotiaille näkökulmia oman uran ja koulutuksen suunnitteluun sekä innostaa nuoria yritteliäisyyteen. Johtajat taasen saivat tuoda omaa organisaatioon positiivisesti esille, edistää nuorten työelämätaitoja sekä tutustua heidän ajatuksiinsa työelämästä. Tempaukseen osallistui nuoria ja johtajia ympäri Suomen. Mukaan lähteneet johtajat olivat eri toimialoilta ja eri kokoisista organisaatioista: yksinyrittäjistä suurten yritysten toimitusjohtajiin. – Uskon, että nuori pääsi meidän

mukana näkemään mitä yrittäjyys parhaimmillaan on - pystyt hoitamaan arjen kiireelliset asiat töiden lomassa. Oli ilo huomata nuoren into ja mielenkiinto yrittäjyyttä kohtaan, kertoo tempaukseen osallistunut Kukkalinjan yrittäjä Anni Toikka. Nuoret olivat innoissaan johtajien kanssa viettämistään päivistä. Kokemukset olivat mielenkiintoisia ja toivat vaihtelua opiskeluarkeen. – Edelleen kiehtoo ajatus toimia yrittäjänä ja tämä vahvisti sitä, kuinka kannattaa hankkia hyvät yrityskumppanit, kertoo eräs johtajan työtä seurannut nuori. Päivä Johtajana -tempauksia on järjestetty vuodesta 2013. Tempauksen toteuttamisesta vastaavat paikalliset nuorkauppakamarit. SARI KAHRI

Nuori pääsee johtajan matkassa näkemään mitä yrittäjyys parhaimmillaan on

Kasvavan yrityksen verkkokauppapalvelu MyCashflow on Suomen suosituin verkkokauppapalvelu. Ketterän alustamme avulla voit kasvattaa toimintaasi verkossa nopeasti! Helppokäyttöinen hallintapaneeli Suosituimmat maksutavat ilman kiinteitä kuluja Valmiit integraatiot käytetyimpiin logistiikkayhtiöihin Lukuisia hyödyllisiä laajennuksia ja kattavat rajapinnat Selkeät ohjeet sekä nopea ja ystävällinen asiakaspalvelu

Kysy tai lue lisää: 020 741 7671 | info@mycashflow.fi | www.mycashflow.fi

Kokeile ilmaiseksi 30 päivää: mycashflow.fi

7


AJANKOHTAISTA

Johtajalta odotetaan tulevaisuudessa tiimin toiminnan koordinointia ja mahdollistamista – myös digitaalisessa ympäristössä.

Empatia, luovuus ja kuunteleminen nousevat tärkeimmiksi MILTÄ TYÖELÄMÄ NÄYTTÄÄ VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ? ENTÄ MILLAINEN ON HYVÄ JOHTAJA? TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄ HERÄTTÄÄ PALJON KYSYMYKSIÄ. TEKSTI MINNA KARJALAINEN

KESKUSPUISTON Nuorkauppakamarin, Microsoftin ja Demos Helsingin kanssa yhteistyössä toteutetussa selvityksessä tutkittiin tulevaisuuden työelämää. Selvitys antoi vastauksen ainakin muutamiin meidän huulilla pyörineisiin kysymyksiin. Lähtökohtaisesti nuorkauppakamarilaiset ajattelevat tutkimuksen mukaan tulevaisuuden työelämästä positiivisesti. Tutkimuksessa selvisi myös, että työyhteisön merkitys säilyy, vaikka työ muuttuisikin yhä digitaalisemmaksi tulevaisuudessa. Kaksiosaiseen selvitykseen kuului kyselytutkimus ja työpaja. Kyselytutkimukseen vastasi 240 nuorkauppakamarilaista ympäri Suomea. Kyselyn lisäksi KASVA!-kokouksen yhteydessä vuonna 2018 syksyllä toteutettiin työpaja, jos8

sa tutkimuksen vastauksiin syvennyttiin entisestään. Tulosten perusteella johtajalta odotetaan tulevaisuudessa tiimin toiminnan koordinointia ja mahdollistamista – myös digitaalisessa ympäristössä. On tärkeää tarjota työkalut ja oikea ympäristö työskentelylle. Johtajan empatiakyky ja ihmissuhdetaidot korostuvat, kun osa suorittavista tehtävistä siirtyy tekoälylle, jolloin työn kuormittavuuden itse asiassa odotetaan kasvavan, kun entistä suurempi osa työstä on niin sanotusti vaativaa ajatustyötä. Erään työpajaosallistujan sanoin: “Autoritäärisyys on out, empatia tulee tilalle”. Empatia on kyselyyn osallistuneiden selkeästi yleisin vastaus tulevaisuuden johtajan tärkeimmistä tai-

doista. Heille se tarkoittaa yksilöllistä ymmärrystä, tilanteellista pelisilmää ja tunneälyä. Se on tapa toimia, jota voidaan opetella ja jota tietyt olosuhteet tai toimintatavat voivat lisätä. Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa tulee mieleen, että nuorkauppakamari tarjoaa hyvät eväät tulevaisuuden työelämälle. Koulutukset ja projektit tarjoavat runsaasti kehittymisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi kamariprojektin projektipäällikkönä joudut hyödyntämään ihmissuhdetaitojasi oikein toden teolla, kun ihmisiä ei voi motivoida toimimaan rahalla. Jokaisen on löydettävä motivaatio ja merkitys tekemiselle itsestään ja projektipäällikön tehtävä on tukea tiimiä yhteishengen muodostamisessa.


Palvelevan johtamisen organisaatio TAMMERKOSKEN Nuorkauppakamarissa on kehitetty tänä vuonna organisaation johtamisen malleja, joilla haetaan ratkaisuja toiminnan voimakkaan kasvun ja kehittymisen luomiin haasteisiin viimeisten vuosien aikana. Nopea kasvu on aiheuttanut mm. hallitusvastuullisten tonttien liiallisen kuormittumiseen. Ottamalla Vincit Oy:n kehittämä LaaS (Leadrship as a Service) -johtamisjärjestelmä käyttöön, saatiin uusi työkalu organisaation toiminnan sujuvoittamiseen. LaaSin avulla pyritään vapauttamaan johdon resursseja kehitystyöhön ja muuhun oleelliseen työhön, järjestelmän lisätessä jäsenistön itseohjautuvuutta sekä mahdollistaessa sujuvan tiedon jakamisen. – Meillä on menossa tällä hetkellä sukupolvenvaihdos, ja seuraavan kolmen vuoden aikana jäsenistöstämme tulee vaihtumaan noin 40% ja milleniaalit ottavat vetovastuun. Kasvukipujen lisäksi meidän oli mietittävä miten pystymme kehittämään toimintaamme jäsenlähtöisesti (uusien ikäryhmien) tarpeita kuunnellen. Vanhat johtamisen mallit eivät tule toimimaan enää tulevaisuudessa, jolloin myös yhdistystoiminnan on tarkasteltava omaa toimintaansa objektiivisesti. Lisäksi on pystyttävä toimimaan ja kehittymään ketterästi, sillä muutoksesta on tullut pysyvä normaali tila, summaa Tammerkosken 2019 vuoden puheenjoh-

Tammerkosken Nuorkauppakamarin 2019 vuoden puheenjohtaja Mia Pohjanheimon mukaan palveleva johtajuus-ideologia alkaa rantautua suomen nuorkauppakamareihin ensi vuonna. taja Mia Pohjanheimo. LaaS-ideologiaa ja palveluajattelua voi hyödyntää myös strategian kiteyttämiseen. – Kamarin kaiken toiminnan muotoilu palveluiksi haastaa jalostamaan tekemisen näkökulmia, tavoitteita ja tarkoitusta, toteaa Tammerkosken strategia-työryhmän vetäjä Tero Ylönen. – JC-toiminnan voi nähdä tekijälähtöisen oppimisalustan lisäksi monipuolisena tarjottimena, joka tarjoaa palveluiksi muotoiltuna laajasti erilaisia oppimis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, Ylönen jatkaa. Uusi strategia rakennettiin jo 2018 palvelevan johtajuuden näkökulmasta, ja

LaaS-järjestelmää käytetään nyt strategian jalkautuksen työkaluna. Vuonna 2020 se ohjaa selkeästi kamarin toimintaa uudella tavalla. Palveleva johtajuus -ideologia alkaa rantautua Suomen Nuorkauppakamareihin ensi vuonna ainakin yhden lohkon osalta. – Yhteiskuntavaikuttamisen palveluita tullaan kehittämään kamarien tarpeet keskiössä, ja lisäksi ainakin Kamarisparraamon palvelutarjotin tullaan esittelemään viimeistään aluekokous-kiertueella, hehkuttaa yhteiskuntalohkon kehitysjohtajana vuonna 2020 toimiva Pohjanheimo. TAMMERKOSKEN NKK

Kohti LAAS-johtamisjärjestelmää

1

Kiteytä strategia: Määrittele organisaatiolle suunta ja välietapit. Minne ollaan menossa, mitä halutaan saavuttaa?

2

Pohjusta näkökulma: Haasta ihmisiä ajattelemaan kaikki tekeminen asiakkaan tai osallistujan näkökulmasta tekijän tai tuottajan sijaan. 

3

Esitä kaikki tekeminen palveluina: Muotoile kaikki tekeminen palveluiksi, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle kehittymis- ja vaikuttamistilaisuuksia. 

4

Osallista jäsenistö: Ota koko organisaatio mukaan kehittämään ja jalostamaan palveluita. LAAS-on elävä organismi joka jatkaa muuttumistaan ja kehittymistään koko ajan.

9


AJANKOHTAISTA

Riikka Kallonen JYVÄSKYLÄN Nuorkauppakamarin

tuore jäsen. IKÄ 36 vuotta AMMATILTAAN personal trainer. HAAVEILEE itsensä kehittämisestä

ja positiivisesta vaikuttamisesta.

10


KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN ON KAIKKIEN ASIA JYVÄSKYLÄN NUORKAUPPAKAMARIN RIIKKA KALLONEN ON TÄNÄ VUONNA NOSTANUT ESILLE TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA SEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA SIIHEN PUUTTUMISTA ASKEL PAREMPAAN -PROJEKTIN AVULLA. HÄN KOKEE PÄÄSSEENSÄ SISÄÄN NUORKAUPPAKAMARITOIMINTAAN VAUHDILLA PROJEKTIN ANSIOISTA. TEKSTI MAARIT KESTI

VUODEN alussa Jyväskylän Nuorkauppakamarin koejäsen Riikka Kalloselle tarjottiin projektia, jossa haluttiin nostaa esille työpaikkakiusaamista. Kallonen ei ole itse kokenut työpaikkakiusaamista, mutta on läheltä seurannut ystävänsä haastavaa kiusaamiskokemusta. Muun muassa sen vuoksi Kallonen tarttui projektipäällikön tehtävään. – Minua myös kiinnosti syventyä kamarin toimintaan paremmin ja projektit ovat yksi keino päästä sisään toimintaan. Askel parempaan -projektin tavoitteena oli herättää tietoisuutta työpaikkakiusaamisesta, lisätä ymmärrystä ja levittää hyviä toimintamalleja. Tukea hankkeeseen haettiin Jyväskylän yliopistolta, jossa Sini Tuikka on tehnyt aiheesta väitöskirjaa. Tuikan väitöskirjasta projektiin saatiinkin tiukkaa faktaa, jota Kallonen taustaksi kaipasi. Yhteistyössä mukana oli myös TySo – työyhteisösovittelu. – Työ- ja elinkeinoministeriön saimme mukaan melko loppuvaiheessa. He lähtivät hyvin avoimella mielellä mukaan tärkeään asiaan ja halusivat olla projektin suojelijoita. Se oli mukava yllätys, että saimme näinkin merkittävää tukea, Kallonen iloitsee. Projektin näkyvin ja tärkein osuus oli näyttely, joka oli esillä Jyväskylässä lokakuun lopussa. Näyttelyssä oli esillä kenkäpareja, joihin oli liitetty tarinoita työpaikkakiusaamisesta. Kallonen kertoo, että tarinoita kerättiin eri some-kanavien kautta. – Tarinat koskettivat ja pysäyttivät. Kallonen sanoo yllättyneensä siitä, miten monenlaisissa työyhteisöissä työpaikkakiusaamista voi ilmentyä. Se ei ole vain naisvaltaisten alojen tai työpaikkojen ongelma, vaan ihan kaikkien. Hän toivoo, että projekti on saanut ihmisiä miettimään omaa käytöstään uudella tavalla. Etenkin erilaiset tavat kom-

< Riikka Kallonen veti Jyväskylän Nuorkauppakamarin Askel parempaan -projektia, joka huipentui työpaikkakiusaamisesta kertovaan näyttelyyn. Näyttelyssä oli esille kenkäpareja sekä kiusattujen tarinoita.

Meidän aikuisten pitäisi osata pysähtyä ja miettiä muidenkin tunteita, eikä vain omia. munikoida ja ottaa vastaan viestejä, saattavat aiheuttaa väärinymmärryksiä ja konflikteja. – Meidän aikuisten pitäisi osata pysähtyä ja miettiä muidenkin tunteita, eikä vain omia. Työpaikkakiusaamisesta puhutaan Kallosen mukaan tänä päivänä paljon. Aiheesta puhuminen ei olekaan ongelma, vaan se, miten asioita käsitellään yhteisöissä, ja mitä vaikuttamisen keinoja on käytössä. Kallonen sanoo, että huono tapa ratkaista konflikteja on valitettavan yleinen: joko kiusattu tai kiusaaja vaihtaa osastoa tai työpaikkaa. Tällä tavalla konflikteja ei selvitetä vaan vain vaietaan aiheista. – Sovittelun taitoja pitää opettaa työyhteisöissä ja pitää huolehtia, että asiat käsitellään oikeasti. Kallonen huomauttaa, että työpaikkakiusaamiseen puuttuminen ja asian ratkaiseminen ovat kaikkien vastuulla – jopa kiusatun itsensä. – Ei voi olettaa, että asia ratkeaa, jos sitä ei oteta esille. Riikka Kallosen ensimmäinen projekti on nyt ohi. Kun hän aloitti projektissa, oli hän koejäsen, mutta tänä päivänä hän on Jyväskylän Nuorkauppakamarin täysi jäsen. Kallonen sanoo, että projektin myötä kipinä kamaritoimintaa kohtaan on kasvanut entisestään. – En tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta ehdottomasti kamaritoiminta kiinnostaa. Uskon, että tässä toiminnassa on monia oppimispolkuja minullekin, eli ehdottomasti tulen oppimaan vielä lisää uusia asioita. 11


AJANKOHTAISTA

Vastuullisia euroja veden lailla LAKI JA VESI OY ON YKSI YRITYKSISTÄ, JOTKA TEKIVÄT KESTÄVÄN KEHITYKSEN SITOUMUKSEN AURAJOEN NUORKAUPPAKAMARIN SYYSKUUSSA JÄRJESTÄMÄLLÄ DUCKING CRUISE -VERKOSTOITUMISRISTEILYLLÄ. RISTEILYN TAVOITTEENA OLI HAASTAA YRITYKSIÄ MIETTIMÄÄN, MITEN VASTUULLISUUDESTA SAADAAN KILPAILUETUJA. TEKSTI EVELIINA SILLANPÄÄ

SITOUMUKSESSAAN Laki ja Vesi korostaa omaa rooliaan vaikuttajana. Vastuullisuus on ollut aina toiminnan kulmakivi, mutta sitoumus tuo lisäpotkua asiasta viestimiseen. – Laajempi merkitys omalle työlle tuo tyydytystä - mutta on meille myös kilpailuvaltti, sanoo Niina Vieno, toinen yrityksen perustajista. Yrityksen tinkimätön asenne vastuullisuuteen ja erityisosaaminen alalla on tuonut toimeksiantoja ja hyvää mainetta ministeriöissä asti. Laki ja Vesi on sitoutunut tarjoamaan ratkaisuja lainsäädännön vaatimusten yläpuolelta. Ratkaisuja, jotka ovat parempia ympäristölle ja yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. – Ympäristölainsäädäntö kiristyy koko ajan. Investointien vaikutusaikana ehtii tapahtua paljon. Elinkaariajattelua ja tulevaisuuden normeja ei osata ajatella tarpeeksi, vaan ajatellaan liikaa hankintahintaa, sanoo Vieno. Sitoumuksessaan Laki ja Vesi korostaa erityisesti tehokkaampien ratkaisujen tarjoamista. Yhtiökumppaninsa Maria Arjosen kanssa Vieno näkee tärkeäksi ehdottaa rohkeasti uusia keinoja. – Mitä avoimemmin kerromme asioista, sitä paremmin asiakkaalla on mahdol-

lisuus tehdä oikea päätös, sanoo Arjonen. Vaikuttamisen lisäksi Vieno ja Arjonen ovat sitoutuneet tekemään pro bono -työtä esimerkiksi erilaisissa tutkimushankkeissa ja vaikuttavat asioihin harrastusten, kuten nuorkauppakamarin kautta. Kamari on tarjonnut kaksikolle työkaluja myös töihin. – Vuonna 2017 järjestimme debatin parhaan ja kestävimmän jätevedenpuhdistustekniikan valinnasta Nokian veden toimeksiannosta. Vaati rohkeutta pyytää ympäri maailmaa yrityksiä debatoimaan oman ratkaisunsa paremmuudesta. Kaikki olivat tosi tyytyväisiä debatin antiin ja asiakas sai aitoa lisäarvoa, Arjonen sanoo. Kestävän kehityksen sitoumuksen mittareita Vieno ja Arjonen eivät ole vielä ehtineet lyödä tarkasti lukkoon. Vieno haluaisi etäpalavereiden kautta vähentää työajoa ja kompensoida toteutuneet kilometrit. – Työajon määrää voisi tarkastella esimerkiksi puolen vuoden välein. 10 prorsentin vähennys olisi hyvä, Vieno miettii. Yrittäjän taloudellista ja sosiaaliturvaa ajatellen Arjonen kertoo kaksikon sijoittavan varallisuuttaan vastuullisuus edellä.

Laki ja Vesi Oy:n perustajat Maria Arjonen ja Niina Vieno.

Tärpit

1

Work pro bono - Mene mukaan johonkin vastuullisuushankkeeseen tai kannattamaasi yhdistykseen ja tarjoa osaamistasi toiminnan hyväksi.

12

2

Kompensoi päästöt - Hiilidioksidipäästöt voi kompensoida erilaisten palvelujen kautta. Esimerkiksi The Gold Standardissa hiilidioksitonnin hinta vaihtelee 10-20 € / tonni.

3

Sijoita vastuullisesti - esimerkiksi ESG (Environmental, Social and Governance) -mittarit liiketoiminnassaan huomioivat yritykset ovat hyviä kohteita.

4

Haasta - Laki ja Vesi Oy haluaa haastaa Suomen Nuorkauppakamarit kompensoimaan kokousmatkoista syntyvät hiilidioksipäästöt vuonna 2020.


KUMPPANIARTIKKELI

Oppeja johtajuudesta MATKAN VARRELLA OPPII KAIKENLAISTA, SEKÄ KULTTUURISTA ETTÄ JOHTAMISESTA. SUSANNA SAARILUOMA, NUORI JOHTAJA -KILPAILUN TUOMARI, KERTAA KOKEMUKSIAAN ERILAISESTA JOHTAMISKULTTUURISTA PUOLASSA VIETTÄMÄNSÄ KOMENNUKSEN JÄLKEEN.

TEKSTI EY, SUSANNA SAARILUOMA

MUISTAN vieläkin hämmennykseni. ”Emmehän me voi lähteä, jos Manager jää vielä paikalle”. Olin työkomennuksella Puolassa, työskentelimme asiakkaalla hieman pidempää iltaa ja tiimini oli saanut omat työnsä valmiiksi. Koti-Suomessa oltaisiin lisätöiden kyselemisen jälkeen poistuttu mukisematta, mutta täällä tiimi aikoi jäädä istumaan kanssani tyhjänpanttina vain, koska olin tiimin manageri, johtaja. Usutettuani tiimin kotiin jäin miettimään, millainen johtaja se on, joka odottaa tiimin tekevän enemmän töitä kuin hän itse. Kapteeni jättää laivan viimeisenä. EY-urani on tarjonnut lukuisia mahdollisuuksia oppia johtamisesta kansainvälisessä ympäristössä. Kun koordinoi tiimien työskentelyä yli 30 eri maassa törmää väistämättä erilaisiin tapoihin toimia. Joissakin kulttuureissa kieltävän vastauksen antaminen hierarkiassa ylöspäin ei ole mahdollista, mikä aiheuttaa suoralle ja (joidenkin mielestä) kylmälle suomalaiselle kuten minä harmaita hiuksia. Eikö asioista niiden oikeilla nimillä puhuminen helpottaisi parhaan lopputuloksen aikaansaamista? Mihin tarvitsemme hierarkiaa? On helppo ajatella, että oma käytäntö on paras vaihtoehto, mutta toisille turvallinen työympäristö luodaan eri tavalla. Turvallisessa työympäristössä jokaisen on helpompi tuoda omat ajatuksensa esiin, jolloin kaikkien maksimaalinen potentiaali on käytössä asiakkaidemme hyväksi. Tärkein oppini toistaiseksi on ollut se, että hyvän johtajan tulee pystyä muokkaamaan omaa lähestymistapaansa johdettavan tyylin mukaan. Johtajana pitää myös olla valmis kyseenalaistamaan omia käsityksiään. Jos minua ei haasteta, minä itse, johtamani tiimi tai organisaatiomme ja sen tarjoavat palvelut eivät kehity.

Susanna Saariluoma työskentelee EY:n tilintarkastuspalveluissa useiden globaalien asiakkuuksien kanssa.

On helppo ajatella, että oma käytäntö on paras vaihtoehto, mutta toisille turvallinen työympäristö luodaan eri tavalla. 13


KILPAILUT

Tuottava Idea alkaa maaliskuussa! TUOTTAVA IDEA-KILPAILU aloittaa ensi vuonnakin perinteisesti kansallisten kilpailujen vuoden. Kilpailuaika käynnistyy ensi vuonna kuukautta myöhemmin eli 1.3.-30.4.2020. Kilpailuluokat pysyvät ennallaan eli voitosta kilpaillaan yritys-, start up- sekä yhteiskuntasarjassa. Tuottava Idea -kilpailu nostaa esiin uusia liikeideoita sekä korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Ole valmiina tekemään vaikuttavaa toimintaa ja tuomaan esiin Suomen hienoimmat innovaatiot!

14

TOYP-Suomi voittajat Juha Hamari ja Heli Kurjanen lähtevät edustamaan Suomen Joy Emelie Wolframin lisäksi.

Voittajat edustamaan Suomea maailmalle TOYP (Ten Outstanding Young Persons) Suomi -kilpailun vuoden 2019 kansalliset voittajat julkistettiin 4.10.2019 Menestyksen [vastuullinen] anatomia-tapahtumassa Tampereella. Kilpailun voittivat kolme suomalaista omalla alallaan menestynyttä nuorta: pelillistämisen professori Juho Hamari (kilpailuluokka: Akateeminen maailma), Lunette-kuukupin kehittäjä Heli Kurjanen (kilpailuluokka: Liike-elämä ja talous) sekä nanolääketieteen tohtori, syöpätutkija Joy Emelie Wolfram (kilpailuluokka: Lääketiede). Kunniamaininnan saivat lisäksi Sini Havukainen (kilpailuluokka: Henkilökohtainen kasvu) ja Perttu Pölönen (kilpailuluokka: Tiede ja teknologia). Kilpailukategorioita on kymmenen, joista valitut kolme Suomen voittajaa osallistuvat automaattisesti JCI Ten Outstanding Young Persons of the World (TOYP) -kilpailuun. Myös Vuoden Nuori johtaja –kilpailu on ratkennut. Finalistit palkittiin tiistaina 26.11.2019 EY:llä Helsingissä. Valitettavasti tieto voittajasta ei ehtinyt tähän Meriittiin, mutta voit lukea lisää kilpailussa menestyneistä osoitteesta nuorijohtaja.fi/. Onnea voittajille!


JOHTAJAKSI KASVANUT

ROHKEUTTA UNELMOIDA KUN SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIEN VUODEN 2020 KANSALLINEN PUHEENJOHTAJA MICHAELA PALMBERG KUULI ENSIMMÄISEN KERRAN KAMARITOIMINNASTA, HÄN AJATTELI, ETTEI SE OLE HÄNEN KALTAISENSA INTROVERTIN JUTTU. –JUURI SIKSI SINUN PITÄÄ LIITTYÄ, KEHOTTI TOIMINNASTA KERTONUT HENKILÖ. TEKSTI SARI KAHRI

TAMPEREELLA nykyään asuva Michaela Palmberg, 34 vuotta, lähti mukaan nuorkauppakamaritoimintaan kahden tunnin varoitusajalla. Tuolloin Michaela asui ja työskenteli Vaasassa, lähellä synnyinkuntaansa Kristiinankaupunkia. – Minulle soitettiin, että parin tunnin päästä olisi Start! -koulutus, pääsenkö mukaan, hän kertoo. Vaasan nuorkauppakamarin toiminta oli tuolloin ollut jonkin aikaa hyvin hiljaista. Joulupuu-keräystä oli toteutettu vuosittain erään senaattorin toimesta, mutta muuta toimintaa ei juurikaan ollut. Michaela puhalsi kamariin nopeasti uutta energiaa. Vaasan nuorkauppakamarin täyttäessä seuraavana vuonna 55 vuotta juhlallisuuksiin osallistui yli sata henkeä. Kamari järjesti samana vuonna myös alueen hallitusakatemian.

KOEJÄSENESTÄ PUHEENJOHTAJAKSI Nuorkauppakamaritoiminta tuntui alusta saakka Michaela Palmbergin jutulta, koska toiminnan arvomaailma vastasi hänen omaansa. Hän ei kuitenkaan uskonut, että hänessä koskaan olisi puheenjohtaja-ainesta. – Osallistuessani ensimmäiseen kansalliseen kokoukseen kauhistelin miten ihmiset uskalsivat nousta lavalle puhumaan, hän kertoo. Michaela valittiin vaalikokouksessa 2014 Vaasan nuorkaup-

Erilaisten johtamistapojen näkeminen on auttanut hahmottamaan omia vahvuuksia sekä kehittymään. pakamarin jäseneksi ja hänen epäröinnistään huolimatta saman tien myös puheenjohtajaksi. Käännöstoimistoyrittäjänä työskentelevää Michaelaa jännitti oma ensimmäinen vaalipuhe niin paljon, että hän piti sen ranskaksi. – Jotta mahdollisimman harva ymmärtäisi, hän nauraa. Hän toimi Vaasan nuorkauppakamarin puheenjohtajana kaksi vuotta. Nopeasti tie vei myös alue- ja kansallisen tason tehtäviin vastaamaan kansainvälisyydestä. Puheenjohtajavuosien aikana omaa esiintymistä oli harjoiteltava. Muiden positiivinen palaute lisäsi Michaelan uskoa itseensä. Vuoden 2016 Nordic Academyssa hän uskaltautui haaveilemaan edelleen kansallisen puheenjohtajan tehtävästä.

15


JOHTAJAKSI KASVANUT

– Erilaisten johtamistapojen näkeminen on auttanut hahmottamaan omia vahvuuksia sekä kehittymään. Kaikissa persoonallisuustyypeissä on vahvuutensa, myös niissä hiljaisemmissa ja rauhallisemmissa, Michaela kannustaa muita vähemmän ekstrovertteja.

MYÖNTEISYYTTÄ MUUTOKSILLE Vuodelle 2020 Michaela peräänkuulutta Suomen nuorkauppakamarilaisilta muutosrohkeutta. Työlistalla on muun muassa strategia vuosille 2021-2024, uusien kumppanuuksien rakentaminen sekä viestintäuudistuksen jalkauttaminen. – Toivon, että kamarit läpivalaisevat toimintaansa ja uskaltavat esimerkiksi antaa tilaa uudelle luopumalla aikansa eläneistä toimintatavoista. Toivon myös osallistavuutta niin sidosryhmien kuin jäsenten suuntaan. Michaela pyrkii puheenjohtajavuonnaan kasvamaan parhaaksi versioksi itsestään. Oman kehittymisen lisäksi hänen elämänsä suola on kansainvälisyys. Onkin mahdollista, että hänet voidaan nähdä tulevaisuudessa kansainvälisissä JCtehtävissä. – Olen luvannut palvella järjestöä niin kauan kuin luottamusta minuun löytyy. Olisi kunnia edustaa Suomen nuorkauppakamareita jatkossakin maailmalla. Haluan jatkaa kamariuraani. Michaela on muun muassa kiertänyt kaikkien maanosien JC-kokoukset vuonna 2017 ja hankkinut muutenkin kokemuksia yli 60 eri maasta. KAMARITOIMINTA ON KUIN TAIKAMATTO Michaela Palmbergin puheesta kuulee, että nuorkauppakamaritoiminta on antanut hänelle paljon. Koejäsenenä ollessaan hänelle kerrottiin, että toiminta antaa niin paljon, kuin sille itsestään antaa. – Minulle toiminta on antanut kymmenkertaisesti takaisin. En tiennyt millaista elämä voisi olla ennen nuorkauppakamaritoimintaan lähtemistä. Olen saanut rohkeutta unelmoida. – Pienenä tyttönä rakastin Aladdinia ja haaveilin omasta taikamatosta. Kamaritoiminta on antanut minulle tuon uuden maailman avanneen taikamaton ja toivon, että voimme tarjota samanlaisia kokemuksia kaikille jäsenillemme, Michaela valottaa ajatuksiaan toiminnasta.

Michaela Palmberg Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja 2020 Vaasan Nuorkauppakamarin jäsen Senaattori #77781 Käännöstoimistoyrittäjä Filosofian maisteri (ranskalainen filologia), Åbo Akademi

Keskusliiton hallitus 2020 Tallinnassa marraskuun alussa järjestetyn nuorkauppakamarien maailmankokouksen yhteydessä järjestettiin myös Suomen Nuorkauppakamarien vaalikokous. Kokouksessa valittiin Keskusliitto vuodelle 2020. Kansallisena puheenjohtajana toimii Michaela Palmberg Vaasan Nuorkauppakamarista, kansallisena varapuheenjohtajana Ari Saavalainen Warkauden Nuorkauppakamarista, kansainvälisyydestä vastaavana kehitysjohtajana Maria Arjonen Aurajoen Nuorkauppakamarista, koulutuksesta vastaavana kehitysjohtajana Juha Herrainsilta Tammerkosken Nuorkauppakamarista, yhteiskuntavaikuttamisesta vastaavana kehitysjohtajana Mia Pohjanheimo Tammerkosken Nuorkauppakamarista, talousjohtajana Mikko Manninen Keskuspuiston Nuorkauppakamarista ja viestintäjohtajana Mari Männistö Aurajoen Nuorkauppakamarista. Aluejohtajina toimivat Veera-Juulia Koivisto Porvoon Nuorkauppakamarista (alue A), Aleksi Tolvanen Savonlinnan Seudun Nuorkauppakamarista (alue B), Hanna Kallio-Kokko Pirkanmaan Nuorkauppakamari (alue C) ja Sari Mielonen Kuopion Nuorkauppakamarista (alue D). Hallituksen virkailijoina toimivat edellinen puheenjohtaja Ellimaija Ahonen Pirkanmaan Nuorkauppakamarista ja johdon assistentti Maria Sippala Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamarista.

Vinkit johtajiksi haluaville

1

Ole nöyrä ja kiitollinen. Johtaja ei koskaan voi olla suurempi kuin hänet valinneet päättäjät.

16

2

Kanna vastuusi, katso aina ensin peiliin ennen kuin haet syitä muualta.

3

Kuuntele ensin, tarkenna tarvittaessa ja puhu vasta ymmärrettyäsi.

4

Nosta muita ylös. Johtaja menestyy kun johdettavat menestyvät


Kansainvälisyys vaihtuu VP:n virkaan SAVONLINNAN Nuorkauppakamarin Aleksi Tolvanen on tuttu näky KV-toiminnassa. Tämän vuoden Kansainvälisyyspäällikön paras kamarikokemuskin liittyy kansainvälisyyteen. Se oli AasiaTyynenmeren konferenssi, Japani 2018. – Näimme 2017 Euroopan kokouksen jälkeen uudestaan Osakan kamarilaisia, meitä pidettiin kuin kukkaa kämmenellä. Matkasta muodostui yksi parhaista! Ensi vuonna Tolvanen on alue B:n aluejohtaja. – Halu oppia paremmaksi johtajaksi oli yksi syy hakea virkaa. Haluan olla mukana tekemässä ratkaisuja, jotka palvelevat jäseniämme. Johtajana hän sanoo arvostavansa sellaisia ihmisitä, jotka osaavat puhua ja joilla on myös näyttöjä. – Huumori, luotettavuus ja ihmisen kohtaaminen luovat ilmapiirin, jossa syn-

tyy tekoja. Johtajaidoleiksi Tolvanen nimeää yrittäjät, jotka uskovat itseensä ja rakentavat jotain suurta suurella sydämellä. Tolvanen kokee itse olevansa johtajana suora, ratkaisukeskeinen, rohkea sekä toiminnan ja avoimuuden rehellinen vaalija. – Lupaus pitää tai sitten ei luvata ollenkaan. Hän kertoo oppineensa ymmärtämään erilaisia ihmisiä paremmin kamaritoiminnassa. Työelämää varten hän on saanut valmiuksia vastuunottoon, oppinut sanomaan ei, näkemystä projektinhallintaan sekä laajan verkoston. – Ja tietenkin olen ylläpitänyt ja kasvattanut kielitaitoani, kansainvälisyyttä uhkuva Tolvanen summaa. – Maailma ei ole enää kotikylä, niin kuin se oli joskus. Jos haluaa olla aallonharjalla, kansainvälistyminen helpottaa.

Tulevaisuudessa aion tehdä asioita, jotka tuntuvat oikealle. Niin pitkään kuin kamari maistuu, mennään päätyyn asti!

Uusiin haasteisiin PÄIVI Tiura-Paavola (36) on Akaan Nuorkauppakamarin Senior Advisor. Työelämässä hän on ProAgria EteläSuomen yritysasiantuntija, joka vastaa uusyritysneuvonnasta sekä sidosryhmäyhteistyöstä mm. Työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan. Hän on kahden kouluikäisen lapsen äiti ja laulaja, joka nauttii luonnossa liikkumisesta. Tiura-Paavola on juuri suorittanut Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Nuorkauppakamaritoteutuksena Rastorilla. Vuonna 2013 Päivi Tiura-Paavola osallistui ensimmäiseen kamaritapahtumaan; lämmin vastaanotto ja illallinen mielenkiintoisessa seurassa tekivät häneen vaikutuksen. Koejäsenaika vakuutti kamarin aktiivit ja tie johti heti hallitusvirkaan. Projektipäällikkyyksiä ja vastuurooleja on riittänyt siitä lähtien ja vuonna 2017 hän toimi kamarinsa puheenjohtajana. Päivin aito ja ihmisläheinen tapa johtaa huomattiin myös C-alueella ja hänet palkittiin Parhaana puheenjohtajana. Nuorkauppakamaritoiminta on auttanut

Tiura-Paavolaa urallaan siihen pisteeseen, missä hän on nyt. Kamaritoiminnassa kerätty osaaminen ja hypyt uusiin haasteisiin ovat kasvattaneet rohkeutta tarttua uuteen myös työelämässä. Pitkä ura finanssi- ja rahoitusalalla sai jäädä, kun yrittäjäperheen lapsi halusi päästä sparraamaan yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä, talousjohtamisessa ja rahoitusmahdollisuuksissa. – Näköalapaikka yrityskentässä, monipuolinen toimenkuva ja vastuu niin tiimistä kuin sidosryhmäyhteistyöstä ovat avanneet minulle ihan uuden maailman. – Puheenjohtajavuosi on ollut minulle paras oppivuosi niin ihmisten kuin itsenikin johtamisesta. SANNA-LEENA LINNA

Päivi Tiura-Paavola siirtyy uusiin haasteisiin niin kamaritoiminnassa kuin työelämässä 17


KUMPPANIARTIKKELI

Reseptinä uteliaisuus, itsetuntemus ja verkostot UTELIAS MIELI KULJETTI HENRI LILJEROOSIN JO NUORENA YRITTÄJÄKSI JA TOIMITUSJOHTAJAKSI. HÄN TUNNISTAA ELINIKÄISEN TIEDONJANON YHDISTÄVÄN URALLAAN MENESTYVIÄ. TEKSTI MARIA MÄENPÄÄ

ON 2010-luvun vaihde. Kolme nuorta tamperelaisopiskelijaa vuoraa yksiön seiniä post-it-lapuilla. Palkkatyöt eivät motivoi, joten he visioivat, mitä haluaisivat tehdä ja kokea. Ideoista alkaa muotoutua some-palveluiden aihioita. Trio tarttuu parhaaseen, joka voittaa ideakilpailuja ja

Opettele oppimaan. Lue, keskustele, käy verkkokursseilla ja seminaareissa, opiskele aina kun mahdollista. kirvoittaa rahaa sijoittajilta. Nyt perustajajäsen Henri Liljeroosin luotsaaman Intoloopin tuotteita ovat verkko-oppimisalusta Campwire ja Digivallankumous.fi, jossa koulutetaan rakentamaan liiketoimintaa verkossa. Näkemyksellisyys on innovaatioiden alkulähde, ja rohkeilla näkemyksillä voi erottua. Liljeroos seuraa maailmaa myös oman alan ja työelämän ulkopuolelta. – Utelias mieli imee tietoa ja yhdistelee asioita, mikä luo uutta. Opettele oppimaan. Lue, keskustele, käy verkkokursseilla ja seminaareissa, opiskele aina kun mahdollista. Liljeroosin viimeisin oppimatka oli Rastorin ja Tampereen nuorkauppakamarin yhteistyössä järjestämä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. – Erinomainen yleiskatsaus johtami-

18

Verkostot ovat paikkoja oppia uutta, sparrata ideoita ja kasvattaa näkemystä. Henri Liljeroos ammensi yritystoimintaansa uutta Rastorin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opeista ja ryhmän vertaisverkostolta. Valitse sinulle sopivin koulutus: rastor.fi. seen. Näin tututkin teemat uusin silmin ja sain kipinän tarttua asioihin, jotka omassa yrityksessä ovat jääneet jalkoihin. Liljeroos harmittelee, että ei hyödyntänyt yrittäjäuransa alussa tarpeeksi eri elämänpiirien verkostoja. Sparraus tuttujen kanssa säästää aikaa ja rahaa. – Osallistuin Rastorin koulutukseen myös vertaisverkoston vuoksi. Asiantuntevien kouluttajien johdolla käydyt keskustelut olivat yksi parhaita anteja. Menestystä ei synny ilman rohkeutta.

Rohkeus edellyttää, että antaa itselleen luvan epäonnistua. – Itse päätin, että jos yrittäjyys ei kanna, voin aina palata palkkatöihin, Liljeroos muistelee. – Voi kuulostaa no-brainerilta, mutta hyvä johtaja tunnistaa heikkoutensa ja vahvuutensa. Itse olen ideoija ja asioiden käynnistäjä, joten jätän säntillisyyttä vaativat tehtävät muille. Parhaiten tuottaa arvoa, kun keskittyy itselle luontaiseen tekemiseen.


Experis™ on johto- ja asiantuntijatason rekrytointi- ja projektiratkaisuihin erikoistunut kansainvälinen yritys. Luomme uusia ura- ja kasvumahdollisuuksia osaaville yksilöille. Yrityksille tarjoamme kattavat palvelut parhaiden talenttien löytämiseksi. • • • • • •

Rekrytointipalvelut Suorahaku IT-konsulttipalvelut Vuokrajohtajapalvelut Projektiratkaisut Arviointipalvelut

www.experis.fi 19


ALUEILTA

JEAN NIE BONYIP

Ajatuksia Tulevaisuuden johtajuudesta A-ALUEEN ensivuoden aluejohtajaksi valittu Veera-Juulia Koivisto kokee, että jatkuvasti muuttuvassa maailmassa vaaditaan erityisesti johtajilta muutoskykyä sekä kykyä johtaa muutosta organisaatioissa. –Tulevaisuudessa tämä tulee olemaan entistä merkittävämpi kyky. Työelämä on opettanut Koivistoa paljon, mutta monesti hän tulee myös miettineeksi, miksei uusia tapoja tehdä asioita ja johtaa tehdä rohkeammin. – Kamaritoiminta on opettanut kokeilemisen rohkeutta sekä juurruttanut ajatusmaailman kokeilla yhdessä jatkuvasti uusia tapoja. Tuore sukupolvi työelämässä ei enää tule hyväksymään jäykkää organisaatiota. Eräs suuri suomalainen johtaja on kerran sanonut, että 80-luvulla syntyneet naiset tulevat muuttamaan maailman. Toivon olevani yksi heistä. Ensi vuosi on muutoksen vuosi monessakin mielessä.

20

Hongkongilaiset vieraat tutustuvat poroihin Rovaniemen Nuorkauppakamarin puheenjohtajan Ville Koiviston johdolla.

Lapin lumoa Rovaniemellä TALLINNAN maailmankokousta edeltävällä viikolla Rovaniemen Nuorkauppakamari sai vieraakseen JCI Hong Kong Jayceettesista PRES Ellen Gladys Chungin sekä Jean Nie Bonyipin. Muutaman päivän vierailuun mahtui yritysvierailuita paikallisissa matkailuyrityksissä sekä retkeilyä ja makkaranpaistoa, ensilumen kaunistamassa luonnossa. Rovaniemen vierailun huippuhetkiä oli porojen sekä revontulien näkeminen. Vieraat pääsivät nauttimaan senaat-

tori Päivi Karkkolan tarjoamasta majoituksesta. Päivin tyttären Millan kanssa he tutustuivat suomalaiseen kouluun ja pääsivät kertomaan koululaisille terveiset omasta kulttuuristaan sekä osallistumaan kouluruokailuun. Kansainvälinen viikko huipentui perjantain pitkään lounaaseen, minkä Rovaniemen Nuorkauppakamari järjesti kuutta eri kansallisuutta edustaville JCille, jotka jatkoivat matkaansa kohti Tallinnaa ja maailmankokousta. ANNE STRANDMAN


Tulen ja jään joulu luo HÄMEENLINNAN Nuorkauppakamari tunnetaan suurista ja näyttävistä tempauksistaan. Tänä vuonna Hämeenlinnan kamari pyrkii luomaan elinvoimaa ja eloa kaupunkilaisten jouluvalmisteluihin organisoimalla Tulen ja Jään Joulu 2019 -suurtapahtuman 14.-15.12. ja 21.-22.12. Tulen ja Jään Joulu 2019 tavoitteena on luoda keskieurooppalaista joulutunnelmaa Hämeenlinnaan ja hämeenlinnalaisille sekä tuottaa elämyksiä koko perheelle ikään katsomatta. Tapahtuman tavoitteena on myös nostaa Hämeenlinnan kaupungin sekä koko alueen tunnettuutta matkailun saralla. Tapahtumaviikonloppuina Hämeenlinnan kauppatorin täyttävät kauniiden valojen ja joulumielen lisäksi myynti- ja ruokakojut sekä lavaohjelma musiikkeineen ja tulielementteineen, nähdään

B-alueella juhlitaan VAMMALAN Nuorkauppakamari on perustettu vuonna 1969 ja juhlii tänä vuonna huikeaa 50-vuotista taivaltaan! Synttäreitä vietettiin 5.10.2019 Sastamalan Wanhassa Pappilassa tarinoiden ja juhlien. Paikalla oli huikea määrä kamarin entisiä jäseniä, senaattoreita, kunniajäseniä, yhteistyökumppaneita, kutsuvieraita sekä nykyistä jäsenistöä niin omasta kamaristamme kuin muualtakin. Tasainen nauru ja puheensorina siivitti juhlia joissa monet vanhat ystävät kohtasivat jälleen. – Kamarimme on kiitollinen näistä vuosista ja niitä tukeneista kamarilaisista ja yhteistyökumppaneista. Toivommekin seuraavien 50 vuoden olevan yhtä antoisia, opettavaisia ja naurun täyteisiä. Nykyinen kamarimme pon-

A B C D

tilaisuudessa keskiaikaisia ritareitakin. Tapahtuman kruununa torille rakentuu iso luistinrata, joka on avoin kaikille kaupunkilaisille ja ilostuttaa kaupungin elämää tammikuun loppuun saakka. Hämeenlinnan keskiaikainen ylpeys Hämeen Linna saa juhlavalaistuksen joulun pyhiin saakka, jonka lisäksi linnalla järjestetään kaksi kaikille avointa illallista, 13.12. klassinen illallinen solisteineen Tomi Metsäketo sekä 20.12. keskiaikaiset Rahvaan Pidot. Tapahtuma toteutetaan yhdessä Elinvoimaa Hämeeseen ry:n kanssa sekä Hämeenlinnan kaupungin tuella. Tapahtuman projektipäällikkönä toimii idean isä Kalle Tanhuanpää sekä Pauliina Hirviniemi. Hämeenlinnan nuorkauppakamari kutsuu kaikki tutustumaan Tulen ja Jään Joulu -tapahtumaan. www.tulenjajaan.fi HANNA LINDROOS

nistaa tuleviin vuosiinsa intoa täynnä ja katse pitkällä taivaanrannassa, pienelläkin porukalla tullaan vielä tekemään hienoja juttuja sillä taustallamme vaikuttavat aivan mahtavat tukijoukot, Vammalan Nuorkauppakamarin jäsenet kertovat. Porin Nuorkauppakamarille vuosi 2019 on ollut todellinen juhlavuosi, kun PNKK täytti 60 vuotta! Juhlavuosi on näkynyt toiminnassa monipuolisesti. Tänä vuonna alueella on pidetty muun muassa juhlaseminaari, mikä toteutettiin yhdessä Satakunnan kauppakamarin kanssa. Vuosi tulee huipentumaan vuosijuhlaan, mikä järjestetään joulukuussa! Toiminta on ollut jo 60 vuotta #täyttäkultaa! MAIJA MÄNNISTÖ

Tärpit

ON taas aika tehdä hyvää! Osallistu perinteiseen Joulupuu-keräykseen, jossa keräämme yhdessä joululahjoja eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille. Kurkkaa keräyspisteesi osoitteesta joulupuu.org. Jaa kokemukseksi tunnisteilla #joulupuu ja #joulupuukeräys.

JOULU alkaa Lappeenrannassa jo 30. kerran perinteisiltä Linnoituksen Joulumarkkinoilta 14.15.12.2019. Markkinaviikonloppuna tori täyttyy noin sadasta markkinamyyjästä, jotka myyvät käsitöitä, koristeita, leivonnaisia ja muita jouluaiheisia tuotteita. Myyntipaikkoja on vielä tarjolla! https://jclappeenranta.fi/ toiminta/joulumarkkinat/

PIETARIN Nuorkauppakamarin 10v juhlaseminaari 13.12.14.12.! Juhlagaala ja oheisohjelma 100€/ hlö. HUOM! Viisumi! Majoitus n.40€/hlö/vkl. Soita heti: Jarmo Tanni 044 548 2033

JOULUN alla Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari järjestää jo perinteiseksi muodostuneen hyvän mielen tempauksen OYSin lastensairaalalla. Ohjelmassa on joululaulujen laulamista pienten potilaiden kanssa. Tarjolla on myös pientä naposteltavaa.

21


JCI SENATE IN FINLAND RY – SUOMEN SENAATTI

Senaattorit maailmankokouksessa TÄMÄN vuoden maailmankokous pidettiin Tallinnassa. Paikalla oli eri lähteiden mukaan n. 4500 osallistujaa. Meitä suomalaisia oli n. 560 joista senaattoreita vähän vajaa 100. Senaattoriohjelma alkoi sunnuntaina pre-dinnerillä Peppersack ravintolassa. Paikalla oli viitisenkymmentä osallistujaa eri puolilta maailmaa. Maanantain ohjelmassa oli illalla avajaiset ja welcome night Saku-suurhallissa. Tiistai oli keynote-päivä Saku-suurhallissa. Lavalla olivat Eric Edmeades, Robin Sharma ja Peep Vain. Senaattoribaarin avajaiset olivat myös tiistaina. Viikon aikana baarin tarjoiluista vastasivat vuorollaan Saksa, Irlanti ja Yokohama. Tiistai iltana oli senaattoreille järjestetty home hospitality. Suuren kysynnän vuoksi osa vierailuista tapahtui keskiviikkona. Me pääsimme vieraiksi Kairi ja Vaido Palmikin kotiin. Samalla pidettiin Senate Summit kun paikalle osuivat tärkeimpien senaattorimaiden presidentit sekä USA:n senaatin puheenjohtaja Lawrence Pittman. Isäntämme Vaido toimii toimitusjohtajana yrityksessä, joka omistaa Lieksassa toimivan tehtaan. Keskiviikon päätapahtuma oli Senaattorilounas Tallinnan Laululavalla. Tällä kertaa kaikki mahtuivat saliin ja ilman

jonotusta toisin kuin keväällä Lyonissa. Yleensähän maailmankokouksissa on senaattoreille illallinen. Vaikka oltiin maailmankokouksessa Eurooppa oli esillä. Puheen piti Euroopan Senaatin Presidentti Reynold Dumante. Euroopan Senaatti tarjosi alkumaljan 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Reynold vain unohti mainita sen puheessaan. Näin pääsimme juhlistamaan juhlavuotta. Torstaiaamuna oli Euroopan Senaatin hallituksen kokous. Ensikertalaisesta se näytti enemmän open forumilta. Hallituksen jäsenet kertoivat projekteistaan. Projekteja ovat mm. mentoring, business& networking, Mediterraean belt, LittleKing JCI. Mentoring ja business&networking ovat tietojenkeruu vaiheessa. LittleKing JCI on projekti jossa Creedimme pohjalta on tehty kirjanen. Tavoitteena on kääntää se tuhannelle eri kielelle. Tällä hetkellä käännöksiä on 217 kielelle ja murteelle. Suomesta puuttuvien kielten listalla ovat Karjala, Liivi, Inarin, Pohjoisen ja Koltan Saamen kielet, Kalotin ja Tornionlaakson suomenkieli. Löytyisikö senaattoreista näiden kielten taitajia? Tai tuntisiko joku jonkun joka osaisi. Samoin puuttuvat eri murteet; stadi, turku, tampere, savo, pori, rauma kiäl, karjala jne. Löytyisikö näille kääntäjiä? Projektista lisää infoa

http://littlekingjci.com/about/ Dublinin ja Yokohaman edustajat kertoivat kokousvalmisteluista. Dublinista pitäisi jouluun mennessä tulla ohjelmat. Senaattoreiden pretourille on vielä muutamia paikkoja vapaana. Ohjelma löytyy kokoussivulta https://jciec2020dublin. com/senate-programme/Yokohamassa on myös Home Hospitality. Hotellit ovat varattavissa vuoden vaihteen jälkeen. Perjantaina kansallisen puheenjohtaja Ellimaija Ahosen kokkareilla kansainvälisyydestä vastaava kehitysjohtaja Jarkko Sipiläinen Tampereen kamarista sai Senaattorin arvon. Viikko päättyi perjantaina 3500 osallistujan gaalaan Tenniskeskuksessa. Junior Chamber Internationalin uusi puheenjohtaja, Itai Manyere, sai käätynsä ja tallinnalaiset ja virolaiset luovuttivat kokousvastuun yokohamalaisille ja japanilaisille. Järjestäjät onnistuivat järjestelyissä hyvin. Keskustassa oli tapahtumapaikkojen välit helppo kulkea jalan. Kauempana olleisiin iltatilaisuuksiin kuljetukset toimivat lähes minuuttiaikataululla. KARI EHARI PUHEENJOHTAJA 2019-2020 JCI SENATE IN FINLAND RY

Senaatin vuosikokous 2020 Joensuussa teemalla ”Uitosta Hightechiin” KOKOUSHOTELLI on Sokos hotelli Kimmel. Pe 14.8. pelataan Karelia Golfin kentällä Kontioniemessä Senaatin SM Golf-kilpailu, joka alkaa klo 9.30 yhteislähdöllä. Ei golffaaville vieraille toinen ohjelmavaihtoehtovierailu John Deeren metsäkonetehtaalla. Ohjelma alkaa klo 12.00 ja tehdaskierros kestää n. 2 tuntia, sisältäen lounaan. Matkalla näemme myös Suomen korkeimman puurakenteisen kerrostalon. John Deere on yksi maailman johtavista metsäkonetehtaista. John Deere Forestry Oy on valmistanut metsäkoneita Joensuussa vuodesta 1972 lähtien. Se investoi parhaillaan 15 miljoonaa

22

euroa metsäkoneiden valmistuksen kehittämiseen Joensuun tehtaallaan. Laajennuksen jälkeen John Deeren tilat ovat Joensuussa kokonaisuudessaan 3,2 hehtaarin laajuiset ja työntekijöitä 480. Toinen vaihtoehto on vierailu Kolilla. Bussi lähtee klo 9.00 ja palaa n. klo 16.00. Perjantain tulojuhla on ravintola Kerubissa, kävelymatkan päässä Kimmelistä. Ohjelmassa golf-kisan palkintojenjako, ehdokasesittelyjä ja yllätysohjelmaa. Lauantai alkaa 10.00 ”Puusta pitkälle – Uitosta Hightechiin” – seminaarilla Joensuun Tiedepuistolla. Seminaarissa kes-

kitytään joensuulaiseen metsäosaamiseen. Puhujana on mm. tj Mia Mantsinen, Mantsinen Group. Seminaarin jälkeen suuntaamme teemalla ”Kansallispelin huumaa kera karjalaisen ruoan” Kerubi Stadionille, hallitsevien pesäpallomestareiden kotistadionille. Joensuun pesäpallostadion on Suomen puurakentamisen mestarinäytös. Stadionilla Senaattorit Tommi Moilanen (joensuulaisen pesäpallon vahva vaikuttaja) ja Markku Korjonen (stadionin suunnitellut arkkitehti) kertovat pesäpallosta ja puurakentamisesta. Stadionilla nautimme rekisteröintimak-


SENAATIN YHTEYSTIEDOT: KARI EHARI #52188 Puheenjohtaja +358 400 673 103

OSMO SOINIO #70855 Talouspäällikkö +358 40 575 1735

MIKE VON WEHRT #68435 Edellinen puheenjohtaja +358 40 7360 500

SALLA LAIHO #68990 Viestintäpäällikkö +358 40 7253 472

JARNO KANNINEN #71772 Varapuheenjohtaja +358 40 5484 415 JARMO MALIN #65493 Hallituksen jäsen +358 45 6345 450 MICHAELA PALMBERG #77781 Hallituksen jäsen +358 40 8401 770 suun sisältyvän lounaan. Hotellille palaamme n. 16.30. Gaala alkaa klo 19.00 Kimmelin Riverside salissa. Sunnuntaina on Senaattoriaamiainen klo 8.30 alkaen ja Suomen Senaatin kokous klo 10.00. Tarkemmat tiedot ja rekisteröintilomake löytyväthttp://suomensenaatti. fi/vuosikokous2020/. Early bird rekisteröinti päätyy 31.12.

SARIANNA VISURI #67526 Puheenjohtajan erityisavustaja +358 50 5815 462 TUULA EROLAINEN #74446 Varapuheenjohtajan erityisavustaja +358 40 5077 030

ALUE LEADERIT A - JANNE PUURUNEN #75392 +358 40 5587 987 B - SAARA LIUKKONEN #70503 +358 40 5020 583 C - JARI TOIVOLA #66662 +358 44 0260 166 D - MATTI NEVALAINEN #64648 +358 50 5457 745 Sähköpostit etunimi.sukunimi@ suomensenaatti.fi https:/ suomensenaatti.fi/

23


KUMPPANIARTIKKELI

Tulevaisuuden johtaja antaa vapautta ja tilaa oppia TULEVAISUUDEN ESIMIES ANTAA ENTISTÄ VAHVEMMIN VASTUUTA ASIANTUNTIJOILLE, OHJAA JA MAHDOLLISTAA OPPIMISEN. TYÖNTEOSSA VAPAUS ON VASTUUTA. TEKSTI JUKKA KUUSALA, YRITYSPANKKIPALVELUJEN JOHTAJA, HANDELSBANKEN SUOMI. TWITTER: @KUUSALA KUVA HANDELSBANKEN

LIIKETOIMINNAN nopeus on kasvanut ja tulee todennäköisesti kasvamaan jatkossakin. Johtajallakin on oltava uudenlaista osaamista: on hallittava jatkuvassa liikkeessä olevia kokonaisuuksia. Enää ei voi suunnitella ja saattaa yhtä projektia päätökseen ennen kuin aloittaa seuraavan. Tulevaisuudessa työ on myös yhä riippumattomampaa ajasta ja paikasta. Työnantajien kilpailu osaajista todennäköisesti kiristyy, ja työaikojen ja -paikan joustoilla voidaan lisätä työtyytyväisyyttä ja työnantajan vetovoimaa.

Fakta Handelsbanken tarjoaa laajan valikoiman pankkipalveluita yksityisja yritysasiakkaille. Pankki tunnetaan henkilökohtaisesta ja joustavasta asiakaspalvelustaan. Family Office -palvelussamme saat kaikki pankkipalvelut henkilökohtaisiin ja yrityksesi tarpeisiin yhden yhteyshenkilön kautta. Handelsbankenilla on Suomessa 36 konttoria ja noin 600 työntekijää.

24

Perinteisten virastotyöaikojen katoaminen haastaa myös johtajaa: on pystyttävä johtamaan itseään, jotta työn ja vapaaajan suhde säilyy kohtuullisena. Lisäksi johtajan rooli alaisiinsa nähden on muutoksessa. Asiantuntijat haluavat mielekkään ja itsenäisen työn, jossa esimies on mahdollistaja ja tuki. Monimutkaistuvassa maailmassa johtaja ei edes voi hallita kaikkea. Esimies näkee etuna, että ryhmässä on eritaustaisia ihmisiä ja osaa johtaa yksilöitä ryhmässä. Esimies antaa vastuun tekemisestä asiantuntijoille. Vapaus on vastuuta: kun projektille annetaan mahdollisuudet vapauteen, asetetut tavoitteet yleensä ylittyvät. Lopputulos on aina parempi kuin valvovassa johtamiskulttuurissa. Handelsbankenin organisaatio on hajautettu ja matala, joten yksittäisillä työntekijöillä on paljon päätösvaltaa. Tiedämme ja tiedostamme, että tulos syntyy asiantuntijoidemme työllä. Hyvä esimies voi tukea tätä työtä ja kasvattaa pätevämpiä asiantuntijoita. Handelsbankenin yrityskulttuuriin sopii vastuun ottaminen ja antaminen. Vahva kulttuuri näkyy myös tuloksissa ja asiakastyytyväisyydessä. Syksyllä julkistetun EPSI Ratingin pankkitutkimuksen mukaan Handelsbankenilla on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat ja yksityisasiakkaidenkin mielestä olemme kolmen parhaan joukossa. Pankkina haluamme tarjota parasta palvelua ja henkilökohtaista neuvonantoa kaikille asiakkaillemme. Yksi ratkaisu on Family Office -palvelu, jossa asiakas saa kaikki pankkipalvelut henkilökohtaisiin, yrityksen ja perheen tarpeisiin yhden yhteyshenkilön kautta. Kysy lähimmästä Handelsbankenin konttorista, miten voimme palvella juuri sinua ja yritystäsi parhaiten.


ALUEILTA

Pöytälaatikosta aktiiviseksi vaikuttajaksi SEBASTIAN RATU

SAVONLINNAN seudun Nuorkauppakamari oli vuosia ns. pöytälaatikkoyhdistys, toimintaa ei paljoa ollut, eikä motivaatiota tehdä asialle mitään. Vuonna 2017 aktiivinen puheenjohtaja ja kannustava aluejohtaja saivat kipinän kamarissa syttymään uudelleen. Savonlinnassa järjestettiin koulutuksia ja tapahtumia. Aktivoitunut toiminta tempaisi mukaansa lisää uusia jäseniä ja jäsenistön yhteishenki kasvoi yhteisen tekemisen kautta. Keväällä yli odotusten onnistunut Lasten messut -tapahtuma toi tunnettavuutta paikallisesti. Savonlinnalaisia on ollut näkyvästi alueellisissa ja kansallisissa sekä kansainvälisissä kokouksissa ja tapahtumissa, mikä on kannustanut uusia Savonlinnan kamarilaisia lähtemään kokouksiin ensi kertaa mukaan. Vain seitsemän hengen kamari on parissa vuodessa kasvattanut jäsenmääräänsä lähes 30 jäseneen. Syyskuussa savonlinnalaiset näyttivät,

Savonlinnan seudun Nuorkauppakamari on kasvanut muutamassa vuodessa seitsemän hengen kamarista 30 jäsenen kamariksi. kuinka pieni kamari voi tehdä asioita isosti järjestämällä alue B:n vaalikokouksen, joka huipentui iltagaalaan Olavinlinnassa. Kokous myytiin loppuun jo alkuvuodesta myyntihenkisen tiimin ansiosta. Huomioitavaa järjestelyissä oli se, että puolet kokoustiimiläisistä ei ollut koskaan käynyt oman kamarin ulkopuolisissa tapahtumissa. Onnistuneesta ponnistuksesta kamari sai boostia tulevaisuuteen. Innokkaita savonlinnalaisia nähdään ensi vuonna myös aluetiimissä,

keskusliitossa ja vaalilautakunnassa. Kukaan ei olisit voinut ennustaa muutama vuosi aiemmin, että Savonlinna järjestää nykyisin lukuisia tapahtumia niin paikallisesti kuin alueellisesti, esimerkiksi Alueakatemia, alueen BAM-kisat, Lasten Messut, Joulupuu-keräys ja nuorten talousprojekti. Tuhkimotarina epäaktiivisesta hyperaktiiviseksi kamariksi on käynnistetty eikä siihen näy loppua! JUHANA MUHONEN

Kaikkea. Ja vähän päälle. grano.fi Kaikkea. Ja vähän päälle. grano.fi Kaikkea. Ja vähän päälle. grano.fi

25


MINÄ NUORKAUPPAKAMARISSA

Toiminta tempaisi mukaansa HAASTATTELIJA HETA JYRÄLÄ

HAASTATTELUSSA SAGA IINATTI, KUOPION NUORKAUPPAKAMARI, ALUE D, KUMPPANIVASTAAVA (BUS) 2020 MIKSI LIITYIT TOIMINTAAN? – Muutin Kuopioon puolisoni kanssa syksyllä 2017, tuntematta ennestään kaupungista ketään. Vaikka olin kuullut kamarista jo aiemmin, viimeinen sysäys tuli toiminnasta innostuneelta työkaveriltani. MIKÄ ON PARASTA? – Kaikki! Uudet ystävät ja verkostot, erilaiset kouluttautumismahdollisuudet, projektien tekeminen ja monet kokousreissut. Lisäksi nyt äitiysvapaalla ollessani olen saanut muutakin mielekästä tekemistä vauva-arjen rinnalle. MIKÄ ON YLLÄTTÄNYT? – Yllätti miten kamaritoiminta tempaisi mukanaan. Totta kai siihen vaikuttaa oma aktiivisuus, koska lähdin Joensuussa järjestettyyn New Dees -tapahtumaan heti koejäseneksi liityttyäni marraskuussa 2017. MINKÄLAISIA TAVOITTEITA SINULLA? – Haluan olla aktiivinen myös tulevina vuosina: tarkoitti se sitten mukana oloa erilaisissa paikallisissa projekteissa, hallitustyöskentelyä tai alueella toimimista. Tänä vuonna olen toiminut Kuopion kamarin hallituksen viestintätiimissä ja ensi vuonna olen hallituksen kumppanivastaavana. MIELEENPAINUVIN KAMARIMUISTOSI? – Päällimmäisenä mielessä on mahtava maailmankokous Tallinnassa, mikä toi yhteen kamarilaisia ympäri maailmaa.

Saga Iinatti on ollut aktiivisesti jo kaksi vuotta mukana Kuopion nuorkauppakamarin toiminnassa.

DIGIMAG/JESSIKA NARKAUS

Miksi mukaan Nuorkauppakamaritoimintaan?

1

Tekemällä oppiminen. Tykkään tehdä asioita käytännössä, joten projektija hallitustyöskentely sopivat minulle mainiosti. Yhdessä tekemällä oppii samalla itsestä ja muista.

26

2

Ihmiset ympäri maailmaa. Ihmiset ovat tämän harrastuksen suola. On ihanaa matkustaa toiselle puolelle Suomea ja tavata pitkästä aikaa vanhoja ystäviä sekä tutustua uusiin ihmisiin.

3

Turvallinen oppimisympäristö. Kamari ja kamarilaiset tarjoavat kannustavavan ympäristön epämukavuusalueelle menemiseen, itsensä ylittämiseen ja tarvittaessa myös mokailuun.

4

Ympäristöön positiivisesti vaikuttaminen. Kamarin kautta pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa kaupungissa ja ympäristössä elämämme. On hienoa olla osa tätä toimintaa.


Haussa hyödyllinen harrastus? Tule mukaan nuorkauppakamaritoimintaan! KOLUMNI

Nuorkauppakamarilaisena olet osa 5 000 suomalaisen ja kansainvälisesti yli170 000 nuorkauppakamarilaisen verkostoa.

Pelko tulevasta OLEN pohtinut tekoälyn ja tulevaisuuden työelämän kehittymistä tämän vuoden aiemmissa julkaisuissa. Olen kirjoittanut omakohtaisesta kokemuksesta tulevaisuuden työstä ja käynyt keskusteluja näistä aiheista jäsenistön kanssa. Olen yllättynyt, miten toiset ihmiset silmät kiiluen kertovat, ettei tulevaisuutta voi ennustaa. Kaikki on täysin arvaamatonta ja herran hallussa. Ei ole. En ymmärrä onko kyseessä enemmänkin epäonnistumisen kuin tulevaisuuden pelko. Ei ole mahdotonta ennustaa tulevaisuutta, mitä ja miten tulemme toimimaan. Toki tätä varten meillä on strategiat, joilla kerromme toimintatapamme kulkiessamme kohti tulevaisuutta. Väitän kuitenkin, että suurin osa asioista on mahdollista ennustaa ja ”arvata” mitä tuleman pitää. Tulevaisuuden arvailu toki sitoo meitä mielessämme määrättyyn päämäärään, mutta eikö se ole koko meidän harrastuksemme idea ja tarkoitus. Haluamme tehdä paremman huomisen yhteiskunnallemme kehittäen johtajia muuttuvassa maailmassa. Meidän täytyy valita tulevaisuus, jonka haluamme tapahtuvan ja tehdä siitä totta. Nuorkauppakamarissa mennään epämukavuusalueelle ja tulevaisuuden ennustaminen on yksi näistä alueista. Meidän tulee rohkeasti kurkistaa tulevaisuuteen ja uskaltaa kohdata mitä tuleman pitää. Olemme toinen toisillemme turvallinen verkko, johon nojautua. Meidän tehtävämme on näyttää esimerkkiä ja olla aktiivisia kansalaisia. Ei ole esimerkillistä vältellä tulevan arvailua ja piiloutua sen taakse, ettei tulevaa voi ennustaa. Tietenkään mitään ei voi tietää täysin varmasti, mutta sehän juuri antaa meille valinnanvapauden. Emme anna pelolle valtaa vaan luomme uskoa ihmisille ympärillämme. Rohkeasti eteenpäin vuoteen 2020

Nuorkauppakamari on mahdollisuuksia täynnä. Jotkut hakevat harrastuksesta johtamiskouluttautumista ja jotkut verkostoa bisnekseen – tai ihan vain elämään. Toiset puolestaan hakevat esiintymisvarmuutta ja ystäviä. Joillekin on tärkeää vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti ja jotkut taas haluavat osallistua hyvässä seurassa tyylikkäisiin tilaisuuksiin. Nuorkauppakamari on kansainvälinen alle 40-vuotiaiden jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto. Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi. Tästä linkistä löydät hakulomakkeen: https://nuorkauppakamarit.fi/liity-jaseneksi

KARL-JOHAN SPIIK, viestintäpäällikkö

27


LEXUS-NELIVETOHYBRIDIT

SMALL, MEDIUM, LARGE, X-LARGE LEXUS SELF-CHARGING HYBRID Meiltä löydät aina sinulle sopivimman nelivetomallin. Valitse kompakti Lexus UX tai keskisuuri NX käytännöllisillä sisätiloilla. Jos kaipaat vieläkin enemmän tilaa, RX tai 7-paikkainen RX L on valintasi. Kaikki itselataavat nelivetomme on varustettu ylellisellä määrällä varusteita ja automaattivaihteistolla. Lue lisää nelivetohybrideistämme osoitteessa lexus.fi

NX 300h alk. 50 543,75 €

Sisältää toimituskulut 600 €

UX 250h alk. 41 518,88 €

Sisältää toimituskulut 600 €

LEXUS KAIVOKSELA Yhtiönkuja 2, Vantaa 010 8518 200 Avoinna ma–pe 8–18, la 10–16

Tutustu voimassaoleviin kampanjoihin ja varaa koeajo osoitteessa lexus.fi UX 250h CO2 120–137 g/km, EU-yhd. kulutus 5,3–6,0 l/100 km. NX 300h CO2 160–172 g/km, EU-yhd. kulutus 7,1–7,6 l/100 km. RX 450h CO2 173–179 g/km, EU-yhd. kulutus 7,6–7,9 l/100 km. RX 450h L CO2 183 g/km, EU-yhd. kulutus 8,0–8,1 l/100 km. Arvot perustuvat uuteen WLTP-mittaustapaan. 28

RX 450h alk. 86 061,82 €

Sisältää toimituskulut 600 €

RX 450h L alk. 96 106,23 €

Sisältää toimituskulut 600 €

Profile for Suomen Nuorkauppakamarit ry

Meriitti 4/2019  

Suomen Nuorkauppakamareiden Meriitti-lehti 4/2019.

Meriitti 4/2019  

Suomen Nuorkauppakamareiden Meriitti-lehti 4/2019.

Advertisement