Page 1

NUMERO 1/2014 SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N JÄSEN- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN KEHITTÄJÄ

WWW.JCI.FI

3

KUVA: PIRJO KOPONEN

33

”MIKÄÄN EI OO MAHROTONTA USKO UNELMIISI”

ENTISTÄ PAREMPIA KOULUTUKSIA YHTEISTYÖSSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

38

KAMARILAINEN VOITTAA AINA

KESTÄÄKÖ KESTÄVÄ JOHTAJUUS?

KAIKKI JATKOON!


2

AURAJOEN NUORKAUPPAKAMARI


AURAJOEN NUORKAUPPAKAMARI

Muuramen Päivä johtajana -toteutus yhdisti koululaisia johtoportaaseen.

AURAJOEN ANKKARALLI TEKSTI: JUSSI HUUSKONEN

AURAJOEN NUORKAUPPAKAMARI

toteutti syksyllä 2013 projektin nimeltä Aurajoen Ankkaralli. Kyseessä oli koko perheen tapahtuma, joka huipentui Turun päivänä 15.9. Aurajokeen laskettavien kumiankkojen nopeuskilpailuun. Tempaukseen pystyi osallistumaan ostamalla oman ankan, joka pääsee jokeen kisaamaan nopeudesta. Vastaavia tapahtumia on järjestetty ympäri maailmaa, mutta Turussa tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan. Ankkojen myyntituotolla tullaan keväällä 2014 istuttamaan Aurajoen ja Saaristomeren alueelle n. 30.000 vaellussiian poikasta, jotka kohentavat paikallista kalakantaa. Paikallisen kalakannan elinvoimaisuus on avaintekijä koko Itämeren pelastamisessa. Kalat sitovat itseensä merta rehevöittäviä haitallisia aineita ja vähentävät näin Itämeren sisäistä kuormitusta. 30.000 poikasen istuttaminen tukee paikallisia kalakantoja merkittävästi.

3

3


SISÄLTÖ 1/14

Kaikki tiet vievät Hämeenlinnaan!

REINO MYLLYMÄKI

8

4

30 JULKAISIJA Suomen Nuorkauppakamarit ry, www.nuorkauppakamarit.fi –

26

kansainvälisen Junior Chamber International:n (JCI) jäsenorganisaatio, www.jci.cc PÄÄTOIMITTAJA Juhana Peltomaa TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Tiina Naskali TOIMITUS Susanna Valkeus, Anu Pihlaisto, Virpi Maijala ja Joonas Hämäläinen ULKOASU Kumppania Oy TAITTO Susanna Muurman PAINO Kopijyvä Oy ILMOITUSMYYNTI Toimitusjohtaja Timo Wallenius, p. 044 777 0066, timo.wallenius@jci.fi TEEMAT, VARAUSPÄIVÄT JA ILMESTYMINEN 1/2014 Yhteiskuntavastuullisuudesta avain menestykseen 3.2. – ilmestyy vko 11, 2/2014 Kansainvälisiä kohtaamisia 1.4. – ilmestyy vko 19, 3/2014 Kestävän johtajuuden kehittäminen 4.8. – ilmestyy vko 36, 4/2014 Aktiivinen kansalainen 3.11. – ilmestyy vko 51

S u o m e n N u o r k a u p p a k a m a re i d e n

STRATEGIA! -KOULUTUS 16.–18.5.2014 | HÄMEENLINNA

s t r at e g i a ko u l u t u s .fi


AURAJOEN NUORKAUPPAKAMARI

34

2

10

ENTISTÄ PAREMPIA KOULUTUKSIA

12

KAMARILAISET AKTIIVISIA

16

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS

yhteistyössä yrittäjien kanssa yritysvalmennustoiminnassa tuottaa hyvää

20

YRITTÄJÄ!

22

KESTÄVÄ JOHTAJUUS –

26

MENTOROINNISTA TÄSMÄBOOSTI

Anna nuorelle mahdollisuus! Kestääkö se? kehittymiseesi huippujohtajaksi

2014

PRES-Academy 16.-18.5.2014 @ ÅLAND

Find us on Facebook: PRES-Academy 2014 “Environment - The Key to Success”

33

PÄIVÄ JOHTAJANA

37

VIREÄ VIRKAMIES

38

YHTEISKUNTAVASTUU

avaa johtajuuden saloja kannustaa lähiruoan käyttöön osana kamarin strategiaa

t n e m n E n vTihre oKey to Success

Follow us on Twitter: #presacademy14 and @jci_ax

-

Hosted

by:

Internet: www.presakatemia.fi 5


JÄSENENÄ SAAT

ALENNUSTA SCANDICISTA! Suomen Nuorkauppakamarien jäsenenä saat sopimusalennuksen kaikista Scandic hotelleista. Majoittuessasi Suomessa saat 10 % alennuksen Flex hinnasta – sopimushinta on saatavilla aina kun huoneita on vapaana. 10 % alennuksen saat myös järjestäessäsi kokouksen tai illallisen tiloissamme. Lue lisää sopimuseduista Nuorkauppakamarien intranetistä.

scandichotels.fi


PÄÄKIRJOITUS

SNKK:N KUVAPANKKI

YHTEISKUNTAVASTUU on termi, joka merkitsee velvoitetta toimia vastuullisesti omassa yhteiskunnassa. Velvoitetta toimia. Oikeita, aitoja tekoja. Ei aikomista tai odottamista, että joku muu kantaisi vastuun sinun puolestasi. Onko vastuuta mahdollista ulkoistaa tai osoittaa jonkun toisen olevan vastuussa? Kannatko sinä vastuusi työyhteisön jäsenenä, esimiehenä, vanhempana?

Ei aikomista tai odottamista, että joku muu kantaisi vastuun sinun puolestasi.

VASTUULLINEN TOIMINTA on mahdollista nostaa yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi. Meillä on edellytykset luoda yhteiskuntavastuullisuudesta avain menestykseen olemalla aktiivisia kansalaisia, aloitteentekijöitä ja suunnannäyttäjiä silloin, kun huomaamme epäkohtia ympäristössämme tai työyhteisöissämme. Meille tärkeät asiat kehittyvät ainoastaan siten, että me viemme niitä oikeaan suuntaan ja kannamme vastuumme. Oletko sinä vastuunkantaja ja vaikuttaja, joka huomioi kestävyyden päätöksenteossa?

NUORKAUPPAKAMARITOIMINNAN tarkoituksena on kehittää yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi. Jäsentemme oppiminen tapahtuu innostavan tekemisen kautta, ”learning by doing”. Toimintamme tarjoamasta käytännönläheisestä ”johtamisen korkeakoulusta” valmistuu tulevaisuuden aktiivisia kansalaisia, johtajia ja päättäjiä, joilla on kyky ja tahto kantaa se vastuu, jota liian monet ihmiset välttelevät. JOHTAJAN vastuullinen toiminta vaikuttaa koko organisaatioon, sen jäseniin, kumppaneihin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Kasvattamalla ihmiset, yritykset ja ympäristön huomioivia vastuullisia johtajia vaikutamme positiivisesti yhä enemmän yhteiseen yhteiskuntaamme.

IRENE LAMBERG puheenjohtaja

JOTTA JOKAINEN SUOMALAINEN SAISI KOKEA HYVÄÄ JOHTAMISTA

REINO MYLLYMÄKI

ULKOISTETUSTA VASTUUSTA AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN

TONI on ottanut elämäntehtäväkseen suomalaisen johtamisen parantamisen ja haluaa itseään kutsuttavan johtamisaktivistiksi. Miksi näin? Omalla urallaan Toni on saanut kokea enemmän huonoa kuin hyvää johtamista. Samanlaista viestiä hän on kuullut ystäviltään. Koko työuransa ajan hän on yrittänyt löytää apua kehittyäkseen itse paremmaksi johtajaksi. Sadat kirjat ja kurssit eivät ole tyydyttäneet tätä tarvetta. Paras oppi on tullut hyviltä esikuvilta, joita on kuitenkin ollut liian harvassa. Myös useimmat Tonin kohtaamat johtajat haluaisivat hekin kehittyä mutta eipä heilläkään ole ollut siihen välineitä. Tätä tyhjiötä täyttämään Toni kollegoineen perusti ammattimentorointiyrityksen; mentorointi kun on useissa tilanteissa se vaikuttavuudeltaan tehokkain keino johtamisen parantamiseen. Suomalaisen johtamisen parantamisesta onkin tullut yrityksen yhteiskunnallinen tavoite ja sillä on suora yhteys kansakuntamme kilpailukykyyn ja hyvinvointiin. Sosiaaliselta tyyliltään Toni on niin innostava, että kohdatessasi saatat sinäkin saada johtamisen parantamistartunnan. REINO MYLLYMÄKI

Toni Hinkka on CxO Mentor Oy:n toimitusjohtaja. Yritys: www.cxomentor.fi

7


KUVAT: VAKKA-SUOMEN NUORKAUPPAKAMARI

HENKILÖKOHTAINEN MAHDOLLISUUS

TAPAHTUMIA, PROJEKTEJA JA AJANKOHTAISIA ILMIÖITÄ.

FUTURE TALENT KOKOSI TYÖNHAKIJAT JA TYÖNANTAJAT YHTEEN ”MITÄ TYÖNANTAJAT odottavat työntekijöiltä? Mitä työnhakijat odottavat työelämältä?” Näihin kysymyksiin haettiin ja löydettiin vastauksia Vakka-Suomen nuorkauppakamarin uudessa projektissa, Future Talentissa, yhdessä alueen työantajien ja tulevaisuuden tekijöiden kanssa. Aiheen tiimoilta järjestettiin keskustelupaneeli ja hanke huipentui 2014 tammikuun lopussa Future Talent Day –messuihin. Paikalla oli n. 20 työnantajaa ja tarjolla kymmeniä kesätyö- ja työpaikkoja. Tapahtuman vetonaula Tuija Piepponen johdatti yleisön tempaavalla esityksellään elekielen saloihin. Katso silmiin, ole läsnä myös henkisesti ja luota itseesi luontevasti, olivat Tuijan ohjeet työhaastatteluun menijälle. Hankkeen kautta toteutettiin nuorkauppakamarin yhteiskunnallista vaikuttamista parhaimmillaan. Vakka-Suomi kannattaa! MERJA MÄNTY

8

HÄMEENLINNAN Liikut Sää -projekti toteutettiin

harvinaisen nopealla aikataululla. Aikaa valmisteluihin oli 3,5 kuukautta. Onneksi projektin keksinyt Oulun NKK auttoi antamalla tietonsa järjestäjien käyttöön. Tarkoitus oli luoda tapahtuma, jossa voi kokea eri liikuntaharrastuksia turvallisesti vierestä katsomalla tai halutessaan itse kokeilemalla. Ilmainen näyte alentaa ostokynnystä ja juuri niin kävi: toiminnalliset ständit saivat valtavan suosion. Tiukka aikataulu sai kamarilaiset liikkeelle. Lähes


VOIMALLA

Vuoden Kokkolalaiseksi VOIMANOSTON veteraanien maailmanmestaruuden vuonna 2013 voittanut Torsten Ruotsala valittiin 24:nneksi Vuoden Kokkolalaiseksi. Kokkolan Nuorkauppakamarin yhdessä kaupungin ja paikallislehden kanssa asettamista ehdokkaista eniten kaupunkilaisten ääniä kerännyt Ruotsala on tervaskantomainen esikuva niin voimassa, itsensä haastamisessa kuin pyyteettömässä auttamisessakin. Maailmanmestari neuvoo auliisti muita alan harrastajia ja varmistaa penkkipunnertajia paikallisella voimailusalilla – raudan pitää kolista jotta treeni tuntuu joltakin! MARJO LINDHOLM

nlinnassa 11.1.2014 puolet jäsenistä otti osaa projektiin. Kun kaikki tekivät vähän, lopputulos oli suuri. Tapahtuman yhteisöllinen luonne ilmeni erityisesti siinä, miten viesti levisi sähköisessä mediassa. Myös seuroissa heräsi yhdessä tekemisen henki. Projekti ylitti kaikki ennalta määritellyt tavoitteet ja keräsi valtavasti positiivista huomiota. Kaikki urheiluseurat sekä yritykset, joilla oli toiminnallisia ständejä, haluavat lähteä mukaan myös ensi vuonna. Hämeenlinnan nuorkauppakamarin tuottoisa projekti toi kaupungille hyvän mielen. JUHA KETOLA

PIRKANMAAN Nuorkauppakamarissa yhteiskuntavastuu nousi tärkeäksi tekijäksi strategian uudistusprosessissa. Tämä konkretisoituu tiedostavana ja kestäviä valintoja tekevänä jäsenistönä sekä tähän kasvattavana kamaritoimintana. Tavoitetta varten kamarille tuotteistettiin yhteiskunnallinen kumppanipaketti, jonka tavoitteena oli sitouttaa kumppaneiksi samanlaisen arvomaailman jakavia yrityksiä. Restamax on yksi näistä kumppaneista. ”Yhteiskuntavastuu näkyy Restamax Oyj:n toiminnassa monilla eri osa-alueilla. Ensinnäkin olemme suuri työllistäjä, joka työllistää etenkin

nuoria. Näin ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja tarjoamme heille mahdollisuuden päästä työelämään mukaan. Toimimme myös kaikkien lakien, asetusten ja hyvien tapojen mukaisesti sekä otamme toiminnassa huomioon sosiaaliset- ja ympäristöasiat.” MARKKU VIRTANEN, RESTAMAX OYJ JA ELLIMAIJA AHONEN

RESTAMAX OYJ

MAISA JÄRVELÄ, KOKKOLA-LEHTI

YHTEISKUNNASSA

YHTEISKUNTAVASTUULLINEN KUMPPANI

Aluetärpit

A B

C

D

PÄÄKAUPUNKISEUDUN kamarit kutsuvat kamarilaiset ja kamaritoiminnasta kiinnostuneet verkostoitumaan Wednesday Club-tapaamisen merkeissä joka kuun 2. keskiviikko. Lisätiedot Facebook-ryhmästä ’JCI Wednesday Club’ POMOLOUNAS Kouvolan Upseerikerholla 8.4.2014 klo 11-13. Pomolounaalla paikkakunnan päättäjät ja vaikuttajat kokoontuvat lounaalle. Tällä kertaa keskustelun käynnistäjänä Mikael Pentikäinen, teemalla luottamus. www.konuka.fi/pomolounas TAMMERKOSKEN nkk:n järjestämässä Business Forum- ja aluevuosikokousviikonlopussa 21.-23.3.2014 on Lupa Innostua. Business Forumin ympärille kootun oheisohjelman lomassa on mainio tilaisuus monipuoliseen verkostoitumiseen. KOKO PERHEEN kevätrieha Limingan rantakylässä (Monttutie 4) 16.3. klo 12. Luvassa mäenlaskua, kaakaota, makkaranpaistoa sekä sensaatiomainen Pimp My Pulkka –kisa! Lisätiedot ja ilmoittautuminen markku.nopanen@gmail.com.

9


JOOSE LUUKKANEN

VERKOSTOSSA

TAPAHTUMIA, PROJEKTEJA JA AJANKOHTAISIA ILMIÖITÄ.

Kaikkiaan 12 henkilöä Riihimäen Yrittäjistä sekä Riihimäen, Mäntsälän ja Lohjan Nuorkauppakamareista kokoontui 11.2. vuoden avanneeseen puhekoulutukseen Hyvinkään Cumulukseen. Kukaan ei jäänyt sanattomaksi.

ENTISTÄ PAREMPIA KOULUTUKSIA YHTEISTYÖSSÄ YRITTÄJIEN KANSSA RIIHIMÄEN Nuorkauppakari ja Riihimäen Yrittäjät aloittivat syksyllä 2013 koulutusyhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota kummankin järjestön jäsenille entistä parempia koulutuksia. Riihimäen Nuorkauppakamari vastaa käytännön järjestelyistä ja vuonna 2014 koulutuksia järjestetään noin kerran kuussa. Yrittäjien jäsenet ovat syksyn myötä löytäneet hyvin koulutuksiin ja heidän osuu-

10

tensa oli vuoden päättäneessä pukeutumiskoulutuksessa jo puolet kaikista osallistujista. Yhteistyö on pakottanut nostamaan koulutustoiminnan ammattimaisemmalle tasolle. Koulutuksia ei voi enää järjestää ex tempore, vaan kalenterin on oltava selvä vähintään puoleksi vuodeksi eteenpäin. Tiedottamisen on myös oltava aiempaa koordinoidumpaa. Yhteiset koulutustilaisuudet ovat erinomai-

nen paikka verkostoitua ja solmia uusia tuttavuuksia yli järjestörajojen. Tietoisuuden lisääntyminen edistää molempien tunnettuutta ja auttaa jäsenhankinnassa. Koulutusten aiheita ei ole tarvinnut muuttaa yhteistyön myötä, ainoastaan puhe- ja debattikoulutuksia on muokattu paremmin työelämän tilanteisiin valmentaviksi. JOOSE LUUKKANEN


IELLÄ ISSÄ APAHTUU Tiesitkö, että liikematkojen lisäksi SMT järjestää myös Suomen Mahtavimmat Tapahtumat? www.smt.fi

Independently owned and operated by SMT.


PERTTI JALASVIRTA

HENKILÖKOHTAINEN MAHDOLLISUUS

TAPAHTUMIA, PROJEKTEJA JA AJANKOHTAISIA ILMIÖITÄ.

KAMARILAISET AKTIIVISIA YRITYSVALMENNUSTOIMINNASSA

ILKKA YLITALO

YKSI maailman tunnetuimmista yritys- ja myyntivalmentajista, Brian Tracy, vieraili Tampereella Ice Live tapahtumassa 30.31.1.2014. Nuorkauppakamarilaisille järjestettiin oma valmennus Tracyn kanssa. Noin 50 kamarilaista sai oppia kuinka omaa tuottavuuttaan voi parantaa ja itseään johtaa paremmin. Forumissa julkistettiin kumppanuus

12

Brian Tracy Internationalin kanssa. Nyt Suomessa ja Baltian maissa on saatavilla laadukkaita valmennuksia, joilla yritykset pystyvät parantamaan tulostaan tai myyntiään. JCI presidentti 1998 Petri Niskanen on ostanut maiden lisenssioikeudet yhtiökumppaninsa kanssa. Valmennusringissä on mukana neljä kamarilaista: Petri Niskanen, Jari Haapaniemi, Janne Rauhala

PÄIVÄ JOHTAJANA –tempaus ja Vuoden Nuori Johtaja –kilpailu tarjoavat meille jokaiselle mahdollisuuden pohtia, mitä on hyvä johtaminen sekä helpon tavan edistää hyvää johtajuutta. Päivä johtajana –tempauksen tarkoituksena on

Kuvassa Ib Möller, Brian Tracy, Petri Niskanen ja Titta Pitman lehdistötilaisuudessa.

ja Titta Pitman. Tracy on tutkinut ja valmentanut yli 30 vuotta mm. talouden ja psykologian alalla. Hän on tuottanut yli 300 koulutusohjelmaa ja kirjoittanut yli 50 maailmanlaajuista menestystä saanutta kirjaa, kuten merkkiteos Psychology of Achievement. Miljoonat ihmiset ovat Tracyn oppien avulla yltäneet parhaimpaansa. TITTA PITMAN

tarjota opiskelijoille tilaisuus seurata johtajan työtä päivän ajan. Nuoret oppivat, mitä yrityksen johtaminen on käytännön tasolla. Kuka tahansa johtaja voi ilmoittautua mukaan tempaukseen. Tempauksia järjestetään ympäri Suomen


Laadi vuoden 2014 budjetti ja jatkossa myös rullaavat ennusteet selaimellasi YHTEISKUNNASSA

KAMARILAINEN VOITTAA AINA!

Palvelu on integroitu Visma Services Oy:n tuottamaan taloushallintopalveluun. Toimi heti niin pääset hyödyntämään sitä vuoden 2014 suunnittelussa. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme lisää. JCI-yhteys: Office Manager Niko Ruohonen, Puh. 040 5219 176, niko.ruohonen@visma.com Visma Services Oy Tampere

SNKK KUVAPANKKI

NUORKAUPPAKAMARI tarjoaa kehittymismahdollisuuksia positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi ja palkintotoiminta mahdollisuuden tuoda näitä muiden tietoon alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. PR-arvo palkinnon saaneelle nuorkauppakamarille on huomattava. Onnistumisien esille tuominen motivoi tekijöitä kehittämään toimintaa ja hyvän projektin aineisto saadaan näin talteen tulevia tekijöitä varten. Alueiden vuosikokouksissa maaliskuussa palkitaan alueiden vuoden 2013 tekijät. Kansallinen palkintohaku on auki 31.3 asti. Eurooppa-palkintojen haku tapahtuu ajalla 31.3-12.5 ja maailmanpalkintojen 14.7-1.9. Kaikki palkintoihin liittyvä materiaali löytyy jci.fi intrasta Palkinnot -valikosta. ANNE TURUNEN

Visma Navita on ainutlaatuinen asiakasyritystemme käyttöön kehitetty raportointi-, budjetointi- ja ennustejärjestelmä, joka toimii selaimessa pilvipalveluna. Näet mm. tulos- ja kassavirtaennusteet reaaliaikaisesti.

A –TEMPAUKSEEN JA VUODEN vuoden 2014 aikana. “Tunnetko sinä nuoren johtajan, joka toimii kestävän johtajuuden periaatteiden mukaisesti? Kuka tahansa voi ilmoittaa ehdokkaan Vuoden Nuori Johtaja -kilpailuun. Ehdo-

tus on helppo jättää internetissä www.nuorijohtaja.fi/ilmoita”, kannustaa kilpailusta vastaava kansallinen projektipäällikkö Niina Hämäläinen. Lisätietoja: WWW.NUORIJOHTAJA.FI

13


TAPAHTUMIA, PROJEKTEJA JA AJANKOHTAISIA ILMIÖITÄ.

TIINA NASKALI

OSAAMINEN

Kauppakamarin 10 v ansiomerkki Hanna-Kaisa Koivistolle

Rion de Janeiron maailmankokouksessa vuoden 2014 valitut komiteat alkoivat vahvistetun strategian työstämisen. Kuvassa JCI Committee for Sponsorship edustus.

JCI:N STRATEGIA KESTÄVÄN VAIKUTUKSEN SAAVUTTAMISEN TUKENA JCI:N kansainvälisen tason päivitetty strategiadokumentti vuosille 2014-2018 vahvistettiin Rio de Janeiron maailmankokouksessa marraskuussa 2013. Strategiset toimenpiteet on jaettu viiteen osa-alueeseen: Vaikuta (Impact), Motivoi (Motivate), Sijoita (Invest), Tee yhteistyötä (Collaborate) ja Verkostoidu (Connect). ’Unite to Impact’ on strategiakauden ensimmäisen vuoden, vuoden 2014 kantava teema. Keskeisenä nähdään halu vaikuttaa järjestön toiminnan kautta yhteiskunnan hyvinvointiin ja aktivointiin laajemmin. Nuorina aikuisina elämme ympäristössä, jossa pystymme oman esimerkkimme kautta motivoimaan myös muita kantamaan vastuun valinnoistaan ja vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. Paikalliskamarit ovat tärkeitä toimijoita ja tarvitsevat aktiivisen jäsenistön ohella taloudellista vakautta, jotta pystyvät ylläpitämään vaikuttavaa toimintaansa. Yhteistyön voimaa ja sen avaamia uudenlaisia mahdollisuuksia ei kannata ohittaa. Yhteiset päämäärät kamaritoimijoiden, tai kamareiden ja yhteistyökumppanien kesken, vahvistavat tavoitteisiin yltämistä. Ammattitaidon, kokemuksen ja innovatiivisuuden jakaminen verkostoitumisen kautta pystyvät rakentamaan toiminnasta entistäkin vahvempaa ja vaikuttavampaa. TIINA NASKALI

14

HANNA-KAISA Koivistolle Lahden Nuorkauppakamarista myönnettiin Kauppakamarin pronssinen ansiomerkki 10-vuotisesta urastaan nuorkauppakamarissa elinkeinoelämän hyväksi. Merkki luovutettiin Hanna-Kaisalle Lahden Nuorkauppakamarin vuoden 2013 päätöstilaisuudessa tammikuussa 2014. Hanna-Kaisa on toiminut aktiivisesti viroissa tai muissa luottamustehtävissä Nuorkauppakamarissa yli 10 vuoden ajan. Nuorkauppakamarin jäsenyys pääsääntöisesti kestää keskimäärin 5 vuotta ja jo yli 10 vuoden jäsenyys sellaisenaan on harvinaista. Aktiivinen vastuunkanto vuodesta toiseen, yli 10 vuoden ajan, on ansiomerkin ansainnut. HANNA-KAISA KOIVISTO

Kansallisesti tapahtuu

1 2 3

25. juhlavuottaan viettävän Vuoden Nuori Menestyjä-kilpailun voittajat tullaan palkitsemaan 24.4.2014 Helsingissä Suomalaisella klubilla. Jäsenillä mahdollisuus osallistua ainutlaatuiseen tilaisuuteen. Tarkemmat lisätiedot: www.nuorimenestyja.fi. Kansallinen vuosikokous järjestetään Silja Symphony -aluksella ”Päivä Tukholmassa” -risteilynä 25.-27.4.2014. Mukaan on lähdössä jo yli 650 rekisteröitynyttä! Olethan jo varannut oman paikkasi huikeaan viikonloppuun? Järjestäjänä Tampereen nuorkauppakamari ry. Lisätiedot: www.huippukokous.fi. Strategia!-koulutus järjestetään toukokuussa Hämeenlinnassa Lautsian koulutuskeskuksessa 16-18.5.2014. Ole yhteydessä kamarisi hallitukseen ja hakeudu kehittämään omia strategisen suunnittelun taitojasi tähän ympäri Suomen osallistujia kokoavaan koulutusviikonloppuun. Lisätiedot: www.strategiakoulutus.fi/


VERKOSTOSSA

Seminaarin pääpuhujat HP Parviainen ja Timo Halonen

KIUSAAMISEEN TÄYTYY PUUTTUA - AINA TEKSTI JA KUVA: PIRJO KOPONEN

TOIMI OIKEIN - Puutu Kiusaamiseen seminaari II järjestettiin Varkaudessa 15.1.2014 Warkauden Nuorkauppakamari ry:n, Varkauden kaupungin, Savonia -ammattikorkeakoulun, Seurakunnan ja LC -justiinoiden yhteistyönä. Koulu- ja nettikiusaamiseen paneutunut seminaari ja keskustelupaneeli keräsivät parisataa kuulijaa. Pääpuhujana oli Duudsoneiden HP, Hannu-Pekka Parviainen, jonka sanoma oli selvä: ”Kiusaamiseen täytyy puuttua aina. Puuttumiseen tarvitaan

yhteistyötä opettajan, oppilaiden, kiusatun ja kiusaajien välillä.” Luokanopettajana HP törmää aiheeseen aika-ajoin. Vaikka Duudsonit ovat tunnettuja hurjista tempuistaan ja jekuistaan, kyse ei ole tässä kiusaamisesta vaan ”pilke silmäkulmassa” asioiden esille ottamisesta, ns. positiivisesta anarkiasta: ”Jotta kiusaaminen saataisiin loppumaan, siihen tarvittaisiin yhteiskunnassamme selkeä asennemuutos.” Seminaarin toinen puhuja nettipoliisi Timo Halonen kertoi, että nettikiusaaminen

on jatkuva ja yhä kasvava ongelma, johon poliisin on melko mahdotonta puuttua. Netissä henkilöt voivat esiintyä anonyymisti ja kiusaajia vaikea saada kiinni; ”Tästä syystä lapsen ja nuoren pitää aina kertoa jollekin, jos tuntee itsensä kiusatuksi. Ja lapsen vanhemman, huoltajan tehtävänä on valvoa alaikäisen tekemisiä ja surffausta netissä.” Yli 150 maan tv:ssä Duudsonien matkassa nähty HP Parviainen kannustaa kiusattuja: ”MIKÄÄN EI OO MAHROTONTA - USKO UNELMIISI”.

15


Kimmo Nekkula, kehityspäällikkö, Suomalaisen työn liitto

Yhteiskunnallinen yritys -merkki SUOMALAISEN Työn Liiton hallinnoima liiketoimintamerkki. JULKISTUS joulukuussa 2011. VUODEN 2014 helmikuuhun mennessä merkin käyttöoikeus

on 44 yrityksellä. MERKIN voi saada yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja joka käyttää suurimman osan voitostaan tähän tarkoitukseen. Myös toiminnan läpinäkyvyys ja on tärkeää: yritysten on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään. MERKKIYRITYSTEN omistajissa on niin yksityisiä henkilöitä, toisia yrityksiä, järjestöjä, säätiötä kuin kuntiakin.

16 16


YHTEISKUNNALLINEN YRITYS TUOTTAA HYVÄÄ YHTEISKUNNALLISESTA YRITYSTOIMINNASTA KESKUSTELLAAN SUOMESSA YHÄ ENEMMÄN, JA KULUTTAJAT SEKÄ YRITTÄJÄT OVAT ENTISTÄ TIETOISEMPIA YHTEISKUNTAVASTUUSTAAN. SUOMALAISEN TYÖN LIITON HALLINNOIMA YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI KERTOO YRITYKSISTÄ, JOTKA KÄYTTÄVÄT SUURIMMAN OSAN VOITOSTAAN YHTEISKUNNALLISEN TAVOITTEENSA EDISTÄMISEEN. TEKSTI: HANNA MALINEN KUVA: OTAVAMEDIA

Yli 100 vuotiaan Suomalaisen Työn Liiton perustehtävä on toimia suomalaisen työn puolesta. Ensi vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Avainlippu-alkuperämerkki sai vuonna 2011 rinnalleen kaksi muuta merkkiä; suomalaisesta muotoilusta kertovan Design from Finland -merkin sekä Yhteiskunnallinen yritys -merkin. - Suomalainen työ muuttuu, ja myös meidän liitossa on vastattava työn murrokseen. Tämän vuoksi liitossa otettiin rohkeasti vastaan haaste lähteä tuomaan yhteiskunnallisten yritysten vaikutuksia ja merkitystä esiin, sanoo Yhteiskunnallinen yritys -merkin kehityspäällikkö Kimmo Nekkula. - Tarkoituksenamme on edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä merkin kautta. Merkin tunnetuksi tekeminen auttaa jo olemassa olevia yhteiskunnallisia yrityksiä tunnistamaan itsensä sekä viestimään tuotetuista yhteiskunnallisista vaikutuksista kuluttajille ja muille sidosryhmille. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on edistää yhteiskunnallisten yritysten asemaa uudenlaisena yritystoimintana ja samalla nostaa yrittäjyyden vetovoimaa, kertoo Nekkula.

Suomalainen työ muuttuu, ja myös meidän liitossa on vastattava työn murrokseen.

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN EKOSYSTEEMI KASVAA Yhteiskunnalliset yritykset ovat markkinoilla toimivia yrityksiä, joiden toiminta-ajatuksena on tehdä yhteiskunnallisten tai ekologisten ongelmien ratkomisesta sekä yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta kannattavaa liiketoimintaa. Yhteiskunnallista yritystoimintaa ei vielä tunneta Suomessa kovinkaan hyvin, vaikka liiketoimintamallia noudattavia yrityksiä on tuhansia. Yhteiskunnallisia yrityksiä

17


Yhteiskunnallinen yritystoiminta on tärkeässä asemassa pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta.

toimii esimerkiksi hoiva- ja hyvinvointialoilla, resurssitehokkuuden parantamisen parissa sekä vaikeassa asemassa olevien ihmisten työllistäjinä. Kaikki nämä yritykset osoittavat, että sosiaalisia innovaatioita luomalla yritykset huolehtivat Suomen pitkän aikavälin menestystekijöistä: ihmisten hyvinvoinnista ja työkyvystä sekä luonnonvarojen riittävyydestä. Nekkula iloitsee, että yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi on kehittynyt Suomessa nopeasti. - Yhteiskunnalliset yritykset ovat alkaneet verkostoitua keskenään ja perustaneet Yhteiskunnallisten yritysten liiton YYL:n. Yritystyypille ollaan kehittämässä yrityshautomomalleja ja vuoden 2011 alussa perustettiin alan opiskelijoita ja tutkijoita kokoava Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto ry (FinSERN). Suomen Yhteiskunnallisten Yritysten yhdistys SYY ry on lanseerannut yhteiskunnallisten yritysten

valmennusohjelman, lisäksi liiketoimintamallia rahoittavaa erityisrahastoa on kehitelty pitkälle. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki on keskeinen osa tätä ekosysteemiä. Keväällä 2013 ilmestyneen Eurobarometrin mukaan 83 prosenttia suomalaisista on kiinnostuneita yritysten yhteiskunnallisista vaikutuksista. - Yhteiskunnallinen yritystoiminta on tärkeässä asemassa pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Siksi päättäjien tehtävä on varmistaa, että näiden yritysten toimintaedellytykset säilyvät ja paranevat. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen pitäisi olla nykyistä enemmän vaikuttavana kriteerinä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin säännöt, hakulomake ja muuta merkkiin liittyvää tietoa löytyy Suomalaisen Työn Liiton kotisivuilta: www.avainlippu.fi

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n 10.–12.10.2014 Helsingissä

Kansallinen vaalikokous ”ELE”

16 ajatuksia ravistelevaa puheenvuoroa - puhujina mm. Anne Kukkohovi, Jani Toivola, Mandy Lehto (UK), Ilkka Herlin Perjantaina Speakeasy-bileet Lauantaina 60-vuotisjuhlagaala

www.ele2014.fi

MO NI P UOLI SE T JA KAT TAVAT PALVELUT o Mainos- & Digimediatoimist t Kopiointi, Tulostus & Suurkuva

ENKILÖSI JC YHTEYSH sola Jan Met 4 2223 Soita 044 36

Juliste 50x70 cm RollUp 85x200 cm Hinta alkaen 50 kpl

389 €

Facebook: www.facebook.com/OasisMediaFinland

Sinulla idea - meillä toteutus 18

149 €

Hinta alkaen 6 kpl á

Vihdinte 5, 2 krs., 03100 NUMMELA | Puh. (09) 222 6544 | info@oasismedia.fi

Tarjoukset voimas sa 30.4.2014 ast. Hintoihin l isätään alv 24 %. Lue lisää Internet-sivuiltamme!

www.oasismedia.fi


KUVAT: TNKK

AJANKOHTAISTA

TULE MUKAAN! HUIPPUKOKOUS 2014 – LEADERS AT THE SEA SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VUOSIKOKOUS 2014, 25.-27.4.2014 HUIPPUKOKOUKSESSA tarjoutuu mahdollisuus oppia uutta inspiroivien puheenvuorojen muodossa, verkostoitua, löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, vaikuttaa aktiivisena nuorkauppakamarilaisena sekä tietenkin nauttia laivan ja Tukholman tarjoamasta huipputunnelmasta yhdessä parhaiden jc-ystävien kanssa!

LÄHDE ROHKEASTI MUKAAN!

KEYNOTE SPECIAL!

Senaattoreille ja seuralaisille tarjolla shoppailua, vip-kohtelua, pientä urheilullista aktiviteettia sekä nautiskelua. Myös lapsille luvassa laivahenkistä ohjelmaa.

Business Treffit ja Luo bisnestä -treffit Business Treffeillä käyntikortit vaihtuu ja tuloksia syntyy. Lisäksi luo bisnestä –treffeiltä löydät asiakkaita, voit tarjota palveluitasi muille yrityksille, etsiä työtä tai vaikka yhtiökumppania uuteen menestystarinaan. RETKET JA MUU OHJELMA

Ennen näkemätön keynote-ohjelma, jossa kotimaiset ja kansainväliset eturivin menestyneet persoonat jakavat osaamistaan ja kokemuksiaan meille huippukokoustajille. Vieraina mm. Juhani ”Tami” Tamminen, Arman Alizad ja kansainvälisesti tunnettu Per Holknekt (mm. Svea –tuotemerkin luoja).

VIIHDEOHJELMA

JCI LEIJONAN LUOLA

Huippukokouksen viihteestä vastaa kotimaiset eturivin artistit: Perjantaina Kuningas Pähkinä ja Setä Tamu ja lauantaina itse Jukka Poika.

TV:stäkin tutun Leijonan Luola -ohjelman kautta meille kaikille nuorkauppakamarilaisille ja lähipiirillemme on avautunut ainutlaatuinen mahdollisuus löytää yksityissijoitus omaan liikeideaan tai toimivaan yritykseen.

Huhtikuussa 25.-27.4.2014 Silja Symphonyllä nähdään! Rekisteröidy ajoissa! Rekisteröidy nyt www.huippukokous.fi, paikkoja ja hyttejä on rajoitetusti! MIIKKA AIRA

WWW.HUIPPUKOKOUS.FI

Ylhäältä alas: Arman Alizad Juhani Tamminen Per Holknekt Jukka Poika


KUVA-ALBUMI

YRITTÄJÄ! ANNA NUORELLE MAHDOLLISUUS!

1

VIHDIN nuorkauppakamarin VASTUU! –projektin tarkoituksena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja työllisyyden lisääminen Vihdin talousalueella. Nuorisotyöttömyys yhteiskunnallisena haasteena näkyy myös Vihdissä. Työllistymisen tehostaminen ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ovat paitsi inhimillisesti, myös yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti ensiarvoisen tärkeää.

Nuorisotyöttömyys yhteiskunnallisena haasteena näkyy myös Vihdissä.

20

KUVAT: ULLA HONKIMAA

Tapaamiset Vihdin etsivän nuorisotyön työntekijöiden kanssa antoivat projektille selkeämpiä tavoitteita. Nuorten syrjäytyminen, ts. yhteiskunnasta syrjäyttäminen, on vakava ja iso haaste suomalaiselle yhteiskunnalle. Vihtiläisiä yrittäjiä aktivoimalla on etsitty vihtiläisille syrjäytyville nuorille tukea syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi. Tammikuussa 2014 hiusyrittäjä Monica Paavilainen palkittiin Vuoden vastuullinen 2013-tunnustuksella. Hän on esimerkillisellä tavalla koko työuransa ajan vaikuttanut vihtiläisten nuorten työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn mm. tarjoamalla työssäoppimis-, työharjoittelu ja kesätyöpaikkoja paikallisille nuorille. TUULIA AHO

2

4

3


Kaikki paino- ja tulostuspalvelut onnistuneisiin kohtaamisiin.

Tämäkin lehti tehtiin meillä! Kuinka sinä kohtaat asiakkaasi? Myyntimateriaalit tai vaikkapa suorapostitus. Kysy, ehdota, mielikuvittele! Asiantuntijasi JCI:ssa: Jukka Heikkinen, p. 044 766 7614

4 1 Hiusyrittäjä Monica Paavilainen palkittiin Vuoden vastuullinen 2013-tunnustuksella. 2 Projektiin voi osallistua myös ostamalla VASTUU!hopeariipuksen, jonka tuotot jaetaan projektin kohderyhmälle/yhteistyökumppanille. Riipuksen valmistaa Hopeatar Oy. 3 Vastuu!-projekti kävi haastamassa yrittäjiä mukaan yrittäjäilloissa. 4 Projektipäällikkö Tuulia Aho vastaanotti kamarin Vuoden projekti-palkinnon kamarin vuosijuhlassa puheenjohtaja Jani Nikalilta.

21


KESTÄVÄ JOHTAJUUS

KESTÄÄKÖ KESTÄVÄ JOHTAJUUS? JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS – OLIPA KYSEESSÄ YRITYS TAI JULKISHALLINNON ORGANISAATIO – ON VAIKEA LAJI. HYVÄ JOHTAJA ON TASAPUOLINEN ESIMIES JA HUOMIOI KAIKKI ORGANISAATIOON KUULUVAT HENKILÖT. JOHTAJA KUUNTELEE JA HÄNTÄ KUUNNELLAAN. JOHTAJA ON SANALLA SANOEN SUPERHENKILÖ. MUTTA KUTEN KAIKKI TIEDÄMME, SUPERHENKILÖITÄ EI OLE OLEMASSA. TEKSTI: TKT TUULA POHJOLA, CRNET OY

JOHTAJUUS ON TAITOLAJI Johtajuus on taitolaji: miten ratkaistaan erilaiset ongelmatilanteet siten, että päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen? Tai aiheutetaan mahdollisimman vähän vahinkoa. Ja vielä kun liitetään eteen adjektiivi kestävä, niin ollaankin jo alueella, jossa pitäisi osata ennakoida – ei ennustaa - tulevaisuuden globaaleja trendejä. Lisäksi pitäisi vielä osata valita trendi, josta tulee valtavirtaa unohtamatta kuitenkaan liiketoiminnalle tärkeitä marginaalialueita. Nykyisessä tietotulvassa eli infoähkyssä kukaan ei pysty hallitsemaan kaikkia johtamiseen kuuluvia osaalueita. Nyt katseet kääntyvät johtoryhmään, joka on siis se joukko, jonka kanssa johtaja sparraa ja arvioi toiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita. Kun omassa porukassa – mielellään erilaisten persoonien kesken - mietitään ja arvioidaan liiketoiminnan vaihtoehtoisia toimintamalleja, lopputulos on todennäköisesti hyvä, se voi olla jopa erinomainen. Ensimmäinen kestävän johtajuuden teesi on siis

22

Johtaja on sanalla sanoen superhenkilö. johtajan oma ’dream team’ – osaava, innovatiivinen ja rohkea nykyajassa kiinni oleva ryhmä. Kun liiketoiminnan suunta on selvä, sen jälkeen pitää varmistaa, että operatiiviset toimenpiteet seuraavat näitä linjauksia. Nyt kestävyydelle tulee huomattavasti enemmän haasteita: kuinka yrityksen (tai organisaation) keskeiset tavoitteet saadaan toteutettua taloudessa sekä laatu-, ympäristö- ja henkilöstöasioissa. Jos yksi näistä tukipilareista alkaa horjua eikä korjausliikkeitä tehdä riittävän pian, lopputulos on pienempi tai suurempi katastrofi. Tai tuloksena on todellinen hätätilanne. Jos johtaja näistä kahdesta

haasteesta selviää, hän on jo voiton puolella. On vielä kolmaskin edellytys kestävälle johtajuudelle eli pitää pysyä ajassa mukana, tehdä uusia linjauksia, mutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaan: jotain pitäisi jäädä myös seuraaville sukupolville. Globaalisti kestävän kehityksen haavoittuvin osuus tänä päivänä on ympäristöasiat. Jos me tuhoamme oman elinympäristömme, ei kestävällä talouspolitiikalla tai oikeudenmukaisella henkilöstöpolitiikalla ole mitään merkitystä silloin, kun ei ole enää puhdasta vettä ja puhdasta maaperää ruoan tuotantoon. Ympäristöasioiden osalta globaalisti ’kello alkaa olla viittä vaille kaksitoista’. CASE TALVIVAARA – ESIMERKKI SIITÄ KUINKA YMPÄRISTÖASIAT OTTIVAT PÄÄOSAN JOHTAMISESSA Talvivaaran kaivostoiminta aloitettiin lähes 10 vuotta sitten Kainuussa suurin toivein: työtä ja hyvinvointia suomalaiselle rakennemuutosalueelle. Liiketoiminnan alku meni perinteisen kaavan mukaan - paitsi että rahoitusta


YHTEISTYÖSSÄ YHTEISKUNNAN YHTEISTYÖSSÄ JA JOHTAJUUDEN YHTEISKUNNAN YHTEISTYÖSSÄ HYVÄKSI!

JAYHTEISKUNNAN JOHTAJUUDEN JA JOHTAJUUDEN HYVÄKSI!

projektin alkuvaiheessa löytyi suurilta ja pieniltä sijoittajilta. Talousasiat rullasivat. Henkilöstöä eri tehtäviin löytyi helposti. Oli alkamassa Kainuun teollisuuden uusi elämä. Paikalliset ympäristöviranomaiset valvoivat kaivosteollisuuden haastavia ympäristöasioita. Business rullasi. Siten tuli syksy 2010 ja ensimmäiset kaivostoimintaan liittyvät vesiongelmat, eli ympäristöasiat sakkasivat niin pahasti, että Talvivaara oli muutaman päivän pääuutisena kaikissa medioissa. Tilanne saatiin jollakin tavalla hallintaan – ja business porskutti. Pieni epäilys jäi kuitenkin jäljelle: ovatko ympäristöasiat hallinnassa? Ja sitten tuli marraskuu 2012, jolloin ympäristöasiat alkoivat jo kaataa koko liiketoimintaa. Sattumat ja tapahtumat seurasivat toisiaan, ja ulkopuolisesta näytti siltä, että tilanne ei ole kenenkään hallinnassa. Onneksi pato saatiin kasattua ja ym-

JORMA LUOMI

KARI HEISKANEN

HYVÄKSI!

Tuula Pohjolan osaamisalueita ovat vastuullinen liiketoiminta ja erityisesti ympäristölaskenta sekä kestävä talous ja vihreä logistiikka. Vahvaan asiantuntemukseen yhdistyy pitkä kouluttajakokemus sekä interaktiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja toteuttaminen. Tuula Pohjola on WWF Suomen hallintoneuvoston jäsen.

23


ONNISTU kestävän

johtajuuden moniottelussa!

1 2 3 4 5 6

Oli alkamassa Kainuun teollisuuden uusi elämä.

Pidä henkilö- ja asiajohtaminen tasapainossa.

Ennakoi. Näe toimenpiteiden ja valintojen vaikutukset etukäteen. Seuraa toiminnan vaikutuksia ja reagoi tarvittaessa. Onnistuminen johtajana vaatii osaavan tiimin tuen. Varmista resurssien riittävyys tavoitteiden saavuttamiseksi. Pysy mukana ajassa. Mukaudu toimintaympäristön muutokseen.

24

päristökatastrofi vältettiin. Mutta sen jälkeen yritys on ollut taukoamatta mediassa — vain ja ainoastaan negatiivisessa valossa. Ympäristöongelmia seurasivat taloudelliset ongelmat, ja sitten osaavat henkilöt lähtivät vähitellen muualle töihin. Paljon on toistaiseksi melko puhdasta vettä virrannut Kainuun seudun puroissa. Mutta riskit eivät ole pienentyneet saati sitten poistuneet. Tämä lyhyt yhteenveto vain osoittaa sen, että liiketoiminta, jolla olisi vielä 40-50 hyvää vuotta jäljellä (bioliuotusprosessi toimii ja esiintymä on globaalistikin suuri) lähes loppui ympäristöasioiden ongelmiin. Eli yksi tukijalka petti totaalisesti. Eivätkä pienet korjausliikkeet enää auttaneet. Jäämme odottamaan suuria korjausliikkeitä (aika tosin alkaa olla lopussa), sillä ilman niitä business pitää lopettaa.


VUODEN 2013 työnantajana palkittiin tiedonhallintaratkaisuihin erikoistunut, 185 työntekijää työllistävä M-Files Oy. Haastavassa taloustilanteessa kilpailun tuomaristo halusi tänä vuonna antaa tunnustuksen yritykselle, joka on rohkealla toiminnallaan varmistanut työpaikkojen lisääntymisen Pirkanmaalla. M-Files rekrytoi viime vuonna 78 uutta työntekijää ja hankki merkittävän pääomasijoituksen. He ovat ottaneet isoja edistysaskelia henkilöstön kehittämisessä ja innostavan työilmapiirin luomisessa. Toimitusjohtaja Miika Mäkitalo uskoo menestyminen olevan kiinni jokaisen yksilön huippuosaamisesta. - Maailmanluokan yhtiö tarvitsee

osaavia henkilöitä, jotka ovat innostuneita työstään ja sitoutuneita, summaa Mäkitalo. Tahtotila on, että töihin ei aamulla raahauduta vaan tullaan toteuttamaan maailman hienoimpia juttuja asiakkaille. Avoin, arvostava ja innostunut ilmapiiri tukee innovatiivisuutta, jonka nähdään olevan perustekemistä. Yrityksen dynaaminen yrityskulttuuri sai tuomariston arvioinnissa erityistä kiitosta. Tammerkosken nuorkauppakamari järjesti Vuoden Työnantaja -kilpailun Pirkanmaan talousalueen yrityksille jo 31. kerran. Kilpailun tavoitteena on tukea hyvää työnantajuutta. KAISA HUUNONEN

HANNU JÄRVIMÄKI

M-FILES ON PIRKANMAAN VUODEN TYÖNANTAJA 2013

Oy Tampella Ab:n vuonna 1983 lahjoittaman kiertopalkinnon ottivat vastaan M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo, HR-päällikkö Johanna Salmi, osastonvetäjä Jussi Salmi sekä avainasiakaspäällikkö Tero Anttila.

Kokkaa unelmistasi totta Alue D:n aluevaalikokouksessa 5.-7.9.2014 http://www.topchiefoulu.fi/rekisterointi/ 25


PERUSTETTU vuonna 2010. SUOMEN johtava ammattimentorointiyritys VERKOSTOSSA yli 100 johtamisen mentoria. AVAINHENKILÖIDEN omistama täysin suomalainen yritys. MISSIONA parantaa suomalaista johtamista. VUODEN päätapahtuma: Suomalaisen johtamisen päivät 9.-10.6.2014

26

REINO MYLLYMÄKI

CxO Mentor Oy


MENTOROINNISTA TÄSMÄBOOSTI KEHITTYMISEESI HUIPPUJOHTAJAKSI ”MENTOROINTI KASVATTAA IHMISTÄ JA SULATTAA MUUREJA.” “MENTOROINTI ON INTENSIIVINEN, SYVÄLLINEN JA HAASTAVA SUHDE. MENTORI EI PÄÄSTÄ HELPOLLA JA JÄTTÄÄ POHTIMAAN ASIOITA SYVÄLLISESTI.” ”MENTOROINTI ON YKSILÖN PARHAIDEN PUOLIEN TUNNISTAMISTA JA HYÖDYNTÄMISTÄ KOKO ORGANISAATION HYVÄKSI. MENTOROINTI NOSTAA VAHVUUDET ESIIN!” ”MENTOROINTI ON ERINOMAINEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN VÄLINE.” TEKSTI: TONI HINKKA, JOHTAMISAKTIVISTI JA CXO MENTOR OY:N TOIMITUSJOHTAJA (KUVASSA)

MUUN MUASSA näin on luonnehdittu ammattimentorointiamme ja sen vaikuttavuutta. Kommenttinsa antaneet johtajat ovat olleet jo valmiiksi hyviä johtajia. Heillä on jatkuva kehittymishalu ja nöyryys hakea apua kehittymiseensä. Olen johtajia tavatessani usein kysynyt, onko heillä ollut jokin henkilö, jolla on ollut valtava vaikutus heidän kehittymiseensä ja uraansa. Useimmilla on ollut, ja he yleensä nimeävät hänet mentorikseen. MENTORIN KOKEMUS KEHITTYMISEN TUKENA Aito halu auttaa on lähtökohta mentorin työlle. Pitää olla myös paljon kokemusta niistä aiheista, joita mentoroitava tarvitsee kehittymiseensä. Mentoroinnin ammattilainen kehittää jatkuvasti kykyään siirtää kokemustaan ja syventää tietojaan osaamisalueillaan. Mentoroinnista puhutaan tällä hetkellä Suomessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Monet menestyneet johtajat kertovat ylpeästi mentoristaan ja häneltä saamastaan avusta. CxO Mentor auttaa tällä hetkellä myös Nuorkauppakamarin johtoa kehittämään johtamistaitojaan ja johtamisjär-

Mentoroinnin ammattilainen kehittää jatkuvasti kykyään siirtää kokemustaan ja syventää tietojaan osaamisalueillaan.

jestelmäänsä. Suomen Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Irene Lamberg toteaa, ”Tämä on meille suuri mahdollisuus päästä kehittymään todellisten ammattilaisten kanssa. Hyödyt välittyvät myös elämäämme Nuorkauppakamarin ulkopuolella. Lisäksi CxO:n laaja verkosto synnyttää positiivisia mahdollisuuksia.

27


TUNNETTU TEKIJÄ

YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAMISTA KYMMENEN VUOTTA

28

tehdään myös Helsingin Positiivisin -projektitoteutuksella vuosittain. KOULUTUSTOIMINTA YTIMESSÄ

Projekitiimi ideoimassa seminaaria, jossa pohdittiin ratkaisuja työelämän muutokseen.

Amandat tunnetaan laadukkaasta koulutustoiminnasta ja vuosien varrelta löytyy lukuisia isoja projekteja esimerkiksi naisyrittäjyyttä tai työelämässä menestymistä edistävistä seminaareista pienempiin työpajoihin. Koulutustoiminta nähdään kamarissa paitsi vastuullisena vaikuttamisena toimintaympäristöön ja yhteisöön. Yksi loistava toteutus oli palkintojakin kahminut pääteematoteutus Vaikuttajakoulu. Positiivinen vaikuttaminen jatkuu 10-vuotisjuhlavuonna ja varmaa onkin, Pääsiäisen aikaan ajoittuva Lastenklinikan virpominen että punainen hehku ei ole himmenemään tuo koskettavan hyvää mieltä niin sairaille lapsille perheineen, hoitohenkilökunnalle kuin virpojillekin. päin! AMANDA-VIESTINTÄ

AMANDA

Manta sai ruusunsa jo kymmenennen kerran.

AMANDA

Amandoille oli alusta saakka selvää, että toiminnan tuli saada aikaan myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kymmenennettä ikävuottaan juhlivat Amandat pyrkivät muun muassa edistämään tasa-arvoa yhteiskunnassa, edistämään työn ja perheen yhdistämistä sekä edistämään kansainvälisyyttä. Kamari pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan erityisesti koulutusten ja jäsenistön kehityksen avulla kuitenkaan hauskuutta unohtamatta. Myös JCI maailmanpuheenjohtaja Chiara Milani kehotti Amandoja muistamaan yksilön vastuun vieraillessaan kamaritapahtumassa kesällä 2013. Hyvän mielen projekteilla on lämmin paikka amandojen sydämessä. Pääsiäisenä amandat virpovat Lastenklinikalla ja historian varrella on toteutettu myös hyväntekeväisyysprojekteja; Liikettä Lastenkotiin keräsi liikuntavälineitä, sairaanhoitajille on jaettu ruusuja ja eräänä vuonna järjestettiin joulunviettopaikka vähävaraisille perheille. Hyvän mielen vaikuttamista

Helsingin positiivisin 2013 oli Tomi Björck. Palkinto luovutetaan kaupunginjohtaja Jussi Pajusen vastaanotolla vuosittain.

AKI RASK

VAIKUTTAVAA TOIMINTAA

AMANDA

HAVIS AMANDAN Nuorkauppakamari oli vuonna 2003 ensimmäinen kokonaan naisjäsenistä koostunut nuorkauppakamari Suomessa. Euroopan ulkopuolella vastaavia kamareita oli ollut aikaisemmin, joten aivan ainutlaatuisesta konseptista ei ollut kyse. Kamari erosi muista kamareista erityisesti huolellisesti tehdyn strategia- ja brändityön ansiosta. Lisäksi kaksikymmentä perustajajäsentä laittoivat tuulemaan, sillä perustamisvuonna kamari voitti roppakaupalla palkintoja jopa maailmantasolla asti.


KOLUMNI

SUOMEN LIIKEMIES-YHDISTYS LÄHES 120 VUOTTA TOIMINTAA SUOMALAISEN LIIKE-ELÄMÄN PUOLESTA MONI ON VARMASTI HUOMANNUT SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIEN KUMPPANINA TOIMIVAN SUOMEN LIIKEMIESYHDISTYKSEN (SLY) LOGON VUODEN NUORI MENESTYJÄ – PROJEKTIN YHTEYDESSÄ. MIKÄ TÄMÄ LÄHES 120-VUOTIAS YHDISTYS ON JA MITÄ SE TEKEE? AJATUS Suomen Liikemies-Yhdistyksen perustamisesta syntyi nuorten miesten, 21-vuotiaan konttoristi Werner Nyqvistin, parikymppisen J.K. Laurilan sekä muutaman muun ikätoverin ajatuksissa. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin marraskuussa 1896. Nuoret saivat mukaan mm. sellaiset tunnetut nimet kuin Ernst Boreniuksen KOP:sta, K. G. Göösin (josta tuli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja) sekä G. W. Sohlbergin. Liikemies-Yhdistys perustettiin sellaisena aikana, jolloin sinivalkoinen pääoma oli jo ehtinyt organisoitua uudella tavalla. Kansallispankki, Pohjola ja Suomi aloittivat kaikki toimintansa vuosina 188991. Pohjola-yhtymän rakentaja K. A. Paloheimo oli yhdistyksemme pioneereja, joka kuului johtokuntaan peräti 28 vuoden ajan. Vuosisadan alussa voidaankin sanoa tapahtuneen jo selvää ”verkottumista”, sillä samat liikemiehet olivat monen edistyksellisen hankkeen takana. Liikemies-Yhdistys perusti itse Kauppalehden ja sen keskeiset johtohenkilöt olivat myös vaikuttamassa mm. Kauppakorkeakoulun, Liikesivistysrahaston, Liikemiesten Kauppaopiston ja Suomen Kukkasrahaston syntyyn. TOIMINTA NYKYISIN

SL-Y toiminnan tavoitteena on

edistää liike-elämän ja yrittäjyyden yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa. Yrityksiä kannustetaan hallittuun kasvuun. SL-Y pyrkii vaikuttamaan siihen, että yrittäjyyttä palkitaan verotuksellisin keinoin ja tukee kestävään kehitykseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää elinkeinopolitiikkaa. SL-Y tarjoaa jäsenilleen kuukausikokouksissa suomalaisen elinkeinoelämän tunnettujen edustajien korkeatasoisia ja ajankohtaisia esityksiä. Kuukausikokoukset tarjoavat jäsenille myös mutkattoman tilaisuuden keskusteluun ja verkottumiseen. Yhdistys tunnetaan ehkä parhaiten vuosittain tekemästään Vuoden Liikemies –valinnasta. Vuoden Liikemiehiksi on valittu mm. Fred Larsen, Johanna Ikäheimo, Anne Berner, Jari Sarasvuo, Rabbe Grönblom, Einari Vidgrén, Kirsti Paakkanen ja monia muita menestyneitä liikemiehiä ja –naisia. MIKSI YHTEISTYÖHÖN NUORKAUPPAKAMAREIDEN KANSSA

Kumpikin taho edistää tuloksellista, pitkäjänteistä, vastuullista sekä esimerkillistä johtamista suomalaisessa liike-elämässä ja yritystoiminnassa. Mukana on vahvasti myös koulutustoiminta ja verkottuminen mukana kummassakin. Lisäksi nähtiin, että monelle

40-vuotta täyttävälle kamarilaiselle olisi luontevaa toimia jatkossa Suomen Liikemies-Yhdistyksen toiminnassa. LIIKEMIESYHDISTYS LUONTEVANA JATKONA NUORKAUPPAKAMARIURALLE

Liikemiesyhdistys on oiva jatko JCI-uralla ja toimii hyvin myös sen ohessa tapahtuvana toimintana. Jäseneksi yhdistykseen voi hakea liikealalla johtavassa asemassa tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevä tai muulla alalla toimiva yhdistyksen tarkoitusta harrastava henkilö, jota joku yhdistyksen jäsen ehdottaa ja johtokunta siksi hyväksyy. Jäsenhakemus löytyy yhdistyksen verkkosivuilta. Jos kiinnostuit Suomen Liikemies-Yhdistyksen toiminnasta, voit ottaa aiheesta yhteyttä allekirjoittaneeseen tai yhdistyksen puheenjohtajaan Erkki Pärssiseen, erkki.parssinen@yrittajat.fi.

Liikemiesyhdistys on oiva jatko nuorkauppakamariuralle mutta toimii hyvin myös sen ohessa tapahtuvana toimintana.

JANNE PAKARINEN

Suomen Liikemies-Yhdistyksen johtokunnan jäsen Mukana Nuorkauppakamari toiminnassa vuodesta 2000 janne.pakarinen@sitefactory.fi www.suomenliikemiesyhdistys.fi

29


GAALA & GLAMOUR

SUSANNE OLOFSSON

30

SAMUEL STENROOS

LÖRDAGEN den 25 januari samlades 150 personer; provmedlemmar, medlemmar, hedersmedlemmar, senatorer, tidigare medlemmar, inbjudna gäster och följeslagare, för att fira JCI Mariehamn 50 år. Platsen för festligheterna var Alandica i centrala Mariehamn. Festen inleddes med mingel och styrelsebyte där president 2014 Harriet Bodö tillträdde och efter det började middagen. Under kvällen delades även priser för år 2013 ut där projektet Sommarlovsentreprenörerna var den stora vinnaren med totalt tre priser. Extra glada var festkommittéen över att grundaren, Bengt Öfverström deltog i festen. Efter middagen bjöd dansbandet 4Fun upp till dans innan det var dags att gå ut och avnjuta ett jubileumsfyrverkeri.

THERESE ANDERSSON.

JCI MARIEHAMN FIRADE

Bengt Öfverström, till höger, grundade JCI Mariehamn 1964. Till vänster Erling Gustavsson som var president 1976.

Många kom till Alandica för att mingla med gamla JCI-vänner.


SAMUEL STENROOS

VAIN OSAAMINEN RATKAISEE

Kvällens pristagare (de som kunde närvara), från vänster, Jussi Aarnio, Anna-Lena Svenblad, Mikael Fagerlund, Harriet Bodö, Terhi Metsola, Maria Hellman-Aarnio och Susanne Olofsson.

NUORKAUPPAKAMARILAISILLE on tarjolla korkeatasoinen johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn valmennusohjelma. Valmennus tähtää alueen johtoryhmiin sekä keskusliiton hallitukseen hakevien, tulevaisuuden tekijöiden, valmiuksien kehittämiseen. Uudenlainen syksyyn asti kestävä valmennus alkaa maaliskuussa aluekokousten yhteydessä järjestettävillä Yllä parhaimpaasi -valmennuksilla ja jatkuu vuosikokouksessa valmentavalla workshopilla. – Valmennuspolulle lähtijät laativat aluksi oman elämän road mapin. Aloituksen tarjoaa Brian Tracy International Finland.

Itsensä tuntemisen lisäksi osallistujat saavat valmiuksia tavoiteasetantaan, osaamisen kehittämiseen ja vaikuttamiseen.

THERESE ANDERSSON

Styrelsen 2014, från vänster Linda Kraufvelin, Mikael Fagerlund, Susanne Olofsson, Harriet Bodö, Andreas Brink, Terhi Metsola och Julia Stenius. På bilden saknas Cecilia Jansson.

Kevään tilaisuuksiin kannattaa osallistua heti, vaikka ei olisikaan vielä päättänyt hakeutua vastuullisiin tehtäviin, kannustaa vaalilautakunnan puheenjohtaja Henna Väätäinen. Valmennus on kehitetty vaalilautakunnassa, joka on uusinut käytännössä koko menettelynsä. Perinteiset valmistautumistehtävät on korvattu valmennuspolulla, joka sisältää lähi- ja ryhmävalmennusten ohella runsaasti henkilökohtaista mentorointia, coachausta ja etätehtäviä. – Itsensä tuntemisen lisäksi osallistujat saavat valmiuksia tavoiteasetantaan, osaamisen kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Päämäärätietoisuus, fokusoituminen, idean myymistaidot sekä verkostoosaaminen ovat keskeisiä valmiuksia, joihin valmennus pureutuu. Valmennusohjelmaan voi ilmoittautua vaalilautakunnalle, vaikka ei olisi varma ehdokkuudestaan. Osallistuminen ei aluksi edellytä sitoutumista ehdokasasetteluun. LEENA ROSKALA

31


Celebrants from JCI Cosmopolis, JCI Central Park, JCI Finland, and JCI Helsinki East after the opera program at National Opera.

EEVA SASSI

, s r a e y e Fiv

AND MORE TO COME!

MILY VAZQUEZ-HARKIVI

32

Best smiles come after good food and wine, and the best Tiramisu in Helsinki.

After dinner at Töölönranta’s fireplace bar.

EEVA SASSI

JCI COSMOPOLIS’ 5th Anniversary celebration took place last Saturday February 8th 2014 at National Opera and Töölö’s “La Viletta” restaurant. It was an evening warmed up by friends, smiles, opera, and delicious food. The program included memories from past presidents Pinar Kulacs, Mikko Nykänen, and Petteri Suckman. Hannu Nikupeteri from Area A also delivered an inspiring speech; he highlighed JCI Cosmopolis’ key role in the ”I” of JCI (Finland). We want to thank all of you who support this young chapter. In JCI Cosmopolis we will keep striving to be an example of how JCI looks and works internationally.

EEVA SASSI

JOSE TABARES

GAALA & GLAMOUR


MARKO MONONEN

ILKKA YLITALO

2

MARKO MONONEN

1

GAALA & GLAMOUR

a n a j a t h o J ä v Päi

3

1 Saku Pirilä ja Antti Salo tutustuivat kunnanjohtaja Marjukka Mannisen työhön ja osallistuivat kunnan johtoryhmän kokoukseen. 2 Joensuun Lyseon lukion 3c-luokkalainen Niko Kiiski tutustumassa tuotantopäällikkö Marko Monosen työpäivään Phillips Medisize Oy:ssä. ILKKA KOSUNEN

3 ”Äärimmäisen mielenkiintoinen päivä ja oli hienoa päästä mukaan seuraamaan aitoja työtilanteita, mm. osallistumalla tuotannon palaveriin”, Niko summaa päiväänsä. 4 Kiia Pölönen Joensuun Normaalikoulun lukiosta tutustumassa asiantuntijaorganisaation johtamiseen Projektitoimisto Proper Oy:ssä Teemu Purmosen ja Ville Tyväisen kanssa. PKO

4 5

5 PKO toimi Joensuun nkk:n pääyhteistyökumppanina Päivä johtajana –tempauksessa ja tarjosi 12 nuorelle mahdollisuuden esimies- ja johtamistyön seuraamiseen.

AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN JOHTAJUUDEN MONIMUOTOISUUTTA

PÄIVÄ JOHTAJANA –tempaus toteutettiin helmikuussa onnistuneesti sekä Liminganlahden nuorkauppakamarin että yhteistyönä Joensuun ja Kiteen nuorkauppakamareiden toimesta. Tyrnävän koulun yrittäjyyttä opiskelleet valinnaisaineluokkalaiset pääsivät 11. helmikuuta seuraamaan yhden päivän ajan johtajien työskentelyä. Viikkoa myöhemmin, 18.2., Joensuun lukioiden sekä Pohjois-Karjalan ammattiopiston liiketalouden linjan oppilaat saivat silmiä avaavia kokemuksia esimies- ja johtamistyön arkipäivästä. TIINA NASKALI

33


AJANKOHTAISTA

Kamaritoiminta tarjoaa monipuolista toimintaa ympäri vuoden

PAIKALLISKAMARIT TOTEUTTAVAT AKTIIVISESTI PROJEKTEJA JA TEKEVÄT TUTUSTUMISMATKOJA LÄHIALUEIDEN NUORKAUPPAKAMARITOIMINTAAN TUTUSTUEN. OMAN KAMARIN TOIMINNAN LISÄKSI KANNATTAA ROHKEASTI USKALTAUTUA TUTUSTUMAAN MYÖS MUIDEN TARJOAMIIN MAHDOLLISUUKSIIN.

1

KOUVOLAN JA KOTKAN NUORKAUPPAKAMARIT yhdistivät jälleen voimansa ja järjestivät Jatkoon!-seminaarin yhteistyössä Kouvola Innovationin, Cursorin ja Suomen Yrittäjien kanssa Myllykoskella 13.2.2014. Omistajanvaihdoksesta potkua yrittämiseen -tapahtumaan osallistui noin 100 omistajanvaihdoksesta ja yrityskaupasta kiinnostunutta kymenlaaksolaista. Osallistujat saivat tapahtumasta tietoa, tukea ja kontakteja. NIINA ASIKAINEN-NIEVES

2

SATAREKRY-MESSUILLA TUHANSIA KIINNOSTUNEITA – Porin Nuorkauppakamari järjesti 6.2. jo kuudennet ura- ja rekrytointimessut, SataRekryn. Mukana messuilla oli 20 upeaa näytteilleasettajaa, ja tarjolla oli yli 1000 työpaikkaa. Messuohjelman vetonaula oli Kummeleiden vierailu. Näyttelijät Heikki Hela ja Heikki Vihinen, sekä ohjaaja Aleksi Mäkelä nousivat messulavalle kertomaan kokemuksiaan elokuvan teosta. Päivän aikana tapahtumassa vieraili noin 5000 kävijää. LAURA AIMOLA

3

URASTARTTI-MESSUT: PROJEKTITYÖN ILOA JA ONNISTUMISIA! Rauman Kivikylän Areenalla toteutui 21.01.2014 huikea UraStartti rekrytointitapahtuma jo seitsemättä kertaa. Tänä vuonna Rauman Nuorkauppakamarin tärkein projekti saavutti uudet myyntiennätykset, kun näytteilleasettajien osastomäärää kasvatettiin kymmenellä edellisvuodesta huolimatta yleisestä heikosta taloustilanteesta. Messut saivat runsaasti alueellista näkyvyyttä mm. radiossa ja YLEn alueellisissa tv-uutisissa. 34

Kävijöitä tapahtumassa oli noin kolmetuhatta. ANNE KAUSE

4

TURUN NUORKAUPPAKAMARIN JÄRJESTÄMÄ URAPOLKUTAPAHTUMA kerää yhteen noin 2000 Turun seudun yläkoulun oppilasta tutustumaan eri koulutusmahdollisuuksiin ja ammatinharjoittajiin. Tapahtuma järjestetään Logomossa, Turussa 21.-22.5.2014. Inspiroivien roolimallien kautta nuoret halutaan saada miettimään mahdollisia urapolkujaan ja laajemminkin tulevaisuuttaan. Lisätiedot tapahtumasta: urapolku.fi TIINA NASKALI

5

ESPOON NUORKAUPPAKAMARI lunasti paikkansa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhujana 8.2.2014. Espoon Korpilammella järjestetyn hyvinvointibrunssin teema oli ravinnon merkitys hyvinvoinnille. Tapahtumassa tarkasteltiin trendejä ja suosituksia eri näkökulmista. Ravitsemusterapeutti Hanna Partasen puheenvuoron ohella nautittiin Master Chef Joonas Hämäläisen suunnittelemasta brunssista ja osallistuttiin Fressin jumppaan. KATJA HÄKKINEN

6

MÄNTSÄLÄN NUORKAUPPAKAMARI ry julkisti 13.2.2014 Nuorkauppakamariviikolla Positiivisimman mäntsäläläisen ja kunniakirjan sai tarmokas ja iloa säteilevä Mäntsälän kulttuurisihteeri Tarja Kuusela-Nissinen. Yllätysvierailulla kunnantalolla kävivät Mäntsälän Nuorkauppakamarista puheenjohtaja Emmi Suhonen ja Positiivisin mäntsäläläinen 2014 projektipäällikkö Veli-Mikko Ovaska. VELI-MIKKO OVASKA

7

LAPSIPERHEILLE SUUNNATTU ILMAINEN HYVINVOINTI- JA LIIKUNTATAPAHTUMA LIIKUKKO NÄÄ? järjestettiin 3. kerran Oulun Nuorkauppakamarin toimesta. Ouluhallissa toimintaansa esitteli kolmisenkymmentä seuraa ja yritystä. Mukana oli mahtava lajikirjo aina partiosta kilpatanssiin. Esilleasettajien ständeillä lähemmäs 3000 kävijää sai kokeilla lajeja. Lisäksi mm. oululaiset tanssikoulut ja kamppailulajien edustajat viihdyttivät perheitä lajiesityksillä. JANNE AIRAKSINEN

8

PIRKANMAAN NUORKAUPPAKAMARI JÄRJESTÄÄ Malta-maaillan Eurooppa-kokouksen järjestäjämaan hengessä 27.3.2014. Iltaan ovat tervetulleita kaikki Maltan kokoukseen lähtijät sekä muut alue C:n kamarilaiset ja yhteistyökumppanit. Teemaohjelman, puheenvuorojen ja herkullisten tarjoilujen lisäksi saat perustietoa JCI-kokousmatkustamisesta ja kohdemaan kulttuurista. Lisätiedot ja ilmoittautuminen www. jcipirkanmaa.fi. A Knightly Experience awaits! ELLIMAIJA AHONEN

9

JCI BALTIC CONFERENCE kutsuu Baltian alueen kamarilaisten lisäksi kansainväliset vieraat lämpimästi tervetulleiksi 11.-12.4.2014 Liepajaan, Latviaan. Kokouksen teemana on ’Be balanced to succeed’. Vuosittain konferenssiin on osallistunut mukava määrä myös suomalaisia kamarilaisia. Löydät lisätietoa osoitteesta: www.jci.lv/bc/ TIINA NASKALI


OLLI TAIMISTO

2 3

4 5 6

7

8 VELI-MIKKO OVASKA

PAUL SUNDQVIST

JOONAS KORHONEN

1

9

35

RAUMAN NKK

MARI PAKARINEN

NIINA ASIKAINEN-NIEVES


www.himat.fi

www.himat.fi

www.himat.fi

www.himat.fi

www.himat.fi

www.himat.fi

www.himat.fi

www.himat.fi

ti, n y ä k o i v r a n o t Pyydä maksulöimme Teille niin räätä taisen henkilökoh kkion! välityspal Asiantuntemuksemme perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen kiinteistön-välitysalalta, jota auttaa laaja osaaminen asuntomarkkinoiden eri osa-alueilla. Palvelemme Sinua olet sitten ostamassa, myymässä tai vuokraamassa asuntoa, loma-asuntoa, tonttia tai toimitilaa. Meiltä saat myös virallisen AKA / KHK -arviokirjan. Asuntokauppa on vaativaa asiantuntijatyötä ja kiinteistönvälityksen lisäksi tarjoamme myös lakipalvelut. Palveluihin kuuluvat mm. perukirjojen laadinta, testamentit, avioehdot ja ositussopimukset

Himat LKV ◼ HELSINKI Hämeentie 17 B, 00500 Helsinki puhelin 044 774 7742

Himat LKV ◼ LAHTI Vapaudenkatu 9, 15110 Lahti puhelin 044 774 7741

Mika Nyman

Jukka Savolainen

Pekka Lönnroth

Kirsi Pettersson

yrittäjä, tj., LKV, YKV, AKA / KHK

myyntijohtaja, Kiat, Rak. AMK

myyntineuvottelija

kiinteistönvälittäjä LKV, varatuomari

puh. 044 375 2211

puh. 0400 716 154

puh. 050 402 1275

puh. 0400 425 590

mika.nyman@himat.fi

jukka.savolainen@himat.fi

pekka.lonnroth@himat.fi

kirsi.pettersson@himat.fi

Anna-Kaisa Lehtinen

Topi Vento

Markku Vuorikoski

myyntineuvottelija

myyntineuvottelija

myyntineuvottelija

puh. 044 762 4455

puh. 040 825 0332

puh. 0400 796 865

anna-kaisa.lehtinen@himat.fi

topi.vento@himat.fi

pekka.lonnroth@himat.fi

☜ himat.fi


Vireä Virkamies kannustaa lähiruoan käyttöön VIREÄ virkamies on aktiivinen ja ystävällinen henkilö, joka palvelee yhteisöä ennakkoluulottomalla asenteella ja rohkeasti toimintaa uudistaen. Vireä Virkamies on kuntasektorin työntekijä, jonka työpanoksella kaupungin tai kunnan toiminnan laatu on parantunut. Kaikki tämä kuvaa Kajaanin Nuorkauppakamarin joulukuussa 2013 palkitsemaa Vireä Virkamies -palkinnon voittajaa. Kajaanin Nuorkauppakamari on palkinnut Vireä Virkamies -palkinnon voittajan jo vuodesta 1984, tehden näin Vireän Virkamiehen valinnasta pisimmän katkeamattomasti toistuvan projektin Kajaanin Nuorkauppakamarissa. Vuoden 2013 Vireä Virkamies -palkinnon voittajaksi valittiin Kainuulaisen lähiruoan sanansaattaja, Vaalan ruokapalvelupäällikkö Leena-Kaisa Pärkkä. LÄHIRUOASTA ON TULLUT KOKO YHTEISÖLLE TÄRKEÄ ASIA

Vireä Virkamies -palkinnon voittaja valittiin avoimeen Vireä Virkamies -kilpailuun tulleiden ehdotusten perusteella. Ehdotusten mukaisina perusteluina Vaalan ruokapalvelupäällikkö Leena-

Leena-Kaisa Pärkkä on ajanut lähiruoan käytön myös Vaalan kunnan strategiaan.

Kaisa Pärkän valinnalle oli muun muassa se, että Pärkkä on tehnyt valtavan työn lähiruoan käytön lisäämisessä Vaalan ruokapalveluissa ja hän on erittäin hyvä esimerkki mille tahansa kunnalle tai kaupungille lähiruoan käytön lisäämisestä ammattikeittiöissä. Vaalassa Pärkkä on tehnyt uraa uurtavaa työtä kunnan elintarvikehankinnoissa ja tätä kautta lisännyt työllisyyttä sekä saanut lapsille terveellisempää ja puhtaampaa ruokaa. Vaalan ammattikeittiöissä ja ruokahuollossa panostetaan nyt lähiruokaan mielellään ja suurin osa kouluissa tarjottavasta ruoasta valmistetaan lähellä tuotetuista paikallisista raaka-aineista, esimerkiksi järvikalasta. Lähiruoka on parantanut kunnan ja ruokahuollon

TONI KERÄNEN

Kolumni

Leena-Kaisa Pärkkä

toiminnan laatua ja siitä on tullut koko yhteisölle tärkeä asia. Ruoan jäljitettävyys on lähiruoan myötä helppoa ja ruoka koululaisille maistuvampaa. KAINUUSTA SUOMEN LÄHIRUOKAMAAKUNTA

Helposti ja nopeasti lähiruoan käyttöönotto Vaalassa ei ole tapahtunut vaan se on vaatinut pitkäjänteistä, ennakkoluulotonta ja rohkeaa työtä. Leena-Kaisa Pärkkä on ajanut lähiruoan käytön myös Vaalan kunnan strategiaan ja sen avulla pyritään mahdollistamaan lähiruoan käyttö ja sen tuottaminen myös tulevaisuudessa ja vakiinnuttamaan lähiruoka osaksi kunnan toimintaa. Leena-Kaisa Pärkkä levittää positiivista sanomaa lähiruoan merkityksestä ja mahdoton ajatus ei ole sekään, etteikö lähiruoan saatavuutta lisäämällä ja verkostoja kehittämällä Kainuusta voisi tulla Suomen lähiruokamaakunta. Katri Heikkinen

37


AJANKOHTAISTA

YHTEISKUNTAVASTUU OSANA KAMARIN STRATEGIAA STRATEGIAN päivittämisellä haettiin Kuusamon Nuorkauppakamarin toimintaan tavoitteellisuutta, suuntaa ja uutta potkua. Kamarimme missio on yhdessä kehittää aluettamme ja yksilöitä yhteiskuntavastuumme tuntien. Päämäärämme on olla vuonna 2017 toiminnaltamme houkutteleva ja uskottava paikallinen vaikuttaja. Haluamme lisätä jäsentemme tietoisuutta yhteiskuntavastuun merkityksestä mutta myös kantaa oman vastuumme projektiemme kautta. Hyvä esimerkki tästä on vuosittainen projektimme Karhujuhlat, jonka viime kesän teemalla ’Kannata paikallista’ halusimme korostaa meidän kuusamolaisten omaa vastuuta siitä, miten pidämme paikkakuntamme elinvoimaisena. Syksyllä järjestimme tempauksen, jolloin kaupungin vanhainkodin asukkaat pääsivät pihasaunaan. Strategiassamme yksi toimenpiteistä on määrittää jokaista projektia suunniteltaessa sille muiden tavoitteiden lisäksi yhteiskuntavastuulliset tavoitteet. Näiden tavoitteiden ei tarvitse olla suuria, tärkeämpää on kiinnittää huomioita asiaan koko projektin ajan. TIIA MUSTONEN

38

JATKOON! –seminaarin aiheena olivat sukupolvenvaihdos yrityksessä ja yritysostot. Paikalle Mikkeliin oli saapunut noin 70 aiheesta kiinnostunutta henkilöä. Päivän ilmapiiri oli positiivisen innostava. Päivä aloitettiin keskustelulla, mistä voi löytää ostettavan yrityksen ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon ostokohteesta. Yleisö mietti millaisia palveluita uusille yrittäjille pitäisi tarjota ja miten vanhat yrittäjät voisivat jakaa kokemuksensa mahdollisimman hyvin yritysten jatkajille. Päivä jatkui sopimusjuridiikan parissa, johon seminaarissa sai käytännön esimerkkejä sopimusneuvotteluista aina kauppakirjan tekoon asti. Myös rahoituspuolta pohdittiin ja sitä, mihin rahoittaja yleensä kiinnittää huomiota.

Keskustelu suuntautui yrityskaupan haasteisiin ja päätelmään siitä, että yrittäjällä tulee olla aina hyvä tilintarkastaja ja kirjanpitäjä. Muutoinkin kannattaa turvautua ammattilaisten apuun, esimerkiksi yrityksen arvon määrityksessä. Seminaarin odotetuin puhuja oli varmasti Matti Vanhanen Suomen Perheyritysten liitosta. Aiheena hänellä oli sukupolvenvaihdos ja erityisesti se, miten paljon tulevina vuosina yritykset tulevat vaihtamaan omistajiaan. Esille nousivat myös, miten yrityksien kasvu ja sen myötä uusien työpaikkojen määrä vaikuttavat valtion talouteen positiivisesti ja kuinka nuorille kerrotaan yrittäjyydestä. Yrittäjyysinto näyttäisi olevan nouseva trendi nuorten keskuudessa. SUVI TAKKINEN

ULLA JURVANEN

SIMO KOSKINEN

MENNÄÄN KAIKKI JATKOON!

Mikkelissä järjestetyssä Jatkoon! –seminaarissa pääpuhujana toimi Matti Vanhanen. Kuvassa mukana Helena Skopa ja Jarkko Sanisalo. TAPATUMAN MUUT PUHUJAT: Antti Pajatsalo, Mikkelin Uusyrityskeskus Dynamo,

Markku Lindblad, Lindblad & Co Oy, Kari Mäkelä, Suur-Savon Osuuspankki, Juho Himanen, DHS Oy Audit Partners, Asko Virén, Suomen yrityskaupat Janne Rintala, Neste Mikkeli, Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät ry / RL-huolinta Oy


Ilmoittautumiset, lipunmyynti ja viestintä. Kaikki yhden helppokäyttöisen palvelun kautta. 2 000 000 käyttäjäämme tietävät mistä puhumme. Lyyti tarjoaa nuorkauppakamareille sopimushinnat ja NKK:n jäsenien yrityksille 50% -alennuksen aloituskustannuksista.

www.lyyti-palvelu.fi/nkk


Meriitti 1/2014  

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen- ja sidosryhmälehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you