Koulutusopas snkk 2018 issuu

Page 1

KOULUTUSOPAS 2018 1


SISÄLLYS Esipuhe 5 1. Johdanto 6 2. JCI -koulutukset 8 Johdanto JCI -koulutuksiin 8 2.1 JCI -koulutukset lyhyesti kuvattuna 8 2.2 JCI -koulutuksen järjestäminen, osallistuminen ja koulutusoikeudet 12 3. SNKK:n koulutuksia 13 Yleistä 13 3.1 Start ja Re-Start 13 3.2 Puhekoulutus 14 3.3 Debattikoulutus 14 3.4 Ideasta projektiksi 14 3.5 EASI – käyttäytymis- ja motivaatioprofiilia hyödyntävät koulutukset 14 4. SNKK:n kouluttajapolun koulutukset 15 Yleistä 15 4.1 Vakuuta ja vaikuta 16 4.2 Kehity kouluttajana 16 4.3 Koulutuksen suunnittelu 16 4.4 Esitystekniikka 17 4.5 Koulutuksen markkinointi 17 5. SNKK:n johtajuuspolun koulutukset 20 Yleistä 20 5.1 3LED by JCI Finland 20 3LED Empowerment 20 3LED Leadership 21 3LED Development 21 6. Kotimaiset Akatemiat 22 6.1 Kouluttaja-Akatemia 22 6.2 Strategia! -koulutus 24 6.3 PRES-Akatemia 6.4 Johtajuusakatemia 6.5 Hallitusakatemia

2

24 24 24


7. Kansainväliset Akatemiat 25 7.1 Nordic Academy 25 7.2 European Academy 25 7.3 COC Academy 25 7.4 Strategy Academy 26 7.5 JCI Academy 26 8. Koulutustiedon hallinnointi: M-Files & jci.cc 27 8.1 Koulutukseen osallistuminen 27 8.2 Koulutusoikeudet ja kouluttajana toimiminen 27 8.3 Kuvaus omasta koulutuksesta M-Filesiin 28 8.4 Miten löydän kouluttajia? 28 9. SNKK:n koulutusorganisaatio 2018 ja eräitä JC-kouluttajia 29 9.1 SNKK:n koulutustiimi ja kouluttajat 29 9.2 Koulutuskummit 29 9.3 Koulutuskuvauksen tehneet JC-kouluttajat 30 10. Yhteistyö Opintokeskus Siviksen kanssa 31 Yleistä 31 10.1. Yhteistyö SNKK:n näkökulmasta 31 10.2. Yhteistyö alueiden ja paikallisten kamareiden näkökulmasta 32 Liitteet 34 Liite 1. Koulutuksen suorittamisen merkitseminen M-Filesiin mobiilisovelluksella 35 Liite 2. Kouluttajaoikeuksien lisääminen M-Filesiin 36 Liite 3. Koulutuskuvauksen tekeminen M-Filesin Koulutuspakkiin 37 Liite 4. Kouluttajien hakeminen M-Filesistä 38 Liite 5. Näin ilmoittaudut JCI koulutukseen 39 Liite 6. Näin merkitsen itseni kouluttajaksi JCI -koulutuksiin 40 Liite 7. SNKK:n suositus kouluttajan matka- ja majoituskulujen korvaamisesta 41 Liite 8. Pitämieni koulutusten lisääminen M-Filesiin 42

3


4


ESIPUHE SNKK:n Koulutusopas kokoaa kamaritoiminnan koulutustietoa yksiin kansiin. Tavoitteena on käsikirjamainen koulutusten ”tuoteseloste” sekä aiheeseen liittyvien keskeisten ohjeiden ja liitteiden koonti. Koulutusopas palvelee kamarien yksilölohkosta vastaavia (IND), koulutusten parissa toimivia sekä koulutuksesta kiinnostuneita kamarilaisia. Opas on odottanut muotoutumistaan jo muutaman vuoden. Haasteena on ollut mm. koulutusten laaja ja alati muuttuva kenttä. Tämän oppaan tausta-ajatuksena onkin jatkuva kehittäminen eli että opasta päivitetään tarvittaessa vuosittain. Palautetta ja kehittämisideoita oppaaseen liittyen pyydetäänkin lähettämään SNKK:n koulutuspäällikölle. Kiitokset aiempien vuosien toimijoille, jotka ovat luoneet pohjan tämän oppaan laatimiselle ja kiitokset myös kaikille tämän oppaan valmisteluun osallistuneille syksyllä 2017. Vauhdittakoon tämä opas osaltaan nuorkauppakamarilaisten kehittymistä ja menestymistä työelämässä!

Koulutusopas 2018 -tiimi Antti Immonen, projektipäällikkö Jussi Ahonen Heidi Jäntti Miika Kostamo Sanna Koivu Sanna Mathlin Terhi Metsola Maria Sippala Sanna-Riikka Valtonen

5


1. JOHDANTO Nuorkauppakamari on alle 40-vuotiaille tarkoitettu kansainvälinen kehittymisja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Suomen Nuorkauppakamarit ry (SNKK) on perustettu vuonna 1957. Suomessa varsinaisia nuorkauppakamarilaisia on noin 2200, jotka yhdessä koejäsenten, kunniajäsenten, ja senaattoreiden kanssa muodostavat noin 5 000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston. Koulutustoiminta on eräs nuorkauppakamaritoiminnan osa-alue. SNKK ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat vuosittain kouluttautumismahdollisuuksia ympäri Suomea. Tämän lisäksi nuorkauppakamarit ympäri maailmaa järjestävät laajalti koulutuksia. Koulutusten sisällöt vaihtelevat markkinoinnista, esitystaidonkoulutuksesta, ryhmätyömenetelmistä, johtamisesta, viestinnästä ja projekteista moniin muihin aiheisiin. Koulutuksia järjestetään myös alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kokousten yhteydessä, jolloin tarjolla on monipuolinen valikoima koulutuksia ja keynote -puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista. Nuorkauppakamari tarjoaa täten loistavan mahdollisuuden kouluttautumiseen – haluat sitten kehittyä puhujana ja esiintyjänä, projektiosaajana, kouluttaja tai johtajana.

6


7


T E S K U T U L U O 2. JCI -K JOHDANTO JCI -KOULUTUKSIIN JCI -koulutukset ovat kansainvälisen JCI-organisaation kehittämiä ja ylläpitämiä ja niitä tarjotaan vain nuorkauppakamarilaisille. JCI -koulutukset ovat maailmanlaajuisesti samansisältöisiä riippumatta siitä, osallistutko koulutukseen oman kamarisi tilaisuudessa vai kansainvälisessä kokouksessa. Vain koulutuskieli voi vaihtua. Koulutukset liittyvät esimerkiksi aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, viestintään ja johtamiseen. Koulutukset jaetaan kahteen luokkaan: Official courses (JCI Impact, JCI Achieve ja JCI Admin) sekä Recommended courses (kaikki muut). Alkuperäiset JCI –koulutusten kuvaukset, koulutusmateriaalit, kouluttajat yms. löytyvät jci.cc -portaalista. Kyseistä sivustoa käytetään myös koulutuksiin ilmoittautumisiin (ks. liite 5), kouluttajien kirjaamiseen kouluttajiksi kursseille (ks. liite 6), JCI –koulutusten luomiseen sekä kouluttajarekisterinä. JCI -koulutuksen päätteeksi suoritetaan testi. Testi on aina mahdollista suorittaa englanniksi ja lisäksi suomeksi käännetyissä koulutuksissa testikielenä on myös suomi. Testin hyväksytysti suorittaneet saavat suorituksesta merkinnän jci.cc -portaaliin. Lisäksi kukin kirjaa itse hyväksytysti suoritetut koulutukset M-Filesiin (ks. liite 2).

2.1 JCI -KOULUTUKSET LYHYESTI KUVATTUNA JCI Admin - Paikallisen nuorkauppakamari -yhdistyksen johtaminen (3 h)

Koulutus keskittyy paikallisyhdistysten johtamiseen ja on suunnattu kaikille oman kamarin hallitukseen tai muihin paikallisen tason johtotehtäviin pyrkiville jäsenille. Koulutus sopii myös kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään paikallisen kamarin toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään hallituksen rakennetta, paikallisyhdistyksen hallintoa sekä vastuuta kehittymismahdollisuuksien tarjoajana jäsenille, jotta vaikuttaminen ympäröivään yhteiskuntaan mahdollistuu. Koulutuksen materiaalit ovat suomennettu.

8


JCI Achieve - Paikallisen nuorkauppakamaritoiminnan kehittäminen (3 h) Vaikuttava yhdistystoiminta alkaa yhteisistä arvoista sekä selkeästi määritellyistä tavoitteista. JCI Achieve koulutuksessa käydään läpi JCI:n arvot, missio ja visio ja keskustellaan niiden merkityksestä paikallisen nuorkauppakamarin toiminnassa. Koulutus auttaa myös ymmärtämään jäsenen omien arvojen merkityksen toiminnalle sekä aktiivisen kansalaisen käsitteen, jonka kautta jokainen nuorkauppakamarilainen voi luoda positiivista muutosta omassa yhteisössään. Koulutusta suositellaan erityisesti uusille jäsenille, jotka haluavat ymmärtää JCI:n ja nuorkauppakamaritoiminnan toiminnan tarkoitusta. Koulutuksen materiaalit ovat suomennettu.

JCI Impact – Vaikuttavaa ja kestävää projektitoimintaa (2 h) Nuorkauppakamari toiminnan ytimessä on projektit, joilla saadaan kestävää muutosta paikalliseen yhteisöön. Koulutuksessa käydään läpi toimintamallia, jolla kamarin projekteista saadaan vaikuttavia sekä tuloksiltaan pitkäkestoisia. Ymmärtämällä yhteisön tarpeet paremmin saadaan myös vaikuttavampia tuloksia aikaan. Kurssia voi suositella erityisesti kamarien projekteja suunnitteleville sekä niistä vastaaville kamarilaisille. Koulutuksen materiaalit ovat suomennettu.

The Journey (1,5-2h) The Journey on interaktiivinen oppimiskokemus, jossa osallistujat pääsevät pohtimaan omaa polkuaan aktiiviseksi kansalaiseksi. Aktiivinen kansalainen luo pitkäkestoista positiivista vaikutusta omaan yhteisöönsä löytämällä tarkoituksenmukaisia ja kestäviä ratkaisuja yhteisö ongelmiin.

Networking – Luottamus verkostojen rakentamisessa (3 h) Koulutus auttaa sinua muuntamaan henkilökohtaiset kontaktisi pitkäkestoisiksi, luottamuksellisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi. Koulutuksessa käsitellään verkostoitumisen periaatteita ja käytäntöjä: kuinka tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia ollessaan yhteydessä ihmisten kanssa, mitä tehdä tapaamisen jälkeen tuottaakseen uudelle tuttavalle lisäarvoa, kuinka hyödyntää JCI:n tapahtumia verkoston rakentamisessa tulevaisuutta ajatellen. Koulutusta voi suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneet oman verkoston rakentamisesta ja laajentamisesta niin ammatillisen kuin harrastustoiminnan puitteissa. Koulutuksen materiaalit ovat suomennettu.

9


Omoiyari (2 h) Koulutus perustuu japanilaiseen ajatteluun, jossa harmonialla sekä molemminpuolisella kunnioituksella ja ymmärryksellä on keskeinen merkitys. Koulutus inspiroi aktiiviseen kansalaisuuteen tasapainoisessa ja luotettavassa yhteiskunnassa. Koulutusta voi suositella kaikille, jotka kiinnostuneet lisäämään henkistä tasapainoa elämäänsä. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Presenter (8 h) Koulutuksessa opit laatimaan esityksen sekä esittämään sen vakuuttavasti ja vaikuttavasti kohdeyleisöllesi. Koulutuksessa käsitellään esityksen suunnittelua, toteuttamista sekä kuulijoiden huomioimista tehokkaita esitysmenetelmiä ja havainnollistamista hyödyntäen. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Leadership (2 h) Koulutuksessa käsitellään millaista vaikuttavan johtajuuden tulisi olla paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden haasteissa. Koulutuksessa tarjotaan perusta, jonka pohjalta voi kehittää kykyä ja omaa luonnetta motivoida ja johtaa kohti yhteisiä pyrkimyksiä. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Project Management (3 h) Koulutuksessa opitaan projektityöskentelyn perusteita konkreettisten tekemisten kautta. Koulutuksessa käsitellään projektin johtamista, suunnittelua, toimeenpanoa ja arviointia. Osallistujat kehittävät taitojaan muodostaa projektille kuvaus, määrittää selkeät tavoitteet, tunnistaa mielekkäitä kumppanuuksia, suunnitella toimenpiteitä ja arvioida projektin onnistumista. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Meetings (2 h) Koulutuksen tarkoitus on edistää luovuutta paikallisen nuorkauppakamarin kokousten järjestämisessä. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan kokoukset kamarin sekä virkailijoiden tarpeisiin sopiviksi. Koulutuksessa käsitellään niin kasvokkaisten tapaamisten sekä vaihtoehtoisten kokoustapojen vaikuttavuutta sekä niiden sopivaa suhdetta. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

10


Effective Communications: Building a foundation (2 h) Koulutuksessa keskitytään kestävän vaikutuksen aikaansaamiseksi erityisesti viestinnän keinoin. Tässä osassa tarkastellaan sanallista ja sanatonta viestintää, kirjallista viestintää sekä kuuntelemista. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Communications: Crafting your message (3 h) Koulutus keskittyy oman viestin esiintuomiseen mahdollisimman tehokkaasti ja kiteytetysti. Koulutuksessa tarkastellaan erityisesti tehokkaan viestin rakennetta ja sen muotoilua. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Communications: Message delivery (3 h) Koulutuksessa tarkastellaan kaikkein tehokkaimpia esitystapoja, joilla saada oma viesti välitettyä ottaen huomioon viestin tarkoituksen. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Communications: Mastering management (3 h) Koulutus keskittyy keinoihin, joilla viestijä varmistaa että viesti on ymmärretty ja siihen että viestintä myös johtaa haluttuun toimintaan. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Social Responsibility (3 h) Koulutus keskittyy yksilön ja yhteisöjen vastuuseen osana yhteiskunnan kestävää kehitystä. Koulutus auttaa ymmärtämään miten nuorkauppakamarilainen voi kantaa osansa yhteiskuntavastuuseen ja yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Lisätietoja koulutuksista löydät jci.cc -sivujen Skills Development -oiosta!

11


2.2 JCI -KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN, OSALLISTUMINEN JA KOULUTUSOIKEUDET

Kamarit voivat järjestää yllä lueteltuja JCI:n koulutuksia. Lyhyesti kuvattuna järjestäminen etenee seuraavasti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kamari valitsee kouluttajan ja sopii hänen kanssaan ajankohdasta. Kouluttajat löytyvät jci.cc-portaalista, tarvittaessa apua voi kysyä aluekoulutuspäälliköltä. Kamarin puheenjohtaja luo koulutuksen sekä lisää siihen valitun kouluttajan jci.cc –portaalissa. Kouluttaja käy hyväksymässä kouluttajana toimimisen jci.cc –portaalissa. Puheenjohtaja avaa koulutukseen ilmoittautumisen jci.cc –portaalissa. Osallistujat ilmoittautuvat jci.cc –portaalissa. Koulutuksen jälkeen kouluttaja merkitsee jci.cc-portaalissa osallistumismerkinnät ja sulkee koulutuksen. Koulutuksen jälkeen osallistujan sähköpostiin tulee linkki testiin. Suoritettuaan testin hyväksytysti, osallistuja saa käyttöönsä koulutuksen materiaalin ja merkinnän jci.cc –järjestelmään.

Jos koulutus järjestetään alue- tai kansallisen kokouksen yhteydessä, aluekokousten osalta kouluttajasta tulee sopia aluekoulutuspäällkön ja kansallisten kokousten osalta kansallisen koulutuspäällikön kanssa. Koulutusoikeuden JCI:n koulutuksiin saa suoritettuaan hyväksytysti: • • •

12

JCI Impact ja JCI Achieve -koulutukset SEKÄ sen koulutuksen, jonka koulutusoikeuden haluaa itselleen. 1.1.2019 alkaen JCI Facilitator -koulutus. Lisäksi Effective Communications -koulutukset tulee suorittaa edellä olevan järjestyksen mukaisesti.


A I S K U T U L U . SNKK:N KO

3

YLEISTÄ

Suomen Nuorkauppakamarit on kehittänyt koulutuksia tukemaan jäsentensä integroitumista järjestöön sekä kehittämään nuorkauppakamaritoimintaan perinteisesti kuuluvia puhe- ja debatointitaitoja. Erityisesti koejäsenille suunnattu Start -koulutus saattelee tuoreen tulokkaan hallitusti nuorkauppakamaritoimintaan ja sen mahdollisuuksiin. Omien projektien suunnittelua tukemaan tarjolla on Ideasta projektiksi -koulutus. EASI käyttäytymis- ja motivaatioprofiilia hyödyntävät koulutukset tukevat jäsenten itsetuntemusta sekä yhteistyö- ja viestintätaitoja. SNKK päivittää ja ylläpitää näiden koulutusten materiaaleja. Kamarit saavat tämän luvun koulutusten materiaalit käyttöönsä M-filesin koulutuspakista (10. SNKK materiaalipakit -> koulutuspakki) tai aluekoulutuspäälliköiden kautta. Kun kamarit toteuttavat koulutuksia, ne voivat valita kouluttajat kyseisiin koulutuksiin vapaasti koulutuksen suorittaneista jäsenistä, jollei koulutuskuvauksessa toisin todeta.

3.1 Start ja Re-Start Start –koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa uudet koejäsenet nuorkauppakamarin toimintaan ja järjestön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koulutuksessa käydään läpi järjestön historia ja organisaatio, tavoite, järjestön toiminta-alueet ja niiden tarjoamat mahdollisuudet sekä oman kamarin toiminta. Tärkeänä lisänä ovat kouluttajien omat innostavat tarinat ja esimerkit. Koulutus kestää 1-3 tuntia. Start -koulutuksen voi pitää joko omana tapahtumanaan tai jonkun muun tapahtuman - esimerkiksi alueellisen tai kansallinen kokouksen - yhteydessä. Kouluttajien tulee olla kokeneita kamarilaisia. Joissakin kamareissa Start -koulutuksen suorittaminen on jäsenkriteeri. Re-Start -koulutus on tarkoitettu hiljattain jäsenyyden saavuttaneille tai välillä kamaritoiminnassa hiljaiseloa pitäneille jäsenille. Koulutuksessa käydään rennolla otteella läpi erilaisia mahdollisuuksia saada nuorkauppakamaritoiminnasta itselleen täysi hyöty mm. urapolkujen, projektitoiminnan, kouluttamisen ja kansainvälisyyden kautta. Koulutuksen kesto on 2 tuntia ja kouluttajien tulee olla kokeneita kamarilaisia.

13


3.2 Puhekoulutus Koulutuksessa perehdytään vaikuttavan puheen suunnitteluun ja pitämiseen kohdeyleisö huomioiden. Koulutuksessa opitaan teoriassa ja käytännössä, kuinka rakentaa toimiva puhe sekä hankitaan esiintymisvalmiuksia. Koulutuksessa saadaan hyvät valmiudet osallistua kamarin puhekilpailuun, johon osallistuminen on erittäin tehokas tapa kehittyä esiintyjänä. Joissakin kamareissa puhekoulutuksen suorittaminen on jäsenkriteeri. Koulutuksen kesto 2-4 tuntia.

3.3 Debattikoulutus Debattikoulutus on väittelytaidon koulutus. Koulutuksessa opitaan perustietoja ja -taitoja väittelystä sekä saadaan valmiudet osallistua kamarin debattikilpailuun. Debattikilpailu on kahden joukkueen vuorojen mukaan etenevä väittelykilpailu, jossa väitellään annetusta aiheesta ja pyritään myös huumorin keinoin vaikuttamaan. Debattikilpailun päätteeksi tuomaristo valitsee voittajan. Koulutukseen sisältyy harjoitusdebatti, jossa harjaannutetaan debatointitaitoja käytännössä. Koulutuksen kesto on 3-4 tuntia.

3.4 Ideasta projektiksi Koulutuksessa keskitytään osallistujien projekti-ideoihin sekä kuinka ideoista muotoillaan toteutuskelpoisia projektikuvauksia. Koulutus pohjautuu JCI Active Citizenship -malliin ja auttaa osallistujaa hahmottamaan, miten tunnistaa ja vastata oman ympäristön haasteisiin projekteilla. Koulutus antaa käytännöllisiä työkaluja ja taitoja osallistujille rakentaa projekteja. Koulutuksen kesto on noin 3 tuntia.

3.5 EASI – käyttäytymis- ja motivaatioprofiilia hyödyntävät koulutukset

EASI on käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus yksilöiden ja ryhmien käyttöön. EASI:n kautta saat tietoa tyypillisestä toiminnasta ja käyttäytymisestä, motivaatiosta, vahvuuksista ja riskeistä, vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutustyyleistä, oppimisesta ja kehityspotentiaalista. Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan ja sen kesto on 2-7 tuntia. Osallistuja voi tilata itselleen henkilökohtaisen käyttäytymis- ja motivaatioprofiilin koulutuksen tueksi. Profiilitilaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta koulutuspäälliköltä. Koulutus voidaan järjestää myös siten, että profiilin tilaaminen ei ole välttämätöntä. Kouluttajana voivat toimia vain sertifioituneet EASI-kouluttajat ja koulutus voidaan järjestää vain nuorkauppakamarin koejäsenille, jäsenille, senaattoreille ja kunniajäsenille. Jos haluat sertifioiduksi kouluttajaksi, voit olla yhteydessä koulutuksesta vastaavaan kehitysjohtajaan.

14


N U L O P A J A T T U L U O K N : K K N S . 4 KOULUTUKSET YLEISTÄ Kouluttajapolku on Suomen Nuorkauppakamareiden tuote, joka koostuu viidestä koulutuksesta. Nuorkauppakamarissa kouluttajana toimimisen lisäksi kouluttajapolun koulutukset ovat hyödyksi työelämässä. Polun koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Koulutukset ovat seuraavat: • • • • •

Vakuuta & Vaikuta – Esiintymistaidon koulutus (7 h) Kehity kouluttajana – Ihmisen oppiminen ja erilaiset koulutusmenetelmät (14 h) Koulutuksen suunnittelu – Koulutuksen tavoitteiden ja sisällön luominen (3,5 h) Esitystekniikka – Esityksen visualisointi powerpoint-ohjelmaa hyödyntäen (2 h) Koulutuksen markkinointi – Koulutuksen tehokas markkinointi ja kohderyhmäajattelu (2h)

Kouluttajapolun koulutuksia voi kouluttaa, kun on suorittanut koko kouluttajapolun ja koulutuskohtaisen kouluttajaperehdytyksen, joka voi olla esimerkiksi apukouluttajana toimiminen. Myös muusta järjestelystä on mahdollista sopia kehitysjohtajan kanssa niissä tapauksissa, joissa kouluttajaksi haluavalla jäsenellä on kouluttajakokemusta työelämästä tai muualta nuorkauppakamari-toiminnasta. Koulutuspätevyyden saanut kirjaa tiedon M-Filesiin (ks. liite 2), josta pätevöityneitä kouluttajia voivat muut hakea. Lisäksi aluekoulutuspäälliköt ja koulutuspäällikkö auttavat kouluttajien löytämisessä. Näiden koulutusten materiaalit ja muut ohjeistukset ovat saatavissa kehitysjohtajalta tai koulutuspäälliköltä.

15


Kouluttajapolun koulutuksia voidaan myös myydä yhteistyökumppaneille. Tällöin kamari perii yleensä suositushinnan yhteistyökumppanilta ja maksaa koulutuslisenssin SNKK:lle. Lisätietoa suositushinnoista sekä koulutuslisenssien hinnoista kehitysjohtajalta tai koulutuspäälliköltä.

4.1 Vakuuta ja vaikuta Vakuuta ja vaikuta -koulutus antaa eväitä esitykseen valmistautumiseen sekä esitystilanteeseen ja näitä taitoja voit käyttää nuorkauppakamariharrastuksen lisäksi työelämässä. Vakuuta ja vaikuta –esitystaidon koulutuksessa opitaan ja kehitytään niin teorian kuin tekemisen kautta. Opit, miten kohdeyleisö otetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla huomioon. Osaat koulutuksen jälkeen suunnitella esityksen, joka on mielenkiintoinen ja vaikuttava. Tämän koulutuksen jälkeen esiintymisjännityskään ei ole enää ongelma, sillä pääset harjoittelemaan esitykseen valmistautumista ja esityksen pitämistä. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia esiintymistaitojaan. Koulutuksen kesto n. 7 h (1 päivä).

4.2 Kehity kouluttajana Kehity kouluttaja -koulutuksessa tutustut aikuiseen oppijana sekä erilaisiin oppimistyyleihin ja pääset pohtimaan, millainen on hyvä kouluttaja. Opit koulutuksesta perusteita koulutuksen suunnitteluun sekä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin. Pääset pohtimaan itseäsi ja taitojasi kouluttajana sekä miettimään suuntaa omalle kehittymisellesi. Saat pohjaa kouluttajataitojesi tuotteistamiselle ja näkökulmia erilaisten oppimismenetelmien käyttöön. Opit myös miten huomioida ryhmädynamiikkaa ja kuinka annat palautetta kouluttajan näkökulmasta. Kehity kouluttajana -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia kouluttajataitojaan, olipa sitten kyse harrastustoiminnasta tai työelämästä. Koulutuksessa opitaan teorian ja käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksen kesto n. 14 h (2 päivää).

4.3 Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa opit rakentamaan koulutuksesi sisältöä ja tavoitteita suunnitelmallisesti erilaisten työkalujen avulla. Lisäksi tutustut palautteen keräämiseen ja sen hyödyntämiseen koulutusten kehittämisessä. Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa pääset työstämään omaa koulutusaihiotasi tavoitteellisesti.

16


Koulutuksen suunnittelu on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tuottaa laadukkaista ja hyvin rakennettuja koulutuksia harrastustoiminnan ja työelämän tarpeisiin. Koulutuksen kesto 3,5 h.

4.4 Esitystekniikka Esitystekniikka koulutuksessa opit miten esityksen visualisointi vaikuttaa viestin ymmärtämiseen ja millaisia ovat visuaalisesti toimivat esitykset. Koulutuksessa paneudutaan hyvän esityspohjan ja fontin valintaan sekä värien ja kuvien käytön mahdollisuuksiin. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan havainnollisten kuvaajien ja videokuvan käyttöön esityksissä. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää taitojaan luoda visuaalisia ja mieleenpainuvia esityksiä. Koulutuksen kesto 2 h.

4.5 Koulutuksen markkinointi Koulutuksen markkinointi -koulutuksessa opit kiteyttämään koulutuksesi hyödyt sekä valitsemaan oikean viestin markkinoidaksesi koulutustasi valitsemallasi kohderyhmälle tehokkaasti. Saat myös konkreettisia työkaluja markkinoinnin toteuttamiseen. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat miten saada lisää osallistujia koulutuksiinsa. Koulutuksen kesto 2 h.

Kehitä kouluttajan taitojasi Koulutuspolulla!

17


18


19


N U L O P S U U J A T 5. SNKK:N JOH ET KOULUTUKS YLEISTÄ Nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia oppia johtamista paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Jokainen virka tai tehtävä tarjoaa mahdollisuuden opetella ihmisten johtamista. Pieninkin projekti vaatii suunnittelua, organisointia, delegointia, budjetointia sekä monia muita taitoja. Haasteista kenties suurimmat ovat ihmisten johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä. Johtajakoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää taitoja mm. tiimityöskentelyssä, projektien johtamisessa, strategian luomisessa, ihmisten motivoinnissa ja tavoitteellisessa tekemisessä. Nuorkauppakamarin johtamiskoulutukseen 3LED-johtajuusvalmennuskonsepti.

on

laadittu

myös

kansainvälisesti

palkittu

5.1 3LED BY JCI FINLAND 3LED by JCI Finland on 3-5 vuoden mittainen johtajuusvalmennuskonsepti, joka yhdistää paikallisten kamareiden valmistautuvien puheenjohtajien ja puheenjohtajien valmennuksen sekä kansallisten ja alueellisten ehdokkaiden vaalimentoroinnin yhdeksi kokonaisuudeksi.

3LED Empowerment Valmistautuville puheenjohtajille tarkoitettu DP-valmennus on osa Suomen Nuorkauppakamareiden palkittua 3LED -kokonaisuutta ja on viralliselta nimeltään 3LED: Local Deputy Presidents’ Empowerment Program. Se koostuu kuudesta moduulista, jotka alkavat Hallitusakatemiasta ja kulkevat kohti puheenjohtajaksi valintaa aluevaalikokouksiin asti. Moduulit ovat eri mittaisia, sekä sisällöltään ja menetelmiltään hyvin vaihtelevia. Valmennuksen tavoitteena on tarjota tuleville puheenjohtajille johtamisen ja toiminnan suunnittelun työkaluja, vahvistaa valmiuksia kehittää omaa johtamistaan puheenjohtajuuden aikana, sekä vahvistaa ymmärrystä JCI-toiminnasta

20


kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Valmennuksen yhteydessä rakennetaan myös tulevan puheenjohtajuuden tueksi vahvaa, koko maan kattavaa kollegaverkostoa. Valmennuksen toteuttaa kansallinen varapuheenjohtaja yhdessä aluekoordinaattorien kanssa.

3LED Leadership Vuosittain puheenjohtajat osallistuvat 3LED Leadership-valmennukseen osana kansallista 3LED by JCI Finland –johtamisvalmennusta. Puheenjohtajille kamarien avainhenkilöinä tarjotaan konkreettisia työkaluja ja workshopeja, vastataan ihmisjohtamisen haasteisiin ja vahvistetaan yksilöiden johtamistaitoja. Tämä omalta osaltaan luo osallistujille pohjaa menestyä tehtävissään niin nuorkauppakamarissa kuin työelämässäkin. Valmennuksen osa-alueet koskevat omana persoonana, johtajana, esimiehenä ja mentorina kehittymistä ja niiden käsittely on aikataulutettu puheenjohtajan vuosikelloon. Osallistuminen on puheenjohtajille vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa!

3LED Development 3LED Development on kansallisten ja alueellisten ehdokkaiden vaalimentorointiohjelma, joka tukee ehdokkaiden valmistautumista hakemaansa tehtävään. Mentoroinnin tavoitteena on varmistaa, että jokaisella virkaan hakevalla on parhaat mahdollisuudet valmistautua tehtäväänsä ja tulevaan vaaliin sekä onnistua hakemassaan tehtävässä valituksi tullessaan.

21


T A I M E T A K A TIMAISET

6. KO

6.1 Kouluttaja-Akatemia

Kouluttaja-Akatemia (entinen Kouluttajakoulu) on vuoden mittainen projekti, johon valitaan hakemusten perusteella vuosittain kymmenkunta kouluttamisesta kiinnostunutta kamarilaista. Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat 1-2 omaa koulutusta vapaasti valitsemastaan aiheesta. Viime vuosina koulutuksia on tehty muun muassa mentoroinnista, vastuunkannosta, leanista, muistitekniikoista, excelistä, rakkaudesta, itsensä brändäämisestä ja palautteen annosta. Osallistujat ovat kysyttyjä kouluttajia ja Kouluttaja- Akatemia avaakin uusia mahdollisuuksia toimia kouluttajan muun muassa alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa. Vuoden aikana Kouluttaja-Akatemian jäsenet hitsautuvat tiiviiksi ryhmäksi, sillä Akatemiassa kokoonnutaan yhteen noin neljän viikonlopun ajaksi. Viikonloput sisältävät syventävää koulutusta, koulutusaihioiden suunnittelua, hiomista ja sparrausta sekä tietenkin hauskanpitoa. Usean osallistujan mielestä Kouluttaja-Akatemia on paras yksittäinen juttu nuorkauppakamarissa. Haku Kouluttaja-Akatemiaan on vuosittain loppuvuodesta. Viime vuosina hakukriteereinä ovat olleet: • • • •

Kouluttajapolku, JCI Achieve ja JCI Impact suoritettu ennen Akatemian aloittamista tai akatemiavuoden aikana. Sitoutuminen kouluttamaan alue/ kansallisessa kokouksissa Sitoutuminen osallistumaan kaikkiin Kouluttaja-Akatemian tapaamisiin (4 viikonloppua) Lisäksi eduksi on katsottu aikaisempi kouluttajakokemus

6.2 Strategia! -koulutus Strategia! -koulutuksessa opitaan luomaan strategiaa ja ymmärtämään, miten strategian avulla voidaan suunnitella toimintaa useaksi vuodeksi eteenpäin. Strategia! -koulutus on tarkoitettu ka-

22


marin hallitusviroissa toimiville tai niihin hakeutumassa oleville tulevaisuuden tekijöille. Osallistujat ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet sekä pystyvät käyttämään työkalua sekä oppimaansa oman paikallisyhdistyksensä strategian suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun, ja he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissa kuin työelämässäkin. Strategia! -koulutus sisältää ennakkotehtäviä ja yhden viikonlopun verran lähiopiskelua, jossa harjoitellaan käytännössä strategista ajattelua ja strategian laadintaa. Keskeinen työmuoto viikonlopussa on strategian laadinnan eri vaiheisiin keskittyvä ryhmätyöskentely. Koulutuksessa perehdytään seuraaviin osa-alueisiin: • • • • • • • • • • • •

Nykytila-analyysi (lähtökohta-analyysi ja SWOT-analyysi) Johdanto strategiatyöhön ja strategiseen ajatteluun Arvot; mikä ohjaa päätöksentekoa Toiminnan tarkoitus (missio); miksi olemme olemassa Tahtotila (visio); mitä haluamme ja mihin olemme matkalla Näin onnistumme; kriittiset menestystekijät Strategian käytännöksi muuttavat toimenpiteet Strategian tavoitteet ja strategiset valinnat Strategian mittariston suunnittelu Strategian arvioiminen; Prosessin onnistuminen ja strategian toteutuskelpoisuus Strategiasta viestiminen; Strategian vieminen käytäntöön Strategian seuranta, arviointi ja päivitys

Suomen Nuorkauppakamarit ry on järjestänyt Strategia! -koulutusta jo vuodesta 1994 ja vuoteen 2010 saakka, sen nimi oli Future Chapter. Strategia! -koulutus on yksi Suomen Nuorkauppakamareiden laadukkaimmista ja houkuttelevimmista koulutuksista niin sisältönsä kuin verkostoitumismahdollisuuksiensa johdosta.

23


6.3 PRES-Akatemia PRES-Akatemia on tarkoitettu puheenjohtajille ja valmistautuville puheenjohtajille. Akatemiassa luodaan linjaukset seuraavan vuoden kansalliselle toiminnalle ja toimintaa ovat yhteistyössä kehittämässä puheenjohtajat Keskusliiton hallituksen kanssa. Akatemiassa osallistutaan SNKK:n toiminnan suunnitteluun sekä saadaan työkaluja kamarin hallitustyön johtamiseen. PRES-Akatemia järjestetään kerran vuodessa toukokuussa, jolloin se tarjoaa mahdollisuuden tehdä puolivuosikatsauksen oman kamarin kuluvaan vuoteen.

6.4 Johtajuusakatemia Johtajuusakatemia on tarkoitettu seuraavan vuoden puheenjohtajille, alueorganisaatioille, aluekilpailupäälliköille ja Keskusliitolle. Johtajuusakatemian tavoitteena on saada keinoja oman johtajuuden kehittämiseen, tiimijohtamiseen sekä strategian viemiseen käytäntöön. Johtajuusakatemiassa opitaan ihmisten johtamista, sitouttamista, motivaatiotekijöiden löytämistä sekä 3-5 erilaista johtajuuden työkalua. Tapahtuma toteutetaan kerran vuodessa marraskuussa.

6.5 Hallitusakatemia Hallitusakatemia on tarkoitettu seuraavan vuoden kamarin hallituksen jäsenille, virkailijoille sekä kamarin projektipäälliköille, jotka koordinoivat kansallisia kilpailuja. Hallitusakatemian tarkoituksena on opetella asioiden, projektien ja ihmisten johtamista sekä hallitustyöskentelyä. Se on myös keskeisin alueen hallitustoimijoiden verkostoitumistapahtuma, jossa tutustutaan omaan aluetiimiin. Hallitusakatemian aikana kamarin hallitukseen osallistuvat tekevät suunnitelmia ja sopimuksia tulevaan vuoteen. Hallitusakatemiassa saadaan välineitä oman vastuualueen johtamiseen ja hallitustyöskentelyyn sekä yhtenäiseen ja laadukkaaseen kamaritoimintaan. Tulevan vuoden puheenjohtajat vastaavat hallituksensa osallistamisesta Hallitusakatemiaan. Hallitusakatemiaan liittyy myös etäopiskelua verkko-opiskeluympäristössä. Tapahtuma järjestetään vuosittain marraskuussa.

6.6 Alueakatemia Kesäakatemia tai alueakatemia on nuorkauppakamareiden puheenjohtajille ja valmistautuville seuraavan vuoden puheenjohtajille suunnattu johtajuuskoulutus. Koulutuksissa on alueilla vuosittain vaihtuva teema. Viikonlopun koulutusosioissa keskitytään johonkin johtamisen alueeseen sekä hyödynnetään vertaisoppimista kollegoiden kanssa. Alueakatemiassa lisäksi tuetaan kama-

rien välistä verkostoitumista ja edistetään hyvien käytänteiden jakamista kamareiden välillä. Akatemian ajankohta vaihtelee alueittain ja vuosittain, mutta yleensä se järjestetään heinä-elokuussa.

24


T E S I L Ä V N I A 7. KANS AKATEMIAT 7.1 Nordic Academy

Nordic Academy on Pohjoismaiden ja Baltian kansallisiin virkoihin hakeville nuorkauppakamarilaisille suunnattu koulutus, joka kehittää osallistujien johtamistaitoja. Suomesta mukaan valitaan 2-4 henkilöä hakemusten perusteella. Päätöksen osallistujista tekee SNKK:n hallitus ja osallistujia tuetaan rahallisesti. Hakijalta edellytetään hakemista kansallisen tason tehtävään (keskusliiton hallitus, virkailija tai päällikkö). Koulutus järjestetään yleensä elokuussa.

Akatemioista vauhtia työelämään ja jc-uralle!

7.2 European Academy European Academy on viiden päivän toiminnallinen koulutuspaketti johtamisesta tuleville eurooppalaisille nuorkauppakamarin puheenjohtajille. Sen tarkoituksena on tarjota korkeatasoista koulutusta, tiivistää yhteistyötä eurooppalaisten nuorkauppakamarien ja puheenjohtajien välillä sekä saada aikaan yhteisiä projekteja. Koulutuksen kohderyhmänä (ei kiriteerinä!) ovat tulevat puheenjohtajat, jotka ovat iältään 33 vuotta tai alle sekä olleet jäsenenä kamarissa vähintään kaksi vuotta. Suomesta mukaan valitaan 2-4 henkilöä hakemusten perusteella. Päätöksen osallistujista tekee SNKK:n hallitus ja osallistujia tuetaan rahallisesti. Hakijalta edellytetään hakemista puheenjohtajaksi tulevana vuonna. European Academy pidetään kerran vuodessa, heinä-elokuussa Ruotsissa.

7.3 COC Academy COC (Congress Organizing Committee) Academy on tarkoitettu kansallisten kokousten ja muiden suurten tapahtumien järjestäjille. Tavoitteena on opettaa ja harjoitella taitoja, joiden avulla järjestetään ensiluokkaisen upeita tapahtumia. Ohjelmassa keskitytään mm. seuraaviin: itsensä johtaminen, tiimin motivointitaidot, yhteistyökumppanineuvottelut, järjestelyjen aikatauluttami-

25


nen ja valmistelu, keskittyminen oikeisiin asioihin sekä projektin vetämisen hauskuus. COC Academy järjestetään vuosittain maaliskuussa. Vuodesta 2012 lähtien järjestäjänä on toiminut Viro.

7.4 Strategy Academy Strategy Academy on kansainvälinen koulutusviikonloppu, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorkauppakamarilaisille, jotka toimivat kansallisella tasolla, tähtäävät sen tason tehtäviin tai ovat muutoin mukana kansallisessa strategiaprosessissa. Koulutukseen voivat osallistua myös jäsenet, jotka toimivat aluetasolla tai ovat kiinnostuneet strategiaprosessista nuorkauppakamarissa sekä työelämässä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään strategiatyön merkitys, osallistava strategiaprosessi, strategiasta viestintä, strategiatyöhön motivointi, strategian johtaminen ja jalkauttaminen, strategian mittarit ja niiden seuranta. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia metodeja ja työkaluja sekä harjoitellaan keinoja jalkauttamiseen, motivointiin sekä strategiseen johtamiseen ryhmätyöskentelyn avulla. Esimerkkinä käytetään kansallisen strategian laadintaprosessia, mutta koulutuksessa huomioidaan myös strategiaosaamisen soveltaminen työelämässä. Koulutus järjestetään ensimmäisen kerran elokuussa 2018. Lisätietoa: www.strategyacademy.fi

7.5 JCI Academy JCI Academy järjestettiin ensimmäisen kerran Amsterdamin maailmankokouksessa 1987. Tämä vuosittain järjestettävä koulutus on viime vuosina järjestetty Japanissa ja sen on suorittanut yli 3000 nuorkauppakamarilaista. Koulutus on tarkoitettu kansallisiksi puheenjohtajiksi valmistautuville. Koulutuksen tavoitteena on: • • • •

26

Syventää JCI:n jäsenten keskinäistä ymmärrystä ympäri maailmaa. Tarjota koulutusmahdollisuuksia tulevaisuuden johtajille. Osallistua JCI organisaation kehittämiseen entistä paremmaksi. Edistää pysyvän ja kestävän maailmanrauhan toteutumista.


N O D E I T S U 8. KOULUT OINTI HALLINN M-FILES & JCI.CC Jäsenintra eli M-Files on järjestelmä, johon kootaan mm. erilaista koulutustietoa kuten: • • • •

suoritetut koulutukset saavutetut koulutusoikeudet koulutuskuvaukset omista koulutuksista pidetyt koulutukset

Jäsen kirjaa M-Filesiin suorittamansa koulutukset sekä saadut koulutusoikeudet. On erittäin tärkeää, että jäsenet kirjaavat suorituksensa sekä pitävät tietonsa ajan tasalla. Ajan tasalla oleva M-Files kantakortti hyödyttää jäsentä. Tietoja tarvitaan mm. kamarivirkoihin haettaessa sekä jäsenistöä palkittaessa. Edelleen M-Filesiin muodostuvaa rekisteriä voidaan hyödyntää myös työelämässä CV:n rinnalla. M-Filesin ns. Koulutuspakki kokoaa lisäksi kaikille kamarilaisille tarjolla olevaa koulutusaineistoa. Koulutuspakki löytyy M-Filesistä osoitteesta: 10. SNKK materiaalipakit -> Koulutuspakki -> Dokumentit.

8.1 Koulutukseen osallistuminen M-Files toimii suoritettujen koulutusten rekisterinä. Merkitse suorittamasi koulutukset mahdollisimman pian koulutuksen jälkeen esimerkiksi puhelimeen saatavalla sovelluksella M-Filesiin. Ohjeet koulutuksen lisäämiseksi rekisteriin löydät oppaan lopusta (Liite 1).

8.2 Koulutusoikeudet ja kouluttajana toimiminen Kun saat oikeuden toimia kouluttajana tietyssä koulutuksessa, voit toimia kyseisen koulutuksen kouluttajana. Lisää M-Filesiin omiin jäsentietoihisi kouluttajaoikeutesi. Kouluttajaoikeudet muodostuvat eri tavoin, joten tarkista kouluttaja-oikeuden syntymisen kriteerit koulutustyypeittäin

27


(virallinen JCI koulutus, SNKK:n muu koulutus, SNKK:n Kouluttajapolun koulutus). Seuraavat ohjeet löytyvät oppaan lopusta: Ohjeet koulutusoikeuksien lisäämisestä M-Filesiin (liite 2); Ohje koulutusoikeuden kirjaamisesta jci.cc –portaaliin (liite 6); Lisää pitämäni koulutus M-Filesiin (liite 8).

8.3 Kuvaus omasta koulutuksesta M-Filesiin Kun olet laatinut oman koulutuksen, laadi siitä koulutuskuvaus ja toimita se M-Filesiin osaksi koulutuksesi markkinointia. Koulutuskuvauksen avulla lisäät mahdollisuuksia päästä kouluttamaan kamareihin. Koulutuskuvauksen pohjan löydät M-Filesin Koulutuspakin Dokumentti-kansiosta. Lähetä omilla tiedoillasi täydennetty pohja koulutuspäällikölle ja hän lisää sen muiden koulutuskuvausten joukkoon M-Filesiin. Voit myös katsoa vinkkiä oman koulutuskuvauksen laatimiseen jo valmiista koulutuskuvauksista. Tämän oppaan 9. lukuun on koottu Koulutuspakista löytyvät koulutuskuvausten nimet ja kouluttajat. Ohjeet koulutuskuvauksen laatimiseen löytyy tämän oppaan lopusta (Liite 3).

8.4 Miten löydän kouluttajia? Sopivan kouluttajan löytäminen saattaa joskus vaatia hiukan työtä. Aloita kouluttajan etsiminen jäsenintran eli M-Filesin Koulutuspakista. Siellä JCI- ja SNKK:n koulutusten kouluttajat on listattu alueittain, alueittain ja koulutuksittain sekä koulutuksittain. Jäsenemme ovat tehneet myös omista osaamisalueistaan omia koulutuksia ja merkanneet ne omiin tietoihinsa M-Filesiin. Näitä koulutuksia voit hakea M-Filesistä laajennetun haun kautta sekä luvussa 8.3 mainitussa Koulutuspakista. Ohjeet kouluttajien hakuun M-Filesistä löytyy tämän oppaan lopusta (liite 4). Voit myös etsiä kouluttajaa omista verkostoistasi. Kysy esimerkiksi lähialueiden kunniajäseniltä ja senaattoreilta vinkkejä. He omaavat usein laajan verkoston eri alojen asiantuntijoita ja osaavat todennäköisesti auttaa. Aina voit myös hyödyntää aluekoulutuspäälliköitä ja kansallista koulutuspäällikköä ja kysyä heiltä apua kouluttajan löytämiseksi.

28


S U T U L U O K N : K K N A J 8 9. S 1 0 2 O I T A A S I N A G A I J OR A T T U L U O K C J Ä T ERÄI 9.1 SNKK:n koulutustiimi ja kouluttajat • • • • • • • •

Kehitysjohtaja, koulutus Heidi Jäntti Koulutuspäällikkö Terhi Metsola Aluekoulutuspäällikkö, Alue A, Irina Kujanpää Aluekoulutuspäällikkö, Alue B, Sami Nummela Aluekoulutuspäällikkö, Alue C, Jani Hinkka Aluekoulutuspäällikkö, Alue D, Terhi Roivainen Kouluttaja-Akatemia pääkouluttaja Jani Hinkka Strategia! pääkouluttaja Eeva-Kaisa Halonen

9.2 Koulutuskummit Koulutuskummit ovat aluekoulutuspäällikön kanssa apunasi, kun pohdit koulutusten järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Koulutuskummeilta voi pyytää myös sparrausta ja tukea kouluttajana kehittymiseen. Kummit kantavat myös kokousviikonlopuissa mukanaan kummilappua, jolloin voit heidät voi helposti tunnistaa. SNKK on valinnut vuonna 2017 koulutuskummeiksi seuraavat kamarilaiset: • • • • • • • •

Heidi Jäntti, Helsingin Nkk, Alue A Sanna Koivu, Keskuspuiston Nkk, Alue A Miika Kostamo, Vihdin Nkk, Alue A Hanna Pasanen, Helsingin Nkk, Alue A Jussi Ahonen, Lahden Nkk, Alue B

Juha Ketola, Hämeenlinnan Nkk, Alue B Timo Wallenius, Lahden Nkk, Alue B Johanna Lundan, Pirkanmaan Nkk, Alue C

29


• • • • •

Brita Salminen, Akaan Nkk, Alue C Päivi Karkkola, Rovaniemen Nkk, Alue D Sanna-Riikka Valtonen, Oulun Nkk, Alue D Mari Viirelä, Oulun Nkk, Alue D Raita Virranniemi, Kuusamon Nkk, Alue D

9.3 Koulutuskuvauksen tehneet JC-kouluttajat Jäsenten omista koulutuksista löytyy myös koulutuskuvaukset M-Filesin Koulutuspakin Dokumentti-kansiosta. Koulutuskuvauksissa on esitelty koulutusta ja kouluttajaa, mikä helpottaa koulutuksen valintaa. Koulutuspakki sisältää seuraavat koulutukset (tilanne 11/2017). • • • • • • • • • • • • • • • • • •

30

Ahonen Jussi – Muistamisen mestariksi Fagerström Jutta – Oman osaamisen sanoittaminen Happonen Riku - Creative Event Management Harju Laura – Löydä Tosirakkautesi Herrainsilta Juha – Palautteesta menestystekijä Hinkka Jani – Taloyhtiö tutuksi Ketola Juha – Lean käytännössä Koivu Sanna – Exceliä edistyneemmille Koivu Sanna – MS-Office-ohjelmat rautalangasta Masalin Ringa – Mentoroinnilla menestykseen Pasanen Pasi – Myynnin psykologia Sakkara Elina – Me hengen mannapuuro Tanninen Ari – 16 perushalua - paranna elämääsi ja ymmärrä muita Tanninen Ari – Johtaminen alkaa vastuunotosta Tervonen Tuure – Brändää osaamisesi! Tolvas Leea – Projekti(päällikö)n matkaopas Toppari Sanna – Hakukoneoptimoinnin perusteet Virranniemi Raita – Tehosta Facebook-viestintääsi


S U K S E K O T N I P O Ö Y T 10. YHTEIS N KANSSA SIVIKSE YLEISTÄ

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Opintokeskus Sivistä ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa. Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenenä on 73 järjestöä ja yhteisöä, joista SNKK on yksi. Opintotoiminnan Keskusliitto ry on sitoutumaton vapaan sivistystyön järjestö, jonka tehtävänä on edistää aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä jäsenyhteisöjensä kanssa. Sivis tukee jäsenjärjestöjensä toteuttamaa aikuiskoulutusta. Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta. Tuen maksamiseksi koulutusten tiedot ilmoitetaan Siviksen hallinnoimaan Sivisverkkoon. Lisätietoja Opintokeskus Siviksestä www.ok-sivis.fi.

10.1 Yhteistyö SNKK:n näkökulmasta SNKK kouluttaa jäsenistöään erilaisissa akatemioissa (mm. Johtajuusakatemia, PRES-Akatemia), kansallisissa vuosi- ja vaalikokouksissa sekä alueilla ja paikallisyhdistyksissä. SNKK ostaa alueilta koulutuspalveluita SNKK:n järjestämiin koulutuksiin, joita ovat mm. aluekokoukset, kesäakatemiat ja Hallitusakatemia. Koulutustuntien ilmoittaminen Sivisverkkoon on kehitysjohtajan ja koulutuspäällikön vastuulla. Koulutuksista ilmoitetaan seuraavat tiedot ennen koulutusta: • • •

Koulutuksen nimi ja ajankohta (pvm, kellonaika) Koulutuspaikka (myös osoite) Odotettu osallistujamäärä

31


Lyhyt kuvaus koulutuksen tavoitteista ja sisällöstä (muutama lause riittää)

Koulutuksen jälkeen ilmoitetaan: • •

vahvistunut ohjelma, osallistujamäärät ja sukupuolijakaumat sekä kustannukset yli 6h kestäneistä koulutuksista osallistujalista sekä osallistujatietolomake (väh. nimi, sposti ja sukupuoli)

Yleiset vaatimukset koulutukselle • • • • • • • •

koulutuksen tavoitteena on osallistujan osaamisen kehittäminen ja järjestötoiminnassa tapahtuva kasvun tukeminen käytetyt opetusmenetelmät ja toteutustavat tukevat oppimista sisältö vastaa tavoitteita ja koulutus toteutetaan ilmoitetun suunnitelman mukaan koulutuksessa on vähintään kuusi osallistujaa ja yksi kouluttaja koulutuksessa on riittävästi taukoja (enintään 2x45min putkeen, sitten vähintään 15 min tauko) opinnoilla ei saavuteta oikeutta harjoittaa ammattia tai suoriteta ammattitutkintoa koulutus ei ole myyty yritykselle koulutusten viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään Siviksen logoa

10.2 Yhteistyö alueiden ja paikallisten kamareiden näkökulmasta Paikallisten kamarien järjestämät koulutukset muodostavat keskeisen sisällön koulutusyhteistyöstä Siviksen kanssa. Alueella tapahtuneiden kamareiden koulutustuntien ilmoittaminen Sivikseen on aluekoulutuspäällikön vastuulla. Kamarien tulee ilmoittaa tulevat koulutukset hyvissä ajoin (viimeistään 3 viikkoa ennen) aluekoulutuspäällikölle alueella sovitulla tavalla sekä toteuttaa ja raportoida koulutukset kohdan 10.2 mukaisesti.

32


33


34


LIITE 1. KOULUTUKSEN SUORITTAMISEN MERKITSEMINEN M-FILESIIN MOBIILISOVELLUKSELLA •

Paina aloitusnäkymän + -merkkiä oikeassa yläkulmassa. Valitse tyyppi -näkymässä klikkaa JCI tai SNKK virallinen koulutussuoritus. Jos käymäsi koulutus ei kuulu virallisiin JCI- tai SNKK-koulutuksiin, valitse silloin Projekti, palkinto tai muu suoritus. (kuvakaappaukset iPhonen sovelluksesta)

JCI tai SNKK virallinen koulutus: Valitse vuosi, oma nimesi ja käymäsi koulutus + -merkkiä klikkaamalla. Puhelinmerkistä riippuen + -merkin tilalla voi olla Lisää suoritus-painike.

Tallenna täyttämäsi tiedot oikean yläkulman Luo-painikkeesta.

Muu koulutustilaisuus: Valitse vuosi, nimesi ja suorituskategoriasta ”Koulutustilaisuudet” + -merkkiä painamalla. Kirjoita sijainti ja kuvaus -kohtaan suorittamasi koulutuksen nimi ja muut haluamasi tiedot.

Tallenna täyttämäsi tiedot oikean yläkulman Luo-painikkeesta.

Omia koulutustietoja voi tarkastella klikkaamalla aloitusnäkymän Selaapainiketta ja valitsemalla Yhteiset näkymät -kansioluettelosta 01. Omat tietoni.

Kansiossa 3. Koulutussuoritukseni näkyvät M-Filesiin merkitsemäsi koulutukset.

35


LIITE 2. KOULUTTAJAOIKEUKSIEN LISÄÄMINEN M-FILESIIN

Haluatko kehittää omia kouluttajataitojasi ja päästä kouluttamaan kamareihin? Lisää siinä tapauksessa M-Filesin omiin jäsentietoihisi kouluttajaoikeutesi. Tämä moninkertaistaa mahdollisuutesi tulla löydetyksi kouluttajana. Muista myös päivittää omat tietosi aina, kun niihin tulee muutoksia. Alta löydät ohjeen, miten kouluttajaoikeuksien merkitseminen M-Filesiin tapahtuu.

36

Kirjaudu omilla tunnuksilla M-Filesiin. Etusivulla on SNKK Yhteiset näkymät, josta valitset tuplaklikkaamalla 01. Omat tietoni – kohdan. Tämä vie sinut uuteen näkymään, jossa tuplaklikkaa vielä 1. Jäsentietoni -kohtaa, minkä jälkeen tuplaklikkaa vielä uudessa näkymässä olevaa omaa nimeäsi.

Rullaamalla alaspäin nyt näkyvää omat jäsentietosi -ikkunaa, jolloin löydät kouluttajatiedot-kohdan. Viemällä hiiren Kouluttajaoikeudet-nimen kohdalle, ilmestyy esiin kynäpainike, jota painamalla pääset muokkaamaan omia kouluttajatietojasi.

Valitse alasvetovalikosta se koulutus, jonka haluat näkyvän omissa kouluttajatiedoissasi. Lisää valitsemasi koulutus plussaa painamalla. Valitse ne koulutukset, joita sinulla on oikeus kouluttaa.

Kouluttajakuvaus -kenttään voit avainsanoja käyttämällä nostaa esiin omia koulutuksiasi. Perusmuotoiset hakusanat helpottavat koulutuksesi M-filesin hakutoiminnolla löytymistä. Tarkemman esittelyn omista koulutuksistasi voit tehdä Koulutuspakin Koulutuskuvauksiin.

Muista tallentaa tekemäsi muutokset alhaalla olevaa Tallenna-nappia painamalla.


LIITE 3. KOULUTUSKUVAUKSEN TEKEMINEN M-FILESIN KOULUTUSPAKKIIN

Jos haluat kouluttaa omia koulutuksia kamareissa, kannattaa sinun tehdä niistä koulutuskuvaus M-Filesin Koulutuspakkiin. Koulutuskuvauspohjan löydät M-Filesin Koulutuspakista. Katso alta vielä ohjeet koulutuskuvauksen lisäämisestä. •

Kirjaudu omilla tunnuksilla M-Filesiin. Ensimmäinen näkymä on SNKK Yleiset näkymät, josta valitset tuplaklikkaamalla 10. SNKK Materiaalipakit.

Valitse uudesta näkymästä tuplaklikkaamalla Koulutuspakki ja taas uudesta näkymästä Dokumentit.

Dokumentit -kansiosta löytyy Koulutuspakin koulutuskuvaukset -kansio, josta saat Koulutuspakin koulutuskuvaukset PowerPoint -tiedoston.

Tallenna tämän jälkeen pohja koneellesi ja muokkaa oman koulutuksen tiedot pohjaan. Nimeä tiedosto käyttäen koulutuksesi ja omaa nimeäsi ja tallenna tiedosto pdf-muotoon.

Lähetä pdf-tiedosto kansalliselle koulutuspäällikölle, joka tallentaa koulutusesittelysi M-Filesin Koulutuspakin koulutuskuvaukset -kansioon.

37


LIITE 4. KOULUTTAJIEN HAKEMINEN M-FILESISTÄ Kouluttajia voi hakea useammalla tavalla. Yksi tapa hakea kouluttajia on selata kouluttajia Koulutuspakin Kouluttajat -kansiosta, jossa kouluttajat ovat ryhmitelty 1. alueittain, 2. alueittain ja koulutuksittain tai 3.koulutuksittain. Kouluttajia voi hakea myös hakutoiminnon kautta.

38

Valitse laajennettu haku (Advanced search).

Kolmannelta riviltä valitse ensimmäiseen laatikkoon alasvetovalikosta Kouluttajaoikeudet (Select property), toiseen laatikkoon on (is) ja kolmanteen laatikkoon haluamasi JCI tai SNKK:n koulutus, esim. Kehity kouluttajana.

Klikkaa sitten sinistä nuolta tai paina enter-nappulaa.

Kouluttajien omia koulutuksia voi hakea myös hakutoiminnon kautta.

Valitse laajennettu haku (Advanced search).

Kolmannelta riviltä valitse ensimmäiseen laatikkoon alasvetovalikosta Kouluttajakuvaus, toiseen laatikkoon sisältää (contains) ja kolmanteen laatikkoon haluamasi aihealue, esim. tiimi.

Klikkaa sitten sinistä nuolta tai paina enter-nappulaa.


LIITE 5. NÄIN ILMOITTAUDUT JCI KOULUTUKSEEN •

Mene www.jci.cc -sivuille ja kirjaudu sisään vasemmasta laidasta LOGIN. Jos kirjaudut ensimmäistä kertaa jci.cc:hen, valitse SIGN UP ja täytä tietosi avautuvaan lomakkeeseen. Kun täytät ja lähetät lomakkeen kamarin puheenjohtaja saa siitä ilmoituksen sähköpostiinsa. Kamarin puheenjohtajan tulee hyväksyä uuden jäsenen tunnukset ennen kuin hän voi ilmoittautua koulutuksiin.

Kirjoita sähköpostisoitteesi ja salasanasi kirjautuaksesi sisään jci.cc:hen.

Valitse vasemmasta valikosta SKILLS DEVELOPMENT.

Klikkaa nyt UPCOMING COURSES -välilehteä niin pääset selaamaan koulutuksia.

Voit hakea koulutuksia joko koulutuksen nimen tai kouluttajan nimen avulla. Voit myös selata koulutuksia valitsematta edellä mainittuja hakukriteerejä. Kun löydät mieleisesi koulutuksen, ilmoittaudu siihen klikkaamalla vihreää palloa oikeassa reunassa.

Ilmoittautuminen on onnistunut, kun saat kuvassa näkyvän vihreän ilmoituksen. Ilmoituslaatikko näkyy punaisena, jos ilmoittautuminen ei ole jostain syystä onnistunut.

Voit tarkastella koulutuksia, joihin olet ilmoittautunut REGISTERED -välilehdellä. Klikkaamalla oikeassa reunassa olevaa punaista palloa, voit perua ilmoittautumisesi.

39


LIITE 6. NÄIN MERKITSEN ITSENI KOULUTTAJAKSI JCI -KOULUTUKSIIN

40

Mene www.jci.cc -sivuille ja kirjaudu sisään vasemmasta laidasta LOGIN.

Kirjoita sähköpostisoitteesi ja salasanasi kirjautuaksesi sisään jci.cc:hen.

Valitse vasemmasta valikosta SKILLS DEVELOPMENT.

Klikkaa nyt COURSES I CAN TRAIN- välilehteä, niin pääset katsomaan koulutuksia.

Koulutuksen nimen perässä on sinisellä PREREQUISITES COMPLETED, jos olet suorittanut hyväksytysti kyseisen koulutuksen Knowledge-testin sekä muut tarvittavat koulutukset. Koulutuksen alta voit tarkistaa mitkä koulutukset tulee olla hyväksytysti suoritettuna, jotta saat kyseiseen koulutukseen oikeuden kouluttaa.

Klikkaamalla koulutuksen kohdalla oikeassa reunassa olevaa vihreää palloa, tulet näkyviin kyseisen koulutuksen kouluttajana myös muille.

Kun olet klikannut oikean reunan vihreää palloa, muuttuu se punaiseksi.

Jos et halua kouluttaa kyseistä koulutusta, voit klikata oikean reunan punaista palloa. Tällöin pallo muuttuu vihreäksi, etkä enää näy kyseisen koulutuksen kouluttajissa.


LIITE 7. SNKK:N SUOSITUS KOULUTTAJAN MATKAJA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMISESTA Suositus kouluttajien korvauksista Laadittu 21.9.2016 Suomen Nuorkauppakamareiden Keskusliitto on laatinut tämän suosituksen avuksi päätettäessä korvauksia kouluttajille paikallis- ja aluetasolla. Kouluttajien korvauksista kansallisten kokousten, PRES-Akatemian, Johtajuusakatemian ja Strategia!-koulutuksen osalta sovitaan erillisellä sopimuksella SNKK:n ja järjestäjän välillä. Alueorganisaatio sopii vastuullaan olevien aluekokousten ja Hallitusakatemian kouluttajakorvauksista järjestäjän kanssa. Tämä suositus pohjautuu SNKK:n kokousjärjestäjän oppaassa määriteltyihin korvauksiin kouluttajille. Perusperiaatteena on se, että kouluttajan kulut katetaan koulutuksen järjestäjän toimesta. Korvausasiat tulee sopia kouluttajan ja järjestäjän välillä heti koulutusta suunniteltaessa. Kouluttajalle maksetaan matkakulut oman auton käytöstä SNKK:n Keskusliiton vuosittain vahvistaman taksan mukaisesti tai julkisilla kulkuneuvoilla kulukuittien mukaan. Jos kouluttajan vaadittu läsnäolo kestää vähintään 6 tuntia, järjestäjä maksaa yhden yön majoituksesta aiheutuvat kulut. Mikäli koulutus alkaa aikaisin aamulla tai loppuu myöhään illalla, järjestäjä maksaa yhden yön majoituksesta aiheutuvat kulut. Kouluttajalle korvataan lounas, päivällinen ja/tai kahvit riippuen koulutuksen kestosta ja ajankohdasta. Järjestäjä voi neuvotella mm. yhteiskyydeistä ja Home Hospitality –majoituksesta kouluttajan kanssa. SNKK:n kouluttajapolun koulutuksissa voi olla kouluttajan lisäksi oppimassa toimen kouluttajana ns. apukouluttajana. Apukouluttajalle järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan kuluja.

41


LIITE 8. PITÄMIENI KOULUTUSTEN LISÄÄMINEN M-FILESIIN •

42

Koulutukset joissa olet toiminut kouluttajana lisätään M-Filesiin kohtaan 4. Projekti, palkinto tai muu suoritus oheisen esimerkin tavoin.


43


Liite 8. Pitämieni koulutusten lisääminen M-Filesiin Koulutukset joissa olet toiminut kouluttajana lisätään M-Filesiin kohtaan 4. Projekti, palkinto tai muu suoritus oheisen esimerkin tavoin.

44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.