De Boomklever December 2018

Page 18

Zuidelijke heidelibel (mannetje) te Erps-Kwerps op 6 augustus 2018 Foto: Robby Stoks

De ontdekking van de Zuidelijke heidelibel in het Dijleland In de zomer van 2018 werd de Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale) voor de eerste keer waargenomen in het Dijleland. Dit brengt het aantal soorten heidelibellen in onze regio op acht. Opvallend was dat het niet om één dier ging, maar over de vondst van twee populaties met daarnaast een losse waarneming op een andere locatie. Het ontdekken van deze soort is niet onverwacht. Deze heidelibel is aan een sterke opmars uit het zuiden bezig en kende in 2018 een absoluut topjaar in België. HOE HERKENNEN? De soort kan je gemakkelijk over het hoofd zien omdat ze veel weg heeft van de bij ons heel algemene Bruinrode heidelibel (S. striolatum) waar ze samen mee voorkomt. Er is dan ook gerichte aandacht nodig om ze er in het veld uit te pikken. 122

De Boomklever I december 2018 I ongewervelden

Ze is van deze dubbelganger te onderscheiden doordat ze lichter van kleur is: de poten zijn grotendeels geel met een beetje zwart (en niet zwart met gele strepen), de zijkant van het borststuk is vrijwel ongetekend met slechts fijne zwarte naadjes en puntjes. Bij het mannetje heeft het lichtrode achterlichaam bovendien weinig of geen zwart aan het uiteinde en bij het vrouwtje ligt de legschede vrijwel tegen het achterlijf aan. VOORKOMEN IN BELGIË. Deze soort past perfect in het rijtje van zuidelijke soorten die door klimaatsopwarming naar het noorden oprukt. Zoals de Nederlandse en Latijnse naam aangeven komt deze soort van nature voor in het zuiden van Europa en het noorden van Afrika, waar ze heel algemeen kan zijn. Tot de eeuwwisseling was het een zeldzame dwaal-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.