De Boomklever December 2018

Page 14

Oleanderpijlstaart spanwijdte 8-12 cm – 18 oktober 2018 Foto: Ralph Vandiest

Oleanderpijlstaarten (Daphnis nerii)

en andere bijzondere trekvlinders in het Dijleland in 2018 Trekvlinders zijn buitenbeentjes onder de vlinders. Ze zijn niet in staat om de Belgische winter door te komen maar desondanks zien ze zich genoodzaakt om, als de omstandigheden meezitten, ons land te herkoloniseren. Dat doen ze liefst in het voorjaar of in de zomer en met wat geluk slagen ze er dan nog in zich voort te planten in ons land. Nakomelingen vliegen dan weer zuidwaarts om onze winter te ontvluchten. Het meest gekende voorbeeld van een trekvlinder is een dagvlinder, namelijk de Distelvlinder (Vanessa cardui). Of die in onze regio veel wordt gezien, hangt vooral af van de voortplanting118

De Boomklever I december 2018 I ongewervelden

somstandigheden in het ‘brongebied’. Voor deze soort is dat vaak Noord-Afrika (soms nog zuidelijker). Op twee weken tijd kan een Distelvlinder tot 5000 km afleggen. Voor trekvlinders is het


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.