De Boomklever September 2018

Page 26

Zomertaling - Kliniekvijvers Foto: Bert Vereyken

10/05 16/05 25/05

Hendrickx, E. Van Hoorebeke, P. Standaert e.a.) 5 ex. N te SAR (V. Claes) en Leefdaal/ plateau (A. Meeus, I. Nel) 1 ex. te SAR (J. De Meirsman) 3 ex. te SAR (G. Vandezande, L. Hendrickx, F. Fluyt e.a.)

Zwarte Stern Chlidonias niger 6/05 12 ex. N te OHN (A. Verboven), 6 ex. te SAR, 2 ex. te NGB (S. Vranckx, R. Uyttenbroeck e.a.) 9, 10, 17, 19, resp. 1, 5, 2, 1, 1 & 1 ex. te SAR 20-21 & 24-25/05 (L. Hendrickx, E. Etienne, B. Forget e.v.a.) 14/05 1 ex. te AVP (J. Waumans, B. Verstraete, P. Dauwe) 19/05 1 ex. te LP (G. Vandezande, F. Vanwezer, E. Toorman) 20/05 1 ex. te OHZ (R. Ghijsen, T. Roels, A. Roels) 23/05 1 ex. te Tervuren/Park KMMA (A. Reygel) Zomertortel Streptopelia turtur 30/04 1 ex. te Leuvens/Lemmensinstituut (F. Vandekeybus) Velduil Asio flammeus 1/04 1 ex. NO te Korbeek-Dijle/plateau (G. Vandezande) 7-8/05 1 ex. tpl te Korbeek-Dijle/plateau (A. Meeus, I. Nel, W. Tamsyn)

98

Draaihals Jynx torquilla Op 29/04 en 15/05 werd telkens een Draaihals waargenomen te SAR (L. Hendrickx, I. Nel, B. Chiwy). Smelleken Falco columbarius 17/03 1 ex. over SAR (E. Etienne, P. Heylens), later 1 ex. te Leefdaal/ plateau (I. Nel) 19/03 1 ex. te Leefdaal/plateau (F. Fluyt) 11/04 1 ex. te Korbeek-Dijle/plateau (J. Nysten), 1 ex. O te Neerijse/Ganzeman (A. Meeus, I. Nel) 13/04 1 ex. te Leefdaal/plateau (J. De Cock) 06/05 1v te Leefdaal/plateau (F. Fluyt) Roodpootvalk Falco vespertinus Nadat op 12/05 te Sint-Joris-Weert en op 14/05 in de Doode Bemde een jagend adult vrouwtje Roodpootvalk werd waargenomen (R. Stoks, J. De Cock), werd vanaf 15/05 duidelijk dat dit exemplaar in de streek pleisterde. Van 15 tot en met 20/05 kon ze nagenoeg voortdurend worden waargenomen op en rond de parking langs de Weertse Dreef aan de westrand van Meerdaalwoud in Sint-Joris-Weert, veelal op Meikevers jagend (I. Nel e.v.a.). Slechtvalk Falco peregrinus Voor deze soort beperken we ons tot het berichten over het Leuvense broedkoppel, dat voor het achtste opeenvolgende jaar succesvol broedde. Net zoals in zes voorgaande jaren werden er bij het ringen vier jongen in het nest aangetroffen. Enkel in 2017 ging het om drie jongen.

Alpengierzwaluw Tachymarptis melba Op 9/05 werd een Alpengierzwaluw gemeld in een groep Gier- en Huiszwaluwen te Wijgmaal, waarop de vogel naar N vloog (L. Smets). Indien aanvaard door het BRBC betreft het een nieuwe soort voor het Dijleland.

Grauwe Klauwier Lanius collurio 06/05 1v te Wijgmaalbroek (J. Menu), 1m1v te Leefdaal/plateau (J. Nysten, I. Nel, N. De Clercq e.a.) 21/05 1m in de Doode Bemde (P. Selke, J. Nysten, A. Meeus, I. Nel)

Bijeneter Merops apiaster 21/05 1 ex. NO te Wilsele-Putkapel/Kwade Hoek (J. De Rycke)

Wielewaal Oriolus oriolus In het Wijgmaalbroek zong de eerste Wielewaal op 29/04 (E. Sente). Tot op 19/05 werd de soort hier nog op 8 data

De Boomklever I september 2018 I vogels

gehoord, met een visuele waarnemingen van 2 ex. op 11/05 (J. Vantrappen). Verder waren er enkel meldingen van zangposten in Meerdaalwoud op 4/05 (R. Stoks), te Wilsele-Putkapel/dorp op 19/05 (F. Vandekeybus) en te Groenendaal op 27/05 (P. La Haye, F. Wyns). Raaf Corvus corax Hoewel de Raaf minstens sinds de winter 2016-2017 gevestigd is in het Dijleland, loopt men de soort hier zeker niet dagelijks tegen het lijf. In en rond het Meerdaalwoud werden Raven in maart op 9 data doorgegeven (4 keer ging het om 2 ex.), in april op 5 data (1 keer 2 ex.), en in de eerste 2 decaden van mei op 5 data. Op 20 mei werd dan eindelijk het nest gevonden (H. Roosen), meer daarover verneemt u in het artikel elders in deze Boomklever. Intrigerend is dat er ook ten N van Leuven twee keer Raven werden gezien, namelijk op 21/04 en 18/05 te Wijgmaal (K. Lossy). In beide gevallen ging het om een duo, en het lijkt erg onwaarschijnlijk dat het koppel van Meerdaalwoud in volle broedperiode samen een uitstapje maakte tot zover buiten hun territorium. Baardman Panurus biarmicus In de nasleep van het voor deze soort goede winterhalfjaar 2017-2018 werden in maart 2018 nog Baardmannetjes waargenomen te SAR (telkens 2 ex. op 7 & 11/03; B. Forget, A. Meeus) en OHZ (resp. 1, 1, 2 & 1 ex. op 9, 12, 14 & 25/03; J. Vantrappen, J. Rutten, L. Hendrickx). Boomleeuwerik Lullula arborea 04/03 1 zp te LP (J. Lambrechts), 3 ex. NO te Huldenberg/plateau (F. Fluyt) 06/03 1 ex. NO te Overijse/Ketelhuis (P. Moysons) 10 & 11/03 resp. 5 ex. N & 10 ex. O te Huldenberg/plateau (F. Fluyt) Cetti’s Zanger Cettia cetti Uit de verzamelde waarnemingen kon een broedbestand van ‘slechts’ 37-38 territoria worden afgeleid, als volgt verdeeld over de verschillende bezette gebieden (met de aangrenzende Waalse gebieden erbij): Kwerps/vijvers 1, AVP 1, Heverlee/Langestaart 2, OH/Ormendaal 1, OHN 4, OHZ 3, Oppem 1, NGB 1, NGB/Langerodebos 1, Doode Bemde 6, SAR 6-7, Néthen/Marbaise 1, Pécrot/ Chaussée+Etang+ Grand-Pré 7, Florival/N 1, Florival/Z 1, SAR/ Onderbos 1 en Overijse/IJsebroeken 1. In 2017 klokten we af op minstens 51 territoria, en werden er nog geen territoria geïnventariseerd te Kwerps/vijvers, SAR/Onderbos en Overijse/IJsebroeken. De belangrijkste verschilpunten liggen te AVP (3 in 2017), OH (N, Z & Ormendaal: 13 in 2017, 8 in 2018, deels verklaarbaar doordat de zeer

geschikte zone ten ZW van OHZ in 2018 niet onderzocht werd), SAR (incl. Laanvallei en Vette Weide: 12 in 2017) en Pécrot (9 in 2017). Tjiftjaf x Fitis Phylloscopus collybita x trochilus 19/04 1 zp te Kessel-Lo/Centraal (W. Tamsyn) Fluiter Phylloscopus sibilatrix Op 15/04 werd een zingende Fluiter gevonden in het Meerdaalwoud, met vervolgwaarnemingen op dezelfde locatie op 19 en 22/04 (G. Bleys, R. Stoks). Op 8/05 werd op een andere locatie in dit bos ook een Fluiter gehoord (J. Baert, R. Polfliet), en op 27-28/05 kwam er nog een derde locatie bij (1 zp; K. Goderis). In Heverleebos was er een waarneming op 21/04 (K. Aerts). Te Bertem/Eikenbos werd er eentje ontdekt op 5/05, met nog waarnemingen op dezelfde locatie op 6, 9 en 11/05 (G. Bleys, R. Ghijsen, G. Vandezande). Hoeilaart deed ook zijn duit in de zak, met zangposten op 4 locaties in Zoniënwoud in de periode 3-22/05 (M. Fajgenblat, S. Boddington, F. Vassen e.a.) en 1 ex. te Groenendaal op 8/05 (M. Nicolai). Tot slot werd op 19 en 21/05 ook in het Tervurense deel van het Zoniënwoud een Fluiter waargenomen (F. Hidvegi, M. Peero). Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 9/04 2 zp te OHN (J. Nysten) 14/04 1 zp in de Doode Bemde (Zuid) (L. Hendrickx) 16/04 1 zp te NKV (F. Fluyt) 30/04 & 3/05 1 zp te OHZ (J. Vantrappen, G. Vandezande) 2 & 9/05 1 zp te SAR (J. Vantrappen, N. De Clercq) 6, 8-9, 16 & 21/05 1 zp te OHN (T. Bovens, S. Horemans, I. Nel e.a.) 22-23/05 1 zp te NKV (W. Tamsyn, I. Nel)

VOGELS

Wanneer we de waarnemingen van een solitair ex. uit de periode 17/07 tot 9/08/17 (verspreid van Overijse tot Neerijse) als hetzelfde exemplaar beschouwen (er werden er alvast nooit twee samen gezien), betreft de waarneming uit 2018 het 7e geval en het 18e individu voor het Dijleland in de 21e eeuw (waaronder 2 juvenielen die in 2002 in de regio werden geboren).

Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 19-21/05 1 zp te OHN (W. Claes e.v.a.) De zesde Grote Karekiet voor het Dijleland in de 21e eeuw, en het vijfde jaar op rij (er waren er twee in 2015). De datumgrenzen betreffen 4/05 – 5/06. Spotvogel Hippolais icterina Op 23/04 werd de eerste Spotvogel voor 2018 gehoord te Leefdaal/plateau (E. Kimman). De soort werd nadien in 10 verschillende gebieden waargenomen. Enkel te Leefdaal/plateau (min. 2 territoria), te Erps/Dorenveld (min. 2 territoria) en in Wijgmaalbroek (min. 1 territorium) was de soort broedverdacht. De Boomklever I september 2018 I vogels

99