De Boomklever September 2018

Page 25

Regenwulp Numenius phaeopus 15/04 1 ex. N te OHZ (A. Meeus, L. Hendrickx, I. Nel) Wulp Numenius arquata 3 & 13/03 telkens 1 ex. tpl te Erps/Dorenveld (F. Wyns, P. Moysons)/ 4/03 1 ex. NO te Huldenberg/plateau (F. Fluyt) 6/03 1 ex. Z te NKV (E. Kimman) 20/03 1 ex. over Neerijse/Zingende Wind (I. Nel) Zwarte Ruiter Tringaerythropus 20-22/03 1 ad te LP (F. Vanwezer, J. Lambrechts, P. Standaert e.a.) Tureluur Tringa totanus 2/9-30/03 2 ex. te OHN (B. Vereyken, J. De Cock, L. Hendrickx, A. Meeus) 29/03 & 22/04 telkens 1 ex. te OHZ (B. Vereyken, I. Nel, G. Vandezande) 3-4 & 27/04 telkens 1 ex. te AVP (E. Toorman, G. Vandezande, B. Verstraete) 10-11 & 17/05 telkens 1 ex. te LP (G. Vandezande, B. Verstraete, E. Toorman, F. Vanwezer) 27-29/05 1 ex. te SAR (I. Nel, L. Hendrickx, N. De Clercq e.a.) Groenpootruiter Tringa nebularia 15, 25/04, 10, 11, resp. 1, 2, 2, 1, 2 & 1 ex. te SAR 21 & 26-27/05 (I. Nel, G. Vandezande, N. El Takriti e.a.) 25/04 & 10/05 resp. 1 & 2 ex. te NKV (S. Horemans, M. O’Briain, J. Nysten) 27/04 & 13/05 telkens 1 ex. te AVP (R. Gysbertsen, P. Dauwe) 28/04 & 21/05 telkens 1 ex. over OHN (L. Hendrickx, F. Vandeputte) 4 & 20/05 resp. 2 & 3 ex. te Kwerps/vijvers (P. Deschepper, P. Moysons, E. Geeraerts)

96

De Boomklever I september 2018 I vogels

6, 8 & 21/05 8-12, 13-15, 16-17 & 25/05 19/05

resp. 1, 1 & 2 ex. te OHZ (J. Rutten, R. Hendrix, I. Nel, L. Hendrickx) resp. 3, 4, 3 & 1 ex. te LP (E. Toorman, T. Bovens, F. Vanwezer e.a.) 1 ex. NO te DoodeBemde/Z (A. Meeus)

Bosruiter Tringa glareola 22/04 1 ex. te AVP (R. Gysbertsen) 22/04 & 6/05 resp. 1 & min. 22 ex. te OHZ (G. Vandezande, I. Nel, L. Hendrickx e.a.) 25/04 & 16/05 telkens 1 ex. te LP (G. Vandezande, J. Lambrechts, B. Verstraete) 15/05 1 ex. te SAR (B. Chiwy, N. De Clercq) Witgat Tringa ochropus Witgatjes waren relatief schaars tijdens het voorjaar van 2018 (verspreid, maar met lage maxima): Maart waarnemingen op 6 data en 6 locaties, maar enkel vanaf 24/03, max. 5 ex. te OHN op 25/03 (L. Hendrickx, J. Nysten) April waarnemingen op 24 data en 13 loacties, max. 6 ex. te OHZ op 18/04 (G. Vandezande) Mei waarnemingen van 1-2 ex. op 6 data en 6 locaties (tot op 30/05) Oeverloper Actitis hypoleucos De eerste Oeverloper voor 2018 zat op 6/04 te Tervuren/ Park KMMA (B. Forget). Het voorkomen van deze soort in regio Leuven tijdens het voorjaar van 2018 kan verder als volgt beknopt worden samengevat: April waarnemingen op 11 data (vanaf 16/04) en 8 locaties, max. 9 ex. te AVP op 28/04 (R. Gysbertsen) en 8 ex. te LP op 30/04 (F. Vanwezer) Mei waarnemingen op 28 data en 15 locaties, max. 17 ex. te LP op 16/05 (B. Verstraete) Temmincks Strandloper Calidris temminckii 19/05 1 ad zom te LP (F. Vanwezer, B. Verstraete, E. Toorman, G. Vandezande) Het 21e geval en 37e ex. van Temmincks Strandloper voor het Dijleland. Slechts drie gevallen (7 ex.) vielen voor de eeuwwisseling. De maandverdeling (aantal gevallen) illustreert dat mei veruit de beste maand is om bij ons naar deze soort te zoeken: april 2 – mei 16 – juli 1 – augustus 1 – september 1.

Roodpootvalk - Sint-Joris-Weert Foto: Gert Vandezande

Melanistische Grauwe kiekendief Leefdaal Plateau Foto: Axel Smets

Bonte Strandloper Calidris alpina 18/03 1 ad win te Leefdaal/plateau (in groep Goudplevieren) (R. Stoks, S. Horemans, I. Nel e.a.) 30/03 1 ex. te OHN (A. Meeus) Kemphaan Philomachus pugnax 22/04 1 ex. te OHZ (I. Nel, G. Vandezande) 20/05 1 ex. te AVP (D. von Werne, N. De Clercq, W. Claes, B. Verstraete) Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus 08/04 5 ex. NO te SAR (E. Callebaut, J. Rottiers) 06/05 1 ex. te NGB (R. Uyttenbroeck, S. Vranckx) 10/05 1 ex. te LP (B. Verstraete, G. Vandezande) Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus Op 15 en 16/05 werd te LP een koppel Kokmeeuwen opgemerkt dat een nest bezette op een boomstronkje in de vijver (E. Toorman). Telkens zat een oudervogel te broeden, en werden kraaiachtigen actief geweerd. Het broedsel mislukte, maar het ging desalniettemin om de eerste gedocumenteerde broedpoging van Kokmeeuw voor regio Leuven. Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus 18/05 1 ex. over OHN (A. Meeus) Pontische Meeuw Larus cachinnans 3-4 & 21/03 1 ex. te LP (F. Vanwezer, J. Lambrechts, G. Vandezande) 4, 7 & 11/03 1 ex. te SAR (R. Stoks, I. Nel, L. Hendrickx e.a.)

Zwarte ruiter Leopoldspark Kessel-Lo Foto: Erik Toorman

18/03 3 ex. te Kwerps/vijvers (P. Moysons) Wanneer gespecifieerd ging het telkens om adulte exemplaren. Geelpootmeeuw Larus michahellis 04/03, 17/04 resp. 1 ad, 1 ad & 2 ad te LP & 28/05 (J. Lambrechts, W. Goussey, F. Vanwezer) 10/03 1 ad over OHZ (R. Gysbertsen) 11, 25-26/03 1 ad, 1 ex. & 1 ex. te SAR & 5/04 (L. Hendrickx, I. Nel, A. Meeus, N. De Clercq) 31/03 1 ex. over Korbeek-Dijle (B. Hermans) Kleine Burgemeester Larus glaucoides 10/03 1 4e kj te LP (J. Lambrechts) Slechts de 2e Kleine Burgemeester voor het Dijleland. Net zoals bij het eerste ex. (1 2e win te Tervuren/Park KMMA op 5/03/12) ging het om een waarneming in de eerste decade van maart, buiten de Dijlevallei, en om een ex. dat slechts kort ter plaatse bleef en enkel voor de ontdekker was weggelegd.

VOGELS

ex. NO te OHN op 25/03 (J. Nysten) en 1 ex. te SAR op 26/03 (N. De Clercq). Buiten de vallei pleisterde de soort vooral te AVP (waarnemingen op 22 data tss 1/03 en 11/04, met max. 9 ex. op 5/03 – P. Moysons), met ook waarnemingen te LP (1 ex. op 1-2/03; F. Vanwezer, B. Verstraete), Kwerps/Zuurbeekvallei (2 ex. op 18/03, waarvan zowaar eentje in baltsvlucht; A. Verboven) en Kwerps/vijvers (telkens 1 ex. op 14/03 en 6/05; P. Moysons, B. Bergmans – deze laatste betrof het laatste ex. van voorjaar 2018).

Dwergstern Sternula albifrons 25/05 1 ad zom te SAR (C. Terseleer Lillo, I. Nel, A. Meeus e.v.a.) Het 16e geval (17e ex.) van Dwergstern voor het Dijleland, waarvan het 9e geval (10e ex. sinds 2010). De maandverdeling illustreert dat mei de topmaand is om deze soort in de regio te zoeken (vnml. eind mei): april 2, mei 10, juni 4, juli 1. Visdief Sterna hirundo 3/04 1 ad te LP (E. Toorman) 25/04 1 ex. N te SAR (G. Vandezande) 9/05 1 ad te NGB, 1 ad zom te SAR (L. De Boomklever I september 2018 I vogels

97