De Boomklever September 2018

Page 23

Sperwer - OHN Foto: Jan Waumans

Grauwe Kiekendief Circus pygargus 11/05 1 2e kj m NO te Korbeek-Dijle (A. Smets) Rode Wouw Milvus milvus Een lange reeks: 1 ex. te Neerijse/Ganzeman op 5/03 (I. Nel), 1 ex. N te Leefdaal/plateau op 9/03 (F. Vanwezer), min. 7 ex. over de regio op 11/03 (R. Stoks, B. Forget, N. De Clercq e.a.), 1 ex. te Korbeek-Dijle/plateau op 14/03 (F. Henin, E. Etienne), 1 ex. te Kessel-Lo/Centraal op 15/03 (S. Vranckx), 1 ex. te Heverlee/W op 16/03 (N. De Clercq), 1 ex. te Leefdaal/plateau (F. Fluyt) en 1 ex. NO te Blanden (K. Moreau) op 18/03, 1 ex. O over Meerdaalwoud op 20/03 (R. Stoks), 1 ex. ZO te Neerijse/ Ganzeman op 22/03 (T. Vandenberghe), 6 ex. te Leefdaal/ plateau op 23/03 (B. Forget), 1 ex. over Erps/ Dorenveld (P. Moysons) en 2 ex. NO te Korbeek-Dijle/plateau (JM Lommaert) op 24/03, 7 ex. over de regio (waaronder groep van 4) op 25/03 (F. Fluyt, G. Vandezande, F. Vandeputte e.a.), 1 ex. O te SAR op 30/03 (L. Hendrickx, A. Meeus), 1 ex. te OHZ (E. Kimman) en 1 ex. over SAR op 31/03 (A. Meeus), 1 ex. over Korbeek-Dijle plateau op 1/04 (G. Vandezande), 5 ex. over de regio op 2/04 (A. Smets, F. Fluyt, R. Charlier), min. 4 ex. over de regio op 7/04 (N. Ryckeboer, P. Moysons, M. Fajgenblat e.a.), 1 ex. te OH op 11/04 (I. Nel), 1 ex. over Korbeek-Dijle/plateau (G. Vandezande, JM Lommaert) en 1 ex. te Neerijse/ Ganzeman (F. Fluyt) op 15/04, 1 ex. NO te Korbeek-Dijle/ plateau op 18/04 (G. Vandezande), 2 ex. Z te Bertem/ Koeheide op 20/04 (G. Bleys), 2 ex. pleisterend van OH tot Sint-Joris-Weert op 22/04 (I. Nel, R. Stoks, A. Meeus), 1 ex. te Overijse/Terlanen op 25/04 (F. Vandeputte), 2 ex. over Leefdaal/plateau op 27/04 (B. Forget), 1 ex. te Bertem/Koeheide op 28/04 (G. Bleys), 1 ex. te Korbeek-Dijle/

94

De Boomklever I september 2018 I vogels

Zwarte Wouw Milvus migrans 21/03 1 ex. over Hoeilaart (E. Etienne, F. Henin) 28/03 1 ex. achtereenvolgens over SAR (P. Moysons) en de Doode Bemde (E. Kimman) 7/04 1 ex. te Leefdaal/plateau (J. Nysten) 9/04 1 ex. OHN (S. Horemans), 1 ex. over Heverlee/W (N. De Clercq) 11/04 1 ex. NO te SAR (B. Forget), 1 ex. NO te Neerijse/Ganzeman (A. Meeus, I. Nel) 14/04 1 ex. NO te Korbeek-Dijle/plateau (G. Vandezande, JM Lommaert) 21/04 1 ex. te Meerbeek (W. Claes) 29/04 1 ex. N te Bertem/Koeheide (G. Bleys) 6/05 1 ex. over NGB (S. Vranckx, R. Uyttenbroeck) 8/05 1 ex. NO te Korbeek-Dijle/plateau (W. Tamsyn) 12/05 3 ex. NO te Korbeek-Dijle/plateau (G. Vandezande, JM Lommaert, J. Nysten), 1 ex. NO te Huldenberg/ plateau (A. Smets) 27/05 1 ex. over SAR (L. Hendrickx, I. Nel, D. von Werne), 1 ex. ZW te Wijgmaal (L. Smets) Kraanvogel Grus grus Tot grote vreugde van zowat alle vogelliefhebbers werd begin maart 2018 weer gekenmerkt door een mooie doortocht van Kraanvogels: op 3/03 werden er minstens 512 geteld (8 groepen), op 4/03 passeerden minstens 241 ex. (6 groepen) (waaronder op beide data groepen die op verschillende plekken werden opgepikt), en op 5/03 vlogen nog eens minstens 557 ex. (5 groepen) over regio Leuven. Op 9, 11, 17, 19 en 20/03 werden vervolgens nog resp. 36 ex. (3 groepen), 16 ex. (2 groepen), 3 ex. (allen solitair), 9 ex. (1 groep) en 12 ex. (1 groep) waargenomen, en in april volgden nog resp. 14, 1 en 6 ex. op 6, 10 en 12/04. Kwartelkoning Crex crex 13-21/05 1 zp te OHN (A. Smets, I. Nel, N. De Clercq e.v.a.) Het 4e geval van Kwartelkoning in het Dijleland in de

21e eeuw (en het 5e ex.), na twee zp te Meerbeek op 10-11/05/12, 1 zp te Erps/Dorenveld op 24/05/12 en 1 kort roepend ex. te Leefdaal/ plateau op 19/10/17. Griel Burhinus oedicnemus Op 7/04 werd rond 10:00 een noordwaarts vliegende Griel waargenomen vanop de trektelpost te Korbeek-Dijle (G. Vandezande). De vogel leek verderop hoogte te verliezen, en werd wat later inderdaad aan de grond teruggevonden te Leefdaal/plateau (J. Nysten), waar hij tot op het einde van de dag nog door 33 andere waarnemers bewonderd kon worden. Het betreft de zesde Griel voor het Dijleland, en met een maand voorsprong de vroegste ooit. Eerdere gevallen vonden plaats op 5-6/05/03 te Leefdaal/plateau, op 1/6/2008 te Korbeek-Dijle/plateau, op 16/06/09 te Korbeek-Dijle/plateau, op 21/08/12 aud over OH/centrum en op 7-8/10/12 rondtoerend in de regio (met waarnemingen te Meerbeek, Korbeek-Dijle, Sint-Joris-Weert en Moorsel). Scholekster Haematopus ostralegus Op 5/03 vloog een Scholekster naar N over Wilsele/dorp (J. De Rycke), maar nadien moest men voor deze soort zoals traditioneel weer vooral op het industrieterrein van Haasrode zijn. Van 7/03 tot het einde van de behandelde periode werd de soort hier op 32 data waargenomen, en van vrijwel in het begin (9/03) waren daarbij 2 ex. betrokken (P. Moysons, J. Menu, D. von Werne e.a.). Verder waren er ook de volgende waarnemingen: 1 ex. ZO te Wijgmaal op 25/03 (J. Menu), 1 ex. NW te SAR op 7/05 (A. Smets), 1 ex. Z te OHN op 13/05 (J. Rutten), 1 ex. te LP op 17/05 (F. Vanwezer), 2 ex. O te Korbeek-Dijle/ plateau op 21/05 (J. Nysten) en 1 ex. NO te Neerijse/ Ganzeman op 22/05 (I. Nel). Kluut Recurvirostra avosetta 07/04 1 ex. te SAR (I. Nel, L. Hendrickx, M. Fajgenblat, G. Vandezande) Goudplevier Pluvialis apricaria Er werden tijdens de periode maart-mei 2018 maar liefst 81 waarnemingen van Goudplevieren ontvangen uit regio Dijleland (incl. een aantal dubbeltellingen). Na 1 ex. te Korbeek-Dijle op 5/03 (P. Standaert) en 4 ex. Z te Leefdaal/plateau op 7/03 (B. Forget), gingen op 10-11/03 de remmen los. Over Huldenberg/plateau werden op deze dagen resp. 239 ex. en 50 ex. opgemerkt (richting NO; F. Fluyt), en op 11/03 168 ex. over Neerijse/ Ganzeman (I. Nel, A. Meeus, F. Vandeputte), 75 ex. over SAR (I. Nel, L. Hendrickx, A. Meeus) en 1 ex. over Erps/ Dorenveld (P. Moysons). Op 17-18/03 zorgde dan vooral dit laatste gebied voor spektakel, met resp. ca 400 ex.

en ca 225 ex. ter plaatse (P. Moysons, K. Moreau, P. Deschepper, A. Verboven e.a.). Op 17/03 werden nog 9 andere waarnemingen ontvangen, met 88 ex. te Neerijse/ Ganzeman als grootste groep (I. Nel). 18/03 leverde vervolgens 19 overige waarnemingen op, met onder meer 63 ex. tpl te Veltem-Beisem (R. Gijsen, D. Walton, A. Verboven), 30 ex. tpl en 45 ex. over Neerijse/Tersaert (F. Fluyt, I. Nel , A. Meeus), 176 ex. tpl te Kwerps/Zuurbeekvallei (P. Moysons) en 143 ex. tpl te Leefdaal/plateau (F. Fluyt, M. Fajgenblat, A. Meeus e.a.). Op 19/03 volgden nog 7 waarnemingen, met 220 ex. te Leefdaal/plateau (F. Fluyt) en 74 ex. te Winksele (F. Vandekeybus) als grootste groepen, en op 20/03 ging het om 6 waarnemingen met daarbij 307 ex. te Neerijse/Ganzeman (I. Nel), 200 ex. te Neerijse/Tersaert (R. Stoks) en 62 ex. te Duisburg (J. De Cock). De laatste decade van maart (21/03 – 1/04) was nog goed voor 10 waarnemingen. Op 62 ex. N te Huldenberg/plateau op 25/03 (F. Fluyt) en 10 ex. te Leefdaal/plateau op 1/04 (B. Forget) na, ging het telkens om solitaire vogels. Nadien volgden nog 1 ex. NO te Korbeek-Dijle/plateau op 7/04 (JM Lommaert) en een laat ex. N te OH/Dorp op 27/05 (J. Rutten). Zilverplevier Tringa erythropus 31/05 1 ex. N te Overijse/stad (I. Nel) Het 21e geval (en 37e ex.) van Zilverplevier voor het Dijleland. Bontbekplevier Charadrius hiaticula 9-11 & 20/05 telkens 1 ad te LP (G. Vandezande, T. Bovens, B. Verstraete, F. Vanwezer e.a.)

VOGELS

plateau op 11/05 (J. Nysten), 1 ex. te Korbeek-Dijle/ plateau (G. Vandezande, JM Lommaert) en 1 ex. ZW te Huldenberg/IJsevallei (S. Horemans) op 12/05, en tot slot 1 ex. te Erps/Dorenveld op 20/05 (P. Moysons).

Kleine Plevier Charadrius dubius De eerste Kleine Plevieren voor 2018 speelden op 18/03 akkervogel te Neerijse/Tersaert (F. Fluyt) en Leefdaal/plateau (K. Van Acker). AVP en LP waren nadien ‘the places to be’: te AVP waren er waarnemingen op 19 data tussen 19/03 en 21/05, met maximaal 4 ex. tss 10/04 en 10/05 (B. Miserez, R. Gysbertsen, E. Toorman e.a.); te LP ging het om 33 waarnemingsdata tussen 19/04 en 31/05 en maximaal 4 ex. op 22/04 (B. Verstraete, F. Vanwezer, E. Toorman e.a.). In de Dijlevallei werd de soort tijdens het voorjaar van 2018 niet waargenomen. Watersnip Gallinago gallinago In de Dijlevallei waren Watersnippen een eerder schaarse verschijning tijdens het voorjaar van 2018: in de Doode Bemde werd de soort weliswaar op 6 data gezien (24/03 – 22/04, met 23 ex. op 29/03 – P. Vanormelingen, I. Jacobs, maar verder nooit meer dan 3 ex.) maar verder waren er enkel 5 ex. te OHZ op 10/03 (E. Kimman), 1 De Boomklever I september 2018 I vogels

95