De Boomklever Juni 2018

Page 8

Macronachtvlinders in het Zoniënwoud door de eeuwen heen Enkele jaren geleden kwam ik in contact kwam met de Catalogue des Macrolépidoptères de Belgique van Hackray e.a., uitgegeven tussen 19641980, een uitgave met de oplijsting van de macronachtvlinders van België en hun voorkomen per geografisch district. In dit werk worden bij de minder algemene soorten soms de vindplaatsen, de waarnemer en het vangstjaar vermeld. Deze cataloog herneemt voornamelijk de situatie rond 1940-1980. Oudere waarnemingen worden sporadisch weergegeven. Tot mijn verwondering kwam de vangstplaats “Zoniënwoud” relatief veel voor, vandaar rijpte bij mij het idee om de oude gegevens te vergelijken met de huidige vangstgegevens. 1 BRONNEN Er bestaan relatief veel oudere gegevens in verband met vlinders/nachtvlinders (inclusief micronachtvlinders). Ik consulteerde volgende bronnen (in volgorde van ouderdom), in het blauw staan de gegevens die werden gedigitaliseerd en vrij beschikbaar zijn op het internet: - Les Annales de la Société entomologique de Belgique van 1857 tot 1924 met als belangrijke onderdelen: • Catalogue des Insectes Lépidoptères de la Belgique van de Selys – Longchamps van 1857 • Catalogue des Lépidoptères de Belgique van Donckier de Donceel van 1882

40

De Boomklever I juni 2018 I ongewervelden

- Les revues mensuelles de la Société Entomologique Namuroise 1901-1913: • Catalogue des Lépidoptères de Belgique van L-J. Lambillion van 1903 (niet op het internet terug te vinden) (gepubliceerd als bijlage bij de revues mensuelles) - Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique van Léon Lhomme uitgegeven tussen 1923-1935 (gegevens van rond 1900 tot 1930) - De historische waarnemingen van Malfliet en Professor A. Soenens vervat in Waarnemingen. be uit de periode 1925 en rond 1935 - Catalogue des Macrolépidotères de Belgique van Hackray en Sarlet (gegevens van voor 1980) De recente gegevens (voornamelijk vanaf 2000) zijn afkomstig van: - De database van Phegea (VVE) met voornamelijk waarnemingen uit de periode na 2000 - Gegevens uit de databank van Waarnemingen (voornamelijk vanaf 2008) - Gegevens van de vangsten in de Jardin Massart (KBIN) - Gegevens van collega’s vlinderaars waarvan het grootste gedeelte in Waarnemingen.be is ingebracht - Mijn eigen database van mijn vangsten (al dan niet samen met collega’s vlinderaars) in het Zoniënwoud, die in Waarnemingen.be ingebracht is. De overgenomen gegevens werden niet op hun exactheid getoetst.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.