De Boomklever Juni 2018

Page 32

Opmerkelijke vogelwaarneminge in de Dijlevallei en omgeving dec. 2017 - febr. 2018 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode december 2017 – februari 2018. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Tervuren, Overijse, Hoeilaart en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode maart – mei 2018 omvatten. Voor opname worden waarnemingen bij voorkeur ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/12.58.77, kelle.moreau@gmail. com. Waarnemingen van soorten die niet in dit verslag werden opgenomen (incl. alle exoten), maar wel werden ingevoerd in www.waarnemingen.be kunnen daar geraadpleegd worden. Waarnemingen die als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet weerhouden. In vele soortteksten wordt verwezen naar het aantal waarnemingen, waarbij waarnemingen worden gedefinieerd als ‘records’ in de database (een record is de combinatie van soort, datum, waarnemer, gebied en tijdstip). Omwille van de variatie in invoergedrag van verschillende waarnemers moet men wel oppassen met het interpreteren en vergelijken van deze cijfers. Waarnemingen die door het Belgian Rare Bird Committee (BRBC) beoordeeld dienen te worden, worden onder voorbehoud gepubliceerd vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden. 64

De Boomklever I juni 2018 I vogels

Wat de soortvolgorde betreft wordt de lijst van het International Ornithological Committee (IOC) gevolgd. GEBIEDSAFKORTINGEN WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee – Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR = Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/KMMA = Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Kolgans Anser albifrons Een winterse groep vriezeganzen in het gebied SAR – Pécrot, het wordt een gewoonte waar we niet rouwig om zijn. Tijdens de winter 2017/2018 arriveerden de eerste 7 Kolganzen op 7/01 in dit gebied (R. Charlier e.a.), met 8 ex. vanaf 8/01 (G. Ryken, S. Horemans), 17 ex. vanaf 12/01 (G. Vanautgaerden, E. Etienne) en het maximum van 22 ex. van 13 tot 18/01 (K. Aerts, L. Hendrickx, I. Nel e.a.). Daarna werden er maximaal 21 geteld tot op 24/01, met nog slechts 9 ex. op 27/01 en de laatste 2 ex. op 3/02 (M. Walravens). Buiten de zuidelijke Dijlevallei was er enkel de waarneming van 44 ex. NO te Veltem-Beisem/Molenbeekvallei op 7/01 (P. Moysons). Toendrarietgans Anser serrirostris Het eerste groepje van 7 Kolganzen dat op 7/01 te SAR/ Pécrot arriveerde, was in het gezelschap van een Toendrarietgans (G. Vandezande, L. Hendrickx, I. Nel e.a.). Het was het enige ex. van de winter, op 13/01 werd de vogel voor het laatst gezien (K. Aerts e.a.).