De Boomklever Juni 2018

Page 26

het verkrijgen van geschikte kweekdieren voor de opstart van een nieuwe kweeklijn Rivierdonderpad (Dijlestam voor uitzetting in het Dijlebekken). Tevens wensen we Pierre Van Roy te bedanken voor de hulp bij de microhabitatopnames en Yves Ceusters en Bruno Picavet van het INBO voor hun onmisbare hulp bij de kweek én de jaarlijkse monitoring van de uitgezette Rivierdonderpadpopulaties. Ook in het bijzonder wordt het ANB-Visserijfonds en de Provinciale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant bedankt voor de financiële ondersteuning van de viskwekerij te Linkebeek en opname van het soortherstelproject in de voorbije herbepotingsplannen. LITERATUUR Frank, V., Mathy, F. & Fievet, V. et al. 2005. Le chabot (Cottus giobio, L.) dans le basin de la Dyle. Distribution et avenir de cette espèce. Gestions des cours d’eau. Parcs et Réserves, volume 60(1), pp 36-42. Knaepkens, G, L. Bervoets, E. Verheyen & M. Eens (2004). Relationship between population size and genetic diversity in indangered populations of the European bullhead (Cottus gobio): implications for conservation. Biological Conservation 115: pp. 403-410. Seeuws, P., Van Liefferinge C., Meire, P. & Verheyen, R.F. (1999): Ecologie en Habitatpreferentie van beschermde vissoorten. Soortbeschermingsplan voor de Rivierdonderpad. Rapport Universitaire Instelling Antwerpen, i.o.v. AMINAL, Afdeling Natuur (AMINAL/NATUUR/1996/NR14), 64p. Vught, I, De Charleroy, D, Van Liefferinge, C, Auwerx, J, Picavet, B, Hennebel, D, Ceusters, Y & Coeck, J 2012, Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma Rivierdonderpad (Cottus perifretum) in het Demerbekken: resultaten 2008 - 2011. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, nr. INBO.R.2011.60. Van Liefferinge C., Seeuws P., Meire P. & Verheyen R.F. (2005). Microhabitat use and preferences of the endangered species Cottus gobio L. (bullhead) in the river Voer, Belgium. Journal of Fish Biology, 67, 897-909. Van Liefferinge C., Seeuws P., Meire P. & Verheyen R.F. (2006). Erratum: Microhabitat use and preferences of the endangered species Cottus gobio L. (bullhead) in the river Voer, Belgium. Journal of Fish Biology, 68,1313 –1316. Van Liefferinge, C, Vught, I, Auwerx, J & De Charleroy, D (2015). Rapportage herintroductie-programma en monitoring Rivierdonderpad najaar 2014. Agentschap voor Natuur en Bos.

Zanddoorntje - Neerijse Foto: Robby Stoks

Een nieuwe sprinkhaansoort voor het Dijleland Bij enkele bezoeken aan de Zandgroeve Ganzemans (Neerijse) in april-mei 2018 werd een nieuwe sprinkhaansoort voor het Dijleland ontdekt: het Zanddoorntje Tetrix ceperoi. Dit is de derde doornsprinkhaansoort in onze regio, naast het algemene Gewoon doorntje Tetrix undulata en het Zeggendoorntje Tetrix subulata. Dit brengt de totale teller op 23 soorten sprinkhanen in het Dijleland. HERKENNING Doorntjes zijn heel kleine sprinkhanen (ook wel ‘pygmy grasshoppers’ genoemd) en kan je van andere sprinkhanen onderscheiden door hun langgerekt halsschild dat het volledige achterlijf bedekt. Bij soorten zoals het Zand-

58

De Boomklever I juni 2018 I vissen