De Boomklever December 2017

Page 18

Opmerkelijke vogelwaarneminge in de Dijlevallei en omgeving juni – augustus 2017

118

De boomklever I december 2017 I vogels

Wat de soortvolgorde betreft wordt de lijst van het International Ornithological Committee (IOC) gevolgd. GEBIEDSAFKORTINGEN WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee – Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR = Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/KMMA = Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Kwartel Coturnix coturnix Op het plateau van Leefdaal – Korbeek-Dijle werden tussen 2/06 en 20/08 op 19 data Kwartels gehoord, waarbij tot 10 zangposten betrokken waren (B. Forget, B. Hermans, K. Moreau e.a.). Andere locaties waren: Oud-Heverlee/dorp (telkens 1 ex. over op 11 & 20/06; J. Rutten), Erps/Dorenveld (telkens 1 zp op 11, 12/06 & 6/08; J. Lecomte, P. Michel, F. Wyns), Huldenberg/ IJsevallei-Wolfshaegen (1 zp op 21/06; M. Fajgenblat, S. Bennekens), Neerijse/Zingende Wind (1 zp op 22/06; K. Van Acker), Tervuren/stad (1 ex. over op 24/06; N. Verbeke), Duisburg (1 zp op 1/07; K. Berwaerts), Huldenberg/ plateau (1 zp op 10/07; N. Ryckeboer) en Heverlee/Vogelzang (1 zp op 24/07; F. Vandekeybus, B. Hermans). Bergeend Tadorna tadorna In juni 2017 werden nog op 22 data Bergeenden waargenomen te SAR, met maximaal 16 ex. op 22/06, en met 4 ex. op 29/06 als laatste ‘voorjaarsvogels’ (N. De Clercq). Op 25/06 werd een juveniele Bergeend gemeld te ZW (G. Creylman). Enkel op basis hiervan kunnen we echter niet tot een broedgeval besluiten, het zou ook een relatief vroege dispersie-vogel geweest kunnen zijn. Juli

Kleine bonte specht - Leopoldspark Kessel-Lo Foto: Tom Bovens

bleef Bergeend-loos, en augustus leverde enkel 1 ad te SAR van 11 tot 20/08 (I. Nel, L. Hendrickx, J. Vandeput e.v.a.). Zomertaling Anas querquedula 02/07 1v te OHN (L. Hendrickx) 11/07, 5, 7 & 9/08 telkens 1 v-type te NKV (E. Kimman, I. Nel, L. Hendrickx e.a.) 2, 3, 9 & 14/08 resp. 7, 2, 10 & 1 ex. te SAR (M. Walravens, C. Terseleer Lillo, B. Forget) Zwarte Ooievaar Ciconia nigra 05/06 1 ex. ZW te SAR (L. Hendrickx, I. Nel) 11/06 2 ex. NO te Sint-Joris-Weert (R. Stoks) 29/07 1 ex. te LP (T. Didden) 07/09 1 ex. NW te SAR en Huldenberg/ plateau (L. Hendrickx, M. Walravens, F. Fluyt) 09/08 2 x 1 ex. Z te Korbeek-Dijle/plateau (F. Vanwezer, L. Smets) 16/08 2 ex. Z te SAR (L. Hendrickx, N. De Clercq) 22/08 1 ex. Z te Kessel-Lo/Kesselberg (G. Vandezande)

Ooievaar Ciconia ciconia In juni werden nog Ooievaars gezien op 4/06 te Leefdaal/ plateau (1 ex. ZW; B. Hermans), op 5/06 te SAR (3 ex. NW; L. Hendrickx, I. Nel), NKV (dezelfde 3 ex. W; J. Nysten) en Huldenberg/Kasteelpark (1 ex. NW; L. Smets), op 21/06 te NKV (2 ex. tpl; PD Plisnier) en op 26/06 te Wilsele/dorp (1 ex. over; NJ Bertels). Vanaf 1/07 tot en met 13/08 pleisterde langdurig een ex. te Oppem/Ormendaal/OHZ (waarnemingen op 17 data; F. Vandekeybus, L. Hendrickx, K. Moreau e.a.). Andere juliwaarnemingen betroffen 1 ex. te Wilsele/dorp op 11/07 (L. Bossant) en 1 ex. ZW over Leuven/centrum op 12/07 (W. Verheyden). De najaarstrek begon goed op 11/08, met naast 1 ex. over Bertem/Bertembos (G. Bleys) ook 67 ex. ZW over SAR (E. Van Hoorebeke). Op 14/08 vlogen 19 ex. Z over Wijgmaal (L. Smets) en werden ’s avonds de volgende pleisterende groepen gevonden: 22 ex. op daken te Vossem, 8 ex. op de kerk van Duisburg en 1 ex. te Overijse/Eizer (I. Nel, R. Charlier). Op 15/08 zaten maar liefst 172 ex. te Loonbeek/Ganspoel, om later op de dag via Overijse/Eizer op te schuiven naar Maleizen, waar ze overnachtten op de daken (I. Nel, R. Charlier, F. Vandeputte, M. Fajgenblat). In de laatste decade van augustus volgden nog de volgende waarnemingen: groepen van 12 en 4 ex. Z over Leefdaal/plateau op 20/08 (JM Lommaert, B. Forget), 3 ex. ZW te Huldenberg/ plateau en later pleisterend te Overijse/Terlanenveld op De boomklever I december 2017 I vogels

VOGELS

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode juni – augustus 2017. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Tervuren, Overijse, Hoeilaart en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode september – november 2017 omvatten. Voor opname worden waarnemingen bij voorkeur ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/12.58.77, kelle.moreau@ gmail.com. Waarnemingen van soorten die niet in dit verslag werden opgenomen (incl. alle exoten), maar wel werden ingevoerd in www.waarnemingen.be kunnen daar geraadpleegd worden. Waarnemingen die als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet weerhouden. In vele soortteksten wordt verwezen naar het aantal waarnemingen, waarbij waarnemingen worden gedefinieerd als ‘records’ in de database (een record is de combinatie van soort, datum, waarnemer, gebied en tijdstip). Omwille van de variatie in invoergedrag van verschillende waarnemers moet men wel oppassen met het interpreteren en vergelijken van deze cijfers. Waarnemingen die door het Belgian Rare Bird Committee (BRBC) beoordeeld dienen te worden, worden onder voorbehoud gepubliceerd vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden.

119


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.