De Boomklever Juni 2017

Page 3

Big Day 2017 - een sfeerverslag

35

Tijdschrift van de natuurstudiegroep Dijleland

Zaterdag 29 april, klokslag 22u. De verwachtingen staan hoog gespannen bij de start van de tiende editie van onze Big Day. Net als vorig jaar proberen we de komende 24u zoveel mogelijk vogelsoorten te spotten binnen ons werkgebied. Ons toen gevestigde record – een fenomenale 132 soorten – verbreken, zou moeilijk maar niet onmogelijk mogen zijn. Niet minder dan 45 vogelaars staan klaar om het veld in te duiken. Met een heus nachtvogelteam horen we enkele ogenblikken na het startsein een Bosuil: de eerste soort is binnen! De doelsoort van deze tocht in Meerdaalwoud, de Houtsnip, liet het echter afweten. Het zal nog spannend worden of we deze soort de volgende avond nog voor 22u zullen kunnen strikken. Terwijl ook pogingen voor Porseleinhoen mislukken, vervoegen soorten als Nachtegaal, Kerk- en Ransuil vlot de lijst. Na een drietal uur slaap is het ’s ochtends vroeg tijd om terug op pad te gaan. De soortenlijst begint meteen aan te zwellen en enkele uren na zonsopgang bereiken we de kaap van 100 soorten met de waarneming van een Bruine kiekendief. Bossen, vallei- en plateaugebieden worden in de uren nadien grondig

Ongewervelden Lieveheersbeestjes in het Dijleland Deel 3 De eerste keer Eén maturna maakt de lente wel

36 40

Vogels Parelduiker pleistert op het meer van Genval

42 Vogelwaarnemingen in de Dijlevallei 44 Predatie Slechtvalk op Rosse vleermuis 51 Zee-eenden in de Dijlevallei 54 Amfibieën en reptielen Muurhagedis - addendum Activiteiten Colofon

58 59 60

EDITORIAAL

inhoud

BIG DAY 2017 een sfeerverslag uitgekamd en tegen de middag staat de teller op 116 soorten. Ook in de komende uren blijven we gecoördineerd verder zoeken en is er al heel wat moois gezien en voorbijgevlogen. Deze editie noteren we onder andere soorten als Smelleken, Geoorde fuut, Snor, Grauwe vliegenvanger, Pijlstaart, Ooievaar, Visarend, Grauwe Kiekendief, Zwarte Ruiter, Raaf en Noordse Kwikstaart. Ook wordt de ene Zwarte wouw na de andere gezien: een tiental exemplaren worden doorheen de dag waargenomen! En jawel, net voor 22u krijgen we op drie verschillende locaties nog een Houtsnip te horen. En zo sluiten we deze prachtige dag af met 128 soorten op de teller, slechts enkele soorten verwijderd van het record van vorig jaar. Ik kijk al uit naar de 11e editie in 2018! Maxime Fajgenblat

Coverfoto ECHTE KOEKOEKSBLOEM IN DE DOODE BEMDE Foto: Rudi Wuyts Foto: Bruno Bergmans

Grasmus Foto: Bert Vereyken

35


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.