De Boomklever Juni 2017

Page 19

Slechtvalk (Falco peregrinus) als predator van Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)

Toendrarietganzen - Vette Weide (Sint-Agatha-Rode) Foto: Gert Vandezande

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros Op 4/12, 16/01 en 6/02 werd telkens een mannetje Zwarte Roodstaart waargenomen te Leuven/ Gasthuisberg (J. Cuppens, R. Ghijsen, A. Reygel). Op 21/02 werd hier een vrouwtje gezien (J. De Meirsman). Roodborsttapuit Saxicola rubicola 09/01 1 ex. te Haasrode/industrie (D. von Werne) 19/02 1m1v te Hoeilaart/Groenendaal (S. De Rouck, F. Wyns, H. Vandevoorde, J. Helpers) Ringmus Passer montanus 27/12 3 ex. te Leefdaal/plateau (B. Forget) 15, 17, 21/01, resp. 2, 4, 4, 7 & 5 ex. te 2 & 25/02 Everberg / Vrebos (A. Smets) 25/02 11 ex. te Leefdaal/plateau (B. Augustijns) Europese Kanarie Serinus serinus Op 1/01 werd een mooie groep van 12 Europese Kanaries waargenomen in de zandgroeve van Haasrode (D. von Werne). Op 2/01 werden hier 8 ex. gezien (P. Moysons) en op 8/01 werd duidelijk dat er nog meer ex. aanwezig waren, die dag werden immers 17 ex. opgemerkt in Haasrode (D. von Werne) met daarnaast ook een melding van 24 ex. in de naburige zandgroeve op grondgebied Bierbeek (W. Wind). Het lijkt waarschijnlijk dat de beide waarnemingen van 8/01 op (delen van?) dezelfde groep betrekking hadden. Op 9/01 werden in Haasrode nog 13 ex. gezien, en die kwamen alvast uit het NO

50

De boomklever I juni 2017 I vogels

aangevlogen, uit de richting van de groeve in Bierbeek (K. Moreau, S. Horemans). Voor de volledigheid melden we dat er ook op 10/12 reeds een Europese Kanarie werd opgemerkt in de buurt, ca 1,5 km zuidoostelijker in Bierbeek (M. Vandeput). In februari volgden nog waarnemingen van 2 ex. te Heverlee/Oost (Geldenaaksebaan thv Sportoase) op 5/02 (Y. Vanden Bosch) en van 1 ex. te Wijgmaal/ Dijlemeander op 20/02 (L. Smets). Kleine Barmsijs Acanthis flammea cabaret 04/12 3 ex. te Overijse/Terlanen (F. Vandeputte) 10/12 5 ex. te OHZ (I. Nel) 27/02 2 ex. te Haasrode/Meerdaalwoud (K. Moreau) Merk op dat de Kleine Barmsijs hier niet langer als Acanthis cabaret benoemd wordt, maar voortaan als ondersoort van Barmsijs Acanthis flammea wordt gezien (waarbij A. f. flammea dan de Grote Barmsijs is). Grauwe Gors Emberiza calandra Erps/Dorenveld resp. 6, 9 & 3 ex. op 20, 23/01 & 5/02 (J. Denonville, P. Moysons, F. Wyns) Leefdaal/plateau 4 ex. op 8/01 (A. Smets), nadien nog 30 waarnemingen van dit groepje op dezelfde locatie (niet altijd alle 4) tot op 26/02 (versch. waarn.), met op die laatste dag hier 5 ex. (J. Nysten); slechts 3 keer werden op dit plateau Grauwe Gorzen waargenomen op andere locaties: telkens 1 ex. op 17/01 en 12/02 (H. Blockx, K. Moreau) en 5 ex. op 26/02 (S. Horemans) (onduidelijk of het op 26/02 op de beide locaties over hetzelfde groepje van 5 ex. ging)

Samenstelling Kelle Moreau kelle.moreau@gmail.com

en oproep tot gericht uitkijken EEN WAARDEVOL PARK IN KESSEL-LO … Ik woon vlakbij het Provinciaal domein van Kessel-Lo, ook bekend als ‘Leopoldspark’1. Dit park wordt deels ecologisch beheerd (vb. graslanden worden gefaseerd gemaaid), zowel door de eigenaar (Provincie Vlaams-Brabant) als door Natuurpunt Beheer vzw, de beheerder van een klein onderdeel genaamd het Lovenarenbroek. De grote vijver heeft sterke aantrekkingskracht op vogels, vooral in het winterhalfjaar. Er zijn grote voorverzamel- resp. slaapplaatsen van Kokmeeuw (buiten broedtijd, vnl. van augustus- februari) en Kauw (jaar rond) en concentraties watervogels (Meerkoet, diverse eenden). … WAAR AF EN TOE SLECHTVALKEN PASSEREN … Gezien de forse aantallen potentiële prooien, verbaast het me dat er niet vaker Slechtvalken komen jagen. Er komen vaak vogelkijkers en toch zitten er (op 15/05/2017) maar 25 waarnemingen van Slechtvalk in Waarnemingen.be, allen uit de periode oktober 2011-maart 2017. Daarvan zijn dan nog een aantal mogelijke ‘dubbelwaarnemingen’ (meerdere waarnemingen op zelfde dag). Slechtvalk broedde in 2016 namelijk al voor het zesde jaar op rij in Leuven centrum (dus sinds 2011), op het dak van het Sint-Pietersziekenhuis. Dit is slechts op circa 2 km van het Provinciaal domein. Elk jaar waren er vier jongen (med. P. Collaerts). Leuven was de eerste stad in Vlaams-Brabant waar Slechtvalk succesvol broedde. Anno 2016 broedt de Slechtvalk al succesvol op 4 locaties in Oost-Brabant (med. P. Smets).

VOGELS

Februari

Stoks), 1m te Kessel-Lo/Kesselberg op 3 & 6/01 (L. Brusselmans), 1v te Heverlee/West op 15/01 (G. Gootaers) en 1v te Wilsele/Dorp op 30/01 (NJ Berthels) 1v te Kessel-Lo/Centraal op 19/02 (F. Vanwezer)

Overzicht van enkele waarnemingen

Slechtvalk Foto: Johan De Cock De boomklever I juni 2017 I vogels

51


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.