De Boomklever Maart 2017

Page 26

Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 16/09 1 ex. te Tervuren/Zoniënwoud (R. Thunus) Baardman Panurus biarmicus 15 & 18/10 telkens 1 ex. te SAR (I. Nel, J. Vandeput) Ringmus Passer montanus Op de Dijlelandse trektelposten werden de volgende bescheiden bewegingen van Ringmussen genoteerd: te Meerbeek/pompstation resp. 5 ex. ZW, 9 ex. N & 7 ex. ZW op 23/09, 7 & 8/10 (A. Smets, O. Hendrick), te Bierbeek/zandgroeve 1 ex. O op 4/10 (D. von Werne), te Haasrode/ zandgroeve telkens 3 ex. ZW op 16 & 22/10 (D. von Werne), te Leefdaal/plateau 2 ex. Z op 16/10 (K. Moreau, I. Nel, F. Vandeputte) en te Kessel-Lo/Kesselberg 3 ex. Z op 31/10 (G. Vandezande). Europese Kanarie Serinus serinus 9, 26 & 31/10 telkens 1 ex. ZW te Kessel-Lo/Kesselberg (G. Vandezande, M. Fajgenblat) 12/11 1v te Overijse/Terlanenveld (H. Roosen)

Kleine Barmsijs Acanthis cabaret 31/10 3 ex. ZW te Kessel-Lo/Kesselberg (G. Vandezande) 05/11 3 ex. over Ottenburg (F. Vandeputte) 10/11 2 ex. te Overijse/Terlanenveld (F. Vandeputte) 12 & 13/11 resp. 20 & 12 ex. te Sint-Joris-Weert/ speelplein Meerdaalwoud (J. Nysten) 28/11 4 ex. te Korbeek-Dijle/Ormendaal (S. Horemans, A. Delier) barmsijs sp. Acanthis cabaret/flammea 31/10 1 ex. te Haasrode/zandgroeve (D. von Werne) Grauwe Gors Emberiza calandra 25/09 1 ex. te Bertem/Koeheide (G. Bleys) IJsgors Calcarius lapponicus 01/11 1 ex. ZW te Korbeek-Dijle/plateau (B. Forget, R. Charlier) De 27e IJsgors voor het Dijleland sinds 1975 (datumgrenzen 28/09 – 20/11).

Samenstelling Kelle Moreau kelle.moreau@gmail.com

Steenarend - Aquila chrysaetos (BRBC) op het Plateau van Leefdaal Zondag 18 september. Ik ben niet tijdig uit bed geraakt en dus is het me (andermaal) niet gelukt om vanaf zonsopgang de “lente” trektelpost op het Plateau van Leefdaal te bemannen. De laatste dagen is er evenwel geen spectaculaire trek geweest en een blik op de WhatsAppgroep “Trektellers Vlaanderen” leert dat er vandaag ook niet veel beweging is. Ik besluit dan maar om naar de Kliniekvijvers in de Doode Bemde te trekken waar er een mooie slikplaat ligt. Buiten 15 watersnip26

De boomklever I maart 2017 I vogels

pen Gallinago gallinago is er hier evenwel niet veel te noteren en rond 10.00 u ga ik terug naar mijn wagen. In de dreef vliegt er vanuit de gracht plots een Bokje Lymnocryptes minimus op om bijna onmiddellijk achter de dijk terug in te vallen. Dus toch, want enkele dagen geleden was er al een mogelijke waarneming op het slik. In ieder geval is dit al een mooi begin van de dag. Hoopvol rijd ik naar SAR dat er ook door de lage waterstand uitstekend bijligt voor steltlopers. Bovendien zit

Steenarend te Leefdaal Plateau op 18/09/16. Foto: Ingrid Nel

er sinds enkele dagen een juveniele Steenloper Arenaria interpres, bij ons een typische kustvogel waarvan men de waarnemingen in het Dijleland dan ook op één hand kan tellen. Aangekomen in de toren is hij echter niet direct zichtbaar. Zou hij dan vertrokken zijn? Ik speur de vijver af maar buiten acht Grote zilverreigers Casmerodius albus en een boven de rietkraag jagend vrouwtje Bruine kiekendief Circus aeruginosus is ook hier weinig beweging. Na een half uurtje vind ik dan toch de Steenloper die wellicht achter het riet op de landtong aan het foerageren was. Ik besluit dan toch maar om naar de trektelpost te gaan en verwittig Ingrid per sms. Rond 11u sta ik op de trektelpost te Leefdaal en even later komt ook Ingrid aan. Van enige trek is er echter geen sprake. Om 11.30u hebben we enkel 4 overtrekkende Graspiepers Anthus pratensis, 3 plaatselijke Torenvalken Falco tinnunculus en twee pleisterende Bruine kiekendieven Circus aeruginosus genoteerd. Het volgende uur passeert er gewoon niks en pas om 12.50u trekt er een vrouwtje Bruine Kiekendief Circus aeruginosus mooi door naar het zuiden. Ik denk al aan inpakken als plots onze aandacht getrokken wordt door een Zwarte kraai Corvus corone die vanuit de Blokkenstraat vanachter het dennenbosje een grote donkere vogel achtervolgt. Ik denk eerst aan een Raaf Corvus corax maar een blik door de kijker toont een imposante roofvogel met een grote snavel die in

actieve vlucht met vrij snelle vleugelslagen komt aangevlogen. Een Zeearend? Zeker niet. Dit jaar zijn we verwend geweest met zeearenden en hun jizz ligt nog fris in ons geheugen. De snavel is te klein, de vogel te slank, zeker niet het bommenwerperprofiel van een Zeearend, en ook de staart is langer. We kunnen de vogel nu mooi in de telescoop volgen als hij op een honderdtal meter laag boven het dennenbosje langs ons voorbij trekt. Hij heeft zeker geen riempje aan de poten. Ik zeg tegen Ingrid om samen luidop te zeggen wat we zien. Het is een uitstekende truc om achteraf zich goed de kenmerken te herinneren en het sluit meteen elke discussie uit over dit of dat al dan niet gezien kenmerk. Ik probeer de vingers te tellen en we zien minimum 5 vingers (later op de foto’ zijn er 6 te zien), duidelijk naar boven gekruld. De achterrand van de vleugel vormt een duidelijke S. Opvallend zijn de zeer duidelijke witte plekken op beide bovenvleugels. Even later kon Jony de vogel oppikken en deze plekken als vrijwel enig detail van vrij ver zien bij de vogel. Later zouden op de foto’s ook witte plekken op de ondervleugels zichtbaar zijn. De staartrand is "gekarteld". Stilaan cirkelt hij op en plots zit hij in een bel met 5 buizerds Buteo buteo, mogelijk ook een Visarend, maar die laten ons nu koud … Er is een duidelijk grootteverschil: ongeveer de helft groter dan kraai en buizerd. De kop is bleker dan het donker lijf. Er is een blekere plek op de bovenstaart. De staart is De boomklever I maart 2017 I vogels

VOGELS

op 2/11/08 te Haasrode/dorp en op 17/10/09 te Blanden/dorp, betreft het hier dus de vierde veldwaarneming van Bladkoning voor regio Leuven. Uit de periode 19952007 zijn ons verder 8 gevallen uit Korbeek-Lo bekend (7 ringvangsten + eentje die niet in de netten vloog) maar die vallen strikt genomen buiten de besproken regio.

27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.