De Boomklever Maart 2017

Page 16

Op 29 oktober 2016 werd in Vossem (Tervuren) een juveniele Jan-van-gent (Morus bassanus) aangetroffen. Buurtbewoners zagen het dier over een drukke straat strompelen en vingen het tijdelijk op in een bananendoos. Na een korte tussenstop in het vogelopvangcentrum Birds Bay te Ottignies werd de vogel toevertrouwd aan het VOC Oostende. Het dier was verzwakt en blind aan het rechteroog, maar na enkele weken revalidatie was de Jan terug in goede conditie. Op 17 november werd hij - voorzien van een ring - terug vrijgelaten in Middelkerke. Veel dank aan de buurtbewoners en verzorgers die voor deze goede afloop zorgden! Dat zijn visuele handicap overigens niet hoeft te betekenen dat de overlevingskansen onbestaande zijn, bewijst een eveneens halfblinde Jan-van-gent die enkele maanden na vrijlating in Middelkerke in 2015 gespot

Kleine zwaan Foto: Pablo Deschepper

werd in Schotland … Dit betreft de vierde waarneming in het Dijleland van deze (normaalgezien) strikt aan zeemilieus gebonden soort. De eerdere gevallen betreffen een op 26 maart 1983 aangetroffen (en later gestorven) exemplaar op een fabrieksdak aan de Mechelsesteenweg te Herent; een overvliegend exemplaar bij het Grootbroek in Sint-AgathaRode op 7 september 1985 en de vondst van een dood exemplaar bij de noordelijke vijver van Oud-Heverlee in januari 1995. Het ging telkens om adulte vogels die door stormweer op de Noordzee in het binnenland verzeild geraakt zijn. Niet alleen is dit dus de eerste waarneming die niet door stormweer werd voorafgegaan, het is ook de eerste keer dat een juveniel opduikt in de regio.

Zonsondergang Foto: Niels Luyten

Sfeerbeeld Foto: Gert Vanautgaerden

Wulp Foto: Niels Luyten

Graspieper Foto: Eddy Van Hoorebeke

Op excursie naar Linkeroever Op een mistige decemberochtend, 3 december 2016, vertrok een karavaan uit Leuven voor de jaarlijkse “buiten-de-grenzen” excursie van NSGD. Deze keer zouden wij de hele dag te vinden zijn rond de zonnige omgeving van Doel en Saeftinghe, de achterterreinen van de Antwerpse haven. Het werd een bevreemdende dag met terreinen die ooit zullen verdwijnen voor een nieuw dok en de terreinen die reeds klaarliggen ter compensatie zoals de Prosperpolder, waar verlaten wegen het land nog doorkruisen binnen de nieuw opgerichte dijken. De vele natte polders en rietvelden, alsook het slik van de Schelde, zijn een paradijs voor vogels. Echte “speciallekes” bleven uit maar de vele Kleine zwanen, de enkele Wilde zwaan, de Nonnetjes, de steltjes onder de vorm van Kemphaan, Tureluurs, Goudplevier ... alsook de vele roofvogels, waaronder een Bruine kiekendief die een Blauwe kiekendief verjoeg, en een Ruigpootbuizerd boven het land van Saeftinghe waren zeer leerrijk en een genot voor de verrekijkerglazen en fotografen. Daarnaast waren enkele soorten ganzen zoals Kol-, Grauwe en Brandgans te vinden en maakten we jacht op roepende Baardmannetjes, die diep weggestoken bleven in het riet. Om met een frisse neus in een gezellig “Amai” cafétje te kunnen binnenstappen voor een stevige portie erwtensoep en voor de deskundige begeleiding van de hele dag met de leuke stopplaatsen willen we onze vrijwillige gids Frederik Fluyt hartelijk bedanken voor een zeer diverse en leerrijke dag!

VOGELS

Jan-van-gent strijkt neer te Vossem

Gert Vanautgaerden Koeltoren Foto: André Verboven

17