De Boomklever Juni 2016

Page 22

Big Day 2016 Vrijdagavond 29 april ging de Big Day van start, een jaarlijks initiatief van de Natuurstudiegroep Dijleland om op 24 uur tijd zo veel mogelijk vogelsoorten waar te nemen in de ruime regio rond en ten zuiden van Leuven. In tegenstelling tot eerdere edities streden verschillende teams niet tegen elkaar maar mét elkaar om de vogelrijkdom van het Dijleland zo volledig mogelijk op te lijsten. Geen plas, struik of bos ontsnapte aan de aandacht van de ruim 20 deelnemers. En met succes, want met een koIn de regen verder speuren naar nieuwe soorten Foto: Gert Vanautgaerden

lossale lijst van 132 soorten werden alle eerdere records verbroken. EEN SNELLE START Het startschot werd gegeven om 22 uur en al kort nadien stroomden de eerste waarnemingen van typische nachtsoorten zoals Bosuil, Houtsnip, Ransuil, Kwartel en Nachtegaal binnen. Door het mindere weer gaven de andere uilensoorten niet thuis. Na een hele korte nacht trotseerden de verschillende teams het ochtendkoor van zangvogels: het echte werk kon beginnen! Al snel begon de soortenlijst sterk in omvang toe te nemen en tegen 9 uur (!) werd de kaap van 100 soorten bereikt toen een Grote lijster gehoord werd in Bertembos. Na een heel rustig uurtje vervoegden meerdere bijzondere en moeilijke soorten de lijst: Geoorde fuut, Porseleinhoen, Regenwulp, Beflijster, Zwartkopmeeuw, Geelpootmeeuw, Grauwe kiekendief … EEN GOED GEOLIEDE COMMUNICATIE De verschillende teams stonden met elkaar in contact via een WhatsApp-groep waar nieuwe soorten gemeld werden en strategisch overleg werd gepleegd. De snelle communicatie van nieuwe soorten en vorderingen wekte niet alleen een enorm enthousiasme op bij de deelnemers, maar ook bij de ‘toeschouwers’ die op de hoogte werden gehouden via Facebook en een mailinglijst door de verslaggever van dienst. Dat hij kort na de middag zijn opdracht moest staken omdat een ooievaar een pakje moest ko-

54