De Boomklever Juni 2016

Page 19

Zeearend landt op de bevroren zuidelijke vijver van Oud-Heverlee. Foto: Herman Blockx

Overwintering Zeearend Haliaeetus albicilla in de Dijlevallei Afgelopen winter bood de Dijlevallei aan de bezoeker gedurende maanden de mogelijkheid om van de imposante verschijning van een overwinterde juveniele Zeearend te genieten. Hij (of zij) was daarmee de langst pleisterende Zeearend tot nu toe in België. Met nog overvliegende exemplaren in maart en mei was 2016 alvast (voorlopig) het beste Zeearendjaar ooit. Op 25 oktober 2015 werd in de late namiddag een juveniele Zeearend ontdekt zittend in één van de populieren op de oostdijk van het Vlaams Natuurreservaat “Grootbroek” te Sint-Agatha Rode. Na enkele minuten bood hij de toegesnelde vogelkijkers in de toren al een onvergetelijke ervaring aan door naar een kadaver vlak voor de toren te vliegen en er rustig van te eten en af en toe te drinken. Het aas, dat er al enige dagen lag, werd aanvankelijk voor een dode Karper (Cyprinus carpio) gehouden, maar naarmate de

Zeearend er meer en meer van verorberde en de ruggengraat zichtbaar werd, bleek het een dode Bever (Castor fiber) te zijn. Als grootse arend van Europa met een spanwijdte tussen 210 en 265 cm en een gewicht tussen de 3,5 en 7 kg, eet hij gemiddeld 400 tot 500 gr per dag. Gedurende zijn verblijf sloeg hij Meerkoet (Fulica atra), Wilde eend (Anas platyrhynchos) en mogelijks ook een Grote zilverreiger (Egretta alba). Pogingen om een juveniele Knobbelzwaan (Cygnus olor) te slaan mislukten herhaaldelijk. Vanuit een van de populieren aan de zuidkant zat hij geduldig op de uitkijk om dan snel naar beneden te duiken naar de zwaan. De adulte zwanen zetten zich echter telkens in een kring rond het juveniel en met een paar uithalen brachten ze de arend snel op andere gedachten. In vergelijking met zijn kleine broertje de visarend, die zich al biddend langzaam laat zakken om dan loodrecht naar beneden te duiken, was de Zeearend echter zeer efficiënt bij het vangen van vis. Meestal had hij De boomklever I juni 2016 I vogels

VOGELS

VOOR MICH

51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.