De Boomklever Maart 2016

Page 10

De Bandheidelibel, zeldzame pracht herbezoekt de Doode Bemde Elk jaar kent wel enkele ontdekkingen van speciale libellen in de Dijlevallei. In 2015 was dit zonder twijfel de vondst van de Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum door Arne Meeus op 2 oktober in de Doode Bemde. Twee mannetjes werden ontdekt aan de ondiepe weideplas naast het wandelpad tussen de Leigracht en de Dijle. Deze prachtige soort is gemakkelijk te herkennen doordat ze de enige glazenmaker is in België met een donkere band op elke vleugel. Daarnaast dragen het karmijnrode achterlijf en pterostigma (de kleine rechthoek vooraan elke vleugel) bij tot een vlotte soortherkenning. De mannetjes bleken het best naar hun zin te hebben aan deze plas want ze werden samen gezien tot 26 oktober en één van hen zelfs tot 31 oktober. Dit leverde in totaal 11 waarnemingsdagen op. Op 9 oktober werd er tijdens een gerichte zoekactie met drie waarnemers zelfs drie mannetjes gezien. Hoe opvallend de soort ook lijkt, de mannetjes 10

De boomklever I maart 2016 I ongewervelden

waren niet steeds zo eenvoudig te vinden omdat ze vaak enkele meters van de plas op de grond zaten. Een belangrijke reden hiervoor was de aanwezigheid van verschillende mannetjes van de grotere Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum die vaak agressief de veel kleinere mannetjes Bandheidelibel achterna zaten als die zich toch aan de plas waagden. Geregeld werd dan ook maar één mannetje Bandheidelibel gezien. Verschillende waarnemers, vaak vogelkijkers die een omweg maakten na het spotten van de Zeearend die toen lange tijd in het Groot Broek verbleef, hebben de soort zelfs gemist tijdens hun bezoek aan de weideplas. Deze soort kent geen populaties in Wallonië en is in Vlaanderen zeldzaam en beperkt tot een tiental populaties in de oostelijke Antwerpse Kempen en West-Limburg (De Knijf et al., 2006). De soort heeft een voorkeur voor ondiep water zonder beschaduwing dat snel kan opwarmen,