De Boomklever September 2014

Page 4

De mieren van het Dijleland. Deel 3: Lasius sp. Naar aanleiding van het verschij­ nen van een Belgische mierenatlas (Dekoninck et al.,

2012)

verschijnt

in de Boomklever een artikelreeks over de mieren van het Dijleland. Lommelen

(20 l 4a)

geeft een inlei­

ding op de reeks met een beschrij­ ving van de gebruikte methodiek en een bespreking van de globa­ le resultaten voor het Dijleland, Lommelen

(20 l 4b)

behandelt het

genus Formica en in dit derde ar­ tikel komt het genus Lasius aan bod. Gegevens zijn afkomstig van Brosens et al.

(201 3, www.formici­

dae-atlas.be). Fig1111r 1

:

De wegmier (Lasi11s 11iger) melkt ee11 ko/011ie

b/ad/11ize11.

Foto: Jeroen Mente11s - Vilda

Het genus Lasius Het genus Lasius behoort tot de subfamilie

Dit gebeurt op dagen dat de temperatuur

Formicinae of schubmieren. Deze worden

relatief hoog is en meestal bij een hoge

gekenmerkt door een schubvormig segment

luchtvochtigheid

tussen hun borststuk en achterlijf en de

gemeenschappelijk voor alle Lasius-soorten

aanwezigheid van een sproeiapparaat aan hun

is dat ze luizen houden als melkvee omwille

achterlijf (Wegnez et al.,

van het honingdauw dat deze produceren

met het genus

2012). In vergelijking

Formica,

dat tot dezelfde

subfamilie behoort, zijn Lasius sp. kleiner

(2,5-5

mm) en ze hebben een rond of ovaal

stigma of ademopening (Wegnez et al.,

2010).

2012;

(Fig.

2010).

(Boer,

Ook

1; Boer, 2010).

Binnen

het

genus

Lasius

komen

Dijleland 4 subgenera voor:

in

het

Lasius senso

Ze vallen vooral op tijdens hun

stricto of de grauwe mieren, Cautolasius sp.

bruidsvlucht, als gevleugelde koninginnen

of de weidemieren, Chtonolasius sp. of gele

en mannetjes in de late namiddag massaal uit

parasietmieren

de nesten opstijgen om te paren. Even later

houtmieren. Soorten van het eerste subgenus

wandelen bevruchte koninginnen

het

zijn bruin-zwart of tweekleurig, het laatste

afwerpen van hun vleugels) over de trottoirs

subgenus omvat één glanzend zwarte soort

op zoek naar een nestplaats.

en de werksters van de andere subgenera zijn

Boer,

(na

en

geel (Wegnez et al.,

74

De Boomklever

-

september 2014

Dendrolasius

2012).

sp.

of

de