De Boomklever September 2014

Page 12

.f

Vogels

_<.;.:[ ·�

. ",• 'i;'

TREKTELLEN

•••

de magie van roepjes

en silhouetten.

Geduldige trektellers op liet plateau vm1 Leefdaal. Foto: André Verbove11

6u45

•••

een zaterdagmorgen in oktober.

Plots wordt de nachtelijke stilte verstoord door een luid tuti - tuti - tuti - tuti -

Verdomd

•..

.

daar heb je dat ellendig opstaan-naar-het-werk­

•••

melodietje weer

•••

is mijn eerste reactie. Al vlug realiseer ik mij

dat mijn eerste meeting vandaag er eentje is met mijn gevederde vrienden. Ik spring mijn bed uit. Blijkbaar iets te enthousiast want vrouwlief draait zich om met een diepe, alleszeggende zucht

•••

welke idioot haalt het in zijn hoofd om in een weekend

zó vroeg op te staan? Na een kattenwasje, een vluchtig ontbijt en een kop koffie, stap ik tot achteraan in de tuin, gelukzalig denkend aan alles wat komen gaat. Een goed halfuur vóór zonsopgang staat de telescoop opgesteld, zijn verrekijker en fototoestel. in aanslag terwijl de eerste groepen vinken over de Kesselberg passeren. Het is begonnen

•••

maar. 82

De Boomklever

-

september 2014

luisteren, zoeken, determineren

•••

tellen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.