De Boomklever Juni 2014

Page 4

.

Inseaen

' .

-. ·-�,· !

: ·,. ".�· ;;;i..

De mieren van het Dijleland. Deel 2: Formica sp. Naar aanleiding van het verschijnen van een Belgische mierenatlas (Dekoninck et al., 2012) en in navolging van de artikelreeks over nachtvlinders verschijnt in de

Boomklever een artikelreeks over de mieren van het Dijleland.

Lommelen (2014) geeft een inleiding op de reeks met een beschrijving van de gebruikte methodiek en een bespreking van de globale resultaten voor het Dijleland; in dit tweede artikel wordt het genus formica besproken. Gegevens zijn afkomstig van Brosens et al. (2013, www.formicidae-atlas.be).

Fig1111r :De Bmi11e baardmicr (Formica c1111irnlaria), ee11 die11aannier, Jieet een (donker)rood borststuk en ee11 donker f Foto: Jeroen Men lens - Vildn achter/1jf, eeu .freq11e11t voorkome11de kle11re11co111bi11atie bi1111en lief ge1111s Formica.

Het genus formica Het genus Formica (de bosmieren

in ruime zin) behoort tot de subfamilie Formidnae Ze worden gekenmerkt of schubmieren. door een schubvormig segment tussen hun borststuk en achterlijf en de aanwezigheid van een sproeiapparaat aan hun achterlijf, waarmee ze mierenzuur kunnen spuiten In als verdediging (Wegnez et al., 2012). vergelijking met het genus Lasius, dat tot dezelfde subfamilie behoort, zijn Formica's groter (4-9 mm) en ze hebben een spleetvormig stigma of ademopening (Wegnez et al., 2012; Boer, 2010).

38

De Boomklever .

juni

2014

De meeste Formica's hebben een rood borststuk, een donker achterlijf en een rode tot donkere kop (Fig. 1 en 4); enkele soorten zijn volledig zwart. De identificatie van de soorten gebeurt voornamelijk op basis van de eharing v� het lichaam; hiervoor verwijs ik n�ar Se1fert (2007). Binnen het genus Formica ko�en in het Dijleland 3 subgenera . voor: Serviformzca sp. of de dienaarmiere� Formica senso stricto of de 'echte' bosmieren en Raptoformica of de roofmieren.

?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.