De Boomklever Juni 2014

Page 29

7":

-.�J�· �·�:: �:..

Vogels .

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 20 1 3

-

februari 20 14

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode december 2013 - februari 2014. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode maart - mei 2014 omvatten. Waarnemingen worden voor 5 juni 2014 ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan

2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/ l 2.58. 77, kelle.moreau@gmail.com.

Waarnemingen van soorten die niet in dit verslag werden opgenomen (incl. alle exoten), maar wel werden

ingevoerd

in

www.waarnemingen.be

kunnen daar geraadpleegd worden. Waarnemingen die als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden

voor

dit

overzicht

niet

weerhouden.

Meerdere waarnemingen dienen door het Belgisch Avifaunistisch

Homologatiecomité

(BAHC)

beoordeeld te worden vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden, en

Grauwe Gans Anser anser Er werden tijdens de winter 2013-2014 50 waarnemingen van Grauwe Ganzen ontvangen uit regio Leuven. Doorgaans ging het om kleine groepjes die zich in de Dijlevallei heen en weer bewogen (ongetwijfeld zitten hier veel verwilderde ex. tussen), en het maximum betrof 18 ex. te OHZ op 2/12 Q. Rutten). Enkel op 10/01 deed een grotere groep onze regio aan, met 63 ex. te SAR (P. Moysons, I. Nel, D. von Werne).

worden dus onder voorbehoud gepubliceerd.

Toendrarietgans Anser serrirostris

Gebiedsafkortingen

25/01 27 ex. NO te Leefdaal/plateau Q. Nysten)

WLS =Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = K essel-Lo/Leopoldspark,

Kolgans Anser albifrons

AVP= Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN =Oud-Heverlee/N,

01/12 30 ex. over Erps/Dorenveld (F. W yn , R. De Boom)30/01 200 ex. ZO te LP Q. Lambrechts)

OHZ =Oud-Heverlee/Z, Oppem

=

weilanden

tussen

Bogaardenstraat

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB,

NGB =Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKY=Neerijse/ Kliniekvijvers (deel Doode Bemde),

SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/ KMMA =Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

De Boomklever

-

juni

2014

63