De Boomklever Juni 2014

Page 26

Vogels

Big Day: de mooiste wandeling van het land

Alle

begon

's

morgens

appartement in Leuven.

ons

Tegen dat we de ring overstaken hadden we

Ongelooflijk hoe

onze eerste 20 soorten gezien. Nog niet slecht

vroeg

in

rond een uur of vijf een onzichtbare hand precies het startschot geeft en alle Merels oorverdovend beginnen te zingen. Verrassend ook hoe je op zo'n dag nog nieuwe zaken ontdekt in eigen tuin, zoals dat Goudhaantje dat keer op keer zijn liedje prevelde.

voor een van onze centrumsteden. Eens langs de Dijle in het Arenbergpark verdween en

het

geleidelijk

stadse

meteen

gevoel

ook

veranderde

de

soortensamenstelling. In het prachtige park weerklonk de diepe bas van de Holenduif.

Het was zalig ontbijten met de opkomende

Het kasteel lag erbij alsof de hertog zelf ons zo

zon boven Leuven en tegen dat Kris een eerste

zou komen begroeten om ons een lift te paard

keer belde, hadden we van thuis uit al vlot 10

aan te bieden voor de Big Day. Aan de oude

oorten gehaald.

molen zong de Grote gele kwikstaart.

Maar er wa nog een lange tocht voor de boeg.

Hier zagen we ook ons enig koppeltje Witte

Hoog tijd dus om van de frisse meimorgen

kwikstaart en mama en papa Waterhoen die

te gaan genieten. Via de mooie Leuvense

druk in de weer waren met hun schattige

Kruidtuin (mĂŠt Groenling) trokken we naar

kroost.

het pittoreske Grote begijnhof. Onderweg

vochtige graslanden in het park op sommige

chold de Zwarte rood taart ons uit onder het

plekken wat langer mogen blijven staan.

Het

verdient

een

pluim

dat

de

waakzaam oog van het koppeltje Slechtvalken

De

op Sint-Pieter .

laatste benen, maar een lenteboeketje van

Pinksterbloemen

liepen

wel

op

hun

Knolsteenbreek valt ook niet te versmaden.

60

De Boomklever

-

juni

2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.