De Boomklever Juni 2014

Page 24

-

-

-

-

-

-

---

Vogels '

-·--

-

�:�

,,

"

Big Day: Impressie van een outsider Een

paar

maanden,

weken,

of

geleden

la

is

het

ik

in

ondertussen

Perfect op tijd kwamen Pieter en Roel aan op

vorige

de afspraak en kon de eerste locatie aangedaan

een

Terbank . moest

een

Nachtegaal

Boomklever een heel klein kadertje:" Big

worden.

day op 3 mei; plaats voor een beginnende

opleveren, om daarna eider zo snel mogelijk

vogelaar". Nu had ik in het verleden al van

de verschillende uilen af te vinken. Klokslag

deze illustere dag gehoord en zat al een

middernacht waren we ter plekke en kon de

tijd te spelen met 't idee eens mee te doen. Helaa

val ik onder de noemer sporadisch

zoektocht beginnen. Jammer genoeg voor ons liet, zelfs na wat tapen, de Nachtegaal niet

vogelkijker, en is het tot op heden gebleven bij

van zich horen. Er werd dan maar besloten 't

een paar weekeindjes Zeeland of een excursie

de komende avond nog een keer te proberen.

naar bijvoorbeeld de Doode Bemde. M.a.w. over

ik achtte mijn kennis niet voldoende om

Van Terbank leidde onze fiet tocht on

ook maar iets te betekenen op een dergelijk

Leefdaal plateau; waar een Ransuil al van zich

evenement. Dit jaar zag ik mijn kans echter

liet horen. Na een eind verder fietsen, wat

schoon en na vriendelijk vragen bij Roel en

tapen voor Steenuil, en een dik half uur staan

Pieter was al snel beklonken dat ik als derde

wachten op de Kerkuil stond de teller op drie.

man kon aansluiten bij het fietsteam.

Gezien het al na één uur was, werd besloten onder de wol te kruipen; om de komende dag de tocht verder te zetten. Vrij goed uitgerust, haalde de wekker on omstreeks kwart voor vijf uit dromenland. De koers werd ingezet op Oud-Heverlee om daar al zoveel mogelijk "ochtendsoorten" en "steltjes" te vinden. Het kleine bospad bergaf zou een wederkerend thema worden mocht later blijken. Aan de natte weide achter de vijvers kwamen we de eerste andere teams tegen en konden we zien dat de sfeer er ook bij hen al goed inzat. Ontbijt in de kijkut van OHZ leverde echter niet veel speciaals op; hoewel dat ook aan de sterkte van de koffie kan gelegen hebben. De tocht werd

Oplucliting bij ee11 Paapje.

Foto: T110mns Rel1er

Een week of twee op voorhand werd de tijd gevonden om eens samen te komen en de planning van de dag te bespreken. Hier werd me al snel duidelijk dat ik het allemaal toch een beetje onder chat had. Wat in mijn gedachte een vrij "à la minute" gegeven moest worden, bleek eigenlijk een minutieus gepland en voorbereid iet

te zijn. Roel en Pieter waren

ook al geruime tijd aan het scouten voor de la tigere

oorten. Dit kon de pret echter

allemaal niet drukken, en met een gezonde hoeveelheid enthousia me werd besloten om op vrijdag om 23.45u af te spreken aan de Tervuursepoort.

58

De Boomklever -

juni

2014

verder gezet via Heverleebos naar Blanden en Vaalbeek, waar de volgende soorten zich lieten opmerken. Nu moet ik toegeven dat het merendeel me hiervan ontgaan is, gezien ik auditief ongeveer even veel soorten kan herkennen als een zeekoe. Ringmussen bleven echter onvindbaar; zelfs na lange tijd zoeken. Het plateau werd als volgende aangedaan, waar vruchteloos gezocht werd naar Paapjes, Patrijzen en "Robotappen". Na anderhalf uur geen kat gezien te hebben, werd de beslissing genomen toch maar door te rijden naar SAR en aansluitend NGB mee te pikken. Uur van de dag zeker?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.