De Boomklever Maart 2014

Page 10

.

Insecten

·

.

�.--.

. {f'"� . ..

?-'·

··�•"

De mieren van het Dijleland. Deel 1: methodiek en globale resultaten

Naar aanleiding van het verschijnen van een Belgische mierenatlas eind 2012 en in navolging van de artikelreeks over nachtvlinders verschijnt in de Boomklever een artikelreeks over de mieren van het Dijleland. Dit eerste artikel geeft een inleiding op de reeks met een beschrijving van de gebruikte methodiek en een bespreking van de globale resultaten voor het Dijleland. In volgende artikels zullen telkens de soorten van een soortenrijk genus besproken worden (achtereenvolgens Formica, Lasius en Myrmica), en in een laatste artikel komen de soorten van de andere genera aan bod.

Fig1111r 1: De Grmnvzwnrte mier (Formica f11scn) be/ioort tot de sc/wbmiere11, /ierke11bnnr nn11 ee11 scliubvormig segment tusse11 liet borststuk e11 liet nc/1terlijf Foto: Jeroen Me11te11s - Vildn

Inleiding Mieren zijn niet de meest populaire diergroep,

Binnen de familie van de mieren (Formicidae)

en de meeste mensen zijn ze liever kwijt

komen

in

België

4

subfamilies

voor:

de

ochtans zijn ze omwille van hun

Dolichoderinae of geurmieren, de Formicinae

kolonieleven een boeiende studiegroep voor

of schubmieren, de Myrmicinae of knoopmieren

gedragsbiologen, evolutionaire biologen en zelfs

en

informatici, die mierencommunkatie gebruiken

laatstgenoemde subfamilies hebben een angel

dan rijk.

de

Ponerinae

of

oermieren.

De

twee

als inspiratiebron om complexe problemen op

om zich te verdedigen, de twee eerstgenoemde

te los en. Ook vanuit ecologisch standpunt is

subfamilies hebben een sproeiapparaat:

het een interessante groep, enerzijds omdat

opening aan de achterlijfspunt waarlangs ze

het

goede

bio-indicatoren

zijn

(Mabilis,

2002), en anderzijd omdat ze een belangrijke schakel

vormen in een ecosysteem

(zaden

verspreiden, in ectenpopulaties onder controle houden, verluchten van de bodem, kolonie als toevlucht oord voor andere ongewervelden, ...).

8 De Boomklever

- maart

2014

mierenzuur spuiten als verdediging.

een