De Boomklever September 2012

Page 7

. ············-·····---

Insecten

\. .") _i-

Nachtvlindermonitoring in Jezus-Eik Nachtvlinders wekken al lang mijn interesse, maar ik heb één groot probleem: ik ben geen avond/nachttype maar een ochtendmens. Hoe rijm je zoiets met nachtvlinderonderzoek? Noodgedwongen werd het nachtvlinderproject beperkt tot de dagactieve of de sporadisch verstoorde exemplaren. In 2008 maakte ik op een weekend in de Argonne kennis met de skinnerval van Bernard Misonne. De vangsten hiermee waren spectaculair. Voor de leken onder ons: een skinnerval zet je bij het vallen van de avond aan, je kijkt er niet naar om en 's ochtends ontdek je wat er in zit.

De opstelling

"

Volgens mijn collega'

vlinderaars vang ik sinds­

dien beduidend meer nachtvlinder , zelf vind ik dat ik zeker meer micro-nachtvlinder vang. Onze glasplaat

is

tuin

Zoniënwoud

gelegen

op

(Marnixbos)

600m

±

en

i

van

relatief

het

groot

(± 70a) met een grote biodiversiteit aan planten. Sinds de aankoop in 1992 i vrij.

de tuin pesticiden­

De tuin wordt zeer extensief beheerd ( met

deze oppervlakte i

dit niet anders mogelijk),

alles wordt minstens één keer per jaar gemaaid. De tuin ligt tu

en andere grote tuinen die bijna

uit ]uitend bestaan uit Toen ik thuis kwam, heb ik er een nagemaakt volgens

grote

steriele

gra vlaktes.

informatie die ik op internet terugvond. De val is een ± vierkante bak met 2 waartu sen een opening in de

chuine gla platen chaduw van de

lamp gelegen, een soort fuik voor vlinders. Sind eind juli 2008 vang ik regelmatig nachtvlinders (± 100-tal avonden per jaar) in onze tuin. Mijn val is stelselmatig geëvolueerd om de vangsten te optimaliseren. Ik startte met een ML 160Watt lamp. Bij dit type lamp heb je geen nood aan een speciale balast. Sinds 2011 ben ik overgestapt naar een kwikdamplamp 125Watt (witgecoated) met ba­ last omdat Bernard mij jaloers maakte met zijn vangsten. Onlangs heb ik mijn skinnerval uitge­ rust met een kruis in plexi-glas boven de val, zoals

Een indrukwekkend lijstje Na een kleine 4 jaar nachtvlinder

vangen heb

ik eens opgelijst wat ondertussen in mijn val i terechtgekomen. Van de ± 17.300 gevangen nachtvlinders (die allen terug werden vrijgelaten), heb ik 437 oorten kunnen

bij een RobinsonvaJ, om zo de vlinders die over de

determineren. Een beduidend aantal micro-nacht­

lamp licht vliegen te vangen.

vlinders heb ik niet op naam kunnen brengen omdat ik niet over goede determinatiewerken be chik. Recent heb ik mij de pas ver chenen gids over de microlepidoptera aangeschaft en hoop hiermee wat verder te geraken. 324 soorten behoren volgen

de indeling van de

Waring/Town end tot de macro-nad1tvlinder opdeling i niet weten chappelijk en durft wel

(deze een

per auteur te ver chillen). Volgens Waarnemingen.be zijn 10% of 32 soorten van de 324 gevangen oorten zeldzaam of zeer zeldzaam. De Boomklever

- september 2012

49