De Boomklever Juni 2011

Page 19

.:.-��·

-�-�-

�-----

Weekdieren en andere ongewervelden (A 0,

Verzoekjes?

VA 1, Z l, ZZ 0) De eerste waarnemingen van Vale Clausilia (Clausilia bidentata) (Z) en Heesterslak (Arianta arbustorum) (VA) werden niet beoordeeld. Paddenstoelen (A l, VA 3. Z l, ZZ 0)

5 nieuwe soorten, allen voor het eerst waargenomen in 2011. Ondanks toevoegingen van foto's konden de eerste meldingen van deze soorten (nog) niet beoordeeld worden door specialisten: Dakloze Huiszwam (Serpula himantioides, VA), Hangende zwameter (Hypomyces rosellus, Z), Roestkleurige Borstelzwam (Hymenochaete rubiginosa, VA),

(Sclerotinia sclerotiorum, VA), Berkenheksen- of Heksenbezem (Taphrina betulina, A).

Zijn er lijstjes of overzichten dat u altijd al had willen bekijken op de regiopagina dijleland. waarnemingen.be, maar voorlopig nog niet terugvond? Stuur een verzoekje op de mailinglijst of een persoonlijk bericht aan Bart Creemers met een suggestie en dan wordt bekeken of daarvoor, in de mate van het mogelijke, kan gezorgd worden. Referenties

- De Buck, N. 1996. "Zweefvliegen" in Jaarbulletin 1996 "Natuur in het Dijleland", 44-52 De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.

Gewoon Knolkelkje

Mossen en Korstmossen (A 5, VA l, Z 0, ZZ 0)

6 nieuwe soorten, allen voor het eerst waargenomen in 2011, maar ook hier werd geen enkele van beoordeeld: Ruw Heidestaartje (Cladonia scabriuscula, A), Helmroestmos

(Frullania dilatata, A), Gewoon Geleimos (Collema crispum, A), Gewoon Schorsmos (Hypogymnia physodes, A), Greppelblaadje Boomsterretje (Cladonia caespiticia, A), (Syntrichia laevipila, VA).

- Van Landuyt, W., Hoste, W., Vanhecke, L., Van den Bremt, L., Vercruysse, W., and De Beer, D., eds. Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Instituut voor natuur­ en bosonderzoek/Nationale plantentuin van België , Brussel, pp 686-687. - Verboven A. 2011. De dag- en nachtvlinders (Lepidoptera) van het Dijleland Deel 1: Mycropterigidae (Oermotten) tot en met Lyonetiidae (Sneeuwmotten). De Boomklever 38 (1) : 12-15.

Planten (A 2. VA 6. Z 8, ZZ 1)

17 nieuw ingevoerde soorten, waarvan 15 voor het eerst waargenomen in 2011. Slechts 4 soorten van deze 15 zijn geen vermoedelijk aangeplante, verwilderde, tuin- of stinzenplanten. Gladde ereprijs

Bart Creemers bart.creemers@gmail.com

(Veronica polita, Z, Av) lex.

11/03 te Bertem/Dorp (Rutger Barendse).

(Carex arenaria, A, Nb), (Myriophyllum spicatum, A, Nb) en Ingesneden dovenetel (Lamium hybridum VA, Nb) zijn soorten die zeldzamer zijn in onze Zandzegge

Aarvederkruid

regio dan gemiddeld gezien in de rest van Vlaanderen.

Notities bij figuren en tabellen Definities van soortgroepen en soorten zqn overgenomen van waarnemingen.be. Voor het aantal soorten wordt enkel rekening gehouden met zekere waarnemingen tot op soortniveau of lager. Variëteiten en ondersoorten worden onder eenzelfde soorteenheid beschouwd. Voor eenvoud zijn niet-inheemse soorten ook in rekening gebracht. Multisoorten en hybriden zijn niet opgenomen. De Boomklever

-

juni

201 1

45