De Boomklever Juni 2011

Page 17

(Acrolepia autumnitella, Z, Av)

waarnemingen (voor 2011) en worden hier niet

Bitterzoetmot

in detail besproken. V oor eenvoud en referentie

1 ex. 23/03 te Overijse (paul & krista nuyts-de

worden dezelfde pragmatische soortengroepen

greef). Deze soort is reeds opgenomen in de

onderscheiden

soortenlijst van Verboven (2011).

en

in

dezelfde

volgorde

besproken als kan teruggevonden worden op waarnemingen.be (wn.be) en de regiopagina.

Een eerste, ingevoerde waarneming van Oranje

Ondanks de bedenkingen die er zijn bij de

berkenspanner (Archiearis parthenias, VZ) werd

aanwijzing

voor

niet beoordeeld. Deze soort zorgt in het vroege

sommige soortgroepen, geven we deze info wel

voorjaar blijkbaar voor verwarring en wordt

mee tussen haakjes: bij de titel van de soortgroep

soms aanzien als een Kleine vuurvlinder (in

als een verdeling van de zeldzaamheidsklassen

vlucht), die echter normaal gezien pas in april

van alle nieuwe ingevoerde soorten binnen die

verschijnt.

groep en achter de vermelde soortnamen

over de taalgrens genoteerd ten noorden van

van

zeldzaamheidsklassen

De soort werd reeds eerder net

Algemeen,

Waver (2010, Av) en Bois de la Hocaille, te

Z=Zeldzaam, ZZ=Zeer zeldzaam, versie januari

Florival (2011, Nb ). Ze is ook reeds gekend uit

2011). Nb= Niet beoordeeld door administrator

Meerdaalwoud (pers med. A. Verboven).

(A=Algemeen,

op

het

VA=Vrij

moment

van

schrijven

(vaak

door Bijen, wespen en mieren (A l, VA 0. Z 0, ZZ 0)

afwezigheid van een foto) en Av= aanvaard door adminstrator.

Van de eerste nieuwe bijensoort van het jaar, Nachtvlinders en micro's (A 0, VA 1. Z 1. ZZ 1)

de algemene zandbij Vosje (Andrena fulva, A), waren er al meteen twee waarnemingen (Nb).

Meidoomspanner (Theria primaria, ZZ, Av) 1 m.

Net buiten het werkingsgebied s.s. werd de

10/02 op licht te Tervuren/Arboretum (Bernard

soort ook al waargenomen in de buurt van

Misonne). 2e waarneming voor Vlaanderen op

PĂŠcrot (2010, Nb) en Korbeek-Lo (2006, Av).

wn.be. Voor zover gekend is dit een nieuwe soort voor de regio (pers. med. A. Verboven). Het

is

een

verborgen

soort

die

Vliegen en muggen (A 24. VA 52, Z 3, ZZ 1)

normaal

gezien specifiek moet gezocht worden bij zijn

80 nieuwe soorten, waarvan 11 voor het eerste

waardplanten (meidoorn en sleedoorn). Is als

waargenomen in 2011. We vermelden enkel

imago actief in de late winter en het vroege

deze laatsten.

voorjaar.

Enkel

het

mannetje

kan

vliegen,

vrouwtjes zijn vrijwel vleugelloos.

Topgebieden in 2010

#soorten

1

Tervuren - Park

460

2

Kesselberg

3

T opgebieden t.e.m. 2010

#soorten

1

Overijse - Overijse Stad

828

451

2

Tervuren - Park

608

Sint-Agatha-Rode - Groot Broek

407

3

Sint-Agatha-Rode - Groot Broek

576

4

Overijse - Overijse Stad

405

4

Kesselberg

556

5

Molenbeekvallei - Zone Molen-

389

5

Bertem - Koeheide

489

6

Doode Bemde - Kliniekvijvers

475

7

Egenhoven - Egenhoven Bos

466

8

Leuven Centrum

459

9

Kessel-Lo - Centraal

456

10

Laanvallei - Rodebos

449

beekvallei 6

Tervuren - ZoniĂŤnwoud

367

7

Leuven Centrum

360

8

Egenhoven - Egenhoven Bos

338

9

Bertem - Koeheide

293

10

Doode Bemde - Kliniekvijvers

285

Tabel 3. Top 10 soortenrijkste gebieden in 2010 en in totaal

De Boomklever

-juni

201 1

43