__MAIN_TEXT__

Page 14

Dijlelandse biodiversiteit opgelijst januari-maart 20 1 1 Dit is een eerste, uitgebreid artikel van wat een vaste rubriekje moet worden in de komende nummers. Waarnemingen. be en onze bijhorende regiopagina bestaan bijna drie jaar. Ondertussen zijn er heel wat waarnemingen verzameld van de afgelopen jaren, alsook van gegevens van voor de start van de website. We zijn ondertussen op een punt gekomen waarop de meeste algemene soorten reeds zijn ingevoerd en de soortenlijst enkel nog zal kunnen worden uitgebreid met zeldzamere of niet goed gekende taxa. En dat is iets wat ons wel leuk lijkt om op te volgen. Hoewel de website al zeer uitgebreid is met allerlei leuke snufjes, hoort daar bijvoorbeeld een lijstje met de recente nieuwe soorten alsnog niet bij.

Opzet

soortengroepen,

soms een vraagteken gezet

Het is de bedoeling dat een driemaandelijks

nieuw gemelde soorten na of zelfs al voor

overzicht van nieuw ingevoerde soorten een

het publiceren, aangepast of teruggetrokken

vast deel wordt van deze rubriek met hier

worden.

en daar wat duiding of verwijzing naar een

lijsten verwijzen we naar verschillende nationale

hoofdarkikel. Hiernaast kan in deze rubriek

en regionale atlassen, homologatiecommissies

worden of zullen in enkele zeldzame gevallen

ook af en toe bijkomende samenvattingen en

en

Voor

andere

meer

formelere

officiële

aanvaardbare

checklijsten

zoals

die

analyses worden gepubliceerd die voorlopig

van Lepidoptera. Met dit initiatief willen we

ook niet zijn te vinden op de regiopagina. In

echter korter op de bal spelen dan officiëlere

deze bijdrage geven we o.a. een overzicht van

media die veel meer tijd en moeite vergen

de top 10 soortenrijkste gebieden in de regio.

om te publiceren. In sommige gevallen zullen

Maar voor we aan het fijne deel beginnen willen

de soorten in deze rubriek echt nieuw zijn

we eerst nog enkele algemene en noodzakelijke

voor de regio en dan zult u veel vlugger op

nuances maken over de interpretatie van de

de hoogte zijn van een nieuwe soort dan dat

voorgestelde gegevens.

u

moet wachten op

officiëlere

publicaties.

Bij de opstart van de regiopagina werd er

Omdat

om

de

worden uit slecht gekende groepen geeft dit

omlijning van de regio wat ruim te houden.

de mogelijkheid om deze soortengroepen ook

Voor

beter te leren kennen.

verschillende deze

redenen

rubriek

willen

gekozen we

ons

om

echter

nieuwe

soorten

vooral

verwacht

houden aan een striktere definitie van het Dijleland dat samenvalt met het dagelijkse

Om toch een zekere graad

werkingsgebied van onze werkgroep. Dit is

te

het gebied dat samenvalt met de gemeenten

vermelden die door de betreffende waarnemers

Herent, Kortenberg, Leuven, Bertem, Tervuren,

als zeker werden doorgegeven en worden

Overijse, Huldenberg en Oud-Heverlee en het

enkel

volledige Meerdaalwoud.

waarnemingen die al aanvaard werden door

behouden

details

zullen we

gegeven

van zekerheid

enkel

van

die

soorten

beoordeelde

een administrator van waarnemingen.be (vaak Het moet duidelijk zijn dat de lijst met nieuwe

enkel in het geval van een foto). In de praktijk

soorten niet per definitie nieuw zijn voor de

zal als gevolg van deze keuze vooral details

gekende fauna en flora in het Dijleland, maar

vermeld worden bij eerste waarnemingen van

enkel voor wat betreft gemelde observaties

soorten uit groepen als nachtvlinders, spinnen,

op waarnemingen.be die binnen de grenzen

planten en bijen en in mindere mate van

vallen van de regio en waarvan de waarnemer

groepen zoals paddenstoelen, kevers, vliegen

aangeduid heeft dat gegevens mogen gebruikt

en muggen, wantsen, mollusken en mieren

worden door werkgroepen van Natuurpunt.

omdat deze laatste groepen momenteel met

Bovendien

moeite opgevolgd worden binnen het systeem

van

40

kan

bij

determinaties

de van

De Boomklever.

juni

betrouwbaarheid slecht

201 1

gekende

of omdat determinatiekenmerken met moeite te

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juni 2011  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juni 2011  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement