De Boomklever Juni 2011

Page 12

Wordt 20 1 1 het jaar van de Bosbeekjuffer? Zuidelijke Keizerlibel, Zwervende Heidelibel, Glassnijder, Gaffelwaterjuffer, Vroege Glazenmaker, ". de afgelopen jaren is het soortenlijstje van de Dijlelandse libellenfauna gestaag gegroeid dankzij deze en andere nieuwkomers. Aan deze trend lijkt voorlopig geen einde te komen, want in de zomer van 2010 dook alweer een nieuwe libellensoort op voor de regio: de Bosbeekjuffer. Met slechts 5 gevallen op drie locaties blijft echter het voorkomen en de status van deze koele beekminaar onduidelijk. Een reden te meer om de komende maanden extra uit te kijken naar deze soort langsheen de beek- en rivieroevers in het Dijleland.

De

melding

op

de

van

Dijle

meerdere

Bosbeekjuffers

stroomopwaarts

het

Waals­

Brabantse Waver, gaf aanleiding om in juni

onwaarschijnlijk dat deze 5 gevallen louter te herleiden zijn tot waarnemingen van toevallige zwervers.

Om meer inzicht te krijgen in het

2010 de aanwezigheid ervan na te gaan in

voorkomen en de status van deze feeërieke

het Dijleland. Langs de Dijle werd een traject

beekjuffer,

afgelegd vanaf de brug van de E40 te Heverlee tot

en losse waarnemingsgegevens gewenst.

zijn

bijkomende

inventarisaties U

aan de Neerijsebaan te Sint-Joris-Weert. De IJse

mag deze bijdrage dan ook gerust opvatten

werd gecontroleerd van de monding in de Dijle

als een oproep om aan het begin van een

te Neerijse stroomopwaarts tot het centrum van

nieuw libellenseizoen, op zoek te gaan naar

Huldenberg.

De Laan tenslotte werd bezocht

deze soort en waarnemingen te melden via

ter hoogte van Sint-Agatha-Rode langsheen de

waarnemingen.be.

Huldenbergstraat en ca. 500m stroomopwaarts

vormen ondermeer de Voer, de Molenbeek,

Naast de Dijle, ljse, Laan

de brug van de Potterstraat. De drie trajecten

de Nellebeek en de beschaduwde partijen van

werden enkele malen fragmentarisch bezocht

de leibeken potentiële plaatsen waar men de

en er werd enkel gekeken op plaatsen waar de

Bosbeekjuffer kan aantreffen.

rivieroevers zichtbaar waren langs de openbare weg. Dit leverde volgend resultaat op.

Langs het

Dijletraject werd geen enkele Bosbeekjuffer waargenomen.

Het traject langs de Laan

scoorde wel, met telkens een mannetje op 12 juni ter hoogte van de Huldenbergstraat en op 26 juni in het Onderbos, ca. 500 stroomopwaarts van de vorige waarneming.

Op 7 juli werd

door Jochem Kempeneers op dezelfde locatie als de waarneming van 12 juni, eveneens een mannetje gezien.

Op de Ijse tenslotte werden

twee waarnemingen gedaan te Huldenberg: een mannetje even stroomopwaarts de brug van Smeysberg en een mannetje op 27 juni, ca. 400 meter stroomafwaarts van de waarneming de dag voordien. Wat kunnen we hieruit nu afleiden? nog van

niet

veel.

solitaire

De

enkele

mannetjes

Allicht

waarnemingen

suggereren

niet

meteen de aanwezigheid van een florerende populatie Bosbeekjuffers. Anderzijds lijkt het Mannetje Weidebeekjuffer - foto : Bruno Bergmans 38

De Boomklever

-

juni

201 1