De Boomklever Maart 2011

Page 4

Hazenpootje - foto: Dirk Hennebel Rijdend met de wagen over de Leuvense veste11 werd ik steeds weer afgeleid door de weelderige vegetatie op de 111iddenberm van de Erns111e /�11elensvest. De 11ie11wsgierigheid won het van de gebrnikelijke hnnst. Zo mankte ik voor het eerst ke1111is met een terrein dat me hvee jnnr lang kon blijven boeien. Omri11gd door drukte, Inwaai en verkeer en toch het gevoel alleen te zijn, afgesloten vn11 alles. Kijken en zoeken. Natuurbeleving in de stad.

Een rijke

als Smalle weegbree, Gewoon duizendblad,

flora

Hopklaver, V oederwikke, Gewone rolklaver, Al

nel werd duidelijk dat er sprake was van

een

op botanisch gebied zeer waardevolle

ituatie door het voorkomen van verschillende

Rode

klaver,

Jacobskruiskruid,

Zachte

ooievaarsbek, Gewone hoornbloem, Gewone Vertakte

paardenbloem,

leeuwentand,

gradiĂŤnten. V ooreerst beginnen we vanuit een

Liggende klaver en Gewone ereprijs betrekkelijk

banale

snel hun plaats in het grasland. De gewone

graslandsituatie

onder

gazonbeheer

met soorten als Witte klaver, Engels raaigras, Kruipende boterbloem,

Madeliefje,

tredvegetatie

met

Straatgras,

Varkensgras

Gewone

en Grote weegbree ontbreekt niet. Gewoon

brunel, Veldbeemdgras, Rood zwenkgras en

reukgras, Gewoon biggenkruid, Muizenoortje,

Gestreepte witbol. Bij een niet bemeste situatie,

Gewoon struisgras, Schapenzuring en Gewone

en zonder gebruik van herbiciden vinden soorten

veldbies

Kleine rupsklaver - foto's: Dirk Hen11ebel 2

De Boomklever

-

maart 201 1

indiceren

een

zekere

schraalheid.