De Boomklever Juni 2010

Page 27

30/12 & 1/01 27/02

1 ad te SAR

Baardmannetje Panurus biarmicus

(J. Nysten, L. Hendrickx)

Na de ontdekking van 2 Baardmannetjes te OHN op

1 ad+1 ie win te OHN

24/12 (R. Stoks) werd hier nog tot op 3/01 één man­

(K. Moreau, C. Van Meel,

netje waargenomen (J. Nysten, L. Hendrickx e.a.).

G. Van Hove e.a.) Cetti's Zanger Cettia cetti Hop Upupa epops

Tijdens de ganse periode vielen nog in 5 territoria

20/01

regelmatig zingende Cetti's Zangers te beluisteren:

1 ex. te SAR (P. Floré)

Het gaat hier om de elfde waarneming van een

2 te SAR, 1 te OHZ en 2 te OHN (versch. waarn.).

Hop in regio Leuven in de 21e eeuw (1 in 2001, 1 in

Een nieuwe zangpost werd op 16/01 vastgesteld

2002, 1 in 2003, 3 in 2004, 1 in 2005, 1 in 2006, 2 in

aan de vijver van P écrot (B. Nef).

2007) en de eerste winterwaarneming. De maand­ verdeling bedraagt nu : januari 1 - maart 1 - april

Zwartkop Sylvia atricapilla

2 - mei 4 - juni 1 - augustus 2.

19/12

lm te Leuven/omgeving Redingenhof

(P. Claes)

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius

21/12

2 ex. te Heverleebos/arboretum

genomen te NGB (K. Van Scharen). Verder werd

(R. Aerts)

het voorkomen van de soort buiten Meerdaalwoud

22/12

1v te Korbeek-Dijle/Dam

Op 4/12 werd een Middelste Bonte Specht waar­

(S. Horemans)

bevestigd te Bertembos (1 ex. op 10/01; R. Ghijsen) en in het Zoniënwoud te Tervuren (telkens 1 ex. op

24/12

lm te Leuven/omgeving Redingenhof (andere locatie dan

15 & 27/02; A. Boeckx, S. Boddington).

op 19/12; P. Claes) Boomleeuwerik Lullula arborea

17/12 03/01 06/02 24/02

31/12 & 1-20/02 resp. lv & lmlv te Tervuren/

3 ex. te Leefdaal/Duivendelle

centrum

(P.M. De lemos Esteves)

(C. Willis)

3 ex. N W te Wijgmaalbroek

15/01

1v te Heverlee/West (K. Hansen)

(L. Smets)

16/01

lm te Kessel-Lo/omgeving

1 ex. over te Bertem/Koeheide

station

(G. Bleys)

(F. Ramaekers)

>

10 ex. NO te OHN

24/01

(R. Gailly, M. Vandeput, J. Lambrechts e.a.)

lm te Loonbeek/Ganspoel (N. Ryckeboer)

13/02

1 ex. te Kessel-Lo/Noord

20/02

2 ex. te Winksele

(J. Nysten) Waterpieper Anthus spinoletta

De maximale concentraties Waterpiepers tijdens

(B. Demarsin)

de periode december 2009 - februari 2010 be­ droegen 32 & 35 ex. te OHZ op 31/12 en 1/01 (J.

Tjiftjaf Phylloscopus collybita

Rutten, J. Menten). Ongewone locaties waren Bier­

01/12

beek/Builoog (1 ex. op 12/12; D. von Werne), W LS (1 ex. op 14/12; P. Moysons, R. Uyttenbroeck),

(S. Goethals) 31/12

LP (telkens 1 ex. op 18/12, 8 & 12/01; R. Uytten­ broeck, S. Goethals e.a.) en Leefdaal/plateau (1 ex.

1 ex. te LP 3 ex. te LP (T. Vandezande)

08/01

op 19/12; J. Nysten).

1 ex. te Winksele (L. Raty)

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros

Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus

03/01

02/01

1 ex. te Huldenberg/ljsevallei (M. Walravens)

1 ex. te Tervuren/P ark KMMA (B. Brooks)

10/01

1 ex. te Bertem/Bertembos (R. Ghijsen)

De Boomklever

-

JLH11 2010

57