De Boomklever Juni 2010

Page 21

·;;t•\:.

�.\.�:;� '...

Bigday

Hop hop hop! Al fluitend wordt onze Big day top! "We gaan er een lap op geven!" 1 mei, het is 4u 's morgens. De Nachtegaal doet zijn naam geen eer aan. Onze dag begint met een valse noot! Lap, daar gaat onze blitsstart! Ook aan Koeheide is poging 2 mislukking 2. In de verte roept een bosuil. "Al één uil! Wel de gemakkelijkste." W rijven we onze slapers uit de ogen. Later krijgen we te horen dat Bruno en co om half zes wel de Nachtegaal hadden daar vlakbij Holsbeek.

Het is iets voor zes als we als eersten aankomen in

maar ook leuke ontdekkingen. Een Zwarte wouw

SAR. Een Bever begroet ons vanop de oever van de

overtrekkend, een Wielewaal zingend aan de reiger­

gracht langs het knuppelpad en laat zich dan in 't wa­

kolonie, Steenuilen en een Kerkuilen, Roodborst­

ter vallen. Vanuit de kijktoren zie ik de Purperreiger in

tapuiten, Braamsluiper (lifer voor Ingrid), Bokje

een hoekje zitten. Ingrid kan hem niet zien van waar

(nieuwe regiosoort voor mij), Ringmussen (dank je

ze zit en is te laat wanneer ze bij mij komt staan. "We

wel Stefaan Horemans!!!), .

zien die deze avond wel!" stelt ze mij gerust. Helaas".!

dag in de natuur, een ganse dag plezier ". Volgend

"

91 soorten, een ganse

jaar doen we weer mee! Even later komen Kelle en Jochen aan en ik ontmoet hen juist buiten de toren. Een Kleine bonte specht

Wouter Desmet

roept naar mij en naar hen, maar niet naar Ingrid, die

wouterkedesmet@hotmail.com

nog binnen zit. Hij roept maar één keer, ondanks het

Ingrid Nel

harde zoekwerk. Intussen kunnen Kelle en Jochen

ingrid.nel@telenet.be

op ons tellijst spieken. Het levert hen een Bokje op. Zo ook hoor ik als enige éénmaal een Matkop. Even onszelf voorstellen: Hop hop hop! Al flui­ tend wordt onze Big day top! Oftewel Ingrid en mij. Kris herdoopt ons tot HHH. In de namiddag wordt het even hahaha, wanneer we van Kris een sms krijgen: Hop in de Hollestraat! Maar we zijn in de Hollestraat. Waar zit die Spotvogel? De mot zit er even in en onze teller gaat al een uur niet meer vooruit. Even later, beneden in Korbeek-Dijle vin­ den we de rest. De Hop wordt niet meer terugge­ vonden. Een Spotvogel konden we ook niet tikken. Andere missers: geen Zwarte spechten, geen Middel­ ste bonte spechten, geen Grote lijsters, geen Paapje, geen Tapuiten, geen Ransuilen, geen Slechtvalken... Als ik dit lijstje nu zie, durf ik wel eens denken." Een Big day verhalen zijn sappige mislukkingen,

De Boomklever

- juni

2010

51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.