De Boomklever Juni 2010

Page 18

------:"'i·

. ' �\.

Bigday

Hoe win ik een

�ig

Een handleiding in ijna liep het fout op

1

Day!

18

tussenstops

mei ergens rond

5

uur 's morgens, want toen mijn

B alarm afliep duwde ik die stomweg gewoon terug af, denkende dat het wel om een absurde vergissing zou gaan, maar ergens in die sluimerslaap werd ik gelukkig alsnog gealarmeerd door Kelle die me opnieuw wakker belde (en overigens zelf

20

minuten te laat was).

Maar goed, het viel allemaal nog wel mee want om

Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Bosrietzanger, Tuin­

6u stonden we reeds paraat te SAR samen met Wou­

fluiter en Rietgors. We verlieten ons eerste gebied

ter en Ingrid (die al van 4h op pad waren!), met als

van de dag met reeds ca 45 soorten in the pocket.

goede soorten voor de dag (door ons nergens anders gezien) onder meer Dodaars , Grote Zilverreiger,

Het centrum van Sint-Joris-Weert (ca 8u15) was

Waterral (aud), Tureluur, Groenpootruiter, Oever­

goed voor onze eerste Huiszwaluwen en de enige

loper, het prachtige Bokje!! (ongetwijfeld ook het

twee Zwarte Roodstaarten van de dag.

gemakkelijkste Bokje ooit in de geschiedenis van de Dijlevallei), Kemphaan, Kokmeeuw (de enige van de

Dan Meerdaalwoud in , waar een korte stop langs

dag!), Koekoek , Ijsvogel, Kleine Bonte Specht (aud),

het Militair Domein (ca 8u30) ons reeds (of slechts?)

48

De Boomklever

-

uni

2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.