De Boomklever Juni 2010

Page 16

. ,"-....--..

� ··"' Vogels

Een Zeearend Haliaeetus albicilla in de Dijlevallei

V

an 21 februari tot 13 maart verbleef

er voornamelijk in en rond

het

Vlaams Natuurreserrvaat "De Vijvers van Oud-Heverlee" een immature

Zeearend, die naast tientallen kijklustigen ook heel wat media-aandacht trok. Op 18 maart werd hij een laatste maal gezien boven het centrum van Leuven. Toen ik op zondagmorgen 21 februari een telefoontje

mers al van 2003 geleden dat we deze imposante

kreeg van Ingrid dat ze een Zeearend had te Oud­

roofvogel nog eens konden waarnemen in de streek

Heverlee Zuid, kwam dit niet echt als een verrassing.

en had de Dijlevallei niet een zekere naam als "hot­

Sinds enkele weken zat er immers een Zeearend in

spot" voor Zeearenden?

de buurt van Ronquires/Helecines en als hij zou doen wat van hem verwacht werd, namelijk in noord-oos­ telijke richting naar huis terugkeren, móest hij wel via

Wie in het boek "Vogels in de Kijker" onder het tref­ ; woord "Zeearend ' kijkt, vindt inderdaad maar één

de Dijlevallei passeren. Bovendien was het volgens

vermelding· voor België, namelijk".

de statistieken hoog tijd dat we nog eens het bezoek

Volgens de auteurs is

kregen van de "vliegende deur''. Leuk detail: de vele schitterende fotos toonden aan dat het inderdaad om het exemplaar van Ronquires ging.

De Dijlevallei "hot-spot" voor Zeearend?

de Dijlevallei:

"De avifauna{"] vooral van re­ gionaal belang maar soms worden ongewone soorten waargenomen, bijvoorbeeld een overwinterende Zee­ arend, die dan vogelaars van verder weg aantrekken:' De vogel van Oud-Heverlee is de 12e waarneming

voor het Dijleland. In België werden tot hiertoe (BAHC gegevens 2006) 103 waargenomen exempla­ ren aanvaard, zodat onze regio toch goed is voor een 10% van de waarnemingen in ons land. Deze twaalf

Velen zaten al een tijdje ongeduldig te wachten op

waarnemingen gebeurden in de afgelopen 40 jaar zo­

een winters bezoek van een Zeearend. Het was im-

dat er, statistisch, ongeveer elke 3,3 jaar een zeearend

Het verhaal van de ontdekking Vanuit mijn ooghoek zag ik deze zondagochtend om lOuSO een grote roofvogel laag over het water toeko­ men in OHN. In een flits dacht ik even aan een Buizerd maar dit leek toch wel "iets" groter te zijn en toen ik met de verrekijker keek en die snavel zag wist ik het zeker: ZEEAREND!! Van slag wist ik niet meer waar noord of zuid lag :-)), snel enkele foto's gemaakt en enkele mensen ge-sms't. De rest van de dag heeft de Zeearend tussen OHN en OHZ rondgevlogen (waarbij één keer te zien met een vis) en enkele lange rustpauzes in een dode boom aan OHN waar hij dan prachtig te observeren was! Het is zeker geen adulte vogel, wat ik wel heb gezien: nog enkele lichte okselveren, beetje geel aan de snavel, vleugel­ dekveren vrij bleek, redelijk wit in de staart, onvolwassen derde kleed? Om 16u10 is hij dan doorgevlogen naar NGB waar hij een paar keer probeerde een eend te slaan om dan rond 17u door te vliegen naar zuid, richting Doode bemde? Nog gaan zoeken in SAR maar niet te zien daar" Benieuwd of hij morgen nog te vinden is in de vallei... Ingrid Nel ingrid.nel@telenet.be

46

De Boomklever - Juni

201 O


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.