De Boomklever Maart 2010

Page 12

Opmerkelijke libellenwaarnemingen in het dijleland in 2008-2009

Vroege glazenmaker, foto André Verboven

H

et is al weer enige tijd geleden dat we verslag uitbrachten van waar­ nemingen in verband met de libellenfauna in het Dijleland. Juist drie

jaar geleden brachten we een overzicht van de gekende libellensoorten tot en met 2006 (Vercoutere et al. 2007). In 2007 was er een belangrijk onderzoek naar de libellen van het Grootbroek naar aanleiding van de spectaculaire evolutie van deze voormalige visvijver na de natuurinrich­ tingen van 2005. De meest opmerkelijke waarnemingen van 2007 werden tijdens dat onderzoek gedaan (Fluyt 2007, Fluyt 2008). Sindsdien zijn er echter nog meer leuke ontdekkingen gebeurt. In dit artikel proberen we een overzicht te schetsen van de meest opmerkelijke waarnemingen van de afgelopen twee jaar. De toename aan diversiteit die hier beschreven

Heverlee sinds 2008 voor enthousiasme gezorgd. De

wordt is voornamelijk tweeledig van oorsprong.

creatie van een opvangbekken in Wolfshagen had

Allereerst zijn er de verdere natuurinrichtingen in

misschien niet meteen een natuurdoelstelling op het

de Dijlevallei die voor een toename van een aan­

oog, maar het effect op libellen was er weldegelijk.

tal soorten hebben gezorgd. In navolging van het

Naast de toename van libellensoorten in de Dijleval­

Grootbroek heeft ook de zuidelijke vijver van Oud-

lei zijn er ook nieuwe ontdekkingen gedaan in een

10

De Boomklever - maart 2010