De Boomklever December 2009

Page 18

. : - ··�:

!·"-�

Vogel��·--

Soorten in de lift 2 Met grote stappen voorwaarts: de opmars van de Grote Zilverreiger in het Dijleland -

E

én van de opmerkelijkste avifaunistische trends van de voorbije ja­ ren in het Dijleland, is ongetwijfeld het steeds regelmatiger opduiken

van de Grote Zilverreiger Casmerodius albus. Niet alleen het aantal waarne­ mingsdata nam daarbij sterk toe (doordat individuele vogels steeds langer bleven pleisteren), ook de aantallen die bij de waarnemingen betrokken waren gingen in stijgende lijn. Grote Zilverreigers worden nu jaarlijks in alle seizoenen waargenomen, maar broeden, of territoriaal gedrag, werd vooralsnog niet vastgesteld. Eén ding is echter zeker: het Dijleland heeft de Grote Zilverreiger duidelijk heel wat te bieden!

Grote Zilverreiger Casmerodius albus neemt een hoge vlucht in de Dijlevallei, Doode Bemde- Grote Bron, 15-10-2009, foto Elfriede le-Docte

1 16

De Boomklever

-

december 2009