De Boomklever Juni 2009

Page 27

Activiteiten 1 nsecteni nventarisatie

Trektellingen

12-Apostelenbos te Vossem

najaar 2009 Er zullen ook tijdens dit najaar zéker opnieuw

a: voor het maaien zondag

12

juli

trektellingen gehouden worden op het plateau van Leefdaal-Korbeek-Dijle.

2009

De omstandigheden zijn blijkbaar gunstig om de vanouds bekende plaats langs de bredeweg

• afspraak om 13u30 aan de kerk te Vossem

(vlak na het stuk holleweg) dit jaar opnieuw in­

• leiding: Bart Creemer (Bart.Creemers@gmail. com); 0496.893106 met de medewerking van Joris

Menten,

Els

Lommelen

en

Kris

van

Scharen(conservator)

tensief te gebruiken. Er zijn geen vaste datums maar bij 'gunstig trekweer' mag u zeker éen of meerdere tellers verwachten vanaf zonsop­ gang. De

SGD werkt zeker ook mee aan de

simultaan-trektellingen tijdens het eerste en derde weekend van oktober.

b: een maand nà het maaien

zaterdag 22 augustus

2009

•afspraak om 13u30 aan de kerk te Vossem • leiding: Bart Creemers(Bart.Creemers@gmail. com); 0496.893106 met de medewerking van Joris

Menten,

Els

Lommelen

en

Kris

van

Scharen(conservator)

Avondexcursies lente/zomer 2009 Er zal ook tijdens deze zomer zéker opnieuw een Nachtvlinderexcurise gehouden worden. Vermits deze sterk afhankelijk is van gunstig weer, zullen uur en datum via de Dijleland maillijst bekend gemaakt worden •Coördinatie : Bruno Bergmans

De Booml<lever

-

juni

2009

53