De Boomklever Juni 2009

Page 17

Dankwoord [n het bijzonder wil ik Raf Dieltjens, Martijn Van Roie en Roel Uyttenbroeck bedanken voor hun hulp bij het "checken van de poelen", dit meermaals per week. Ook mijn vader en Kelle Moreau verdienen hier hun plaatsje voor hun hulp bij het lokaliseren van de poelen. Ten lotte wou ik Kelle nog bedanken voor zijn hulp bij dit artikel.

Referenties: Bauwens, D. & K. Claus (1996)

-

Status van de

amfibieën en reptielen in Vlaanderen. In: Verpreiding van amfibieën en reptielen in V laan­ deren (Bauwen , D. & K. Claus, Eds.), Lannoo, Tielt, België, p. 155-165. Bauwens, D., K. Claus & G. Catthoor (1996) -

Vuursalamander. In: Verspreiding van amfi­

bieën en reptielen in V laanderen (Bauwen , 0. & K. Claus, Eds.), Lannoo, Tielt, België, p. 32-37. Catthoor, G. (1997)

De bospoel van leven en

-

dood. De Wielewaal, 63:29-30. Hublé, J. (1985)

-

Courante viervoeters, Centrale

Raiffeisen.kas/Lannoo, Tielt, België. Hyla.flits (2005)

De 'Poel van de Dood' in het

-

Mollendaalbo . Hyla.flits, 2005(2):2. Jooris, R. (2002)

-

Vuursalamander in de do­

meinbossen van Munte. Hyla-nieuwsbrief, 2(2):6. Moreau, K. (1999)

-

Ontdek de Vuursalaman­

der Salamandra salamandra en ontmoet baltsende Houtsnippen Scolopax rusticola. De Boomklever,

27:29-32. Moreau, K. (2004)

-

De poel des doods. De Boom.

klever, 32:85-86.

Nöllert, A. & C. Nöllert (2001)

-

Vuursalaman­

der. In: Amfibieëngids van Europa (

öllert, A.

& C. Nöllert, Eds.), Tirion Uitgevers BV, Baarn,

Nederland, p. 172-178.

Gert Vanautgaerden & Kelle Moreau gertvanautgaerden@hotmail.com kelle.moreau@gmail.com

De Boomklever

-juni

2009

43