De Boomklever Juni 2009

Page 14

Leucistische Vuursalamander in het Meerdaalse water

V

oor mijn eerste bijdrage in de Boomklever kan ik meteen al

met iets leuks op de proppen ko­ men. Na een aantal weken Vuursa­ lamanders bekijken in ons geliefd

koelte van het bos door, om alleen 's nacht erop uit te trekken om insectenlarven en dergelijke te verorberen. Waterpartijen (Vuursalamander zouden

!echte zwemmer

zijn, zie box

1) wor­

den in het vroege voorjaar enkel door de vrouw­ tjes bezocht in het kader van het afzetten van de larven. Ze zijn in staat het sperma van de man­

Meerdaalwoud tijdens de donkere

netjes lange tijd in hun lichaam op te slaan en

uren vond ik in een voortplanting­

hun eieren inwendig te bevruchten en de lar­

spoel toch wel iets bijzonders ...

ven levend te baren in het water. Deze larven

zo, wanneer de omstandigheden geschikt zijn,

zijn - in tegenstelling tot hun ouders - uitgerust met kieuwen en groeien zo'n drietal maanden

Introductie

in hun poel tot de metamorfose zich voltrekt. Uiteindelijk ruilen de kleine salamandertje het water in voor een leven op het land.

Laat ons beginnen met een korte introductie

De Vuursalamander is daarmee de enige echte

op de Vuur alamander Salamandra salamandra.

landsalamander in ons land.

D ze vrij grote (totale lengte tot 20cm), plompe alamander bewoont in onze streken oude en vochtige loofboscomplexen. De volwassen die­ ren brengen hier heel hun leven in de vochtige

Adult Vuur alamander in Meerdaalwoud, foto Gert Vanautgaerden 40

De Boomklever

-

juni

2009